Form of Work
Książki
(32)
Status
only on-site
(28)
available
(14)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(29)
Author
Sadowska-Snarska Cecylia
(4)
Panek Tomasz
(2)
Titkow Anna
(2)
Wódz Kazimiera
(2)
Brajczewska-Rębowska Ewa
(1)
Budrowska Bogusława
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Czapiński Janusz
(1)
Duch-Krzystoszek Danuta
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Fuszara Małgorzata
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Grad Jan
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Kaczmarek Urszula
(1)
Kalinowska-Nawrotek Barbara
(1)
Klimczak-Ziółek Jolanta
(1)
Knapik Wioletta
(1)
Koczoń-Zurek Sabina
(1)
Kotowska Irena E
(1)
Leksicka Krystyna
(1)
Milczewska Danuta
(1)
Męcina Jacek
(1)
Pawlica Beata
(1)
Pituła Beata
(1)
Plawgo Bogusław
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Rollnik-Sadowska Ewa
(1)
Rostowska Teresa
(1)
Rostowski Jan
(1)
Skibicka-Sokołowska Elwira
(1)
Strutyńska Elżbieta
(1)
Sztanderska Urszula
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Walczak-Duraj Danuta
(1)
Wóycicka Irena
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(26)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Rynek pracy
(13)
Bezrobocie
(9)
Kobieta
(8)
Praca
(7)
Rodzina
(5)
Nauczyciele
(4)
Polityka społeczna
(4)
Gospodarstwo domowe
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Zatrudnienie
(3)
Demografia
(2)
Jakość życia
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorczość (postawa)
(2)
Prześladowanie w miejscu pracy
(2)
Rola społeczna
(2)
Siła robocza
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Stosunki interpersonalne
(2)
Służba zdrowia
(2)
Technologia
(2)
Ubóstwo
(2)
Alkoholizm
(1)
Atrakcyjność interpersonalna
(1)
Czas wolny od pracy
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Etyka biznesu
(1)
Finlandia
(1)
Globalizacja
(1)
Gry i zabawy
(1)
Górnośląski Związek Metropolitalny
(1)
HIV
(1)
Hiszpania
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Kibice
(1)
Kobieta wiejska
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Kurzynowski, Adam
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Migracje
(1)
Mężczyzna
(1)
Młodzież
(1)
Narkomania
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawni
(1)
Opieka społeczna
(1)
Osobowość
(1)
Patologia społeczna
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna -- metody
(1)
Pedagogika zabawy
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Postawy
(1)
Pośrednictwo pracy
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Pracoholizm
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość
(1)
Rzemiosło
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samopoznanie
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczeństwo
(1)
Spożycie
(1)
Szkolnictwo
(1)
Trzebinia (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Unia Europejska
(1)
Wartość
(1)
Wieś
(1)
Wybory
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Wykształcenie
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zasiłki dla bezrobotnych
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Subject: time
1989-
(17)
2001-0
(2)
Subject: place
Częstochowa (woj. śląskie)
(1)
Katowice (woj. śląskie ; okręg)
(1)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Śląsk, Górny
(1)
32 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-78-5
1. Uwarunkowania prawno-instytucyjonalne stosowania rozwiązań w zakresie równowagi praca-życie, 2. Wykorzystanie rozwiązań sprzyjających równowadze praca-życie w praktyce fińskich, polskich i hiszpańskich firm w świetle badań, 3. Polityka personalna firmy z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie równowagi praca-życie - studia przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88594-58-3
