Form of Work
Książki
(2)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Paliszkiewicz Joanna Olga
(1)
Taborska Halina
(1)
Wojciechowski Jan S
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Przywództwo
(2)
Europa
(1)
Innowacje
(1)
Integracja europejska
(1)
Jan Paweł II (papież ; 1920-2005)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
2001-0
(2)
6 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-223-1
Zawiera: 1. Przywództwo w innowacyjnym przedsiębiorstwie: 1.1. Istota przywództwa; 1.2. Charakterystyka wybranych teorii dotyczących przywództwa; 1.2.1. Teorie cech skutecznego przywódcy; 1.2.2. Teorie behawioralne przywództwa; 1.2.3. Teorie władzy i wpływu; 1.2.4. Sytuacyjne teorie przywództwa; 1.2.5. Pozostałe teorie przywództwa; 1.3. Pomiar przywództwa; 1.4. Innowacyjność przedsiębiorstw w badaniach nad przywództwem. 2. Zaufanie a innowacyjność przedsiębiorstw: 2.1. Pojęcie zaufania w naukach o zarządzaniu; 2.2. Rodzaje i cechy zaufania w przedsiębiorstwie; 2.3. Budowanie zaufania w przedsiębiorstwach; 2.3.1. Podstawy budowania zaufania organizacyjnego; 2.3.2. Modele i podejścia do budowania zaufania w przedsiębiorstwach; 2.4. Pomiar zaufania w przedsiębiorstwie; 2.5. Innowacyjność przedsiębiorstwa w badaniach nad zaufaniem. 3. Znaczenie zarządzania wiedzą w innowacyjnym przedsiębiorstwie: 3.1. Koncepcja zarządzania wiedzą; 3.2. Charakterystyka procesów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie; 3.2.1. Identyfikacja kluczowych procesów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie; 3.2.2. Rola wybranych procesów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie; 3.3. Modele dojrzałości zarządzania wiedzą; Innowacyjność przedsiębiorstwa w badaniach nad zarządzaniem wiedzą. 4. Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw: 4.1 Badania na innowacjami w naukach o zarządzaniu; 4.1.1. Ewolucja rozumienia innowacji; 4.1.2. Typologia innowacji; 4.1.3. Proces tworzenia innowacji; 4.2. Charakterystyka i determinanty innowacyjności; 4.3. Pomiar innowacyjności przedsiębiorstw; 4.4. Modele empiryczne wiążące przywództwo, zaufanie, zarządzanie wiedzą i innowacyjność. 5. Przywództwo, zaufanie, zarządzanie wiedzą i innowacyjność przedsiębiorstw w świetle własnych badań empirycznych: 5.1. Model badawczy; 5.1.1. Charakterystyka struktury modelu badawczego i hipotezy; 5.1.2. Charakterystyka narzędzia badawczego; 5.2. Metodyka badań empirycznych; 5.2.1. Metodyka badań i charakterystyka próby badawczej; 5.2.2. Opis metody przetwarzania danych PLS-PM; 5.2.3. Testowanie modelu; 5.3. Wnioski, ograniczenia i dyskusja z wynikami innych badań.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1./.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1./.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7549-006-0
1. Europa-wizje i spory, Wizjonerzy i praktycy-Europa początku XXI wieku, Projekt Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej:ku wspólnocie otwartych umysłów?, Polscy myśliciele polityczni oraz elity przywódcze o europejskim ładzie pokojowym:tradycja i możliwości jej aktualizacji, Mars i Wenus w różnych konstelacjach:guru amerykańskich nauk politycznych wobec przyszłości Europy w XXI wieku, Męczeństwo chrześcijan XX wieku a tożsamośc europejska, Dwa oblicza proroctwa.Jan Paweł II i Zygmunt Bauman wobec Europy, Pożegnanie z komunizmem? Refleksje nad rolą intelektualistów w społeczeństwie, Nacjonalistyczne pokłosie komunizmu i jego wpływ na demokracje w Europie Środkowowschodniej, Zjednoczenie Europy a tradycje chrześcijańskie i narodowe w poglądach polskiej prawicy antyintegracyjnej, Unia Europejska i Rosja w minionej i nadchodzącej dekadzie, Stany Zjednoczone i Europa-ich "wybrane pokrewieństwa" z perspektywy trojańskiego osła, Prywatne,publiczne,performance? Kilka myśli o oddziaływaniu mediów w dzisiejszej Europie, 2. Przywództwo i przywódcy, Wiek XXI będzie wiekiem przywódców albo nie będzie go wcale, Cechy współczesnego przywództwa politycznego, Patologie władzy i przywództwa politycznego, Osobowość polityczna współczesnego przywódcy, Przywództwo-przyczyna czy skutek?, "Piękno ocali świat".Feministyczne strategie w ukraińskiej polityce-przypadek Julii Tymoszenko, Historyk jako polityk i ideolog:przypadek LItwy, Modele przywództwa w polskim życiu politycznym, Ekstensywno-instytucjonalny wymiar przywództwa religijnego na tle polskiej religijności, o modelu przywództwa polonijnego w warunkach współczesnej unifikacji życia kulturowo-cywilizacyjnego, Liderzy antyglobalistów-alternatywa dla przyszłości?, Pogląd kobiety na przywódców europejskich i islam w Europie, 3. Przywództwo duchowe Jana Pawła II na świecie, Jan Paweł II-mistrz duchowy, Jan Paweł II-Pasterz na łąkach wielkiej polityki, Jan paweł II:refleksje o jego filozoficznym i teologicznym myśleniu, Jan Paweł II o wychowaniu-zarys zagadnienia, Jana Pawła II wizja Europy:pomiędzy zagubieniem a odnalezieniem tożsamości, Mit Jana Pawła II wśród Górali Podhalańskich, 4. Idee,wartości, symbole, Związek pomiędzy religią i władzą polityczną w tradycji żydowskiej, Biblijne źródła etyki?, Rola religii w coraz bardziej laickich społeczeństwach z punktu widzenia kościołów ewangelickich, Korzenie laicyzacji.Monarchie oświeconego absolutyzmu wobec Kościoła, Sfera religijna a świecka w wolnym państwie, Rola duchowego dawcy w transformacji ludzkiej świadomości-droga do stawania sie czlowieka nowej jakości.Czy realny jest czlowiek bezinteresowny?, Czy jest możliwa polityka w kulturze bez symboli?, Powołanie polityki.Między dobrem wspólnym a maksymalizacją spodziewanej użyteczności, Negatywna wolność czy obiektywne dobro:powracający dylemat w podstawach polityki, De Man,Derrida,Rousseau i krytyka liberalizmu, Radykalne ruchy społeczne w dobie Internetu.Na przykładzie polskich neofaszystów i anarchofeministek, Religia jako ontologiczna baza kultury, Znaczenie wiedzy ezoterycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again