Form of Work
Książki
(73)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(64)
available
(34)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(36)
Czytelnia
(64)
Author
Sadowska-Snarska Cecylia
(5)
Golinowska Stanisława
(3)
Panek Tomasz
(3)
Borkowska Stanisława
(2)
Golnau Wiesław
(2)
Hołyst Brunon (1930- )
(2)
Kalinowski Marek
(2)
Litwin Joanna
(2)
Muczyński Maciej
(2)
Żynel Małgorzata
(2)
Aniszewska Grażyna
(1)
Baraniak Barbara
(1)
Barczak Andrzej S
(1)
Bednarczyk Henryk
(1)
Bohdziewicz Piotr
(1)
Bombol Małgorzata
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Burkiewicz Maria
(1)
Bąk Krystyna
(1)
Chodkowski Zbigniew
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Cichy Janusz
(1)
Czapiński Janusz
(1)
Czerwińska Marzenna
(1)
Dudek Justyna
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna
(1)
Duszczyk Maciej
(1)
Dzierzbicka Dorota
(1)
Dąbrowska Anna
(1)
Frątczak Ewa
(1)
Gasińska Maria
(1)
Gałecki Paweł
(1)
Godlewski Włodzimierz
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Horodeński Ryszard Cz
(1)
Hryniewicz Janusz T
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłoński Adam Stefan
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Jemielniak Dariusz
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Juchnowicz Marta
(1)
Juliszewski Tadeusz
(1)
Juraszek Marian
(1)
Kamińska Aleksandra
(1)
Karwacki Arkadiusz
(1)
Kassyk-Rokicka Helena
(1)
Klonowska-Senderska Iwona
(1)
Knosala Ryszard
(1)
Kononowicz Marta
(1)
Koprowska Dorota
(1)
Korczyńska Joanna
(1)
Korczyński Stanisław
(1)
Kostera Monika
(1)
Kowal Jolanta
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Krawczak Irena
(1)
Król Henryk
(1)
Król Małogrzata
(1)
Kubicki Paweł
(1)
Kupidura Tomasz
(1)
Lipka Anna
(1)
Luszniewicz Andrzej
(1)
Machol-Zajda Lucyna
(1)
Majewska Aleksandra
(1)
Majewski Miłosz
(1)
Marszałek Stanisław
(1)
Martyniak Zbigniew
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Ogińska Halszka
(1)
Otrębski Wojciech
(1)
Pawlica Beata
(1)
Pawłowska Anna
(1)
Pocztowski Aleksy
(1)
Podsiadło Iwona
(1)
Poels Frans
(1)
Rajczyk Grażyna
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Ruzik-Sierdzińska Anna
(1)
Rychter Arkadiusz
(1)
Sekuła Przemysław
(1)
Sidor-Rządkowska Małgorzata
(1)
Siekański Krzysztof
(1)
Sielska Alicja
(1)
Sienkiewicz Łukasz
(1)
Skórska Anna
(1)
Sobczak Eugeniusz. Red
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Stelmach Waldemar
(1)
Strzemińska Helena
(1)
Symela Krzysztof
(1)
Szczęsny Wiesław Wojciech
(1)
Szeligiewicz-Urban Danuta
(1)
Szewczyk Agnieszka
(1)
Szostak Jacek
(1)
Szostek Dawid
(1)
Sztaudynger Jan Jacek
(1)
Szynaka Edmund
(1)
Słaby Teresa
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(19)
2000 - 2009
(54)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(74)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(74)
English
(1)
Subject
Praca
(28)
Rynek pracy
(19)
Kadry
(14)
Bezrobocie
(11)
Zatrudnienie
(10)
Kobieta
(7)
Oceny pracowników
(7)
Przedsiębiorstwo
(6)
Płaca
(6)
Motywacja pracy
(5)
Ubóstwo
(5)
Czas pracy
(4)
Jakość życia
(4)
Organizacja
(4)
Zarządzanie
(4)
Zarządzanie wiedzą
(4)
Zawód
(4)
Czas wolny od pracy
(3)
Gospodarstwo domowe
(3)
Kariera
(3)
Młodzież
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Policja
(3)
Prawo pracy
(3)
Przestępczość
(3)
Przydatność zawodowa
(3)
Rodzina
(3)
Siła robocza
(3)
Technologia
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Wypalenie zawodowe
(3)
Agresywność
(2)
Bezdomność
(2)
Bhp
(2)
Ekorozwój
(2)
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Korupcja
(2)
Ludność
(2)
Macierzyństwo
(2)
Menedżerowie
(2)
Migracje
(2)
Narkomania
(2)
Nauczyciele
(2)
Ofiary przestępstw
(2)
Praca zespołowa
(2)
Pracodawcy
(2)
Produktywność pracy
