Source
Książki
(35)
IBUK Libra
(2)
ebookpoint BIBLIO
(2)
Form of Work
Książki
(35)
E-booki
(4)
Status
only on-site
(31)
available
(11)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(13)
Czytelnia
(31)
Author
Borzucka-Sitkiewicz Katarzyna
(3)
Karski Jerzy B
(3)
Syrek Ewa
(3)
Kawula Stanisław
(2)
Korporowicz Violetta
(2)
Lewicki Czesław
(2)
Woynarowska Barbara
(2)
Aouil Bassam
(1)
Brodniak Włodzimierz A
(1)
Czerw Aleksandra
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Denys Andrzej
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Gaś Zbigniew B
(1)
Głowacka Maria Danuta
(1)
Heszen Irena
(1)
Jacennik Barbara
(1)
Janikowski Ryszard
(1)
Jasłowski Janusz
(1)
Józefowicz Elżbieta
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Kasperczyk Tadeusz
(1)
Kowalska-Wochna Elżbieta
(1)
Kuchcińska Maria
(1)
Maliszewski Wojciech J
(1)
Mastalski Janusz
(1)
Mucha Dariusz
(1)
Ogińska-Bulik Nina
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Owocorz-Cydzik Barbara
(1)
Piasecka Agnieszka
(1)
Pirogowicz Iwona
(1)
Piątkowski Włodzimierz
(1)
Sobczyk Wiktoria
(1)
Sobusik Dariusz
(1)
Steciwko Andrzej
(1)
Sutton Carole
(1)
Szczepańska Beata
(1)
Szczerbińska Katarzyna
(1)
Wojtczak Andrzej
(1)
Wolański Napoleon
(1)
Wrona-Polańska Helena
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Życińska Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(28)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(39)
Subject
Promocja zdrowia
(35)
Zdrowie publiczne
(9)
Edukacja zdrowotna
(7)
Służba zdrowia
(6)
Rodzina
(5)
Choroby psychiczne
(3)
Dziecko
(3)
Edukacja ekologiczna
(3)
Młodzież
(3)
Nałóg
(3)
Uczniowie
(3)
Agresywność
(2)
Choroby
(2)
Czas wolny od pracy ucznia
(2)
Diagnoza pedagogiczna
(2)
Dietetyka
(2)
Higiena
(2)
Higiena psychiczna
(2)
Jakość życia
(2)
Kultura fizyczna
(2)
Ludzie starzy
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Stres
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie seksualne
(2)
Adaptacja społeczna
(1)
Alkohol
(1)
Auksologia
(1)
Choroby dziecięce
(1)
Choroby zakaźne
(1)
Chorzy
(1)
Ciąża
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Dostęp do świadczeń zdrowotnych
(1)
Dymorfizm płciowy
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Fizjologia
(1)
Fizykoterapia
(1)
Gerontologia
(1)
HIV
(1)
Higiena szkolna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt serologiczny
(1)
Kosmetyka lekarska
(1)
Leki
(1)
Marketing
(1)
Medycyna
(1)
Medycyna społeczna
(1)
Menedżerowie
(1)
Muzyka
(1)
Muzykoterapia
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczanie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odżywianie
(1)
Ontogeneza
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Opieka społeczna
(1)
Palenie tytoniu
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pediatria
(1)
Pielęgniarstwo społeczne
(1)
Polityka społeczna
(1)
Poród przedwczesny
(1)
Praca społeczna
(1)
Pracownicy socjalni
(1)
Psychologia
(1)
Psychologia stosowana
(1)
Radość
(1)
Reklama społeczna
(1)
Ryzyko zdrowotne
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sport
(1)
Starość
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Szczepienia ochronne
(1)
Szczęście
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szpitale
(1)
Uczucia
(1)
Usługi
(1)
Wcześniak
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wypalenie zawodowe
(1)
Zawód
(1)
Zdrowie środowiskowe
(1)
Ścieżki edukacyjne
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Subject: time
1989-
(2)
39 results Filter
Book
In basket
