Form of Work
Książki
(39)
Status
available
(29)
only on-site
(29)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(31)
Czytelnia
(29)
Author
Gierszewska Grażyna
(5)
Romanowska Maria
(5)
Panasiuk Aleksander
(4)
Duraj Jan
(3)
Bućko Józef
(2)
Filipiak Beata
(2)
Gardawski Juliusz
(2)
Gilejko Leszek
(2)
Jerzemowska Magdalena
(2)
Siewierski Jacenty
(2)
Towalski Rafał
(2)
Wąsik Teresa Lidia
(2)
Bernaciak Arnold
(1)
Dorozik Leon
(1)
Dudycz Tadeusz
(1)
Dworczyk Mieczysław
(1)
Engelhardt Juliusz
(1)
Felis Paweł
(1)
Filipowicz Janina
(1)
Flejterski Stanisław
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Gaczek Wanda Maria
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Grzenkowicz Nikodem
(1)
Janasz Krzysztof
(1)
Janasz Władysław
(1)
Kowalczyk Jacek
(1)
Koźlak Aleksandra
(1)
Kusak Aleksander
(1)
Kłodziński Ryszard
(1)
Leszczyński Zdzisław
(1)
Marks Stephen G
(1)
Maślanka Tomasz
(1)
Perenc Józef
(1)
Piocha Stanisław
(1)
Podgórski Zygmunt
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Rosa Grażyna
(1)
Samuelson William F
(1)
Skowronek-Mielczarek Anna
(1)
Stachowiak Zenon
(1)
Stępień Konrad
(1)
Szablewski Andrzej
(1)
Szlasa Ryszard
(1)
Tłaczała Agnieszka
(1)
Wiśniewska Joanna
(1)
Wroński Paweł
(1)
Zadora Halina
(1)
Zaleska Małgorzata
(1)
Żylicz Tomasz
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(37)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(38)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(39)
Subject
Przedsiębiorstwo
(29)
Zarządzanie
(6)
Analiza SWOT
(5)
Planowanie strategiczne
(5)
Zarządzanie strategiczne
(5)
Gospodarka
(4)
Efektywność ekonomiczna
(3)
Finanse
(3)
Koszty
(3)
Upadłość
(3)
Usługi
(3)
Wartość ekonomiczna
(3)
Decyzje
(2)
Ekonomia
(2)
Konkurencja
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika -- podręcznik akademicki
(2)
Przedsiębiorstwo usługowe
(2)
Rachunkowość
(2)
Rynek
(2)
Ryzyko inwestycyjne
(2)
Socjologia
(2)
Społeczeństwo
(2)
Transport
(2)
przedsiębiorstwo
(2)
Ceny
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje rzeczowe
(1)
Kadry
(1)
Kapitał
(1)
Kapitał intelektualny przedsiebiorstwa
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(1)
Logistyka
(1)
Menedżerowie
(1)
Motywacja pracy
(1)
Poczta
(1)
Poradnictwo
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Praca
(1)
Przedsiębiorstwo -- a postęp techniczny -- Polska
(1)
Przedsiębiorstwo -- finanse -- zarządzanie
(1)
Przedsiębiorstwo -- wycena
(1)
Przedsiębiorstwo komunalne
(1)
Przedsiębiorstwo spedycyjne
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Rachunek ekonomiczny
(1)
Rachunkowość przemysłowa
(1)
Rentowność
(1)
Ryzyko upadłości
(1)
Siła robocza -- zagadnienia -- Polska
(1)
Surowce
(1)
Szkolnictwo
(1)
Służba zdrowia
(1)
Telekomunikacja
(1)
Turystyka
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Środki obrotowe -- rachunkowość
(1)
Środki trwałe
(1)
Środki trwałe -- ekonomika
(1)
47 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1735-5
Cz.I Podstawy metodyczne oceny przedsiębiorstwa: 1. Istota analizy ekonomiczno-finansowej, 2. Metody badawcze w analizie ekonomiczno-finansowej, 3. Sprawozdawczość finansowe jako podstaw informacyjna analizy finansowej, Cz.II Ocena zasobów przedsiębiorstwa: 4. Ocena zasobów trwałych w przedsiębiorstwie, 5. Alaiza zasobów obrotowych przedsiębiorstwa, 6. Ocena zasobów kapitałowych przedsiębiorstwa, 7. Alaiza zasobów ludzkich. Cz.III Ocena efektywności działania przedsiębiorstwa: 8. Analiza procesów sprzedaży i dystrybucji, 9. Analiza kosztów działalności przedsiębiorstwa, 10. Analiza wyników finansowych przedsiębiorstwa, 11. Analiza rentowności przedsiębiorstwa, 12. Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa, 13. Monitoring finansowy przedsiębiorstwa. Cz.IV Analiza decyzyjna w procesach rozwoju przedsiębiorstwa: 14. Analiza i ocena projektów inwestycyjnych, 15. Wycena wartości rynkowej przedsiębiorstwa, 16. Prognozowanie i planowanie podstawowych wielkości finansowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 657.14/.17, 658.14/.17 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1396-4
Cele i funkcje zarządzania działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa, Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw. Podstawowe problemy współdziałania i prywatyzacji przedsiębiorstw, Podstawy ekonomiki finansów przedsiębiorstwa, Ekonomika kosztów przedsiębiorstwa, Ekonomika działalności marketingowej przedsiębiorstwa, Ekonomika gospodarowania zasobami ludzkimi, Ekonomika produkcji w przedsiębiorstwie, Ekonomika majątku obrotowego przedsiębiorstwa, Ekonomika gospodarowania środkami trwałymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15474-5
