Form of Work
Książki
(113)
Status
only on-site
(99)
available
(46)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(46)
Czytelnia
(100)
Author
Frąckiewicz Lucyna
(5)
Golinowska Stanisława
(5)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(4)
Grewiński Mirosław
(4)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(3)
Koczur Wiesław
(3)
Marody Mirosława
(3)
Rajkiewicz Antoni
(3)
Rymsza Marek
(3)
Rączaszek Andrzej
(3)
Szatur-Jaworska Barbara
(3)
Ancyparowicz Grażyna
(2)
Głąbicka Katarzyna
(2)
Kurzynowski Adam
(2)
Matyjas Bożena
(2)
Orczyk Józef
(2)
Zrałek Maria (1948- )
(2)
Baron-Wiaterek Małgorzata
(1)
Bałtowski Maciej
(1)
Biała Jolanta
(1)
Blok Zbigniew
(1)
Boni Michał
(1)
Buchner-Jeziorska Anna
(1)
Błędowski Piotr
(1)
Cichomski Bogdan
(1)
Cukrowska Ewa
(1)
Cukrowski Jacek
(1)
Czarnecki Paweł
(1)
Dobrowolski Piotr
(1)
Domosławski Artur
(1)
Durasiewicz Arkadiusz
(1)
Dymarczyk Waldemar
(1)
Dzieniszewska-Naroska Katarzyna
(1)
Dziewięcka-Bokun Ludmiła
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Famulska Teresa
(1)
Florek Ludwik (1946- )
(1)
Frysztacki Krzysztof
(1)
Frąckiewicz Danuta
(1)
Fuszara Małgorzata
(1)
Heffner Krystian
(1)
Horodeński Ryszard
(1)
Horodeński Ryszard Cz
(1)
Hrynkiewicz Józefina
(1)
Iglicka Krystyna
(1)
Jacukowicz Zofia
(1)
Jarmołowicz Wacław
(1)
Jarosz Maria
(1)
Joachimowska Magdalena
(1)
Kabaj Mieczysław
(1)
Kaczmarczuk Kryspian
(1)
Kaczmarek Jarosław
(1)
Kaja Jan
(1)
Kaleta Józef
(1)
Kamińska Krystyna
(1)
Kamiński Stanisław
(1)
Kantyka Jan
(1)
Karwacki Arkadiusz
(1)
Kałuża Dorota
(1)
Kaźmierczak Tomasz
(1)
Kiełczewski Stanisław
(1)
Kieżun Witold
(1)
Knapińska Magdalena
(1)
Knosala Ernest
(1)
Kochanowicz Jacek
(1)
Kolarska-Bobińska Lena
(1)
Konecki Krzysztof
(1)
Kowalak Tadeusz
(1)
Kowaleski Jerzy T
(1)
Kozek Wiesława
(1)
Kołaczek Bożena
(1)
Krajewski Radosław
(1)
Kramer Józefa
(1)
Kryńska Elżbieta
(1)
Krzemiński Paweł
(1)
Krzemiński Sławomir
(1)
Krzysztofek Kazimierz
(1)
Królikowska Jadwiga
(1)
Księżopolski Mirosław
(1)
Kuciński Jerzy
(1)
Kwieciński Leszek
(1)
Lewandowski Piotr
(1)
Lis Tomasz
(1)
Litwa Piotr
(1)
Malik K
(1)
Mandes Sławomir
(1)
Marska Natalia
(1)
Marzec-Holka Krystyna
(1)
Miszewski M
(1)
Miszewski Maciej
(1)
Mitrus Leszek
(1)
Morawski Paweł
(1)
Morawski Witold
(1)
Morecka Zofia
(1)
Mączyńska Elżbieta
(1)
Niczyporuk Danuta
(1)
Nowak Alojzy Z
(1)
Orłowski Witold
(1)
Owsiak Stanisław
(1)
Ozorowski Edward
(1)
Year
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(88)
1990 - 1999
(13)
Country
Poland
(113)
Language
Polish
(113)
Subject
Polityka społeczna
(59)
Polska
(26)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(16)
Bezrobocie
(14)
Opieka społeczna
(14)
Rynek pracy
(13)
Rodzina
(10)
Samorząd terytorialny
(10)
Gospodarka
(9)
Ludzie starzy
(9)
Polityka
(9)
Świadczenia społeczne
(8)
Ubóstwo
(7)
Unia Europejska
(6)
Demografia
(5)
Rozwój społeczny
(5)
Siła robocza
(5)
Wykluczenie społeczne
(5)
Bezdomność
(4)
Emerytura
(4)
Niepełnosprawni
(4)
Regionalizacja gospodarcza
(4)
Ubezpieczenia społeczne
(4)
Demokracja
(3)
Elita władzy
(3)
Globalizacja
(3)
Kadry
(3)
Oświata
(3)
Patologia społeczna
(3)
Państwo
(3)
Państwo dobrobytu
(3)
Prawo pracy
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Socjologia
(3)
Społeczeństwo
(3)
Społeczeństwo obywatelskie
(3)
Spożycie
(3)
Starość
(3)
Starzenie się społeczeństwa
(3)
Służba zdrowia
(3)
Transformacja systemu społeczno gospodarczego
(3)
Władza państwowa
(3)
Zdrowie publiczne
(3)
Banki
(2)
Budżety terenowe
(2)
Dialog społeczny
(2)
Domy pomocy społecznej
(2)
Edukacja
(2)
Etyka społeczna
(2)
Eutanazja
(2)
Innowacje
(2)
Integracja europejska
(2)
Kara śmierci
(2)
Kobieta
(2)
Konsumenci (ekon.)
