Form of Work
Książki
(90)
Status
available
(67)
only on-site
(37)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(68)
Czytelnia
(37)
Author
Radwański Zbigniew (1924-2012)
(12)
Katner Wojciech Jan (1950- )
(6)
Nazar Mirosław
(6)
Ignatowicz Jerzy (1914-1997)
(5)
Kawałko Agnieszka (1973- )
(4)
Lityński Adam
(4)
Olejniczak Adam
(4)
Szczurek Zbigniew
(4)
Witczak Hanna (1972- )
(4)
Cioch Paweł
(3)
Dadańska Katarzyna
(3)
Dolecki Henryk
(3)
Doliwa Adam
(3)
Filipiak Teresa A
(3)
Golat Rafał
(3)
Mojak Jan
(3)
Niezbecka Elżbieta
(3)
Skowrońska-Bocian Elżbieta (1948- )
(3)
Zieliński Andrzej (1939-2018)
(3)
Bieranowski Adam
(2)
Bogdalski Piotr
(2)
Brzozowski Adam
(2)
Fiutak Agnieszka
(2)
Gniewek Edward (1947- )
(2)
Goettel Mieczysław
(2)
Grycner Stanisław
(2)
Jodłowski Jerzy
(2)
Lapierre Jerzy
(2)
Misiuk-Jodłowska Teresa
(2)
Resich Zbigniew
(2)
Safjan Marek (1949- )
(2)
Stefaniuk Krzysztof
(2)
Studzińska Joanna (1975- )
(2)
Stępień-Sporek Anna
(2)
Weitz Karol
(2)
Wolter Aleksander (1905-1967)
(2)
Baran Krzysztof Wojciech
(1)
Bierć Andrzej
(1)
Breczko Anetta
(1)
Broniewicz Witold
(1)
Brzeziński Zbigniew
(1)
Ciszewski Jan
(1)
Ciszewski Jerzy
(1)
Duniewska Zofia (1953- )
(1)
Ereciński Tadeusz
(1)
Ernst Ulrich
(1)
Fuchs Dariusz
(1)
Gospodarek Jerzy
(1)
Jaworska-Dębska Barbara (1949- )
(1)
Kidyba Andrzej (1957- )
(1)
Kocot Wojciech
(1)
Kocot Wojciech. J
(1)
Kowalewski Eugeniusz
(1)
Krasińska Anna
(1)
Kunicki Ireneusz
(1)
Kędra Eugeniusz
(1)
Lipiński Aleksander
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Mogilski Władysław Wojciech
(1)
Muras Zdzisław
(1)
Nawrot Oktawian
(1)
Nowińska Joanna
(1)
Pogonowski Piotr
(1)
Rachwał Anna
(1)
Serwach Małgorzata
(1)
Stahl Małgorzata (1946- )
(1)
Strzebinczyk Jerzy
(1)
Walczak Ryszard
(1)
Wyrwiński Michał
(1)
Zakrzewski Piotr
(1)
Ziemianin Bronisław
(1)
Zoll Fryderyk (1970- )
(1)
Łobos-Kotowska Dorota
(1)
Łoszewska-Ołowska Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(40)
2000 - 2009
(49)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(90)
Language
Polish
(90)
Subject
Prawo cywilne
(63)
Prawo rzeczowe
(23)
Prawo zobowiązaniowe
(19)
Spadek
(16)
Postępowanie cywilne
(14)
Prawo rodzinne
(13)
Własność
(12)
Umowa
(11)
Egzekucja sądowa
(8)
Prawo handlowe
(8)
Przedsiębiorcy
(8)
Spółki handlowe
(8)
Alimenty
(7)
Prawo cywilne procesowe
(7)
Ubezpieczenia społeczne
(7)
Użytkowanie wieczyste
(7)
Hipoteka
(6)
Księgi wieczyste
(6)
Kuratela
(6)
Małżeństwo
(6)
Osoba prawna
(6)
Pełnomocnictwo i przedstawicielstwo
(6)
Posiadanie
(6)
Prawo
(6)
Prawo karne
(6)
Prawo autorskie
(5)
Prawo pracy
(5)
Spółki kapitałowe
(5)
Akta stanu cywilnego
(4)
Organy ochrony prawnej
(4)
Orzeczenie sądowe
(4)
Osoba fizyczna
(4)
Polska
(4)
Ustanie małżeństwa
(4)
Ustrój majątkowy małżeński
(4)
Współwłasność
(4)
Władza rodzicielska
(4)
Apelacja
(3)
Dowód sądowy
(3)
Kasacja
(3)
Konkurencja
(3)
Macierzyństwo
(3)
Nieuczciwa konkurencja
