Form of Work
Książki
(16)
Czasopisma
(2)
Status
only on-site
(15)
available
(8)
unavailable
(2)
unknown
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(16)
Author
Borski Maciej (1975- )
(4)
Majewski Kamil
(3)
Kalisz Anna
(2)
Kil Jan
(2)
Krawiec Grzegorz
(2)
Lityński Adam
(2)
Muszalski Wojciech
(2)
Mędrala Małgorzata
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Rozmus Dariusz
(2)
Szczęch Norbert
(2)
Baran Beata
(1)
Bernat Rafał
(1)
Bolechów Bartosz
(1)
Cichoń Kamil
(1)
Ciechorski Jan
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Florczak Agnieszka
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Grudecki Michał
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Hołubko Wiktor
(1)
Hrynkiewicz Radosław
(1)
Jankowiak Kazimierz
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Kleszcz Magdalena
(1)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(1)
Koczur Wiesław
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kordeczka Magdalena
(1)
Król Karol
(1)
Kupny Weronika
(1)
Kuźniar Irena
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Kępa Marcin
(1)
Machol-Zajda Lucyna
(1)
Maj Elżbieta
(1)
Majewska Patrycja
(1)
Majewski Ireneusz
(1)
Majkowski Bogdan
(1)
Makowiec Aneta
(1)
Markowska Hanna
(1)
Markowska Paulina
(1)
Małecki Mikołaj
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Miłkowski Tomasz
(1)
Mołek Sebastian
(1)
Niemczuk Przemysław
(1)
Nitecki Stanisław
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Nodżak Agata
(1)
Olma Bartosz
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Oniszczuk Jerzy
(1)
Papis Wojciech
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Partyk Aleksandra
(1)
Paw Barbara
(1)
Pudło Anna
(1)
Półciennik Wojciech
(1)
Radecki Gabriel
(1)
Radlak Karolina
(1)
Rotkiewicz Marek
(1)
Sadowska-Snarska Cecylia
(1)
Sierpowska Iwona
(1)
Skiba Barbara
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Stankiewicz Karolina
(1)
Strzępek Łukasz
(1)
Synowiec Andrzej
(1)
Słysz Aleksander
(1)
Tarnacka Agata
(1)
Tomasik Magdalena
(1)
Topa Ilona
(1)
Uścińska Gertruda
(1)
Woch Marek
(1)
Wroniewska Wiktoria
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Zalewska Hanna
(1)
Ziółkowski Paweł
(1)
Zrałek Maria
(1)
Łaguna Łukasz
(1)
Śladkowski Mariusz
(1)
Świętnicki Tomasz
(1)
Żurek Jakub
(1)
Лясковский Иван
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(9)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Prawo pracy
(12)
Prawo socjalne
(11)
Opieka społeczna
(6)
Świadczenia społeczne
(5)
Ubezpieczenia społeczne
(4)
Akcja socjalna
(3)
Emerytura
(3)
Fundusz zakładowy
(3)
Pozapłacowe świadczenia pracownicze
(3)
Prawa człowieka
(3)
Płaca
(3)
Bhp
(2)
Czas pracy
(2)
Niepełnosprawni
(2)
Polityka społeczna
(2)
Pracownicy socjalni
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Prawo do pracy
(2)
Prawo lokalowe
(2)
Prawo wyborcze
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Renta socjalna
(2)
Renty
(2)
Rynek pracy
(2)
Skarga (prawo)
(2)
Sądownictwo
(2)
Służba zdrowia
(2)
Wolność
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Autonomia (politologia)
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Dobro prawne
(1)
Doręczenie pisma
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja chorych i niepelnosprawnych
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Flexicurity
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Godność pracownicza
(1)
Informacje niejawne
(1)
Kary majątkowe
(1)
Kasacja
(1)
Kobieta
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konstytucja Polski (1997)
(1)
Konstytucjonalizm (ustrój)
(1)
Kontrakt socjalny
(1)
Kontratypy (prawo)
(1)
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS)
(1)
Lockdown
(1)
Ludność
(1)
Ludzie starzy
(1)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
(1)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(1)
Mobbing
(1)
Młodzież
(1)
Naruszenie prawa
(1)
Negocjacje
(1)
Obrona konieczna
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Odszkodowanie
(1)
Orzecznictwo administracyjne
(1)
PRL
(1)
Parlamentarzyści
(1)
Podatek dochodowy
(1)
Podział administracyjny
(1)
Policja
(1)
Polityka prorodzinna
(1)
Polityka przestrzenna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie egzekucyjne
(1)
Postępowanie karne procesowe
(1)
Praca
(1)
Prawa socjalne
(1)
Prawo do informacji publicznej
(1)
Prawo do sądu
(1)
Prawo geologiczne i górnicze
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo parlamentarne
(1)
Prawo zagospodarowania przestrzennego
(1)
Prezydentura (urząd)
(1)
Przedawnienie roszczenia
(1)
Przemysł tytoniowy
(1)
Przestrzeń publiczna (prawo)
(1)
Przetwarzanie danych
(1)
Rodzina 500 plus (program rządowy)
(1)
Rozwiązanie umowy o pracę
(1)
Ryzyko ubezpieczeniowe
(1)
Rzecznik praw obywatelskich
(1)
Rękojmia za wady rzeczy
(1)
SL2014 (system informatyczny)
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sankcja administracyjna
(1)
Subject: time
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Kraje byłego ZSRR
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo prawnicze
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
19 results Filter
Authority data
No cover
Book
In basket
(SCRIPTUM / Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP)
ISBN: 83-890518-13-9
