Forma i typ
Książki
(78)
Dostępność
dostępne
(59)
tylko na miejscu
(40)
wypożyczone
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(61)
Czytelnia
(40)
Autor
Grajewski Jan
(6)
Marek Andrzej (1940-2012)
(5)
Warylewski Jarosław (1959-2020)
(5)
Lityński Adam
(4)
Baniak Stanisław
(3)
Bojarski Marek
(3)
Bojarski Tadeusz
(3)
Gardocki Lech (1944- )
(3)
Grzegorczyk Tomasz
(3)
Grześkowiak Alicja (1941- )
(3)
Tylman Janusz
(3)
Wróbel Włodzimierz
(3)
Barczak-Oplustil Agnieszka
(2)
Bielski Marek
(2)
Blaski Ewelina
(2)
Bogdan Grzegorz
(2)
Dukiet-Nagórska Teresa
(2)
Dyl Anna
(2)
Dyl Krzysztof
(2)
Fiutak Agnieszka
(2)
Giezek Jacek
(2)
Górowski Wojciech
(2)
Kardas Piotr
(2)
Majewski Jarosław
(2)
Miętkowska Katarzyna
(2)
Mozgawa Marek
(2)
Prusak Feliks
(2)
Raglewski Janusz
(2)
Sienkiewicz Zofia
(2)
Tokarz Andrzej
(2)
Świda Zofia
(2)
Artymiak Grażyna
(1)
Błaszczyk Magdalena
(1)
Dudka Katarzyna (1967- )
(1)
Flis-Świeczkowska Marta
(1)
Jankowski Wojciech J
(1)
Kmieciak Zbigniew
(1)
Kmiecik Romuald
(1)
Konarska-Wrzosek Violetta (1952- )
(1)
Korcyl-Wolska Marianna
(1)
Kuć Małgorzata
(1)
Mierzejewski Piotr
(1)
Migdał Jerzy
(1)
Morawski Lech
(1)
Muras Zdzisław
(1)
Namysłowska-Gabrysiak Barbara
(1)
Nawacki Maciej
(1)
Oczkowski Tomasz
(1)
Pawela Stanisław
(1)
Pohl Łukasz
(1)
Ponikowski Ryszard
(1)
Posnow Włodzimierz
(1)
Rogalski Maciej
(1)
Sawicki Janusz
(1)
Skorupka Jerzy (1950 - )
(1)
Skrętowicz Edward
(1)
Snarski Tomasz
(1)
Starzyński Piotr
(1)
Stefański Ryszard A
(1)
Steinborn Sławomir
(1)
Suwaj Patrycja Joanna
(1)
Szumiło-Kulczycka Dobrosława
(1)
Szymanowski Teodor
(1)
Waltoś Stanisław (1932- )
(1)
Wilk Leszek
(1)
Zawłocki Robert
(1)
Zbrojewska Monika
(1)
Zoll Andrzej
(1)
Łoszewska-Ołowska Maria
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(31)
2000 - 2009
(47)
Kraj wydania
Polska
(78)
Język
polski
(78)
Temat
Prawo karne
(46)
Kara (prawo)
(29)
Przestępstwo
(24)
Prawo karne procesowe
(20)
Wina (prawo)
(10)
Środki zabezpieczające (prawo)
(9)
Odpowiedzialność karna
(8)
Prawo karne finansowe
(8)
Prawo
(7)
Prawo cywilne
(6)
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe
(6)
Prawo administracyjne
(5)
Dowód
(4)
Organy ochrony prawnej
(4)
Polska
(4)
Postępowanie przygotowawcze
(4)
Prawo pracy
(4)
Prawo wykroczeń
(4)
Ubezpieczenia społeczne
(4)
Sądownictwo
(3)
Dowód sądowy
(2)
Etyka lekarska
(2)
Finanse
(2)
Kara pozbawienia wolności
(2)
Medycyna
(2)
Odpowiedzialnośc cywilna
(2)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(2)
Opłaty sądowe
(2)
Orzecznictwo karne -- Polska
(2)
Postępowanie administracyjne
(2)
Postępowanie sądowe
(2)
Prawo finansowe
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo karne wykonawcze
(2)
Prawo państwowe
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Internet
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Naczelny Sąd Administracyjny
(1)
Odpowiedzialność za wykroczenia
(1)
Orzecznictwo karne
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Podatek
(1)
Postępowanie przygotowawcze -- Polska -- stan na 2005 r
(1)
Postępowanie przygotowawcze -- Polska -- stan na 2008 r
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Postępowanie w sprawach o wykroczenia
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo karne procesowe -- Polska -- stan na 2005 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Prawo karne procesowe -- Polska -- stan na 2008 r. -- podręcznik akademicki
(1)
Prawo konstytucyjne
(1)
Prawo socjalne
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Procesy sądowe
(1)
Przedawnienie odpowiedzialności karnej
(1)
Przestępczość
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości
(1)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(1)
Recydywa (prawo)
(1)
Sądownictwo - błędy
(1)
Trybunał Konstytucyjny
(1)
Unia Europejska
(1)
Ułaskawienie
(1)
Więziennictwo
(1)
Środki odwoławcze
(1)
Środki odwoławcze -- Polska -- stan na 2005 r.
