Form of Work
Książki
(118)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(103)
available
(61)
unknown
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(62)
Czytelnia
(106)
Author
Grabiec Olimpia (1975- )
(4)
Sokół Aneta
(4)
Daszkiewicz Nelly
(3)
Smolarek Małgorzata
(3)
Stawasz Edward
(3)
Strużycki Marian
(3)
Bartkowiak Piotr
(2)
Dominiak Piotr
(2)
Dzieńdziora Joanna
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Frejtag-Mika Eliza
(2)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(2)
Huczek Marian
(2)
Jankowska Małgorzata
(2)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(2)
Kocot Maria
(2)
Kowalska Sylwia
(2)
Piałucha Marek
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Sołoma Andrzej
(2)
Steinerowska-Streb Izabella
(2)
Wicher Anna
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Balcerowicz Ewa
(1)
Baran Michał
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bazan-Bulanda Anna
(1)
Bałtowski Maciej
(1)
Baś-Mazur Małgorzata
(1)
Bednarczyk Henryk
(1)
Berliński Andrzej
(1)
Białecki Klemens P
(1)
Bielecka Agnieszka
(1)
Bliski Janusz
(1)
Bober Magdalena
(1)
Bojewska Barbara
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Bugaj Justyna M
(1)
Bućko Józef
(1)
Bławat Franiciszek
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Chynał Hanna
(1)
Chłopek Włodzimierz
(1)
Cieślik Jerzy
(1)
Czajka Zdzisław
(1)
Czechowski Lucjan
(1)
Czemiel-Grzybowska Wioletta
(1)
Detyna Beata
(1)
Dojwa Katarzyna
(1)
Dragunowicz Maria
(1)
Duczmal Wojciech
(1)
Duda Magdalena
(1)
Dudziak Arkadiusz Stanisław
(1)
Dudzińska-Korczak Natalia
(1)
Dębski Jerzy
(1)
Falecki Janusz
(1)
Famulska Teresa
(1)
Francik Kamila
(1)
Gajewska Małgorzata
(1)
Gajewska Paulina
(1)
Gancarczyk Jacek
(1)
Gancarczyk Marta
(1)
Gorynia Marian
(1)
Gołębiewski Jarosław
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Grudzewski Wiesław
(1)
Grzeganek-Więcek Brygida
(1)
Gródek-Szostak Zofia
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Górzyński Michał
(1)
Gębczyńska Alicja
(1)
Hejduk Irena
(1)
Heropolitańska Izabela
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Jacher Władysław
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Jankiewicz Joanna
(1)
Jankowska Barbara
(1)
Janus-Hibner Magdalena
(1)
Jarosz Klaudia
(1)
Jarzębiński Marek
(1)
Jaworski Jacek
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Jeżak Jan
(1)
Johnson Steven
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Juraszek Marian
(1)
Jędrejek Grzegorz
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kallus Jolanta
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Klich Jacek
(1)
Knecht Zadzisław
(1)
Kobis Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(95)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(119)
Language
Polish
(119)
Subject
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(110)
Przedsiębiorstwo
(20)
Polska
(15)
Unia Europejska
(12)
Fundusze strukturalne UE
(10)
Innowacje
(10)
Globalizacja
(7)
Kadry
(7)
Konkurencja
(7)
Banki
(6)
Gospodarka
(6)
Przedsiębiorczość (postawa)
(6)
Bezrobocie
(5)
Franchising
(5)
Kredyt
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Przedsiębiorcy
(4)
Rynek
(4)
Szkolnictwo wyższe
(4)
Energetyka
(3)
Euro (pieniądz)
(3)
Gospodarka oparta na wiedzy
(3)
Handel międzynarodowy
(3)
Integracja europejska
(3)
Inwestycje zagraniczne
(3)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(3)
Klastry (ekon.)