(2)
Polityka regionalna
(2)
Polityka regionalna UE
(2)
Polska -- gospodarka -- polityka -- od 1989 r
(2)
Praca
(2)
Regionalizm
(2)
Rolnictwo
(2)
Ruchy społeczne
(2)
Równouprawnienie płci
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Starzenie sie społeczeństwa
(2)
Struktura społeczna
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Świadomość społeczna
(2)
Administracja
(1)
Administracja publiczna
(1)
Antyglobalizm
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezrobocie długotrwałe
(1)
Bioetyka
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Czas pracy
(1)
Czasopisma
(1)
Czasopisma polskie
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Dyskryminacja ze względu na wiek
(1)
Dzieciobójstwo
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Ekologia
(1)
Ekorozwój
(1)
Etyka chrześcijańska
(1)
Etyka lekarska
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Euroregiony
(1)
Feminizm
(1)
Flexicurity
(1)
Frąckiewicz, Lucyna
(1)
Fundusz emerytalny
(1)
Fundusze celowe
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Fuzja przedsiębiorstw
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Subject: time
1989-
(30)
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Opole (woj. opolskie ; okręg)
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Publicystyka polska
(1)
113 results Filter
Book
In basket
(Opracowania PBZ - Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
1. Przegląd i analiza wyników badań nad przyczynami, zakresem, korelatami i konsekwencjami ubóstwa w Polsce; 2. Brytyjskie, europejskie i globalne badania nad ubóstwem i wykluczeniem społecznym; 3. Milenijne cele rozwoju w krajach Europy Środkowej i wspólnoty niepodległych państw; 4. Wykluczenie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-521-4
I. Integracja środowiska polityków społecznych: Od Ustronia Wielkopolskiego do Sieniawy. Dwadzieścia pięć spotkań polityków społecznych; II. Z historii rozwoju środowiska polityków społecznych: Polityka społeczna w Szkole Głównej Handlowej; Polityka społeczna w uniwersytecie Warszawskim. Instytut Polityki Społecznej - geneza, rozwój, współczesność i przyszłość; Polityka społeczna w Uniwersytecie Warszawskim. Batalia o wpisanie polityki społecznej na listę kierunków kształcenia akademickiego; Polityka społeczna w Uniwersytecie Śląskim i Akademii Ekonomicznej w Katowicach; Polityka społeczna w Uniwersytecie Adama Mickiewicza i w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; Polityka społeczna w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; Polityka społeczna w Uniwersytecie łódzkim; Polityka społeczna w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; Nowe akademickie ośrodki polityki społecznej: Białystok, Rzeszów, Częstochowa, Kielce, Zielona Góra; Nowe akademickie ośrodki polityki społecznej: Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Szczecin, Olsztyn; Akademickie ośrodki polityki społecznej w Niemczech; III. Teoretyczne kwestie polityki społecznej: Wpływ ekspertów na podstawy prawne polityki społecznej; Teoria polityki społecznej i dydaktyka akademicka; Wolność versus prawa społeczne?; Deliberacja w instytucjach dialogu społecznego; IV. Interdyscyplinarne aspekty bezpieczeństwa socjalnego: Uwagi na temat wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej; Dziedziczenie nierówności społecznych we współczesnej Europie - refleksje na marginesie uczestnictwa w realizacji projektu PROFIT; Ubezpieczenie społeczne w ujęciu dydaktycznym i badawczym polityki społecznej; Świadczenie rehabilitacyjne w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych; Opieka nad rodziną i dzieckiem w polityce społecznej; Mikrospołeczne uwarunkowania bezdomności kobiet samotnych i matek z dziećmi w Polsce. Komunikat z badań; Społeczne przemiany sytuacji mieszkaniowej w Polsce - 198-2005; Regionalne różnice w stanie zdrowia ludności Polski w świetle samooceny osób badanych oraz wybranych przesłanek medycznych (1996-2004); V. Praca i zatrudnienie w badaniach polityków społecznych: O funkcjach prawa pracy jako instrumentu polityki społecznej; Funkcja pracodawcy w realizacji