Form of Work
Książki
(25)
Czasopisma
(8)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
only on-site
(29)
available
(25)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(26)
Czytelnia
(29)
Author
Borski Maciej (1975- )
(8)
Baran Beata
(6)
Gurdek Magdalena (1977- )
(6)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(6)
Lityński Adam
(5)
Łazowski Adam
(5)
Barcik Jacek
(4)
Fleszer Dorota (1971- )
(4)
Kalisz Anna
(4)
Białocerkiewicz Jan
(3)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(3)
Majewski Kamil
(3)
Pudło Anna
(3)
Srogosz Tomasz
(3)
Szewczyk Helena
(3)
Wawrzyńczak-Jędryka Beata
(3)
Bielecki Leszek
(2)
Hołubko Wiktor
(2)
Kobroń-Gąsiorowska Łucja
(2)
Krawiec Grzegorz
(2)
Makowiec Aneta
(2)
Miłkowski Tomasz
(2)
Moll Tomasz
(2)
Pogłódek Andrzej
(2)
Pokora Andrzej
(2)
Półtorak Magdalena
(2)
Romanowska Elżbieta
(2)
Sozański Jarosław
(2)
Strug Ewa
(2)
Stych Marek
(2)
Witkowski Jarosław
(2)
Ćwiertniak Bolesław Maciej
(2)
Śladkowska Ewa
(2)
Świątkowski Andrzej Marian
(2)
Świętnicki Tomasz
(2)
Adamczyk Sławomir
(1)
Bankowicz Marek
(1)
Bernat Rafał
(1)
Białas Patrycja
(1)
Bilkiewicz Tatiana
(1)
Cegiełko Paweł
(1)
Chmielarz-Grochal Anna
(1)
Chmielowiec Agnieszka
(1)
Ciesielska Paulina
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Famulska Teresa
(1)
Ferenc Jakub
(1)
Folfas Paweł
(1)
Gajdus Danuta
(1)
Garlińska-Bielawska Joanna
(1)
Glumińska-Pawlic Jadwiga
(1)
Gołba Łukasz
(1)
Gołębiewski Alekdander
(1)
Gredka-Ligarska Iwona
(1)
Gronowska Bożena
(1)
Grygiel-Kaleta Żaneta
(1)
Grygutis Jakub
(1)
Grzybowski Marian
(1)
Huras Agnieszka
(1)
Juranek Alexander Martin
(1)
Jurewicz Marcin
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kil Jan
(1)
Konieczny Jerzy
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kosior Wojciech
(1)
Kostur Krystian
(1)
Kozioł Aleksandra A
(1)
Kryska Sandra
(1)
Krzysztofik Edyta
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Kubies Wacław
(1)
Kumor-Jezierska Ewelina
(1)
Kuźnar Andżelika
(1)
Kwaśniak Aleksander
(1)
Kwik Marek
(1)
Labycz Julia
(1)
Leja Andżelika
(1)
Lemonnier Mariola
(1)
Machoń Mirosław
(1)
Marcinkowska Anna
(1)
Masyk Roman
(1)
Matyjaszek Dorota
(1)
Małecka Elżbieta
(1)
Menkes Jerzy
(1)
Mercik Anna
(1)
Michalik Michał
(1)
Mikołajczyk Barbara
(1)
Minich Dobrochna
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Morański Wojciech
(1)
Myl Małgorzata
(1)
Należyta Maria
(1)
Napiórkowska Anna
(1)
Niziołkiewicz Monika
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(34)
Language
Polish
(34)
Subject
Prawo międzynarodowe
(11)
Prawo publiczne
(11)
Prawa człowieka
(10)
Organizacje międzynarodowe
(9)
Zamówienia publiczne
(9)
Prawo dyplomatyczne i konsularne
(8)
Prawo wspólnotowe europejskie
(6)
Konkurencja
(5)
Prawo pracy
(5)
Prawo wojenne
(5)
Handel międzynarodowy
(4)
Prawo morskie
(4)
Administracja publiczna
(3)
Instytucje europejskie
(3)
Konsumenci (ekon.)
(3)
ONZ
(3)
Prawo cywilne
(3)
Prawo gospodarcze
(3)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(3)
Prawo karne
(3)
Prawo konstytucyjne
(3)
Prawo kosmiczne
(3)
Prawo lotnicze
(3)
Swobodny przepływ kapitału
(3)
Swobodny przepływ osób
(3)
Swobodny przepływ usług
(3)
Unia Europejska
(3)
Współpraca gospodarcza
(3)
Cudzoziemcy
(2)
Finanse publiczne
(2)
Integracja gospodarcza
(2)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(2)
Podatek
(2)
Polityka migracyjna
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Prawo finansowe
(2)
Prawodawstwo
(2)
Samorząd gminny
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Straż graniczna
(2)
Swobodny przepływ towarów
(2)
Służba zdrowia
(2)
Układ z Schengen (1985)
(2)
Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
(2)
Własność przemysłowa
(2)
Zbiorowe stosunki pracy
(2)
Adaptacja zawodowa
(1)
Administracja samorządowa
(1)
Antyterroryzm
(1)
Apelacja
(1)
Arbitraż międzynarodowy
(1)
Asystenci osób niepełnosprawnych
(1)
Asystenci sędziów
(1)
Banki
(1)
Banki spółdzielcze
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo prawne
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Brexit
(1)
Broń palna
(1)
Budżet
(1)
Ceny
(1)
Choroby wirusowe
(1)
Dane osobowe
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Demokracja bezpośrednia (system polit.)