Wstęp: Co pomaga dostrzec "szklany sufit" Cz. I Kobiety na stanowiskach - przegląd literatury: Kobieta i kariera. Realia polskie; Znikoma reprezentacja kobiet w elitach - próby wyjaśnień; Kobiecy sposób zarządzania i sprawowania władzy; Szef czy szefowa? Cz. II "Szklany sufit" - wyniki badań: Wprowadzenie; Ścieżki karier kobiet i mężczyzn; Bariery awansu kobiet; Dyskryminacja i jej wieloznaczność. Realne szanse kobiet; Równe szanse czy szklany sufit? Kobiety w samorządach lokalnych. Cz. III Kulturowe szanse i bariery zawodowych karier kobiet w opinii społecznej: Wprowadzenie; Między pracą zawodową i domem; Kobiety i mężczyźni w pracy; Czy kobiety chcą rozbić szklany sufit?; Podsumowanie wyników badań. Cz. IV "Szklany sufit" i prawo: Przeciwdziałanie barierom awansu kobiet w prawie Unii Europejskiej. Zako0ńczenie: Przed nami długa droga.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7417-090-5
1.Dyskryminacja na rynku pracy - aspekt teoretyczny, 2.Dyskryminacja w sferze pracy, 3.Dyskryminacja płacowa, 4.Polityka równościowa państwa na rynku pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-235-8
R. 1 Dialog społeczny a stosunki pracy - wprowadzenie: Pojęcie, zakres i formy dialogu społecznego; Pojęcie i zakres stosunków pracy; Dialog społeczny wobec stosunków pracy w III Rzeczypospolitej; R. 2 Ewolucja idei i form dialogu społecznego w Europie: Idea dialogu społecznego a koncepcje filozoficzne, społeczne i prawne; Rozwój dialogu społecznego w krajach europejskich; Instytucje i modele dialogu społecznego w krajach europejskich; Dialog społeczny na poziomie Unii Europejskiej; Dialog społeczny w regulacjach i działalności Międzynarodowej Organizacji Pracy; R. 3 Ewolucja dialogu społecznego i jego instytucje w Polsce: Proces instytucjonalizacji dialogu społecznego w Polsce; Prawne ramy funkcjonowania dialogu społecznego; Partnerzy dialogu społecznego w Polsce; Poziomy funkcjonowania dialogu: krajowy, branżowy, regionalny i zakładowy; Uwarunkowania rozwoju dialogu społecznego w Polsce; R.4 Społeczno-ekonomiczne i prawne uwarunkowania ewolucji stosunków pracy: Ewolucja stosunków pracy w formacji kapitalistycznej; Praca i stosunki pracy w myśli społeczno-ekonomiczne wczesnego kapitalizmu; Problemy stosunków pracy w początkach okresu industrializacji; Kapitalizm i stosunki pracy okresu fordyzmu; Stosunki pracy w realnym socjalizmie; Współczesne zmiany w dziedzinie stosunków pracy; R. 5 Stosunki pracy i rynek pracy w Polsce - między transformacją społeczno-gospodarczą a integracją europejską: Rynek pracy i bezrobocie; Zmiany strukturalne w gospodarce a stosunki pracy i zatrudnienie; Wpływ emigracji poakcesyjnej na polski rynek pracy; Koszty pracy i wynagrodzenia a stosunki pracy; Elastyczne formy zatrudnienia a stosunki pracy; Ewolucja prawa pracy a stosunki pracy; Wpływ dialogu społecznego na regulację stosunków pracy; R.6 Znaczenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych dla kształtowania stosunków pracy w Polsce: Aktywność Komusji Trójstronnej; Aktywność zespołów problemowych TK a wybrane aspekty stosunków pracy; Inicjatywy podejmowane na forum - porozumienia i próby zawierania paktów społecznych; Realizowanie i postulowane funkcje Trójstronnej Komisji w opinii uczestników dialogu zakładowego; R. 7 Dialog społeczny i stosunki pracy na poziomie zakładu pracy: Cel i założenia metodologiczne badania dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy; Integracja z Unią Europejską - ocena korzyści w obszarze stosunków pracy; Kryzys gospodarczy a mechanizmy dialogu w zakładach pracy; R.8 Wpływ dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy na stosunki pracy: Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji; Partycypacja w podejmowaniu decyzji - stan i oczekiwania partnerów dialogu; Układy zbiorowe i spory zbiorowe jako mechanizmy regulacyjne w stosunkach pracy; Postawy i zachowania jako czynnik warunkujący możliwość zawierania porozumień; Priorytety negocjacji i dialogu społecznego na poziomie przedsiębiorstwa; Dialog społeczny a swoboda kształtowania stosunków pracy; Podsumowanie i wnioski - Wpływ dialogu społecznego na stosunki pracy w Polsce: Rozwój dialogu społecznego i jego wpływ na kształtowanie stosunków pracy w III RP; Kierunki dalszego rozwoju dialogu społecznego i jego oddziaływania na stosunki pracy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 2438)
