Form of Work
Książki
(65)
Status
only on-site
(53)
available
(27)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia
(54)
Author
Faliszek Krystyna
(3)
Morawski Witold
(2)
Rymsza Marek
(2)
Wódz Kazimiera
(2)
Andrzejewski Marek (1959- )
(1)
Auleytner Julian
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Banaś Monika
(1)
Bartoszek Adam
(1)
Buchner-Jeziorska Anna
(1)
Buliński Leszek
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Cichomski Bogdan
(1)
Czekaj Krzysztof
(1)
Dobrowolski Piotr
(1)
Domosławski Artur
(1)
Dymarczyk Waldemar
(1)
Dzieniszewska-Naroska Katarzyna
(1)
Fabiś Artur
(1)
Frysztacki Krzysztof
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Gorzelak Grzegorz
(1)
Graniewska Danuta
(1)
Grewiński Mirosław
(1)
Głąbicka Katarzyna
(1)
Heffner Krystian
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Jarosz Maria
(1)
Jałowiecki Bohdan
(1)
Joachimowska Magdalena
(1)
Kaczmarczuk Kryspian
(1)
Karp Janusz
(1)
Karwacki Arkadiusz
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Konecki Krzysztof
(1)
Kowaleski Jerzy T
(1)
Kowalski Sergiusz
(1)
Kozek Wiesława
(1)
Kośmicki Eugeniusz
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Krasiejko Izabela
(1)
Krzemiński Ireneusz
(1)
Krzysztofek Kazimierz
(1)
Kurczewski Jacek
(1)
Lis Tomasz
(1)
Mandes Sławomir
(1)
Marody Mirosława
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Mazur Jan
(1)
Morawski Paweł
(1)
Muszyński Wojciech
(1)
Mączyńska Elżbieta
(1)
Niczyporuk Danuta
(1)
Niesporek Andrzej
(1)
Olak Antoni
(1)
Ozorowski Edward
(1)
Pajestka Józef
(1)
Pysz Piotr
(1)
Raciborski Jacek
(1)
Rafalska Dominika
(1)
Rajkiewicz Antoni
(1)
Redelbach Andrzej
(1)
Rokicki Jarosław
(1)
Roszkowski Wojciech
(1)
Ruszkowski Paweł
(1)
Rutkowska Anna
(1)
Rzepka Jerzy
(1)
Rzymełka-Frąckiewicz Agata
(1)
Sakson Andrzej
(1)
Sroka Jacek (1967- )
(1)
Stankiewicz Leszek
(1)
Stępień Jerzy
(1)
Szatur-Jaworska Barbara
(1)
Szczepański Marek S
(1)
Sztur-Jaworska Barbara
(1)
Szukalski Piotr
(1)
Szylko-Skoczny Małgorzata
(1)
Słodkowska Inka
(1)
Tischner Józef
(1)
Tobera Piotr
(1)
Trawkowska Dobroniega
(1)
Trutkowski Cezary
(1)
Tyrowicz Joanna
(1)
Waldziński Dariusz
(1)
Wedel Janine R
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wróbel Sylwester
(1)
Ziębińska Beata
(1)
z zespołem
(1)
Ładyka Jerzy
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(48)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(65)
Language
Polish
(65)
Subject
Polityka społeczna
(29)
Polska
(17)
Polityka
(11)
Rodzina
(11)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(7)
Świadomość społeczna
(7)
Bezrobocie
(6)
Demografia
(6)
Opieka społeczna
(6)
Globalizacja
(5)
Socjologia
(5)
Społeczności lokalne
(5)
Wartość
(5)
Ludzie starzy
(4)
Rynek pracy
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Unia Europejska
(4)
Zmiana społeczna
(4)
Demokracja
(3)
Elita władzy
(3)
Regionalizacja gospodarcza
(3)
Społeczeństwo
(3)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Struktura społeczna
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Bezdomność
(2)
Domy pomocy społecznej
(2)
Etyka społeczna
(2)
Gospodarka
(2)
Instytucje nonprofit
(2)
Konflikt społeczny
(2)
Państwo
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Pluralizm społeczny
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polska -- gospodarka -- polityka -- od 1989 r
(2)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(2)
Publicystyka polska
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Samotne matki
(2)
Socjalizm
(2)
Sprawiedliwość
(2)
Stan wojenny 1981-1983 r. w Polsce
(2)
Starzenie się społeczeństwa -- Polska
(2)
Stopa życiowa
(2)
Ubóstwo
(2)
Wychowanie
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zatrudnienie
(2)
AIDS
(1)
Antropologia społeczna
(1)
Antyglobalizm
(1)
Autorytet