(1)
Demokracja pośrednia
(1)
Depozyt bankowy
(1)
Diagnostyka prenatalna
(1)
Dokumentacja pracownicza
(1)
Dowód sądowy
(1)
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(1)
Dzielnicowi
(1)
Dłużnicy
(1)
Eksport
(1)
Ekstradycja
(1)
Emerytura
(1)
Energia elektryczna
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Fotoradary
(1)
Fundusze celowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Geologia
(1)
Giełda Papierów Wartościowych
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Grunty rolne
(1)
Gry hazardowe
(1)
Górnictwo
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Handel zagraniczny
(1)
Subject: time
1945-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Afryka Zachodnia
(1)
Arktyka
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Chiny
(1)
Czechy
(1)
Czeczenia (Rosja)
(1)
Dąbrowa Górnicza (woj. śląskie)
(1)
Irlandia
(1)
Jagielnica (Ukraina ; obw. tarnopolski ; rej. czortkowski)
(1)
Kanada
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Norwegia
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Svalbard (Norwegia)
(1)
Słowacja
(1)
Turkmenistan
(1)
Ukraina
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(8)
Czasopismo prawnicze
(8)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Polityka, politologia, administracja publiczna
(8)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(8)
37 results Filter
Authority data
No cover
Book
In basket
(Monografie Prawnicze / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-5688-4
1. Zagadnienia wprowadzające; 2. Miejsce zdrowia publicznego w systemie prawa międzynarodowego; 3. Prawo do zdrowia w systemie praw człowieka; 4. Tworzenie mpzp; 5. Stosowanie mpzp; 6. Egzekwowanie mpzp.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 61 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-65696-05-2
Zawiera: Wprowadzenie. System prawa o dyferencjacja dyscyplin prawniczych. Rozdział pierwszy. Prawo prywatne w starożytności, w średniowieczu i czasach nowożytnych: A. Kryteria wyodrębnienia i rozwój prawa prywatnego w prawie rzymskim; B. Słuszność w filozofii greckiej i prawie rzymskim; C. Prawo prywatne w recepcjach prawa rzymskiego; D. Prawo prywatne w ustroju feudalnym, kapitalizmie i socjalizmie. Rozdział drugi. Prawo prywatne a prawo publiczne – relacje współczesne: A. Zasadność wyodrębnienia prawa prywatnego; prawo prywatne sensu stricto i sensu largo; B. Metoda regulacji prawnej jako kryterium wyodrębnienia prawa prywatnego; C. Konsekwencje wyodrębnienia działów prawa – podobieństwa i różnice między prawem prywatnym a publicznym. Rozdział trzeci. Zasady podstawowe prawa prywatnego (cywilnego): A. Funkcje i katalog zasad podstawowych prawa prywatnego; B. Zasada autonomii woli podmiotów (zasada swobody umów); C. Zasada pewności (zaufania) i bezpieczeństwa obrotu; D. Zasada słuszności (zasady współżycia społecznego); E. Zasada pacta sunt servanda a klauzula rebus sic stantibus; F. Zasada oparcia mechanizmów prawa prywatnego na koncepcji prawa podmiotowego. Rozdział czwarty. Podmioty prawa prywatnego i prawa publicznego: A. Podmiotowość osób fizycznych; B. Osoby prawne prawa cywilnego (prywatnego); ułomne osoby prawne; C. Podmiotowość prawna w konstrukcjach prawa publicznego; D. Osobowość (podmiotowość) prawna jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział piąty. Prawo podmiotowe jako podstawowa kategoria pojęciowa (konstrukcja prawa prywatnego): A. Pojęcie prawa podmiotowego; B. Prawo podmiotowe jako przedmiot ochrony sądowej; prawo podmiotowe a interes prawny; C. Prawo podmiotowe a konstrukcja stosunku prawnego; normatywne postaci praw podmiotowych; D. Wykonywanie praw podmiotowych; nadużycie prawa podmiotowego. Rozdział szósty. Źródła prawa prywatnego: A. Konstytucyjne źródła prawa stanowionego; B. Kodeks cywilny jako swoista ustawa organiczna (wiodąca) prawa prywatnego; C. Funkcjonalne (pozakonstytucyjne) źródła prawa prywatnego. Rozdział siódmy. Stosowanie prawa publicznego i prywatnego: A. Stosowanie prawa w tradycyjnym ujęciu teorii prawa z uwzględnieniem specyfiki stosowania prawa karnego, administracyjnego i cywilnego; B. Autonomiczne (powszechne), sądowe oraz pozasądowe (mediacja, arbitraż, sądy polubowne) stosowanie prawa prywatnego. Rozdział ósmy. Wykładnia prawa prywatnego i publicznego: A. Koncepcje, zasady i reguły wykładni w teorii prawa; B. Wykładnia prawa cywilnego oraz administracyjnego; C. Analogia w teorii prawa, prawie prywatnym i prawie publicznym. Rozdział dziewiąty. Własność w prawie prywatnym i publicznym: A. Własność jako kategoria prawna; treść, funkcje i konstrukcje prawa własności; B. Rozgraniczenie własności prywatnej i publicznej; C. Wykonywanie własności prywatnej i publicznej. Rozdział dziesiąty. Odpowiedzialność w prawie prywatnym i publicznym: A. Sankcje w prawie prywatnym (cywilnym) i publicznym (administracyjnym); specyfika sankcji prawa karnego i odpowiedzialności karnej; B. Rodzaje odpowiedzialności prawnej. Rozdział jedenasty. Cywilna (prywatna) odpowiedzialność odszkodowawcza: A. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej; B. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej; C. Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej. Rozdział dwunasty. Perspektywy rozwoju relacji pomiędzy prawem prywatnym a prawem publicznym: A. „Publicyzacja” prawa prywatnego, czy wypieranie prawa administracyjnego przez prawo cywilne; B. Sprawa cywilna (prywatna) a sprawa administracyjna – rozgraniczenie drogi sądów powszechnych oraz sądów administracyjnych. Zakończenie. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7333-160-3
1. Wykaz skrótów, 2. Przedmowa, 3. Wprowadzenia, 4. Część ogólna, 5. Prawo traktatów, 6. Prawo dyplomatyczne i konsularne, 7. Organizacje międzynarodowe, 8. Osoby fizyczne w prawie międzynarodowym, 9. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych, 10. Wybrane podręczniki do prawa międzynarodowego publicznego, 11. Wybrane adresy stron internetowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7299-251-7
1. Pojęcia podstawowe, 2. Źródła prawa międzynarodowego,3. Podmioty prawa międzynarodowego, 4.Terytorium w prawie międzynarodowym, 5. Ludność w prawie międzynarodowym, 6. Prawo dyplomatyczne i konsularne, 7. Organizacje międzynarodowe, 8. Spory międzyanrodowe i ich rozwiązy wanie, 9. Prawo konfliktów zbrojnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-382-3
1. Pojęcia podstawowe, 2. Źródła prawa międzynarodowego,3. Podmioty prawa międzynarodowego, 4.Terytorium w prawie międzynarodowym, 5. Ludność w prawie międzynarodowym, 6. Prawo dyplomatyczne i konsularne, 7. Organizacje międzynarodowe, 8. Spory międzyanrodowe i ich rozwiązy wanie, 9. Prawo konfliktów zbrojnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo międzynarodowe publiczne / Adam Łazowski, Anna Zawidzka. - Wyd.2 popr. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2003. - 308,[4] s. : tab., rys. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 83-7247-823-6
R.I Zagadnienia wstępne. R.II Źródła prawa międzynarodowego: Zagadnienia wprowadzające; Prawo zwyczajowe; Umowy międzynarodowe; Ogólne zasady prawa; Prawotwórcze uchwały organizacji międzynarodowych; Inne źródła prawa międzynarodowego. R.III Prawo międzynarodowe publiczne w krajowych porządkach prawnych: Zagadnienia wprowadzające; Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym - ujęcie problemu na płaszczyźnie prawa międzynarodowego; Relacje między prawem międzynarodowym a prawem krajowym - ujęcie problemu na płaszczyźnie wybranych systemów prawa krajowego; R.IV Podmioty prawa międzynarodowego - zagadnienia wprowadzające: Zarys problematyki; Państwo; Organizacje międzynarodowe; Stolica Apostolska; Osoby fizyczne Zakon Maltański; Osoby prawne; Inne podmioty. R.V Państwo: Zagadnienia wprowadzające; Rodzaje państw Powstanie i upadek państw; Sukcesja; Uznanie w prawie międzynarodowym. R.VI Elementy państwa - terytorium, ludność, organy władzy: Terytorium; Ludność; Organy władzy państwowej. R.VII Terytoria niepodlegające suwerenności państwowej: Morze pełne; Dno mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej; Obszary podbiegunowe; Terra nullius; Przestrzeń kosmiczna. R.VIII Organizację międzynarodowe: Zagadnienia wprowadzające; Organizacja Narodów Zjednoczonych; Wspólnoty Europejskie/Unia Europejska; Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; Rada Europy; Organizacje międzynarodowe o charakterze gospodarczym- WTO i OECD; Organizacje międzynarodowe o charakterze polityczno-wojskowym - NATO. R.IX Status osób fizycznych w prawie międzynarodowym: Międzynarodowa ochrona praw człowieka; Odpowiedzialność jednostki za naruszenie prawa międzynarodowego. R.X Odpowiedzialność międzynarodowa państw: Odpowiedzialność za naruszenie prawa międzynarodowego; Odpowie działalność z tytułu działań zgodnych z prawem międzynarodowym; Realizacja odpowiedzialności międzynarodowej. R.XI Załatwienie sporów międzynarodowych: Zagadnienia wprowadzające; Dyplomatyczne sposoby załatwienia sporów; Postępowanie przed organami ONZ; Postępowanie arbitrażowe i sądowe. R.XII Użycie siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych: Zakaz użycia siły w rozwoju historycznym; Prawo do indywidualnej i zbiorowej samoobrony; System bezpieczeństwa zbiorowego ONZ; Interwencja humanitarna; Rozbrojenie o ograniczenie zbrojeń. R.XIII Prawo wojenne: Pojęcie prawa wojennego; Źródła i zakres obowiązywania prawa wojennego; Działania wojenne; Osoby chronione; Okupacja wojenna; Neutralność; Konflikty zbrojne niemające charakteru międzynarodowe go; Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo międzynarodowe publiczne / Jerzy Pieńkos. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2004. - 790, [1] s. ; 24 cm.