Postępy promocji zdrowia : przegląd międzynarodowy / Jerzy B. Karski. - Warszawa : CeDeWu, 2006. - 218 s. : tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83- 60089-19-4
1. Postępy promocji zdrowia - od Ałma-Aty do Bangkoku 2. Teoria i praktyka promocji zdrowia dziś i jutro 3. Zdrowie i polityka 4. Ocena jakości praktyki promocji zdrowia 5. Inicjatywy i działania promocja zdrowia w perspektywie międzynarodowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Praktyka i teoria promocji zdrowia : wybrane zagadnienia / Jerzy B. Karski. - Warszawa : CeDeWu, 2003. - 296 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-87885-46-0
Wprowadzenie; R.1 Znaczenie rozwoju pojęcia zdrowia dla tworzenia nowych pojęć i wartości; R.2 Psychologiczne i antropologiczne aspekty zdrowia; R.3 Zdrowie, normy etyczne i zasady światopoglądowe; R.4 Uwarunkowania zdrowia i środowiska wspierające zdrowie; R.5 Wybrane polityki i strategie promocji zdrowia; R.6 Udział promocji w osiąganiu celów zdrowotnych; R.7 Programy promocji zdrowia dla środowisk lokalnych: gminy, miasta, powiatu; województwa; R.8 Promocja zdrowia jako zadanie opieki zdrowotnej; R.9 Środowisko i zdrowie - zdrowie środowiskowe; R.10 Aktualne możliwości wykorzystania teorii ekonomii zdrowia dla potrzeb promocji zdrowia; R.11 Aktualne możliwości finansowania działań promocji zdrowia; R.12 Planowanie i wdrażanie krajowych programów zdrowia publicznego; R.13 Promocja zdrowia w procesie reformowania systemu opieki zdrowotnej; R.14 Rola legislacyjna we wdrażaniu polityki promocji zdrowia; R.15 Teoria organizacji i zarządzania w promocji zdrowia; R.16 Marketing społeczny w promocji zdrowia; R.17 Projekty i programy promocji zdrowia ŚOZ i ich rozwój w Polsce; R.18 Promocja zdrowia w Unii Europejskiej i szanse jej realizacji wg unijnych zasad w Polsce; R.19 Dokumenty.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ; 538)
1. Ekonomiczno-społeczna refleksja o zdrowiu. Ujęcie teoretyczne, 2. Zdrowie a urzeczywistnianie celów społecznych, 3. Potrzeby zdrowotne a polityka ochrony zdrowia, 4. Badania nad zdrowiem społecznym oraz społeczne uwarunkowania zdrowia, 5. Społeczny wymiar promocji zdrowia, 6. Projektowanie programów promocji zdrowia, 7. Ewolucja programów promocji zdrowia, 8. Promocja zdrowia w praktyce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7556-178-4
1. Główne zasady działania współczesnej prmocji zdrowia, 2. Europejskie wskaźniki pomiaru wyników promocji zdrowia, 3. Promocja zdrowia w zmieniającym się środowisku społecznym, 4. Główne programy zdrowotne i odpowiednie regulacje prawne obowiązujące w Europie, 5. Rozwój technologii i badań naukowych na rzecz zdrowia w Europie, 6. Rosnąca potrzeba opracowania nowej polityki zdrowotnej dla Europy, 7. Polityka zdrowia publicznego w europie w XXI wieku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7378-375-1
R. I. Ekonomiczno-społeczna refleksja o zdrowiu- ujęcie teoretyczne: 1. Rozumienie zdrowia- podejście obiektywne i subiektywna; 2. Zdrowie jako dobro publiczne, społeczne i prywatne; 3. Zdrowie w teorii wyboru publicznego; R. II. Zdrowie a urzeczywistnianie celów społecznych; 1. Zdrowie jako warunek rozwoju społeczno-ekonomicznego i rozwoju zrównoważonego; 2. Uwarunkowania zdrowia społeczeństwa; 3. Stan zdrowia społeczeństwa polskiego; R. III. Potrzeby zdrowotne a polityka ochrony zdrowia: 1. Polityka społeczna a polityka ochrony zdrowia; 2. Zdrowie jako element potrzeb społecznych; 3. Potrzeby zdrowotne i potrzeby ochrony zdrowia; R. IV. Badania nad zdrowiem