Form of Work
Książki
(137)
Czasopisma
(5)
Status
only on-site
(121)
available
(88)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(89)
Czytelnia
(122)
Author
Karpuś Piotr
(5)
Sierpińska Maria
(5)
Dzieńdziora Joanna
(4)
Grabiec Olimpia (1975- )
(4)
Machała Robert
(4)
Michalski Grzegorz
(4)
Smolarek Małgorzata
(4)
Węcławski Jerzy
(4)
Borowiecki Ryszard
(3)
Czekaj Jan
(3)
Dresler Zbigniew
(3)
Fleszer Dorota (1971- )
(3)
Kowalska Sylwia
(3)
Rutkowski Andrzej
(3)
Wędzki Dariusz
(3)
Śliwa Jan
(3)
Bakonyi Jadwiga
(2)
Bednarski Lech
(2)
Bień Witold
(2)
Brigham Eugene F
(2)
Cieślik Jerzy
(2)
Dudycz Tadeusz
(2)
Duliniec Aleksandra
(2)
Duraj Jan
(2)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(2)
Houston Joel F
(2)
Huczek Marian
(2)
Jaworski Jacek
(2)
Juruś Jerzy
(2)
Kaczmarek Tadeusz T
(2)
Kocot Maria
(2)
Kokoszczyński Ryszard
(2)
Kurtys Edmund
(2)
Najlepszy Eugeniusz
(2)
Nowak Edward
(2)
Ostaszewski Janusz
(2)
Pluta Wiesław
(2)
Shim Jae K
(2)
Siegel Joel G
(2)
Skowronek-Mielczarek Anna
(2)
Szczepankowski Piotr J
(2)
Szczęsny Wiesław
(2)
Trojanowski Tomasz
(2)
Waśniewski Tadeusz
(2)
Wersty Bolesław
(2)
Zalewski Henryk
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Andreson Steven R
(1)
Bangs David H. Jr
(1)
Bartosik-Purgat Małgorzata
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bielawska Aurelia
(1)
Bielawski Paweł
(1)
Bieliński Jerzy
(1)
Bobińska Krystyna
(1)
Brendzel-Skowera Katarzyna
(1)
Budzik Tomasz
(1)
Buk Halina
(1)
Bućko Józef
(1)
Capiński Marek
(1)
Caputa Wiesława
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Chovancová Miloslava
(1)
Chovaniec Pavel
(1)
Chrobak Gracjan
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Czajka Kamil
(1)
Czechowski Lucjan
(1)
Czerwonka Leszek
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Danik Lidia
(1)
Detyna Beata
(1)
Dobiegała-Korona Barbara
(1)
Dojwa Katarzyna
(1)
Doyle David P
(1)
Dynus Magdalena
(1)
Dębski Wiesław
(1)
Faulhaber Peter
(1)
Flis Iwona
(1)
Francik Kamila
(1)
Frąckowiak Waldemar
(1)
Gabrusewicz Wiktor
(1)
Gajewska Paulina
(1)
Golawska-Witkowska Gabriela
(1)
Grabowska Magdalena
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Głodek Zenon
(1)
Hadryś-Nowak Alicja
(1)
Hajduk-Popławska Krystyna
(1)
Hamrol Mirosław
(1)
Harasimowicz Magdalena
(1)
Helin Andre
(1)
Herman Andrzej
(1)
Idzikowski Lesław
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Iwin-Garzyńska Jolanta
(1)
Jachna Tomasz
(1)
Jakubczyc Jerzy
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(23)
2000 - 2009
(107)
1990 - 1999
(12)
Country
Poland
(142)
Language
Polish
(142)
Subject
Przedsiębiorstwo
(117)
Finanse
(25)
Zarządzanie
(24)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(16)
Kapitał
(15)
Wartość ekonomiczna
(11)
Rynek finansowy
(10)
Koszty
(9)
Innowacje
(8)
Inwestycje
(8)
Rachunkowość
(8)
Ryzyko
(8)
Zarządzanie strategiczne
(7)
Controlling
(6)
Decyzje
(6)
Fuzja przedsiębiorstw
(6)
Kadry
(6)
Leasing
(6)
Rachunkowość zarządcza
(6)
Rynek kapitałowy
(6)
Bilans księgowy
(5)
Globalizacja
(5)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(5)
Płynność finansowa
(5)
Zarządzanie ryzykiem
(5)
Środki obrotowe
(5)
Finanse międzynarodowe
(4)
Franchising
(4)
Informacja dla zarządzania
(4)
Systemy informatyczne zarządzania
(4)
Zarządzanie wiedzą
(4)
Banki
(3)
Budżety terenowe
(3)
Efektywność ekonomiczna
(3)
Euro (pieniądz)
(3)
Gospodarka terenowa
(3)
Inwestycje zagraniczne
(3)
Kredyt
(3)
Outsourcing
(3)
Pieniądz
(3)
Przedsiebiorstwo
(3)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie -- podręcznik
(3)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(3)
Przejęcie przedsiębiorstwa
(3)
Ryzyko finansowe
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Środki trwałe
(3)
Akcje (ekon.)
