Form of Work
Książki
(113)
Czasopisma
(6)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(104)
available
(61)
unknown
(3)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(62)
Czytelnia
(107)
Author
Grabiec Olimpia (1975- )
(4)
Sokół Aneta
(4)
Daszkiewicz Nelly
(3)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(3)
Stawasz Edward
(3)
Strużycki Marian
(3)
Bartkowiak Piotr
(2)
Dominiak Piotr
(2)
Dzieńdziora Joanna
(2)
Fleszer Dorota (1971- )
(2)
Frejtag-Mika Eliza
(2)
Hofman-Kohlmeyer Magdalena
(2)
Huczek Marian
(2)
Jankowska Małgorzata
(2)
Jędraszczyk-Kałwak Joanna
(2)
Kocot Maria
(2)
Kowalska Sylwia
(2)
Piałucha Marek
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Sołoma Andrzej
(2)
Steinerowska-Streb Izabella
(2)
Wicher Anna
(2)
Alimpiiev Yevhenii
(1)
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Balcerowicz Ewa
(1)
Baran Michał
(1)
Baryń Magdalena
(1)
Bazan-Bulanda Anna
(1)
Bałtowski Maciej
(1)
Baś-Mazur Małgorzata
(1)
Bednarczyk Henryk
(1)
Berliński Andrzej
(1)
Białecki Klemens P
(1)
Bielecka Agnieszka
(1)
Bliski Janusz
(1)
Bober Magdalena
(1)
Bojewska Barbara
(1)
Borkowska Ines
(1)
Borkowska Stanisława
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Borowiecki Ryszard
(1)
Bugaj Justyna M
(1)
Bućko Józef
(1)
Bławat Franiciszek
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Chynał Hanna
(1)
Chłopek Włodzimierz
(1)
Cieślik Jerzy
(1)
Czajka Zdzisław
(1)
Czechowski Lucjan
(1)
Czemiel-Grzybowska Wioletta
(1)
Dahms Angelika
(1)
Detyna Beata
(1)
Dojwa Katarzyna
(1)
Dragunowicz Maria
(1)
Duczmal Wojciech
(1)
Duda Magdalena
(1)
Dudziak Arkadiusz Stanisław
(1)
Dudzińska-Korczak Natalia
(1)
Dębski Jerzy
(1)
Falecki Janusz
(1)
Famulska Teresa
(1)
Francik Kamila
(1)
Gajewska Małgorzata
(1)
Gajewska Paulina
(1)
Gancarczyk Jacek
(1)
Gancarczyk Marta
(1)
Gorynia Marian
(1)
Gołębiewski Jarosław
(1)
Gołębiowski Grzegorz
(1)
Grudzewski Wiesław
(1)
Grzeganek-Więcek Brygida
(1)
Gródek-Szostak Zofia
(1)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(1)
Górzyński Michał
(1)
Gębczyńska Alicja
(1)
Hejduk Irena
(1)
Heropolitańska Izabela
(1)
Illiashenko Nataliia
(1)
Illiashenko Sergii
(1)
Jacher Władysław
(1)
Janczewski Jerzy
(1)
Jankiewicz Joanna
(1)
Jankowska Barbara
(1)
Janus-Hibner Magdalena
(1)
Jarosz Klaudia
(1)
Jarzębiński Marek
(1)
Jaworski Jacek
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Jeżak Jan
(1)
Johnson Steven
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Juraszek Marian
(1)
Jędrejek Grzegorz
(1)
Kaczmarek Tadeusz T
(1)
Kallus Jolanta
(1)
Kamińska Joanna
(1)
Karwatowicz Grzegorz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(22)
2000 - 2009
(95)
1990 - 1999
(3)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(121)
Language
Polish
(121)
Subject
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(110)
Przedsiębiorstwo
(20)
Polska
(15)
Unia Europejska
(12)
Fundusze strukturalne UE
(10)
Innowacje
(10)
Globalizacja
(7)
Kadry
(7)
Konkurencja
(7)
Banki
(6)
Gospodarka
(6)
Przedsiębiorczość (postawa)
(6)
Bezrobocie
(5)
Franchising
(5)
Kredyt
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Podatek
(4)
Pomoc publiczna
(4)
Przedsiębiorcy
(4)
Rynek
(4)
Szkolnictwo wyższe
(4)
Energetyka
(3)
Euro (pieniądz)
(3)
Gospodarka oparta na wiedzy
(3)
Handel międzynarodowy
(3)
Integracja europejska
(3)
Inwestycje zagraniczne
(3)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(3)
Klastry (ekon.)