(3)
Ojcostwo
(3)
Papiery wartościowe
(3)
Postępowanie naprawcze
(3)
Postępowanie sądowe
(3)
Postępowanie zabezpieczające
(3)
Prawa dziecka
(3)
Prawo administracyjne
(3)
Prawo lokalowe
(3)
Przedawnienie roszczenia
(3)
Rodzina
(3)
Separacja (prawo)
(3)
Skarga (prawo)
(3)
Spółki cywilne
(3)
Testament
(3)
Upadłość
(3)
Uznanie dziecka
(3)
Zachowek
(3)
Zastaw
(3)
Zażalenie (prawo)
(3)
Środki odwoławcze
(3)
Etyka lekarska
(2)
Hotelarstwo
(2)
Medycyna
(2)
Odpowiedzialnośc cywilna
(2)
Odpowiedzialność cywilna
(2)
Odpowiedzialność dyscyplinarna
(2)
Odpowiedzialność karna
(2)
Oskarżenie
(2)
Pośrednictwo
(2)
Prawo gospodarcze
(2)
Prawo państwowe
(2)
Spółki jawne
(2)
Spółki komandytowe
(2)
Spółki osobowe
(2)
Spółki partnerskie
(2)
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
(2)
Turystyka
(2)
Prawo cywilne
(1)
Adopcja
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dowody osobiste
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Fundacja
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Grupy producentów rolnych
(1)
Indywidualne gospodarstwo rolne
(1)
Muzealnictwo
(1)
Nałóg
(1)
Nieruchomości
(1)
Norma prawna
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatek
(1)
Subject: time
1901-
(4)
90 results Filter
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne : zarys części ogólnej / Aleksander Wolter, Jerzy Ignatowicz, Krzysztof Stefaniuk. - Wyd. 3 zm. Stan prawny na 15.11.2017 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska SA, 2018. - 497 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-8107-834-4
Zawiera: Ogólna charakterystyka prawa cywilnego; Zarys historii źródeł polskiego prawa cywilnego; Źródła obowiązującego w Polsce prawa cywilnego; Normy prawa cywilnego Stosunek cywilnoprawny; Prawo podmiotowe; Osoby fizyczne; Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej; Przedmioty stosunków cywilnoprawnych; Czynności prawne; Przedstawicielstwo; Przedawnienie i terminy zawite; Ochrona praw podmiotowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / Adam Doliwa. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - XXVII,386 s. ; 20 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 83-7387-203-5
R.1 Wiadomości wstępne; R.2 Obowiązywanie i stosowanie prawa cywilnego; R.3 Prawo podmiotowe; R.4 Przedmioty praw podmiotowych; R.5 Osoby fizyczne; R.6 Dobra osobiste i ich ochrona; R.7 Osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi; R.8 Konsumenci i przedsiębiorcy; R.9 Czynności prawne, inne zdarzenia cywilnoprawne a stosunek cywilnoprawny; R.10 Zdolność do czynności prawnych; R.11 Treść czynności prawnej; R.12 Forma czynności prawnych; R.13 Zawarcie umowy; R.14 Wady oświadczenia woli; R.15 Wadliwość czynności prawnych; R.16 Przedstawicielstwo; R.17 Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / Adam Doliwa. - Wyd. 2. - Warszawa : C.H.Beck, 2010. - XXIII, 319 s. ; 23 cm.
