Form of Work
Książki
(77)
Status
available
(63)
only on-site
(37)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(64)
Czytelnia
(37)
Author
Cieślak Zbigniew (1954- )
(18)
Lang Jacek (1938- )
(12)
Leoński Zbigniew (1929-2006)
(11)
Jagielski Jacek (1951- )
(8)
Szubiakowski Marek
(8)
Wierzbowski Marek (1946- )
(8)
Wiktorowska Aleksandra
(8)
Adamiak Barbara
(5)
Borkowski Janusz
(5)
Niewiadomski Zygmunt (1950- )
(5)
Zimmermann Jan (1949- )
(5)
Bojanowski Eugeniusz (1942- )
(4)
Lipowicz Irena (1953- )
(4)
Szpor Grażyna
(4)
Ura Elżbieta (1957- )
(4)
Chmaj Marek
(3)
Hauser Roman (1949- )
(3)
Ura Edward
(3)
Karpiuk Mirosław
(2)
Kruk Maria
(2)
Maciejko Wojciech
(2)
Rojewski Michał
(2)
Skoczylas Andrzej
(2)
Adamczyk Andrzej
(1)
Bielecki Leszek
(1)
Brzeski Władysław J
(1)
Cichoń Dariusz
(1)
Cieślak Stanisław
(1)
Duniewska Zofia (1953- )
(1)
Federczyk Wojciech
(1)
Filipek Józef
(1)
Gołaszewski Piotr
(1)
Jakimowicz Wojciech
(1)
Jaworska-Dębska Barbara (1949- )
(1)
Jurek Kazimierz
(1)
Kaczocha Mateusz
(1)
Kiełkowski Tadeusz
(1)
Kitler Waldemar
(1)
Klimaszewski Michał
(1)
Kmieciak Zbigniew
(1)
Knysiak-Molczyk Hanna
(1)
Kostrubiec Jarosław
(1)
Kupryjańczyk Daniel
(1)
Majchrzak Bartosz
(1)
Mazuryk Marcin
(1)
Możdżeń-Marcinkowski Michał
(1)
Muras Zdzisław
(1)
Nowak Wiesław
(1)
Ochendowski Eugeniusz
(1)
Orlik Beata
(1)
Paździor Mariusz
(1)
Popik-Chorąży Katarzyna
(1)
Puczko Aleksandra
(1)
Rogoda Bogdan
(1)
Romańska Marta
(1)
Ruczkowski Piotr
(1)
Sikora Kamil
(1)
Stahl Małgorzata (1946- )
(1)
Stawecki Tomasz
(1)
Stawicka Ewa
(1)
Suwaj Patrycja Joanna
(1)
Suławko-Karetko Agnieszka
(1)
Szumiło-Kulczycka Dobrosława
(1)
Sługocki Janusz
(1)
Waligórski Michał A
(1)
Witczak Grzegorz
(1)
Woś Tadeusz
(1)
Wróbel Andrzej (1953- )
(1)
Łoszewska-Ołowska Maria
(1)
Year
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(51)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(77)
Language
Polish
(77)
Subject
Prawo administracyjne
(62)
Administracja
(32)
Postępowanie administracyjne
(17)
Funkcjonariusze publiczni
(9)
Samorząd terytorialny
(9)
Postępowanie sądowe
(8)
Pracownicy administracji publicznej
(8)
Sądownictwo administracyjne
(8)
Urzędnicy
(7)
Prawo państwowe
(6)
Egzekucja administracyjna
(5)
Bezpieczeństwo publiczne
(4)
Postępowanie podatkowe
(4)
Prawo gospodarcze
(4)
Prawo rzeczowe
(4)
Wolne zawody
(4)
Własność publiczna
(4)
Cudzoziemcy
(3)
Naczelny Sąd Administracyjny
(3)
Prawo karne
(3)
Sądownictwo
(3)
Trybunał Konstytucyjny
(3)
Dowody osobiste
(2)
Egzekucja sądowa
(2)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(2)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(2)
Kontrola
(2)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
(2)
Krajowa Rada Sądownictwa
(2)
Najwyższa Izba Kontroli
(2)
Organy ochrony prawnej
(2)
Prawa i obowiązki obywatelskie
(2)
Prawo
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawodawstwo
(2)
Prokuratura
(2)
Rejestr publiczny
(2)
Rzecznik Praw Dziecka
(2)
Rzecznik Praw Obywatelskich
(2)
Samorząd
(2)
Samorząd gospodarczy
(2)
Samorząd zawodowy
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Sąd najwyższy RP
(2)
Trybunał stanu
(2)
Administracja publiczna
(1)
Akta stanu cywilnego
(1)
Banki
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Decyzje administracyjne
(1)
Ewidencja ludności