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Caritas Polska
(1)
Czasopisma społeczno-kulturalne polskie
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dylomacja
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko
(1)
Emerytura
(1)
Erotyzm
(1)
Etyka
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Etyka płciowa
(1)
Europa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Eutanazja
(1)
Feminizm
(1)
HIV
(1)
Inicjatywa ludowa
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Integracja społeczna
(1)
Kadry
(1)
Kapitalizm
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kara śmierci
(1)
Kara śmierci -- teologia -- chrześcijaństwo
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kościół katolicki -- a poronienie sztuczne
(1)
Krzemiński, Ireneusz (1949- )
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kurzynowski, Adam
(1)
Ludzie starzy -- a rodzina
(1)
Ludzie starzy -- socjologia -- Polska
(1)
Macierzyństwo
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Małżeństwo
(1)
Miasta
(1)
Mieszkania
(1)
Migracje
(1)
Młodzież -- socjologia -- Polska
(1)
NSZZ "Solidarność"
(1)
NSZZ "Solidarność" Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
(1)
Nauka społeczna Kościoła katolickiego -- zagadnienia
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Subject: time
1989-
(10)
2001-0
(5)
1901-
(3)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Białystok (woj. podlaskie)
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Opole (woj. opolskie ; okręg)
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Literatura polska
(1)
Opracowanie
(1)
Publicystyka polska
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
65 results Filter
No cover
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 978-83-89163-91-2
1. O potrzebie reorientacji polityki społecznej. Nowe problemy - nowe zadania służb społecznych: Aktywizacja osób niepełnosprawnych w Polsce- cztery systemy, jedna polityka?; Czy nowy paradygmat służ© społęcznyhc?; Blaski i cienie programów reintegracji społecznej i zawodowej; Nowi ubodzy jako wybrakowani konsumenci; 2. Samonaprawiające się społeczeństwa. Ekonomia społeczna a wykluczenie społeczne; Kościelne NGO's jako podmioty aktywnej polityki społeczneej (przykład CARITAS w Polsce); Świadomość socjalna kierowników sektora pomocy społecznej w kontekście zmian systemu pomocy społecznej w Polsce; 3. Aktywizacja zawodowa i reintegracja połeczna w praktyce pracy socjalnej i pomocy społecznej: Kiedy aktywizacja staje się faktem? Od teorii do praktyki programów aktywizacyjnych; Nowe formy aktywizacji społeczno-zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym na przykładzie projektów realizowanych w województwie śląskim; Pracownik socjalny w środowisku lokalnym czyli o trudnościach zawodu i dezaktywizujących wymaganiach; O współczesnej aktywizacji i integracji- w stronę nowego modelu polityki społecznej?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Człowiek - Środowisko Życia - Edukacja / red. Wiesław Theiss)
ISBN: 978-83-7611-517-7
1. Odpowiedzialność społeczna- zagadnienia definicyjne; 2. Szkoła i zmiana społeczna; 3. Wokół reformy systemu edukacji w Polsce; 4. Odpowiedzialność społeczna polityków; 5. Edukacja i odpowiedzialne działanie polityków
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-64246-30-2