Prawo pracy: 1. Stosunek pracy, 2. Wynagrodzenie za pracę, 3. Czas pracy i urlopy, 4. Odpowiedzialność w ramach stosunku pracy, 5. Ochrona pracy kobiet i młodocianych, 6. Zatrudnienie i bezrobocie. Ubezpieczenie społeczne i ochrona zdrowia: 1. Ogólna charakterystyka ubezpieczeń społecznych, 2. Zasiłki, 3. Renty i emerytury, 4. Ubezpieczenie wypadkowe, 5. Ochrona zdrowia. Pomoc społeczna: 1. Wprowadzenie do pomocy społecznej, 2. Świadczenia z pomocy społecznej, 3. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, 4. Pracownicy socjalni, 5. Świadczenia rodzinne, 6. Zatrudnienie socjalne, 7. Dodatek mieszkaniowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7426-012-2
Cz. I Postępowanie sądowe w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy: 1. Rozpoznanie przez sąd, 2. Właściwości sądu oraz pojęcie wartości, 3. Zastępstwo sądowe (pełnomocnictwo procesowe), 4. Koszty sądowe i koszty procesu, 5. Pozew i inne pisma procesowe w sprawach ze stosunku pracy, 6. Postępowanie przed sądem, 7. Rodzaje rozstrzygnięć i sposób ich zaskarżania. Cz. II Roszczenia ze stosunku pracy: 1. Świadczenia pieniężne wynikające z Kodeksu pracy, 2. Odszkodowania wynikające z Kodeksu pracy, 3. Odprawy wynikające z Kodeksu pracy, 4. Ekwiwalenty wynikające z Kodeksu pracy, 5. Roszczenia o charakterze niepieniężnym, 6. Roszczenia wynikające z ustawy o zwolnieniach grupowych, 7. Inne świadczenia, 8. Roszczenia o charakterze zbiorowym, 9. Świadczenia socjalne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / Kazimierz Jankowiak. - Wyd.6 zm. i popr. Stan prawny na marzec 2005 r. - Warszawa, Zielona Góra : UNIVERS Konsulting-Edukacja JACYNO I MODZELEWSKI sp. z o.o., 2005. - 364 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-86945-99-0
1. Wykaz przepisów prawnych regulujących zasady działalności socjalnej, 2. Zakładowa działalność socjalna po akcesji Polski do Unii Europejskiej, 3. Kompetencje stron zakładowej działalności socjalnej, 4. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), 5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w "małych firmach" świadczenie urlopowe i wspólna działalność socjalna kilku pracodawców, 6. Zasady funkcjonowania Funduszu w przypadku przekształceń własnościowych i organizacyjno-prawnych pracodawców, a także po ogłoszeniu upadłości, 7. Gospodarka środkami funduszu, 8. Zasady opracowywanie regulaminu i planów rzeczowo-finansowych ZFŚS, 9. Działalność socjalna na tle przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych, 10. Ustawa o ZFŚS oraz niektóre przepisy wykonawcze a także pozostałe przepisy związane z działalnością socjalną, 11. Interpretacje, orzecznictwo oraz wyjaśnienia dotyczące działalności socjalnej, 12. Przykąłdy dokumentów dotyczących ZFŚS (załączniki)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych : praktyczny poradnik pracodawcy / Marek Rotkiewicz. - Stan prawny na listopad 2009 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 120 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-255-1322-1
1. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zfśs; 2. Rezygnacja z tworzenia zfśs; 3. Wspólna działalność socjalna kilku pracodawców; 4. Ustalenie regulaminu gospodarowania zfśs; 5. Współpraca ze związkami zawodowymi; 6. Funkcjonowanie zfśc w przypadku zmiany właściciela zakładu pracy lub ogłoszenia upadłości; 7. Finansowanie zfśs; 8. Gospodarowanie środkami zfśs; 9. Świadczenia urlopowe; 10. Podatki i ubezpieczenia społeczne; 11. Wzory dokumentów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy / Małgorzata Mędrala. - Stan prawny na 18 grudnia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2019. - 611 s. ; 22 cm.
(Monografie)
ISBN: 978-83-8160-301-0
Zawiera: Wykaz skrótów. Wstęp. Rozdział 1 Prawo pracy a założenia polityki społecznej: 1. Uwagi wstępne; 2. Publiczne i społeczne aspekty prawa pracy; 3. Polityka społeczna czy polityka socjalna?; 4. Interwencjonizm państwowy i społeczna gospodarka rynkowa a prawo pracy; 5. Uwagi końcowe. Rozdział 2 Pojęcie świadczeń społecznych w polityce społecznej a świadczenia społeczne w prawie pracy: 1. Uwagi wstępne, 2. Usługi społeczne i świadczenia społeczne jako część usług i świadczeń publicznych; 3. Definicje, rodzaje i funkcje świadczeń społecznych; 4. Podmioty i mechanizmy polityki społecznej; 5. Świadczenia społeczne jako transfery społeczne; 6. Uwagi końcowe. Rozdział 3 Świadczenia społeczne związane z pracą a pojęcie wynagrodzenia za pracę: 1. Uwagi wstępne; 2. Pojęcie wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą na gruncie Kodeksu pracy; 3. Funkcje wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń związanych z pracą; 4. Definicje wynagrodzenia za pracę; 5. Wynagrodzenie za pracę oraz świadczenia społeczne związane z pracą z perspektywy zasad prawa pracy; 6. Dodatkowe elementy (składniki) wynagrodzenia za pracę a świadczenia związane z pracą; 7. Kategoria społecznych świadczeń związanych z pracą; 8. Uwagi końcowe. Rozdział 4 Problemy terminologiczne z pojęciami „społeczny” i „socjalny” na gruncie języka prawnego i prawniczego: 1. Uwagi wstępne; 2. Terminologia językowa; 3. Terminologia w polityce społecznej; 4. Terminologia w aktach prawa międzynarodowego; 5. Prawa i wolności socjalne w regulacjach prawa konstytucyjnego; 6. Terminologia w prawie publicznym; 7. Terminologia w prawie pracy; 8. Uwagi końcowe. Rozdział 5 Konstrukcja świadczeń społecznych w prawie pracy: 1. Klasyfikacja świadczeń społecznych związanych z pracą; 2. Świadczenia społeczne związane z pracą a ubezpieczenia społeczne; 3. Wzajemność i ekwiwalentność świadczeń społecznych związanych z pracą; 4. Uwagi końcowe. Rozdział 6 Zasada zaspokajania potrzeb pracowników przez pracodawców – o konieczności zmiany art. 16 i art. 94 pkt. 8 k.p.: 1. Uwagi wstępne; 2. Rola zasad prawa pracy; 3. Potrzeby socjalne a potrzeby społeczne pracowników na gruncie obecnych regulacji art. 16 i art. 