społecznym oraz społeczne uwarunkowania zdrowia: 1. Interdyscyplinarny charakter badań w zakresie zdrowia społecznego; 2. Zachowania zdrowotne; 3. Edukacja zdrowotna; R. V. Społeczny wymiar promocji zdrowia: 1. Rozumienie promocji zdrowia; 2. Promocja zdrowia a profilaktyka chorób; 3. Promocja zdrowia a niezdrowy styl życia; R. VI. Projektowanie programów promocji zdrowia: 1. Założenia i koncepcja programów promocji zdrowia; 2. Wskaźniki oceny stanu zdrowia i promocji zdrowia; 3. Ekonomiczna ocena programu promocji zdrowia; R. VII. Ewaluacja programów promocji zdrowia: 1. Teoretyczne założenia ewaluacji programów promocji zdrowia; 2.Społeczna racjonalność ewaluacji programów promocji zdrowia; 3. Projektowania ewaluacji programów promocji zdrowia; R. VIII. Promocja zdrowia w praktyce: 1. Ruch i założenia wybranych programów promocji zdrowia; 2. Założenia i metoda badania wiedzy i zachowań zdrowotnych; 3. Analiza wyników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8102-007-7
Wykład 1. Zdrowie i choroba w odbiorze indywidualnym i społecznym. Wykład 2. Wielowymiarowość zdrowia publicznego. Wykład 3. Zdrowie publiczne - millenium walki z chorobami. Wykład 4. Zdrowie publiczne w systemie opieki zdrowotnej. Wykład 5. Etyczne aspekty działań zdrowia publicznego. Wykład 6. Determinanty zdrowia i czynniki ryzyka zdrowotnego. Wykład 7. Globalne czynniki ryzyka - palenie tytoniu i alkoholizm. Wykład 8. Zapobieganie chorobom i wczesne ich rozpoznawanie. Wykład 9. Rola i znaczenie promocji zdrowia w działaniach zdrowia publicznego. Wykład 10. Zdrowie w polityce państwa - wyzwania i ograniczenia. Wykład 11. Światowa Organizacja Zdrowia i jej polityka zdrowotna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografia / Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia ; nr 2.)
ISBN: 978-83-936636-2-0
Dietetyka: Ocena nawyków żywieniowych oraz aktywność fizyczna młodych piłkarek ręcznych; Ocena sposobu żywienia chłopców i dziewcząt wiejskich w wieku 6-19 lat z województwa podkarpackiego; Ocena stężenia produktów peroksydacji lipidów i zdolności antyoksydacyjnej we krwi mężczyzn suplementowanych ekstraktem z miłorzębu japońskiego; Programowanie żywieniowe niemowląt i małych dzieci w promocji zdrowia jamy ustnej; Wiedza a zachowania dotyczące zwyczajów żywieniowych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej; Własna metoda wyznaczania wydatku energetycznego; Wpływ automatyzacji procesów suszarniczych na jakość produktów pochodzenia biologicznego; Wpływ spożywania śniadań na zachowania młodzieży gimnazjalnej w zależności od miejsca zamieszkania; Żelazo w organizmie człowieka - konsekwencje jego niedoboru; Żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym - porównanie modelowej diety dziecka w wieku wczesnoszkolnym z realnymi jadłospisami. Fizjoterapia: Analiza kierunku skrzywień kręgosłupa u dziewcząt w wieku 7-18 lat metoda radiologii cyfrowej Exhibeon; Ćwiczenia kształtujące nawyk prawidłowej postawy ciała najważniejszym ogniwem działań korekcyjnych; Innowacyjna metoda Urszuli Hoppe w profilaktyce i rehabilitacji ruchowej. Historia jej powstania i jej rozwój; Ocena ukształtowania stóp dziewcząt 8-letnich przy pomocy metody FPI-6; Rehabilitacja chorych po udarze mózgu; Różne wersje metodyczne masażu całościowego; Kontrowersje w podejściu do leczenia skolioz idiopatycznych. Kosmetologia: Kosmetyki organiczne - bezpieczna pielęgnacja skóry na przykładzie zabiegu Terre & Mer Organic Treatment; Przydatność wybranych form masażu w terapii cellulitu; Promocja