Form of Work
Książki
(170)
Status
only on-site
(153)
available
(69)
unknown
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(69)
Czytelnia
(157)
Author
Strużycki Marian
(6)
Pocztowski Aleksy
(5)
Karpuś Piotr
(4)
Węcławski Jerzy
(4)
Lisiecki Marek
(3)
Rudolf Stanisław
(3)
Stawasz Edward
(3)
Bartkowiak Piotr
(2)
Fonfara Krzysztof
(2)
Gorynia Marian
(2)
Grudzewski Wiesław M
(2)
Janasz Władysław
(2)
Karaszewski Włodzimierz
(2)
Konecki Krzysztof
(2)
Kożusznik Barbara
(2)
Kwiatkowski Stefan
(2)
Lachiewicz Stefan
(2)
Merski Janusz
(2)
Mączyńska Elżbieta
(2)
Noga Adam
(2)
Nowacki Robert
(2)
Plawgo Bogusław
(2)
Rudawska Iga
(2)
Sadowski Zdzisław
(2)
Szczęsny Wiesław
(2)
Turyna Jan
(2)
Altkorn Jerzy
(1)
Andruszkiewicz Krzysztof
(1)
Aniszewska Grażyna
(1)
Balcerowicz Ewa
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Baran Michał
(1)
Bazan-Bulanda Anna
(1)
Bałtowski Maciej
(1)
Baś-Mazur Małgorzata
(1)
Białecki Klemens P
(1)
Bielski Ireneusz
(1)
Bliski Janusz
(1)
Bober Magdalena
(1)
Bogacka-Kisiel Ewa
(1)
Bojewska Barbara
(1)
Buchner-Jeziorska Anna
(1)
Budner Waldemar
(1)
Butowski Leszek
(1)
Bućko Józef
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Błaszczyk Barbara
(1)
Bławat Franiciszek
(1)
Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego
(1)
Chrabonszczewska Elżbieta
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Cieślik Jerzy
(1)
Czajka Zdzisław
(1)
Czemiel-Grzybowska Wioletta
(1)
Dach Zofia
(1)
Daszkiewicz Nelly
(1)
Dolna-Ciemniakowska Maria
(1)
Dorozik Leon
(1)
Drewniak Rafał
(1)
Duraj Jan
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Dworak Janusz
(1)
Dymarczyk Waldemar
(1)
Dziawgo Danuta
(1)
Dziawgo Leszek
(1)
Dziemianowicz Wojciech
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Falencikowski Tadeusz
(1)
Fijał Tadeusz
(1)
Filipczuk Janusz
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gancarczyk Marta
(1)
Garstka Małgorzata
(1)
Gierzyńska-Dolna Monika
(1)
Gilejko Leszek
(1)
Glabiszewski Waldemar
(1)
Glikamn Paweł
(1)
Glinka Beata
(1)
Godlewska Hanna
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Grudzewski Wiesław
(1)
Grzegorczyk Wojciech
(1)
Grzywacz Jacek
(1)
Górzyński Michał
(1)
Głuchowski Jan
(1)
Hamrol Mirosław
(1)
Hejduk Irena
(1)
Helin Andre
(1)
Huczek Marian
(1)
Ickiewicz Janina
(1)
Jakóbik Witold
(1)
Jamroży Marcin
(1)
Janasz Krzysztof
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Janowska Zdzisława
(1)
Jantoń-Drozdowska Elżbieta
(1)
Janus-Hibner Magdalena
(1)
Januszkiewicz Włodzimierz
(1)
Jarmułowicz Wacław
(1)
Jastrzębska-Smolaga Halina
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(147)
1990 - 1999
(12)
Country
Poland
(170)
Language
Polish
(170)
Subject
Przedsiębiorstwo
(103)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(47)
Polska
(24)
Gospodarka
(18)
Kadry
(18)
Innowacje
(13)
Zarządzanie
(13)
Inwestycje zagraniczne
(12)
Rynek pracy
(11)
Globalizacja
(9)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(9)
Rachunkowość
(7)
Unia Europejska
(7)
Banki
(6)
Siła robocza
(6)
Bezrobocie
(5)
Finanse
(5)
Gospodarka terenowa
(5)
Konkurencja
(5)
Marketing strategiczny
(5)
Prywatyzacja
(5)
Przemysł
(5)
Rynek kapitałowy
(5)
Zarządzanie strategiczne
(5)
Ekorozwój
(4)
Fuzja przedsiębiorstw
(4)
Inwestycje
(4)
Marketing
(4)
Menedżerowie
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Planowanie strategiczne
(4)
Przedsiębiorczość (postawa)
(4)
Płaca
(4)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(4)
Usługi
(4)
Budżety terenowe
(3)
Factoring
(3)
Finanse publiczne
(3)
Franchising
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Organizacja
(3)
Outsourcing
(3)
Parki technologiczne
(3)
Podatek
(3)
Programy pomocowe UE
(3)
Przedsiębiorcy
(3)
Przedsiębiorstwo komunalne
(3)
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
(3)
Rynek
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Upadłość
(3)
Współpraca gospodarcza