94 pkt. 8 k.p.; 4. Roszczeniowość świadczeń wynikających z art. 16 k.p. oraz art. 94 pkt. 8 k.p.; 5. Dyskusje wokół dalszego utrzymywania art. 16 k.p.; 6. Zasada zaspokajania potrzeb społecznych pracowników a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 7. Uwagi końcowe. Rozdział 7 Świadczenia społeczne związane z pracą jako element systemu społecznych praw socjalnych człowieka: 1. Uwagi wstępne; 2. Geneza praw człowieka; 3. Pojęcie praw człowieka; 4. Prawa człowieka pierwszej i drugiej generacji; 5. Koncepcja i istota praw socjalnych; 6. Egzekucja praw socjalnych i ich krytyka; 7. Prawne źródła regulacji; 8. Filozoficzne podstawy socjalnych praw człowieka; 9. Uwagi końcowe. Rozdział 8. Wybrane społeczne prawa socjalne człowieka a świadczenia społeczne w prawie pracy: 1. Uwagi wstępne; 2. Godność człowieka jako podstawa świadczeń społecznych o aksjologii socjalnej w prawie pracy; 3. Świadczenia społeczne a prawo do wolności od wykluczenia społecznego; 4. Godziwość wynagrodzenia za pracę a świadczenia społeczne związane z pracą; 5. Uwagi końcowe. Rozdział 9 Świadczenia społeczne związane z pracą jako element ustrojowy społecznej gospodarki rynkowej: 1. Uwagi wstępne; 2. Świadczenia społeczne związane z praca a zasada sprawiedliwości społecznej; 3. Świadczenia społeczne związane z pracą a model społecznej gospodarki rynkowej; 4. Świadczenia społeczne związane z pracą a kategoria normatywna solidarności i zasada solidaryzmu; 5. Świadczenia społeczne związane z pracą a pojęcie dobra wspólnego w Konstytucji RP oraz w nauce społecznej Kościoła katolickiego; 6. Świadczenia społeczne związane z pracą a wspólnotowa koncepcja zakładu pracy; 7. Społeczny charakter pracy zarobkowej; 8. Uwagi końcowe. Rozdział 10 Świadczenia społeczne w prawie pracy w świetle zasady pomocniczości i proporcjonalności: 1. Uwagi ogólne; 2. Doktryna potrzeb podstawowych człowieka; 3. Zasada pomocniczości (subsydiarności); 4. Zasada proporcjonalności; 5. Uwagi końcowe; 6. Podsumowanie i wnioski z rozdziałów 7-10. Rozdział 11 Ocena aktualnej konstrukcji świadczeń społecznych o aksjologii socjalnej w polskim prawie pracy: 1. Uwagi wstępne; 2. Ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej; 3. Odprawy pracownicze jako świadczenia społeczne o aksjologii socjalnej; 4. Wynagrodzenie chorobowe jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej; 5. Wynagrodzenie urlopowe jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej; 6. Wynagrodzenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jako świadczenia społeczne; 7. Socjalna aksjologia wynagrodzenia przestojowego; 8. Świadczenia społeczne związane z rodzicielstwem w prawie pracy; 9. Dodatki wyrównawcze dla pracowników szczególnie chronionych jako świadczenia społeczne; 10. Wynagrodzenie za czas badań medycyny pracy jako świadczenie społeczne; 11. Wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy jako świadczenia społeczne w ramach stosunku pracy; 12. Świadczenia społeczne a świadczenia socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 13. Pozaustawowe świadczenia społeczne; 14. Ochrona świadczeń społecznych związanych z pracą; 15. Wnioski końcowe. Zakończenie. Wykaz aktów prawnych. Wykaz orzeczeń. Literatura.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-8160-301-0
Zawiera: Wstęp Rozdział 1. Prawo pracy a założenia polityki społecznej: 1. Uwagi wstępne; 2. Publiczne i społeczne aspekty prawa pracy; 3. Polityka społeczna czy polityka socjalna?; 4. Interwencjonizm państwowy i społeczna gospodarka rynkowa a prawo pracy; 5. Uwagi końcowe Rozdział 2. Pojęcie świadczeń społecznych w polityce społecznej a świadczenia społeczne w prawie pracy: 1. Uwagi wstępne; 2. Usługi społeczne i świadczenia społeczne jako część usług i świadczeń publicznych; 3. Definicje, rodzaje i funkcje świadczeń społecznych; 4. Podmioty i mechanizmy polityki społecznej; 5. Świadczenia społeczne jako transfery społeczne; 6. Uwagi końcowe. Rozdział 3. Świadczenia społeczne związane z pracą a pojęcie wynagrodzenia za pracę: 1. Uwagi wstępne; 2. Pojęcie wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń związanych z pracą na gruncie Kodeksu pracy; 3. Funkcje wynagrodzenia za pracę oraz świadczeń związanych z pracą; 4. Definicje wynagrodzenia za pracę; 4.1. Doktrynalne definicje wynagrodzenia za pracę; 4.2. Wynagrodzenie za pracę a inne świadczenia związane z pracą na gruncie przepisów prawa i orzecznictwa; 5. Wynagrodzenie za pracę oraz świadczenia społeczne związane z pracą z perspektywy zasad prawa pracy; 6. Dodatkowe elementy (składniki) wynagrodzenia za pracę a świadczenia związane z pracą; 7. Kategoria społecznych świadczeń związanych z pracą; 8. Uwagi końcowe. Rozdział 4. Problemy terminologiczne z pojęciami „społeczny” i „socjalny” na gruncie języka prawnego i prawniczego: 1. Uwagi wstępne; 2. Terminologia językowa; 3. Terminologia w polityce społecznej; 4. Terminologia w aktach prawa międzynarodowego; 5. Prawa i wolności socjalne w regulacjach prawa konstytucyjnego; 6. Terminologia w prawie publicznym; 7. Terminologia w prawie pracy; 7.1. Termin „socjalny” na gruncie Kodeksu pracy; 7.2. Socjalny charakter świadczeń w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 7.3. Pojęcie „socjalny” w zbiorowym prawie pracy; 8. Uwagi końcowe. Rozdział 5. Konstrukcja świadczeń społecznych w prawie pracy: 1. Klasyfikacja świadczeń społecznych związanych z pracą; 2. Świadczenia społeczne związane z pracą a ubezpieczenia społeczne; 3. Wzajemność i ekwiwalentność świadczeń społecznych związanych z pracą; 3.1. Uwagi ogólne; 3.2. Wzajemność