(Podręcznik)
ISBN: 83-7333-357-6
Cz. I Zagadnienia ogólne; 1.Społeczność państw a prawo międzynarodowe, 2.Podstawowe zasady prawa międzynarodowego, 3.Elementy składowe porządku międzynarodowego, 4.Źródła prawa międzynarodowego, 5.Kodyfikacja prawa międzynarodowego, R.6 Historia prawa międzynarodowego i rozwój jego nauki, 7.Państwo, 8.Ludność państwa, 9. Terytorium państwa, 10.Władza najwyższa państwa a prawo międzynarodowe. Cz. II Zagadnienia szczegółowe; 1.Umowy międzynarodowe; 2.Prawo dyplomatyczne i konsularne, 3.Organizacje międzynarodowe, 4.Międzynarodwowe prawo morza, 5.Międzynarodowe prawo rzeczowe, 6.Międzynarodwe prawo lotnicze i kosmiczne, 7.Międzynarodowe prawo ochrony środowiska, 8.Regulowanie sporów międzynarodowych, 9.Prawo przeciwwojenne (ius contra bellum), 10.Międzynarodo we prawo konfliktów zbrojnych (ius in bello)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo międzynarodowe publiczne / Jacek Barcik, Tomasz Srogosz. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2019. - XIX, [3], 734 s. ; 24 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-8158-973-4
Zawiera: Rozdział I. Zagadnienia ogólne: § 1. Definicja prawa międzynarodowego; § 2. Pochodzenie nazwy; § 3. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo międzynarodowe prywatne; § 4. Przestrzeń operacyjna prawa międzynarodowego; § 5. Prawo międzynarodowe jako system prawa; § 6. Różnice między prawem międzynarodowym a prawem wewnętrznym; § 7. Przedmiot regulacji i cele prawa międzynarodowego; § 8. Periodyzacja historii prawa międzynarodowego; I. Antecedencje; II. Okres klasycznego prawa międzynarodowego; III. Okres współczesny; § 9. Wyzwania dla współczesnego prawa międzynarodowego; I. Sprawiedliwość a prawo międzynarodowe; II. Moralność międzynarodowa i etyka a prawo międzynarodowe; III. Problem uniwersalnego charakteru prawa międzynarodowego; IV. Fragmentacja i konstytucjonalizacja; V. Globalne zarządzanie; VI. Legitymizacja prawa międzynarodowego; 1. Pozytywistyczne uzasadnienie obowiązywania prawa międzynarodowego; 2. Naturalistyczne uzasadnienie obowiązywania prawa międzynarodowego; 3. Solidarystyczne uzasadnienie obowiązywania prawa międzynarodowego; 4. Psychologistyczne uzasadnienie obowiązywania prawa międzynarodowego. Rozdział II. Podstawowe zasady prawa międzynarodowego: § 10. Pojęcie zasad podstawowych; § 11. Katalog zasad podstawowych; I. Zasady wyrzeczenia się siły, poszanowania integralności terytorialnej państw oraz nienaruszalności granic; II. Zasada pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych; III. Zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne i zewnętrzne państwa; IV. Zasada współdziałania państw zgodnie z KNZ; V. Zasada równouprawnienia i samostanowienia narodów; VI. Zasada suwerennej równości; VII. Zasada wykonywania przez państwa zobowiązań w dobrej wierze; VIII. Zasada poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności; IX. Zasady prawa międzynarodowego we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Rozdział III. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe: § 12. Zagadnienia teoretyczne; § 13. Prawo międzynarodowe w polskim porządku prawnym; I. Zwyczaj międzynarodowy; II. Umowy międzynarodowe; § 14. Prawo międzynarodowe w porządkach konstytucyjnych wybranych państw. Rozdział IV. Źródła prawa międzynarodowego: § 15. Normy prawa międzynarodowego; § 16. Katalog źródeł; § 17. Umowa międzynarodowa; I. Prawo traktatów; II. Pojęcie umowy międzynarodowej; III. Rodzaje umów międzynarodowych; IV. Budowa umowy międzynarodowej; V. Zawieranie umów międzynarodowych; VI. Rejestracja i ogłoszenie umowy międzynarodowej; VII. Zastrzeżenia; VIII. Wejście w życie umowy międzynarodowej; IX. Tymczasowe stosowanie umów międzynarodowych; X. Przestrzeganie umów międzynarodowych; XI. Stosowanie umów międzynarodowych; XII. Interpretacja umów międzynarodowych; XIII. Poprawki i modyfikacja umów międzynarodowych; XIV. Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie działania umów międzynarodowych; XV. Konflikt zbrojny a umowa międzynarodowa; § 18. Zwyczaj; § 19. Wiążące i prawotwórcze uchwały organów organizacji międzynarodowych; § 20. Akty jednostronne państw. Rozdział V. Podmioty prawa międzynarodowego: § 21. Pojęcie podmiotowości prawnomiędzynarodowej; § 22. Państwo; I. Pojęcie państwa; II. Rodzaje państw; III. Powstanie i upadek państwa; IV. Tożsamość i ciągłość prawnomiędzynarodowa państwa; V. Sukcesja państw; § 23. Organizacja międzynarodowa; I. Pojęcie; II. Podmiotowość organizacji międzynarodowych; III. Rodzaje organizacji międzynarodowych; IV. Funkcje organizacji międzynarodowych; V. Struktura organizacji międzynarodowych (administracja międzynarodowa); VI. Funkcjonariusze międzynarodowi; § 24. Stolica Apostolska (Watykan); § 25. Suwerenny Zakon Kawalerów Maltańskich; § 26. Naród walczący o niepodległość; § 27. Strona wojująca i powstańcy; § 28. Osoby fizyczne; § 29. Osoby prawne. Rozdział VI. Uznanie w prawie międzynarodowym: § 30. Definicja i przedmiot uznania; § 31. Formy i rodzaje