polityki aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; Prawne aspekty dyskryminacji na rynku pracy ze względu na orientację seksualną; Aktywność ekonomiczna kobiet wiejskich; Rozwój karier zawodowych pracowników powyżej 45 roku życia w świetle wyników badań projektu "Sojusz dla pracy"; Zróżnicowanie wynagrodzeń w Polsce na tle innych krajów OECD; Płaca jako element kształtujący poziom życia górników na Górnym Śląsku w ciągu dziejów; VI. Kształcenie, edukacja i wiedza w badaniach społecznych: Rola systemu edukacji w budowie kapitału ludzkiego; kształcenie permanentne - wybór czy konieczność; Polityka społeczna w kształceniu pedagogów; Potrzeby edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych a rynek pracy; Liderzy lokalni w kształtowaniu kapitału społecznego na wsi; Wybrane aspekty finansowania szkolnictwa mniejszości niemieckiej jako integralnej części polskiego systemu oświaty; Możliwości współtworzenia systemu informacji przestrzennej o obiektach dziedzictwa narodowego przez jego użytkowników; VII. Ruchliwość przestrzenna i rozwój regionalny: Kapitał ludzki w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów Polski; Imigranci w Polsce jako wyzwanie dla etyli sprawiedliwości społecznej; Rynek pracy a cudzoziemcy w Polsce. Garść refleksji; Społeczno-demograficzne skutki migracji zarobkowych z województwa opolskiego do krajów Unii Europejskiej; Organizacja rozwiązywania lokalnych problemów społecznych na przykładzie aglomeracji śląskiej; Skuteczność polityki gospodarczej państwa wobec MSP na podstawie porównania dwóch województw: mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego; Możliwości analityczne i badawcze bazy danych demograficznych mazowieckiego systemu informacji przestrzennej na potrzeby polityki społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-09-1
Część I: Wielosektorowość w teorii polityki społecznej. 1. Znaczenie społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego w kontekście wielosektorowej polityki społecznej. 2. Modele wielosektorowości i dorobek naukowy w zakresie pluralizmu. 3. Transformacja państwa opiekuńczego - procesy sprzyjające rozwojowi wielosektorowej polityki społecznej. 4. Rozwój sektora obywatelskiej polityki społecznej jako przykład dynamiki pluralizmu. Część II: Wielosektorowość w praktyce krajowej polityki społecznej. 5. Wielosektorowość w polityce pomocy i integracji społecznej. 6. Wielosektorowość w polityce zatrudnienia i rynku pracy. 7. Wielosektorowość w polityce edukacyjnej i kształcenia ustawicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-331-X
1. Bezpieczeństwo socjalne jako podstawa pokoju społecznego, 2. Makro i mikroregionalna ocena bezpieczeństwa socjalnego, 3. Kreowanie państwa bezpieczeństwa socjalnego w Polsce po 1990 r., 4. Związki polityki społecznej i pracy socjalnej a bezpieczeństwo socjalne, 5. Rozwój zrównoważony a bezpieczeństwo socjalne, 6. Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne, 7. Rola podmiotów lokalnej polityki społecznej w kreowaniu bezpieczeństwa socjalnego, 8. Strategie zaradcze w sytuacjach utraty poczucia bezpieczeństwa socjalnego, 9. Dostępność do świadczeń medycznych w zreformowanym systemie ochrony zdrowia, 10. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jako droga do bezpieczeństwa społecznego, 11. Wybrane problemy bezpieczeństwa socjalnego ludzi starych, 12. Młodzież a bezpieczeństwo socjalne, 13.Kontrakt czy etat? Jeden dylemat dwóch stron rynku pracy, 13. Zatrudnienie socjalne a bezpieczeństwo socjalne, 14. Zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego kobiet, 15. Poczucie zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego wśród mieszkańców wsi popegeerowskiej, 16. Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach jako proces wspierający inkluzję społeczną, 17. Bezpieczeństwo socjalne bezdomnych w Polsce, 18. Rola infrastruktury społecznej w procesie zaspokajania potrzeb ludności województwa śląskiego, 19. Zabezpieczenie socjalne świadczone przez ubezpieczenie Brackie na rzecz populacji górników Górnego Śląska, 20. Znaczenie integracji z Unią Europejską wobec bezpieczeństwa socjalnego pracowników polskiego górnictwa węgla kamiennego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Debata publiczna w Polsce- sojusznik czy pracownik modernizacji: Debata publiczna w obszarze ochrony zdrowia; Debata w obszarze powszechnego systemu emerytalnego; Debata w obszarze wybranych zagadnień polityki społecznej; Debata publiczna w obszarze edukacji; Ocena skutków regulacji projektów o charakterze systemowym w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych.; 2. Debata publiczna- głosy w dyskusji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7335-278-3