stosunku pracy; 3.3. Koncepcje na temat wzajemności świadczeń społecznych na poziomie płacy pracownika; 3.4. Koncepcja tak zwanych świadczeń niewzajemnych; 3.5. Wzajemność świadczeń społecznych związanych z pracą; 4. Uwagi końcowe. Rozdział 6. Zasada zaspokajania potrzeb pracowników przez pracodawców – o konieczności zmiany art. 16 i art. 94 pkt 8 k.p.: 1. Uwagi wstępne; 2. Rola zasad prawa pracy; 3. Potrzeby socjalne a potrzeby społeczne pracowników na gruncie obecnych regulacji art. 16 i art. 94 pkt 8 k.p.; 4. Roszczeniowość świadczeń wynikających z art. 16 k.p. oraz art. 94 pkt 8 k.p.; 5. Dyskusje wokół dalszego utrzymywania art. 16 k.p.; 6. Zasada zaspokajania potrzeb społecznych pracowników a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 7. Uwagi końcowe. Rozdział 7. Świadczenia społeczne związane z pracą jako element systemu społecznych praw socjalnych człowieka: 1. Uwagi wstępne; 2. Geneza praw człowieka; 3. Pojęcie praw człowieka; 4. Prawa człowieka pierwszej i drugiej generacji; 5. Koncepcja i istota praw socjalnych; 6. Egzekucja praw socjalnych i ich krytyka; 7. Prawne źródła regulacji; 8. Filozoficzne podstawy socjalnych praw człowieka; 8.1. Uwagi wprowadzające; 8.2. Liberalizm; 8.3. Komunitaryzm; 8.4. Komunizm naukowy; 8.5. Socjaldemokracja; 8.6. Społeczna nauka Kościoła katolickiego; 9. Uwagi końcowe. Rozdział 8. Wybrane społeczne prawa socjalne człowieka a świadczenia społeczne w prawie pracy: 1. Uwagi wstępne; 2. Godność człowieka jako podstawa świadczeń społecznych o aksjologii socjalnej w prawie pracy; 2.1. Pojęcie godności człowieka; 2.2. Godność człowieka a minimum egzystencji; 3. Świadczenia społeczne a prawo do wolności od wykluczenia społecznego; 4. Godziwość wynagrodzenia za pracę a świadczenia społeczne związane z pracą; 4.1. Godziwość wynagrodzenia w ujęciu filozoficznym; 4.2. Godziwość wynagrodzenia oraz płaca rodzinna (socjalna) w aktach prawa międzynarodowego; 4.3. Kodeksowa zasada godziwego wynagrodzenia za pracę; 5. Uwagi końcowe. Rozdział 9. Świadczenia społeczne związane z pracą jako element ustrojowy społecznej gospodarki rynkowej: 1. Uwagi wstępne; 2. Świadczenia społeczne związane z pracą a zasada sprawiedliwości społecznej; 3. Świadczenia społeczne związane z pracą a model społecznej gospodarki rynkowej; 4. Świadczenia społeczne związane z pracą a kategoria normatywna solidarności i zasada solidaryzmu; 5. Świadczenia społeczne związane z pracą a pojęcie dobra wspólnego w Konstytucji RP oraz w nauce społecznej Kościoła katolickiego; 6. Świadczenia społeczne związane z pracą a wspólnotowa koncepcja zakładu pracy; 7. Społeczny charakter pracy zarobkowej; 8. Uwagi końcowe. Rozdział 10. Świadczenia społeczne w prawie pracy w świetle zasady pomocniczości i proporcjonalności: 1. Uwagi ogólne; 2. Doktryna potrzeb podstawowych człowieka; 3. Zasada pomocniczości (subsydiarności); 4. Zasada proporcjonalności; 4.1. Konstytucyjne podstawy zasady proporcjonalności; 4.2. Zasada proporcjonalności świadczeń społecznych związanych z pracą a ochrona własności; 4.3. Zasada proporcjonalności świadczeń społecznych związanych z pracą a wolność działalności gospodarczej; 4.4. Zasada proporcjonalności świadczeń społecznych związanych z pracą a zasada swobody umów w Konstytucji RP; 5. Uwagi końcowe; 6. Podsumowanie i wnioski z rozdziałów 7–10. Rozdział 11. Ocena aktualnej konstrukcji świadczeń społecznych o aksjologii socjalnej w polskim prawie pracy: 1. Uwagi wstępne; 2. Ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej; 2.1. Uwagi ogólne; 2.2. Prawo do wynagrodzenia minimalnego jako prawo socjalne człowieka pracującego; 2.3. Zasada proporcjonalności i subsydiarności a ustawowe świadczenie wyrównawcze do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; 2.3.1. Swoboda negocjacyjna stron stosunku pracy oraz partnerów społecznych; 2.3.2. Czynnik społeczny a negocjacja stawki wynagrodzenia minimalnego; 2.3.3. Przesłanki ustalania corocznej kwoty wynagrodzenia minimalnego; 2.3.4. Coroczna weryfikacja stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę; 2.3.5. Składniki wliczane do podstawy wynagrodzenia minimalnego pracowników; 2.3.6. Gwarancja minimalnej stawki godzinowej dla pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych; 2.3.7. Okres rozliczeniowy dodatku wyrównawczego z tytułu gwarancji minimalnego wynagrodzenia za pracę; 2.3.8. Kryteria oceny sytuacji socjalnej człowieka pracującego; 2.3.9. Obowiązek ustawowej regulacji poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę; 2.3.10. Aspekty rynkowe minimalnego wynagrodzenia za pracę; 2.4. Podsumowanie; 3. Odprawy pracownicze jako świadczenia społeczne o aksjologii socjalnej; 3.1. Uwagi ogólne; 3.2. Odprawa na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych; 3.2.1. Obecna konstrukcja odprawy i jej socjalna aksjologia; 3.2.2. Odprawa u tak zwanych małych pracodawców; 3.2.3. Podsumowanie; 3.3. Odprawa pośmiertna; 3.3.1. Konstrukcja odprawy pośmiertnej i jej socjalna aksjologia; 3.3.2. Odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową; 3.4. Odprawa emerytalno-rentowa; 3.5. Kumulacja odpraw pracowniczych a ich aksjologia socjalna; 3.6. Podsumowanie; 4. Wynagrodzenie chorobowe jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej; 4.1. Uwagi ogólne; 4.2. Ewolucja kodeksowej instytucji wynagrodzenia chorobowego jako świadczenia ze stosunku pracy; 4.3. Ocena obecnej konstrukcji wynagrodzenia chorobowego w świetle jego aksjologii socjalnej; 4.4. Paradoksy związane z naliczaniem wynagrodzenia chorobowego; 4.5. Podsumowanie; 5. Wynagrodzenie