(2)
Audyt wewnętrzny
(2)
Budżet
(2)
Diagnostyka przemysłowa
(2)
Dywidenda
(2)
Factoring
(2)
Faktoring
(2)
Forfaiting
(2)
Gospodarka
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Informacja gospodarcza
(2)
Internet
(2)
Komunikowanie marketingowe
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Kultura organizacyjna
(2)
Majątek trwały
(2)
Menedżerowie
(2)
Motywacja
(2)
Odpowiedzialność cywilna
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Papiery wartościowe
(2)
Podatek
(2)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(2)
Przedsiębiorstwo prywatne
(2)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(2)
Rachunek ekonomiczny
(2)
Rozliczenia międzynarodowe
(2)
Ryzyko inwestycyjne
(2)
Systemy informatyczne
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Turystyka
(2)
Upadłość
(2)
Usługi
(2)
Zarządzanie jakością
(2)
Zarządzanie projektami
(2)
Zarządzanie talentami
(2)
Agrobiznes
(1)
Agroturystyka
(1)
Akcjonariusze
(1)
Analiza SWOT
(1)
Analiza ekonomiczna
(1)
Analiza strategiczna
(1)
BPM (informat.)
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Banki inwestycyjne
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Benchmarking
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biegli rewidenci
(1)
Biura informacji gospodarczej
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Katowice
(1)
Genre/Form
Czasopismo ekonomiczne
(5)
Czasopismo naukowe
(5)
Domain
Zarządzanie i marketing
(5)
160 results Filter
No cover
Book
In basket
Upravlenie finansami. Financovyj analiz predpriâtiâ : učebnik / A.N. Ăilkina. - Izdanie ispravlennoe. - Moskva: INÛRA-M, 2017. - 331, [5] s. : rys., tab. ; 22 cm.