(3)
Wzrost gospodarczy
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Analiza SWOT
(2)
Ceny transferowe
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Gospodarka oparta na wiedzy
(2)
Górnictwo
(2)
Handel
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Hutnictwo
(2)
Informacja dla zarządzania
(2)
Instytucje finansowe
(2)
Kapitał
(2)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Kobieta
(2)
Kredyt
(2)
Leasing
(2)
Likwidacja przedsiębiorstwa
(2)
Marketing partnerski
(2)
Organizacja ucząca się
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Pomoc publiczna
(2)
Praca
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Produkcja
(2)
Przedsiębiorstwo jednoosobowe
(2)
Przedsiębiorstwo państwowe
(2)
Przedsiębiorstwo spedycyjne
(2)
Przedsiębiorstwo usługowe
(2)
Przejęcie przedsiębiorstwa
(2)
Reforma gospodarcza
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Rynek finansowy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Systemy informatyczne zarządzania
(2)
Telepraca
(2)
Venture capital
(2)
Zamówienia publiczne
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zatrudnienie
(2)
Łódź (woj. łódzkie ; okręg)
(2)
Agroturystyka
(1)
Akcje (ekon.)
(1)
Akcjonariat pracowniczy
(1)
Alians strategiczny (ekon.)
(1)
Analiza strategiczna
(1)
Subject: time
1989-
(23)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Polska
(1)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(1)
Genre/Form
Dane statystyczne
(1)
244 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 528)
1. Rynki i organizacje w obliczu globalizacji, 2. Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania, 3.Integracja firm w procesie fuzji i przejęć, 4. Strategie integracji w praktyce na przykładzie rynku samochodowego, 5. Behawioralne instrumenty integracji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60694-06-0
1. Teoretyczne i praktyczne uarunkowania adaptacyjności polskich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. 2. Globalizacja jako determinanta zmian adaptactyjnych polskich przedsiębiorstw. 3. Procesy restrukturyzacji i prywatyzacji formą adaptacyjności polskich przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej. 4. Wpływ wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na ich zdolności adaptacyjne. 5. Zachowania strategiczne polskich przedsiębiorstw jako efekt ich adaptacyjności do warunków gospodarki rynkowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-25-6
1. Fuzje i przejęcia w gospodarce; 2. Strategiczne aspekty zarządzania personelem podczas fuzji i przejęć 3. Kulturowe uwarunkowania fuzji i przejęć; 4. Organizacyjne aspekty fuzji i przejęć; 5. Wpływ fuzji i przejęć na funkcje personalną; 6. Komunikowanie się w procesach fuzji i przejęć; 7. Zarządzanie stresem w procesach fuzji i przejęć; 8. Duediligence funkcji personalnej; 9. Efektywność fuzji i przejęć w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi; 10. Międzynarodowe aspekty fuzji i przejęć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-33-1
Cz.I Bankowość i finanse publiczne: Poszukiwanie roz wiązywania problemu długu publicznego w Polsce; Udział dochodów z emisji pieniądza i prowadzenia polityki pieniężnej w finansowaniu deficytu budżetu w latach 1990-98; Rola nadzorcza banków centralnych w odniesie niu do systemów rozliczeń; Interwencje Narodowego Banku Polskiego na międzybankowym rynku pieniężnym; Bankowość inwestycyjna w XXi wieku; Pomiar i ocena płynności finansowej banku komercyjnego. Cz.II Funkcjonowanie przedsiębiorstw i metody finanso waniu ich działalności: Rachunkowośc w zarządzaniu przedsiębiorstwem; Skonsolidowanie sprawozdania finan sowe jako źródło informacji do oceny sytuacji finanso wej grup kapitałowych; Kapitałowe czynniki rozowju przedsiębiorczości w regionie; Leasing nieruchomości jako instrument pobudzający rozwój regionów; Nowe regu lacje leasingu w polskim prawodawstwie; Faktoring jako metoda pozyskania kapitału na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa; System pomiaru wyników w przedsiębiorstwie zorientowanym na wartość; Renta: sedno transakcji kupna - sprzedaż ziemi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-41-3
