Form of Work
Książki
(36)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Status
only on-site
(31)
available
(16)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(17)
Czytelnia
(31)
Author
Zawłocki Robert
(4)
Michalski Mariusz
(3)
Skorupka Jerzy
(3)
Górniok Oktawia
(2)
Hołda Artur
(2)
Kotowski Wojciech
(2)
Kurzępa Bolesław
(2)
Kutera Małgorzata
(2)
Malinowski Irena (1961- )
(2)
Nowińska Ewa (1948- )
(2)
Vall Michał du (1952-2012)
(2)
Łabuz Piotr
(2)
Bojarski Janusz
(1)
Buczyński Szymon
(1)
Buitenen Paul van
(1)
Błachut Janina
(1)
Duda Maciej
(1)
Gaberle Andrzej
(1)
Jasińska Maria
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Karaźniewicz Justyna
(1)
Kledyńska Anna
(1)
Kotowska Monika
(1)
Krajewski Krzysztof
(1)
Lasek Jakub
(1)
Malendowski Włodzimierz
(1)
Malinowska Irena (1961- )
(1)
Mariański Michał
(1)
Mazur Marcin
(1)
Mięsiak Paweł
(1)
Narodowska Joanna
(1)
Pływaczewski Wiesław
(1)
Rogalski Maciej (1966- )
(1)
Safjański Tomasz
(1)
Schneider Karol
(1)
Solodov Denis Alekseevič
(1)
Solodov Iliâ Alekseevič
(1)
Stępińska-Duch Dominika
(1)
Sucharski Miłosz
(1)
Surdykowska Stanisława T
(1)
Tokarczyk Damian
(1)
Tymieniecka-Cichoń Adrianna
(1)
Warecki Adam
(1)
Wójcik Jerzy Wojciech
(1)
Wąsowski Włodzimierz
(1)
Zabuski Piotr
(1)
Zaleśny Jacek
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Zębek Elżbieta
(1)
Łabuza Paweł
(1)
Łazarewicz Sylwia
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(24)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Przestępczość gospodarcza
(35)
Oszustwo
(7)
Prawo karne gospodarcze
(6)
Pranie pieniędzy
(4)
Prawo karne
(4)
Przestępczość zorganizowana
(4)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(4)
Finanse
(3)
Korupcja
(3)
Odpowiedzialność karna
(3)
Przestępstwo polityczne
(3)
Dług
(2)
Dłużnicy
(2)
Fałszerstwo
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Kara
(2)
Komunikacja
(2)
Księgowość
(2)
Kultura
(2)
Nieuczciwa konkurencja
(2)
Obrót gospodarczy
(2)
Praca
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo wykroczeń
(2)
Przestępstwa i wykroczenia przeciw środowisku
(2)
Przestępstwo komputerowe
(2)
Przestępstwo przeciw mieniu
(2)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(2)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(2)
Rozliczenia pieniężne
(2)
Stany nadzwyczajne
(2)
Umowa
(2)
Zwalczanie
(2)
Środki zabezpieczające (prawo)
(2)
Banki
(1)
Dokumenty
(1)
Etyka biznesu
(1)
Fałszerstwo dokumentów
(1)
Finanse publiczne
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Klasyfikacja kredytowa
(1)
Kontrola finansowa
(1)
Kredyt
(1)
Kryminologia
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Monopol
(1)
Nieruchomości
(1)
Odpowiedzialność konstytucyjna
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Papiery wartościowe
(1)
Piramidy finansowe
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo własności
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przestępcy
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Przestępstwo
(1)
Rachunkowość kreatywna
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Rolnictwo
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek nieruchomości
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Skarb Państwa
(1)
Społeczeństwo
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Substancje uzależniające