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Prześladowanie w miejscu pracy
(2)
Rolnictwo
(2)
Samobójstwo
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Statystyka
(2)
Stres
(2)
Stres zawodowy
(2)
Szkolnictwo
(2)
Służba zdrowia
(2)
Terroryzm
(2)
Więziennictwo
(2)
Wypadki drogowe
(2)
Wypadki przy pracy
(2)
Wzrost gospodarczy
(2)
Zatrudnienie cudzoziemców
(2)
Śląskie, województwo (od 1999)
(2)
AIDS
(1)
Adaptacja zawodowa
(1)
Alkohol
(1)
Analiza historii zdarzeń
(1)
Awans społeczny
(1)
Banki
(1)
Biblioterapia
(1)
Choroby cywilizacyjne
(1)
Controlling
(1)
Demografia
(1)
Dochód
(1)
Domy dziecka
(1)
Dysertacje naukowe
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dziecko
(1)
Dzielnicowi
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja ekologiczna
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia
(1)
Emigracja
(1)
Folklor
(1)
Franchising
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Górnośląski Związek Metropolitalny
(1)
Handel ludźmi
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Hotelarstwo
(1)
Inflacja
(1)
Informatycy
(1)
Instytucja totalna
(1)
Internet
(1)
Inwestycje
(1)
Kanada
(1)
Subject: time
1989-
(8)
2001-0
(5)
1901-
(1)
Subject: place
Człuchów (woj. pomorskie)
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Żyrardów (woj. małopolskie)
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(3)
110 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-73-0
Zawiera: Cz. I. Istota i instrumenty programów równowaga praca – życie – rodzina: ocena kierunków zamian w polityce rodzinnej Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnymi; Rozwiązania ułatwiające godzenie pracy z rodziną jako instrument wyrównywania szans – doświadczenia projektu Gender Index 2006; Rezultaty programów praca-życie w krajach UE – korzyści dla pracowników i ich rodzin; Przejściowe rynki pracy typu praca-życie – przykłady europejskie; Równowaga między życiem zawodowym a rodzinnym w perspektywie makroekonomicznej; Konflikt praca-rodzina. Szwedzkie przykłady rozwiązań. Cz. II. Rozwiązania sprzyjające równowadze praca- życie stosowane w firmach: Równowaga praca-życie jako element strategii zarządzania zasobami ludzkimi; Wykorzystanie rozwiązań sprzyjających równowadze praca-życie w praktyce fińskich, polskich i hiszpańskich firm; Godzenie życia osobistego z pracą zawodową w firmach z sektora MŚP; Zmieniający się paradygmat rynku pracy a praktyka organizacji w zakresie wspierania równowagi praca-życie zatrudnionych; Miejsce oceny i wynagrodzenia efektów pracy jako obszar programów praca-życie. Cz. III. Aktywizacja zawodowa kobiet a rodzina: Kierowanie karierami kobiet – problemy i perspektywy; Praca zawodowa a życie rodzinne kobiet; Praca zawodowa kobiet a ich rola w życiu rodziny; Pozycja kobiet w wybranych obszarach społeczno-kulturowych a sytuacja na rynku pracy; Równouprawnienie kobiet i mężczyzn na rynku pracy; Rodzina a praca kobiet na przełomie wieków; Problemy godzenia życia zawodowego i pozazawodowego kobiet regionu łódzkiego; Obciążenie obowiązkami zawodowymi i domowymi menedżerek i menedżerów w Polsce – wyniki badań ankietowych; Praca a zadowolenie z życia matek w krajach Unii Europejskiej; Trudności w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym jako przyczyny opóźnienia decyzji o posiadaniu dziecka przez młode kobiety; Doświadczenia kampanii „Zrobione, docenione, wiele warte…” w zakresie informowania społeczeństwa o problematyce pracy domowej. Cz. IV. Istota i znaczenie relacji partnerskich w rodzinie z punktu widzenia godzenia życia zawodowego z rodzinnym: Relacje partnerskie w rodzinie: korzyści z nich płynące i konieczne działania w Polsce na rzecz ich poprawy; Postawy mężczyzn wobec partnerstwa w rodzinie. Badanie w ramach