zdrowia: Aktywność fizyczna kobiet w ciąży a podstawowe parametry okołoporodowe; Aktywność fizyczna studentów jako wykładnik zdrowego stylu życia; Bilans energetyczny i masa ciała a aktywność fizyczna osób dorosłych; Choroby cywilizacyjne a prozdrowotna aktywność fizyczna mieszkańców Podhala; Częstość występowania osteoporozy u kobiet z Województwa Świętokrzyskiego oraz analiza wybranych czynników ryzyka; Edukacja zdrowotna oraz obiektywne i subiektywne mierniki oceny zdrowia; Ocena składu ciała instruktorek fitness - „spring” a zawodniczek uprawiających kolarstwo szosowe; Ocena wiedzy kobiet na temat czynników ryzyka osteoporozy; Opinie osób starszych o zdrowym stylu życia; Profilaktyka anoreksji nerwowej wśród aktywnych ruchowo ze szczególnym uwzględnieniem wskaźnika gotowości anorektycznej; Przestrzeń miejska w profilaktyce chorób cywilizacyjnych; Rola i znaczenie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w uzdrowiskach; Środowiskowe uwarunkowania aktywności fizycznej studentek; Wpływ edukacji zdrowotnej na styl życia na przykładzie młodzieży akademickiej; Wybrane elementy stylu życia pracowników lokali gastronomicznych zlokalizowanych na terenie Katowic; Zmiany objętości osocza po intensywnym teście wysiłkowym u zawodników trenujących bieg przez płotki - w rocznym cyklu treningowym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-236-4
1. Polityka ochrony zdrowia i warunki jej tworzenia, 2. Samorząd terytorialny jako podmiot polityki ochrony zdrowia, 3. Finansowanie sfery ochrony zdrowia w jednostce samorządu terytorialnego, 4. Diagnoza potrzeb zdrowotnych jako narzędzie racjonalnej polityki zdrowotnej, 5. Zasady tworzenia planów zdrowotnych dla jednostek samorządu terytorialnego, 6. Informacja jako narzędzie wspierające racjonalne zarządzanie ochroną zdrowia w skali regionalnej i ogólnokrajowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Medicina Historica / red. nauk. Wanda Wojtkiewicz-Rok)
ISBN: 978-83-7611-218-3
Część I: Komunikowanie wartości zdrowia w kulturze popularnej. 1. Komunikacja społeczna we współczesnej kulturze medialnej - promowanie wartości zdrowia w aspekcie edukacyjnym. 2. Życie i zdrowie we współczesnym systemie wartości. Część II: Powstanie i ewolucja kampanii społecznych. 1. Kształtowanie się idei kampanii społecznych. 2. Propagowanie wartości zdrowia w zagranicznych kampaniach społecznych po 1945 r. Część III: Podstawy tworzenia kampanii i działań prospołecznych w Polsce. 1. Działalność filantropijna i dobroczynność jako inspiracja akcji prospołecznych. 2. Polskie kampanie społeczne jako metoda wsparcia działań administracji. 3. Wartość zdrowia w kampaniach społecznych tworzonych przez organizacje non profit i firmy/przedsiębiorstwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-921926-5-7
Wstęp; 1. Wiadomości ogólne. Definicja zdrowia. Higiena jako dyscyplina wiedzy. Środowisko przyrodnicze a zdrowie człowieka; 2. Czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne powietrza oraz ich wpływ na organizm ludzki; 3. Higiena wody. Znaczenie wody w fizjologii człowieka oraz w kosmetyce; 4. Higiena mieszkania. Elementy higieny pracy; 5. Higiena pracy w salonach kosmetycznych według dyrektyw Unii Europejskiej; 6. Higiena osobista człowieka; 7. Wpływ cywilizacji XXI na zdrowie człowieka
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Edukacja ekologiczna i prozdrowotna / Wiktoria Sobczyk. - Kraków : Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 2003. - 170, [6] s. : tyc.; tab. ; 21 cm.