(1)
Suwerenność państwa
(1)
Służba wojskowa
(1)
Telefon
(1)
Telekomunikacja
(1)
Unia Europejska
(1)
Wierzyciele
(1)
Wiktymologia
(1)
Wojsko
(1)
Własność przemysłowa
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Irlandia
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Rosja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Raport
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
36 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-7251-632-4
1.Oszustwa ksiegowe rozpatrywane na tle normatywnych i kreatywnych aspektów rachunkowości, 2.Przesłanki wykorzystywania negatywnych praktyk księgowych przez menedżerów, 3.Rodzaje i podstawowe techniki oszusytw księgowych, 4.Przykład oszustw księgowych w poslkiej praktyce gospodarczej, 5.Ewolucja technik i standardów wykrywania oszustw w badaniu ksiąg rachunkowych, 6.Identyfiakcja oszustw ksiegowych oraz skuteczności ich wykrywania w Polsce, 7.Szczególne miejsce zasady kontynuacji działalności w urealnianiu informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym, 8.Próbe ograniczania możliwości faszowania sprawozdań finansowych w Wielkiej Brytanii, USA w Unii Europejskiej, 9.Wpływ interentu na sprawozdawczość finansową i zwiększenie przejrzystości spółek publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(System Prawa Handlowego ; T. 10)
ISBN: 978-83-255-4023-4
1. Podstawy odpowiedzialności karnej w obrocie gospodarczym: Istota prawa karnego gospodarczego; Obrót gospodarczy jako przedmiot karnoprawnej ochrony; Popełnienie przestępstwa gospodarczego; Bezprawność przestępstwa gospodarczego; Karygodność przestępstwa gospodarczego; Zawinienie sprawcy przestępstwa gospodarczego; 2. Przestępstwa gospodarcze: Przestępstwa niegospodarności; Przestępstwa prowadzenia nieuprawnionej działalności gospodarczej; Przestępstwa gospodarcze; Przestępstwa prania pieniędzy; Oszustwa gospodarcze; Przestępstwa przeciwko wierzycielom; Przestępstwa zakłócania przetargu publicznego; Przestępstwa przeciwko oznaczeniom produktów; Przestępstwa przeciwko informacji gospodarczej; Przestępstwa naruszenia Tajemnicy gospodarczej i informacji poufnych; Przestępstwa przeciwko funduszom; Inne wybrane przestępstwa gospodarcze.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Fundacja Promocji Prawa Europejskiego)
ISBN: 83-85838-35-X
Wprowadzenie; Przejawy i uwarunkowania przestępczo- ści przedsiębiorstw (Pojęcie przestępczości przedsię- biorstw, Charakterystyka zjawiska przestępczości prze- dsiębiorstw; Czynniki kryminogenne przestepczości przedsiębiorstw; Cz.II: Prawnokarne środki przeciw- działania przestepczości przedsiębiorstw (Karanie osób fizycznych za przejawy przestępczości przedsię- biorstw, Karanie podmiotów kolektywnych za przejawy przestepczości przedsiębiorstw).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7251-561-1
1.Istota fałszowania sprawozdań finansowych, 2.Cel. przycyzny i okoliczności, 3.Naruszanie zasad rachunkowości, 4.Przedmiot fałszowania, 5.Podejrzane zjawiska i symptomy fałszowania, 6.Metody i przypadki, 7.Badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, 8.Etyka, 9.Odpowiedzialność karna, 10.Reakcja na proceder fałszowania,
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne gospodarcze / Robert Zawłocki. - Warszawa : C.H.Beck, 2007. - 474 s. ; 23 cm.