uznania; § 32. Uznanie przedwczesne i opóźnione; § 33. Brak obowiązku uznania; § 34. Obowiązek nieuznawania sytuacji sprzecznych z prawem; § 35. Uznanie państwa; I. Kryteria uznania państwa; II. Konsekwencje uznania państwa; § 36. Uznanie rządu; § 37. Uznanie za naród; § 38. Uznanie za stronę wojującą i powstańców. Rozdział VII. Terytorium: § 39. Klasyfikacja terytoriów; § 40. Skład terytorium państwowego; § 41. Zwierzchnictwo terytorialne; § 42. Nabycie terytorium państwowego; § 43. Granica państwowa; § 44. Terytoria zależne. Rozdział VIII. Międzynarodowe prawo morza: § 45. Zagadnienia wstępne; § 46. Podział obszarów morskich; I. Obszary wchodzące w skład państwa nadbrzeżnego; 1. Morskie wody wewnętrzne; 2. Morze terytorialne; 3. Wody archipelagowe; II. Obszary podlegające ograniczonym prawom suwerennym państwa nadbrzeżnego; 1. Morska strefa przyległa; 2. Strefa wyłącznego rybołówstwa/wyłączna strefa ekonomiczna; 3. Szelf kontynentalny; III. Obszary niepozostające pod jurysdykcją państwa nadbrzeżnego; 1. Morze otwarte; 2. Dno mórz poza granicami jurysdykcji państwowej; § 47. Cieśniny i kanały morskie; § 48. Rozstrzyganie sporów. Rozdział IX. Międzynarodowe prawo cieków wodnych: § 49. Rozwój norm prawa międzynarodowego dotyczących cieków wodnych; § 50. Rzeki międzynarodowe. Rozdział X. Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne: § 51. Kwestia granicy przestrzeni powietrznej i przestrzeni kosmicznej; § 52. Międzynarodowe prawo lotnicze; I. Pojęcie i źródła; II. Zasada zwierzchnictwa państwa w przestrzeni powietrznej; III. Statki powietrzne; IV. System chicagowsko-bilateralny; V. System warszawsko-montrealski; VI. System tokijsko-hasko-montrealski; § 53. Międzynarodowe prawo kosmiczne; I. Pojęcie i źródła; II. Status prawny przestrzeni kosmicznej i ciał niebieskich; III. Status prawny obiektów kosmicznych oraz osób wysyłanych w przestrzeń kosmiczną i na ciała niebieskie; IV. Współpraca międzynarodowa w badaniu i pokojowym wykorzystaniu kosmosu. Rozdział XI. Obszary podbiegunowe: § 54. Antarktyka; § 55. Arktyka. Rozdział XII. Ludność państwa: § 56. Obywatelstwo; I. Pojęcie i źródła; II. Ogólne zasady dotyczące obywatelstwa; III. Nabycie i utrata obywatelstwa; IV. Podwójne lub wielorakie obywatelstwo; V. Obywatelstwo UE; § 57. Cudzoziemcy. Rozdział XIII. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym: § 58. Definicja i cechy praw człowieka; I. Godność osobowa jako uzasadnienie prawa człowieka; II. Wertykalne obowiązywanie praw człowieka; III. Prawa a wolności; IV. Prawa i wolności w znaczeniu materialnym i formalnym; V. Absolutny charakter praw człowieka; VI. Derogacja i limitacja praw człowieka; VII. Prawa człowieka a demokracja; VIII. Prawa człowieka a postęp i rozwój; IX. Problem uniwersalnego charakteru praw człowieka; X. Prawa człowieka jako zobowiązania erga omnes; XI. Prawa człowieka a globalne dobra publiczne; § 59. Generacje praw człowieka; § 60. Uniwersalny system ochrony praw człowieka; I. Prawa człowieka w KNZ; II. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; III. Pakty Praw Człowieka; IV. Inne umowy powszechne w zakresie ochrony praw człowieka i instytucje ONZ wyspecjalizowane w tym zakresie; § 61. Regionalne systemy ochrony praw człowieka; I. System ochrony praw człowieka na kontynencie europejskim; 1. Ochrona praw człowieka w ramach RE; 1.1. Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności; 1.2. Europejski Trybunał Praw Człowieka; 2. Ochrona praw jednostki w systemie prawnym Unii Europejskiej; 2.1. Karta Praw Podstawowych UE; 2.2. Ochrona praw człowieka a przystąpienie UE do EKPC; 3. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; 4. Wspólnota Niepodległych Państw; II. Interamerykański system ochrony praw człowieka; III. Afrykański system ochrony praw człowieka; IV. Arabski system ochrony praw człowieka. Rozdział XIV. Prawo międzynarodowe karne: § 62. Pojęcie prawa międzynarodowego karnego; § 63. Zbrodnie międzynarodowe a przestępstwa o charakterze międzynarodowym; § 64. Współpraca międzynarodowa w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości; § 65. Jurysdykcja karna; § 66. Ekstradycja; § 67. Azyl; § 68. Pomoc prawna w sprawach karnych; § 69. Przekazanie i przejęcie ścigania; § 70. Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń karnych; § 71. Prawo norymberskie. Rozdział XV. Prawo dyplomatyczne i konsularne: § 72. Dyplomacja i prawo dyplomatyczne; I. Znaczenie pojęcia „dyplomacja”; II. Geneza działalności dyplomatycznej; III. Typologie działalności dyplomatycznej; IV. Źródła prawa dyplomatycznego; V. Podział organów państwa występujących w stosunkach międzynarodowych; 1. Organy wewnętrzne; 1.1. Głowa państwa; 1.2. Rząd i szef rządu; 1.3. Minister Spraw Zagranicznych; 1.4. Parlamenty narodowe; 1.5. Inne organy wewnętrzne; 2. Organy zewnętrzne; 2.1. Stałe misje dyplomatyczne; 2.1.1. Ustanawianie stosunków dyplomatycznych; 2.1.2. Klasy szefów misji dyplomatycznej; 2.1.3. Funkcje misji dyplomatycznych; 2.1.4. Personel misji dyplomatycznej; 2.1.5. Przywileje i immunitety