1. Uwarunkowania polityki społecznej w wymiarze regionalnym i lokalnym. Zagadnienia podstawowe i doświadczenia innych krajów: Stare i nowe dylematy decentralizacji polityki społecznej w Polsce; Polityka społeczna jako polityka publiczna; Społeczno-organizacyjne aspekty zarządzania polityką społeczną na szczeblu regionalnym i lokalnym; Polityka oświatowa państwa w wymiarze lokalnym w świetle prawa oświatowego; Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi- wybrane problemy prawne; Problem wsparcia osób niepełnosprawnych a koncepcja zrównoważonego rozwoju; Gospodarka nieformalna w państwach Ameryki Łacińskiej. Problem społeczny czy rozwiązanie?; Polityka społeczna w Niemczech w aspekcie regionalnym; 2. Wybrane problemy regionalnej i lokalnej polityki społecznej: Znaczenie koncepcji kluczowych czynników sukcesu w procesie zarządzania instytucjami pomocy społecznej; Efektywność sieci międzyorganizacyjnych w aspekcie relacji z interesariuszami; Regionalna polityka społeczna w świetle realizacji jej zadań w województwie wielkopolskim; Rola wojewódzkich urzędów pracy w systemie instytucjonalnym rynku pracy i promocji zatrudnienia. Zagadnienia wybrane; Wyzwania dla samorządowej polityki społecznej w kontekście sytuacji osób młodych na rynku pracy. Aktualne i przyszłe problemy rozwoju gospodarczego, rynku pracy i edukacji z perspektywy samorządu terytorialnego; Regionalne i lokalne programy realizacji polityki społecznej. Przygotowanie i realizacja projektów społecznych; Przedsiębiorstwa społeczne jako podmioty realizujące cele polityki społecznej; Wsparcie funkcji opiekuńczej rodzin - wyzwanie dla współczesnej polityki społecznej w świetle badań regionalnych; W przededniu zmian. Opinie wybranych grup społecznych o pomocy społecznej; 3. Z praktycznych doświadczeń regionalnej i lokalnej polityki społecznej: Obszar strategicznej interwencji: wzrost zatrudnienia (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego); Wpływ przekształceń własnościowych zakładu przetwórstwa owocowo-warzywnego na społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju lokalnego; Lokalna polityka społeczna wobec zjawiska masowego bezrobocia (na przykładzie miasta Gniezna); Efektywność instytucji powiatu Środa Wielkopolska w zakresie promocji zatrudnienia i zwalczania bezrobocia w percepcji osób bezrobotnych; Możliwości przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie powiatu śremskiego; Polityka mieszkaniowa miasta Poznania w świetle wybranych danych empirycznych; Charakterystyka i skala zjawiska bezdomności na przykładzie miasta Konina; Spółdzielnie socjalne w Poznaniu. Profil kooperatysty i ewaluacja działalności; Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krakowie jako forma przeciwdziałania marginalizacji społecznej osób starszych w środowisku lokalnym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Profesjonalny Pracownik Socjalny)
ISBN: 978-83-7164-611-9
1. Rodzina z wieloma problemami w pracy socjalnej; 2. Wybrane podejścia aksjologiczne i teoretyczne w pracy socjalnej; 3. Praca socjalno-wychowawczo-terapeutyczna asystenta z rodziną z wieloma problemami; 4. Praca Socjalna Skoncentrowana na Rozwiązaniach; 5. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w pracy asystenta rodziny- weryfikacja empiryczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926246-2-2
1. Rola służb społecznych w upowszechnianiu aktywnej polityki społecznej; 2. Sytuacja służb pomocy społecznej- raport z badań na terenie Mazowsza; 3. Perspektywy wsparcia systemu pomocy społecznej w Polsce w kontekście wykorzystania możliwości programu operacyjnego Kapitał Ludzki; 4. Program operacyjny Kapitał Ludzki- nowe możliwości i wyzwania; 5. Ewaluacja i efektywność programów społecznych w Polsce; 6. Rozwiązania stosowane w innych krajach; 7. Drogi do partnerstwa; 8. Modernizacja pomocy społecznej- pomoc społeczna jako instrument rozwoju lokalnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-51-0