(1)
Gospodarka
(1)
Informacja
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kontrola państwowa
(1)
Księgi wieczyste
(1)
Kultura
(1)
Mediacja (prawo)
(1)
Muzealnictwo
(1)
Nałóg
(1)
Nieruchomości
(1)
Obywatelstwo
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Odpowiedzialność karna
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oświata
(1)
Paszporty
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Policja
(1)
Polska
(1)
Pozwolenia administracyjne
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo antymonopolowe
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Skarga (prawo)
(1)
System obronny państwa
(1)
Służba więzienna
(1)
Transport
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Umowa
(1)
Unia Europejska
(1)
Upadłość
(1)
Wolność sumienia
(1)
Wolność wyznania
(1)
Wspólnota Europejska
(1)
Wywłaszczenie
(1)
Własność
(1)
Zdrowie publiczne
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
77 results Filter
No cover
Book
In basket
(Podręcznik)
ISBN: 83-7333-238-3
R.1 Przedmiot prawa administracyjnego; R.2 Normy prawa administracyjnego; R.3 Źródła prawa w zakresie prawa administracyjnego; R.4 Powstanie podstawowych zasad organizacji administracji publicznej. Ich ewolucja; R.5 Organizacja administracji rządowej i samorząd w Polsce międzywojennej; R.6 Administracja publiczna w systemie rad narodowych Polski ludowej w latach 1945-1990; R.7 Organizacja administracji rządowej we współczesnym ustawodawstwie polskim; R.8 Samorząd terytorialny na szczeblu gminy; R.9 Samorząd terytorialny na szczeblu powiatu; R.10 Samorząd terytorialny na szczeblu wojewódzkim; R.11 Udział Rady Europy w krzewieniu samorządu terytorialnego; R.12 Samorząd zawodowy; R.13 Instytucja zakładu administracyjnego; R.14 Inne rodzaje samo rządu; R.15 Terytorialna organizacja szczebli i jedno stek organizacyjnych administracji publicznej; R.16 Pojęcia: "organ administracyjny", "urząd", "władza".
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne : część ogólna / red. Marek Chmaj. - : stan prawny na dzień 1 stycznia 2003 r. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, [b.r.]. - 323 s. ; 24 cm.
Zagadnienia ogólne; Administracja publiczna i prawo administracyjne; Źródła prawa administracyjnego; Ogłaszanie aktów normatywnych; Dzienniki urzędowe; Monitor sądowy i gospodarczy; Podstawowe elementy prawa europejskiego i instytucje Unii Europejskiej; Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego; Organizacja administracji w Polsce; Podmioty administracji; Władztwo administracyjne; Samorząd; Zakład; Fundacja; Centralne organy administracji; Rada ministrów; Prezydent RP; Podziały terytorialne państwa; Wojewoda oraz organizacja zespolonej administracji rządowej; Organizacja niezespolonej administracji rządowej; Samorząd terytorialny; Ustrój administracji samorządowej w Warszawie; Prawne formy działania administracji; Kontrola wewnętrzna administracji oraz kontrola zewnętrzna sprawowana przez parlament, organy kontroli państwowej i ochrony prawa; Sądowa kontrola administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne : część ogólna / red. Marek Chmaj. - Stan prawny na dn. 2 listopada 2004 r. - Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.Ryszarda Łazarskiego, 2004. - 323 s. ; 24 cm.