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Nr 293)
ISBN: 83-7271-041-4
1. Cele edukacji ekologicznej: Cele kształcenia i wychowania w ujęciu ogólnym; Co rozumiemy przez edukację ekologiczną?; Cele edukacji ekologicznej; Podstawy programowe Polityki Ekologicznej Państwa; Czym jest świadomość ekologiczna?; Podstawy ekofilozofii i etyki ekologicznej; 2. Metodyka edukacji prozdrowotnej: Ekologiczne nauczanie w warunkach ekologicznego kryzysu; Charakterystyka metod dydaktycznych w nauczaniu ekologii; Środki dydaktyczne w edukacji ekologicznej; Formy działalności w ekologicznym nauczaniu i wychowaniu; Formy edukacji formalnej i nieformalnej w propagowaniu bezpiecznej żywności; 3. Ocena wiedzy konsumentów na temat skażeń żywności: Badania sondażowe wiedzy ekologicznej konsumentów w wybranych krajach Europy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Zagrożenia zdrowia publicznego : wybrane zagadnienia / red. nauk. Andrzej Denys. - Stan prawny na 15.04.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA , 2014. - 320 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-264-3251-4
1. Problemy zdrowia Polaków w trzecim tysiącleciu; 2. Zagrożenia dla zdrowia związane z rozwojem współczesnej cywilizacji; 3. Starość nie jest chorobą; 4. Odżywianie osób starszych; 5. Choroby zakaźne; 6. HIV/AIDS; 7. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju chorób cywilizacyjnych; 8. Zakażenia w opiece zdrowotnej; 9. Genetyka drobnoustrojów, znaczenie zmian dla zdrowia człowieka; 10. Terroryzm- zagrożenia w Polsce; 11. Bezpieczny dom; 12. Szczepienia ochronne, preparaty immunostymulujace; 13. Aktywność fizyczna a zdrowie człowieka; 14. Edukacja zdrowotna, terapia, promocja zdrowia i prewencja; 15. Aktywność ludzi w podeszłym wieku; 16. Strategia, zagrożenia, organizacja, polityka.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88018-33-7
Sesja plenarna. Przywództwo w systemie opieki zdrowotnej; Polityka finansowa Zakładu Opieki Zdrowotnej; Odpowiedzialność menedżerów za koszty w zarządzaniu opieką zdrowotną; Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ - kluczowe warunki do osiągnięcia sukcesu. Sesja I: Jakość w usługach medycznych. Zintegrowany system komunikacji w budowaniu jakości zakładu opieki zdrowotnej; Sposoby budowania marki na rynku usług zdrowotnych; Jakość, środowisko, bhp - integracja systemów zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej; Jakość w usługach medycznych z punktu widzenia pacjenta - próba oceny niektórych jej aspektów; Audyt jako narzędzie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością w Wielkopolskim Centrum Onkologii; Wpływ zmian legislacyjnych na jakość i koszty w radioterapii; Uwagi na temat szkolenia menedżerów systemu ochrony zdrowia w Polsce; Kontrola zakażeń miejsca operowanego w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim elementem zarządzania jakością. Sesja II: Koszty i finansowanie. Rachunek kosztów i jego optymalizacja w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej; Prywatyzacja szpitali w Polsce - perspektywy i przeszkody; Rachunek kosztów działań w zarządzaniu zakładami opieki medycznej; Doświadczenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w zakresie opracowania projektu o dofinansowanie w ramach ZPORR; Zarządzanie płynnością finansową w opiece zdrowotnej; Badanie sytuacji ekonomicznej ZOZ metodą macierzy EFE; Wykorzystanie metod ekonometrycznych do optymalizacji działalności ZOZ; Zarządzanie finansami w zakładzie opieki zdrowotnej. Leasing jako forma finansowania majątku trwałego; Recepty z kodem kreskowym - sposób poprawy zarządzania refundacją leków; Instrumenty promocji na rynku farmaceutycznym. Sesja III: Zarządzanie operacyjne, motywowanie kadr, wprowadzanie zmian. Rola odpowiedzialności społecznej firmy (w opinii kadry kierowniczej i pracowników wykonawczych w Polsce i we Francji); Diagnoza kultury organizacyjnej