Cz.I Przemiany i zagrożenia rodziny na przełomie wieków : 1. Przemiany modelu i struktury demograficznej rodziny końca XX i początku XXI wieku, 2. Zmiana ról i pozycji członków rodziny, 3. Rola rodziny w tworzeniu kapitału ludzkiego, 4. Rola rodziny w tworzeniu kapitału społecznego, 5. Zagrożenia rodziny jako kwestie społeczne. Cz.II Polityka rodzinna - stan i kierunki rozwoju : 6. Polityka rodzinna - -podstawy teoretyczne i koncepcyjne, 7. Modele polityki rodzinnej, 8. Polityka rodzinna krajów Unii Europejskiej, 9. Polityka rodzinna w Polsce końca XX i początku XXI wieku. Kierunki zmian. Stosowane instrumenty, 10. Polityka rodzinna wobec przemian i zagrożeń rodziny, próba oceny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 39)
ISBN: 83-232-1341-0
1. Zarys perspektywy teoretycznej, 2. Transformacja modernizacyjna a koncepcja wolności obywatelskich, 3. Model systemu społecznego realnego socjalizmu, 4. Proces transformacji podsystemu ekonomicznego, 5. Skutki zmiany systemowej w gospodarce, 6. Kategorie analizy zmiany systemowej w przedsiębiorstwie, 7. Procesy transformacji modernizacyjnej w przedsiębiorstwie. Studium empiryczne, 8. Krajobraz potrandformacyjny. Szanse i zagrożenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 97883-7611-337-1
1. Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej krajów należących do Unii Europejskiej; 2. Polski obraz niepełnosprawności w polityce społecznej: wybrane aspekty; 3. Integracja społeczna jako cel polityki wobec osób niepełnosprawnych: aktualność i perspektywy; 4. Poziom władzy w realizacji celów polityki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych; 5. Monitoring realizacji zadań: ocena danych w kontekście realizacji mechanizmów integracji społecznej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88495-28-3
Sprawiedliwość społeczna a transformacja systemowa. Uwagi wstępne; Płaszczyzny nierówności dochodów i wynagrodzeń w Polsce w latach dziewięćdziesiątych; Jednostkowe i systemowe przyczyny zasobności w Polsce w latach dziewięćdziesiątych; Sprawstwo i aktywność jako komponenty poczucia sprawiedliwości w warunkach rekonstrukcji rynku i demokracji; O akceptowanych i dostępnych szansach życiowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych; Wykształcenie i wynagrodzenia a sprawiedliwość społeczna. Polska na tle krajów postsocjalistycznych i zachodnich; Rynek i Państwo jako instytucje sprawiedliwości rynkowej i sprawiedliwości politycznej, czyli o Polsce jako społeczeństwie półotwartym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88529-99-3
1. Kształcenie ustawiczne- podstawowy czynnik dłuższej aktywności zawodowej?: Zamiany aktywności zawodowej a proces starzenia się; Współczesne mechanizmy wydłużania okresu aktywności zawodowej na przykładzie wybranych krajów i przedsiębiorstw; Starsi pracownicy i bezrobotni. Prawda o pokoleniu 50+; Wyzwania wobec edukacji starszych pracowników w Polsce; Lifelong learning jako czynnik poprawy jakości życia ludzi starych; Rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku w edukacji ustawicznej osób starszych; 2. Polityka społeczna- ku integracji międzypokoleniowej?: Refleksje na temat wykorzystania wskaźników o sytuacji starzejących się populacji- nowe wyzwania, nowe rozwiązania; Projektowanie i przystosowanie środowiska mieszkaniowego do potrzeb ludzi starszych. Wybrane aspekty społeczne, psychologiczne i architektoniczne; Motywy i warunku powstania oraz znaczenie projektów międzypokoleniowych (intergenerationelle Projekte) w Niemczech; Polityka społeczna wobec starych górników na przestrzeni dziejów na Górnym Śląsku; 3. Sieci społeczne seniorów i ich jakość: Sieci społeczne seniorów w perspektywie teoretycznej i empirycznej; Relacje rodzinne a zadowolenie z życia osób starszych na przykładzie badań w środowisku miejskim i wiejskim; Ocena wydolności samo opiekuńczej osób starszych w środowisku domowym; Co gwarantuje dobre relacje międzyludzkie w rodzinie?; Świadomość opiekuńcza rodzin pacjentów geriatrycznych; 4. Ekonomika procesu starzenia się ludności: Dodatkowe zabezpieczenia na okres emerytalny jako szansa na pomyślną starość; Redystrybucja dochodów w starzejących się społeczeństwach; Starzenie się ludności- ku redefinicji kontraktu międzypokoleniowego?; Ludzie starsi na rynku ubezpieczeń; Demograficzne uwarunkowania systemu emerytalnego; "Moral hazard" w zakładach opieki długoterminowej; Orientacja na starość jako wyznacznik motywu cyklu życia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88766-00-7