Zagadnienia ogólne; Administracja publiczna i prawo administracyjne; Źródła prawa administracyjnego; Ogłaszanie aktów normatywnych; Dzienniki urzędowe; Monitor sądowy i gospodarczy; Podstawowe elementy prawa europejskiego i instytucje Unii Europejskiej; Podstawowe pojęcia teoretyczne w nauce prawa administracyjnego; Organizacja administracji w Polsce; Podmioty administracji; Władztwo administracyjne; Samorząd; Zakład; Fundacja; Centralne organy administracji; Rada ministrów; Prezydent RP; Podziały terytorialne państwa; Wojewoda oraz organizacja zespolonej administracji rządowej; Organizacja niezespolonej administracji rządowej; Samorząd terytorialny; Ustrój administracji samorządowej w Warszawie; Prawne formy działania administracji; Kontrola wewnętrzna administracji oraz kontrola zewnętrzna sprawowana przez parlament, organy kontroli państwowej i ochrony prawa; Sądowa kontrola administracji publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-760-8
1. Zagadnienia ogólne; 2. Akty normatywne administracji i akty planowania; 3. Akty administracyjne wydawane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej; 4. Akty administracyjne wydawane w obrębie aparatu administracji publicznej; 5. Inne formy działania administracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-871-1
1. Podstawy teorii prawa w legislacji administracyjnej; 2. Zasady przygotowania rządowego projektu ustawy; 3. Rozporządzenia wykonawcze i rozporządzenia z mocą ustawy; 4. Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego; 5. Akty prawa miejscowego terenowych organów administracji rządowej; 6. Źródła prawa wewnętrznego; 7. Nadzór i kontrola nad działalnością prawodawczą organów administracji publicznej; 8. Kontrola prawotwórczej działalności administracji publicznej wykonywana przez władzę sądowniczą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Akademicka. Repetytorium)
ISBN: 978-83-264-3365-8
1. Podstawowe pojęcia i instytucje związane z legislacją administracyjna; 2. Pozycja zawodowa legislatora; 3. Zasady tworzenia prawa; 4. Zasady techniki prawodawczej; 5. Ogłaszanie aktów prawnych; 6. Konsultacje społeczne i działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa; 7. Proces legislacyjny projektu ustawy; 8. Akty prawa miejscowego; 9. Nadzór i kontrola nad procesem legislacyjnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Repetytorium / Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.)
ISBN: 83-7444-187-9
1. Administracja publiczna, 2. Prawo administracyjne i jego miejsce w systemie prawa, 3. Podstawowe instytucje prawa administracyjnego, 4, Źródła prawa administracyjnego, 5. Zasady prawa administracyjnego, 6. Zarys ustrojowego prawa administracyjnego, 7. Kadry w administracji publicznej, 8. Formy działania administracji publicznej, 9. Kontrola administracji publicznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-407-6
1. Prawo administracyjno-karne czy nowa dziedzina prawa? 2. Prawo administracyjno-karne jako ponadczasowy problem prawny, 3.Geneza prawa administracyjno-karnego w Polsce, 4.Pieniężne kary administracyjne, 5.Analiza przepisów statuujących odpowiedzialność administracyjno-karną na tle orzecznictwa NSA, 6.Charakter, miejsce
i rola prawa administracyjno-karnego w świetle orze cznictwa Trybunału Konstytucyjnego, 7.Ocena polskiego stanu prawnego i postulaty de lege ferenda