ISBN: 83-226-1546-9
1.Teoretyczne aspekty aktywności zawodowej nauczyciela; 2. Metodologiczne podstawy badań empirycznych; 3. Opis psychopedagogicznych i socjologicznych czynników podtrzymujących aktywność zawodową nauczycieli- analiza wyników badań; 4. Czynniki podtrzymujące aktywność zawodową a etapy rozwoju zawodowego nauczycieli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-912581-7-3
1. Małżeńskie i rodzinne uwarunkowania rozwoju człowieka: Miłość jak wyznacznik jakości małżeńskiej; Jakość małżeństwa a zdrowie partnerów; Koncepcja małżeństwa własnego i obraz małżeństwa rodziców u młodzieży o różnym poziomie poczucia bezpieczeństwa; Systemowa diagnoza rodziny z perspektywy psychologicznego konstruktywizmu; Specyficzna problematyka życia rodziny rozbitej; Psychologiczne aspekty edukacyjnej funkcji rodziny; Rozwój tożsamości osobowej u młodzieży w świetle koncepcji Wima Meeus'a; Wybrane zmienne osobowościowe a kształtowanie się tożsamości u młodzieży w zakresie relacji z rodzicami; Status tożsamości a wybory ideologiczne kobiet; Postawy rodzicielskie percypowane przez młodzież a style komunikacji wewnątrzrodzinnej; 2. Psychologiczne determinanty aktywności zawodowej człowieka: Stres i wsparcie w środowisku rodzinnym i zawodowym; Rozwojowe i osobowościowe uwarunkowania kariery zawodowej człowieka; Cechy osobowości nauczycieli a ich predyspozycje zawodowe; Wybrane determinanty agresji nauczycieli; Osobowościowe uwarunkowania zachowań komunikacyjnych przedstawicieli handlowych; Kształtowanie postaw pracowników wobec zmian zachodzących w środowisku pracy; Atrybucja przyczyn pozostawania bez pracy a poczucie dobrostanu osób bezrobotnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88789-96-1
1. Etyka w pracy nauczyciela; 2. Pedagogika milczenia czy zaangażowania- o dylematach współczesnego nauczyciela; 3. Wartość sprawiedliwości w procesie wychowania; 4. Refleksja o potrzebie edukacji etycznej studentów; 5. Nauka katechezy dylematy i nadzieje; 6. Post- konteksty roli społecznej nauczyciela. Wybrane aspekty dyskursu; 7. Zadania nauczyciela wobec dziecka, którego rodzina jest "nieobecna". Refleksje na przykładzie filmu "Wrony"; 8. Nauczyciel a problem biedy; 9. Nauczyciel wobec sekt; 10. Nauczyciel kształcenia zintegrowanego jako promotor zdrowia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88594-55-9
1. Nowy kontrakt płci?, 2. Zmiany w świadomości kobiet w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, 3. Interes grupowy polskich kobiet. Zakres wątpliwości i szanse artykulacji, 4. Równouprawnienie płciowe reprezentacji w opinii polskich parlamentarzystów, 5. Sytuacja kobiet w Polsce w świetle zmian legislacyjnych okresu transformacji, 6. Kwestia dyskryminacji kobiet w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich, 7. O władzy w rodzinie. Prace w domu a równość związku, 8. Aspiracje i plany na przyszłość młodych kobiet, 9. Szanse i zagrożenia na rynku pracy kobiet, 10. Wartość pracy zawodowej i życia rodzinnego dla kobiet z małego miasta. Przykład mieszkanek Opoczna,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce / Ewa Rollnik-Sadowska. - Warszawa : Difin, 2010. - 263 s. : tab.; wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-279-5
1. Przedsiębiorczość - analiza zjawiska; 2. Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce i w województwie podlaskim; 3. Przedsiębiorczość jako forma zawodowej aktywności kobiet w Polsce - diagnoza, wybrane działania polityki rynku pracy; 4. Przedsiębiorczość kobiet - mieszkanej województwa podlaskiego - wyniki własnych badań sondażowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7388-067-4