(3)
Motywacja pracy
(3)
Parki technologiczne
(3)
Podatek
(3)
Pomoc publiczna
(3)
Programy pomocowe UE
(3)
Przedsiębiorstwo prywatne
(3)
Rynek pracy
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Współpraca gospodarcza
(3)
Zamówienia publiczne
(3)
Zarządzanie
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Deficyt budżetowy
(2)
Ekorozwój
(2)
Emerytura
(2)
Finanse publiczne
(2)
Handel
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Internacjonalizm
(2)
Inwestycje
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Logistyka
(2)
Marketing partnerski
(2)
Oceny pracowników
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Outsourcing
(2)
PHARE
(2)
Private equity
(2)
Przedsiębiorczość
(2)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- Polska
(2)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(2)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(2)
Rachunkowość
(2)
Rolnictwo
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Rozój regionalny
(2)
Second Life
(2)
Siła robocza
(2)
Spółki
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Służba zdrowia
(2)
Turystyka
(2)
Upadłość
(2)
Usługi
(2)
Venture capital
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Łańcuch dostaw
(2)
Administracja publiczna
(1)
Agroturystyka
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Awans zawodowy
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Bhp
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Biopaliwa
(1)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
Ceny transferowe
(1)
Controlling
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dług państwowy
(1)
Edukacja
(1)
Egzekucja
(1)
Facebook
(1)
Factoring
(1)
Subject: time
1989-
(10)
2001-0
(10)
2001-
(1)
Subject: place
Warmińsko-mazurskie, województwo
(2)
Śląskie, województwo (od 1999)
(2)
Opolskie, Województwo (od 1999)
(1)
Katowice
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Polska
(1)
Włochy
(1)
Genre/Form
Artykuł z czasopisma
(1)
173 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 15)
ISBN: 83-87708-81-X
1. Wpływ Unii Europejskiej na zmiany otoczenia gospodarczego MSP w Polsce (uwarunkowania prawne), 2. Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w tworzeniu instytucjonalnych form wspierania sektora MSP w Polsce, 3. Możliwości funkcjonowania sektora MSP w Polsce w aspekcie członkostwa w UE, 4. Małe i średnie przedsiębiorstwa
w specjalnych strefach ekonomicznych po przystąpieniu do Unii Europejskiej, 5.System funduszy pożyczkowych i
poręczeniowych jako wsparcie rozwoju małych i śred nich przedsiębiorstw w Polsce, 5.Programy pomocowe prz eznaczone dla przedsiębiorców rozpoczynajacych działa lność gospodarczą, 6.Kapitały zewnętrzne w finansowani u produkcji "zielonej energii" na przykładzie małych elektrowni wodnych, 7.Realizacja polityki budżetowej w Polsce w kontekście wspierania rozwoju małych i śre dnich przedsiębiorstw, 8.Polityka państwa wobec małych
i średnich przedsiębiorstw, 9.Szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w procesach integr acji europejskiej, 10.Kierunki działań projakościowych
w małych i średnich przedsiębiorstwach, 11.Wspieranie MSP i pomoc publiczna w krajach Unii Europejskiej, 12. Pomoc finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu PHARE, 13.Możliwości pozyskania środ ków na inwestycje przez MSP w ramach Sektorowego Progr amu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębior stw (SPO WKP), 14.Strategie globalne i regionalne a polityka wspierania rozwoju MSP w kontekście przechodz enia od przedsiębiorstwa tradycyjnego do organizacji wirtualnej, 15.Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsię biorcy za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, 16.Formy pomocy oraz oczekiwania małych i średnich prz edsiębiorstw wobec udzielonego wsparcia, 17.Wpływ poli tyki Polski oraz Unii Europejskiej na MSP turystyczne oraz transportowe, 18.System wspierania innowacji i tr ansferu technologii dla małych i średnich przedsię biorstw.Wnioski dla Dolnego śląska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Sektor MSP we współczesnej gospodarce / Piotr Dominiak. - Wraszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 265 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14372-X(01)
1. Analizy porównawcze sektora MSP - problemy metodologiczne i definicyjne, 2. MSP - meandry historii, 3. MSP a wzrost gospodarczy, 4. Między mitem a rzeczywistością. MSP jako twórcy miejsc pracy, 5. Demografia sektora MSP
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 15)
ISBN: 83-87708-81-X
1. Informacyjno-decyzyjne aspekty systemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego, 2. Zarządzanie własnością intelektualną w małych i średnich przedsiębiorstwach, 3. Podejmowanie działalności gospodarczej i uwarunkowania rozwoju MSP, 4. Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rynek pracy w Polsce, 5. Zarządzanie małymi przedsiębiorstwami, 6. Potencjał pracy jako krytyczny czynnik sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw, 7. Tworzenie systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie eksportu w regionie opolskim, 8. Mikroprzedsiębiorstwo jako szczególna kategoria małej firmy. analiza i ocena działalności mikroprzedsiębiorstw w latach 1993-2001, 9. Zasady opodatkowania VAT małych przedsiębiorstw, 10. Specyfika motywowania w dziale marketingu, 11. Opis działania menedżera firmy radiowej na przykładzie radia wrocławskiego, 12. Tanie i skuteczne, 13. Prawa konsumentów w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, 14. Możliwości oraz bariery wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa, 15. Wybrane problemy eksploatacji maszyn i u rządzeń w małych i średnich przedsiębiorstwach, 16. Internetowe możliwości wspierania procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie województwa lubuskiego, 17. Dylematy polskich oraz europejskich małych i średnich przedsiębiorstw wobec możliwości ich rozwoju, 18. Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego i Strategia Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka - przygotowanie samorządu do spierania małej i średniej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki, 19. Budowanie lojalności klientów jako sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
średnich przedsiębiorstw wobec możliwości ich rozwoju , 18.Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego i strategia Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka - przygotowanie samorz ądu do wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki, 19.Budowanie lojalności klient ów jako sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-921075-0-0
R.1 Współczesne procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji gospodarki światowej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, R.2 Teorie i modele internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, R.3 Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, R.4 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach świata, R.5 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, R.6 Studia przypadków wybranych małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-74-3
1. Charakterystyka sektora drobnej przedsiębiorczości, 2. Postępowanie przygotowawcze do powołania firmy, 3. Akty założycielskie małych i średnich firm, 4. Organizacja prac legalizacyjnych, 5. Formalno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, 6. Porozumienie umowne o świadczenie pracy, 7. Dokumentowanie stosunków pracy, 8. Organizacja procesów zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7143-285-9
Cz.I Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwoju gospodarki narodowej i regionalnej: Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw - koncepcje i ich weryfikacja empiryczna w gospodarce polskiej; Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach rozwoju konkurencyjności i partnerstwa lokalnego; Przedsiębiorstwa rodzinne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw; Małe i średnie przedsiębiorstwa a kapitał społeczny. Cz.II Determinanty zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach: Finansowanie procesu powstawania oraz rozwoju mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw; Sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz jego finansowanie w Wielkiej Brytanii; Wpływa państwa na dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych; Podatek od wartości dodanej oraz jego skutki ekonomiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw; Małe i średnie przedsiębiorstwa a innowacje; Internet w komunikacji marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw; Doskonalenie kompetencji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86919-57-4
Charakterystyka small businessu w Polsce i na świecie; Zasady i sposoby wspierania small businessu w Polsce na tle praktyki krajów rozwiniętych; Otoczenie globalne makroekonomiczne; Otoczenie mikroekonomiczne; Przedsiębiorczość; Instrumenty wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorczości; Regionalne programy pomocy na rzecz small businessu; Perspektywy rozwoju small businessu w Polsce; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 83-208-1554-1
1. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu - nowe wyzwania, 2. Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju, 3. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy przedsiębiorczości regionalnej, 4. Doradztwo zewnętrzne w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie, 5. Marketing w rozwoju gospodarczym regionu, 6. Ekonomiczno-finansowe podstawy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, 7. Małe i średnie przedsiębiorstwa w przekrojach sektorowym i regionalnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-709-4
