Form of Work
Książki
(22)
Status
only on-site
(21)
available
(10)
Branch
Wypożyczalnia
(10)
Czytelnia
(21)
Author
Szablewski Andrzej
(3)
Machała Robert
(2)
Panfil Marek
(2)
Borowiecki Ryszard
(1)
Bućko Józef
(1)
Czaja Józef
(1)
Filipowicz Janina
(1)
Fołta Teresa
(1)
Godlewska Jadwiga
(1)
Iwanek Tadeusz
(1)
Jaki Andrzej
(1)
Kamela-Sowińska Aldona
(1)
Kasiewicz Stanisław
(1)
Kicińska Monika
(1)
Konowalczuk Jan
(1)
Krysiak Zbigniew
(1)
Kulczycki Marek
(1)
Nita Bartłomiej
(1)
Nowak Wioletta
(1)
Prystupa Mieczysław
(1)
Rogowski Waldemar
(1)
Siudak Marek
(1)
Skoczylas Wanda
(1)
Szczepankowski Piotr
(1)
Urbanek Grzegorz
(1)
Woźniak-Sobczak Barbara
(1)
Wójciak Mirosław
(1)
Wąsik Teresa Lidia
(1)
Ćwiąkała-Małys Anna
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(20)
Country
Poland
(22)
Language
Polish
(22)
Subject
Przedsiębiorstwo
(21)
Wartość ekonomiczna
(4)
Finanse
(3)
Zarządzanie
(3)
Banki
(2)
Fuzja przedsiębiorstw
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Nieruchomości
(2)
Przejęcie przedsiębiorstwa
(2)
Rachunkowość
(2)
Ryzyko kredytowe
(2)
Spółki kapitałowe
(2)
Amortyzacja
(1)
Analiza wartości
(1)
Bilans księgowy
(1)
Inwestorzy indywidualni
(1)
Koszty
(1)
Kredyt
(1)
Leasing
(1)
Motywacja pracy
(1)
Podatek
(1)
Przedsiebiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika -- podręcznik akademicki
(1)
Przedsiębiorstwo -- wycena
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Rzeczoznawcy majątkowi
(1)
Siła robocza -- zagadnienia -- Polska
(1)
Sprawozdawczość
(1)
Wartość dodana
(1)
Właściciele nieruchomości
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Środki obrotowe
(1)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(1)
Środki trwałe -- ekonomika
(1)
22 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7561-133-5
1. Historia, standardy i techniki wyceny przedsiębiorstwa; 2. Wycena przedsiębiorstwa na podstawie bilansu według MSR/MSFF; 3. Kalkulacja kosztu kapitału; 4. Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa; 5. Wycena przedsiębiorstwa na rynkach kapitałowych; 6. Wycena oczekiwań inwestorów; 7. Wycena ryzyka przedsiębiorstwa; 8. Wpływ ryzyka rynkowego na wycenę KGHM Polska Miedź SA; 9. Wpływ zmian na rynku ropy naftowej na wycenę przedsiębiorstw- przykład Exxon Mobil; 10. Wycena nieruchomości a wycena przedsiębiorstw w gospodarce; 12.Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów; 13. Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych dywidend; 14. Wycena przedsiębiorstwa metodą skorygowanej wartości bieżącej APV; 15. Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych zysków ekonomicznych EVA; 16. Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą; 17. Wycena przedsiębiorstwa w modelu opcji rzeczywistych; 18. Wycena przedsiębiorstwa w transakcjach fuzji i przejęć; 19. Wycena spółki w procesie IPO; 20. Wycena zasobów niematerialnych; 21. Wycena klienta; 22. Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF z wykorzystaniem rachunku rentowności klientów; 23. Wycena kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa; 24. Wycena klubu piłkarskiego na przykładzie Juventus Turyn.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60197-68-4
