Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(20)
available
(11)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(21)
Author
Duraj Jan
(3)
Machała Robert
(2)
Adamiec Sabina
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Borowska Joanna
(1)
Brockbank Wayne
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Bućko Józef
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Filipowicz Janina
(1)
Galata Stanisław
(1)
Grabiec Olimpia (1975- )
(1)
Herman Andrzej
(1)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Kicińska Monika
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kopel Jerzy
(1)
Kotelska Jolanta
(1)
Krysiak Zbigniew
(1)
Kładź-Postolska Katarzyna
(1)
Leśniewski Michał A
(1)
Makowiec Bartosz
(1)
Malara Zbigniew
(1)
Margoński Marek
(1)
Michalik Izabela
(1)
Michalski Dariusz
(1)
Nita Bartłomiej
(1)
Olszewska Dorota
(1)
Orechwa-Maliszewska Elżbieta
(1)
Paszkowski Jerzy
(1)
Pobiedzińska Karolina
(1)
Podgórska-Rykała Joanna
(1)
Rogowski Waldemar
(1)
Rosa Kacper
(1)
Ryńca Radosław
(1)
Shulgina Ludmila
(1)
Siempińska Joanna
(1)
Siudak Marek
(1)
Smolarek Małgorzata
(1)
Synowiec Jadwiga
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Szczepankowski Piotr
(1)
Ulrich Dave
(1)
Urbanek Grzegorz
(1)
Walotek-Ściańska Katarzyna
(1)
Woźniak-Sobczak Barbara
(1)
Wróbel Magdalena
(1)
Wygaś Sebastian
(1)
Wąsik Teresa Lidia
(1)
Ziaeian Yasmin
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(19)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Przedsiębiorstwo
(21)
Wartość ekonomiczna
(8)
Zarządzanie
(7)
Zarządzanie wiedzą
(5)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(4)
Finanse
(2)
Fuzja przedsiębiorstw
(2)
Kadry
(2)
Motywacja pracy
(2)
Przedsiebiorstwo
(2)
Przejęcie przedsiębiorstwa
(2)
Banki
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Czas
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Globalizacja
(1)
Gry komputerowe
(1)
Górnictwo
(1)
Informcja turystyczna
(1)
Innowacje
(1)
Intuicja
(1)
Inwestycje
(1)
Klastry (ekon.)
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Marka*
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Nadzór korporacyjny
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Operat szacunkowy
(1)
Parki technologiczne
(1)
Pieniądz
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika -- podręcznik akademicki
(1)
Przedsiębiorstwo -- wycena
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo wirtualne
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Reklama internetowa
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Satysfakcja zawodowa
(1)
Second Life
(1)
Sektor publiczny
(1)
Siła robocza -- zagadnienia -- Polska
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Wartość dodana
(1)
Współpraca gospodarcza
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zaufanie
(1)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(1)
Środki trwałe -- ekonomika
(1)
Subject: place
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-40-9
1. Czynniki kształtujące wartość przedsiębiorstwa, 2. Środowiskowy wymiar wartości przedsiębiorstwa, 3. Metodologiczny wymiar kształtowania wartości przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-07-7
1. Orientacja jakościowa a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, 2. Wartość firmy w kontekście zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa, 3. O szacowaniu wartości udziałów mniejszościowych i udziałów kontrolnych, 4. Pomiar wartości dodanej dla akcjonariuszy - SVA, 5. Sterowanie wartością spółki giełdowej za pomocą prognozy zysku, 6. Wybrane aspekty szacowania wartości prawa użytkowania wieczystego gruntów, 7. Cele działania handlowych spółek osobowych w systemie wartości ich działania, 8. Wykorzystanie Balanced Scorecard w wycenie przedsiębiorstwa, 9. Wpływ emisji akcji na wycenę rynkową spółek giełdowych, 10. Gotówkowa stopa zwrotu z inwestycji (CFROI), 11. Trudności zastosowania metod opcyjnych w wycenie przedsiębiorstw, 12. Ryzyko a koszt kapitału w opcyjny, modelu wyceny firmy, 13. Krytyka niektórych mieszanych metod wyceny przedsiębiorstwa, 14. Ogólne