(Zarys Prawa)
ISBN: 978-83-7483-692-0
Cz.I Prawo karne w obrocie gospodarczym: 1. Karnoprawna regulacja obrotu gospodarczego, 2. Funkcje prawa karnego gospodarczego, 3. Próba zdefiniowania "przestępstwa gospodarczego", 4. Ustawowe źróła przestępstw gospodarczych, 5 Typologia przestępstw gospodarczych, 6. Obrót gospodarczy jako przedmiot karoprawnej ochrony. Cz.II Czyn zabroniony w obrocie gospodarczym: 7. Popełnienie czynu zabronionego w obrocie gospodarczym, 8. Problemtyka związku przyczynowego w przestępstwach gospodarczych, 9. Formy popelnienia przestępstwa gospodarczego. Cz.III Cechy przestępne czynu zabronionego w obrocie gospodarczym: 10. Bezprawność zachowania się sprawcy przestępstwa gospodarczego, 11. Społeczna szkodliwość przestępstwa gospodarczego, 12. Zawinienie sprawcy przestępstwa gospodarczego, 11. Społeczna szkodliwość przestępstwa gospodarczego, 12. Zawinienie sprawcy przestępstwa gospodarczego, 13. "Szkoda" w przestępstwach gospodarczych. Cz.IV Wyłączenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze: 14. Zachowanie sprawcy zgodne z prawem, 15. Brak karygodności czynu, 16. Brak winy sprawcy Cz.V Karalność przestępstw gospodarczych: 17. charakterystyka zagrożeń ustawowych za przestępstwa gospodarcze, 18. Specyfika reakcji karnoprawnej za przestępstwo gospodarcze
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Kryminologia / Janina Błachut, Andrzej Gaberle, Krzysztof Krajewski. - Gdańsk : ARCHE, 2004. - 516, [1] s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-89356-21-X
1. Kryminologia jako dyscyplina nauki. 2. Jednostka i społeczeństwo. 3. Teorie kryminologiczne. 4. Charakterystyka zjawiska przestępczości w Polsce. 5. Zjawisko przestępczości a zmiany społeczne. 6. Szczególne kategorie przestępstw i sprawców. 7. Przestępczość nieletnich. 8. Środki odurzające a przestępczość. 9. Środki masowego przekazu a przestępczość. 10. Problematyka ofiary przestępstwa w kryminologii. 11. Zapobieganie przestępczości i reakcja na przestępczość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Firma i Prawo)
ISBN: 978-83-65622-97-6
Zawiera: Wstęp. Wykaz aktów prawnych. Rozdział 1. Czym jest prawo karne i odpowiedzialność karna: Komentarz do wybranych przepisów ustawy - Kodeks Karny. Rozdział 2. Odpowiedzialność karna jednostek organizacyjnych: Komentarz do przepisów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Rozdział 3. Jak prowadzone jest postępowanie karne. Rozdział 4. Przestępstwa gospodarcze: Komentarz do wybranych przepisów: - ustawy - Kodeks Karny; - Kodeks Spółek Handlowych; - ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów; - ustawy - Prawo upadłościowe; - ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; - ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; - ustawy o rachunkowości; - ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-812-8123-2
R. 1 Przyczyny, rozmiary i skutki przestępczości gospodarczej – refleksje ogólne; R. 2 Pojęcie, symptomy i cechy przestępczości gospodarczej; R. 3 Pojęcie i struktura przestępstwa gospodarczego – ujęcie prawnokarne; R. 4 Zasady odpowiedzialności karnej osób fizycznych za przestępstwa gospodarcze; R. 5 Uchylenie odpowiedzialności karnej w związku z popełnieniem przestępstwa gospodarczego. Problematyka kontra typizacji; R. 6 Nieformalna i nielegalna aktywność w sferze gospodarczo-ekonomicznej; R. 7 Formy i struktury zorganizowanych grup przestępczych o charakterze ekonomiczno-gospodarczym; R. 8 Przestępne mechanizmy podatkowe; R. 9 Wyłudzenia podatku VAT na przykładzie nielegalnego obrotu paliwami płynnymi; R. 10 Pranie pieniędzy – mechanizmy przestępcze oraz zarys systemu przeciwdziałania; R. 11 Przestępstwa związane z udzielaniem zamówień publicznych; R. 12 Zorganizowana przestępczość gospodarcza związana z nielegalnym obrotem tytoniem lub wyrobami tytoniowymi; R. 13 Zorganizowana przestępczość w sferze gospodarki odpadami; R. 14 Nadużycia przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej; R. 15 Przestępstwa przeciwko prawo osób wykonujących pracę zarobkową; R. 16 Wykroczenia przeciwko interesom konsumenta; R. 17 Przestępstwa przeciwko środowisku naturalnemu; R. 18 Przeciwdziałanie przestępczości gospodarczej przez Policję – ujęcie systemowe; R. 19 Czynności operacyjno-rozpoznawcze w odniesieniu do przestępstw gospodarczych; R. 20 Wokół problematyki związane z metodyką prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze; R. 21 Źródła zawiadomień o przestępstwach gospodarczych; R. 22 Zwalczanie zorganizowanej przestępczości gospodarczej przez pryzmat wybranych międzynarodowych aktów prawnych oraz międzynarodowych instrumentów procesowych; R. 23 Przeciwdziałania przestępczości związanej z nielegalnym handlem chronionymi gatunkami fauny i flory – refleksje ogólne; R. 24 Rola mediacji w praktyce rozwiązywania sporów gospodarczych; R. 25 Prawne i praktyczne możliwości przeciwdziałania przez przedsiębiorców przestępczości gospodarczej oraz nieuczciwej konkurencji; R. 26 Wywiad gospodarczy – systematyka legalnych i nielegalnych działań wywiadowczych; R. 27 Ograniczanie ryzyka udziału przedsiębiorstwa w oszustwie związanym z podatkiem VAT; R. 28 program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020 – założenia a rzeczywistość; R. 29 Rozwój systemu transakcji kartami płatniczymi w bankowości w Polsce a przestępczość gospodarcza – szanse i zagrożenia; R. 30 Społeczno-prawne skutki przestępczości gospodarczej – zarys sytuacji w Polsce; R. 31 Wpływ przestępczości gospodarczej na poziom bezpieczeństwa państwa – rozważania na przykładzie Ukrainy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-050-7
Zawiera: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1. Przestępczość korupcyjna 1.Korupcja gospodarcza 2.Powoływanie się na wpływy – kilka uwag wynikających z analizy orzecznictwa 3.Prawne i pozaprawne instrumenty służące przeciwdziałaniu zwalczaniu przestępstwa łapownictwa Rozdział 2. Przestępczość bankowa 1.Mechanizmy przestępczości urzędniczej w działalności banków spółdzielczych – case study 2.Pracownik banku jako podmiot przestępstwa Rozdział 3. Przestępczość przeciw dokumentom 1.Fałszerstwa dokumentów pracowniczych w ujęciu karnoprawnym i kryminologicznym Rozdział 4. Administracja państwowa 1.Krajowa Administracja Skarbowa a uszczelnianie systemu podatkowego – spostrzeżenia po dwóch latach funkcjonowania 2.Zwalczanie nadużyć finansowych w administracji rządowej 3.Przestępczość gospodarcza w zakresie nielegalnej gospodarki odpadami Rozdział V. Podmioty gospodarcze 1.Metoda oceny finansowo-ekonomicznego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa 2.Wywiad gospodarczy w aspekcie zwalczania zorganizowanej przestępczości prania pieniędzy 3.Przestępstwa przeciwko wierzycielom 4.Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w środowisku pracy 5.Postępowanie cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości – zarys tematu Zwalczanie przestępczości gospodarczej Współczesne oblicze hazardu na przykładzie automatów do gier Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych Zakończenie Bibliografia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-588-5
Zawiera: Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1. Fałszerstwa faktury VAT kwalifikowane jako przestępstwa oraz jako wyłudzenia skarbowe Rozdział 2. Zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomiczno-gospodarczej przez Centralne Biuro Śledcze Policji Rozdział 3. Administracyjne kary pieniężne wobec przedsiębiorców a karalność za przestępstwa gospodarcze Rozdział 4. Przestępstwo korupcji w sporcie Rozdział 5. Charakterystyka oszusta ubezpieczeniowego na tle przestępczości ubezpieczeniowej Rozdział 6. Przestępstwa z wykorzystaniem kryptowalut – formy zagrożenia i metody zwalczania Rozdział 7. Osobowe źródła informacji w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych służb państwowych Rozdział 8. Sygnalizacja o przestępczości gospodarczej w Polsce w okresie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Rozdział 9. Przestępstwa przeciwko integralności zarządczej w przedsiębiorstwach. Fenomen. Przeciwdziałanie i zwalczanie Rozdział 10. Działania Policji ukierunkowane na ustalenie składników majątkowych podlegających zabezpieczeniu majątkowemu w postępowaniu karnym Rozdział 11. Wybrane obszary przestępstw urzędniczych w świetle włoskiego prawa karnego – analiza prawna Rozdział 12. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jako instrument prawny służący przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych Rozdział 13. Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych a sankcje karne skarbowe jako następstwo uszczelniania systemu podatkowego Zakończenie Bibliografia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze LexisNexis / LexisNexis Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7806-704-7
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 1. Przepisy ogólne; 2. Czyny nieuczciwej konkurencji; 3. Odpowiedzialność cywilna; 3a. Odpowiedzialność przedsiębiorców za przestępstwo osoby pełniącej funkcję publiczną; 4. Przepisy karne; 5. Zmiany w przepisach obowiązujących; 6. Przepisy końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Karne Becka)
ISBN: 83-7247-763-9
Kodeks spółek handlowych; Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Prawo własności przemysłowej; teksty ustaw uchylonych (wyciągi).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-264-2
Rozdział I; Regulacje bankowego oszustwa kredytowego w prawie polskim i ustawodawstwie wybranych państw. 1. Przestępczość gospodarcza - pojęcie i klasyfikacje. 2. Przestępczość bankowa. 3. Oszustwo kredytowe w polskim prawie karnym. 4. Prawno karna ochrona kredytu w ustawodawstwach wybranych państw. Rozdział II: Dynamika i struktura przestępczości kredytowej. 1. Źródła informacji o poziomie przestępczości. 2. Ocena rozmiarów przestępczości kredytowej na podstawie analizy 854 spraw karnych. 3. Struktura oszustw kredytowych. Rozdział III: Sprawcy oszustw kredytowych i metody ich działań. 1. Sprawca oszustwa kredytowego. 2. Metody działania oszustów kredytowych. 3. Motywy działania sprawców oszustw kredytowych (analiza wyników badań akt sądowych). Rozdział IV: Etiologia przestępczości kredytowej. 1. Uwarunkowania przestępczości gospodarczej. 2. Wpływ czynników ekonomicznych na dynamikę przestępczości kredytowej w Polsce. 3. Czynniki społeczno-kulturowe przestępczości kredytowej. 4. Czynniki kryminogenne o charakterze wewnętrznym - filozoficzne i socjologiczne refleksje na temat przestępczości zorganizowanej. Rozdział V: Przeciwdziałanie oszustwom kredytowym. 1. Rola prawa karnego w przeciwdziałaniu przestępczości gospodarczej. 2. Zabezpieczenia w ramach systemu bankowego. 3. Inne pozakarne metody przeciwdziałania oszustwom kredytowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-072-0
R.1 Oszustwa bankowe. R.2 Pranie pieniędzy. R.3 Inne przestępstwa bankowe. R.4 Przestępstwo wykorzystania poufnych informacji w obrocie papierami wartościowymi. R.5 Inne przestępstwa związane z emisją i obrotem papierami wartościowymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych / Małgorzata Kutera. - Warszawa : Difin, 2008. - 240 s. : rys., tab., wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-959-7