urlopowe jako świadczenie społeczne o aksjologii socjalnej; 5.1. Konstrukcja wynagrodzenia urlopowego – uwagi de lege lata; 5.2. Aksjologia socjalna wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz test pomocniczości i proporcjonalności; 5.3. Krytyka zasad naliczania wynagrodzenia urlopowego z perspektywy jego socjalnej aksjologii oraz zasady proporcjonalności; 5.4. Podsumowanie; 6. Wynagrodzenia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jako świadczenia społeczne; 6.1. Kodeksowe świadczenia o charakterze społecznym związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych; 6.2. Urlop szkoleniowy jako prawo człowieka drugiej generacji; 6.3. Urlop szkoleniowy a polityka społeczna państwa w zakresie oświaty i edukacji; 6.4. Ocena obecnej konstrukcji świadczeń ze stosunku pracy związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych; 6.5. Podsumowanie; 7. Socjalna aksjologia wynagrodzenia przestojowego; 8. Świadczenia społeczne związane z rodzicielstwem w prawie pracy; 8.1. Rodzaje świadczeń; 8.2. Aksjologia socjalna i test proporcjonalności świadczeń związanych z rodzicielstwem; 8.3. Podsumowanie; 9. Dodatki wyrównawcze dla pracowników szczególnie chronionych jako świadczenia społeczne; 10. Wynagrodzenie za czas badań medycyny pracy jako świadczenie społeczne; 11. Wynagrodzenia za czas zwolnień od pracy jako świadczenia społeczne w ramach stosunku pracy; 12. Świadczenia społeczne a świadczenia socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 12.1. Rodzaje świadczeń w ramach ZFŚS; 12.2. Publiczny charakter funduszu i jego społeczne przeznaczenie; 12.3. Aksjologia społeczna a aksjologia socjalna ZFŚS; 12.3.1. Świadczenie urlopowe jako świadczenie społeczne; 12.3.2. Świadczenia socjalne oraz usługi społeczne finansowane w ramach ZFŚS; 12.4. Kryterium socjalne – subiektywne czy obiektywne?; 12.5. Ustalenie i weryfikacja kryteriów socjalnych 12.6. Zasada proporcjonalności a tak zwani mali pracodawcy i obligatoryjny charakter funduszu; 12.7. Podsumowanie; 13. Pozaustawowe świadczenia społeczne; 14. Ochrona świadczeń społecznych związanych z pracą; 15. Wnioski końcowe. Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 978-83-7431-427-5
Zawiera: Cz. I Zasoby pracy - potencjał i możliwości jego wykorzystania: Zbiorowość NETT - niewykorzystane zasoby pracy młodzieży. Skala, dynamika i wybrane cechy zjawiska w perspektywie Unii Europejskiej; Potencjalne zasoby pracy w wielkich miastach - stan obecny i perspektywy; Edukacja jako czynnik determinujący aktywność ekonomiczną, ludności a procesy demograficzne na przykładzie województwa śląskiego. Cz.II Potencjał osób starszych: Koncepcja aktywnego starzenia się w polskich realiach; Aktywność zawodowa osób starszych - tendencje, działania, bariery; Emerytura obywatelska. Rozwiązanie problemów polityki emerytalnej? Cz. III Kształtowanie potencjału demograficznego: Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności a płodność w Polsce w latach 1991-2011; Plany i postawy prokreacyjne mieszkańców województwa zachodniopomorskiego wobec uwarunkowań rynku pracy; Praca i rodzina w systemie wartości kobiety w świetle badań; Skuteczność instrumentów polityki rodzinnej - przegląd wybranych badań; Zatrudnienie przyjazne rodzinie - determinanty postaw pracodawców (wyniki badań empirycznych); Miejsce pracy przyjazne rodzinie - perspektywa pracodawcy. Cz.IV Kształtowanie bezpieczeństwa socjalnego i zatrudnienia: Ewolucja systemu pomocy społecznej w Polsce; Strategie implementacji modelu flexicurity - założenia polityki UE; Uwarunkowania polityki flexicurity w ramach duńskiego państwa dobrobytu; Potrzeba i możliwości implementacji idei flexicurity z perspektywy pracownika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-78-9
Zawiera: Wprowadzenie: Pomocna łapa, czyli o przejawach zachowań altruistycznych wśród zwierząt. R. 1 Prawa i wolności człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami: Pojęcie niepełnosprawności w polskim systemie prawnym; Zasada niedyskryminacji osób niepełnosprawnych w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych. Studium przypadku. Prawa osób niepełnosprawnych w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich; Prawa osób niepełnosprawnych w odniesieniu do tzw. Koncepcji wrongful coception, wrongful birth i wrongful life; Wybrane procesowe aspekty uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w ogólnym postępowaniu administracyjnym z perspektywy zasad ogólnych k.p.a.; Czynności podejmowane bez zgody pacjenta szpitala psychiatrycznego w świetle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego - wybrane zagadnienia. R. 2 System zabezpieczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami: Renty z tytułu niezdolności do pracy w pozarolniczym ubezpieczeniu społecznym; Renta socjalna w orzecznictwie sądowym; zasiłek pielęgnacyjny w praktyce administracyjnej; Charakterystyka oraz zasady przyznawania usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym na tle obowiązującego ustawodawstwa; Wywiad środowiskowy jako środek służący ustaleniu zasadności przyznania świadczenia a kwestia ochrony godności osoby uprawnionej do jego otrzymania. R. 3 Niepełnosprawność z perspektywy prawa cywilnego i prawa karnego: Odejście od instytucji ubezwłasnowolnienia w prawie polskim? Perspektywa zmian; Małżeństwa osób niepełnosprawnych - kontrowersje wokół przeszkody małżeńskiej określonej w art. 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; Reprezentacja prawna osoby z niepełnosprawnością intelektualną - instytucja kuratora i opiekuna; Ochrona dóbr osobistych osób niepełnosprawnych przebywających w jednostkach penitencjarnych - wybrane zagadnienia; Niepełnosprawność jako następstwo pokrzywdzenia przestępstwem (zagadnienia podstawowe). Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 342 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawa człowieka)