1. Zobowiązania państwa w dziedzinie polityki społecznej, 2. Zadania współczesnej administracji publicznej, 3. Samorząd terytorialny jako podmiot polityki społecznej, 4. Struktura i system administracji zatrudnienia, 5. Administracja pomocy społecznej w systemie instytucji publicznych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Habilitacyjne - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1)
ISBN: 83-88760-04-1
1. Bezdomność w świetle badań i propozycji definicyjnych; 2. Geografia, skala i społeczna struktura zjawiska bezdomności w Polsce; 3. Społeczno-ekonomiczne przyczyny zjawiska; 4. Bezdomność jako forma życia; 5. Organizacja i efektywność pomocy dla bezdomnych; 6. Proponowane kierunki zmian.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Opracowania PBZ / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Zeszyt nr 9)
1. Ogólne problemy integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie polityki społecznej i rynku pracy, 2. Indywidualne prawo pracy a standardy Unii Europejskiej, 3. Swoboda przepływu pracowników a wymagania integracji europejskiej, 4. Dostosowanie prawa zabezpieczenia społecznego do wymagań Unii Europejskiej, 5. Zbiorowe prawo pracy a wymagania integracji europejskiej, 6. Próba szacunku kosztów dostosowania poslkiego ustawodawstwa pracy i zabezpieczenia społecznego do wymogów Unii europejskiej, 7. Integracja mobilizująca i pokonywanie cywilizacyjnych zapóźnień
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86890-87-8
Modele polityki społecznej; Środki na realizację polityki społecznej; Nowe instytucje polityki społecznej; Reformy w głównych dziedzinach polityki społecznej; Rodzina i edukacja - główny adresat i priorytet polityki społecznej państwa; Decentralizacja - inny wymiar polityki społecznej; Polityka społeczna Unii Europejskiej i jej konsekwencje dla Polski; Podsumowanie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-217-6
1. Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej: Definicje niepełnosprawności intelektualnej- wybrane stanowiska; Kryteria i klasyfikacje niepełnosprawności intelektualnej; Przyczynie niepełnosprawności intelektualnej; Symptomy niepełnosprawności intelektualnej; Rys historyczny kształtowania się opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi intelektualnie; Skala zjawiska niepełnosprawności intelektualnej dzieci i młodzieży w województwie podkarpackim; 2. Regulacja prawne wobec osób niepełnosprawnych: Międzynarodowe standardy prawne; Prawo polskie wobec osób niepełnosprawnych; 3. Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie- organy administracji rządowej i samorządowej; 4. Inicjatywy społeczne na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-81-9
1.Uwarunkowania polityki społecznej państwa i samorządu terytorialnego; 2. Regionalne i lokalne aspekty rozwoju społecznego; 3. Diagnozowanie socjalne na szczeblu lokalnym na przykładzie środowiska radomskiego- od diagnozy ku strategii; 4. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego; 5. Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego; 6. Instytucje rynku pracy wspierające samorząd terytorialny w zakresie kreowania lokalnego i regionalnego rynku pracy; 7. Polityka mieszkaniowa samorządu terytorialnego; 8. Ochrona zdrowia w działaniach samorządu terytorialnego; 9. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego; 10. Zadania samorządu terytorialnego na rzecz pełnej integracji osób niepełnosprawnych; 11. Polityka kulturalna; 12. Organizacje pozarządowe- partner samorządu, teoria, praktyka, przyszłość; 13. Elektroniczny wymiar usług publicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86088-52-4