1. Starość w cyklu życia, 2. Ludzie starzy w składzie i strukturze społeczeństwa polskiego, 3. Ludzie starzy i starość w nauce o polityce społecznej, 4. Ocena polityki społecznej wobec ludzi starych i starości - problemy metodologiczne, propozycje narzędzi
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-918100-4-6
1. Istota ewaluacji: Historyczne źródła i czynniki rozwoju ewaluacji; 2. Zagadnienia terminologiczne; 3. Typologie ewaluacji; 4. Kryteria ewaluacji; 5. Ewaluacja jako proces; 6. Standardy ewaluacji; 2. Metodyka ewaluacji- wybrane aspekty: Planowanie ewaluacji; Metody zbierania danych- obserwacja, analiza dokumentów, wywiady socjologiczne; Schematy badań- partycypacyjne badania w działaniu, metody eksperymentalne i quasi-eksperymentalne; Metody oceniania; 3. Zastosowania praktyczne- przykłady: Ewaluacja w programach i projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Ewaluacja projektów- przykłady; Ewaluacja w pracy z indywidualnym przypadkiem; Ewaluacja w środowisku lokalnym- przykłady badań; Ewaluacja instytucji- przykłady.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-600-6
1. Miejsce po lewej stronie; 2. Eseje: Lewica i dziedzictwo oświecenia; Uwagi o ideowości współczesnej lewicy; Impresje rozliczeniowe; Jarosława Iwaszkiewicza paradoksy, harmonia i dramat dnia powszedniego; Czesława Miłosza kłopot filozoficzny i TO; Spotkanie z myślą i słowem Jana Pawła II; Witolda Gombrowicza heroizm szczerości; Tadeusza Konwickiego zwątpienie i nadzieja; Józefa Tischnera zakręty filozoficzne; Dobro i zło w jednym stoją domu; Artura Schopenhauera metafizyka życia i śmierci; 2. Szkice krytyczne: Filozof i polityka; Wydyskutować sens; Pole walki Barbary Stanosz; Nie bójmy się metafizyki; Henryka Markiewicza spełnione nadzieje; Karl R. Popper o wrogach społeczeństwa otwartego; Punkt widzenia agnostyka; Leszek Kołakowski Wspomina; Dziennik Pani Marii; Jestem czy nie jestem patriotą- pytał Witold Gombrowicz; Józefa Hena opowieść o Boyu-Żeleńskim; O duszy rosyjskiej w tonacji criminal tango
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 45)
ISBN: 83-232-1434-4
Porządek społeczny: Kryzys autorytetów i kryzys ładu; Korupcja a anomia; Opowieść o dwóch kapitalizmach: kapitalizm akcjonariuszy vs. kapitalizm intersariuszy; Spór o model państwa; Utopia społeczeństwa informacyjnego; Społeczeństwo kapitalistyczne jako Gesellschaft; Herbert Spencer o religii i porządku społecznym; Współczesne znaczenie wberowskiej analizy stanu urzędniczego; Feministyczne strategie naruszania porządku społecznego. Dylematy europejskiej tożsamości:"Uniwersalne wartości" a regionalne doświadczenia (EUropea Środkowa wobec współczesnych zachodnich debat o wartościach i celach rozwoju); Unia Europejska jako rzeczywisty wyraz realizacji idei zawartych w Augusta Comet'a religii Ludzkości; Ideologia europejska a tożsamość; Europejska czy narodowa kultura pamięci historycznej?; Polska w oczach Zachodu - oswajanie czy podtrzymywanie odmienności?; Niechciani obcy. Uchodźcy polityczni w świadomości Polaków. Przeobrażenia przestrzeni społecznej: Socjologiczny kontekst nowej polityki społecznej; Prze-porządkowanie społecznych nierówności; Kategorie marginalizujące się i marginalizowane przez społeczeństwo; Relatywizm jako reakcja na różnorodność - destrukcja czy rekonstrukcja porządku normatywnego? Rozważania wokół społeczno-kulturowych kategorii płci i rodzaju; Przejście od kolektywizmu do indywidualizmu (O popularności instytucji małżeństwa); Rola ojca jako przykład porządku normatywnego; Naznaczenie i samonaznaczenie osób bezdomnych; Podróż jako zmaganie z obcością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-73-83-098-7
1. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie przed rokiem 1989 i później, 2. Kapitał społeczny, 3. Studia przypadków, 4. Stowarzyszenia jako źródło kapitału społecznego, 5. Kto rządzi w gminie?, 6. O kulturze nieufności i polityce zaufania, 7. Kapitał społeczny w małych miastach
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7383-093-6
Cz.I Stare i nowe podziały : 1. Zmieniający się stosunek Polaków do obcych - czy w stronę otwartego świata?, 2. Strukturalne mistyfikacje : współcześni "ludzie luźni", 3. W poszukiwaniu "nowego przymierza" - wzajemne oczekiwania mężczyzn i kobiet w Polsce. Cz.II Wyłanianie się nowego konsumenta : 1. Konsumpcja jako model doświadczenia kulturowego, 2. Konsumpcja doznań w społeczeństwie transformacji, 3. Dzieci w roli konsumentów - przyspieszona socjalizacja konsumencka. Cz.III Polityka w życiu Polaków : 1. Cienie PRL, 2. Polityka symboliczna i pamięć zbiorowa. Zmiany nazw ulic po komunizmie, 3. Socjolog czasu transformacji-portret z negatywu. Cz.IV Przemiany sfery publicznej : 1. Od wartości postmaterialistycznych do materialistycznych - casus Polski, 2. Demokracja w małym mieście, 3. Przemiany więzi społecznych i ich konsekwencje dla sfery publicznej, 4. Brzydkie Kaczątko Europy, czyli Polska po czternastu latach transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7436-057-7
1. Wprowadzenie. Elity rządowe jako przedmiot badań. 2. Konstruowanie rządów i elit rządowych. 3. Charakterystyka społeczno-demograficzna polskiej elity rządowej 1997-2004. 4. Drogi do elity rządowej. 5. Socjalizacja polityczna członków elit - autopercepcja procesu. 6. Społeczne reprezentacje historii PRL. 7. Ideologie elit III RP. 8. Uczeni i politycy - polityka a pole akademickie. 9. Politycy jako administratorzy. Elita rządowa jako grupa zarządzająca. 10. Patologie świata polityki w oczach polityków. 11. Rządowe kadry - spojrzenie socjologa i byłego ministra.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-386-6
1.Podstawowe pojęcia związane z problematyką i polityką regionalną, 2.Kształtowanie się polityki regionalnej w Polsce w procesie przemian kulturowo-organizacyjnych, 3.Polityka regionalna w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, 4.Polityka regionalna w Polsce po przyłączeniu do Unii Europejskiej, 5.Przesłanki do tworzenia nowego modelu polityki regionalnej w Polsce
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biała Seria PTNP / red. Joanna Marszałek-Kawa ; Polskie Tow. Nauk Politycznych)
ISBN: 978-83-7441-755-6
Co zrobiliśmy z naszą wolnością? Refleksje po wyborach z 1993 roku; " Od " czy " ku " obywatelskiemu społeczeństwu?; Aktorzy transformacji ustrojowej. Zwycięscy i pokonani; Społeczeństwo otwarte i jego nowi wrogowie. Refleksje nad koncepcjami Karla R. Poppera; Nowe elementy struktury społecznej w Polsce w procesach transformacji ustrojowej; Relacje wewnątrz elity politycznej a proces demokracji; Płytka modernizacja ( pojęcia, przykłady, interpretacje ); Znaczenie wartości społecznych w polityce; Systemy wartości decydenta; Górny Śląsk - społeczna gotowość do procesów restrukturyzacji, 18 tez socjologicznych; Międzynarodowe oddziaływania społeczno-kulturowe; Proces międzynarodowej adaptacji Polski; Gdzie silna demokracja, tam mocna politologia? Nauka o polityce lat 90. Problemy adaptacji do nowego ładu ustrojowego; Russia in the Time of Systemic Transition; Modernization and its Response in Social Culture; NATO Enlargement; The Answer is maybe...
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again