R.1 Kształtowanie się płac zasadniczych w małych i średnich przedsiębiorstwach; R.2 Wynagradzanie pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach; R.3 Kształtowanie wzrostu i relacji płac w sektorze publicznym i prywatnym; R.4 Zróżnicowanie wynagrodzeń w administracji centralnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-933-5
1. Wpływ rozowju rynku kapitałowego na wybory współczesnego przedsiębiorstwa, 2. Wykorzystywanie obligacji w strategii finansowej przedsiębiorstwa, 3. Rola emisji akcji w podwyższeniu kapitału włąsnego przedsiębiorstwa, 4. Spółki akcyjne w obrocie giełdowym, 5. Rola ocen ratingowych na rynku kapitałowum, 6. Rola analizy fundamentalnej w ocenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym, 7. Instytucje finansowe w operacjach kapitałowych przedsiębiorstw
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.14/.17 (1 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ; przewodniczący komitetu red. Jerzy Dietl)
ISBN: 83-01-12673-6
Zawiera: Globalizacja działalności gospodarczej; Wy- brane teorie i koncepcje ekonomiczne a międzynarodowa działalność przedsiębiorstw; Ewolucja międzynarodowej ekspansji KTN (korporacji transnarodowych); Strategie globalnej działalności KTN; Synteza, implikacje, i perspektywy globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-76110395-2
1. Konkurencja jako obszar działań reklamowych- podstawy i uwarunkowania; 2. Internacjonalizacja przedsiębiorstw a ich konkurencyjność- kontekst skuteczności marketingowej; 3. Procesy zarządzania działalnością reklamową w przedsiębiorstwach; 4. Reklama jako narzędzie zmiany zachowań konsumpcyjnych; 5. Tendencje rozwojowe rynku reklamowego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 659
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2114-5
1. Bezposrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw, 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, 3. Uwarunkowania, motywy i skutki podejmowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez polskie przedsiębiorstwa, 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - wpływ na gospodarkę kraju przyjmującego, 5. Bezpośrednie inwestycej zagraniczne - aspekty regionalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku ISSN 1899-9867 ; Tom 3/2009)
ISBN: 978-83-61712-12-1
1. Cele współczesnych przedsiębiorstw: Cele i uwarunkowania strategiczne dealerów samochodów osobowych w województwie pomorskim; Paradygmat celu zagregowanego w funkcjonowaniu przedsiębiorstw; Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem przez cele; 2. Uwarunkowania organizacyjne funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw: Aspekty ontologiczne odpowiedzialności kierowniczej; Controlling w odniesieniu do systemu produkcyjnego; Ewolucja modelu biznesu na przykładzie Zoho.com; Restrukturyzacja przedsiębiorstw połowowych; Rola długofalowego planowania w nieprzewidywalnej współczesnej gospodarce; Strategia "Rzeczpospolitej"- w sprzecznościach misji, celów i otoczenia marketingowego; Struktura firm wiedzy; Teorie motywacji i postaw; Wielowariantowe strategie rozwoju- przykład fabryki mebli FORTE SA; Wykorzystanie pozycjonowania w procesie budowy strategii konkurencyjności firm; Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie- alians jako sposób na przetrwanie i rozwój; Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach jako kryterium przetrwania w warunkach globalnych; 3. Uwarunkowania rynkowe funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw: Analiza porównawcza efektywności powszechnych towarzystw emerytalnych na przykładach firm z