(Akademia Prawa / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-1622-2
R.1 Wiadomości wstępne; R.2 Obowiązywanie i stosowanie prawa cywilnego; R.3 Prawo podmiotowe; R.4 Przedmioty praw podmiotowych; R.5 Osoby fizyczne; R.6 Dobra osobiste i ich ochrona; R.7 Osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi; R.8 Konsumenci i przedsiębiorcy; R.9 Czynności prawne, inne zdarzenia cywilnoprawne a stosunek cywilnoprawny; R.10 Zdolność do czynności prawnych; R.11 Treść czynności prawnej; R.12 Forma czynności prawnych; R.13 Zawarcie umowy; R.14 Wady oświadczenia woli; R.15 Wadliwość czynności prawnych; R.16 Przedstawicielstwo; R.17 Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-567-0
1. Prawo cywilne- podstawowe pojęcia i wiadomości: Prawo podmiotowe; Prawo przedmiotowe; Stosowanie prawa- analiza prawnicza; 2. Czynność prawna, oświadczenie woli, umowa: Czynność prawna; Oświadczenie woli; Umowa i jej zawarcie; Warunek i termin przy czynnościach prawnych; Fikcja niezawarcia umowy: konsumenckie i umowne prawo odstąpienia; Zastąpienie oświadczenia woli orzeczeniem sądu; 3. Ważność czynności prawnej i jej przesłanki: Nieważność i inne postaci wadliwości czynności prawnych; Zwroty świadczeń wynikających z nieważnej umowy; Forma czynności prawnych; Przedstawicielstwo; Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych; Wady oświadczenia woli; 4. Dawność. Znaczenie upływu czasu dla roszczeń i uprawnień: Pojęcie i funkcje dawności; Przedawnienie; Terminy zawite; Sposób liczenia terminów w prawie cywilnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne : dla studentów administracji / Zbigniew Szczurek. - Wyd. 3. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2005. - 624 s. ; 24 cm.
(Seria akademicka / Zakamycze)
ISBN: 83-7444-265-4
Część ogólna prawa cywilnego: Prawo cywilne w systemie prawa; Stosunek cywilnoprawny; Podmioty stosunków cywilnoprawnych; Przedmioty stosunków cywilnoprawnych; Czynności prawne; Zawarcie umowy; Przedstawicielstwo; Terminy w prawie cywilnym i sposoby ich obliczania; Upływ czasu w prawie cywilnym. Prawo rzeczowe: Pojęcie prawa rzeczowego; Rzecz jako przedmiot prawa rzeczowego; Pojęcie i rodzaje własności; Treść i wykonywanie własności; Nabycie i utrata własności; Współwłasność; Ochrona własności; Użytkowanie wieczyste; Prawa rzeczowe ograniczone; Posiadanie i drżenie; Ochrona posiadania i dzierżenia; Księgi wieczyste. Prawo zobowiązań. I. Cz. Ogólna: Prawo zobowiązań w ogólności; Źródła i systematyka prawa zobowiązań; Zobowiązanie; Zobowiązania niezupełne; Świadczenie; Odszkodowanie; Ustalenie wysokości szkody i odszkodowania; Wielość podmiotów stosunku zobowiązaniowego; Powstanie zobowiązań; Umowa jak źródło zobowiązania; Czyny niedozwolone; Bezpodstawne wzbogacenie; Nienależne świadczenie; Wykonanie zobowiązań; Skutki niewykonania zobowiązań umownych; Wygaśnięcie zobowiązań; Zmiana wierzyciela lub dłużnika; Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika. Prawo zobowiązań. II.Cz. szczegółowa: Umowy służące przenoszeniu praw; Umowy odnoszące się do świadczenia usług; Umowy regulujące używanie rzeczy i praw; Umowy regulujące stosunki kredytowe i rachunku bankowego; Umowy spełniające funkcje alimentacyjne; Umowa spółki cywilnej; Umowa ubezpieczenia; Przekaz i papiery wartościowe; Umowy i czynności prawne spełniające funkcje pomocnicze w dziedzinie zobowiązań. Prawo spadkowe: Pojęcie i funkcje prawa spadkowego; Spadek; Dziedziczenie; Dziedziczenie ustawowe; Testament; Rozrządzenie testamentowe; Zachowek; Stanowisko prawne spadkobiercy; Dział spadku; Umowy dot. spadku; Dziedziczenie gospodarstw rolnych oraz wkładów gruntowych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Prawo rodzinne i opiekuńcze: Uwagi ogólne; Małżeństwo; Małżeński ustrój majątkowy; Ustanie małżeństwa; Separacja; Pochodzenie dziecka; Stosunki między rodzicami a dziećmi; Przysposobienie; Obowiązek alimentacyjny; Opieka i kuratela.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne : część ogólna / Bronisław Ziemianin. - Wyd. 2 zm. i rozszerz. - Poznań : Ars boni et aequi , 2002. - 303 s. ; 21 cm.