dyplomatyczne; 2.1.6. Zakres osobowy, czasowy i miejscowy przywilejów i immunitetów; 2.1.7. Obowiązki przedstawicieli dyplomatycznych; 2.1.8. Korpus dyplomatyczny; 2.1.9. Zakończenie pełnienia funkcji dyplomatycznych; VI. Misje specjalne; VII. Przedstawicielstwa handlowe; VIII. Przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych; IX. Misje wojskowe; § 73. Prawo konsularne; I. Pojęcie i źródła prawa konsularnego; II. Zarys historyczny; III. Ustanawianie stosunków konsularnych; IV. Klasy kierowników urzędów konsularnych; V. Funkcje konsularne; VI. Personel konsularny; VII. Przywileje i immunitety konsularne; 1. Przywileje i immunitety rzeczowe; 2. Przywileje i immunitety osobowe; VIII. Korpus konsularny; IX. Konsul honorowy; X. Zakończenie funkcji konsularnych. Rozdział XVI. Wybrane organizacje międzynarodowe (ONZ, RE): § 74. Organizacja Narodów Zjednoczonych; I. Wprowadzenie; II. ONZ a system Narodów Zjednoczonych; III. Karta Narodów Zjednoczonych; IV. Cele ONZ; V. Członkostwo; VI. Organy; 1. Zgromadzenie Ogólne; 2. Rada Bezpieczeństwa; 3. Rada Gospodarcza i Społeczna; 4. Rada Powiernicza; 5. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości; 6. Sekretariat; VII. Reforma ONZ; § 75. Rada Europy; I. Wprowadzenie; II. Statut RE i konwencje „statutowe”; III. Cele RE; IV. Członkostwo; V. Organy; 1. Komitet Ministrów; 2. Zgromadzenie Parlamentarne; 3. Sekretariat; 4. Organy wyspecjalizowane; VI. Dorobek traktatowy. Rozdział XVII. Odpowiedzialność w prawie międzynarodowym: § 76. Odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa międzynarodowego; I. Koncepcje odpowiedzialności w prawie międzynarodowym; II. Przesłanki odpowiedzialności; III. Zakres odpowiedzialności państwa; IV. Zbrodnie i delikty międzynarodowe; V. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność; VI. Immunitet państwa; VII. Formy odpowiedzialności; § 77. Sankcje w prawie międzynarodowym; § 78. Odpowiedzialność państwa za czyny niezabronione; § 79. Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych; § 80. Odpowiedzialność osób prawnych za naruszenie prawa międzynarodowego; § 81. Odpowiedzialność osób fizycznych za naruszenie prawa międzynarodowego. Rozdział XVIII. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych: § 82. Zagadnienia ogólne; § 83. Dyplomatyczne środki załatwiania sporów międzynarodowych; I. Negocjacje; II. Mediacja; III. Dobre usługi; IV. Komisje śledcze; V. Koncyliacja; § 84. Sądowe środki załatwiania sporów międzynarodowych; I. Arbitraż międzynarodowy; II. Sądy międzynarodowe; § 85. Rozstrzyganie sporów przez ONZ; § 86. Rozstrzyganie sporów w reżimach zamkniętych na przykładzie Światowej Organizacji Handlu. Rozdział XIX. Użycie siły w stosunkach międzynarodowych: § 87. Ius ad bellum; I. Zakaz użycia siły w perspektywie historycznej; II. Zakaz użycia siły w świetle KNZ; III. Wyjątki od zakazu użycia siły; 1. Prawo do samoobrony; 1.1. Samoobrona a represalia zbrojne; 1.2. Prawo do samoobrony w dobie wojny z terroryzmem; 1.2.1. Definicja terroryzmu. Prawnomiędzynarodowe regulacje antyterrorystyczne; 1.2.2. Problemy związane ze stosowaniem samoobrony wobec aktów terroryzmu; 2. Akcja zbrojna w celu utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa; 3. Użycie siły a prawo do samostanowienia; 4. Interwencja; 4.1. Interwencja humanitarna; § 88. Ius in bello; I. Geneza i rozwój międzynarodowego prawa humanitarnego; II. Źródła międzynarodowego prawa humanitarnego; III. Zasady międzynarodowego prawa humanitarnego; IV. Nowe tendencje w międzynarodowym prawie humanitarnym; 1. Redefinicja pojęcia konfliktu zbrojnego i obszaru wojny; 2. Kontrowersje co do statusu kombatanta; 3. Problem dzieci–żołnierzy; 4. Kwestia najemnictwa; 5. Zmniejszające się znaczenie neutralności; 6. Zmiana koncepcji okupacji; 7. Próby ograniczenia i eliminacji niektórych rodzajów uzbrojenia; V. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża; VI. Egzekwowanie Międzynarodowego Prawa Humanitarnego; § 89. Ius post bellum? Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo międzynarodowe publiczne / Jacek Barcik, Tomasz Srogosz. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. - 625 s. ; 24 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-6646-3
1. Zagadnienia ogólne, 2. Podstawowe zasady prawa międzynarodowego, 3. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe, 4. Źródła prawa międzynarodowego, 5. Podmioty prawa międzynarodowego, 6. Uznanie w prawie międzynarodowym, 7. Terytorium, 8. Międzynarodowe prawo morza, 9. Miedzynarodowe prawo cieków wodnych, 10. Miedzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne, 11. Obszary podbiegunowe, 12. Ludność państwa, 13. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym, 14. Prawo międzynarodowe karne, 15. Prawo dyplomatyczne i konsularne, 16. Wybrane organizacje międzynarodowe (ONZ, RE), 17. Odpowiedzialność w prawie miedzynarodowym, 18. Pokojowe załatwienie sporów międzynarodowych, 19. Użycie siły w stosunkach międzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (2 egz.)