1. Przedsiębiorstwo usługowe w aspekcie historycznym: Wprowadzenie; Zarys ewolucji przedsiębiorstwa usługowego; Podsumowanie. 2. Wstęp do ekonomiki przedsiębiorstwa usługowego: Definicja usług; Cechy usług; Klasyfikacja i typizacja usług; Funkcje usług w gospodarce rynkowej; Ekonomika przedsiębiorstwa usługowego jako dyscyplina badawcza. 3. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa usługowego: Przesłanki tworzenia i działalności przedsiębiorstwa na rynku usług; Istota, cechy i kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw usługowych; Funkcje przedsiębiorstwa usługowego; Zasady działania przedsiębiorstwa usługowego; Struktura celów przedsiębiorstwa na rynku usług. 4. Otoczenie przedsiębiorstwa usługowego: Pojęcie i klasyfikacja otoczenia; Otoczenie prawne; Otoczenie państwowe i samorządowe; Otoczenia międzynarodowe; Otoczenia bankowo-finansowe; Otoczenie konsumenckie; Otoczenie konkurencyjne; Otoczenie rynku pracy. 5. Czynniki produkcji w przedsiębiorstwie usługowym: Wprowadzenie; Praca jako czynnik produkcji; Ziemia jako czynnik produkcji; Kapitał jako czynnik produkcji; Informacja i wiedza jako czynnik produkcji. 6. Przedsiębiorstwo usługowe a środowisko: Znaczenie środowiska dla przedsiębiorstwa usługowego; Ograniczenia środowiskowe funkcjonowania przedsiębiorstw usługowych; Zarządzenia środowiskowe. 7. Przedsiębiorstwo usługowe w gospodarce regionalnej: Gospodarka regionalna; Znaczenie polityki regionalnej dla przedsiębiorstwa usługowego; wizerunek regionu a przedsiębiorstwo usługowe. 8. Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwach usługowych: Powiązania między rachunkowością finansową a rachunkowością zarządczą; Funkcje rachunkowości finansowej; Księgi rachunkowe; Obszary zastosowania informacji ze sprawozdawczości finansowej. 9. Opodatkowanie przedsiębiorstw usługowych: Opodatkowanie dochodów; Opodatkowanie usług podatkiem VAT; Opodatkowanie majątku i czynności cywilnoprawnych; pozostałe obowiązki pomadkowe; Strategie podatkowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Ekonomika przedsiębiorstw / praca zbiorowa pod red. Juliusza Engelhardta. - Warszawa : CeDeWu, 2011. - 278 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7556-363-4
1. Wpływ otoczenia na efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie; 2. Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstwa; 3. Gospodarowanie aktywami trwałymi w przedsiębiorstwie; 4. Gospodarowanie aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie; 5. Gospodarowanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie; 6. Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwie; 7. Gospodarowanie kapitałami własnymi w przedsiębiorstwie; 8. Wartość przedsiębiorstwa; 9. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw; 10. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jako wyzwanie współczesnego otoczenia biznesu; 11. Formy współdziałania przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa / Jan Duraj. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 519,[1] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1346-1
R.1 Istota przedsiębiorstwa i charakter jego działalności; R.2 Cele i funkcje zarządzania działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa; R.3 Formy prawno-organizacyjne i współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw; R.4 Podstawy ekonomiki finansów przedsiębiorstwa; R.5 Ekonomika kosztów przedsiębiorstwa; R.6 Ekonomika działalności marketingowej przedsiębiorstwa; R.7 Ekonomika gospodarowania zasobami pracy; R.8 Ekonomika produkcji w przedsiębiorstwie; R.9 Ekonomika majątku obrotowego przedsiębiorstwa; R.10 Ekonomika środków trwa łych, remontów, inwestycji oraz leasingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Book
In basket
Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa / Jan Duraj. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 510 s. : rys., tab., wzory ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1486-3
R.1 Istota przedsiębiorstwa i charakter jego działalności; R.2 Cele i funkcje zarządzania działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa; R.3 Formy prawno-organizacyjne i współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw; R.4 Podstawy ekonomiki finansów przedsiębiorstwa; R.5 Ekonomika kosztów przedsiębiorstwa; R.6 Ekonomika działalności marketingowej przedsiębiorstwa; R.7 Ekonomika gospodarowania zasobami pracy; R.8 Ekonomika produkcji w przedsiębiorstwie; R.9 Ekonomika majątku obrotowego przedsiębiorstwa; R.10 Ekonomika środków trwa łych, remontów, inwestycji oraz leasingu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1509-6