ISBN: 83-87148-21-0
1. Prawo cywilne; 2. Źródła prawa cywilnego; 3. Normy i przepisy prawa cywilnego; 4. Obowiązywanie norm prawa cywilnego; 5. Stosowanie prawa cywilnego; 6. Prawo podmiotowe; 7. Stosunek cywilnoprawny; 8. Osoby fizyczne; 9. Osoby prawne; 10. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych; 11. Czynności prawne; 12. Przedstawicielstwo; 13. Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87558-79-6
Zawiera: R. 1 Zagadnienia ogólne; R. 2 Zasady polskiego międzynarodowego prawa procesowego cywilnego; R. 3Jurysdykcja krajowa - zagadnienia ogólne; R. 4 Jurysdykcja krajowa - zagadnienia szczegółowe; R. 5 Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym; R. 6 Zwolnienie spod jurysdykcji krajowej; R.7 Strony i uczestnicy międzynarodowego postępowania cywilnego - zagadnienia wybrane; R. 8 Międzynarodowa pomoc prawna i doręczenia; R. 9 Inne zagadnienia procesowe w sprawach o charakterze międzynarodowym; R. 10 Stwierdzenie treści i stosowanie prawa obcego przez sąd polski; R.11 Uznawanie orzeczeń zagranicznych; R. 12 Wykonanie w Polsce zagranicznych orzeczeń i ugód; R. 13 Postępowanie o uznanie lub wykonanie zagranicznego orzeczenia; R. 14 Uznanie i wykonanie zagranicznych orzeczeń według Konwencji z Lugano z 1988 roku; Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzona w Lugano dnia 16 września 1988 roku, ratyfikowana przez Prezydenta RP dnia 26 sierpnia 1999 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-489-6
1. Wiadomości wstępne, 2. Źródła praw cywilnego, 3. Normy prawa cywilnego, 4. Obowiązywanie przepisów prawnych w przestrzeni i czasie, 5. Zbieg norm, stosowanie i wykładnia prawa cywilnego, 6. Stosunek cywilnoprawny, 7. Podmioty stosunków cywilnoprawnych - osoby fizyczne, 8. Podmioty stosunków cywilnoprawnych-osoby prawne, 9. Wyodrębnione grupy podmiotów stosunków cywilnoprawnych, 10. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych, 11. Prawo podmiotowe i jego ochrona, 12. Czynności prawne, 13. Przedstawicielstwo, 14. Przedawnienie i terminy zawite
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne / Paweł Cioch, Joanna Studzińska. - Wyd. 3. Stan prawny na 31.10.2013 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2014. - 349, [1] s. : rys. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-6016-4
1. Pojęcia podstawowe, 2. Źródła prawa cywilnego procesowego oraz obowiązywanie prawa procesowego terytorialne i czasowe, 3. Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne, 4. Naczelne zasady i przesłanki postępowania cywilnego, 5. Sąd oraz jego włąściwość, 6. Podmioty postępowania cywilnego, 7. Atrybuty strony jej reprezentacja w postępowaniu cywilnym, 8. Koszty postępowania cywilnego, 9. Przedmiot procesu cywilnego, 10. Czynności procesowe, 11. Alternatywne metody rozwiązywania sporów, 12. Wszczęcie postępowania, 13. Formy obrony pozwanego, 14. Przebieg rozprawy, 15. Postępowania dowodowe, 16. Orzeczenia sądowe, 17. Środki zaskrażenia, 18. Postępowanie odrębne, 19. Postępowanie nieprocesowe, 20. Postępowanie zabezpieczające, 21. Postępowanie egzekucyjne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Postępowanie cywilne / Joanna Studzińska, Paweł Cioch. - Wyd. 6. Stan prawny na 1.09.2019 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2019. - XXIX, [1], 738 s. : il. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 978-83-8198-036-4