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7620-673-8
1. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polce, 2. Istota administracji, 3.Istota i zakres prawa administracyjnego, 4.Podstawowe instytucje prawa administracyjnego, 5.Źródła prawa administracyjnego, 6. Działy prawa administracyjnego, 7. Podmioty administrujące, 8. Prawne formy działania administracji i ich sądowa kontrola, 9. Status prawny pracowników administracji publicznej, 10. Terytorialne podstawy ustroju administracji, 11. Kontrola administracji, 12. Transformacja ustrojowa i jej skutki dla nauki prawa administracyjnego, 13. Polska administracja publiczna w świetle standardów europejskich
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Prawo administracyjne : repetytorium / red. nauk. Beata Orlik, Aleksandra Puczko. - Wyd. 2 Stan prawny na 1.06.2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 193, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
(Seria Akademicka. Repetytorium)
ISBN: 978-83-264-3935-3
1.Podstawowe zasady prawa administracyjnego; 2. Wybrane podstawowe pojęcia teoretyczno prawne prawa administracyjnego; 3. Ustrojowe prawo administracyjne; 4. Działania administracji publicznej; 5. Kontrola administracji; 6. Wybrane zagadnienia szczegółowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-483-7
1. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polce, 2. Istota administracji, 3.Istota i zakres prawa administracyjnego, 4.Podstawowe instytucje prawa administracyjnego, 5.Źródła prawa administracyjnego, 6. Działy prawa administracyjnego, 7. Podmioty administrujące, 8. Prawne formy działania administracji i ich sądowa kontrola, 9. Status prawny pracowników administracji publicznej, 10. Terytorialne podstawy ustroju administracji, 11. Kontrola administracji, 12. Transformacja ustrojowa i jej skutki dla nauki prawa administracyjnego, 13. Polska administracja publiczna w świetle standardów europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-483-7
1. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polce, 2. Istota administracji, 3.Istota i zakres prawa administracyjnego, 4.Podstawowe instytucje prawa administracyjnego, 5.Źródła prawa administracyjnego, 6. Działy prawa administracyjnego, 7. Podmioty administrujące, 8. Prawne formy działania administracji i ich sądowa kontrola, 9. Status prawny pracowników administracji publicznej, 10. Terytorialne podstawy ustroju administracji, 11. Kontrola administracji, 12. Transformacja ustrojowa i jej skutki dla nauki prawa administracyjnego, 13. Polska administracja publiczna w świetle standardów europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7334-787-8
1. Rozwój nauki prawa administracyjnego w Polce, 2. Istota administracji, 3.Istota i zakres prawa administracyjnego, 4.Podstawowe instytucje prawa administracyjnego, 5.Źródła prawa administracyjnego, 6. Działy prawa administracyjnego, 7. Podmioty administrujące, 8. Prawne formy działania administracji i ich sądowa kontrola, 9. Status prawny pracowników administracji publicznej, 10. Terytorialne podstawy ustroju administracji, 11. Kontrola administracji, 12. Transformacja ustrojowa i jej skutki dla nauki prawa administracyjnego, 13. Polska administracja publiczna w świetle standardów europejskich
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sprawa administracyjna / Tadeusz Kiełkowski. - Kraków : ZAKAMYCZE, 2004. - 207 s. ; 21 cm.