(Vysšee obrazowanie - bakalavriat)
ISBN: 978-5-16-005446-9
Zawiera: Раздел I. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК НАУКА: Глава 1. Сущность, назначение и функции финансового анализа; Глава 2. Методы финансового анализа. Раздел II. ОБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА: Глава 3. Критериальные объекты финансового анализа; Глава 4. Базовые объекты финансового анализа. Раздел III. МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ПРЕДПРИЯТИЯ: Глава 5. Методология графического способа анализа финансового состояния предприятия; Глава 6. Методология табличного способа финансового анализа предприятия; Глава 7. Методология коэффициентного способа финансового анализа предприятия; Глава 8. Методология синтетической оценки финансового состояния предприятия. Раздел IV. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ: Глава 9. Проведение финансового анализа предприятия графическим способом; Глава 10. Проведение финансового анализа предприятия табличным способом. Глава 11 Проведение финансового анализа предприятия коэффициентным способом; Глава 12. Проведение синтетической оценки и определение направлений совершенствования финансового состояния предприятия. РАЗДЕЛ V. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ: Глава 13. Финансовое планирование; Глава 14. Финансовая стратегия предприятия; Глава 15. Оптимизация объектов финансового анализа на предприятии.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-71872-77-1
Polityka, strategia, taktyka przedsiębiorstwa; Polityka finansowa przedsiębiorstwa, Podmiot polityki finansowej w przedsiębiorstwie; Analiza finansowa w kształtowaniu polityki i strategii finansowej przedsiębiorstwa; Proces zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86543-28-0
R.1 Istota finansów przedsiębiorstwa: Rynek i jego funkcje; Finanse przedsiębiorstwa w systemie finansowym państwa; Pojęcie gospodarki finansowej przedsięb. R.2 Retrospektywna ocena stanu gospodarki finansowej przesięb.: Podstawowe metody i narządzia badania kondy cji finansowej przedsięb.; Wyodrębnienie czynników sumarycznych wpływających na odchylenia zysku od przyjętej podstawy; Ocena struktury i dynamiki wyniku finansowego; Ocena struktury i dynamiki bilansów majątkowych; Kluczowe wskaźniki oceny gospodarki finansowej; Rachunek płynności finansowej; Ocena kierunków alokacji dochodów; Wybrane obszary pogłębionej analizy finansowej; Dźwignia operacyjna i finansowa; Przepływ gotówki, R.3 Pieniądz jako narzędzie pomiaru efektywności proce sów gospodarczych: Koszt pieniądza i jego wartość jako funkcja czasu; Wartość pieniądza w czasie. R.4 Wycena papierów wartościowych i koszty pozyskiwania kapitałów: Metody wyceny akcji; Wycena obligacji; Koszt pozyskania kapitału; Polityka dywidend jako podstawa kształtowania ceny akcji. R.5 Metody wyceny przedsiębiorstwa. R.6 Zarządzanie kapitałem obrotowym: Pojecie kapitału obrotowego; Finansowanie środków obrotowych; Optymalizacja składników majątku obrotowego. R.7 Metody obliczania efektywności przedsięwzięć rozwojowych: Uwagi wstępne; Studium rzeczowe projektu inwestycyjnego; Ocena efektywności ekonomicznej; Przykład obliczenia efektywności ekonomicznej; Efektywność na kładów na modernizację; Venture capitał. R.8 Biznes plan jako narzędzie zarządzania przedsięb. R.9 Franchising - bezinwestycyjny spsób rozwoju firmy: Historia powstania i rozwoju franchisingu; Istota franchisingu; Klasyfikacja franchisingu; Prawne uwarunkowa nia franchisingu. R.10 Leasing - bezinwestycyjna forma rozwoju firmy: Istota i rodzaje leasingu; Geneza leasingu. R.11 Factoring: Istita; Podmioty występujące w facto ringu; Zakres przedmiotowy factoringu; Umowa factoringu; Klasyfikacja factoringu; Umowa factoringu- jej struktura. R.12 Forfaiting: Wstęp; Typy (rodzaje) forfatingu; Ryzyko w działalności forfatingowej; Rodzaje