w ochronie zdrowia; Kształcenie i samodoskonalenie instrumentami motywacji personelu na przykładzie doświadczeń Wielkopolskiego Centrum Onkologii; Palny emigracji zarobkowej studentów medycyny - kto i dlaczego zamierza wyjechać?; Tworzenie ośrodków odpowiedzialności w zakładach opieki zdrowotnej; Niektóre czynniki wspomagające i utrudniające proces komunikowania się; Rola położnej w koordynowaniu i zarządzanie wdrażaniem programu WHO UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku" w PZOZ w Inowrocławiu; Zarządzanie czasem - przybliżenie zagadnienia. Sesja IV: Promocja pożądanych zachowań zdrowotnych. Profilaktyka w pracy pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej; Animacja środowisk lokalnych w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży; Jakość życia i poczucie koherencji u osób starszych - wyniki wstępne; Wybrane aspekty edukacji zdrowotnej pacjentów w starszym wieku po leczeniu operacyjnym; Wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się; Analiza jakości życia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej; Zachowania zdrowotne kobiet zamieszkałych na wsi na podstawie badań środowiskowych; Promowanie pożądanych zachowań zdrowotnych w tekstowej warstwie polskiej muzyki rozrywkowej; Reklama społeczna w promocji zdrowia w Polsce. Czy reklama społeczna jest dobrym nośnikiem informacji promocji spraw istotnych społecznie? Media a kształtowanie wizerunku instytucji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w ochronie zdrowia / red. nauk. Aleksandra Czerw. - Warszawa : Difin, 2010. - 175, [1] s. : rys. , tab. , wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-233-7
I. Marketing usługi zdrowotnej: 1. Usługa zdrowotna jako produkt marketingowy; 2. Marketingowe badania rynku usług zdrowotnych w sektorze prywatnym; 3. Segmentacja rynku usług zdrowotnych w sektorze prywatnym; II. Marketing produktu leczniczego: 1. Rynek farmaceutyczny- charakterystyka; 2. Kompozycja marketingu-mix produktu leczniczego; Strategie marketingowe na rynku farmaceutycznym; 3. Marketing społeczny w kształtowaniu postaw zdrowotnych na przykładzie dzieci i młodzieży: 1. Marketing społeczny- pojęcia podstawowe; 2. Reklamowa kampania społeczna jako istotny element marketingu społecznego; 3. Postawy zdrowotne dzieci i młodzieży; 4. Rola marketingu społecznego w tworzeniu programów zdrowotnych dla dzieci i młodzieży.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-1124-7
1. Wybrane modele konstruowania programów profilaktycznych, 2. Konstruowanie programów wczesnej interwencji, 3. Konstruowanie "programu wspierania zdrowia rodziny", 4. Konstruowanie "programu adaptacyjnego dla młodzieży szkół średnich", 5. Konstruowanie "programu aktywizacji środowiska wychowawczego szkoły", 6. Konstruowanie "programu rozwoju profesjonalnego pracowników lokalnego ośrodka profilaktyki"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2658-8
1. Promocja zdrowia w ujęciu interdyscyplinarnym: Kreowanie zasobów osobowych wyzwaniem dla promocji zdrowia. Perspektywa psychologiczna; Promocja zdrowia psychicznego. Polityka dla Europy; Walka z samotnością współczesnego człowieka formą promocji zdrowia. Perspektywa pedagogiczna; Choroba a duchowość; Duchowy wymiar zdrowia człowieka. Próba nakreślenia niektórych możliwości interpretacyjnych; 2. Promocja zdrowia w praktyce psychologicznej: Prawda w medycynie; Rehabilitacja psychospołeczna w onkologii- model i jego wstępna weryfikacja. Doświadczenia śląskie; Style radzenia sobie ze stresem a zdrowie w ujęciu holistyczno-funkcjonalnym u pacjentów cierpiących na łuszczycę; Samoocena zasobów radzenia sobie jako czynnik ryzyka problematycznego angażowania się w używanie alkoholu; 3. Promocja zdrowia z perspektywy rozwojowej: Odporność psychiczna jako wyznacznik zdrowia; Czynniki zdrowia w rodzinach dzieci chorych na astmę oskrzelową; Zasoby osobiste i rodzinne a zdrowie