Authority data
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-326-6
R. I Instytucja zamówień publicznych-rozważania wstępn; R .II Zakres obowiązywania przepisów regulujących wspólnotowy rynek zamówień publicznych; R .III Postanowienia wspólnotowego prawa zamówień publicznych ustanawiające ogólną zasadę równego traktowania; R. IV Zastosowanie przepisów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do procedur udzielania amówień publicnych; R. V Podstawowe elementy procedur postępowania w przedmiocie udzielania zamówienia; R. VI Środki odwoławcze w systemie zamówień publicznych; R. VII Zamówienia publiczne w sferze ochrony bezpieczeństwa publicznego i polityki obronnej państwa; R.VIII Uwagi końcowe
: 1.Geneza i rozwój instytucji zamówień publicznych, 2.Aspekt ekonomiczny, polityczny i społeczny zamówień publicznych, 3.Ogólne uwagi na temat instytucji prze targu jao podstawowego sposobu zawierania umów w syste mie zamówień publicznych. R.II Zakres obowiązywania przepisów regulujących wspól notowy rynek zamówień publicznych : 1.Zakres podmiotow y regulacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych
obowiązujących w Unii Europejskiej, 2.Zakres przedmio towy regulacji dotyczących udzielania zamówień publi cznych obowiazujących w Unii Europejskiej. R.III Postanowienia wspólnotowego prawa zamówień publi cznych ustanawiajace ogólną zasadę równego traktowania
: 1.Wstęp, 2.Postanowienia zawarte w Traktacie ustana wiajacym Wspólnotę Eurrpoejską, 3.Postanowienia zawart e w dyrektywach, 4.Unormowania zawarte w Porozumieniu w sprawie zamówień Rządowych, 5.Podsumowanie. R.IV Zastosowanie przepisów Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do procedur udzielania zamówień publicznych. R.V Podstawowe elementy procedur postępowania w przed miocie udzielania zamówienia : 1.Ogłoszenie o przetarg u, 2.Kwalifikacje uczestników postępowania, 3.wybór o ferty, 4.Aspekty społeczne w kryteriach oceny oferentó w i kryteriach oceny ofert. R.VI Środki odwoławcze w systemie zamówień publicznych
: 1.Rozważania wstępne, 2.Ogólne zasady, na którycxh opiera się system procedur odwoławczych, 3.Zakres prze dmiotowy wspólnotowych procedur odwoławczych, 4.Podmio ty legitymowane do wszczęcia procedur odwoławczych, 5. Krajowe organy właściwe do orzekania w sprawach naru szeń prawa zamówień publicznych, 6.Kategorie środków ochronnych, 7.Szczególne unormowania dyrektywy 92/13, 8.Procedury o charakterze mediacyjnym i pojednawczym. R.VII Zamówienia publiczne w sferze ochrony bezpieczeń stwa publicznego i polityki obronnej państwa : 1.Wpro wadzenie, 2.Unormowania prawa wspólnotowego, 3.Regulac je ograniczające zasadę równości ze względu na potrzeg bę zachowania porządku publicznego i politykę obronną zawarte w GPA
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-330-1
1. Pojęcia podstawowe, 2. Źródła prawa międzynarodowego,3. Podmioty prawa międzynarodowego, 4.Terytorium w prawie międzynarodowym, 5. Ludność w prawie międzynarodowym, 6. Prawo dyplomatyczne i konsularne, 7. Organizacje międzynarodowe, 8. Spory międzyanrodowe i ich rozwiązy wanie, 9. Prawo konfliktów zbrojnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
Book
In basket
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-7483-785-9
1. Zagadnienia ogólne, 2. Podstawowe zasady prawa międzynarodowego, 3. Prawo międzynarodowe a prawo krajowe, 4. Źródła prawa międzynarodowego, 5. Podmioty prawa międzynarodowego, 6. Uznanie w prawie międzynarodowym, 7. Terytorium, 8. Międzynarodowe prawo morza, 9. Miedzynarodowe prawo cieków wodnych, 10. Miedzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne, 11. Obszary podbiegunowe, 12. Ludność, 13. Ochrona praw człowieka w prawie międzynarodowym, 14. Prawo międzynarodowe karne, 15. Prawo dyplomatyczne i konsularne, 16. Wybrane organizacje międzynarodowe (ONZ, RE), 17. Odpowiedzialność w prawie miedzynarodowym, 18. Pokojowe załatwienie sporów międzynarodowych, 19. Użycie siły w stosunkach międzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87585-03-3
Cz. I Porządek prawny Wspólnot Europejskich: Pojęcie prawa europejskiego; Tworzenie prawa wspólnotowego; Źródła prawa europejskiego; Implementacja prawa wspólnotowego. Cz. II Pojęcie i rodzaje integracji ekonomicznej: Klasyczne formy integracji ekonomicznej; Formy pogłębionej integracji ekonomicznej. Cz. III Wybrane polityki gospodarcze UE: Wolny przepływ towarów; Swoboda świadczenia usług; Swoboda przepływu pracowników; Europejskie prawo zamówień publicznych; Sposoby udzielania pomocy publicznej; Europejskie prawo konsumenckie; Zakończenie. Akty prawne (wyciągi): -Traktat o Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany z uwzględnienie zmian wprowadzonych Traktatem z Nicei; -Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską - tekst skonsolidowany z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Traktatem z Nicei.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87673-26-9
1. Rozwój międzynarodowych standardów penitencjarnych; 2. Europejskie reguły więzienne - charakterystyka ogólna; 3. Personel zatrudniony w jednostkach penitencjarnych; 4. Reguły przyjmowania więźniów do zakładu penitencjarnego; 5. Warunki socjalno-bytowe i opieka medyczna zapewniane osobom pozbawianym wolności; 6. Środki oddziaływania penitencjarnego; 7. Przygotowanie do zwolnienia z zakładu karnego. Pomoc penitencjarna; 8. Szczególne kategorie więźniów; 9. Instrumenty kontrolne przestrzegania prawa więźniów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIV. Tom II)
