Form of Work
Książki
(14)
Publikacje dydaktyczne
(6)
Publikacje fachowe
(6)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(12)
only on-site
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(6)
Author
Kardas Piotr
(3)
Majewski Jarosław
(3)
Wróbel Włodzimierz
(3)
Barczak-Oplustil Agnieszka
(2)
Bielski Marek
(2)
Bogdan Grzegorz
(2)
Górowski Wojciech
(2)
Korcyl-Wolska Marianna
(2)
Raglewski Janusz
(2)
Dyl Krzysztof
(1)
Gajowniczek-Pruszyńska Katarzyna
(1)
Gałązka Małgorzata (1975- )
(1)
Grochowska-Wasilewska Anna
(1)
Gądzik Zuzanna
(1)
Hałas Radosław G. (1973- )
(1)
Hofmański Piotr (1956- )
(1)
Hypś Sławomir
(1)
Jagiełłowicz Łukasz
(1)
Kapiński Zbigniew
(1)
Karabowicz Anna
(1)
Melezini Mirosława (1951- )
(1)
Rodzynkiewicz Mateusz
(1)
Stus Marek
(1)
Szczygieł Grażyna B. (1954- )
(1)
Szeleszczuk Damian (1976- )
(1)
Tomkiewicz Marta
(1)
Wiak Krzysztof (1969- )
(1)
Wiśniewski Łukasz
(1)
Zbiciak Adrian
(1)
Zientara Anna
(1)
Żurek Marek
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(6)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Prawo karne
(9)
Prawo karne procesowe
(7)
Apelacja
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne finansowe
(1)
Prawo sądowe
(1)
Przestępstwo
(1)
Subject: time
2001-
(6)
Subject: place
Polska
(5)
Genre/Form
Kazusy
(6)
Kompendia i repetytoria
(6)
Case study (studium przypadku)
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-084-7
1. Kodeks karny. Część ogólna Kazusy, 2. Kodeks karny. Część szczególna. Kazusy, 3. Prawo karne materialne Testy, 4. Kodeks karny skarbowy. Kazusy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-084-7
1. Kodeks karny. Część ogólna Kazusy, 2. Kodeks karny. Część szczególna. Kazusy, 3. Prawo karne materialne Testy, 4. Kodeks karny skarbowy. Kazusy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Aplikacje Prawnicze)
ISBN: 978-83-8235-829-2
Book
In basket
Prawo karne : pytania, kazusy, tablice, testy / red. Krzysztof Wiak; Małgorzata Gałązka, Radosław G. Hałas, Sławomir Hypś, Damian Szeleszczuk. - Wyd. 4 Stan prawny na 1.05.2020 r. (do Dz.U. poz. 791). - Warszawa : C.H.Beck, 2020. - XVI, 448 s. : il. ; 24 cm.
(Repetytoria Becka)
ISBN: 978-83-8198-008-1
Zawiera: Wykaz skrótów Część A. Pytania egzaminacyjne Część ogólna Rozdział I. Zagadnienia wstępne Pytania 1–2 Rozdział II. Ustawa karna i jej obowiązywanie Pytania 3–11 Rozdział III. Pojęcie przestępstwa Pytania 12–16 Rozdział IV. Struktura przestępstwa Pytania 17–24 Rozdział V. Klasyfikacja (podział) przestępstw Pytania 25–32 Rozdział VI. Okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy) Pytania 33–37 Rozdział VII. Okoliczności wyłączające winę Pytania 38–49 Rozdział VIII. Formy stadialne przestępstwa Pytania 50–57 Rozdział IX. Formy współdziałania przestępnego Pytania 58–62 Rozdział X. Zbieg przestępstw Pytania 63–68 Rozdział XI. Zbieg przepisów Pytania 69–75 Rozdział XII. Kary Pytania 76–86 Rozdział XIII. Środki karne, przepadek i środki kompensacyjne Pytania 87–99 Rozdział XIV. Środki probacyjne Pytania 100–110 Rozdział XV. Środki zabezpieczające Pytania 111–113 Rozdział XVI. Wymiar kary i środków karnych Pytania 114–118 Rozdział XVII. Kara łączna Pytania 119–126 Rozdział XVIII. Wyłączenie ukarania sprawcy, zatarcie skazania Pytania 127–135 Część szczególna Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne Pytania 136–138 Rozdział XX. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej Pytania 139–142 Rozdział XXI. Przestępstwa przeciwko obronności Pytanie 143 Rozdział XXII. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Pytania 144–153 Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji Pytania 154–157 Rozdział XXIV. Przestępstwa przeciwko wolności, wolności sumienia i wyznania oraz wolności seksualnej i obyczajności Pytania 158–165 Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece Pytania 166–169 VII Rozdział XXVI. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej Pytania 170–172 Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego Pytania 173–174 Rozdział XXVIII. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości Pytania 175–178 Rozdział XXIX. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu Pytania 179–182 Rozdział XXX. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji Pytania 183–185 Rozdział XXXI. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu Pytania 186–199 Rozdział XXXII. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi Pytania 200–204 Część B. Kazusy Część ogólna Kazus 1. Zmiana ustawy karnej Kazus 2. Terytorialny i personalny zakres obowiązywania ustawy karnej Kazus 3. Związek przyczynowy Kazus 4. Odpowiedzialność karna nieletnich i młodocianych Kazus 5. Obrona konieczna Kazus 6. Błąd co do faktu Kazus 7. Błąd co do faktu a usiłowanie nieudolne Kazus 8. Niepoczytalność – zbieg przestępstw – zbieg przepisów Kazus 9. Przygotowanie a usiłowanie Kazus 10. Usiłowanie Kazus 11. Czynny żal Kazus 12. Formy współdziałania przestępnego Kazus 13. Współsprawstwo Kazus 14. Współsprawstwo – czyn ciągły – ciąg przestępstw Kazus 15. Pozbawienie praw publicznych Kazus 16. Środki karne Kazus 17. Środki probacyjne Kazus 18. Wymiar kary Kazus 19. Zbieg przepisów – wymiar kary Kazus 20. Kara łączna Część szczególna Kazus 21. Zabójstwo Kazus 22. Przerywanie ciąży Kazus 23. Bójka Kazus 24. Wypadek komunikacyjny Kazus 25. Zmuszanie Kazus 26. Naruszenie miru domowego Kazus 27. Obraza uczuć religijnych Kazus 28. Zgwałcenie Kazus 29. Znęcanie się Kazus 30. Zniesławienie Kazus 31. Naruszenie nietykalności cielesnej Kazus 32. Łapownictwo bierne i czynne Kazus 33. Fałszywe zeznania (1) Kazus 34. Fałszywe zeznania (2) Kazus 35. Zatajenie dowodów niewinności Kazus 36. Niestosowanie się do zakazu orzeczonego przez sąd Kazus 37. Wzięcie zakładnika, udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym Kazus 38. Kradzież z włamaniem Kazus 39. Kradzież a przywłaszczenie Kazus 40. Rozbój a kradzież Kazus 41. Rozbój a wymuszenie rozbójnicze Kazus 42. Uszkodzenie cudzej rzeczy Część C. Tablice Część ogólna Tablica 1. Podziały prawa karnego Tablica 2. Dziedziny prawa karnego materialnego Tablica 3. Systematyka Kodeksu karnego Tablica 4. Zasady prawa karnego Tablica 5. Zasada nullum crimen nulla poena sine lege anteriori Tablica 6. Źródła prawa karnego Tablica 7. Wykładnia przepisów prawa karnego Tablica 8. Metody wykładni Tablica 9. Obowiązywanie ustawy karnej pod względem czasu Tablica 10. Miejsce popełnienia czynu zabronionego Tablica 11. Reguły odpowiedzialności za przestępstwa popełnione za granicą Tablica 12. Znaczenie wyroków obcych Tablica 13. Struktura przestępstwa – dobro chronione Tablica 14. Struktura przestępstwa – podmiot przestępstwa IX Tablica 15. Struktura przestępstwa – strona przedmiotowa (1) Tablica 16. Struktura przestępstwa – związek przyczynowy Tablica 17. Struktura przestępstwa – strona przedmiotowa (2) Tablica 18. Struktura przestępstwa – strona podmiotowa Tablica 19. Struktura przestępstwa – strona podmiotowa przestępstw kwalifikowanych przez następstwo Tablica 20. Zbrodnie i występki Tablica 21. Przestępstwa umyślne i nieumyślne Tablica 22. Przestępstwa z działania i z zaniechania Tablica 23. Przestępstwa materialne i formalne Tablica 24. Przestępstwa powszechne i indywidualne Tablica 25. Przestępstwa trwałe i jednochwilowe Tablica 26. Przestępstwa z naruszenia i narażenia na niebezpieczeństwo dobra chronionego Tablica 27. Przestępstwa przechodnie i nieprzechodnie Tablica 28. Typy przestępstw Tablica 29. Przestępstwa publicznoskargowe i prywatnoskargowe Tablica 30. Pojęcie przestępstwa o charakterze terrorystycznym Tablica 31. Obrona konieczna a stan wyższej konieczności Tablica 32. Okoliczności wyłączające winę Tablica 33. Niepoczytalność (art. 31 § 1 KK) Tablica 34. Błąd w prawie karnym Tablica 35. Przygotowanie Tablica 36. Karalność przygotowania Tablica 37. Usiłowanie Tablica 38. Przygotowanie a usiłowanie Tablica 39. Koncepcje współdziałania w przestępstwie Tablica 40. Formy zjawiskowe Tablica 41. Współsprawstwo Tablica 42. Sprawstwo kierownicze Tablica 43. Sprawstwo polecające Tablica 44. Podżeganie Tablica 45. Pomocnictwo Tablica 46. Rozgraniczenie współsprawstwa i pomocnictwa Tablica 47. Zasady odpowiedzialności za współdziałanie przestępne Tablica 48. Zbieg przestępstw – zbieg przepisów Tablica 49. Zbieg przepisów Tablica 50. Czyny współukarane Tablica 51. Czyn ciągły a ciąg przestępstw – porównanie Tablica 52. Środki penalne Tablica 53. Kara grzywny Tablica 54. Kara ograniczenia wolności Tablica 55. Kary pozbawienia wolności Tablica 56. Zakaz prowadzenia pojazdów Tablica 57. Nawiązka Tablica 58. Świadczenie pieniężne Tablica 59. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie Tablica 60. Przesłanki stosowania warunkowego umorzenia postępowania Tablica 61. Obowiązki próby przy warunkowym umorzeniu postępowania Tablica 62. Skutki przebiegu próby przy warunkowym umorzeniu postępowania Tablica 63. Przesłanki stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary Tablica 64. Grzywna przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary Tablica 65. Okresy próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary Tablica 66. Obowiązki próby przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary Tablica 67. Skutki przebiegu okresu próby warunkowego zawieszenia wykonania kary Tablica 68. Przesłanki warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności Tablica 69. Modyfikacje przesłanek warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary po zbawienia wolności Tablica 70. Okres próby przy warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności Tablica 71. Obowiązki próby przy warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności Tablica 72. Skutki przebiegu okresu próby przy warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolności Tablica 73. Zwolnienie od reszty kary ograniczenia wolności oraz środków karnych Tablica 74. Katalog środków zabezpieczających Tablica 75. Przesłanki zastosowania środka zabezpieczającego Tablica 76. Kara łączna Tablica 77. Okoliczności wyłączające karalność sprawcy Tablica 78. Śmierć sprawcy Tablica 79. Przedawnienie Tablica 80. Wyłączenie instytucji przedawnienia Tablica 81. Okoliczności związane z darowaniem kary Tablica 82. Zatarcie skazania Część szczególna Tablica 83. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne Tablica 84. Ludobójstwo Tablica 85. Szpiegostwo Tablica 86. Ochrona życia Tablica 87. Ochrona zdrowia Tablica 88. Typy zabójstw Tablica 89. Zabójstwo w typie podstawowym Tablica 90. Przerywanie ciąży Tablica 91. Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu Tablica 92. Udział w bójce lub pobiciu – typ podstawowy Tablica 93. Udział w bójce lub pobiciu – typy kwalifikowane Tablica 94. Wypadek komunikacyjny a katastrofa komunikacyjna Tablica 95. Pozbawienie wolności Tablica 96. Groźba bezprawna i groźba karalna Tablica 97. Handel ludźmi Tablica 98. Nękanie (stalking) Tablica 99. Utrwalanie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody Tablica 100. Przestępstwo zmuszania Tablica 101. Zabieg leczniczy bez zgody pacjenta Tablica 102. Naruszenie miru domowego Tablica 103. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania Tablica 104. Przestępstwo zgwałcenia Tablica 105. Przestępstwa związane z wykorzystaniem seksualnym Tablica 106. Przestępstwa pedofilskie Tablica 107. Przestępstwo kazirodztwa Tablica 108. Przestępstwo nawiązania kontaktu z małoletnim w celu wykorzystania seksualnego (grooming) Tablica 109. Przestępstwo propagowania lub pochwalania pedofilii Tablica 110. Przestępstwa związane z pornografią Tablica 111. Przestępstwa związane z prostytucją Tablica 112. Przestępstwo bigamii Tablica 113. Przestępstwo znęcania się Tablica 114. Przestępstwo rozpijania małoletniego Tablica 115. Przestępstwo niealimentacji Tablica 116. Przestępstwo porzucenia małoletniego lub osoby nieporadnej Tablica 117. Przestępstwo uprowadzenia małoletniego lub osoby nieporadnej Tablica 118. Nielegalna adopcja Tablica 119. Dozwolona krytyka Tablica 120. Kodeksowe przestępstwa związane z korupcją Tablica 121. Wyłączenie karalności za łapownictwo Tablica 122. Złagodzenie odpowiedzialności za korupcję wyborczą Tablica 123. Przestępstwo poplecznictwa Tablica 124. Udział w zorganizowanej grupie