Form of Work
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
available
(2)
only on-site
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(1)
Author
Martysz Czesław
(1)
Matan Andrzej
(1)
Sibiga Grzegorz
(1)
Łaszczyca Grzegorz (1970- )
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Postępowanie administracyjne
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Egzekucja administracyjna
(1)
Informatyka
(1)
Technologia informacyjna (IT)
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Domain
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
2 results Filter
Book
In basket
(Studia Prawnicze)
ISBN: 83-7247-796-5
Cz. I Zagadnienia ogólne: Podstawy prawne ogólnego postępowania administracyjnego; Zakres obowiązywania i stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego; Zasady ogólne postępowania administracyjnego; Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego. Cz. II Podmioty postępowania administracyjnego: Organy prowadzące postępowanie; Strona postępowania; Podmioty na prawach strony; Uczestnicy postępowania administracyjnego. Cz. III Czynności procesowe trybu zwykłego postępowania administracyjnego: Zagadnienia czynności procesowych w postępowaniu administracyjnym; Ogólne czynności techniczno - procesowe postępowania administracyjnego; Wszczęcie postępowania; Dowody i postępowanie wyjaśniające; Przerwanie toku postępowania administracyjnego; Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym; Rektyfikacja decyzji i postanowień; Weryfikacja decyzji i postanowień w toku instancji; Wzruszanie decyzji ostatecznych w ramach nadzwyczajnych trybów postępowania; Weryfikacja decyzji ostatecznych w związku z kontrolą ich wykonania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (13 egz.)
Czytelnia
All copies are currently unavailable
No cover
Book
In basket
Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym / Grzegorz Sibiga. - Stan prawny na dzień 4.3.2019 r. - Warszawa : C.H.Beck , 2019. - XXXVI, 252 s. ; 22 cm.
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-8158-615-3
Zawiera: Wykaz skrótów Bibliografia Wykaz aktów prawnych Wstęp Rozdział I. Techniki informatyczne w administracji. Zagadnienia wprowadzające § 1. Informatyzacja i techniki informatyczne § 2. Informacja i zinformatyzowane przetwarzanie informacji w administracji publicznej § 3. Elektroniczna administracja Rozdział II. Obszary (zakresy) wykorzystania technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym. Cele informatyzacji postępowania § 1. Wprowadzenie – cele stosowania technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym § 2. Komunikacja elektroniczna (cel komunikacyjny) § 3. Wykorzystanie zasobów informacyjnych administracji publicznej (efektywność wykorzystania) § 4. Automatyzacja czynności Rozdział III. Zakres regulacji prawnej informatyzacji w postępowaniu administracyjnym ogólnym § 1. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie stosowania technik informatycznych w latach 1998–2018 (ujęcie historyczne) § 2. Współstosowanie w postępowaniu administracyjnym ogólnym przepisów procesowych oraz „przepisów technicznych”. Zależności między Kodeksem postępowania administracyjnego oraz ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne § 3. Podsumowanie Rozdział IV. Podstawowe problemy stosowania technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym § 1. Wprowadzenie § 2. Zasady ogólne dotyczące stosowania technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym I. Wprowadzenie II. Zasada form załatwiania indywidualnej sprawy administracyjnej. Forma dokumentu elektronicznego jako alternatywna forma załatwienia sprawy (art. 14) A. Uwagi wprowadzające B. Forma załatwienia indywidualnej sprawy administracyjnej. Forma a postać C. Załatwienie sprawy w formie dokumentu elektronicznego. Pojęcie dokumentu elektronicznego D. „Odformalizowane” załatwienie sprawy (art. 14 § 2 KPA) III. Zasada wyboru przez uczestnika postępowania sposobu komunikacji w postępowaniu administracyjnym oraz formy załatwienia sprawy. Dobrowolność stosowania przez uczestnika środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym § 3. Identyfikacja elektroniczna i uwierzytelnianie oraz składanie podpisów elektronicznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym § 4. Podmiot publiczny jako podmiotowe kryterium stosowania technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym § 5. Wykorzystanie Biuletynu Informacji Publicznej w postępowaniu administracyjnym ogólnym § 6. Podsumowanie Rozdział V. Stosowanie technik informatycznych w czynnościach w postępowaniu administracyjnym ogólnym § 1. Wnoszenie podań elektronicznych i ich przyjmowanie przez organ administracji publicznej I. Wprowadzenie II. Sposoby wnoszenia elektronicznego podania III. Wymogi formalne elektronicznego podania IV. Elektroniczne potwierdzenie wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego V. Czynności organu administracji publicznej w przypadku braków formalnych podania w formie dokumentu elektronicznego VI. Wszczęcie postępowania w wyniku złożenia przez stronę podania w formie dokumentu elektronicznego § 2. Wydawanie pism w formie dokumentów elektronicznych i ich doręczanie przez organ administracji publicznej I. Wydawanie pism w formie dokumentów elektronicznych przez organ administracji publicznej II. Elektroniczne doręczanie pism przez organ administracji publicznej A. Wprowadzenie B. Przesłanki dopuszczalności elektronicznego doręczenia a) Przesłanki doręczenia innemu podmiotowi niż podmiot publiczny (art. 391 KPA) b) Doręczenie podmiotowi publicznemu (art. 392 KPA) C. Sposób doręczenia pisma a) Sposób doręczenia uczestnikowi innemu niż podmiot publiczny (art. 46 § 3–9 KPA) b) Sposób doręczenia podmiotowi publicznemu (art. 46 § 10 KPA) § 3. Udostępnienie pisma organu administracji publicznej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (publiczne ogłoszenie w BIP) § 4. Wezwanie doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej § 5. Sporządzanie i podpisanie ugody w formie dokumentu elektronicznego § 6. Prowadzenie elektronicznych akt sprawy oraz elektroniczny dostęp do akt. Metryka sprawy I. Wprowadzenie II. Elektroniczna metryka sprawy oraz związane z metryką akta sprawy III. Zasada jednolitej postaci akt sprawy. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD) IV. Wgląd w elektroniczne akta sprawy – sposób realizacji uprawnienia V. Szczególna sytuacja zapewnienia uczestnikom dostępu do dokumentów w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej (art. 46 § 8 KPA) § 7. Użycie technik informatycznych do korzystania w postępowaniu administracyjnym przez organ z zasobów informacyjnych w sferze wewnętrznej oraz od innych podmiotów publicznych I. Wprowadzenie – cele regulacji oraz rozróżnienie sfer informacyjnych działania organu administracji publicznej (wewnętrzna i zewnętrzna) II. Wykorzystanie przez organ administracji publicznej informacji z jego sfery wewnętrznej III. Korzystanie przez organ administracji publicznej z zasobów informacyjnych innych podmiotów publicznych A. Pozyskiwanie danych z rejestrów publicznych posiadanych przez inne podmioty publiczne B. Dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Postępowanie w przedmiocie dostępu C. Udostępnienie danych z rejestru publicznego i systemu teleinformatycznego na potrzeby usługi on-line D. Perspektywy korzystania z rejestrów publicznych innych podmiotów publicznych na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego E. Wymiana informacji z innym podmiotem publicznym § 8. Czynności automatyczne w postępowaniu administracyjnym ogólnym § 9. Podsumowanie Wnioski Indeks rzeczowy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.077.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again