1. Sytuacja demograficzna; 2. Polacy za granicą. Mniejszości narodowe w Polsce; 3. Zatrudnienie i rynek pracy; 4. Ludność rolnicza i jej problemy socjalne; 5. Edukacja; 6. Dochody i wydatki ludności. Minimum socjalne; 7. Mieszkalnictwo; 8. Ubezpieczenia społeczne; 9. Zdrowie ludności i jego ochrona; 10. Pomoc społeczna; 11. Niepełnosprawni i ich rehabilitacja; 12. Zagrożenia społeczne; 13. Związki zawodowe. Strajki (1989-1996); 14. Organizacje pozarządowe w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-01-14628-1
Część I: Teoretyczne problemy transformacji gospodarczej. 1. Pojęcie i cele transformacji gospodarczej. 2. Transformacja gospodarcza - dwa ujęcia tematyczne. 3. Rola i zadania państwa w okresie transformacji gospodarczej. 4. Podstawowe dylematy i dysharmonie transformacji. Część II: Geneza i przebieg transformacji gospodarczej. 5. Przed wielką zmianą - reformy i inspiracje reform. 6. Kalendarium okresu przemian (lata 1989-1990). 7. Program stabilizacyjny i jego skutki. 8. Zmiany własnościowe gospodarki. 9. Zmiany sfery regulacji gospodarki. 10. Przekształcenia sektora bankowego. 11. Przekształcenia sektora rolniczego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 338 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87890-51-0
Cz.I Przemiany i zagrożenia rodziny na przełomie wieków : 1. Przemiany modelu i struktury demograficznej rodziny końca XX i początku XXI wieku, 2. Zmiana ról i pozycji członków rodziny, 3. Rola rodziny w tworzeniu kapitału ludzkiego, 4. Rola rodziny w tworzeniu kapitału społecznego, 5. Zagrożenia rodziny jako kwestie społeczne. Cz.II Polityka rodzinna - stan i kierunki rozwoju : 6. Polityka rodzinna - -podstawy teoretyczne i koncepcyjne, 7. Modele polityki rodzinnej, 8. Polityka rodzinna krajów Unii Europejskiej, 9. Polityka rodzinna w Polsce końca XX i początku XXI wieku. Kierunki zmian. Stosowane instrumenty, 10. Polityka rodzinna wobec przemian i zagrożeń rodziny, próba oceny
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7151-064-9
1. Organy samorządu i samorządowe jednostki organizacyjne odpowiedzialne za politykę społeczną w gminie i powiecie; 2. Instytucje partycypacji obywatelskiej i programy polityki społecznej; 3. Instytucje opieki nad małym dzieckiem; 4. Instytucje oświatowe; 5. Instytucje kultury i sportu; 6. Placówki całodobowego pobytu dla dzieci, młodzieży i dorosłych; 7. Placówki dziennego pobytu- ośrodki wsparcia dla osób chorych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji; 8. Instytucje świadczące usługi opiekuńcze w mieszkaniu osoby potrzebującej; 9. Instytucje wspierające rodziny przezwyciężające trudności wychowawcze; 10. Instytucje pieczy zastępczej; 11. Instytucje i procedury wspierające jednostki i rodziny w krytycznych sytuacjach życiowych; 12. Instytucje i procedury aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu; 13. Podmioty wykonujące działalność leczniczą. Lokalne programy promocji i ochrony zdrowia; 14. Instytucje i programy wspierające zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach; 15. Formy aktywności zawodowej. Role zawodowe. Wolontariat; 16. Finansowanie zadań lokalnej polityki społecznej; 17. Marketing w lokalnej polityce społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-33-9
Cz.I: Społeczny wymiar lokalnej polityki rozwoju; Model samorządu terytorialnego w procesie reformy społeczno-administracyjnej państwa; Finanse samorządu terytorialnego; O potrzebie samorządowej polityki społecznej i jej uwarunkowaniach. Cz.II: Samorządowy model kreowania rynku pracy; Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego; Polityka mieszkaniowa samorządu terytorialnego w Polsce; Zadania samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej; Samorządowa polityka ochrony zdrowia; Niepełnosprawni w działaniach samorządu terytorialnego; Organizacje pozarządowe- partner samorządu; Programy pomoce dostępne dla samorządów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89964-16-3