grup kapitałowych PZU i AIG; Klastry morskie jako czynnik konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej; Nowe kanały dystrybucji kart kredytowych jako innowacje marketingowe współczesnych przedsiębiorstw handlowych; Oddziaływanie inwestycji publicznych na inwestycje przedsiębiorstw prywatnych w Polsce w latach 1995-2007; Rynkowe uwarunkowania lokalizacji centrum logistycznego w Gdańsku; Udział instytucji rządowej w działaniach na rzecz rozwoju regionu innowacyjnego na przykładzie Wschodniej Anglii; Zmiany w gospodarce jako przesłanki tworzenia organizacji sieciowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-17-5
Strategie i metody zarządzania zasobami ludzkimi : ComputerLand SA; Wdrażanie strategii personalnej: HUTMEN SA; Partnerstwo w zarządzaniu zasobami ludzkimi: Sonion Polska Sp. z o.o.; Społeczna odpowiedzialność biznesu: Spedpol Sp. z o.o; Budowanie organizacji uczącej się: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego; Kształtowanie warunków sprzyjających pełnieniu misji organizacji: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie; Rozwój kadry kierowniczej: Labolatorium Kosmetyczne Dr Irena Eris SA; Rekrutacja i rozwój przedstawicieli medycznych: EGIS Polska Sp. z o.o.; System szkoleń: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA; Rola HR Manager w doskonaleniu procesu szkoleniowego: PTK Centertel Sp. z o.o.; Motywowanie pracowników: Classen-Pol SA; Zwiększanie satysfakcji z pracy: Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych "Odra" SA; System komunikowania się w organizacji: IMG Information Management Polska SP. z o.o.; Strategiczna karta wyników w obszarze funkcji personalnej: Philips Lighting Poland SA w Pile; Program restrukturyzacji zatrudnienia "Praca za Pracowników: Telekomunikacja Polska SA: Restrukturyzacja zatrudnienia w warunkach łączenia się przedsiębiorstw: ESI Polska Sp. z.o.o. - Zakład Dar Natury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Kluczowe problemy gospodarki)
Inwestycje zagraniczne, oszczędności i wewnętrzne i polityka gospodarcza; Czynniki przyciągające zagraniczne inwestycje bezpośrednie; Warunki prawne działania kapitału zagranicznego w Polsce; Stan zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce; Ocena funkcjonowania w Polsce przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego; Ocena wpływu kapitału zagranicznego na strukturę przemysłową; Udział kapitału zagranicznego w ekspansji eksportowej oraz rozwoju wymiany międzynarodowej; Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a zatrudnienie i płace; Rola inwestycji zagranicznych w modernizacji i rozwoju systemu bankowego; Polityka wobec zagranicznych inwestycji bezpośrednich; Ocena stanu informacji o działalności podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 568)
1. Internacjonalizacja przedsiębiorstwa- przegląd koncepcji teoretycznych; 2. Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw; 3. Strategie internacjonalizacji polskich średnich i dużych przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej- wyniki badań empirycznych; 4. Analiza przypadków strategii i modeli internacjonalizacji polskich średnich i dużych przedsiębiorstw.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym / Jan Duraj. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - 271,[1] s. : rys.,tab.,wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1023-X
Wstęp; Rynek kapitałowy i przedsiębiorstwo; Wartość kapitału i ryzyko przedsiebiorstwa; Budżetowanie kapi- tałowe w przedsiębiorstwie; Zarządzanie kapitałem pra- cującym przedsiebiorstwa; Analiza i planowanie działa- lności finansowej przedsiębiorstwa; Źródła i instrume- nty długookresowego finansowania przedsiebiorstwa działającego na rynku kapitałowym; Nowe instrumenty rynku kapitałowego; Problemy leasingu i łączenia prze- dsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again