Zawiera: Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, Konstytucja RP wyznacznikiem wolności prasy, Wybrane problemy prawne tzw. edukacji równościowej, Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony; Niedyskryminacja osób transseksualnych w świetle prawa europejskiego; Административно-территориальное деление украины: исторический опыт и перспективы [Administracyjny i terytorialny podział Ukrainy: doświadczenia i perspektywy]; Защита прав человека в контексте событий которые происходили в украине на евромайдане [Ochrona praw człowieka w kontekście wydarzeń na Euromajdanie], "Z braku dowodów winy…" - rehabilitacja prokurator Romany Golańskiej, Polish Governments' Railway politics in the Reception of the Commercial and Industrial Chamber in Lviv (1922-1939) [Polityka kolejowa rządów Polski w recepcji Izby Przemysłowo-Handlowej we Lwowie (1922-1939)], Zasada subsydiarności w świetle wybranych świadczeń pomocy społecznej, Strona w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, Swoboda przepływu "pracy": pracowników czy zatrudnionych wewnątrz Unii Europejskiej?, Michał Soćko, Mateusz Sieńko, Konwencja nr 95 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca ochrony płacy oraz jej stosowanie w Rzeczypospolitej Polskiej - wybrane zagadnienia, Odpowiedzialność karna pracodawcy za naruszenie obowiązku informacyjnego o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, Środki ochrony tajemnicy pracodawcy i tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunkach pracowniczych a sposoby zabezpieczenia tajemnicy przez pracodawcę, Ochrona prawa własności, czyli roszczenia przysługujące właścicielowi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, Kształtowanie się wiedzy lekarzy oraz studentów ostatnich lat medycyny w zakresie prawa pacjenta do poufności informacji, Elektroniczne oświadczenie woli w świetle projektowanych zmian kodeksu cywilnego, Zarys zasady koncentracji materiału procesowego w postępowaniu cywilnym de lege lata, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2010 r., sygn. akt III CZP 99/10, Glosa do wyroku sądu apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 21 maja 2009 r., sygn. III APA 4/2009, Sprawozdanie z seminarium naukowego Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa, Sosnowiec, 18 lutego 2014 r, Sprawozdanie z VIII Seminarium Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego: "Rozwój regionalny - instrumenty jego realizacji i rola samorządu województwa", Kraków, 20 listopada 2014 roku, Sprawozdanie z seminarium naukowego zorganizowanego przez Instytut Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Stowarzyszenie Badań nad Źródłami Prawa FONTES oraz Komisję Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddział PAN-u w Katowicach, Z działalności Instytutu Administracji i Prawa Wyższej Szkoły Humanitas.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Roczniki Administracji i Prawa : teoria i praktyka , ISSN 1644-9126 ; Rok XIII)
1. Zagadnienia prawnokonstytucyjne: Postępowanie z projektami kodeksów jako przykład szczególnego trybu ustawodawczego; Przestrzeganie zasady pomocniczości w polskim parlamencie; 2. Zagadnienia prawno międzynarodowe: Rok 1934 w ZSRR: NKWD, lex Kirov i początek wielkiego terroru; Podmiotowość organizacji i konferencji międzynarodowych (międzyrządowych)- wprowadzenie do zagadnienia; Pojęcie i źródła prawa międzynarodowego; prawno porównawcze aspekty relacji pomiędzy Unią Europejską a beneficjentami funduszy pomocowych; 3. Z problematyki funkcjonowania administracji publicznej: Ograniczenia radnych wynikające z art. 24e ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym; O potrzebie nowelizacji przepisów o zachowaniu terminu w postępowaniu administracyjnym (art. 57 5 k.p.a.) i sądowo-administracyjnym; Administracja leśna w obliczu potrzeb ochrony przyrody; 4. Z problematyki prawa pracy: Ochrona praw i interesów osób zatrudnionych a nietypowe formy zatrudnienia w społecznej gospodarce rynkowej; Problematyka zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia; Żołnierze zawodowi jako nauczyciele akademiccy w uczelniach wojskowych; Kilka uwag na temat praktycznego stosowania zasady obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych; Z problematyki przesłanek odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa przy wykonywaniu władzy publicznej; Charakter prawny odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu służby cywilnej; Utrata nieposzlakowanej opinii versus niegodne zachowanie w służbie oraz poza nią na przykładzie urzędnika służby cywilnej; Zakres kognicji sądów pracy w sprawach o ustalenie stosunku prawnego lub prawa; Statut publicznej uczelni wyższej jako źródło prawa pracy; Zakładowa organizacja związkowa jako strona zakładowego układu zbiorowego pracy; Równość proceduralna jako podstawowa implikacja zasady dialogu społecznego; Możliwość ograniczenia akcji protestacyjnych; Negatywny aspekt wolności zrzeszania w związkach zawodowych; 5. Z zagadnień prawa cywilnego: Pojęcie gospodarstwa rolnego w kodeksie cywilnym- zagadnienia wybrane; Określenie charakteru prawnego umowy sponsoringu jako przesłanka umożliwiająca podjęcie próby ustalenia jej reżimu prawnego; Jasne i ciemne strony hipoteki po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece; Problematyka umownego prawa pierwokupu; W kierunku harmonizacji prawa spadkowego w Unii Europejskiej- rozporządzenie (UE) nr 650/2012 z 4 lipca 2012 r.; Essentialia negotii umowy deweloperskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka / Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 978-83-7601-058-8
R.1 Ogólna ch-ka finansów publicznych; R.2 Publiczna polityka finansowa; R.3 Prawo finansowe jako dział pra wa; R.4 Międzynarodowe prawo finansowe; R.5 Nauka finansów publicznych i prawa finansowego; R.6 System administracji finansów publicznych; R.7 System pieniężny, dewizowy i bankowy; R.8 Zasady i problemy ogólne finansów publicznych; R.9 System budżetowy w państwie; R.10 System funduszy celowych i niektórych innych jednostek sektora finansów publicznych; R.11 System dochodów publicznych; R.12 System wydatków publicznych; R.13 System finansowy ubezpieczeń społecznych; R.14 System rachunkowości i sprawozdawczość publicznej oraz kontrola finansów publicznych; R.15 Dyscyplina finansów publicznych oraz odpowiedzialność za jej naruszenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 336 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 336 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again