(3)
Motywacja pracy
(3)
Parki technologiczne
(3)
Programy pomocowe UE
(3)
Przedsiębiorstwo prywatne
(3)
Rynek pracy
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Współpraca gospodarcza
(3)
Zamówienia publiczne
(3)
Zarządzanie
(3)
Zarządzanie wiedzą
(3)
Deficyt budżetowy
(2)
Ekorozwój
(2)
Emerytura
(2)
Finanse publiczne
(2)
Handel
(2)
Handel zagraniczny
(2)
Internacjonalizm
(2)
Inwestycje
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Logistyka
(2)
Marketing partnerski
(2)
Oceny pracowników
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Outsourcing
(2)
PHARE
(2)
Private equity
(2)
Przedsiębiorczość
(2)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie -- Polska
(2)
Przedsiębiorstwo rodzinne
(2)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(2)
Rachunkowość
(2)
Rolnictwo
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Rozój regionalny
(2)
Second Life
(2)
Siła robocza
(2)
Spółki
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Swobodny przepływ osób
(2)
Służba zdrowia
(2)
Turystyka
(2)
Upadłość
(2)
Usługi
(2)
Venture capital
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Łańcuch dostaw
(2)
Administracja publiczna
(1)
Agroturystyka
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Awans zawodowy
(1)
BPMS (informat.)
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bankowe usługi detaliczne
(1)
Bezpzieczeństwo informacyjne
(1)
Bhp
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Bilans płatniczy
(1)
Biopaliwa
(1)
Budżet
(1)
Budżet państwowy
(1)
Budżety obywatelskie
(1)
COVID-19
(1)
Ceny transferowe
(1)
Controlling
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Dług państwowy
(1)
Edukacja
(1)
Egzekucja
(1)
Facebook
(1)
Subject: time
1989-
(10)
2001-0
(10)
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Warmińsko-mazurskie, województwo
(2)
Śląskie, województwo (od 1999)
(2)
Opolskie, Województwo (od 1999)
(1)
Katowice
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Włochy
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(6)
Czasopismo ekonomiczne
(5)
Poradnik
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(6)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
121 results Filter
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 15)
ISBN: 83-87708-81-X
1. Wpływ Unii Europejskiej na zmiany otoczenia gospodarczego MSP w Polsce (uwarunkowania prawne), 2. Wykorzystanie doświadczeń Unii Europejskiej w tworzeniu instytucjonalnych form wspierania sektora MSP w Polsce, 3. Możliwości funkcjonowania sektora MSP w Polsce w aspekcie członkostwa w UE, 4. Małe i średnie przedsiębiorstwa
w specjalnych strefach ekonomicznych po przystąpieniu do Unii Europejskiej, 5.System funduszy pożyczkowych i
poręczeniowych jako wsparcie rozwoju małych i śred nich przedsiębiorstw w Polsce, 5.Programy pomocowe prz eznaczone dla przedsiębiorców rozpoczynajacych działa lność gospodarczą, 6.Kapitały zewnętrzne w finansowani u produkcji "zielonej energii" na przykładzie małych elektrowni wodnych, 7.Realizacja polityki budżetowej w Polsce w kontekście wspierania rozwoju małych i śre dnich przedsiębiorstw, 8.Polityka państwa wobec małych
i średnich przedsiębiorstw, 9.Szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w procesach integr acji europejskiej, 10.Kierunki działań projakościowych
w małych i średnich przedsiębiorstwach, 11.Wspieranie MSP i pomoc publiczna w krajach Unii Europejskiej, 12. Pomoc finansowa dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu PHARE, 13.Możliwości pozyskania środ ków na inwestycje przez MSP w ramach Sektorowego Progr amu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębior stw (SPO WKP), 14.Strategie globalne i regionalne a polityka wspierania rozwoju MSP w kontekście przechodz enia od przedsiębiorstwa tradycyjnego do organizacji wirtualnej, 15.Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsię biorcy za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, 16.Formy pomocy oraz oczekiwania małych i średnich prz edsiębiorstw wobec udzielonego wsparcia, 17.Wpływ poli tyki Polski oraz Unii Europejskiej na MSP turystyczne oraz transportowe, 18.System wspierania innowacji i tr ansferu technologii dla małych i średnich przedsię biorstw.Wnioski dla Dolnego śląska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Sektor MSP we współczesnej gospodarce / Piotr Dominiak. - Wraszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2005. - 265 s. : wykr., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-01-14372-X(01)
1. Analizy porównawcze sektora MSP - problemy metodologiczne i definicyjne, 2. MSP - meandry historii, 3. MSP a wzrost gospodarczy, 4. Między mitem a rzeczywistością. MSP jako twórcy miejsc pracy, 5. Demografia sektora MSP