albo związku przestępczym Tablica 125. Kryminalizacja zachowań odnoszących się do broni palnej i amunicji Tablica 126. Ochrona mienia – granica między przestępstwem a wykroczeniem Tablica 127. Przestępstwa rozbójnicze Tablica 128. Fałszowanie dokumentów Tablica 129. Paserstwo Tablica 130. Kradzież a przywłaszczenie Tablica 131. Oszustwo – oszustwo gospodarcze – oszustwo ubezpieczeniowe Tablica 132. Kradzież – kradzież z włamaniem – kradzież rozbójnicza – rozbój Tablica 133. Przestępstwa przeciwko mieniu – wypadki mniejszej wagi Część D. Testy Test 1. Zasady odpowiedzialności karnej Odpowiedzi do testu 1 Test 2. Formy popełnienia przestępstwa Odpowiedzi do testu 2 Test 3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej Odpowiedzi do testu 3 Test 4. Kary, środki karne, przepadek i środki kompensacyjne Odpowiedzi do testu 4 Test 5. Zasady wymiaru kary i środków karnych Odpowiedzi do testu 5 Test 6. Powrót do przestępstwa i środki związane z poddaniem sprawcy próbie Odpowiedzi do testu 6 Test 7. Zbieg przestępstw, łączenie kar i środków karnych i środki zabezpieczające Odpowiedzi do testu 7 Test 8. Przedawnienie i zatarcie skazania Odpowiedzi do testu 8 Test 9. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą Odpowiedzi do testu 9 Test 10. Część szczególna Odpowiedzi do testu 10
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne procesowe / Marianna Korcyl-Wolska. - Wyd. 2 Stan prawny na 10.03.2005 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 130 s. ; 21 cm.
(KAZUSY / red. serii Alicja Pollesch)
ISBN: 83-7444-013-9
Kazusy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Kazusy karne materialne / Anna Zientara. - Ssan prawny na wrzesień 2019 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2019. - XII, 185, [1] s. : tab. ; 24 cm.
(Aplikacje Prawnicze)
ISBN: 978-83-8158-954-3
Zawiera: Wstęp. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Kazus 1. Odpowiedzialność za przestępstwo popełnione za granicą. Kazus 2. Zmiana ustawy. Kazus 3. Zmiana ustawy po uprawomocnieniu się wyroku. Kazus 4. Zmiana ustawy po uprawomocnieniu się wyroku – kontrawencjonalizacja. Kazus 5. Artykuł 4 KK. Kazus 6. Odpowiedzialność nieletnich. Kazus 7. Pojęcie młodocianego. Kazus 8. Usiłowanie nieudolne. Kazus 9. Usiłowanie nieudolne – brak przedmiotu. Kazus 10. Usiłowanie nieudolne niekarane. Kazus 11. Usiłowanie nieudolne a nieudolność sprawcy. Kazus 12. Czynny żal Kazus 13. Odstąpienie od usiłowania chybionego. Kazus 14. Przygotowanie. Kazus 15. Przygotowanie poprzez wejście w porozumienie a podżeganie. Kazus 16. Sprawstwo kierownicze i polecające. Kazus 17. Pomocnictwo i współsprawstwo. Kazus 18. Współsprawstwo – wejście w porozumienie per facta concludentia. Kazus 19. Współsprawstwo sukcesywne. Kazus 20. Zabójstwo na zlecenie. Kazus 21. Usiłowanie podżegania i podżeganie łańcuszkowe. Kazus 22. Pomocnictwo przez zaniechanie. Kazus 23. Współdziałanie ekstraneusa z intraneusem. Kazus 24. Obrona konieczna. Kazus 25. Obrona konieczna – brak subsydiarności. Kazus 26. Obrona konieczna – przekroczenie granic. Kazus 27. Stan wyższej konieczności. Kazus 28. Stan wyższej konieczności – lekarz. Kazus 29. Błąd co do faktu. Kazus 30. Błąd co do prawa. Kazus 31. Błąd co do kontratypu. Kazus 32. Niepoczytalność. Kazus 33. Środki karne i kompensacyjne, przepadek (I). Kazus 34. Środki karne i kompensacyjne, przepadek (II). Kazus 35. Występek o charakterze chuligańskim. Kazus 36. Nadzwyczajne złagodzenie kary. Kazus 37. Nadzwyczajne złagodzenie kary – art. 60 § 3 KK. Kazus 38. Recydywa specjalna podstawowa. Kazus 39. Multirecydywa. Kazus 40. Warunkowe umorzenie postępowania. Kazus 41. Warunkowe zawieszenie wykonania kary. Kazus 42. Warunkowe przedterminowe zwolnienie. Kazus 43. Kara łączna. Kazus 44. Kara łączna. Kazus 45. Zbieg: zabór pojazdu i jazda w stanie nietrzeźwości. Kazus 46. Zbieg: włamanie i wybicie szyby. Kazus 47. Zbieg rozboju i kradzieży rozbójniczej. Kazus 48. Czyn ciągły. Kazus 49. Ciąg przestępstw. Kazus 50. Kwalifikacja kumulatywna – przestępstwo znęcania się. Kazus 51. Kwalifikacja kumulatywna – udział w pobiciu. Kazus 52. Przedawnienie karalności. Kazus 53. Przedawnienie wykonania kary. Kazus 54. Zatarcie skazania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Procedura karna : zbiór kazusów / pod red. Marianna Korcyl-Wolska. - Stan prawny na 1.01.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008. - 164, [3] s. ; 23 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-878-2