zasady szacowania kosztu kapitału w przedsiębiorstwie, 15. Ryzyko i rezerwy przedsiębiorstwa, 16. Wpływ kosztów logistycznych na wartość rynkową przedsiębiorstwa, 17. Wycena należności dla potrzeb szacowania wartości przedsiębiorstwa, 18. Podstawy wszczęcia postępowania upadłościowego i postępowania naprawczego na tle nowej regulacji prawa upadłościowego i naprawczego, 19. Z badań nad wypłacalnością i rentownością jako wyznacznikami kryzysu finansowego przedsiębiorstwa, 20. Władza w przedsiębiorstwach o koncentracji organizacyjnej, 21. O nadzorze właścicielskim w układach wieloinstalacyjnych, 22. Banki na rynku kontroli przedsiębiorstw, 23. Wyzwania strategiczne a system komunikacji w przedsiębiorstwie, 24. Próba empirycznej weryfikacji modelu strategii samofinansowania przedsiębiorstwa, 25. Zrównoważony rozwój w zarządzaniu przedsiębiorstwem - możliwości kształtowania wartości przedsiębiorstw, 26. Sprawność działania pionu sprzedaży jako element kształtujący wartość przedsiębiorstwa, 27. O wartości współpracy,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa / Marek Siudak. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 2001. - 233 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie i Marketing / Politechnika Warszawska)
ISBN: 83-7207-267-1
Istota zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa; Formy finansowania przedsiębiorstwa; Kapitał długoterminowy; Koszt kapitału długoterminowego; Procedura opracowania biznes planu; Kapitał krótkoterminowy; Specjalne formy finansowania; Kształtowanie struktury kapitału.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1678-5
1. Istota zarządzania wartością przedsiębiorstwa. 2. Metody wyceny przedsiębiorstwa. 3. Finansowe mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa. 4. Analiza progu rentowności w warunkach zarządzania wartością przedsiębiorstwa. 5. Opcje realne w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. 6. Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa. 7. Kształtowanie programów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87885-51-7
R.I Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału w gospodarce globalnej: 1. Alokacja kapitału w holdingach międzynarodowych, 2. Warunki efektywnego zastosowania kapitału w inwestycjach przedsiębiorstw zagranicznych, 3.Wartość przedsiębiorstwa w aspekcie rozwoju zrównoważonego i trwałego oraz procesów globalizacji, 4. Wartość firmy a sektorowa atrakcyjność alokacji kapitału, 5. Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynek pracy, 6. Determinanty racjonalnej implementacji kapitału prywatnego w inwestycje infrastruktury gospodarczej, 7. Wartość klientów jako przesłanka alokacji kapitału, 8. "Wrogie przejęcia" w teorii i praktyce gospodarczej. R.II Metodologiczne aspekty oceny alokacji kapitału w świetle wartości przedsiębiorstwa: 10. Metody oceny inwestycji w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, 11. Wykorzystanie opcji realnych do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, 12. Wartość strategiczna w ocenie projektów inwestycyjnych, 13. Zastosowanie opcyjnego modelu wyceny firmy w pomiarze efektywności, 14. Koszt kapitału jako kryterium efektywności decyzji alokacyjnych, 15. Wartość bilansowa przedsiębiorstwa-miara tylko księgowa czy nośnik wartości dla inwestora, 16. Powiązanie alokacji kapitału z wynikami - metoda analizy wartości dla akcjonariuszy, 17. Nośniki wartości struktury kapitałowej - koszty bankructwa. Cz. III teoretyczne i praktyczne problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa: 18. Metody analizy ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych w praktyce krajowych przedsiębiorstw, 19. Ryzyko rynkowe akcji banków w kreowaniu wartości dla akcjonariuszy, 20. Konkurencyjność banków a zarządzanie wartością, 21. Absorpcja funduszy europejskich w regionalnym programowaniu operacyjnym. Cz. IV Zarządzanie wartością w małym przedsiębiorstwie: 22. Zarządzanie wartością małego przedsiębiorstwa w Polsce w teorii i praktyce, 23. Integracja europejskich rynków finansowych w zakresie finansowania sektora MSP w świetle założeń strategii lizbońskiej, 24. Niekonwencjonalne metody finansowania działalności gospodarczej MSP w Polsce, 25. Pobudzanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
