Form of Work
Książki
(5)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Grajewski Jan
(1)
Grzegorczyk Tomasz
(1)
Grześkowiak Alicja (1941- )
(1)
Marek Andrzej (1940-2012)
(1)
Muras Zdzisław
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Prawo karne
(3)
Prawo karne procesowe
(2)
Dowód
(1)
Dowód sądowy
(1)
Kara (prawo)
(1)
Postępowanie przygotowawcze
(1)
Postępowanie sądowe
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo państwowe
(1)
Przestępstwo
(1)
Sądownictwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Wina (prawo)
(1)
Środki zabezpieczające (prawo)
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Prawo karne / Andrzej Marek. - Wyd. 10 zm. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXXIII, [1] , 678 s. : tab. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-2753-2
Część ogólna: Dział I.: Wiadomości wstępne. Ustawa karna: Rozdział I.: Prawo karne, jego podział i dotychczasowe reformy, Rozdział II.: Nauka prawa karnego i nauki pokrewne, Rozdział III.: Podstawowe informacje o przestępczości, Rozdział IV.: Ustawa karna, jej budowa i stosowanie, Rozdział V.: Zasady obowiązywania ustawy karnej ; Dział II.: Nauka o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności: Rozdział I.: Ogólne pojęcie przestępstwa, Rozdział II.: Przedmiot i strona przedmiotowa przestępstwa , Rozdział III.: Strona podmiotowa przestępstwa (wina i jej formy), Rozdział IV.: Okoliczności uchylające (umniejszające) winę , Rozdział V.: Okoliczności uchylające karną bezprawność czynu , Rozdział VI.: Formy popełnienia przestępstwa , Rozdział VII.: Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy ; Dział III.: Kary, środki karne i ich stosowanie: Rozdział I.: Pojęcie i systematyka kar oraz innych środków karnych , Rozdział II.: Kary , Rozdział III.: Środki karne , Rozdział IV.: Środki probacyjne , Rozdział V.: Środki zwalczania recydywy oraz przestępczości zawodowej, zorganizowanej, terrorystycznej i chuligańskiej , Rozdział VI.: Sądowy wymiar kary i środków karnych , Rozdział VII.: Środki zabezpieczające , Rozdział VIII.: Środki stosowane wobec nieletnich , Rozdział IX.: Uchylenie karalności i darowanie kary. Zatarcie skazania ; Część szczególna: Rozdział I.: Wiadomości wstępne , Rozdział II.: Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne, Rozdział III.: Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i jej obronności, Rozdział IV.: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, Rozdział V.: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i środowisku , Rozdział VI.: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, Rozdział VII.: Przestępstwa przeciwko wolności , Rozdział VIII.: Przestępstwa przeciwko wolności i obyczajności w dziedzinie stosunków seksualnych, Rozdział IX.: Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, Rozdział X.: Przestępstwa przeciwko czci, nietykalności i innym prawom jednostki, Rozdział XII.: Przestępstwa przeciwko mieniu, Rozdział XII.: Przestępstwa gospodarcze, Rozdział XIII.: Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, Rozdział XIV.: Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, Rozdział XV.: Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, Rozdział XVI.: Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i dokumentom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne / red. Alicja Grześkowiak. - Wyd. 3 popr. i uzupeł. Stan prawny na 22.03.2011 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 426 s. : 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-2584-2
Cz.I Wprowadzenie do nauki prawa karnego: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Ustawa karna i jej obowiązywanie. Cz.II Nauka o przestępstwie: 1.Definicja przestępstwa, 2. Struktura przestępstwa, 3. Okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy), 4. Okoliczności wyłączające winę, 5. Formy stadialne przstępstwa, 6. Formy współdziałania przestępnego, 7. Zbieg przestępstw, 8. Zbieg przepisów. Cz.III Środki penalne: 1. Pojęcie i teorie kary, 2. Kary, 3. Środki karne, 4. Środki probacyjne, 5. Środki zabezpieczające, 6. Zasady wymiaru kary i środków karnych, 7. Kara łączna, 8. Wyłączenie karalności sprawcy, zatarcie skazania. Cz.IV Część szczegółowa: 1. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, 2. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 4. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, 5. Przestępstwa przeciwko wolności, 6. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, 7. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, 8. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, 9. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 10. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 11. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, 12. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, 13. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, 14. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 15. Przestępstwa przeciwko obronności i obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo karne procesowe - część ogólna / red. Jan Grajewski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 438 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-3146-1
1. Pojęcia podstawowe. 2. Proces karny - rys historyczny. 3. Naczelne zasady procesu karnego. 4. Przesłanki procesowe. 5. Uczestnicy procesu karnego. 6. Czynności procesowe. 7. Dowody.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-704-9
Część ogólna: 1. Zagadnienia wstępne, 2. Naczelne zasady procesowe, 3. Warunki dopuszczalności postępowania karnego, 4. Sąd, inne organy procesowe i pomocnicy procesowi, 5. Strony postępowania karnego, 6. Przedstawiciele procesowi stron, rzecznicy interesu społecznego i inni uczestnicy postępowania karnego, 7. Czynności procesowe, 8. Dowody, 9. Środki przymusu. Część szczególna: 10. Postępowanie przygotowawcze, 11. Postępowanie przed sądem i instancji, 12. Postępowanie odwoławcze, 13. Postępowanie szczególne, 14. Nadzwyczajne środki zaskarżenia, 15. Postępowania po uprawomocnieniu się orzeczenia, 16. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, 17. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Podstawy prawa / Zdzisław Muras. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXVIII, 443, [1] s. : rys. ; 24 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-2707-5
1. Ogólne wiadomości o prawie; 2. Podstawowe zagadnienia dotyczące państwa; 3. Prawo konstytucyjne; 4. Prawo administracyjne; 5. Prawo karne; 6. Prawo cywilne ; 7. Prawo gospodarcze; 8. Prawo Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again