I. Sąd (art. 24 - 39 k.p.k.), 2. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny (art. 45-91 k.p.k.), 3. Czynności procesowe (art. 92-166 k.p.k.), 4. Dowody (art. 167-242 k.p.k.), 5. Środki przymusu (art. 243-296 k.p.k.), 6. Postępowanie przygotowawcze (art. 297-336 k.p.k.), 7. Postepowanie przed sądem pierwszej instancji (art. 337-424 k.p.k.), 8.Postępowanie odwoławcze (art. 425-467 k.p.k.), 9. Postępowanie szczególne (art. 468-517j k.p.k.), 11. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia (art. 549-577 k.p.k), 10. Nadzwyczajne środki zaskarżenia (art. 518-548 k.p.k.), 12. Postepowanie w sprawach karnych ze stosunków miedzynarodowych (art. 578 - 611s k.p.k.)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne procesowe : kazusy dla aplikantów / Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, Marta Tomkiewicz. - Stan prawny na luty 2021 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2021. - XIV, 183 s. ; 24 cm.
(Aplikacje Prawnicze)
ISBN: 978-83-8235-276-4
Zawiera: Wstęp Wykaz literatury Wykaz skrótów 1. Wniosek w trybie art. 9 § 2 KPK 2. Cofnięcie wniosku o ściganie – art. 12 § 3 KPK 3. Ujemna przesłanka procesowa w postaci res iudicata – art. 17 § 1 pkt 7 KPK 4. Mediacja – art. 23a KPK 5. Wyłączenie sędziego – art. 41 § 1 KPK 6. Rozpoznawanie wniosku o wznowienie postępowania przez sędziego, który uprzednio rozpoznawał kasację skazanego, a przesłanka bezstronności w ujęciu zewnętrznym – art. 41 § 1 KPK 7. Prawo tymczasowo aresztowanego do kontaktu z obrońcą – art. 73 KPK 8. Oświadczenie o występowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części bądź zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – art. 49a KPK 9. Wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia – art. 55 i 330 KPK 10. Sprzeczność interesów oskarżonych korzystających z pomocy tego samego obrońcy – art. 85 KPK 11. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej – art. 105 KPK 12. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji – art. 107 § 1 KPK 13. Wniosek o przywrócenie terminu – art. 126 KPK 14. Skutki braku poinformowania oskarżyciela publicznego lub sądu o zmianie adresu oskarżonego – art. 139 KPK 15. Dostęp do postępowania w związku ze złożeniem wniosku o tymczasowe aresztowanie – art. 156 § 5a KPK 16. Oddalenie wniosku dowodowego – art. 170 i 201 KPK a contrario 17. Wadliwie przeprowadzona czynność okazania – art. 173 KPK 18. Zastąpienie treści zeznań/wyjaśnień notatką służbową (urzędową) – art. 174 KPK 19. Prawo do odmowy złożenia zeznań przez małoletniego świadka – art. 182 § 1 KPK 20. Prawo do odmowy zeznań z art. 182 § 3 KPK 21. Wątpliwości co do stanu psychicznego świadka – art. 192 § 2 KPK 22. Dowód z badania wariograficzno-poligraficznego – art. 192a § 1 i art. 199a KPK 56 23. Opinia uzupełniająca biegłego sądowego – art. 201 KPK 24. Uzasadniona wątpliwość co do poczytalności oskarżonego – art. 202 KPK 25. Przeszukanie lokalu mieszkalnego – art. 219 i n. KPK 26. Przeszukanie lokalu a tajemnica obrończa – status aplikanta adwokackiego jako obrońcy – art. 225 § 3 KPK 27. Zatwierdzenie czynności dokonanych w oparciu o art. 230 § 3 KPK 28. Kontakt z adwokatem lub radcą prawnym na żądanie zatrzymanego – art. 245 KPK 29. Zażalenia na zatrzymanie – art. 246 KPK 30. Przesłanki stosowania środków zapobiegawczych – art. 249 i 258 KPK 31. Wnioski o uchylenia stosowania środków zapobiegawczych, składane w toku postępowania sądowego – art. 254 § 1 KPK 32. Ograniczenie w zakresie zaskarżenia postanowienia w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego – art. 254 § 2 KPK 33. Wydanie listu żelaznego – art. 281 KPK 34. Skutki nieusprawiedliwionego niestawiennictwa świadka – art. 285 § 1 KPK 35. Zażalenie do prokuratora nadrzędnego na brak reakcji co do złożonego zawiadomienia o przestępstwie – art. 306 § 3 KPK 36. Wznowienie umorzonego postępowania przygotowawczego – art. 327 § 2 KPK 37. Rozpoznanie wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy – art. 335 § 1 i art. 343 KPK 38. Obowiązek zachowania w tajemnicy okoliczności ujawnionych na rozprawie toczącej się z wyłączeniem jawności – art. 362 KPK 39. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej przez oskarżonego – art. 387 § 1 KPK 40. Sprzeciw stron wobec wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – art. 387 § 2 KPK 41. Skierowanie sprawy na posiedzenie wobec braku znamion czynu zabronionego – art. 399 § 3 pkt 1 KPK 42. Skierowanie sprawy na posiedzenie w celu rozważania kwestii warunkowego umorzenia postępowania karnego – art. 339 § 1 pkt 2 KPK 43. Uzupełnienie wyroku postanowieniem – art. 420 KPK 44. Zakres zaskarżenia apelacji – art. 447 § 1–3 KPK 45. Zarzut obrazy prawa materialnego w apelacji (1) – art. 438 pkt 1 KK 46. Zarzut obrazy prawa materialnego w apelacji (2) – art. 438 pkt 1 KPK 47. Zarzut błędnej wykładni znamion w apelacji – art. 438 pkt 1 KPK 48. Zarzut obrazy prawa procesowego w apelacji (1) – art. 438 pkt 2 KPK 49. Zarzut obrazy prawa procesowego w apelacji (2) – art. 438 pkt 2 KPK 50. Zarzut obrazy prawa procesowego w apelacji (3) – art. 438 pkt 2 KPK 51. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych w apelacji – art. 438 pkt 3 a art. 438 pkt 1 KPK 52. Zarzut rażąco niewspółmiernej kary poniesiony w apelacji – art. 438 pkt 4 KPK 53. Zarzut bezwzględnej przyczyny odwoławczej – art. 439 § 1 pkt 9 KPK 54. Zarzut zaistnienia bezwzględnej przyczyny odwoławczej, podniesiony w apelacji – art. 439 § 1 pkt 4 KPK 55. Apelacja z powodu dekompletacji znamion przypisanego oskarżonemu czynu – art. 444 i n. KPK 56. Oskarżyciel prywatny i postępowanie prywatnoskargowe – art. 485 i n. KPK 57. Postępowanie nakazowe – art. 500 § 1 i n. KPK 58. Postępowanie przyspieszone – art. 517a i n. KPK 59. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego – art. 549 KPK 60. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie i faktyczne wykonanie uchylonego orzeczenia w zakresie przepadku – art. 552 § 1 KPK 61. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie – art. 552 § 4 KPK 62. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie – art. 552 § 4 KPK 63. Wyrok łączny – art. 573 § 1 i 2 KPK 64. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania – art. 607a i n. KPK 65. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania – art. 607k i n. KPK
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Apelacje karne : zagadnienia praktyczne, akta i kazusy / Zbigniew Kapiński. - Wyd. 9 Stan prawny na wrzesień 2021 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2021. - IX, [1], 370 s. ; 24 cm.
(Aplikacje Prawnicze : akta, kazusy)
(Aplikacje Prawnicze : przewodnik)
ISBN: 978-83-8235-521-5
Zawiera: Wstęp. Wykaz skrótów. Część I. Zagadnienia praktyczne i minikazusy. Rozdział I. Uwagi ogólne i omówienie poszczególnych zarzutów apelacyjnych. 1. Uwagi ogólne dotyczące sposobu konstrukcji petitum apelacji. 2. Zarzut obrazy prawa materialnego. 3. Zarzut obrazy przepisów postępowania. 4. Zarzut błędu w ustaleniach faktycznych. 5. Zarzut rażącej niewspółmierności kary lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego lub innego środka. Rozdział II. Ćwiczenia praktyczne. 1. Kazusy. 2. Odpowiedzi do kazusów. Część II. Kazusy z omówieniami i apelacjami Kazus 1. Kazus 2. Kazus 3. Kazus 4. Kazus 5. Kazus 6. Kazus 7. Kazus 8. Kazus 1. Apelacja i omówienie. Kazus 2. Apelacja i omówienie. Kazus 3. Apelacja i omówienie. Kazus 4. Apelacja i omówienie. Kazus 5. Apelacja i omówienie. Kazus 6. Apelacja i omówienie. Kazus 7. Apelacja i omówienie. Kazus 8. Apelacja i omówienie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne : część szczególna / red. Krzysztof Dyl. - Stan prawny na 1.09.2006 r. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2006. - 159 s. ; 21 cm.