tylko księgowa czy nościk wartości dla inwestora, 16. Powiązanie alokacji kapitału z wynikami-metoda analizy
wartosći dla akcjonariuszy, 17.Nośniki wartości struk tury kapitałowej-koszty bankructwa. R.III Teoretyczne i praktycze problemy zarządzania war toscią przedsiębiorstwa : 18.Metody analizay ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych w praktyce krajowych prze dsiębiorstw, 19.Ryzyko rynkowe akcji banków w kreowa niu wartośći dla akcjonariuszy, 20.Konkurencyjność ban ków a zarządzanie wartością, 21.Absorbcja funduszy eur opejskich w regionalnym prognozowaniu operacyjnym. R.IV Zarządzanie wartością w małym przedsiębiorstwie : 22.Zarządzanie wartością małego przedsiębiorstwa w Pol sce w teorii i praktyce, 23.Integracja europejskich ry nków finansowych w zakresie finansowania sektora MSP w
świetle założeń strategii lizbońskiej, 24.Niekonwencj onalne metody finansowania działalnośći gospodarczej MSP w Polsce, 25.Pobudzenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (MSP)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7133-412-2
1. Wartość przedsiębiorstwa, jej pomiar i wykorzystanie w sprawnym zarządzaniu organizacją: Definicja i metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa; Zastosowanie pomiaru wartości przedsiębiorstwa; 2. Zarządzanie ryzykiem, wartość a wysokość kapitałów: Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i inne regulacje dotyczące systemu zarządzania ryzykiem; Analiza liczenia adekwatności kapitałowej i systemów zarządzania ryzykiem w Banku BPH SA
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88840-59-2
Cz. I Źródła i pomiar wartości firmy: 1. Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, 2. Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy, 3. Budowa wartości firmy na podstawie zrównoważonej karty wyników, 4. Mierniki kreowanej wartości spółki kapitałowej. Cz. II Wycena wartości firmy: 5. Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, 6. Opcje rzeczowe-nowe spojrzenie na wycenę, 7. Wycena spółek nowej gospodarki, 8. Wycena wartości niematerialnych i prawnych. Cz. III Budowanie wartości firmy: 9. Budowanie wartości spółki przez fundusze venture capital i private eqiuty, 10. Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa, 11. Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie banku, 12. Menedżerskie programy motywacyjne, 13. Relacje inwestorskie i raportowanie wartości, 14. Kształtowanie kultury nowoczesnej korporacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88193-74-0
1. Przejęcie menedżerskie a system wartości, 2. Reorientacja strategiczna narzędziem wzrostu wartości przedsiębiorstwa - doświadczenia praktyczne, 3. Wzorce przedsiębiorczości a odniesienia do stereotypów prywatnych przedsiębiorców, 4. Niektóre implikacje zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 5. Wartość dla klienta jako podstawa tworzenia wartości przedsiębiorstwa, 6. Społeczna wartość przedsiębiorstwa komunalnego, 7. Koszt kapitału a wartość przedsiębiorstwa, 8. Trudności finansowe a wartość przedsiębiorstwa, 9. Nadzór właścicielski a polityka dywidend na przykładzie polskich spółek giełdowych, 10. Konsolidacja a wartość rynkowa banku, 11. Analiza polityki dywidend w spółkach publicznych z branży bankowej w latach 1994-2000, 12. Progrmy Ramowe jako czynnik stymulujący kapitał intelektualny wpływający na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, 13. Wycena spółki internetowej eBay, 14. Wycena przedsiębiorstw z opcjami wzrostu, 15. Zastosowanie systemów komputerowych w wycenie przedsiębiorstw na przykładzie programu komputerowego "Wycena przedsiębiorstwa Metodami Dochodowymi", 16. Znaczenie charakteru aktywów i pasywów w wycenie przedsiębiorstw metodą skorygowanych aktywów netto (NET Assets Value Method), 17. Model rachunkowości w Niemczech a wartość przedsiębiorstwa, 18. Wybrane aspekty bilansowego ujęcia aktywów i pasywów, 19. Wokół wartości kapitału własnego przedsiębiorstwa, 20. Inwestowanie w należności dla wzrostu wartości przedsiębiorstwa, 21. Płynność finansowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, 22. Zarządzanie rentownością zainwestowanych kapitałów dla wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstwa, 23. Wartość przedsiębiorstwa budowlanego w aspekcie decyzji wytworzyć lub kupić