Zawiera: 1. Relacje międzyorganizacyjne jako forma współdziałania podmiotów gospodarczych: 1.1. Relacje międzyorganizacyjne i organizacja sieciowa; 1.2. Współpraca międzyorganizacyjna i jej formy w ujęciu teoretycznym; 1.3. Korzyści i przesłanki skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej; 1.4. Wykorzystywanie kapitału ludzkiego w relacjach między przedsiębiorstwami. 2. Kapitał intelektualny jako jedna z determinant rozwoju przedsiębiorstw: 2.1. Kapitał intelektualny i jego struktura; 2.2. Elementy składowe kapitału intelektualnego; 2.3. Kreowanie wartości jako jeden z celów współczesnego przedsiębiorstwa; 2.4. Źródła tworzenia wartości przedsiębiorstwa; 2.5. Zarządzanie kapitałem intelektualnym. 3. Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw – innowacje – kapitał intelektualny: 3.1. Rozwój przedsiębiorstw – aspekt teoretyczny; 3.2. Uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw; 3.3. Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw; 3.4. Innowacje i ich rola w przedsiębiorstwie; 3.5. Innowacyjność przedsiębiorstw a kapitał intelektualny. 4. Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny – metodologia badań: 4.1. Założenia metodologiczne badań empirycznych; 4.2. Zastosowane metody badawcze; 4.3. Wskaźniki i zmienne wykorzystane w badaniach. 5. Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny w świetle badan empirycznych. Analiza i wyniki badań: 5.1. Analiza badań w Gruzji (Region Mccheta-Mtianeti oraz Tbilisi); 5.2. Analiza badań w Polsce (Region Podkarpacia); 5.3. Wnioski statystyczno-analityczne badań; 5.4. Analiza wyników badań – ujęcie modelowe; 5.5. Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny – stopień wykorzystania w oparciu o badania empiryczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88500-43-0
R.1 Środki pomocowe z Unii Europejskiej : 1.Fundusze strukturalne UE, 2.Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle integracji europejskiej. R.2 Finansowa pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw : 1.Instrumanty pomocy bezpośredniej, 2.Instrumenty ułatwiające dostęp do kredytów bankowych
i pożyczek, 3.Instrumenty ułatwiające dostęp do rynku
dóbr kapitałowych. R.3 Leasing i weksel komercyjny w działalności gospoda rczej : 1.Leasing, 2.Weksel komercyjny. R.4 Finansowanie rozwoju nałych i średnich przedsię biorstw w Polsce przy wykorzystaniu funduszy venture c apital. R.5 Wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przed siębiorstw w polityce lokalnej (na przykładzie miasta Włocławka). R.6 Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw-z li nii zagranicznych i preferencyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-9802-0
Zawiera: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo i jego zachowania rynkowe: 1.1. Istota przedsiębiorstwa w świetle teorii ekonomii oraz nauk o zarządzaniu; 1.2. Zasoby warunkujące funkcjonowanie przedsiębiorstw; 1.3. Zachowania rynkowe przedsiębiorstw z perspektywy makro- oraz mikroekonomicznej. 2. Cechy szczególne mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw: 2.1. Kryteria używane przy kategoryzacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i ich wykorzystanie w powszechnie stosowanych definicjach; 2.2. Cechy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na tle cech dużych przedsiębiorstw; 2.3. Znaczenie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnych gospodarkach rynkowych; 2.4. Rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i zmiany w ich zachowaniach rynkowych. 3. Czynniki determinujące zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw: 3.1. Otoczenie makroekonomiczne a zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; 3.2. Wpływ czynników mezo- i mikrootoczenia na zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; 3.3. Wewnętrzne uwarunkowania zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 4. Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych: 4.1. Metodyka badań pierwotnych i charakterystyka badanej populacji; 4.2. Zachowania rynkowe badanych przedsiębiorstw oraz ich zróżnicowanie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa; 4.3. Inercja i kongruencja zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; 4.4. Scenariusze rozwoju zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rekomendacje w odniesieniu do polityki wsparcia działalności tych podmiotów. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 83-7251-451-8
1. Firma rodzinna w gospodarce rynkowej, 2. Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce amerykańskiej, 3. Strategie firm rodzinnych, 4. Przedsiębiorczość rodzinna w wybranych krajach europejskich, 5.Uwarunkowania rozwoju polskich firm rodzinnych - wybrane aspekty, 6. Funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce - studia przypadków (materiał do ćwiczeń)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again