psychiczne dorastających: pośrednicząca rola odporności na stres; Założenia i schemat programu poprawiającego radzenie sobie ze stresem młodzieży; Promocja zdrowia wśród osób w starszym wieku; 4. Rola muzyki w promocji zdrowia: Muzyka w promocji zdrowia- znaczenie dla pozyskiwania i pogłębiania wsparcia społecznego; Czynniki szkodliwe wpływające na zaburzenia funkcjonowania aparatu głosowego; Aktywność muzyczna w profilaktyce oraz terapii; Muzykoterapia w połączeniu z dźwiękoterapią w promocji zasobów- propozycja programu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Edukacja Jutra)
ISBN: 978-83-64788-23-9
I. Wychowanie do czasu wolnego: Tworzenie więzi z miejscem jako przeciwdziałanie procesowi zanikania tożsamości lokalnej i regionalnej; Wychowanie do czasu wolnego współczesnego pedagoga; II. Szkolne i pozaszkolne formy aktywności fizycznej; Aktywność fizyczna uczniów pierwszego etapu edukacyjnego; Zajęcia pozaszkolne w praktyce edukacyjnej; Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (doniesienie z badań pilotażowych); III. Wkład osób i organizacji w kształtowanie form spędzania czasu wolnego: Wkład Henryka Jordana w rozwój pozaszkolnej edukacji fizycznej w Polsce; Doświadczenia i problemy harcerskiego systemu wychowawczego w kontekście współczesnego systemu edukacyjnego; IV. Aspekty edukacji zdrowotnej; Wybrane teoretyczne i praktyczne konteksty szkolnej edukacji zdrowotnej; Potrzeby zdrowotne uczniów młodszych w zakresie edukacji żywieniowej; Zachowania zdrowotne studentów warszawskich uczelni; V. Profilaktyka zdrowotna w edukacji jutra; Wady postawy a aktywność fizyczna dzieci w wieku wczesnoszkolnym; Ocena wiedzy wybranych grup zawodowych na temat profilaktyki przewlekłych bólów krzyża.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi ; Nr 1 (44)/2004)
1. Koncepcje i pomiar jakości życia związanej ze zdrowiem, 2. Jakość życia osób niepełnosprawnych, 3. Podejście poznawczo-behawioralne w profilaktyce i promocji zdrowia, 4. Stres a choroby skóry, 5. Czynniki emocjonalne w astmie oskrzelowej i chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 6. Jak wytrwać i nie zrezygnować. Doświadczenia z realizacji programu psychologicznej wspomagającego redukcję nadwagi u kobiet, 7. Psychologiczne wyznaczniki zachowań jedzeniowych u nastolatek z nadwagą, 8. Psychologiczne wyznaczniki uprzedzeń zdrowotnych dzieci i młodzieży, 9. Psychologiczne wyznaczniki uprzedzeń wobec zakażonych HIV i chorych na AIDS, 10. Konsekwencje stresu zawodowego personelu ratownictwa medycznego, 11. Zespół wypalenia zawodowego a radzenie sobie ze stresem u funkcjonariuszy policji, 12. Wsparcie społeczne jako zasób chroniący menedżerów przed negatywnymi konsekwencjami stresu zawodowego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89629-76-0
1. Wprowadzenie, 2. Profilaktyka porodów przedwczesnych, 3. Profilaktyka hipotrofii płodowej i wcześniactwa jako aktywna forma realizacji praw dziecka, 4. Profilaktyka zakażeń wewnątrzmacicznych, 5. Konflikt matczyno-płodowy, profilaktyka konfliktu serologicznego w zakresie czynnika RH-, 6. Optymalne warunki rozwoju wcześniaków w środowisku domowym jako profilkatyka zaburzeń rozwojowych, 7. Kiła wrodzona - aspekty medyczne, prawne i statystczne, 8. Neurodiagnostyka w pediatrii - zdrowy styl życia dzieci, 9. Profilaktyka chorób atopowych, 10. Rozwój mowy u dziecka i sposoby jego stymulacji - profilaktyka wady wymowy, 11. Amputacje i cieżkie wielotkankowe uszkodzenia kończyn u dzieci - problemy lecznicze, 12. Profilkatyka chorów zębów i przyznebia - dlaczego nigdy nie jest za wcześnie, 13. Grypy i jej powikłania szczególnie u dzieci - zarys profilkatyki grypy, 14. Szczepania ochronne - znaczenie profilkatyki zakeżeń HPV, 15. Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży, 16. Profilaktyka i wykrywanie uzależnień wśród dzieci i młodzieży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again