1. Pojęcia podstawowe, 2. Źródła prawa cywilnego procesowego oraz obowiązywanie prawa procesowego terytorialne i czasowe, 3. Międzynarodowe i europejskie postępowanie cywilne, 4. Naczelne zasady i przesłanki postępowania cywilnego, 5. Sąd oraz jego włąściwość, 6. Podmioty postępowania cywilnego, 7. Atrybuty strony jej reprezentacja w postępowaniu cywilnym, 8. Koszty postępowania cywilnego, 9. Przedmiot procesu cywilnego, 10. Czynności procesowe, 11. Alternatywne metody rozwiązywania sporów, 12. Wszczęcie postępowania, 13. Formy obrony pozwanego, 14. Przebieg rozprawy, 15. Postępowania dowodowe, 16. Orzeczenia sądowe, 17. Środki zaskrażenia, 18. Postępowanie odrębne, 19. Postępowanie nieprocesowe, 20. Postępowanie zabezpieczające, 21. Postępowanie egzekucyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88445-29-4
Zawiera: R. 1 Istota prawa cywilnego o handlowego: Pojęcie prawa cywilnego; Prawo cywilne a prawo handlowe; Systematyka prawa cywilnego i handlowego; Źródła prawa cywilnego i handlowego; Zasady prawa cywilnego i handlowego; Ogólna informacją o prawie cywilnym i handlowym w Unii Europejskiej i w krajach członkowskich. R. 2 Podmioty prawa: Osoby fizyczne i osoby prawne, tzw. Ułomne osoby prawne; Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych; Państwowe i komunalne osoby prawne. Prywatne osoby prawne. R. 3 Przedsiębiorca: Zagadnienia wstępne; Przedsiębiorca jednoosobowy. Wspólnicy spółki cywilnej; Przedsiębiorstwa państwowe i ich prywatyzacja; Spółdzielnie; Przedsiębiorca zagraniczny; Rejestr przedsiębiorców; Upadłość przedsiębiorcy; Układ. R. 4 Spółki handlowe: Osobowe spółki handlowe; Spółka jawna; Spółka partnerska; Spółka komandytowa; Spółka komandytowo-akcyjna; Spółki kapitałowe. Zagadnienia wspólne; Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Spółka akcyjna; Łączenie, podział i przekształcanie spółek. R. 5 Przedmiot stosunku cywilnoprawnego: Mienie i majątek; Pojecie rzeczy i ich rodzaje; Części składowe rzeczy. Przynależności; Pożytki rzeczy i pożytki prawa; Szczególne rodzaje przedmiotów stosunku cywilnoprawnego. R. 6 Prawo podmiotowe: Istota klasyfikacji praw podmiotowych; Nabycie prawa podmiotowego; Realizacja prawa podmiotowego; Ochrona praw podmiotowych. R. 7 Czynności prawne: Istota i rodzaje czynności prawnych; Forma czynności prawnych; wadliwość czynności prawnych; Istota przedstawicielstwa i udzielenie pełnomocnictwa; Rodzaje pełnomocnictw i instytucje pokrewne; Wygaśnięcie pełnomocnictwa. R. 8 Zobowiązania: Zagadnienia ogólne; Zobowiązania solidarne; Wykonanie zobowiązania; Inne przypadki wygaśnięcia zobowiązania; Szkoda i odszkodowanie; Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych; Odpowiedzialność przedsiębiorcy za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; Zmiana stron w zobowiązaniu; Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika; Przedawnienie i terminy zawite. R. 9 Umowy - zagadnienia ogólne: Zasady swobody umów; Strony, przedmiot i składniki umowy; Sposoby zawarcia umowy; Standaryzacja umów; Wykonanie umowy i skutki jej niewykonania lub nienależytego wykonania. R.10 Wybrane umowy w obrocie gospodarczym: Sprzedaż i dostawa; Umowy o używanie rzeczy cudzej; Pośrednictwo handlowe; Przewóz osób i towarów; Umowa o dzieło. Umowy o przygotowanie i wykonanie inwestycji. Umowa o roboty budowlane; Umowy z bankiem; Umowy franchisingu (franszyzy) i factoringu; Umowa ubezpieczenia. R.11 Zabezpieczenia wykonania zobowiązania: Uwagi