R.1 Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej; R.2 Wstępna ocena sprawozdania finansowego; R.3 Kierunki analizy wskaźnikowej i jej rola w ocenie przedsiębiorstwa; R.4 ocena płynności przedsiębiorstwa R.5 Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa; R.6 Analiza majątku przedsiębiorstwa; R.7 Analiza przychodów; R.8 Istota, cel i zakres analizy kosztów; R.9 Analiza wyniku finansowego w wielkościach bezwzględnych i względnych; R.10 Analiza kapitału ludzkiego; R.11 Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym; R.12 Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością; R.13 Przykłady analizy działalności przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1608-4
R.1 Podstawy teoretyczno-metodyczne analizy ekonomicznej; R.2 Wstępna ocena sprawozdania finansowego; R.3 Kierunki analizy wskaźnikowej i jej rola w ocenie przedsiębiorstwa; R.4 ocena płynności przedsiębiorstwa R.5 Kształtowanie struktury kapitału przedsiębiorstwa; R.6 Analiza majątku przedsiębiorstwa; R.7 Analiza przychodów; R.8 Istota, cel i zakres analizy kosztów; R.9 Analiza wyniku finansowego w wielkościach bezwzględnych i względnych; R.10 Analiza kapitału ludzkiego; R.11 Ocena przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym; R.12 Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością; R.13 Przykłady analizy działalności przedsiębiorstwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89423-66-9
1. Wiedza ekonomiczna o przedsiębiorstwie, 2. Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy, 3. Funkcjonowanie przedsiębiorstw w różnych obszarach działalności gospodarczej, 4. Organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym, 5. Planowanie działalności przedsiębiorstwa. Tworzenie i ocena biznesplanu, 6. Rozwój przedsiębiorstwa. Ocena projektu i zadania inwestycyjnego, 7. Zatrudnianie i wydajność pracy oraz wynagrodzenia, 8. Przedsiębiorstwa krajowego obrotu towarowego, 9. Przedsiębiorstwa zagranicznego obrotu towarowego, 10. Analiza czynników kształtujących wynik finansowy przedsiębiorstwa, 11. Marketing i strategie marketingowe w przedsiębiorstwie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Teoria ekonomii / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0686-5
1. Szacowanie wartości gruntów jako narzędzie wspierające proces inwestycyjny; 2. Analiza finansowa opłacalności inwestycji w nieruchomość użytkową za pomocą kredytu bankowego; 3. Prognozowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym; 4. Organizacja, finansowanie i zarządzanie usługami komunalnymi z uwzględnieniem aspektów jakościowych; 5. Współpraca przedsiębiorstw turystycznych i samorządu terytorialnego w zakresie promocji turystyki w regionie; 6. Kooperacja jako determinanta kształtowania struktur klastrowych w branży turystycznej; 7. Usługi przewozów przesyłek drobnych w małej firmie sektora TSL; 8. Outsourcing w sferze usług logistycznych; 9. Zarządzanie procesowe w przedsiębiorstwie logistyczno-spedycyjnym; 10. Wykorzystanie Informacji księgowych do zarządzania procesowego w ochronie środowiska; 11. Identyfikacja form i obszarów aktywności marketingowej podmiotów zarządzających portami morskimi w Polsce; 12. System zarządzania relacjami z klientem a jakość obsługi klienta; 13. Zarządzanie wiedzą w firmie usługowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7207-263-9
1. Wpływ nauki i techniki na gospodarkę. Cechy rozwoju działalności badawczo-rozwojowej i zarządzania, 2. Produkty innowacyjne. Ich cechy i procesy realizacji, 3. Instytucjonalni realizatorzy działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Systemy zarządzania i współpracy, 4. Kierunki zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych, 5. Ogólna charakterystyka procesów decyzyjnych w działaniach innowacyjnych, 6Analiza funkcjonalno-strukturalna (AFS) wyrobu, 7. Działania związane z projektowaniem i badaniem wyrobu, 8. Techniki twórczego myślenia w procesie rozwiązywania problemu, 9. Zastosowanie wybranych technik wartościowania w proces ach decyzyjnych, 10. Projektowanie procesów technologicznych z zastosowaniem techniki analizy cech (AC), 11. Ogólna charakterystyka problemów wzornictwa przemysłowego, 12.Ogólna charakterystyka systemu działania w za kresie projektowania wyrobów i procesów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1093-0
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1305-0
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1389-1
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (5 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1389-1
Analiza strategiczna - zakres i wykorzystanie; Analiza makrootoczenia; Analiza otoczenia konkurency- jnego; Analiza potencjału strategicznego przedsiębio- rstwa; Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa; Źródła informacyjne analizy strategicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (5 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again