projektu „Elastyczny pracownik – partnerska rodzina”; Konflikt praca-rodzina a zadowolenie z relacji partnerskiej – analiza wybranych czynników demograficznych; Partnerstwo w związku – jego wpływ na sytuację na rynku pracy. Cz. V. Instytucjonalne wsparcie w opiece nad osobami zależnymi: Sytuacja w zakresie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w Polsce; Potrzeby rodziców w zakresie organizacji opieki nad dzieckiem na terenie miasta Białystok w świetle badań; Rola środowiska lokalnego we wspomaganiu i promowaniu konstruktywnego wychowania dzieci w rodzinach pracujących i bezrobotnych opiekunów. Cz. VI. Elastyczne formy zatrudnienia jako instrument ułatwiający godzenie życia zawodowego z rodzinnym i sposób na poprawę konkurencyjności firm: Elastyczne formy pracy – fakty i mity; Efekty stosowania elastycznych form pracy w praktyce; Elastyczne formy zatrudnienia a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw; Telepraca i innowacyjność w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Cz. VII Perspektywy finansowania badań z zakresu równowaga praca-życie-rodzina: Partnerstwo i innowacyjność w Europejskim Funduszu Społecznym w kontekście możliwości realizacji projektów badawczych w latach 2007-2013.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-83-9
Cz. I. Potrzeba i możliwości zmian w zakresie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem; Cz. II. W kierunku dobrych praktyk w zakresie instytucjonalnej opieki nad dzieckiem
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Authority data
Praca - badanie (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-69-3
Słowo wstępne; 1. Wprowadzenie; 2. Testowanie elastycznych rozwiązań w zakresie opieki nad dziećmi; 3. Metodologia badania; 4. Charakterystyka badanej próby; 5. Praca zawodowa oraz obowiązki domowe; 6. Zakres korzystania z oferty elastycznych placówek opieki nad dziećmi; 7. Ocena wprowadzonych zmian; 8. Wnioski i rekomendacje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7171-650-8
1.Funkcje produkcji i wydajności pracy, 2.Funkcja nierównowagi czynników produkcji - "wąskich gardeł", 3.Funkcja wydajności z parametrem zależnym od deprecjacji środków trwałych, 4.Ekonomiczne szacowanie efektów prywatyzacji oraz inflacji, 5.Wydajność jako logistyczna funkcja stopy inwestycji, 6.Kapitał społeczny a wzrost gospodarczy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
Authority data
Czas pracy - badanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Kobieta - praca - badanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Motywacja pracy - badanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Praca - badanie - metody (hasło przedmiotowe)
Authority data
Praca - kultura - badanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Praca - Polska - badanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Praca - psychologia - badanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Produktywność pracy - badanie (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-87981-92-1
Cz. I. Uwarunkowania stosowania elastycznych form pracy; Cz. II. W kierunku praktycznego wykorzystania elastycznych form pracy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Gospodarka i Zarządzanie)
ISBN: 83-89428-11-3
1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi współczesnej organizacji; 2. Od motywacji do zaangażowania. Ewolucja teorii, nowoczesne koncepcje i rozwiązania; 3. Źródła i czynniki zaangażowania- w świetle danych badawczych; 4. Proponowane rozwiązania w zakresie kreowania zaangażowania pracowników.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Authority data
Macierzyństwo - a praca - badanie (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again