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14961-1
1. Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 2. Czynniki ekonomiczne tworzące wartość przedsiębiorstwa, 3. Charakterystyka podstawowych finansowych czynników tworzenia i oceny wartości przedsiębiorstwa, 4. Pomiar efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 5. Zakres i metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, 6. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, 7. Wycena przedsiębiorstw na podstawie porównań rynkowych, 8. Teoria opcji realnych w wycenie wartości przedsiębiorstwa, 9. Szczególne przypadki wykorzystania modeli wyceny wartosci przedsiębiorstwa, 10. Formułowanie strategii zarządzania wartością przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1475-6
1. Znaczenie zasobów niematerialnych i kompetencji w gospodarce opartej na wiedzy; 2. Charakterystyka zasobów niematerialnych i kompetencji przedsiębiorstwa; 3. Pomiar zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa; 4. Analiza i wycena kompetencji przedsiębiorstwa; 5. Strategia budowania wartości jako proces tworzenia i wykorzystania kompetencji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-861-3
1. Identyfikacja Łańcucha działań tworzących wartość przedsiębiorstwa, 2. Determinanty modelu dynamiki wartości przedsiębiorstwa, 3. Cenność czasu w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, 4. Wartość przedsiębiorstwa a jego otoczenie, 5. Finansowanie i opcje realne w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, 6. Możliwości oceny efektywności tworzenia wartości przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60432-23-5
Część I: Istota wartości organizacji. Organizacja - wartości - zarządzanie; Kategoria wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Wartość przedsiębiorstwa i jego służebna rola wobec otoczenia; Ewolucja koncepcji oceny efektywności: od efektywności produkcji do zarządzania wartością przedsiębiorstwa w warunkach "nowej ekonomii"; Interakcja "gospodarka - środowisko" a wartość organizacji; W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa; Wpływ systemu zarządzania wartością na kursy giełdowe akcji. Część II: Finansowe źródła wartości organizacji. Finansowe źródła wartości przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem polityki dywidendy; Optymalizacja struktury kapitału w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa; Wpływ struktury kapitału na wartość rynkową przedsiębiorstwa; Emisja akcji z prawem poboru a rynkowa wycena wartości spółki akcyjnej; Przepływy pieniężne a wartość przedsiębiorstwa; Wpływ leasingu na wartość bilansową przedsiębiorstwa. Część III: Kapitał intelektualny jako źródło wartości organizacji. Strategia personalna w kształtowaniu wartości organizacji; Wartości w zarządzaniu zespołami; Brainpower - wartością współczesnej organizacji; Rola kapitału intelektualnego w nowoczesnym przedsiębiorstwie; Zarządzanie wartością zasobów ludzkich organizacji poprzez system wynagrodzeń; Regulacja migracji intelektualnej; Możliwości rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa w świetle funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; Zależność dynamiki kapitalizacji firmy od wzrostu kapitału ludzkiego. Część IV: Marketingowe źródła wartości organizacji. Wizerunek a wartość rynkowa przedsiębiorstwa; Trwałość przewag konkurencyjnych a wartość przedsiębiorstwa w świetle przeprowadzonych badań; Zarządzanie wartością klienta; Merchandising jako źródło wartości firmy. Część V: Proces zarządzania wartością organizacji. Znaczenie czynników niematerialnych w kształtowaniu wartości współczesnej firmy; Aktywa niematerialne - kluczowy czynnik kształtujący