ISBN: 978-83-7441-513-2
Cz. I Ochrona praw i wolności obywatelskich i politycznych; Zakaz dyskryminacji; Prawo do życia; Zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania; Prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego; Prawo do sądu; Prawo do ochrony życia prywatnego i rodzinnego; Koncepcja :Wolnego rynku Idei" w świetle współczesnych standardów swobody wypowiedzi; Wolność zgromadzeń i stowarzyszania się; Prawo do wolności sumienia i wyznania - aspekty międzynarodowe i rozwiązania prawne III RP; Swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania na przykładzie Federacji Rosyjskiej; Prawa wyborcze; Prawo do własności Cz. II Ochrona praw społecznych, gospodarczych i kulturalnych; O znaczeniu obywatelskich praw socjalnych dla rozwoju demokracji; Prawa socjalne; Prawo do pracy; Prawo do rozwoju; Prawo do zabezpieczenia społecznego; Ochrona praw kulturowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7378-182-X
1. Ogólna charakterystyka wolności i praw socjalnych. 2. Zasady ogólne dotyczące wolności i praw socjalnych. 3. Wolność pracy, prawo do wynagrodzenia i obowiązek prowadzenia polityki pełnego zatrudnienia. 4. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Prawo pracownika do dni wolnych i płatnych urlopów. Normy czasu pracy. 5. Prawo do zabezpieczenia społecznego. 6. Prawo obywateli do ochrony zdrowia. Pomoc niepełnosprawnym. 7. Obowiązek władz publicznych zapewniania dostępu do wykształcenia. 8. Ochrona praw rodziny i dziecka. Opieka państwa nad weteranami. 9. Sprzyjanie zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli. 10. Ochrona konsumentów i użytkowników przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. 11. Wolności i prawa socjalne w Konstytucji dla Europy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Kadr Socjalnych / Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych - Centrum AV)
ISBN: 83-916625-8-6
1. Pozycja kierownika oraz pracownika jednostki, wynikająca z ustawy o pomocy społecznej, 2. Nawiązanie stosunku pracy, 3. Jak rozwiązać umowę o pracę?, 4. Obowiązki w zakresie BHP oraz ochrony zdrowia, 5. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, 6. Urlopy wychowawcze, 7. Obowiązki wobec pracownika będącego rodzicem, 8. Pozostałe obowiązki pracodawców
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo socjalne / Wojciech Muszalski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2006. - 279 s. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-01-14745-7
Cz. I Prawo pracy: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Stosunek pracy, 3. Wynagrodzenie za pracę, 4. Odpowiedzialność pracownika, 5. Czas pracy i urlopy, 6. Ochrona pracy kobiet i młodocianych, 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 8. Rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunku pracy i odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, 9. Zbiorowe prawo pracy. Cz. II Ubezpieczenie społeczne: 10. Założenia ogólne ubezpieczenia społecznego, 11. Administracja i finansowanie, 12. Zasiłki, 13. Emerytura (system wygasający), 14. Renty, 15. Świadczenia w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej, 16. Postępowanie w razie świadczeń, 17. Reforma emerytalna i obowiązek oszczędzania, 18. Ubezpieczenie społeczne rolników, 19. System emerytalny w służbie państwa. Cz. III Pomoc i zaopatrzenie społeczne: 20. Pomoc społeczna, 21. Zaliczki alimentacyjne, 22. Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne, 23. Szczególne formy zaopatrzenia, 24. Zaopatrzenie w związku z obroną kraju i spełnianiem obowiązków obywatelskich, Cz. IV Zatrudnienie: 25. Organizacja administracji zatrudnienia i jej zadania, 26. Zabezpieczenie na wypadek braku pracy, 27. Zatrudnienie obywateli polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce, 28. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 29. Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 30. Szczególne formy aktywności i pracy. Cz. V Ochrona zdrowia: 31. Opieka zdrowotna, 32. Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Cz. VI Ochrona prawa do mieszkania: 33. Forma i zakres prawa do mieszkania, 34. Czynsze i dodatki mieszkaniowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych / Paweł Ziółkowski. - Wyd.2 Stan prawny na 15.10.2005 r. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 2005. - 130 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-477-8
1. Działalność socjalna, 2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 3. Świadczenie urlopowe, 4. Podatek dochodowy, 5. Składki ZUS, 6. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a VAT, 7. Księgowe aspekty działalności socjalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo socjalne / Wojciech Muszalski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2010. - 291 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-16375-4