(1)
Środki odwoławcze -- Polska -- stan na 2008 r.
(1)
Temat: czas
1901-
(4)
Gatunek
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
(1)
78 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Prawo karne / Lech Gardocki. - Wyd. 17 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - 361, [3] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-3144-7
1. Zagadnienia wstępne; 2. Nauka o przestępstwie; 3. Nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających; 4. Poszczególne przestępstwa.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (2 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo karne / Lech Gardocki. - Wyd. 18 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2013. - 367, [1] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-5444-6
1. Zagadnienia wstępne; 2. Nauka o przestępstwie; 3. Nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających; 4. Poszczególne przestępstwa.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 8373875646
1. Odpowiedzialność karna w obrocie gospodarczym - zagadnienia ogólne, 2. Przedmiot ochrony przepisów karnych gospodarczych, 3. Popełnienie czynu zabronionego w obrocie gospodarczym, 4. Związek przyczynowy w przestępstwach gospodarczych, 5. Formy popełniania przestępstwa gospodarczego, 6. Przestępność czynu zabronionego w robocei gospodarczym, 7. Wyłączenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, 8. Zakończenie
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7806-439-8
Cz. I Zagadnienia wstępne i nauka o ustawie karnej; 1. Pojęcie i podział prawa karnego, 2. Nauka prawa karnego orza nauki pokrewne i pomocnicze, 3.Cele i funkcje prawa karnego, 4. Uwarunkowania historyczne i tendencje rozwojowe prawa karnego, 5. Podstawowe zasady prawa karnego, 6. Źródła polskiego prawa karnego, 7. Budowa i rodzaje zakazów karnych, 8. Stosowanie przepisów ustawy karnej, 9. Zakres obowiązywania i zastosowania polskiej ustawy karnej, 10. Przesłanki przestępczości czynu i odpowiedzialności karnej. Cz. II Nauka o czynie zabronionym; 11. Czyn, 12. Pojęcie i znaczenie związku przyczynowego, 13. Kryminalna bezprawność czynu, 14. Znamiona typów czynów zabronionych, 15. Klasyfikacja przestępstw i wykroczeń, 16. Kontratypy, 17. Społeczna szkodliwość czynu, 18. Zawinienie i jego przesłanki, 19. Formy stadialne i postacie zjawiskowe czynu zabronionego, 20. Wielość przepisów ustawy i wielość czynów zabronionych. Cz. III Nauka o środkach reakcji karnej; 21. Teorie karne, 22. Kary, 23. Środki karne, 24. Środki probacyjne, 25. Środki zabezpieczające, 26. Środki zwalczania recydywy, przestępczości zawodowej i zorganizowanej oraz terroryzmu, 27. Pozostałe środki, 28. Zasady i dyrektywy wymiaru kar oraz innych środków reakcji karnej, 29. Środki wychowawcze oraz środek poprawczy, 30. Wyłączenie i redukcja reakcji karnej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7641-809-4
1. Cześć ogólna: Zagadnienia wstępne; Obowiązywanie ustawy karnej; Funkcje i zasady prawa karnego; Pojęcie przestępstwa. Nauka o przestępstwie; Kary i środki karne; 2. Część szczegółowa: Bezpieczeństwo publiczne jako przedmiot ochrony; Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu zewnętrznemu; Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu; Pozostałe typy przestępstw.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo karne / Lech Gardocki. - Wyd. 16 zm. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - 359, [1] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-1956-8
1. Zagadnienia wstępne; 2. Nauka o przestępstwie; 3. Nauka o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających; 4. Poszczególne przestępstwa.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-407-6
1. Prawo administracyjno-karne czy nowa dziedzina prawa? 2. Prawo administracyjno-karne jako ponadczasowy problem prawny, 3.Geneza prawa administracyjno-karnego w Polsce, 4.Pieniężne kary administracyjne, 5.Analiza przepisów statuujących odpowiedzialność administracyjno-karną na tle orzecznictwa NSA, 6.Charakter, miejsce
i rola prawa administracyjno-karnego w świetle orze cznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 7.Ocena polskiego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 342.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Proces karny : część szczególna / red. nauk. Grażyna Artymiak, Maciej Rogalski. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. Stan prawny na 1.03.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 462, [2] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0793-2