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-355-X
R.1 Założenia, R.2 sprawa administracyjna na tle norm prawa materialnego, R.3 sprawa administracyjna w kontekście analizy porównawczej, R.4 Sprawa administracyjna jako przedmiot postępowania jurysdykcyjnego, R.5 Sprawa administracyjna a działanie sądu administracyjnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-380-0
R.1 Rozwój prawnej idei mediacji i koncyliacji; R.2 Prawo administracyjne wobec zjawiska konfliktu interesów; R.3 Prawna konstrukcja dokonywania uzgodnień z organem administracji; R.4 Elementy uzgodnienia, mediacji i koncyliacji w postępowaniu administracyjnym - uwagi delegata; R.5 Reforma sądownictwa administracyjnego a efektywność ochrony praw jednostek; R.6Mediacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym na tle prawno-porównawczym; R.7 Perspektywy mediacji i koncyliacji w sferze przedsądowej weryfikacji rozstrzygnięć organów administracji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-525-3
1. Zasady ustrojowego prawa administracyjnego; 2. Podział terytorialny państwa; 3. Naczelne i centralne organy administracji państwowej (rządowej); 4. Terenowe organy administracji rządowej; 5. Samorząd terytorialny; 6. Samorząd specjalny; 7. Zakłady publiczne (administracyjne) i inne wybrane podmioty administrujące.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Cz. I: Administracja i prawo administracyjne; Stosunek administracyjno-prawny; Źródła prawa administracyjnego; Podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji; Prawne formy działania administracji; Podziały terytorialne państwa; Organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego; Administracja zakładów, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i podmiotów prywatnych; Kontrola administracji publicznej. Cz. II: Postępowanie administracyjne. Cz. III: Administracja finansów i skarbu państwa; Gospodarka, transport i łączność; Ochrona środowiska, rolnictwo i rozwój wsi; Administracja spraw wewnętrznych; Administracja obrony narodowej; Administracja wymiaru sprawiedliwości; Administracja spraw zagranicznych; Administracja zdrowia, pracy i zabezpieczenia społecznego; Kultura, oświata i szkolnictwo wyższe; Kultura fizyczna i turystyka; Administracja publiczna, architektura i mieszkalnictwo.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 342.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7806-302-5
1. Istota administracji publicznej; 2. Status nauki administracji; 3. Znaczenie i udział człowieka w wykonaniu administracji; 4. Prawne formy działania administracji; 5. Funkcje administracji publicznej; 6. Kontrola administracji publicznej; 7. Modele układów administracyjnych i ich usprawnianie; 8. Administracja w działaniu- zagadnienia podstawowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-352-0
Cz. I Zagadnienia ogólne: Funkcje prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowoadministracyjnym; Zasady podstawowe postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego; Kodyfikacja polskiego prawa o postępowaniu administracyjnym na tle prawnoporównawczym; Sądownictwo administracyjne oraz postępowanie sądowoadministracyjne w Polsce na tle prawnoporównawczym; Źródła prawa o postępowaniu administracyjnym i prawa o postępowaniu sądowo administracyjnym; Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, rodzaje, tryby, ich stadia i instytucje. Cz. II Instytucje procesowe postępowania administracyjnego: Organ prowadzący postępowanie administracyjne; Strona postępowania administracyjnego; Podmioty na prawach strony; Uczestnicy postępowania administracyjnego; Przedmiot postępowania administracyjnego ogólne oraz szczególnego. Cz. III Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego: Czynności postępowania administracyjnego; Dowody i postępowanie wyjaśniające; Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu administracyjnym; Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji administracyjnych. Cz. IV Czynności procesowe trybu nadzwyczajnego postępowania administracyjnego: Zagadnienie wadliwości decyzji administracyjnej; Weryfikacja decyzji i postanowień w trybach nadzwyczajnych; Kontrola organu administracji publicznej wykonania przez stronę decyzji administracyjnej. Cz. V Kontrola sądowa działalności administracji publicznej: Sąd powszechny w kontroli aktów indywidualnych administracji publicznej. Cz. VI Postępowanie sądowoadministracyjne: Prawo do sądu administracyjnego. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego. Rodzaje skarg do sądu administracyjnego Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego; Czynności procesowe w postępowaniu sądowoadministracyjnym; Koszty postępowania; Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym; Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych; Obalanie prawomocnych orzeczeń; Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. Roszczenie odszkodowawcze; Postępowanie odrębne i postępowanie pomocnicze. Cz. VII Administracyjne postępowanie egzekucyjne: Zagadnienia ogólne egzekucji administracyjnej i administracyjnego postępowania egzekucyjnego; Zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej; Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego; Środki egzekucyjne; Tok postępowania egzekucyjnego; Środki zaskarżenia i środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym; Postępowanie zabezpieczające. Cz. VIII Uproszczone postępowanie o charakterze administracyjnym: Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń; Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again