ogólne; Zabezpieczenie rzeczowe; Zabezpieczenie osobiste. R. 12 Wybrane zagadnienia prawa papierów wartościowych: Uwagi ogólne; Zasadnicze postacie papierów wartościowych; Zasadnicze cechy publicznego obrotu papierami wartościowymi. R. 13 Wybrane zagadnienia własności przemysłowej: Uwagi ogólne; Źródła prawa własności przemysłowej; Patent na wynalazek; Prawo ochronne na wzór użytkowy; Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego; Prawo z rejestracji topografii układów scalonych; Prawo ochronne na znak towarowy; Prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne; Oznaczenia przedsiębiorcy i oznaczenia przedsiębiorstwa; Ochrona przed nieuczciwą konkurencją.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.7 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / red. naczelny Zbigniew Radwański; pod red. Marek Safjan. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.05.2012 r. - Warszawa : C.H.Beck, 2012. - 1405, [3] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-255-3367-0
1. Tradycje prawne, 2. Pojęcie i systematyka prawa prywatnego, 3. Kodyfikacja prawa prywatnego, 4. Źródła prawa prywatnego, 5. Prawo prywatne Unii Europejskiej i jego wpływ na p, 6. Zasady prawa prywatnego, 7. Normy i przepisy prawa cywilnego, 8. Stosowanie i wykładnia prawa cywilnego, 9. Zbieg norm prawa cywilnego, 10. Obowiązywanie i stosowanie prawa cywilnego w czasie. Problemy intertemporalne, 11. Prawo podmiotowe, 12. Stosunek cywilnoprawny, 13. Podmioty stosunków cywilnoprawnych - zagadnienia ogólne, 14. Osoby fizyczne, 15. Osoby prawne, 16. Dobra osobiste i ich ochrona, 17. Przedmioty stosunku cywilnoprawnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-029-7
Ogólna charakterystyka prawa cywilnego; Zarys historii źródeł polskiego prawa cywilnego; Źródła obowiązującego w Polsce prawa cywilnego; Normy prawa cywilnego Stosunek cywilnoprawny; Prawo podmiotowe; Osoby fizyczne; Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej; Przedmioty stosunków cywilnoprawnych; Czynności prawne; Przedstawicielstwo; Przedawnienie i terminy zawite; Ochrona praw podmiotowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7806-654-5
1. Wiadomości wstępne; 2. Źródła prawa cywilnego; 3. Normy prawa cywilnego; 4. Obowiązywanie przepisów prawnych w przestrzeni i czasie; 5. Zbieg norm, stosowanie i wykładnia prawa cywilnego; 6. Stosunek cywilnoprawny; 7. Podmioty stosunków cywilnoprawnych- osoby fizyczne; 8. Podmioty stosunków cywilnoprawnych; 9. Wyodrębnione grupy podmiotów stosunków cywilnoprawnych; 10. Podmioty stosunków cywilnoprawnych; 11. Prawo podmiotowe i jego ochrona; 12. Czynności prawne; 13. Przedstawicielstwo; 14. Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Katarzyna Dadańska. - Wyd. 3. - Warszawa : C.H.Beck, 2012. - 397, [1] s. : rys. ; 24 cm.
(Wykłady Becka)
ISBN: 978-83-255-4032-6
1. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, 2. Posiadanie, 3. Pojęcie, treść i wykonywanie prawa własności, 4. Nabycie, utrata własności, 5. Współwłasność, 6. Odrębna własność lokalu, 7. Ochrona własności, 8. Użytkowanie wieczyste, 9. Ograniczone prawa rzeczowe - ogólna charakterystyka, 10. Użytkowanie, 11. Służebność, 12. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 13. Zastaw, 14. Hipoteka, 15. Księgi wieczyste
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Katarzyna Dadańska. - Wyd. 4. - Warszawa : C.H.Beck, 2017. - 437, [1] s. : rys. ; 24 cm.