1. Postępowanie przygotowawcze; 2. Postępowanie przed sądami pierwszej instancji; 3. Postępowanie kontrolne; 4. Kodeksowe postępowanie szczególne; 5. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia; 6. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych; 7. Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych; 8. Koszty sadowe.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7806-447-3
Cz. I. Wiadomości wstępne: 1. Ogólne wiadomości o prawie karnym; 2. Zasady prawa karnego; 3. Źródła prawa karnego, jego normy i ich wykładnia; Cz. II. Nauka o przestępstwie: 1. Istota przestępstwa; 2. Ustawowe znamiona czynu zabronionego; 3. Bezprawność i wina; 4. Formy stadialne i zasady odpowiedzialności za nie; 5. Współdziałanie przestępne; 6. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną; 7. Jedność- wielość czynów i przestępstw; 8. Obowiązywanie polskiej ustawy karnej w czasie, w miejscu i co do osób; Cz. III. Środki oddziaływania właściwe prawu karnemu i ich stosowanie: 1. Kara i ewolucja środków penalnych; 2. Kary; 3. Środki karne; 4. Środki związane z wyznaczaniem okresu próby; 5. Wymiar kary i środków karnych; 6. Ustanie i ograniczenie karalności, zatarcie skazania; 7. Środki zabezpieczające; 8. Odpowiedzialność karna, konsekwencje popełnienia czynu określonego w ustawie karnej przez nieletniego, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych; Cz. IV. Wybrane typizacje części szczególnej kodeksu karnego: 1. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne; 2. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Przestępstwa przeciwko obronności; 4. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu; 5. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji; 6. Przestępstwa przeciwko środowisku; 7. Przestępstwa przeciwko wolności; 8. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece; 9. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej; 10. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową; 11. Przestępstwa przeciwko instytucji państwowych i samorządowych; 12. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości; 13. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu; 14. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji; 15. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów; 16. Przestępstwa przeciwko mieniu; 17. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu; 18. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; Cz. V. Wybrane zagadnienia części wojskowej kodeksu karnego
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo karne / red. Alicja Grześkowiak. - Wyd. 4 popr. i uzupeł. - Warszawa : C.H.Beck, 2012. - 442 s. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-3904-7
Cz.I Wprowadzenie do nauki prawa karnego: 1. Zagadnienia ogólne, 2. Ustawa karna i jej obowiązywanie. Cz.II Nauka o przestępstwie: 1.Definicja przestępstwa, 2. Struktura przestępstwa, 3. Okoliczności wyłączające bezprawność (kontratypy), 4. Okoliczności wyłączające winę, 5. Formy stadialne przstępstwa, 6. Formy współdziałania przestępnego, 7. Zbieg przestępstw, 8. Zbieg przepisów. Cz.III Środki penalne: 1. Pojęcie i teorie kary, 2. Kary, 3. Środki karne, 4. Środki probacyjne, 5. Środki zabezpieczające, 6. Zasady wymiaru kary i środków karnych, 7. Kara łączna, 8. Wyłączenie karalności sprawcy, zatarcie skazania. Cz.IV Część szczegółowa: 1. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, 2. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 4. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu w komunikacji, 5. Przestępstwa przeciwko wolności, 6. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, 7. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, 8. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, 9. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 10. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 11. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, 12. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, 13. Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, 14. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, 15. Przestępstwa przeciwko obronności i obowiązkowi pełnienia służby wojskowej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo karne / red. nauk. Ewelina Blaski. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 270, [1] s. ; 23 cm.
