Source
Książki
(2)
Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(2)
Author
Błaś Adam (1946- )
(1)
Zimmermann Jan (1949- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Prawo administracyjne
(2)
Administracja
(1)
Akt administracyjny
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Prawo
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sądownictwo administracyjne
(1)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3841-7
Cz.I Wygłoszone referaty. I. Pewność sytuacji prawnej jednostki w materialnym prawie administracyjnym: Pewność sytuacji prawnej w samorządowym prawie wyborczym; Bezczynność i milczenie organów administracji publicznej a pewność sytuacji prawnej jednostki (na tle rozważań o pewności w materialnym prawie administracyjnym); Problem pewności sytuacji prawnej użytkownika likwidowanego zakładu administracyjnego (oświatowego) - wybrane zagadnienia; II. Pewność sytuacji prawnej jednostki w ustrojowym prawie administracyjnym: Pewność sytuacji administracyjnoprawnej jednostki w prawie ustrojowym; Sytuacja prawna osób wykluczonych w dobie współczesnej globalizacji ekonomicznej. Wybrane zagadnienia; Pewność azylu; III. Pewność sytuacji jednostki w procesowym prawie administracyjnym: Pewność sytuacji prawnej jednostki a trwałość ostatecznej decyzji administracyjnej; Czy istnieje pewność sytuacji prawnej jednostki przy stosowaniu przymusu egzekucyjnego w administracji? Cz.II Głosy w dyskusji i inne opracowania: Pewność; Pewność sytuacji prawnej gminy wobec pewności sytuacji prawnej jednostki. Krótkie studium przypadku; Niepewność; Kilka uwag o niepewności w prawie administracyjnym; Umocnienie pozycji procesowej jednostki; Pewność sytuacji prawnej jednostki w publicznym prawie gospodarczym; Pewność prawa a pewność obowiązywania prawa - refleksje na tle odraczania terminów utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych aktów; Zasady ogólne postępowania sądowo administracyjnego a jego funkcje; Pewność prawa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Prawo administracyjne wobec wymogu oswajania niepewności - kilka refleksji; Prawo sędziowskie a pewność sytuacji prawnej jednostki - spojrzenie krytyczne; W obronie prawnej instytucji milczenia organu administracji jako jego milczącej zgody. Uwagi polemiczne; Niepewność sytuacji jednostki wynikająca z możliwości stosowania środków nadzoru nad aktami prawa miejscowego; Pewność prawa a działanie administracji na podstawie i w granicach prawa; O milczeniu administracji w kontekście instytucji "milczącego uzgodnienia" w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; Milczenie prawne oraz fikcja decyzji pozytywnej - remedia na niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie)
ISBN: 978-83-7526-086-1
Część I: Podstawowe pojęcia i instytucje prawa administracyjnego - rewizja siatki pojęciowej. 1. Zagadnienia ogólne. Dylematy zmiany siatki pojęciowej w nauce prawa administracyjnego; Tradycyjne pojęcia prawa administracyjnego - potrzeba i sposób ich dalszego używania; Wymogi i kryteria badań w zakresie harmonizacji terminologii prawa administracyjnego; Prawo administracyjne gospodarcze w systemie prawa administracyjnego. 2. Pojęcie prawa administracyjnego. Współczesne pojęcie źródeł prawa administracyjnego na tle konstytucyjnego pojęcia źródeł prawa; Cele publiczne i zadania publiczne; Zadania publiczne, formy organizacyjnoprawne ich wykonywania i nowe pojęcia - zakres niektórych problemów do dyskusji nad koncepcją systemu prawa administracyjnego; Istota i znaczenie pojęcia przymusu administracyjnego; Pojęcie policji administracyjnej; Pojęcie bezpieczeństwa publicznego w prawie administracyjnym. Część II: Podmoty prawa administracyjnego jako element systemu. 1. Zagadnienia ogólne. Założenia badawcze struktur administracji publicznej; Pojęcie organu w prawie samorządowym. 2. Relacje między podmiotami administracji. Koncepcja sieci organów administracji publicznej; Lokowanie kompetencji orzeczniczych pomiędzy organami administracji rządowej a organami jednostek samorządu terytorialnego; Koncepcja wielopodmiotowych stosunków administracyjnych; Następstwo w prawie administracyjnym; Reprezentacja podmiotów prawa administracyjnego; Nadzór właścicielski Skarbu Państwa w systemie kontroli administracji publicznej - zarys problematyki. 3. Prywatyzacja zadań publicznych. Stosunki prawne w procesie prywatyzacji zadań publicznych. Część III: Działania administracji publicznej jako element systemu. 1. Zagadnienia ogólne. Kierunki zmian w teorii prawnych form działania administracji. 2. Tworzenie prawa administracyjnego. Przepisy administracyjne jako forma działania administracji; Przestrzeń obowiązywania aktów prawa miejscowego. 3. Akt administracyjny i jego alternatywy. Alternatywy dla aktu administracyjnego; Problematyka regulacji prawnej stosowania form alternatywnych wobec aktu administracji; Formy konsensualne w postępowaniu administracyjnym; Nowe dwustronne formy działania administracji publicznej - zagadnienia wybrane; Partnerstwo publiczno-prywatne jako sposób realizacji zadań publicznych. 4. Inne formy działania administracji publicznej. Umowa cywilnoprawna jako forma działania organów administracji publicznej. Czynności faktyczne organów administracji publicznej. 5. Postępowanie administracyjne. Dekodyfikacja postępowania administracyjnego. 6. Wykonanie aktu administracyjnego. Wykonalność aktu administracyjnego; Gwarancje prawne wykonywania obowiązków publicznoprawnych. 7. Sądownictwo administracyjne. Właściwość sądów administracyjnych (zagadnienia wybrane); Z problematyki sprawy sądowoadministracyjnej. Część IV: Wykładnia i metoda. Metodologia nauk administracyjnych na tle metodologii prawoznawstwa; Aksjologia prawa administracyjnego; Wybrane aspekty wykładni prawa administracyjnego (racje i właściwości); Swoistość prawa administracyjnego a reguły wykładni prawa - kilka uwag dyskusyjnych; O celu wykładni w prawie administracyjnym; Wpływ uchwał NSA na wykładnię dokonywaną przez organy administracji; O niektórych zagadnieniach metod badawczych w nauce prawa administracyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again