1. Podstawowe definicje dotyczące nieruchomości i przedsiębiorstw; 2. Koncepcje wartości w wycenie nieruchomości i przedsiębiorstw; 3. Podstawowe funkcje i cele wyceny; 4. Teoria wartości pieniądza w czasie jako podstawa wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym; 5. Zasady produkcji dochodów w procesie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw; 6. Stopy używane do wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw; 7. Metody i techniki podejścia dochodowego stosowane w wycenie nieruchomości; Metody określania wartości rynkowej przedsiębiorstw; Załącznik: Podstawowe elementy sprawozdania finansowego; Bilans; Rachunek zysków i strat; Rachunek przepływów pieniężnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nieruchomości - gospodarowanie przestrzenią / przewod.rady Andrzej Hopfer)
ISBN: 83-88904-25-6
Cz. I Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarujący i obiekt wyceny: 1.Istota przedsiębiorstwa, jego działalność i podstawy wyceny, 2.Uwarunkowania merytoryczne i formalnoprawne wyceny przedsiębiorstw, 3. Analiza ekonomiczna jako element składowy procedury pomiaru i oceny wartości przedsiębiorstwa. Cz. II Metodyka i praktyka wycen przedsiębiorstw: 4. Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw i ich praktyczna przydatność, 5. Zmodyfikowanie procedury wyceny przedsiębiorstw do warunków polskich, 6. Analiza ekonomiczno-finansowa i wycena przedsiębiorstw według komputerowego programu "Wycena Przedsiębiorstwa Metodami Dochodowymi", 7. Przykłady wyceny przedsiębiorstw
formalnoprawne wyceny przedsiębiorstw, 3.Analiza eko nomiczna jako element składowy procedury pomiaru i oce ny wartości przedsiębiorstwa. Cz.II Metodyka i praktyka wyceny przedsiębiorstwa : 4. Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw i ich prakty czna przydatność, 5.Zmodyfikowane procedury wyceny przedsiebiorstw do warunków polskich, 6.Analiza ekono miczno-finansowa i wycena przedsiębiorstw według kompu terowego praogramu "Wycena Przedsiębiorstwa Metodami Dochodowymi" [WPMD}, 7.Przykłady wyceny przedsiębior stw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88840-59-2
Cz. I Źródła i pomiar wartości firmy: 1. Maksymalizacja wartości a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, 2. Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy, 3. Budowa wartości firmy na podstawie zrównoważonej karty wyników, 4. Mierniki kreowanej wartości spółki kapitałowej. Cz. II Wycena wartości firmy: 5. Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, 6. Opcje rzeczowe-nowe spojrzenie na wycenę, 7. Wycena spółek nowej gospodarki, 8. Wycena wartości niematerialnych i prawnych. Cz. III Budowanie wartości firmy: 9. Budowanie wartości spółki przez fundusze venture capital i private eqiuty, 10. Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa, 11. Zarządzanie relacjami z klientami na przykładzie banku, 12. Menedżerskie programy motywacyjne, 13. Relacje inwestorskie i raportowanie wartości, 14. Kształtowanie kultury nowoczesnej korporacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Wycena nieruchomości przedsiębiorstw / Jan Konowalczuk. - Warszawa : C.H.Beck, 2009. - 270 s. : : rys., tab. ; 24 cm.