ryzyka; podmioty uczestniczące w obrocie forfatingowym; Umowa forfatingu. R.13 Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym: Istota rynku kapitałowego; Uczestnicy rynku kapitałowego; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; Zasady obrotu giełdowego; Tryb przeprowadzania transakcji i mechanizm ustalania cen; Przebieg transakcji giełdowej; Notowania w systemie kursu jednolitego; Notowania w systemie ciągłym; Transakcje pakietowe; Indeksy giełdowe i metody wyceny wartości akcji; Warunki wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu; Warunki i tryb dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu giełdowego; Wymogi regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w stosunku do emitenta; Obowiązek informacyjny emitenta po wprowadzeniu akcji do obrotu publicznego; Kluczowe mierniki oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki; Pozagiełdowy wtórny pub liczny obrót papierami wartościowymi; Obligacje. R.14 Rozliczenia wekslowe: Rodzaje weksli; Pojęcia stosowane w obrocie wekslowym; Wystawianie weksla; Zastosowanie weksla w rozliczeniach finansowych; Przenoszenie weksla przez indos na osoby trzecie. R.15 Rozliczenia czekowe: Istota czeku; Ważniejsze różnice między wekslem a czekiem; Indosowanie czeków. R.16 Opodatkowanie przedsiębiorstw: Funkcje podatków; Podstawowe pojęcia; Podatek od towarów i usług -VAT; Podatek dochodowy od osób prawnych; Karta podatkowa; Ryczałt ewidencjonowany; Podatkowa księga przychodów i rozchodów - opodatkowanie na zasadach ogólnych; Poda tek dochodowy od osób fizycznych; Podatki lokalne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-130-2
Cz. I.: Rynek finansowy i jego instrumenty w obliczu globalizacji: Globalizacja rynków finansowych jako zewnętrzne źródło finansowania krajów rozwijających się; Czynniki wzrostu wartości rynkowej przedsiębiorstw podejmujących międzynarodową ekspansję; Wpływ polityki pieniężnej na koniunkturę gospodarczą w Polsce w latach 1992-2006; Nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw a zmiany struktury produkcji gospodarki polskiej; Przejawy wzrostu efektywności w fuzjach i przejęciach w Polsce; Cz. II. Inwestycje i ryzyko w działalności gospodarczej: Decyzje inwestycyjne podmiotów gospodarczych jako element zarządzania finansami w erze informacji; Dylematy zarządzania finansami przedsiębiorstwa w dobie innowacji; Strategie inwestycyjne w obliczu spadku ceny instrumentu finansowego; Strategie zarządzania ryzykiem; Ryzyko kredytowe w działalności banków komercyjnych; Cz. III. Problemy wyceny wartości przedsiębiorstwa: Wycena, źródła wartości a cel działania przedsiębiorstwa; Migracja wartości w ujęciu faz życia przedsiębiorstwa; Wartość bilansowa, wartość podatkowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa- analiza porównawcza; Wpływ kultury kapitału na wycenę spółek giełdowych; Cz. IV. Finansowe aspekty zarządzania aktywami niematerialnymi: Kapitał intelektualny a wartość firmy; Wybrane metody pomiaru kapitału intelektualnego; Wykorzystanie narzędzi finansowych BEP i ROI w zarządzaniu zasobami marketingowymi- możliwości i ograniczenia; Drzewo wartości w procesie kreowania kapitału klienta; System motywacyjny jako czynnik wzrostu efektywności zasobów ludzkich; Cz. V. System informacyjny rachunkowości w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw: Uwarunkowania dla rozwoju międzynarodowego charakteru rachunkowości; Jakość rachunku kosztów a wartość informacyjna sprawozdań finansowych; O komparystyce finansowej; Dźwignia finansowa a elastyczność rentowności brutto kapitałów własnych; Reakcja przedsiębiorstw na opodatowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86543-XX-X