(KAZUSY / red. serii Alicja Pollesch)
ISBN: 83-7444-376-6
Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne. Przestępstwa przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Przestępstwa przeciwko obronności. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; Przestępstwa przeciwko środowisku. Przestępstwa przeciwko wolności. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum; przestępstwa przeciwko ochronie informacji. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Przestępstwa przeciwko mieniu. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu: Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Postępowanie karne : pytania, kazusy, tablice, testy / Anna Grochowska-Wasilewska, Łukasz Jagiełłowicz, Łukasz Wiśniewski. - Wyd. 5 zaktualizowane i zmienione, stan prawny: 1 maja 2021 r. (z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy o doręczeniach elektronicznych, Dz.U. 2020 r. poz. 2320). - Warszawa : C.H.Beck , 2021. - X, 396 s. : rys. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8235-617-5
Zawiera: Wykaz skrótów. Część A. Pytania egzaminacyjne. I. Zagadnienia wstępne. Pytania 1–9. II. Zasady procesu karnego. Pytania 10–21. III. Przesłanki procesowe. Pytania 22–26. IV. Sąd. Pytania 27–34. V. Strony procesowe oraz inni uczestnicy postępowania. Pytania 35–67. VI. Czynności procesowe. Pytania 68–78. VII. Dowody. Pytania 79–95. VIII. Środki przymusu. Pytania 96–111. IX. Postępowanie przygotowawcze. Pytania 112–129. X. Postępowanie przed sądem I instancji. Pytania 130–145. XI. Postępowanie odwoławcze. Pytania 146–166. XII. Postępowania szczególne. Pytania 167–177. XIII. Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Pytania 178–190. XIV. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia. Pytania 191–194. XV. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Pytania 195–197. Część B. Kazusy. Kazus 1. Właściwość miejscowa i rzeczowa sądu. Kazus 2. Wyłączenie sędziego z uwagi na niezdolność do orzekania w danej sprawie. Kazus 3. Instytucja iudex suspectus. Kazus 4. Instytucja perpetuatio fori. Kazus 5. Okoliczności wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia. Kazus 6. Cofnięcie aktu oskarżenia. Kazus 7. Złożenie wyjaśnień na piśmie. Kazus 8. Konsekwencje czynności podejmowanych lub zaniechanych przez obrońcę i pełnomocnika dla reprezentowanych uczestników postępowania. Kazus 9. Charakter prawny terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia. Kazus 10. Zupełny zakaz dowodowy. Kazus 11. Bezwzględny zakaz dowodowy. Kazus 12. Przestępstwo składania fałszywych zeznań a realizacja prawa do obrony. Kazus 13. Forma oddalenia wniosku dowodowego, zmiana kwalifikacji prawnej czynu w trakcie postępowania sądowego. Kazus 14. Uprawnienia zatrzymanego. Kazus 15. Zaskarżalność postanowienia sądu odwoławczego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydanego wskutek zażalenia. Kazus 16. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie. Kazus 17. Wszczęcie postępowania przygotowawczego. Kazus 18. Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego i tryb jej zaskarżenia. Kazus 19. Obrońca w postępowaniu przygotowawczym i jego udział w przesłuchaniu podejrzanego. Kazus 20. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym. Kazus 21. Formy postępowania przygotowawczego. Czynność przedstawienia zarzutów. Kazus 22. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów i związane z nim uprawnienia informacyjne podejrzanego. Kazus 23. Aktywność dowodowa stron w postępowaniu przygotowawczym i ich udział w jego czynnościach. Kazus 24. Zmiana zarzutów przedstawionych podejrzanemu a akt oskarżenia. Kazus 25. Wzruszenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Kazus 26. Skazanie bez przeprowadzania rozprawy – orzeczenie przez sąd kary niezgodnej z wnioskiem prokuratora. Kazus 27. Rozszerzenie oskarżenia w trybie z art. 398 KPK. Kazus 28. Możliwość zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego w akcie oskarżenia czynu przez sąd. Kazus 29. Termin do wniesienia apelacji, instytucja przywrócenia terminu. Kazus 30. Zakres postępowania dowodowego w postępowaniu apelacyjnym, wyrok kasatoryjny sądu odwoławczego. Kazus 31. Skład sądu odwoławczego na rozprawie apelacyjnej. Kazus 32. Instytucja tzw. instancji poziomej. Kazus 33. Cofnięcie apelacji wniesionej na korzyść oskarżonego. Kazus 34. Skutki niestawiennictwa oskarżyciela prywatnego na posiedzenie pojednawcze. Kazus 35. Przesłanki wydania wyroku nakazowego i sposób jego zaskarżania. Kazus 36. Dopuszczalność kasacji. Kazus 37. Granice rozpoznania kasacji. Rodzaje rozstrzygnięć Sądu Najwyższego w postępowaniu kasacyjnym. Kazus 38. Przesłanki wznowienia postępowania karnego. Tryb zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie wznowienia. Kazus 39. Wznowienie postępowania propter nova a opinia biegłego. Kazus 40. Podjęcie warunkowo umorzonego postępowania karnego. Kazus 41. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie. Zarzut przedawnienia roszczenia. Część C. Tablice. Tablica 1. Prawo karne a prawo karne procesowe. Tablica 2. Funkcje prawa karnego procesowego. Tablica 3. Cele postępowania karnego. Tablica 4. Przedmiot procesu. Tożsamość czynu. Tablica 5. Podział zasad procesu karnego. Tablica 6. Struktura organizacyjna sądownictwa w sprawach karnych. Tablica 7. Struktura organizacyjna prokuratury. Tablica 8. Właściwość sądu. Tablica 9. Skład sądu I instancji na rozprawie. Tablica 10. Skład sądu odwoławczego na rozprawie apelacyjnej. Tablica 11. Iudex inhabilis a iudex suspectus. Tablica 12. Podział przesłanek procesowych na materialne, formalne i mieszane. Tablica 13. Definicja oskarżonego (art. 71 KPK). Tablica 14. Przesłanki obrony obligatoryjnej (art. 79, 80 KPK). Tablica 15. Definicja pokrzywdzonego. Tablica 16. Pokrzywdzony jako strona postępowania. Tablica 17. Procedura wnoszenia subsydiarnego aktu oskarżenia. Tablica 18. Różnice między prywatnym a subsydiarnym aktem oskarżenia. Tablica 19. Przedstawiciele procesowi stron. Tablica 20. Podział czynności procesowych ze względu na charakter czynności i treść czynności procesowych. Tablica 21. Terminy w postępowaniu karnym. Tablica 22. Wniosek dowodowy. Tablica 23. Czynności dowodowe. Tablica 24. Zakazy dowodowe. Tablica 25. Podział kodeksowy środków przymusu. Tablica 26. Kategorie środków zapobiegawczych. Tablica 27. Kontrola stosowania środków zapobiegawczych. Tablica 28. Okresy stosowania tymczasowego aresztowania. Tablica 29. Postępowanie przygotowawcze w toku procesu karnego. Tablica 30. Cele postępowania przygotowawczego. Tablica 31. Przebieg postępowania przygotowawczego. Tablica 32. Organy postępowania przygotowawczego. Tablica 33. Strony postępowania przygotowawczego. Tablica 34. Czynność przedstawienia zarzutów. Tablica 35. Funkcje aktu oskarżenia. Tablica 36. Zakończenie postępowania przygotowawczego. Tablica 37. Skazanie bez rozprawy. Tablica 38. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Tablica 39. Fazy postępowania głównego. Tablica 40. Postępowania szczególne. Tablica 41. System środków zaskarżenia w polskim procesie karnym. Tablica 42. Wymogi formalne środka odwoławczego. Tablica 43. Rodzaje orzeczeń sądu odwoławczego. Tablica 44. Wyjście przez sąd odwoławczy poza granice zaskarżenia. Tablica 45. Rodzaje nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Tablica 46. Kasacja strony a kasacja podmiotów szczególnych. Tablica 47. Rodzaje rozstrzygnięć Sądu Najwyższego w postępowaniu kasacyjnym. Tablica 48. Podstawy wznowienia postępowania karnego. Tablica 49. Rodzaje rozstrzygnięć kończących postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania. Tablica 50. Podstawy skargi nadzwyczajnej. Część D. Testy. Test 1. Przepisy wstępne. Test 2. Właściwość i skład sądu; wyłączenie sędziego. Test 3. Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny. Test 4. Czynności procesowe. Test 5. Porządek czynności procesowych, terminy i doręczenia. Test 6. Protokoły, przeglądanie akt i sporządzanie odpisów, a także odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt. Test 7. Dowody. Test 8. Środki przymusu. Test 9. Postępowanie przygotowawcze. Test 10. Postępowanie przed sądem I instancji. Test 11. Postępowanie odwoławcze. Test 12. Apelacja i zażalenie. Test 13. Postępowania szczególne. Test 14. Nadzwyczajne środki zaskarżenia – kasacja. Test 15. Nadzwyczajne środki zaskarżenia – wznowienie postępowania. Test 16. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia. Test 17. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych oraz koszty procesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again