Cz. I Prawo pracy: 1. Ogólna charakterystyka prawa pracy, 2. Stosunek pracy, 3. Wynagrodzenie za pracę, 4. Odpowiedzialność pracownika, 5. Czas pracy i urlopy, 6. Uprawnienia rodzicielskie i ochrona pracy młodocianych, 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 8. Rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunku pracy i odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, 9. Zbiorowe prawo pracy. Cz. II Ubezpieczenie społeczne: 10. Założenia ogólne ubezpieczenia społecznego, 11. Administracja i finansowanie, 12. Zasiłki, 13. Emerytura (system wygasający), 14. Renty, 15. Świadczenia w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej, 16. Postępowanie w razie świadczeń, 17. Reforma emerytalna i obowiązek oszczędzania, 18. Ubezpieczenie społeczne rolników, 19. System emerytalny w służbie państwa. Cz. III Pomoc i zaopatrzenie społeczne: 20. Pomoc społeczna, 21. Zaliczki alimentacyjne, 22. Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne, 23. Szczególne formy zaopatrzenia, 24. Zaopatrzenie w związku z obroną kraju i spełnianiem obowiązków obywatelskich, Cz. IV Zatrudnienie: 25. Organizacja administracji zatrudnienia i jej zadania, 26. Zabezpieczenie na wypadek braku pracy, 27. Zatrudnienie obywateli polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce, 28. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, 29. Zatrudnienie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 30. Szczególne formy aktywności i pracy. Cz. V Ochrona zdrowia: 31. Opieka zdrowotna, 32. Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej. Cz. VI Ochrona prawa do mieszkania: 33. Forma i zakres prawa do mieszkania, 34. Czynsze i dodatki mieszkaniowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 349 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65682-77-2
Zawiera: Część I. Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnościami na polskim rynku pracy: Obowiązek pracodawcy zapewnienia niezbędnych racjonalnych usprawnień dla pracownika niepełnosprawnego; Status przedsiębiorstw na chronionym rynku pracy; Status prawny i zadania centrum integracji społecznej. Część II. Instytucjonalny system wsparcia osób z niepełnosprawnościami: Instytucjonalne przenikanie się kompetencji dotyczących publicznych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce; Rola PFRON w zabezpieczaniu ekonomicznych oraz społecznych potrzeb osób niepełnosprawnych na tle systemu wsparcia instytucjonalnego; Podmioty realizujące zadania powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych na przykładzie Miasta Tychy; Problem kognicji sądów administracyjnych w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności; Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji. Część III. Likwidacja barier w przestrzeni publicznej: Głosowanie korespondencyjne jako mechanizm ograniczający przymusową absencję wyborczą osób niepełnosprawnych; Charakter preferencji podatkowych dla osób niepełnosprawnych na gruncie wybranych podatków; Preferencje podatkowe dla osób niepełnosprawnych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ulgi przysługujące osobom niepełnosprawnym w opłatach abonamentowych za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych; Ulgi i przywileje osób niepełnosprawnych w korzystaniu z przejazdów środkami transportu zbiorowego; Wybrane zagadnienia prawne i praktyka dostępności witryn internetowych dla osób niepełnosprawnych; Dostępność środowiska życia osób niepełnosprawnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIX. Zeszyt 2)
Temat: Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) ; Wolność zrzeszania się - prawo - Polska ; Konstytucjonalizm (ustrój) ; Ubezwłasnowolnienie - prawo - kraje Unii Europejskiej ; Europejski Trybunał Praw Człowieka - a ubezwłasnowolnienie - orzecznictwo ; Postępowanie karne procesowe ; Dowód sądowy ; Unzanie za zmarłego - oskarżony - prawo - Polska ; Prawo karne procesowe ; Skarga (prawo) ; Kontrakt socjalny - prawo - Polska ; Negocjacje - a pracownicy socjalni ; Urzędy stanu cywilnego - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Polska ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Niemcy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Szewcja ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Czechy ; Asystenci osób niepełnosprawnych - organizacja - prawo - Francja ; Służba celna - odpowiedzialność dyscyplinarna ; Żandarmeria wojskowa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Straż graniczna - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Policja - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Służba bezpieczeństwa - a dane osobowe - ochrona - prawo ; Prawo do informacji publicznej - Polska ; Informacje niejawne - ochrona - prawo - Polska ; Prawa człowieka - prawo międzynarodowe ; Tajni współpracownicy policji - ochrona - Stany Zjednoczone ; Międzynarodowa Organizacja Pracy ; Prawo pracy ; Przemysł tytoniowy - historia - Ukraina ; Przedawnienie roszczenia - prawo - Polska ; Rękojmia za wady rzeczy - prawo - Polska ; Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski) - przemysł tytoniowy ; Polska ; Czasopismo naukowe ; Czasopismo prawnicze