1.Istota i rodzaje przestępstw gospodarczych: Istota oszustw finansowych w świetle badan historycznych; Definicje oszustw i przestępstw gospodarczych; Klasyfikacje nadużyć gospodarczych; Przestępstwa gospodarcze w polskim systemie prawnym; Skala przestępczości gospodarczych na świecie i w Polsce. 2. Miejsce audytu śledczego oraz opinii sądowych w strukturze usług oferowanych przez biegłych rewidentów: Charakterystyka usług wykonywanych przez biegłych rewidentów; Obowiązek wykrywania oszustw a cel badania rocznych sprawozdań finansowych; Podstawy nowego rodzaju usług świadczonych przez biegłych rewidentów - audyt śledczy; Rola biegłego rewidenta w postępowaniu sądowym dotyczącym spraw z zakresu oszustw finansowych; Wykrywanie przestępstw gospodarczych przez biegłych rewidentów w Polsce i na świecie; 3. Procedury związane z wykrywaniem i badaniem przestępstw gospodarczych przez biegłego rewidenta: wytyczne dotyczące procedur wykrywania oszustw gospodarczych podczas badania rocznych sprawozdań finansowych; Procedura szacowania ryzyka popełnienia przestępstw gospodarczych; Rola kontroli wewnętrznej w ocenie możliwości popełnienia nadużyć; Wymogi dotyczące dokumentowania nadużyć gospodarczych przez audytorów; Postępowanie biegłego rewidenta w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa gospodarczego stwierdzonego podczas audytu rocznego sprawozdania finansowego. 4. Przykłady oszustw finansowych występujące w polskiej praktyce gospodarczej: Studia przypadków defraudacji składników majątkowych; Manipulacje z zakresu fałszowania sprawozdań finansowych. 5. Model postępowania audytora w zakresie wykrywania przestępstw gospodarczych: Syntetyczny model postępowania audytora w zakresie wykrywania i ujawniania przestępstwa gospodarczego; Szczegółowe techniki wykrywania defraudacji składników majątku; Szczegółowe techniki wykrywania fałszowania sprawozdawczości finansowej; Szczegółowe techniki wykrywania korupcji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. ujęcie interdyscyplinarne / Tadeusz T. Kaczmarek. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa : Difin, 2008. - 395, [1] s. : rys., tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-936-8
I. Filozofia ryzyka - Nowe tendencje: Z historii badań nad ryzykiem; metodologia badań naukowych; Istota nauki opartej na doświadczeniu; Nowe tendencje i kierunki badań nad ryzykiem. II. Pojęcie, taksonomia i semantyka zdywersyfikowanego ryzyka: Stan zagadnienia; Pojęcie ryzyka; Taksonomia i typologia ryzyka; Prawo podejmowania działań obciążonych ryzykiem. III. Generalne zasady interdyscyplinarnego zarządzania ryzykiem: Określenie zasad procesu zarządzania ryzykiem; Przeciwdziałanie zdywersyfikowanemu ryzyku; Problemy związane z zarządzaniem ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach; Inne sposoby radzenia sobie wybranym rodzajem ryzyka - na przykładzie ryzyka eksportowego. IV. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie: Sprzężenie zwrotne pomiędzy zarządzaniem ryzykiem i kierowaniem przedsiębiorstwem; Identyfikacja ryzyka w tworzonym systemie celów przedsiębiorstwa; Rola analizy ryzyka w identyfikowaniu problemów przedsiębiorstwa; Uwzględnianie ryzyka przy poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań; Ryzyko i wybór instrumentów zarządzania ryzykiem; Kontrola jako istotny element zarządzania ryzykiem; Symptomy przedsiębiorstwa zagrożonego zdywersyfikowanym ryzykiem; Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa - regulacje prawne. V. Rola informacji w zarządzaniu gospodarką. Społeczeństwo informacyjne: Istota współczesnej rewolucji informacyjnej; Informacja jako narzędzie diagnostyczne w gospodarce; Wiedza i informacja - paradygmat trzeciej cywilizacji; Cel gospodarczy inicjatywy "Europe" - An Information Society for All; Internet i jego znaczenie dla obywateli i państwa. VI. Ryzyko oraz przestępczość komputerowa: Wprowadzenie; Rodzaje ryzyka i przestępstw komputerowych; Analiza zagrożeń komputerowych; analiza słabych miejsc w przedsiębiorstwie; Zarządzanie ryzykiem komputerowym oraz środki zapobiegawcze; Prawo informatyczne i odpowiedzialność karna. VII. Źródła informacji ekonomicznych oraz danych o wiarygodności finansowej partnerów biznesowych: Rodzaje informacji i ich znaczenie; Podstawowe źródła informacji ekonomicznych i finansowych; Wywiadownie gospodarcze jako źródło informacji; Inne źródła informacji ekonomicznych; Źródła informacji ekonomicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej. VIII. Metody i kryteria oceny wiarygodności finansowej i ekonomicznej podmiotów gospodarczych - stosowane przez agencje ratingowe: Przyczyny zapotrzebowania na rating; Pojęcie ratingu; Globalne i lokalne agencje ratingowe; Podstawowe zadania agencji ratingowych; Dane liczbowe, wskaźniki i obszary działalności badane przy ocenie stanu gospodarki państwa oraz zależnych podmiotów gospodarczych; Rodzaje ryzyka uwzględniane przy formułowaniu ratingów; Procedura nadawania ratingów; Zasady funkcjonowania komitetów ratingowych; Oznaczenia literowe stosowane w ratingach. IX. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym: Specyficzne rodzaj ryzyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym; Ryzyko produkcyjne; Ryzyko logistyczne; Ryzyko w badaniach i rozwoju; Proces zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie. X. Zarządzanie ryzykiem finansowym przedsiębiorstwa: Taksonomia metod pomiaru i oceny finansowej przedsiębiorstwa; Badanie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa przy zastosowaniu analizy wskaźnikowej; Modelowanie finansowe i zestawy wskaźników finansowych; Kryteria analizy finansowej; Zasady posługiwania się wskaźnikami w analizie finansowej; Wybrane metody oceny kondycji finansowej spółki; XI. Nowe obszary ryzyka w globalnej gospodarce: Ryzyko w globalnej gospodarce; Korporacje transnarodowe źródłem zdywersyfikowanego ryzyka; Mafijne struktury przestępcze w Europie; Nowe rodzaje ryzyka w globalnym handlu międzynarodowym. XII. Metody przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy: Pojęcie procederu prania pieniędzy; Regulacje międzynarodowe; Zagrożenie dla obrotu finansowego ; Metody prania brudnych pieniędzy; Funkcjonowanie zorganizowanej przestępczości kryminalnej; Zwalczanie procederu prania pieniędzy; Rola państwa w zwalczaniu prania pieniędzy; Sankcje karne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przestępstwa telekomunikacyjne / Maciej Rogalski. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 190 s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-206-9
R.I: Pojęcia podstawowe i instytucje prawa telekomunikacyjnego. 1. Prawo telekomunikacyjne. 2. Pojęcia podstawowe. 3. Instytucje prawa telekomunikacyjnego. R.II: Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. 1. Materialne fałszerstwo dokumentów. 2. Poświadczenie nieprawdy. 3. Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy. 4. Posługiwanie się dokumentem potwierdzającym nieprawdę. 5. Zbycie dokumentu stwierdzającego tożsamość. 6. Posługiwanie się dokumentem stwierdzającym tożsamość lub prawa majątkowe innej osoby. 7. Zniszczenie, uszkodzenie, ukrycie lub usunięcie dokumentu. R.III: Przestępstwo kradzieży aparatu telefonicznego. 1. Przestępstwo kradzieży telefonu komórkowego. 2. Przestępstwo nadużycia telefonu stacjonarnego. 3. Uregulowania o charakterze prewencyjnym w zakresie przestępstwa kradzieży telefonu komórkowego. R.IV: Przestępstwo oszustwa. 1. Podmiot i strona podmiotowa. 2. Strona podmiotowa. R.V: Przepisy karne i kary pieniężne w ustawie - Prawo telekomunikacyjne. 1. Przepisy karne. 2. Kary pieniężne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie / Rzecznik Praw Obywatelskich)
ISBN: 978-83-938366-9-7
1. Pranie pieniędzy w ujęciu kryminologicznym; 2. Przestępstwo prania pieniędzy; 3. Badania ankiet sądowych dotyczących prania pieniędzy; 4. Regulacje międzynarodowe dotyczące prania pieniędzy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-916799-1-8
Europa zasługuje na coś lepszego; 1. O Unii w paru słowach; 2. Brukselski labirynt; 3. Punkt zwrotny; 4. Wokół programu "Leonardo"; 5. Własne brudy prac u siebie; 6. List do parlamentu Europejskiego; 7. W prasie; 8. Wsparcie; 9. Raport ekspertów; 10. Nowa posada; 11. Śledztwo w sprawie dentysty; 12. Za wszystko trzeba płacić; 13. Co dalej?; Konieczność reform
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again