Form of Work
Książki
(77)
Status
only on-site
(66)
available
(44)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(45)
Czytelnia
(66)
Author
Walińska Ewa
(7)
Gajdka Jerzy
(4)
Karmańska Anna
(3)
Messner Zbigniew
(3)
Rutkowski Andrzej
(3)
Bień Witold
(2)
Cebrowska Teresa
(2)
Dobija Dorota
(2)
Gabrusewicz Wiktor
(2)
Pfaff Józef
(2)
Rybicki Piotr
(2)
Sawicki Kazimierz
(2)
Turyna Jan
(2)
Walczak Marian
(2)
Doyle David P
(1)
Drabikowska Katarzyna
(1)
Dreliszak Ewa
(1)
Fluksik Jolanta
(1)
Fołta Teresa
(1)
Glynn John J
(1)
Gmytrasiewicz Maria
(1)
Godlewska Jadwiga
(1)
Gos Waldemar
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Helin Andre
(1)
Hoffman Patrycja
(1)
Jedynak Piotr
(1)
Juja Tadeusz
(1)
Kamiński Ryszard
(1)
Kania Dorota
(1)
Kowalak Robert
(1)
Kralicek Peter
(1)
Kuczyńska-Cesarz Anna
(1)
Kuszneruk Józef
(1)
Kuzior Anna
(1)
Marcinkowska Monika
(1)
Marcinkowski Jerzy
(1)
Masłowska-Pietrzak Kamilla
(1)
Michalski Grzegorz
(1)
Mikołajczyk Bożena
(1)
Murphy Michael P
(1)
Niewiadoma Maria
(1)
Nowak Wioletta
(1)
Ochman Jacek
(1)
Paczuła Czesław
(1)
Perrin John
(1)
Piaszczyk Artur
(1)
Pietrzak Tomasz
(1)
Pomykalska Bożena
(1)
Pomykalski Przemysław
(1)
Płóciennik-Napierała Janina
(1)
Radosiński Edward
(1)
Remlein Marzena
(1)
Rosiak Hanna
(1)
Ryżewska Stanisława
(1)
Samelak Janusz
(1)
Sasin Wiesław
(1)
Siemińska Ewa
(1)
Skoczylas Wanda
(1)
Skórzewski Andrzej
(1)
Stępień Konrad
(1)
Stępień Krystyna
(1)
Szczepański Jan
(1)
Szczypa Piotr
(1)
Szczęsny Wiesław
(1)
Szewczuk Henryk
(1)
Sztuczyńska Hanna
(1)
Szyszko Lech
(1)
Tracy John A
(1)
Tłaczała Agnieszka
(1)
Wala Franciszek
(1)
Waśniewski Tadeusz
(1)
Wells Joseph
(1)
Wędzki Dariusz
(1)
Zaleska Małgorzata
(1)
Ăilkina Anna Nikolaevna
(1)
Ćwiąkała-Małys Anna
(1)
Łukasiewicz Grzegorz
(1)
Śnieżek Ewa
(1)
Świderska Gertruda Krystyna
(1)
Year
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(64)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(77)
Language
Polish
(77)
Subject
Przedsiębiorstwo
(73)
Finanse
(54)
Rachunkowość
(32)
Sprawozdawczość
(18)
Bilans księgowy
(15)
Koszty
(9)
Inwestycje
(7)
Księgowość
(6)
Wartość ekonomiczna
(6)
Rynek finansowy
(5)
Leasing
(4)
Podatek
(4)
Rachunkowość zarządcza
(4)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Sprawozdania
(3)
Środki trwałe
(3)
Kontrola finansowa
(2)
Rachunkowość międzynarodowa
(2)
Ryzyko
(2)
Upadłość
(2)
Wynik finansowy
(2)
Środki obrotowe
(2)
Akcjonariat pracowniczy
(1)
Amortyzacja
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Czek
(1)
Factoring
(1)
Finanse publiczne
(1)
Giełda papierów wartościowych
(1)
Gospodarka
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Holdingi
(1)
Informacja
(1)
Kadry
(1)
Kalkulacja kosztów
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(1)
Kapitał intelektualny przesiębiorstwa
(1)
Korupcja
(1)
Koszty -- rachunkowość -- ćwiczenia i zadania
(1)
Kredyt
(1)
Majątek
(1)
Majątek trwały
(1)
Multimedia
(1)
Obrót towarowy
(1)
Organizacja
(1)
Outsourcing
(1)
Pieniądz
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- badanie -- ćwiczenia i zadania
(1)
Przedsiębiorstwo usługowe
(1)
Public relations
(1)
Płaca
(1)
Płynność finansowa
(1)
Rachunkowość -- ćwiczenia i zadania dla szkół wyższych
(1)
Rachunkowość przemysłowa
(1)
Rentowność
(1)
Rozliczenia międzynarodowe
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Ryzyko inwestycyjne
(1)
Ryzyko upadłości
(1)
Siła robocza
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
81 results Filter
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-19-8
R.1 Podstawowe koncepcje i zasady rachunkowości; R.2 Bilans majątkowy; R.3 Rachunek zysków i strat; R.4 Przetwarzanie informacji księgowych; R.5 Zapisy dostosowawcze; R.6 Wycena aktywów i pasywów; R.7 Rachunek przepływów pieniężnych; R.8 Rachunkowość i raportowanie w firmie usługowej; R.9 Rachunkowość i raportowanie w firmie handlowej; R.10 Rachunkowość i sprawozdawczość firmy produkcyjnej; R.11 Analiza sprawozdań finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 657 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprawozdania finansowe firm / John A. Tracy. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 1998. - 144,[1] s.,9 k.tabl. : rys.,tab.,wykr. ; 21 cm.
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-11413-4
Na początek przepływy środków pieniężnych; Wprowadza my bilans i rachunek wyników; Zysk to nie wszystko; Przychody ze sprzedaży -> należności; Koszty wytworzenia lub nabycia sprzedanych produktów -> zapasy; Zapasy-> zobowiązania; Koszty operacyjne -> zobowiązania; Koszty operacyjne-> rozliczenia międzyokresowe (bierne); Koszty operacyjne-> rozliczenia międzyokresowe (czynne); Majątek trwały-> amortyzacja-> amortyzacja skumulowana; Odsetki -> rozliczenie międzyokresowe odsetek; Podatek dochodowy jako koszt <-> zobowiązania z tytułu podatku dochodowego; Dochód (zysk) netto -> dochód (zysk) zatrzymany; Analiza zysku od strony przepływów środków pieniężnych Alternatywny sposób prezentacji przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej; Inne przepływy środków pieniężnych: działalność finansowa i inwestycyjna; Wzrost czy brak wzrostu: wpływ na przepływ środków pieniężnych; Przepisy- dodatek do sprawozdań finansowych; Cena wiarygodności- rewizja dokonywana przez dyplomowanych księgowych; Manipulowanie liczbami (czyli preparowanie ksiąg); Zagadka kosztu wytworzenia lub nabycia sprzedanych produktów; Amortyzacja przy spieszona czy liniowa?; Wskaźniki dla kredytodawców i inwestorów; Kilka uwag końcowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-794-4
1. Czym jest rachunkowość?, 2. O czym (i kogo) informują sprawozdania finansowe?, 3. Bilans księgowy jako źródło informacji o sytuacji finansowej firmy, 4. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o efektach działalności firmy, 5. Analiza efektywności gospodarowania, 6. Rachunek przepływów pieniężnych, 7. Jak na sprawozdanie finansowe patrzy finansista?, 8. Możliwości i ograniczenia informacyjne rachunkowości finansowej z punktu widzenia zarządzających
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86939-26-5
Płynność finansowa w przedsiębiorstwie; Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych; Analiza przepływu środków pieniężnych i płynności finansowej (cash flow).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920931-0-0
1. Istota i zakres jednostkowego sprawozdania finansowego. 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 3. Bilans. 4. Rachunek zysków i strat. 5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. 6. Rachunek przepływów pieniężnych. 7. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-13205-1
Arkusz oceny postępów; Inwestycyjna strona bilansu - aktywa; Źródła finansowania - pasywa; Bilans - aktywa i pasywa: ujęcie całościowe; Analiza wypłacalności i płynności przedsiębiorstwa; Rentowność; Ocena wiarygodności bilansu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
Sprawozdanie finansowe : co mówi o firmie? / Piotr Rybicki. - Warszawa : Poltext, 2009. - 206 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7561-033-8
1.Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy firmy: Wprowadzenie; Jawność sprawozdań; Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej; Elementy sprawozdania finansowego; Odbiorcy sprawozdawczości finansowej; Porównywalność danych; Polityka bilansowa. 2. Interpretacja bilansu oraz rachunku zysków i strat: Analiza wstępna bilansu; Kapitał obrotowy netto; Wartości niematerialne i prawne; Rzeczowe aktywa trwałe; Amortyzacja; Inwestycje; Zapasy; Należności; Kapitały; Rezerwy; Zobowiązania; Rozliczenia międzyokresowe; Kwalifikacja pozycji bilansowych; Analiza rachunku zysków i strat. 3. Standing finansowy firmy: Wskaźnik rentowności; Wskaźnik płynności; Wskaźnik zadłużenia; Wskaźnik obrotowości; Wskaźnik rynku kapitałowego; Analiza Du Ponta; Model Altmana. 4. Analiza Cash=flow: Elementy rachunku przepływów pieniężnych; Bilansowe środki pieniężne; Interpretacja Cash-flow; Wskaźnik Cash-flow; Cash-flow na potrzeby analizy finansowej. 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym: Bilansowe kapitały własne; Analiza kapitałów własnych; Kapitał własny i jego zadania. 6. Inne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym: Ocena kontynuacji działania; Sprawozdanie z działalności jednostki; Działalność zaniechana; Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym; Zabezpieczenia i zobowiązania warunkowe; Łączenie się spółek; Świadczenia na rzecz organów zarządzających i nadzorujących; Transakcje z jednostkami i stronami powiązanymi; Inne informacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1675-4
Część I: Sprawozdanie jednostkowe przedsiębiorstwa. 1. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego. 2. Bilans. 3. Rachunek zysków i strat. 4. Rachunek przepływów pieniężnych. 5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. 6. Informacja dodatkowa. Część II: Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych. 7. Ogólne zasady konsolidacji sprawozdań finansowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86543-77-9
R.1 Istota i przydatność informacji o przepływach pieniężnych; R.2 Przepływy pieniężne w ujęciu historycznym (ex post); R.3 Wybrane przykłady regulacji krajowych i międzynarodowych w zakresie prezentacji informacji o przepływach pieniężnych; R.4 Przepływy pieniężne w ujęciu prognostycznym (ex ante); R.5 Inne aspekty wykorzystania planowania przepływów pieniężnych; R.6 Zarządzanie gotówką - problemy wybrane; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-509-6
1.Finansowy cel działania i podstawowe elementy kształtujące finansowy obraz przedsiębiorstwa kontrahenta; 2. Sprawozdania finansowe kontrahenta; 3. Analiza wskaźnikowa; 4. Ocena kontrahenta- odbiorcy korzystającego z odroczenia płatności; 5. Ocena kontrahenta- dostawcy; Dodatek: zmiana wartości pieniądza w czasie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
ISBN: 83-7187-861-3
R.1 Informacje o sprawozdaniu z działalności jednostki R.2 Opracowanie sprowadzania z działalności jednostki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-84487-88-3
Cz.1 Prezentacja pojęć: Anatomia bilansu; Jak funkcjonuje bilans?- Albo: Co kryje się za danymi bilansami?; Anatomia rachunku zysków i strat; Czytanie bilansu; Czytanie rachunku zysków i strat. Cz.2 Zestaw wskaźników do analizy czterech zakresów działalności przedsiębiorstwa: Analiza wskaźnikowa: dlaczego?: jak? kiedy? Nie bać się wskaźników!; Pierwszy zakres analizy: wskaźniki finansowania działalności; Drugi zakres analizy: wskaźniki płynności; Trzeci zakres analizy: wskaźniki rentowności; Czwarty zakres analizy: wskaźniki sprawności. Cz.3 Jak przeprowadza się analizę wskaźnikową: Przede wszystkim: proszę zrobić test szybki!; Szczegółowa analiza wskaźnikowa; Wskaźniki kondycji ekonomiczno- finansowej (systemy wczesnego ostrzegania); Zarządzanie przepływami pieniężnymi za pomocą wskaźników. Cz.4 Formularze niewypełnione (puste) do określania sytuacji finansowej: Formularz 1- test szybki; Formularz 2- szczegółowa analiza wskaźnikowa; Formularz 3- wskaźniki kondycji przedsiębiorstwa (obliczanie funkcji dyskryminacji); Formularz 4- planowanie finansowe za pomocą rachunku przepływów pieniężnych; Formularz 5- ROSTI dla przedsiębiorstwa handlowego. Cz.5 Jak się planuje, analizuje, kontroluje?: Dlaczego planowanie? Dlaczego kontrola?; Przykład- planowanie bilansu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7285-117-4
R.1 Pojęcie, determinanty oraz użytkownicy wyników badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa. R.2 Źródła informacji finansowej. R.3 Systematyka metod pomiaru i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. R.4 Wybrane metody pomiaru i oceny symptomów zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. R.5 Przykłady implementacji wybranych metod pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7484-018-8
1. Przesłanki i istota analizy wskaźnikowej sprawozdania finansowego: Przedsiębiorstwo a potrzeby informacyjne jego interesariuszy. Czynniki kształtujące sytuację finansową przedsiębiorstwa. Sprawozdanie finansowe i podobne źródła informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa: Informacja a sprawozdanie finansowe. Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego. Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny sytuacji finansowej: Istota analizy wskaźnikowej i jej miejsce w systemie analiz. Klasyfikacja metod analizy wskaźnikowej i jej etapy. 2. Charakterystyka sprawozdania finansowego i podobnych źródeł informacji: Bilans. Bilans jednostkowy: Bilans skonsolidowany. Bilans jednostkowy i skonsolidowany według MSR/MSSF. Rachunek zysków i strat: Jednostkowy rachunek zysków i strat. Skonsolidowany rachunek zysków i strat. Jednostkowy i skonsolidowany rachunek zysków i start według MSR/MSSF. Zestawienie zmian w kapitale własnym. Rachunek przepływów pieniężnych: Ogólna charakterystyka rachunku przepływów pieniężnych. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz jednostkowy i skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych według MSR/MSSF. Inne sprawozdania sporządzone przez przedsiębiorstwo oraz plan kont jako pozostałe źródła informacji. 3. Przegląd wskaźników finansowych i ich systemów: Istota i narzędzia analizy wskaźnikowej: Istota, procedury i zasady analizy wskaźnikowej. Metody i problemy analizy wstępnej. Metody i problemy analizy rozwiniętej. Ocena ogólnych uwarunkowań sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Charakterystyka wskaźników i systemów wskaźników płynności finansowej. Wstępna analiza płynności finansowej. Rozwinięta analiza płynności finansowej. Systemy wskaźników płynności finansowej. Wskaźniki i systemy wskaźników wypłacalności długoterminowej: Wstępna analiza wypłacalności długoterminowej. Rozwinięta analiza wypłacalności długoterminowej. Systemy wskaźników wypłacalności długoterminowej. Wskaźniki i systemy wskaźników sprawności zarządzania: Wstępna analiza sprawności zarządzania. Rozwinięta analiza sprawności zarządzania. Systemy wskaźników sprawności zarządzania. Wskaźniki i systemy wskaźników rentowności: Wstępna analiza rentowności. Rozwinięta analiza rentowności. Systemy wskaźników rentowności. 4. Zasady oceny wskaźników finansowych: Przesłanki oceny wskaźników finansowych i jej procedura. Sposoby porównania wskaźników finansowych: Charakterystyka bez porównań wskaźników finansowych. Metody tworzenia oceny syntetycznej: Formułowanie skali oceny. Graficzne metody oceny syntetycznej. Ilościowe metody oceny syntetycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 837378-004-1
R.1 Rachunkowość podstawowym źródłem informacji w analizie ekonomiczno-finansowej; R.2 Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa; R.3 Wstępna analiza sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa; R.4 Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa na podstawie analizy wskaźnikowej; R.5 Kreacja wartości w przedsiębiorstwie; R.6 Analiza rachunku przepływów: funduszy przedsiębiorstwa; R.7 Systemy wczesnego ostrzegania w identyfikacji ryzyka upadłości przedsiębiorstwa; R.8 Ocena przedsiębiorstwa w oparciu o czynniki niemierzalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-916775-2-4
1.Zakres podmiotowy ustawy o rachunkowości; 2.Słownik podstawowych kategorii finansowych- definicje; 3.Cel i zakres rachunkowości; 4.Nadrzędnie zasady rachunkowo ści i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości; 5.Zasoby majątkowe i zasilenie finanoswe jednostki.Inwentarz; 6.Bilans- sprawozdanie o sytuacji finanoswej. Wycena skłądników bilansowych; 7.Wpływ zdarzeń gospodarczych na składniki bilansu i sumę bilansową; 8.Rachunek zysków i strat- sprawozdanie o dokonaniach jednostki. Klasyfikacja Kosztów i Przychodów; 9.Rachunek przepły wów pieniężnych. Sprawozdanie o zmianach w pozycji finansowej jednostki; 10.Plan kont. Wzorcowy Wykaz Kont; 11.Modelowanie zdarzeń gospodarczych na kontach. Funkcjonowanie kont bilansowych. Funkcjonowanie kont kosztów i przychodów. Procedury rachunkowości finanoso wej; 12.Bilansowanie obrotów i sald. Korygowanie błę dów księgowych; 13.Podział i łączenie kont. Tworzenie kont niebilansowych; 14.Dokumentacja operacji gospodar czych; 15.Ewidencja aktywów trwałych. Amortyzacja; 16.Ewidencja procesu zaopatrzenia materiałowego; 17.Ewidencja procesu sprzedaży; 18.Ewidencja obrotu towarowego; 19.Ewidencja podatku VAT; 20.Grupowanie i rozliczanie kosztów zasadniczej działalności opera cyjnej; 21.Kalkulacja kosztów produktów; 22.Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji budowlanej; 23.Prowa dzenie kont ksiąg pomocniczych; 24.Ewidencja różnic inwentaryzacyjnych; 25.Wynik finansowy i jego rozlicze nie; 26.Odroczony podatek dochodowy od osób prawnych; 27.Sprawozdanie finansowe; 28.Tematy egzaminiacyjne; 29.Testy egzaminacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again