(Ekonomia / C.H.Beck. Nieruchomości / C.H.BECK)
ISBN: 978-83-255-0696-4
1.Metodyczne podstawy wyceny: Definicje, klasyfikacja i ocena stanu nieruchomości; systematyka i ocena metodyki wyceny nieruchomości w Polsce; wykorzystanie cen sprzedaży i czynszów do określenia wartości rynkowej. 2. Szacowanie wartości specjalistycznych nieruchomości przedsiębiorstw: Uwarunkowania stosowania różnych metod wyceny; Wycena nieruchomości specjalistycznych oparta na dochodach z działalności; Miary dochodu i stóp zwrotu oraz ich zastosowanie w wycenie metodą zysków; Stosowanie metody zysków; Metoda zysków a metodyka wyceny przedsiębiorstw; Wartość godziwa a współczesne zastosowanie kosztów do jej oszacowania. 3. Przykłady wycen nieruchomości przedsiębiorstw: Prezentacja podstawowych parametrów wycenianych nieruchomości i proponowane metody wyceny; Przykłady wycen nieruchomości inwestycyjnych; Przykłady wycen nieruchomości operacyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 332 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1678-5
1. Istota zarządzania wartością przedsiębiorstwa. 2. Metody wyceny przedsiębiorstwa. 3. Finansowe mierniki kreowania wartości przedsiębiorstwa. 4. Analiza progu rentowności w warunkach zarządzania wartością przedsiębiorstwa. 5. Opcje realne w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. 6. Fuzje i przejęcia a wartość przedsiębiorstwa. 7. Kształtowanie programów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-71-2
1. Pojęcie i odmiany wartości, 2. Charakterystyka metod majątkowych, 3. Charakterystyka metod dochodowych, 4. Charakterystyka metod mieszanych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia i Zarządzanie / Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne)
ISBN: 978-83-208-1723-2
Wstęp, 1. Ogólne problemy zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 2. Źródła informacji na potrzeby zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 3. Mierniki monitorowania wartości przedsiębiorstwa, 4. Ogólne założenia konstrukcji modeli wykorzystywanych w badaniu determinant wartości przedsiębiorstwa, 5. Konstrukcja modeli deterministycznych i ich przydatnośc w identyfikacji i ocenie czynników tworzących wartośc przedsiębiorstwa, 6. Stochastyczne modele w identyfikacji determinant wzrostu wartości przedsiębiorstwa, 7. Niefinansowe czynniki tworzenia wartości przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa / Marek Siudak. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 2001. - 233 s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie i Marketing / Politechnika Warszawska)
ISBN: 83-7207-267-1
Istota zarządzania kapitałem przedsiębiorstwa; Formy finansowania przedsiębiorstwa; Kapitał długoterminowy; Koszt kapitału długoterminowego; Procedura opracowania biznes planu; Kapitał krótkoterminowy; Specjalne formy finansowania; Kształtowanie struktury kapitału.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-1758-4
1. Aktywa niematerialne jako źródło wartości w nowej ekonomii, 2. Charkaterystyka najważniejszych aktywów niematerialnych i ich udział w tworzeniu opcji strategicznych przedsiębiorstwa, 3. Ogólne zasady pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych, 4. Modele wyceny kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, 5. Opcje realne w wycenie aktywów niematerialnych, 6. Wycena marki, 7. Wycena aktywów technologicznych, 8. Wycena relacji z klientem, 9. Model szacowania kosztu kapitału i wyceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14961-1
1. Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 2. Czynniki ekonomiczne tworzące wartość przedsiębiorstwa, 3. Charakterystyka podstawowych finansowych czynników tworzenia i oceny wartości przedsiębiorstwa, 4. Pomiar efektywności zarządzania wartością przedsiębiorstwa, 5. Zakres i metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, 6. Dochodowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa, 7. Wycena przedsiębiorstw na podstawie porównań rynkowych, 8. Teoria opcji realnych w wycenie wartości przedsiębiorstwa, 9. Szczególne przypadki wykorzystania modeli wyceny wartosci przedsiębiorstwa, 10. Formułowanie strategii zarządzania wartością przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie finansami i wycena firmy / Robert Machała. - Wyd. 2 uzupeł. - Wrocław : Oficyna Wydaw. UNIMEX, 2011. - 746 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-61792-36-9