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" ; Nr 15)
ISBN: 83-87708-81-X
1. Informacyjno-decyzyjne aspekty systemu logistycznego przedsiębiorstwa produkcyjnego, 2. Zarządzanie własnością intelektualną w małych i średnich przedsiębiorstwach, 3. Podejmowanie działalności gospodarczej i uwarunkowania rozwoju MSP, 4. Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rynek pracy w Polsce, 5. Zarządzanie małymi przedsiębiorstwami, 6. Potencjał pracy jako krytyczny czynnik sukcesu małych i średnich przedsiębiorstw, 7. Tworzenie systemu wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie eksportu w regionie opolskim, 8. Mikroprzedsiębiorstwo jako szczególna kategoria małej firmy. analiza i ocena działalności mikroprzedsiębiorstw w latach 1993-2001, 9. Zasady opodatkowania VAT małych przedsiębiorstw, 10. Specyfika motywowania w dziale marketingu, 11. Opis działania menedżera firmy radiowej na przykładzie radia wrocławskiego, 12. Tanie i skuteczne, 13. Prawa konsumentów w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, 14. Możliwości oraz bariery wykorzystania Internetu przez małe i średnie przedsiębiorstwa, 15. Wybrane problemy eksploatacji maszyn i u rządzeń w małych i średnich przedsiębiorstwach, 16. Internetowe możliwości wspierania procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie województwa lubuskiego, 17. Dylematy polskich oraz europejskich małych i średnich przedsiębiorstw wobec możliwości ich rozwoju, 18. Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego i Strategia Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka - przygotowanie samorządu do spierania małej i średniej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki, 19. Budowanie lojalności klientów jako sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej.
średnich przedsiębiorstw wobec możliwości ich rozwoju , 18.Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego i strategia Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka - przygotowanie samorz ądu do wspierania małej i średniej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki, 19.Budowanie lojalności klient ów jako sposób na uzyskanie przewagi konkurencyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-921075-0-0
R.1 Współczesne procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji gospodarki światowej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw, R.2 Teorie i modele internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, R.3 Strategie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, R.4 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w wybranych krajach świata, R.5 Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, R.6 Studia przypadków wybranych małych i średnich przedsiębiorstw
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88166-74-3
1. Charakterystyka sektora drobnej przedsiębiorczości, 2. Postępowanie przygotowawcze do powołania firmy, 3. Akty założycielskie małych i średnich firm, 4. Organizacja prac legalizacyjnych, 5. Formalno-prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, 6. Porozumienie umowne o świadczenie pracy, 7. Dokumentowanie stosunków pracy, 8. Organizacja procesów zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7143-285-9
Cz.I Małe i średnie przedsiębiorstwa w rozwoju gospodarki narodowej i regionalnej: Przetrwanie małych i średnich przedsiębiorstw - koncepcje i ich weryfikacja empiryczna w gospodarce polskiej; Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach rozwoju konkurencyjności i partnerstwa lokalnego; Przedsiębiorstwa rodzinne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw; Małe i średnie przedsiębiorstwa a kapitał społeczny. Cz.II Determinanty zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach: Finansowanie procesu powstawania oraz rozwoju mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw; Sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz jego finansowanie w Wielkiej Brytanii; Wpływa państwa na dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych; Podatek od wartości dodanej oraz jego skutki ekonomiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw; Małe i średnie przedsiębiorstwa a innowacje; Internet w komunikacji marketingowej małych i średnich przedsiębiorstw; Doskonalenie kompetencji pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86919-57-4
Charakterystyka small businessu w Polsce i na świecie; Zasady i sposoby wspierania small businessu w Polsce na tle praktyki krajów rozwiniętych; Otoczenie globalne makroekonomiczne; Otoczenie mikroekonomiczne; Przedsiębiorczość; Instrumenty wspomagające funkcjonowanie przedsiębiorczości; Regionalne programy pomocy na rzecz small businessu; Perspektywy rozwoju small businessu w Polsce; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1554-1
1. Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionu - nowe wyzwania, 2. Rozwój regionalny w Narodowym Planie Rozwoju, 3. Małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmiot sprawczy przedsiębiorczości regionalnej, 4. Doradztwo zewnętrzne w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami w regionie, 5. Marketing w rozwoju gospodarczym regionu, 6. Ekonomiczno-finansowe podstawy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, 7. Małe i średnie przedsiębiorstwa w przekrojach sektorowym i regionalnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-709-4
Zawiera: 1. Relacje międzyorganizacyjne jako forma współdziałania podmiotów gospodarczych: 1.1. Relacje międzyorganizacyjne i organizacja sieciowa; 1.2. Współpraca międzyorganizacyjna i jej formy w ujęciu teoretycznym; 1.3. Korzyści i przesłanki skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej; 1.4. Wykorzystywanie kapitału ludzkiego w relacjach między przedsiębiorstwami. 2. Kapitał intelektualny jako jedna z determinant rozwoju przedsiębiorstw: 2.1. Kapitał intelektualny i jego struktura; 2.2. Elementy składowe kapitału intelektualnego; 2.3. Kreowanie wartości jako jeden z celów współczesnego przedsiębiorstwa; 2.4. Źródła tworzenia wartości przedsiębiorstwa; 2.5. Zarządzanie kapitałem intelektualnym. 3. Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw – innowacje – kapitał intelektualny: 3.1. Rozwój przedsiębiorstw – aspekt teoretyczny; 3.2. Uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania mikro i małych przedsiębiorstw; 3.3. Rozwój mikro i małych przedsiębiorstw; 3.4. Innowacje i ich rola w przedsiębiorstwie; 3.5. Innowacyjność przedsiębiorstw a kapitał intelektualny. 4. Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny – metodologia badań: 4.1. Założenia metodologiczne badań empirycznych; 4.2. Zastosowane metody badawcze; 4.3. Wskaźniki i zmienne wykorzystane w badaniach. 5. Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny w świetle badan empirycznych. Analiza i wyniki badań: 5.1. Analiza badań w Gruzji (Region Mccheta-Mtianeti oraz Tbilisi); 5.2. Analiza badań w Polsce (Region Podkarpacia); 5.3. Wnioski statystyczno-analityczne badań; 5.4. Analiza wyników badań – ujęcie modelowe; 5.5. Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny – stopień wykorzystania w oparciu o badania empiryczne.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88500-43-0
R.1 Środki pomocowe z Unii Europejskiej : 1.Fundusze strukturalne UE, 2.Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle integracji europejskiej. R.2 Finansowa pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw : 1.Instrumanty pomocy bezpośredniej, 2.Instrumenty ułatwiające dostęp do kredytów bankowych
i pożyczek, 3.Instrumenty ułatwiające dostęp do rynku
dóbr kapitałowych. R.3 Leasing i weksel komercyjny w działalności gospoda rczej : 1.Leasing, 2.Weksel komercyjny. R.4 Finansowanie rozwoju nałych i średnich przedsię biorstw w Polsce przy wykorzystaniu funduszy venture c apital. R.5 Wspieranie rozwoju sektora małych i średnich przed siębiorstw w polityce lokalnej (na przykładzie miasta Włocławka). R.6 Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw-z li nii zagranicznych i preferencyjnych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-9802-0
Zawiera: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo i jego zachowania rynkowe: 1.1. Istota przedsiębiorstwa w świetle teorii ekonomii oraz nauk o zarządzaniu; 1.2. Zasoby warunkujące funkcjonowanie przedsiębiorstw; 1.3. Zachowania rynkowe przedsiębiorstw z perspektywy makro- oraz mikroekonomicznej. 2. Cechy szczególne mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw: 2.1. Kryteria używane przy kategoryzacji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw i ich wykorzystanie w powszechnie stosowanych definicjach; 2.2. Cechy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na tle cech dużych przedsiębiorstw; 2.3. Znaczenie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnych gospodarkach rynkowych; 2.4. Rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i zmiany w ich zachowaniach rynkowych. 3. Czynniki determinujące zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw: 3.1. Otoczenie makroekonomiczne a zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; 3.2. Wpływ czynników mezo- i mikrootoczenia na zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; 3.3. Wewnętrzne uwarunkowania zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. 4. Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych: 4.1. Metodyka badań pierwotnych i charakterystyka badanej populacji; 4.2. Zachowania rynkowe badanych przedsiębiorstw oraz ich zróżnicowanie w zależności od wielkości przedsiębiorstwa; 4.3. Inercja i kongruencja zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; 4.4. Scenariusze rozwoju zachowań rynkowych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rekomendacje w odniesieniu do polityki wsparcia działalności tych podmiotów. Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-451-8