Zawiera: Wolność zrzeszania się; Konstytucjonalizm a rozumienie prawa; Problematyka ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; Przedmiot dowodzenia w procesie karnym; Karnoprawne implikacje uznania za zmarłego sprawcy przestępstwa; Skarga na wyrok sądu odwoławczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda; Zastosowanie negocjacji w zawodzie pracownika socjalnego; Obowiązek zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego i jego zastępcy w świetle przepisów nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 roku; „Opieka wytchnieniowa” jako ważny instrument wsparcia opiekunów osób z niepełnosprawnościami; Kary orzekane wobec funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej za przewinienia dyscyplinarne; Nowe zasady gromadzenia i ochrony danych osobowych przez służby policyjne; Faktyczne i prawne ograniczenia w dostępie do informacji publicznej na tle rodzimego ustawodawstwa; Prawo do prawdy o poważnych naruszeniach praw człowieka w prawie międzynarodowym; O персональных данных; Ochrona prawna informatorów na przykładzie Stanów Zjednoczonych; Ochrona trwałości stosunku pracy na arenie międzynarodowej; Uprawnienia procesowe osoby świadczącej pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy; Zamek w Jagielnicy – od twierdzy obronnej do zakładu przemysłowego; W sprawie wybranych aspektów nowelizacji przepisów o przedawnieniu w Kodeksie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem przedawnienia roszczeń przeciwko konsumentom i roszczeń o usunięcie wady fizycznej rzeczy lub wymiany rzeczy przy umowie sprzedaży; Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – wybrane aspekty podatkowe; Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 21 lutego 2019 r., sygn. akt: II SA/KE 72/19 (postępowanie odwoławcze, ocena działania urzędów); Sprawozdanie z VI Seminarium Naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”. Oddział w Sosnowcu; Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego Chlamtacza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 278; Z działalności Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XX. Zeszyt 3)
Temat: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1989- ) ; Wojewódzki Sąd Administracyjny (Łódź) ; Prezydentura (urząd) ; Transformacja systemu społeczno-gospodarczego ; Rzecznik praw obywatelskich ; Prawa i obowiązki obywatelskie ; Konstytucja Polski (1997) ; Prawo parlamentarne ; Parlamentarzyści ; Polityka prorodzinna ; Rodzina 500 plus (program rządowy) ; Naruszenie prawa ; Prawo wyborcze ; Więźniowie ; Więziennictwo ; Sowietyzacja ; PRL ; Sądownictwo ; Bezpieczeństwo społeczne ; Opieka społeczna ; Prawo socjalne ; Dobro prawne ; Kontratypy (prawo) ; Obrona konieczna ; Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) ; Polityka przestrzenna ; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) ; Przestrzeń publiczna (prawo) ; Prawo zagospodarowania przestrzennego ; Sankcja administracyjna ; Kary majątkowe ; Prawo geologiczne i górnicze ; Postępowanie administracyjne ; Wina (prawo) ; Wybory samorządowe w Polsce (2018) ; Przetwarzanie danych ; Ochrona danych osobowych ; Administracja elektroniczna ; Fundusze strukturalne UE ; Lockdown ; SL2014 (system informatyczny) ; Autonomia (politologia) ; Podział administracyjny ; Samorząd terytorialny ; Egzekucja sądowa ; Komornicy sądowi ; Postępowanie egzekucyjne ; Skarga (prawo) ; Egzekucja administracyjna ; Wierzyciele ; Skarga nadzwyczajna ; Prawo karne ; Kasacja ; Godność pracownicza ; Mobbing ; Prawo konstytucyjne ; Prawo pracy ; Testy genetyczne ; Ryzyko ubezpieczeniowe ; Umowa ubezpieczenia ; Zakłady ubezpieczeniowe ; Orzecznictwo administracyjne ; Doręczenie pisma ; Kraje byłego ZSRR ; Polska
Zagadnienia prawnokonstytucyjne i teoretycznoprawne: Instytucja prezydenta w kontekście transformacji ustrojowych państw postradzieckich; The Organizational Model, Constitutive Features and Scope of Activities of Polish Ombudsman in Protection of Rights and Freedoms of Individuals; Zespoły Parlamentarne w Sejmie i Senacie. Postulaty de lege ferenda. Varia; Zasada dobra rodziny contra zasada równości na przykładzie bonu wychowawczego; Łamanie czynnego prawa wyborczego osób osadzonych w zakładach karnych- zagadnienia wybrane. Zagadnienia historycznoprawne: Sowietyzacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce 1944-1950; Administracyjnoprawny system bezpieczeństwa społecznego - od Galicji do III RP. Wybrane zagadnienia. Zagadnienia prawa publicznego: Pozbawienie życia napastnika w obronie koniecznej a katalog dóbr prawnych podlegających ochronie; Zapobieganie przestępczości w planowaniu przestrzennym; Stosowanie przepisów o administracyjnych karach pieniężnych do opłat podwyższonej i dodatkowej uregulowanych Prawem geologicznym i górniczym; Wina jako przesłanka wymierzania administracyjnych kar pieniężnych; Problem ochrony danych osobowych w wyborach samorządowych w 2018 roku; O czarnych łabędziach, e-administracji i funduszach europejskich - realizacja zadań publicznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego; Public interest as a determinant of territorial autonomy. Zagadnienia proceduralne: Skarga na czynności komornika jako środek ochrony w toku postępowania egzekucyjnego; Modernizacja administracyjnego postępowania egzekucyjnego w świetle nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 2019 r.; W obronie skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych. Z problematyki prawa prywatnego: Prawna ochrona przed mobbingiem; Dopuszczalność wykorzystywania wyników badań genetycznych przez zakłady ubezpieczeń w Polsce. Glosy, opinie i komentarze: Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 9 maja 2019 r., sygn. akt: III SA/Łd 1089/18 (doręczenie drogą elektroniczną - art. 391 k.p.a.); Termin do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika z wyboru, jeśli pełnomocnik z urzędu omówi jej sporządzenia. Glosa krytyczna do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., IV CZ 115/19. Recenzje: Małgorzata Bednarek, Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce 1944 - 2019, Wydawnictwo Austeria. Kraków - Budapeszt - Syrakuzy 2020, ss. 600/
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 340
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 340
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again