1. Sfera prywatna/sfera publiczna a zjawisko nieodpłatnej pracy kobiet, 2. Przyjęta strategia i metoda badań, 3. Kim są aktorzy życia domowego, 4. Z czym kojarzy się dom, 5. Empiryczna treść pojęcia "praca domowa", 6. Nieodpłatna praca kobiet jako atrybut ról kobiecych, 7. Czy rodzicielstwo jest częścią pracy domowej kobiet, 8. Opieka, odpowiedzialność i troska kobiet o innych istotą życia rodzinnego?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2802)
ISBN: 83-229-2652-9
1. Nauczyciel wśród prawodawców i tłumaczy 2. Nowe impulsy dla edukacji i nauczyciela 3. Nauczyciel w badaniach własnych - zasady i wzory zachowań 4. Wrocławska Szkoła Przyszłości - kreatywne wypełnienie zawodu nauczyciela
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7525-246-0
4. Młodzież a edukacja i praca zawodowa: Społeczne zróżnicowanie młodzieży szkolnej jako mechanizm segmentacji społecznej. Intuicje socjologiczne; Wartość wykształcenia w opinii współczesnej młodzieży; Wykształcenie jako wyzwanie dla młodzieży wiejskiej; Rzeczywistość edukacyjna w ocenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych na przykładzie województwa małopolskiego; Młodzież a praca zawodowa; Protestancka etyka pracy: porównanie przekonań studentów amerykańskich i polskich; Obraz siebie jako przyszłego pracownika w opinii uczniów polskich i norweskich szkół ponadgimnazjalnych; Absolwent krakowski wyższych uczelni na rynku pracy. Atuty i ograniczenia; Samoocena uczniów szkół zawodowych a perspektywa pracy; Aspiracje zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego; Łódzka młodzież akademicka wobec imigracji do Polski; 5. Młodzież a polityka: Wpływ "młodzieżowego" elektoratu na wyniki wyborów parlamentarnych w roku 2005 i 2007; Problematyka młodzieży w kampanii parlamentarnej 2007 roku; Postawy łódzkich młodzieżówek wobec problemów politycznych i społeczno-gospodarczych; Wybory samorządowe w opiniach studentów; 6. Digitalna młodzież: Deliberacja- Mobilizacja- Integracja? Internet jako medium między młodzieżą a sferą polityki; Młodzież jako podmiot działań obywatelskich w Internecie; Ilość czy jakość? O przyjaźni z Internetu jako wartości ludzi młodych na podstawie popularnych serwisów społecznościowych; Autokreacja współczesnego młodego mężczyzny- w poszukiwaniu nowej koncepcji męskości; Świat według singli- analiza najpopularniejszych wątków dyskursu na forum internetowym "single"; Młodzież wobec reklamy; Postawy studentów WSHE wobec kampanii społecznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-44-8
1.Teoria wyjaśniające występowanie zjawiska popytu na pracę cudzoziemców, 2.Zatrudnienie cudzoziemców w wybranych krajach i dziedzinach gospodarki Unii europejskiej, 3.Zatrudnienie cudzoziemców i jego uwarunkowania w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, 4.Zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, 5.Popyt na pracę emigrantów w Polsce. Wyniki badań empirycznych, 6.Ocena procesu imigracji zarobkowej. Wnioski i rekomendacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 978-83-89163-46-2
1. Nowe problemy społeczne: wyzwania dla polityki społecznej i pracy socjalnej: Missing class- stary problem w nowej perspektywie i nowe wyzwanie dla polityki społecznej; Szanse aktywizacji bezrobotnych na lokalnym rynku pracy jako wyzwanie polityki gospodarczej i społecznej; Starzenie się ludności- zadania dla pracy socjalnej; Problem "eurosieroctwa" jako efekt migracji zarobkowych- nowy obszar dla praktyki pracy socjalnej; Opieka hospicyjna jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; Bariery aktywizacji zawodowej kobiet wiejskich w Polsce oraz poszukiwanie nowych kierunków i konkretnych sposobów ich usuwania; Reforma systemu opieki zastępczej w Polsce: sukces czy porażka?; Pomoc postpenitencjarna w kontekście nowych rozwiązań polityki społecznej; 2. Ekonomia społeczna na rzecz integracji społecznej. Przypadek województwa śląskiego: Wykluczenie społeczne a instytucje ekonomii społecznej w województwie śląskim; Problemy ekonomii społecznej w województwie śląskim w ocenie ekspertów społecznych; 3. Studia przypadków: Cieszyn; Mikołów; Jaworzno; 3. Z praktyki pracy socjalnej: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób psychicznie chorych na przykładzie działalności kieleckiego "Domu pod Fontanną"; Realizacja projektu systemowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach- jako przykład innowacyjnych działań w pomocy społecznej; Programy aktywności lokalnej szansą rozwoju pracy socjalnej metodą organizowania społeczności lokalnej?; Zapobieganie marginalizacji w oparciu o projekty systemowe- współczesne podejście do rozwiązywania kwestii społecznych na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-000-4