wartość firmy; Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym jako strategia wzrostu wartości w przedsiębiorstwach zorientowanych projektowo; Proces zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie; Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny z wykorzystaniem strategicznej karty wyników; Zarządzanie wartością w oparciu o rachunek kosztów działań; Dodawanie wartości jako miara efektywności placówek bankowych; Zarządzanie wartością urzędu administracyjnego. Część VI: Uwarunkowania zarządzania wartością organizacji. Zarządzanie kompetencjami zwaodowymi jako element zarządzania wartością przedsiębiorstwa; Rola wybitnych jednostek w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem; Zarządzanie kosztami posiadania informatyki w przedsiębiorstwie; Strategie wzrostu małych podmiotów gospodarczych; Zastosowanie teorii chaosu w prognozowaniu bankructwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu ; 912)
ISBN: 83-7011-588-8
Maksymalizacja wartości jako nadrzędny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa; Przepływy pieniężne jako podstawowy składnik wartości przedsiębiorstwa; Koszt kapitału; Mierniki efektywności wykorzystywane w koncepcji VBM; Rola kapitału intelektualnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-022-6
1. Nowy model biznesowego działania firm a "Strategia lizbońska", 2. Zmiana warunków konkurencyjności przedsiębiorstw, 3. Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności, 4. Koncepcja zarządzania kapitałem intelektualnym, 5. Metody pomiaru kapitału intelektualnego, 6. Raportowanie o kapitale intelektualnym interesariuszom zewnętrznym, 7. Światowe standardy wyceny kapitału intelektualnego, 8. Przykłady wyceny kapitału intelektualnego dla wybranych firm krajowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie finansami i wycena firmy / Robert Machała. - Wyd. 2 uzupeł. - Wrocław : Oficyna Wydaw. UNIMEX, 2011. - 746 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-61792-36-9
1. Wprowadzenie do zarządzania finansami firmy; 2. Podstawy rachunkowości; 3. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych; 4. Źródła finansowania; 5. Długoterminowe decyzje finansowe; 6. Planowanie i modelowanie finansowe; 7. Bieżące decyzje finansowe; 8. Analiza wskaźnikowa; 9. Wycena przedsiębiorstwa; 10. Fuzje i przejęcia- wpływ na wartość firm; 11. Opcje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-55-3
1. Wprowadzenie do zarządzania finansami firmy, 2. Podstawy rachunkowości, 3. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych, 4. Źródła finansowania, 5. Długoterminowe decyzje finansowe, 6. Planowanie i modelowanie finanswoe, 7. Bieżące decyzje finansowe, 8. Analiza wskaźnikowa, 9. Wycena przedsiębiorstwa, 10. Fuzje i przejęcia - wpływ na wartość firmy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-94-9
1. Ryzyko kredytowe - istota, nośniki i cele pomiaru. 2. Pomiar i modelowanie ryzyka kredytowego. 3. Pomiar ryzyka kredytowego oparty na rozkładzie wartości przedsiębiorstwa. 4. Analiza ryzyka w modelu opcyjnym w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-624-5
1. Wartość zarządzania zasobami ludzkimi, 2. Zewnętrzne warunki biznesowe, 3. Zewnętrzni interesariusze: inwestorzy i klienci, 4. Wewnętrzni interesariusze: menedżerowie liniowi i prawnicy, 5. Działania HR, które tworzą wartość. Strumienie pracowników i zarządzanie efektywnością, 6. Działania HR, które tworzą wartość. Strumienie informacji i pracy, 7. Tworzenie strategii HR, 8. Organizacja działu HR, 9. Role specjalistów HR, 10. Kluczowe kompetencje specjalistów HR, 11. Rozwój specjalistów HR, 12. Implikacje dla działu HR
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 658.1/.5
1.Majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, 2.Wycena wartości przedsiębiorstwa i jego skłądników majątkowych, 3.Gospodarka środkami trwałymi przedsiębiorstwa, 4.Ekonomika majatku obrotowego przedsiębiorstwa, 5.Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie, 6.System motywacji pracowników
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again