(Skrypty Becka)
ISBN: 978-83-255-8586-0
1. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym, 2. Posiadanie, 3. Pojęcie, treść i wykonywanie prawa własności, 4. Nabycie, utrata własności, 5. Współwłasność, 6. Odrębna własność lokalu, 7. Ochrona własności, 8. Użytkowanie wieczyste, 9. Ograniczone prawa rzeczowe - ogólna charakterystyka, 10. Użytkowanie, 11. Służebność, 12. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 13. Zastaw, 14. Hipoteka, 15. Księgi wieczyste
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347.2 (1 egz.)
Book
In basket
Zarys prawa prywatnego : część ogólna / Andrzej Bierć. - Stan prawny na 1.04.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 545, [3] s. ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
ISBN: 978-83-264-0792-5
1. Charakterystyka ogólna prawa prywatnego: Prawo prywatne jako gałąź prawa o kooperacyjnej metodzie regulacji stosunków społecznych; Prawo podmiotowe jako podstawa konstrukcyjna prawa prywatnego; Prawo prywatne w procesie sądowego stosowania; 2. Podmioty prawa prywatnego: osoby fizyczne; osoby prawne; Podmioty funkcjonalne, czyli osoby fizyczne i osoby prawne pełniące szczególne funkcje w obrocie prywatnoprawnym; 3. Dobra prawne jako przedmiot prywatnych praw podmiotowych: Dobra niematerialne; Dobra o charakterze materialnym; 4. Czynność prawna jako kontynentalna konstrukcja służąca realizacji autonomii woli w ramach porządku prawnego: Charakterystyka ogólna czynności prawnej (oświadczenia woli) jako zdarzenia prawnego; Forma oświadczenia woli; Procedury zawierania umów; Podstawowe reguły interpretacji oświadczeń woli; Normatywna konstrukcja wad oświadczeń woli przy dokonywaniu czynności prawnych (zawieranie umów); Nieważność jako sankcja wadliwej czynności prawnej; 5. Upływ czasu jako zdarzenie prawne stabilizujące obrót prawny: Przedawnienie roszczeń; Terminy prekluzyjne, czyli zawite; 6. Podstawy systemu ochrony instytucjonalnej prywatnych praw podmiotowych: Ochrona własna prywatnych paw podmiotowych na tle systemu środków instytucjonalno-prawnych; Ochrona pozasądowa, czyli alternatywne wobec postępowania sądowego procedury rozwiązywania sporów prywatnoprawnych; Ochrona prywatnych praw podmiotowych przed sądem powszechnym; Ochrona prywatnych praw podmiotowych w postępowaniu przed organami międzynarodowymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański. - Wyd. 5 zm. i posz. - Warszawa : C.H.Beck, 2002. - 328 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 83-7247-929-1
Wprowadzenie do prawa cywilnego; Źródła prawa cywilnego; Stosowanie prawa cywilnego; Prawo podmiotowe; Przedmioty stosunku cywilnoprawnego; Osoby fizyczne; Osoby prawne; Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne; Treść czynności prawnej; Zawarcie umowy; Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa; Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną; Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański. - Wyd. 6 zm. i poszerz. - Warszawa : C.H.Beck, 2003. - 361, [5] s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 83-7387-175-6
Wprowadzenie do prawa cywilnego; Źródła prawa cywilnego; Stosowanie prawa cywilnego; Prawo podmiotowe; Przedmioty stosunku cywilnoprawnego; Osoby fizyczne; Osoby prawne; Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne; Treść czynności prawnej; Zawarcie umowy; Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa; Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną; Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo cywilne - część ogólna / Zbigniew Radwański. - Wyd. 7. zm. i poszerz. - Warszawa : C.H.Beck, 2004. - 361 s. ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
ISBN: 83-7387-419-4
Wprowadzenie do prawa cywilnego; Źródła prawa cywilnego; Stosowanie prawa cywilnego; Prawo podmiotowe; Przedmioty stosunku cywilnoprawnego; Osoby fizyczne; Osoby prawne; Czynności prawne i inne zdarzenia cywilnoprawne; Treść czynności prawnej; Zawarcie umowy; Przedstawicielstwo ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa; Wpływ wadliwości czynności prawnych na ich skuteczność prawną; Przedawnienie i terminy zawite.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 347 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again