Cz.I. Wizerunek kobiety na tle przeobrażeń wiejskiej społeczności lokalnej: Charakterystyka społeczności lokalnej; Wiejska społeczność lokalna wczoraj i dziś; Problematyka kobiety wiejskiej w ujęciu historycznym; 2. Współczesna kobieta wiejska; Cechy demograficzne kobiet wiejskich; Kobieta w rodzinie wiejskiej; Modele zachowań kobiet; Czas wolny kobiet wiejskich; 3. Aktywność społeczna kobiet wiejskich: Problematyka aktywności i aktywizacji społecznej; Formy działalności społecznej kobiet wiejskich; Czynniki kształtujące prospołeczne postawy kobiet; 4. Praca zawodowa kobiet wiejskich: Problematyka aktywności zawodowej kobiet; Znaczenie pracy zawodowej w życiu kobiet wiejskich; Czynniki wpływające na aktywność zawodową; 5. Bezrobocie kobiet wiejskich: Bezrobocie problemem społecznym; Przyczyny bezrobocia kobiet wiejskich; Aktywizacja zawodowa formą wychodzenia z bezrobocia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-62508-01-3
1. Bezrobocie w teoretycznej perspektywie; 2. Społeczno-demograficzny portret badanej grupy; 3. Lokalny rynek pracy w percepcji osób bezrobotnych; 4. Zaradni czy bezradni? O strategiach poszukiwania pracy; 5. Chcieć i/czy móc? Podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 6. Opinie dotyczące pracodawców; 7. Wyobrażenia związane z przyszłością badanych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88469-43-6
1. Rynek konsumencki i jego determinanty rozwoju we współczesnym wysoko rozwiniętym społeczeństwie. 2. Etyka działalności gospodarczej w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 3. Wybrane czynniki wpływające na funkcjonowanie współczesnego rynku pracy. 4. Społeczne uwarunkowania rozwoju zawodowego kobiet. 5. Wyższe wykształcenie i jego wartość w poglądach osób aktywnych zawodowo i studiujących zaocznie w uczelniach częstochowskich. 6. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i ekonomiczne przedsiębiorczości w społeczności lokalnej. 7. Sytuacja społeczno-ekonomiczna częstochowskiego rzemiosła na rynku lokalnym w świetle badań empirycznych. 8. Społeczno-polityczne determinanty funkcjonowania samorządu lokalnego na przykładzie wybranych gmin województwa śląskiego. 9. Przestrzeń społeczna Częstochowy w świadomości jej użytkowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87981-61-3
CZ.I Sytuacja na regionalnym rynku pracy : 1.Uwarunkowania efektywności polityki rynku pracy, 2.Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim, 3.Pozycja ludności wiejskiej na rynku pracy w Polsce, 4.Sytuacja, postawy i oczekiwania osób bezrobotnych w regionie podlaskim, 5.Bezrobocie w okresie transformacji systemowej (postawy, fakty, oczekiwania), 6.Bezrobocie w oczach osoby bezrobotnej, 7.Środki masowego przekazu i związki zawodowe na Podlasiu wobec zjawiska bezrobocia w latach 1990-2003. Cz. II Kierunki działań na rzecz ograniczania bezrobocia : 1.Szkolenia jako instrument rozwoju gospodarczego regionu i ograniczania bezrobocia, 2.Przedsiębiorczość jako instrument rozwiązywania problemów rynku pracy, 3.Elastyczne formy zatrudnienia jako instrument rynku pracy, 4.Sektorowy Program Operacyjny - "Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006", 5.Rola podlaskich organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów bezrobocia, 6.Problem walki z bezrobociem oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na przykładzie gminy Białystok
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 331 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again