1. Firma rodzinna w gospodarce rynkowej, 2. Główne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce amerykańskiej, 3. Strategie firm rodzinnych, 4. Przedsiębiorczość rodzinna w wybranych krajach europejskich, 5.Uwarunkowania rozwoju polskich firm rodzinnych - wybrane aspekty, 6. Funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce - studia przypadków (materiał do ćwiczeń)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-920684-3-2
1. Sektor MSP w otoczeniu makroekonomicznym: Makroekonomiczne funkcje państwa a MSP; Makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce; Podejście systemowe w identyfikacji dalekosiężnych kierunków rozwoju gospodarki; Funkcjonowanie polskich małych i średnich, przedsiębiorstw w gospodarce globalnej; Miejsce i rola sektora MSP w nurcie współczesnej nauki i przedsiębiorczości; Refleksje na temat inkubacji przedsiębiorczości w świetle badań opartych na studium przypadku; Instytucjonalne formy wsparcia przedsiębiorczości na przykładzie organizacji pozarządowej; Funkcjonalizacja patologii instytucji egzekwujących prawo jako przeszkoda dla rozwoju sektora MSP; Polityka wspierania eksportu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a ich rozwój; Korzystny klimat inwestycyjny jako czynnik konkurencyjności kraju (regionu); Wpływ otoczenia na rozwój małych firm budowlanych w transformującej się gospodarce (w latach 1989-2006); 2. Małe i średnie przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku: Modelowe ujęcia i charakterystyka determinant funkcjonowania i rozwoju oraz odrodzenia przedsiębiorstw sektora MSP; Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej; Determinanty internacjonalizacji MSP; Zarządzanie wiedzą jako istotny element walki konkurencyjnej przedsiębiorstw; System zarządzania obsługą stacjonarnych urządzeń transportowych; Jakość usług doradczych oferowanych przy wdrażaniu SZJ; Relacje biznesowe MSP; Postawy studentów studentów przedsiębiorczość- wyniki badań; 3. Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP: Wybrane aspekty zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach w warunkach internacjonalizacji i globalizacji; Rola innowacji i inwestycji rzeczowych w MSP; Sfera procesu i innowacji na przykładzie przedsiębiorstw na rynku polskim i niemieckim; Niematerialne czynniki rozwoju przedsiębiorczości; Rola kapitału ludzkiego i e-umiejętności w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; Innowacyjność MSP w Polsce (na podstawie badań empirycznych); Bariery rozwoju innowacyjności MSP w Polsce; Logistyczne modelowanie funkcji zaopatrzenia; Polityka jakości, czyli ciągłe doskonalenie procesów; Informatyzacja funkcji personalnej w MSP; Analiza niezgodności wykrywanych w trakcie audytów zewnętrznych; 4. Rynki czynników wytwórczych wytwórczych konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MSP: Rynki finansowe a uwarunkowania działalności gospodarczej MSP; Rachunki firmowe jako podstawowy produkt lokowania wolnych środków pieniężnych przedsiębiorstw; Szacowane stopy dyskontowej dla MSP- propozycja modelu; Możliwości redukcji kosztów finansowania przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych jako narzędzie rozwoju MSP w Polsce; Uwarunkowania procesu inwestycyjnego w sektorze MSP; Wpływ funduszu jeremie na finansową sytuację mikro i małych przedsiębiorstw; Anioły biznesu- nieformalni inwestorzy venture capital; Wpływ MSP na rynek pracy w Polsce w latach 1994-2004; Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania popytu na pracę w sektorze MSP; MSP jako szansa na przedsiębiorczość kobiet
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60089-28-6