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-185-2
1. Zagadnienia wstępne, 2. Struktura przestępstwa. Podział przestępstw, 3. Odpowiedzialność karna za przestępstwa materialne popełnione w formie zaniechania, 4. Przypisanie skutku w prawie karnym, 5. Prawo karne intertemporalne, 6. Podmiotowa zdolność do ponoszenia odpowiedzialności karnej, 7. Strona podmiotowa przestępstwa, 8. Formy popełniania przestępstwa, 9.Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną, 10. Błąd i jego rodzaje w prawie karnym, 11. Środki karnoprawne reakcji na czyn przestępny, 12. Zbieg przepisów a zbieg przestępstw, 13. Czyn ciągły i ciąg przestępstw - różne koncepcje przestępstwa ciągłego, 14. Recydywa - powrót do przestępstwa, 15. Przedawnienie
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7601-904-8
1. Materialne prawo skarbowe: Prawo karne skarbowe- pojęcie, funkcje i miejsce w systemie prawa karnego; Kształtowanie się i rozwój prawa karnego skarbowego w Polsce; Kodeks karny skarbowy, jego budowa i struktura przepisów; Zasady obowiązywania ustawy- kodeks karny skarbowy; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe; Formy popełnienia przestępstw i wykroczeń skarbowych; Zbieg przestępstw skarbowych lub wykroczeń skarbowych oraz zbieg przepisów kodeksu karnego skarbowego lub przepisów k.k.s. i przepisów karnych innych ustaw; kary grożące za przestępstwa i wykroczenia skarbowe; Środki karne, ich rodzaje i rola; Wymiar kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe; Przypadki zaniechania ukarania sprawcy za przestępstwa i wykroczenia skarbowe z wyłączeniem instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności; Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za przestępstwa skarbowe popełnione przez osoby fizyczne; Przedawnienie karalności oraz przedawnienie wykonania kary. Darowanie czynu bądź kary. Zatarcie skazania; Wprowadzenie do części szczególnej k.k.s.; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji; Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami lub usługami; Przestępstwa i wykroczenia przeciwko obrotowi dewizowemu; Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach; 2. Postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe: Zagadnienia ogólne; Strony i ich przedstawiciele; Zabezpieczenia majątkowe; Właściwość organów postępowania przygotowawczego; Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgoda sprawy; Postępowanie przygotowawcze; Postępowanie przed sądem pierwszej instancji; Postępowanie odwoławcze; Nadzwyczajne środki zaskarżania; Postępowanie nakazowe; Postępowanie w stosunku do nieobecnych; Postepowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna / Teodor Szymanowski, Jerzy Migdał. - Stan prawny 1.01.2014 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. ., 2014. - 470, [2], XVI s. : il. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-4577-1
1. Zagadnienia ogólne: Zagadnienia wprowadzające; Źródła prawa karnego wykonawczego; Międzynarodowe standardy wykonywania kar; Organy postępowania wykonawczego; Postępowanie wykonawcze; Nadzór i kontrola nad wykonywaniem kar i środków stosowanych wobec sprawców przestępstw; Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu kary; 2. Wykonywanie kar i środków karnych: Wykonywanie grzywien; Wykonywanie kary ograniczenia wolności; Wykonywanie środków związanych z poddaniem sprawcy próbie; Wykonywanie środków karnych; 3. Wykonywanie kar i pozbawienia wolności w przeszłości: Kształtowanie się kary pozbawienia wolności i historia systemów jej wykonywania; Historia więziennictwa w Polsce; 4. System penitencjarny w Polsce współczesnej: Cele, zasady, funkcje oraz istota kary pozbawienia wolności; Klasyfikacja skazanych i zakładów karnych oraz charakterystyka osób pozbawienia wolności; Systemy wykonywania kary pozbawienia wolności; Środki oddziaływania penitencjarnego; Prawa i obowiązki skazanych; Nagrody i ulgi przyznawane skazanym oraz wymierzane im kary dyscyplinarne i możliwość stosowania środków przymusu; Warunki bytowe i świadczenia zdrowotne udzielane skazanym; Odroczenie i przerwa w karze pozbawienia wolności oraz warunkowe przedterminowe zwolnienie; przygotowanie skazanych do zwolnienia i świadczenie pomocy postpenitencjarnej; Wykonywanie środków zabezpieczających; Wykonywanie tymczasowego aresztowanial Skuteczność wykonywania kar i środków karnych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7334-329-6