1. Bezrobocie wyzwaniem dla polityki społecznej, 2. Bezrobocie w Trzeciej Rzeczypospolitej, 3. Społeczne konsekwencje bezrobocia w świetle badań empirycznych, 4. Ramy instytucjonalno-prawne działań polityki społecznej w walce z bezrobociem, 5. Ochrona pracowników przed utratą zatrudnienia, 6 .Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego bezrobotnym, 7. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, 8. Aktywizowanie specyficznych kategorii bezrobotnych, 9. Elastyczne zatrudnienie jako instrument walki z bezrobociem, 10. Polityka społeczna Unii europejskiej w obszarze zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89639-10-6
1. Priorytetowe kwestie współczesnej polityki społecznej: Ubóstwo i reintegracja społeczna w świetle Raportu Badań Światowego; Socjalny wymiar Rady Europy; Gospodarka nieformalna jako przejaw patologii społecznej; Prawa socjalne i wolność indywidualna a adekwatność koncepcji struktury; 2. Zmiany i zagrożenia środowiska rodziny: Zagrożenia współczesnych rodzin polskich; Źródła patologii życia rodzinnego; Alternatywne formy życia rodzinnego. Nowe wyzwania wobec polityki społecznej; 3. Wybrane problemy bezrobocia: Między wspólnotową i narodowa polityką rynku pracy; Bezrobocie młodzieży. Zakres i skuteczność programów pomocowych; Kobiet na rynku pracy- atuty i źródła dyskryminacji; Formy wsparcia rodzin bezrobotnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych; 4. Społeczny i jednostkowy wymiar bezdomności: Bezdomność jako źródło i skutek wykluczenia społecznego; Bezdomność w środowisku wielkomiejskim; Praca socjalna z bezdomnymi; 5. Teoria i praktyka pracy socjalnej: Praca socjalna jako działanie prewencyjne; Strategie rozwiązywania problemów socjalnych w środowisku wiejskim; Wspomaganie rozwoju bezrobotnych z wyuczona bezradnością; Instytucjonalne formy pomocy środowiskowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 978-83-7246-590-0
1. Sytuacja socjalno-bytowa osób niepełnosprawnych; 2. Konstytucyjnoprawne aspekty zabezpieczenia praw społecznych osób niepełnosprawnych; 3. Renty z tytułu niezdolności do pracy w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych; 4. Rola orzecznictwa lekarskiego i rehabilitacji w ramach prewencji rentowej w pozarolniczym ubezpieczeniu społecznym; 5. Renta rolnicza z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej; 6. Renta socjalna; 7. Ochrona zdrowia osób niepełnosprawnych; 8. Ochrona zdrowia osób niepełnosprawnych; 9. Ochrona zdrowia psychicznego; 10. Świadczenia z zakresu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych; 11. Świadczenia socjalne dla osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej; 12. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Świadczenia dla osób niepełnosprawnych; 13. Mierniki antycypacji pełnosprawności w znaczeniu oceny lat życia w stanie pełnosprawnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 368/369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 368/369 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pracownika Socjalnego)
ISBN: 83-7060-426-9
1. Generalne problemy polityki społecznej: Istota polityki społecznej- wczoraj i dziś; Rozwój i zadania polityki społecznej jako nauki; Diagnozowanie ludzkich potrzeb i ich zaspokojenia w polityce społecznej; Wartości i prawa człowieka w polityce społecznej; Modele polityki społecznej; Polityka społeczna w gospodarce rynkowej- przykład nieniecki; Skale polityki społecznej- od skali lokalnej do globalnej; Samorząd terytorialny jako podmiot polityki społecznej; 2. Współczesne kwestie społeczne: Kwestie społeczne- istota, źródła, zarys diagnozy; Problemy ludnościowe; Kwestia ubóstwa; Kwestia edukacyjna; Kwestia pracownicza; Kwestia bezrobocia; Problemy czasu wolnego i wypoczynku; Kwestia mieszkaniowa; Kwestia ekologiczna; Kwestia zdrowia; Instrumenty polityki społecznej; Świadczenia socjalne; Zabezpieczenia społeczne; Rola podatków w polityce społecznej; Rola prawa w polityce społecznej; Zakończenie- kwestia polityki spoęłcznej w procesie transformacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again