1. Teorie internacjonalizacji MSP - ewolucja i perspektywy rozwoju. 2. Wpływ udziału małych i średnich przedsiębiorstw w 5 Programie Ramowym Badań Rozwoju i Prezentacji Unii Europejskiej 1998-2002 na ich innowacyjność na przykładzie firm województwa łódzkiego. 3. Bariery rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na terenach wiejskich na przykładzie województwa łódzkiego. 4.Karnoprawne aspekty bankructwa. 5. Zastosowanie algorytmów genetycznych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw. 6. Weryfikacja sprawności I stopnia wybranych krajowych modeli prognozowania zagrożenia upadłości przedsiębiorstw. 7. Przewidywanie upadłości przedsiębiorstw handlowych na Białorusi. 8. Założenia metodyki pomiaru rozwoju lokalnej gospodarki sieciowej. 9. Franchising w Polsce - profil potencjalnego franchisiobiorcy. 10. Od marketingu innowacji do marketingu partnerskiego. 11. Instrumenty wspierania małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych. 12. Ocena wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 2002-2004. 13. Efektywność polityki władz lokalnych we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie regionu częstochowskiego i łódzkiego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7171-996-5
1.Sektor małych i średnich przedsiębiorstw - pojęcie, źródła finansowania, decyzje finansowe: Pojęcie i źródła finansowania MSP; Decyzje małych firm w odniesieniu do kredytu bankowego - przegląd koncepcji teoretycznych 2. Ocena usług bankowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa: Założenia badawcze oraz charakterystyka badanej próby przedsiębiorstw; Charakterystyka przedsiębiorców oraz strategii firm; Charakterystyka czynników zewnętrznych związanych z funkcjonowaniem banków; Charakterystyka czynników w relacji MSP -banki; Powiązania firm z bankami; Podstawowe czynniki określające pasywną orientację MSP w zakresie korzystania z usług bankowych; Posumowanie i rekomendacja 3. Rynek usług finansowych 4. Ocena usług świadczonych sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw przez banki; Analiza porównawcza
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336.71 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336.71 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88802-04-06
1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce narodo wej; 2. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne; 3. Poda tki; 4. Koszty; 5. Poziom wykształcenia społeczeństwa; 6. Prace naukowo-badawcze; 7. Warunki prawne i polity ka wspierania, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej; 8. Zanieczyszczenie środowiska; 9. Infra struktura; 10. Zamówienia publiczne; 11. Wnioski i re komendacje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospsodarki Narodowej / Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; T.86)
Pomoc publiczna a wspieranie inwestycji; Bezrobocie a prawo i polityka celna; Podatki a bezrobocie (optyka przedsiębiorcy); Zamówienia publiczne a rynek pracy; Uwarunkowania polityki zatrudnienia w sektorze usług finansowych; Wpływ integracji wspólnego rynku finansowego na małe firmy i rynek pracy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7244-124-3
1. Drobna przedsiębiorczość w warunkach gospodarki rynkowej; 2. Znaczenie zasady równości szans na rynku pracy dla przedsiębiorczości kobiet; 3. Rozpoczęcie działalności produkcyjne lub usługowej; 4. Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej; 5. Ubezpieczenia osobowe i majątkowe; 6. Rynek i marketing; 7. Specyfika usług agroturystycznych jako formy przedsiębiorczości; 8. Bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw; 9. Formy finansowego i pozafinansowego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw; Adresy organizacji i instytucji wspierających MSP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-353-0
1. Małe i średnie przedsiębiorstwa - podstawowe zagadnienia teoretyczne. 2. System pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 3. Konkurencyjność przedsiębiorstwa i czynniki jej poprawy. 4. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce jako beneficjenci programów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Fundusze przedakcesyjne: PHARE, SAPARD; Fundusze strukturalne. 5. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej a poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań ankietowych. 6. Fundusze pomocowe Unii Europejskiej a poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - studia przypadków.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7252-323-1
1. Problemy wyodrębniania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 2. Przesłanki rozwoju sektora MŚP, 3. Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 1989-2004 a rozwój sektora MŚP, 4. Bariery i siły napędowe rozwoju sektora MŚP w Polsce w perspektywie akcesji do Unii Europejskiej, 5. Rozwój sektora MŚP w świetle programu strategii rządu "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again