Cz. I Wiadomości wstępne. Nauka o ustawie karnej; 1. Pojęcie i funkcje prawa karnego, 2. Prawo karne oraz jego miejsce w systemie nauk penalnych, 3. Podstawowe zasady prawa karnego, 4. Źródła prawa karnego, 5. Struktura przepisu (normy) prawa karnego, 6. Zasady obowiązywania ustawy karnej. Cz. II Nauka o przestępstwie; 7. Pojęcie przestępstwa i jego struktura, 8. Przedmiot prawnokarnej ochrony, 9. Typizacja przestępstw oraz jej elementy, 10. Bezprawność czynu oraz okoliczności ją wyłączające, 11. Wina oraz okoliczności ja wyłączające, 12. Etapy realizacji przestępstwa (formy stadialne), 13. Formy współdziałania przestępnego, 14. Zbieg przepisów ustawy oraz zbieg przestępstw. Cz. III Nauka o karze, środkach karnych i zasadach wymiaru; 15. Pojęcie oraz cele kary kryminalnej, 16. Kary, 17. Środki karne, 18. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, 19. Wymiar kary, 20. Nadzwyczajne złagodzenie i nadzwyczajne zaostrzenie kary, 21. Uchylenie karalności i darowanie kary, zatarcie skazania, 22. Środki zabezpieczające, 23. Zasady traktowania i środki stosowane wobec nieletnich. Cz. IV Zakres penalizacji, części szczególnej Kodeksu Karnego; 24. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, 25. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 26. Przestępstwa przeciwko obronności, 27. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 28. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, 29. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 30. Przestępstwa przeciwko środowisku, 31. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, 32. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, 33. Przestępstwa przeciwko wolności, 34. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, 35. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, 36. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zawodową, 37. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 38. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 39. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, 40. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, 41. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, 42. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 43. Przestępstwa przeciwko Mieniu, 44. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 45. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (2 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7334-329-6
Cz. I Wiadomości wstępne. Nauka o ustawie karnej; 1. Pojęcie i funkcje prawa karnego, 2. Prawo karne oraz jego miejsce w systemie nauk penalnych, 3. Podstawowe zasady prawa karnego, 4. Źródła prawa karnego, 5. Struktura przepisu (normy) prawa karnego, 6. Zasady obowiązywania ustawy karnej. Cz. II Nauka o przestępstwie; 7. Pojęcie przestępstwa i jego struktura, 8. Przedmiot prawnokarnej ochrony, 9. Typizacja przestępstw oraz jej elementy, 10. Bezprawność czynu oraz okoliczności ją wyłączające, 11. Wina oraz okoliczności ja wyłączające, 12. Etapy realizacji przestępstwa (formy stadialne), 13. Formy współdziałania przestępnego, 14. Zbieg przepisów ustawy oraz zbieg przestępstw. Cz. III Nauka o karze, środkach karnych i zasadach wymiaru; 15. Pojęcie oraz cele kary kryminalnej, 16. Kary, 17. Środki karne, 18. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, 19. Wymiar kary, 20. Nadzwyczajne złagodzenie i nadzwyczajne zaostrzenie kary, 21. Uchylenie karalności i darowanie kary, zatarcie skazania, 22. Środki zabezpieczające, 23. Zasady traktowania i środki stosowane wobec nieletnich. Cz. IV Zakres penalizacji, części szczególnej Kodeksu Karnego; 24. Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, 25. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 26. Przestępstwa przeciwko obronności, 27. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 28. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, 29. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 30. Przestępstwa przeciwko środowisku, 31. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, 32. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości, 33. Przestępstwa przeciwko wolności, 34. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, 35. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej, 36. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zawodową, 37. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, 38. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 39. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, 40. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, 41. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji, 42. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, 43. Przestępstwa przeciwko Mieniu, 44. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 45. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-084-7
1. Kodeks karny. Część ogólna Kazusy, 2. Kodeks karny. Część szczególna. Kazusy, 3. Prawo karne materialne Testy, 4. Kodeks karny skarbowy. Kazusy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-7526-084-7
1. Kodeks karny. Część ogólna Kazusy, 2. Kodeks karny. Część szczególna. Kazusy, 3. Prawo karne materialne Testy, 4. Kodeks karny skarbowy. Kazusy
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo karne / Andrzej Marek. - Wyd. 10 zm. i uaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2011. - XXXIII, [1] , 678 s. : tab. ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-2753-2