Funkcja celu przedsiębiorstwa a rola sprawozdawczości finansowej; Metody i zasady rachunkowości oraz ich wpływ na zawartość informacyjną sprawozdań finansowych Analiza bilansu; Badanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej; Analiza metodą Du Ponta.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86939-19-2
Teoria trzech soczewek; Analiza gestii ekonomicznej firmy; Wpływ czasu na wartość pieniądza; Badanie przepływów środków pieniężnych; Inwestowanie w przedsięb. Wykorzystanie przepływów pieniężnych w analizie ekonomicznej efektywności inwestycji; Źródła pozyskiwania kapitału; Metody wskaźnikowe analizy ryzyka inwestycyjnego; Wartość przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Finanse / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-812-8142-3
Zawiera: Wstęp. 1. Analiza finansowa: 1.1. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji finansowej; 1.2. Analiza wstępna sprawozdania finansowego; 1.3. Analiza wskaźnikowa; 1.3.1. Wskaźniki płynności; 1.3.2. Wskaźniki zadłużenia; 1.3.3. Wskaźniki sprawności (rotacji, obrotowości); 1.3.4. Wskaźniki rentowności; 1.3.5. Wskaźniki rynku kapitałowego; 1.4. Piramida Du Ponta; Zadania; Odpowiedzi do zadań. 2. Kapitał obrotowy: 2.1. Kapitał obrotowy netto; 2.2. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym; 2.3. Strategie finansowania aktywów obrotowych; 2.4. Cykl operacyjny i cykl konwersji gotówki; 2.5. Zarządzanie zapasami; 2.5.1. Optymalna wielkość zamówienia; 2.5.2. Optymalna wielkość zamówienia z uwzględnieniem rabatu; 2.5.3. Moment zamówienia; 2.6. Zarządzanie gotówką; 2.6.1. Modele zarządzania gotówką; 2.7. Zarządzanie należnościami; 2.8. Faktoring; 2.9. Zarządzanie zobowiązaniami handlowymi; Zadania; Odpowiedzi do zadań. 3. Wartość pieniądza w czasie: 3.1. Kapitalizacja i dyskontowanie; Wartość przyszła i wartość obecna; 3.3. Płatność okresowa (renta); 3.4. Płatność dożywotnia (renta wieczysta); 3.5. Inflacja; Zadania; Odpowiedzi do zadań. 4. Finansowanie działalności i koszt kapitału: 4.1. Dźwignie finansowa, operacyjna i całkowita; 4.2. Oczekiwania i wymagana stopa zwrotu; 4.3. Koszt kapitału własnego: 4.3.1. Akcje zwykłe; 4.3.2. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy; 4.4. Koszt kapitału obcego; 4.4.1. Kredyt; 4.4.2. Obligacje (dług podlegający wykupowi); 4.4.3. Obligacje wieczyste; 4.4.4. Obligacje zamienne; 4.5. Średni ważony koszt kapitału i krańcowy koszt kapitału; 4.5.1. Średni ważony koszt kapitału; 4.5.2. Krańcowy koszt kapitału; Zadania; Odpowiedzi do zadań. 5. Metody oceny inwestycji: 5.1. Proces inwestycyjny; 5.2. Okres zwrotu nakładów; 5.3. Księgowa stopa zwrotu; 5.4. Bieżąca wartość netto; 5.5. Wewnętrzna stopa zwrotu; 5.6. Wskaźnik zyskowności; 5.7. Równoważna rata roczna; 5.8. Ryzyko i niepewność w ocenie inwestycji; 5.8.1. Analiza wrażliwości; 5.8.2. Ekwiwalent pewności; 5.8.3. Wartość oczekiwania; Zadania; Odpowiedzi do zadań. 6. Wycena wybranych instrumentów finansowych: 6.1. Wycena akcji; 6.1.1. Akcje zwykle (metody wyceny przedsiębiorstw); 6.1.2. Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy; 6.2. Wycena praw poboru; 6.3. Wycena obligacji; 6.3.1. Obligacje podlegające wykupowi; 6.3.2. Obligacje wieczyste (dług niepodlegający wykupowi); 6.3.3. Obligacje zamienne; Zadania; Odpowiedzi do zadań. Bibliografia. Wybrane formuły. Tablice.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-71875-27-4
1. Czynniki determinujące rozwój firmy: Potencjał firmy i jej otoczenie; Finansowanie rozwoju; Koncepcja zarządzania rozwojem. 2. Total Quality Management(TQM)-kompleksowe zarządza nie jakością w funkcjach i procesach przedsiębiorstwa: Istota TQM; Szanse na zarządzanie rozwojem polskich firm poprzez TQM; Leasing i venture capital w realizacji koncepcji TQM. 3. Business Process Reengineering (BPR)-koncepcja uelastycznienia procesów biznesowych: Interpretacja BPR; Praktyczne możliwości wdrażania BPR w Polsce; Wykorzystanie factoringu, forfaitingu leasingowego i leasingu w implementacji BPR. 4. Logistyka-filozofią zarządzania działalnością operacyjną: Pojęcie i rozwój logistyki; Konstruowanie systemów logistycznych; Leasing,factoring i forfaiting we wspomaganiu logistyki; Korzyści z tytułu wdrożenia logistyki. 5. Just-In-Time(JIT)-akurat na czas we wszystkich działalnościach firmy: Związek JIT z logistyką; Zasady gwarantujące niezawodność JIT; Szanse i bariery wdrożenia JIT do polskich firm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15013-6
1. Wartość pieniądza w czasie, 2. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, 3. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, 4. Zarządzanie aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie, 5. Krótkoterminowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa, 6. Analiza źródeł finansowania inwestycji, 7. Koszty i struktura kapitału przedsiębiorstwa, 8. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych, 9. Planowanie finansowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-301-1
1. Wartość pieniądza w czasie. 2. Analiza progu rentowności. 3. Wykorzystanie dźwigni w zarządzaniu przedsiębiorstwem. 4. Koszty kapitału. 5. Ocena projektów inwestycyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
(Ekonomia i Zarządzanie / Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne)
ISBN: 83-208-1527-4
R.1 Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, R.2 Podstawowe kategorie związane z zarządzaniem finansami, R.3 Inwestowanie kapitału w majątek rzeczowy, R.4 Inwestowanie kapitału w majątek finansowy, R.5 Pozyskiwanie kapitału ze źródeł zewnętrznych, R.6 Pozyskiwanie kapitału ze źródeł wewnętrznych, R.7 Kształtowanie struktury kapitału, R.8 Metodyka ustalania kosztu kapitału
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86210-99-0
Podstawy decyzyjne; istota zarządzania finansami przedsiębiorstwa; cele przedsiębiorstwa a cele zarządzania finansami; Funkcje zarządzania finansami; Podstawowe narzędzia i techniki zarządzania; Ewolucja zarządzania finansowego; rachunkowość jako system informacji finansowej w przedsiębiorstwie; Analiza dokumentów finansowych przedsiębiorstwa; Analiza wskaźników finansowych; Wyniki księgowe a wyniki ekonomiczne; Prognozowanie i planowanie finansowe; Uczestnicy i instrumenty rynku kapitałowego w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa; Formy prawne organizacji działalności gospodarczej; Rynek kapitałowy w decyzjach finansowych; Obligacje; Akcje zwykłe; Akcje uprzywilejowane; Procesy decyzyjne; Wycena wartości obligacji; Wycena wartości akcji zwykłych; szacowanie ryzyka i dochodu w inwestycjach finansowych; Budżet przedsięwzięć inwestycyjnych i reguła wartości zaktualizowanej netto; Podstawy sporządzania budżetu przedsięwzięć inwestycyjnych; Reguła wartości zaktualizowanej netto; wewnętrzna stopa zwrotu projektu; Wartość zaktualizowana netto a wewnętrzna stopa zwrotu projektu; NPV a inne kryteria oceny finansowej projektów inwestycyjnych; Budżet kapitałowy a problem inflacji; Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych struktura kapitału przedsiębiorstwa; Finansowanie inwestycji- koszt kapitału; Zarządzanie kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa; ogólna charakterystyka kapitału obrotowego; Zarządzanie zapasami przedsiębiorstwa; Polityka kredytowa przedsiębiorstwa - zarządzanie należnościami; zarządzanie gotówką przedsiębiorstwa; Finansowanie środków obrotowych przedsiębiorstwa; Alternatywne strategie finansowania kapitału obrotowego; Kredyt handlowy; Pożyczki krótkoterminowe; Inne formy finansowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7426-511-9
1. Zasady zarządzania finansowego w przedsiębiorstwach. 2. Zarządzanie efektywnością finansową w przedsiębiorstwach. 3. Narzędzia zarządzania finansowego w przedsiębiorstwach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again