1. Wprowadzenie do zarządzania finansami firmy; 2. Podstawy rachunkowości; 3. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych; 4. Źródła finansowania; 5. Długoterminowe decyzje finansowe; 6. Planowanie i modelowanie finansowe; 7. Bieżące decyzje finansowe; 8. Analiza wskaźnikowa; 9. Wycena przedsiębiorstwa; 10. Fuzje i przejęcia- wpływ na wartość firm; 11. Opcje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60235-55-3
1. Wprowadzenie do zarządzania finansami firmy, 2. Podstawy rachunkowości, 3. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych, 4. Źródła finansowania, 5. Długoterminowe decyzje finansowe, 6. Planowanie i modelowanie finanswoe, 7. Bieżące decyzje finansowe, 8. Analiza wskaźnikowa, 9. Wycena przedsiębiorstwa, 10. Fuzje i przejęcia - wpływ na wartość firmy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2836)
ISBN: 83-229-2696-0
1. Podstawowe metody stosowane w analizie ekonomicznej, 2. Podstawy analizy sprawozdania finansowego, 3. Analiza progu rentowności, 4. Analiza wrażliwości zysku, 5. Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych, 6. Podstawy wyceny przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-861-3
1. Identyfikacja Łańcucha działań tworzących wartość przedsiębiorstwa, 2. Determinanty modelu dynamiki wartości przedsiębiorstwa, 3. Cenność czasu w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, 4. Wartość przedsiębiorstwa a jego otoczenie, 5. Finansowanie i opcje realne w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, 6. Możliwości oceny efektywności tworzenia wartości przedsiębiorstwa
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-912879-8-X
1. Pojęcie i koncepcje wartości oraz standard wartości, podstawowe założenia i pojęcie wyceny, 2. Funkcje, cele, przedmiot i metody wyceny przedsiębiorstw, 3. Metoda wyceny według siły nabywczej pieniądza, 4. Metody obliczania wartości majątkowych przedsiębiorstwa, 5. Wycena składników majątku przedsiębiorstwa, 6.Wycena przedsiębiorstwa za pomocą metody wartości dochodowej, 7. Szacowanie parametrów wyceny dochodowej przedsiębiorstwa, 8. Inne metody wyceny przedsiębiorstw, 9. Zastosowanie metod wyceny przedsiębiorstwa i ich mienia do określania wartości godziwej, 10. Wartość firmy w procesie wyceny przedsiębiorstwa, 11. Wycena dochodowa przedsiębiorstwa "GAMA" spółka z o.o.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88840-79-7
Część I: Perspektywa klienta. 1. Wprowadzenie do wyceny spółek.. 2. Kapitał klienta. 3. Wartość klienta. 4. Wartość relacji z klientami. 5. Rentowność klienta. 6. Kapitał informacyjny. 7. Kapitał intelektualny. 8. Informacja a wartość. 9. Wartości niematerialne i prawne. 10. Wartość marki. Część II: Perspektywa inwestora. 11. Wycena przedsiębiorstwa metodą DCF i EVA. 12. Metoda zdyskontowanych dywidend. 13. Metoda porównawcza. 14. Metoda opcji rzeczowych. 15. Wycena przedsięwzięć inwestycyjnych. 16. Wycena spółki przez fundusze wysokiego ryzyka. 17. Wycena a ryzyko. 18. Ryzyko bankructwa. 19. Credit-rating a wycena. Część III: Perspektywa rynku kapitałowego. 20. Efektywność rynku kapitałowego. 21. Rynki kapitałowe w ujęciu fraktalnym. 22. Wycena spółki przez rynki kapitałowe. 23. Inwestorzy indywidualni a wartość spółki. 24. Nowe technologie w relacjach inwestorskich. 25. Raportowanie wartości spółki dla inwestorów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-022-6
1. Nowy model biznesowego działania firm a "Strategia lizbońska", 2. Zmiana warunków konkurencyjności przedsiębiorstw, 3. Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności, 4. Koncepcja zarządzania kapitałem intelektualnym, 5. Metody pomiaru kapitału intelektualnego, 6. Raportowanie o kapitale intelektualnym interesariuszom zewnętrznym, 7. Światowe standardy wyceny kapitału intelektualnego, 8. Przykłady wyceny kapitału intelektualnego dla wybranych firm krajowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89355-94-9
1. Ryzyko kredytowe - istota, nośniki i cele pomiaru. 2. Pomiar i modelowanie ryzyka kredytowego. 3. Pomiar ryzyka kredytowego oparty na rozkładzie wartości przedsiębiorstwa. 4. Analiza ryzyka w modelu opcyjnym w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1671-6
1. Ryzyko kredytowe działalności gospodarczej. 2. Metody budowy wewnętrznego ratingu ilościowego. 3. Ekonometryczno-statystyczne modele pomaru indywidualnego ryzyka kredytowego. Empiryczna weryfikacja modeli.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again