Część ogólna: Dział I.: Wiadomości wstępne. Ustawa karna: Rozdział I.: Prawo karne, jego podział i dotychczasowe reformy, Rozdział II.: Nauka prawa karnego i nauki pokrewne, Rozdział III.: Podstawowe informacje o przestępczości, Rozdział IV.: Ustawa karna, jej budowa i stosowanie, Rozdział V.: Zasady obowiązywania ustawy karnej ; Dział II.: Nauka o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności: Rozdział I.: Ogólne pojęcie przestępstwa, Rozdział II.: Przedmiot i strona przedmiotowa przestępstwa , Rozdział III.: Strona podmiotowa przestępstwa (wina i jej formy), Rozdział IV.: Okoliczności uchylające (umniejszające) winę , Rozdział V.: Okoliczności uchylające karną bezprawność czynu , Rozdział VI.: Formy popełnienia przestępstwa , Rozdział VII.: Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy ; Dział III.: Kary, środki karne i ich stosowanie: Rozdział I.: Pojęcie i systematyka kar oraz innych środków karnych , Rozdział II.: Kary , Rozdział III.: Środki karne , Rozdział IV.: Środki probacyjne , Rozdział V.: Środki zwalczania recydywy oraz przestępczości zawodowej, zorganizowanej, terrorystycznej i chuligańskiej , Rozdział VI.: Sądowy wymiar kary i środków karnych , Rozdział VII.: Środki zabezpieczające , Rozdział VIII.: Środki stosowane wobec nieletnich , Rozdział IX.: Uchylenie karalności i darowanie kary. Zatarcie skazania ; Część szczególna: Rozdział I.: Wiadomości wstępne , Rozdział II.: Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstwa wojenne, Rozdział III.: Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i jej obronności, Rozdział IV.: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, Rozdział V.: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i środowisku , Rozdział VI.: Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, Rozdział VII.: Przestępstwa przeciwko wolności , Rozdział VIII.: Przestępstwa przeciwko wolności i obyczajności w dziedzinie stosunków seksualnych, Rozdział IX.: Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, Rozdział X.: Przestępstwa przeciwko czci, nietykalności i innym prawom jednostki, Rozdział XII.: Przestępstwa przeciwko mieniu, Rozdział XII.: Przestępstwa gospodarcze, Rozdział XIII.: Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, Rozdział XIV.: Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządowych, Rozdział XV.: Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, Rozdział XVI.: Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i dokumentom.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Prawo karne - część ogólna / Barbara Namysłowska-Gabrysiak. - Wyd. 4 rozszerz. i zaktual. - Warszawa : C.H.Beck, 2008. - 234 s. : tab. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-7483-912-9
1. Zasady prawa karnego i obowiązywania ustawy karnej; 2. Przestępstwo; 3. Zbieg przestępstw i przepisów ustawy; 4. Formy popełnienia przestępstwa; 5. Wyłączenie odpowiedzialności karnej; 6. Kary; 7. Środki karne; 8. Zasady wymiaru kar i środków karnych; 9. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie; 10. Środki zabezpieczające; 11. Przedawnienie. Zatarcie skazania
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (4 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 343 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7334-375-X
Cz. I Zagadnienia wstępne i nauka o ustawie karnej; 1. Pojęcie i podział prawa karnego, 2. Nauka prawa karnego orza nauki pokrewne i pomocnicze, 3.Cele i funkcje prawa karnego, 4. Uwarunkowania historyczne i tendencje rozwojowe prawa karnego, 5. Podstawowe zasady prawa karnego, 6. Źródła polskiego prawa karnego, 7. Budowa i rodzaje zakazów karnych, 8. Stosowanie przepisów ustawy karnej, 9. Zakres obowiązywania i zastosowania polskiej ustawy karnej, 10. Przesłanki przestępczości czynu i odpowiedzialności karnej. Cz. II Nauka o czynie zabronionym; 11. Czyn, 12. Pojęcie i znaczenie związku przyczynowego, 13. Kryminalna bezprawność czynu, 14. Znamiona typów czynów zabronionych, 15. Klasyfikacja przestępstw i wykroczeń, 16. Kontratypy, 17. Społeczna szkodliwość czynu, 18. Zawinienie i jego przesłanki, 19. Formy stadialne i postacie zjawiskowe czynu zabronionego, 20. Wielość przepisów ustawy i wielość czynów zabronionych. Cz. III Nauka o środkach reakcji karnej; 21. Teorie karne, 22. Kary, 23. Środki karne, 24. Środki probacyjne, 25. Środki zabezpieczające, 26. Środki zwalczania recydywy, przestępczości zawodowej i zorganizowanej oraz terroryzmu, 27. Pozostałe środki, 28. Zasady i dyrektywy wymiaru kar oraz innych środków reakcji karnej, 29. Środki wychowawcze oraz środek poprawczy, 30. Wyłączenie i redukcja reakcji karnej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 343 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej