Form of Work
Książki
(86)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Status
only on-site
(63)
available
(45)
unknown
(3)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(47)
Czytelnia
(66)
Author
Romanowska Maria
(7)
Gierszewska Grażyna
(5)
Krupski Rafał
(4)
Ehrlich Andrzej
(3)
Łuczkiewicz Grzegorz
(3)
Bielski Ireneusz
(2)
Gorynia Marian
(2)
Griffin Ricky W
(2)
Jarczewski Wojciech
(2)
Kaplan Robert S
(2)
Kotler Philip
(2)
Kowal Witold
(2)
Kłeczek Ryszard
(2)
Lipa Michał
(2)
Mikołajczyk Zofia
(2)
Mruk Henryk
(2)
Norton David P
(2)
Pilarczyk Bogna
(2)
Pomykalski Andrzej (1941- )
(2)
Rusiński Michał
(2)
Sroślak Grzegorz
(2)
Styś Aniela
(2)
Szulce Halina
(2)
Wożniczka Jarosław
(2)
Zook Chris
(2)
Allen James
(1)
Altkorn Jerzy
(1)
Beckwith Harry
(1)
Berliński Lechosław
(1)
Białas Tomasz
(1)
Borkowska Marta
(1)
Borodako Krzysztof
(1)
Budner Waldemar
(1)
Burk Wood Marian
(1)
Chądzyński Jacek
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Czapiewski Mirosław
(1)
Czepurko Aleksander
(1)
Davis Anthony
(1)
Deluga Włodzimierz
(1)
Dobrzańska Bożena M
(1)
Dolata Stanisław
(1)
Dymek Arkadiusz
(1)
Dziekoński Michał
(1)
Dziurbejko Tomasz
(1)
Floyd Steven W
(1)
Freeman Edward R
(1)
Fung Victor K
(1)
Fung William K
(1)
Gilbert Daniel R. JR
(1)
Glikamn Paweł
(1)
Gołębiowski Tomasz
(1)
Górka Anna
(1)
Głębocki Konrad
(1)
Heffner Krystian
(1)
Huff Anne Sigismund
(1)
Jakóbik Witold
(1)
Jania Magdalena
(1)
Januszkiewicz Włodzimierz
(1)
Jarmułowicz Wacław
(1)
Jawień Robert
(1)
Jeżak Jan
(1)
Kassay Stefan
(1)
Kiełczewski Stanisław
(1)
Kitowski Jerzy
(1)
Klasik Andrzej
(1)
Koch Szołtysek Marta
(1)
Kot Joanna
(1)
Kotowicz-Jawor Joanna
(1)
Kowalczyk Lucyna
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Kozielski Robert
(1)
Kozieł Krzysztof
(1)
Koźmiński Andrzej K
(1)
Kożuch Barbara
(1)
Krawiec Franciszek
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Krzyżanowski Jakub
(1)
Kuc Bolesław Rafał
(1)
Kuczyńska-Szymala Daria
(1)
Kwiatkowski Stefan
(1)
Kędziora Karolina
(1)
Lake Neville
(1)
Levitt Raymond E
(1)
Lisiecki Marek
(1)
Lisiński Marek
(1)
Malek William
(1)
Malûk Vladimir Ivanovič
(1)
Marecki Krzysztof
(1)
Matuszak Marek
(1)
Mazurek-Łopacińska Krystyna
(1)
McDonald Malcolm
(1)
Meyer Ron
(1)
Morgan Mark
(1)
Mucharski Tomasz
(1)
Mączyńska Elżbieta
(1)
Nasierowski Wojciech
(1)
Niedzielski Eugeniusz
(1)
Noga Adam
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(63)
1990 - 1999
(4)
Country
Poland
(88)
Language
Polish
(88)
Subject
Planowanie strategiczne
(55)
Zarządzanie strategiczne
(37)
Przedsiębiorstwo
(32)
Marketing
(18)
Marketing strategiczny
(13)
Analiza strategiczna
(12)
Analiza SWOT
(10)
Decyzje
(8)
Kadry
(8)
Organizacja
(7)
Zarządzanie
(7)
Controlling
(6)
Komunikowanie marketingowe
(5)
Przywództwo
(5)
Zarządzanie jakością
(5)
Konsumenci (ekon.)
(4)
Motywacja pracy
(4)
Rynek
(4)
Ceny
(3)
Globalizacja
(3)
Informacja gospodarcza
(3)
Inwestycje
(3)
Kanały marketingowe
(3)
Konkurencja
(3)
Kontrola
(3)
Planowanie
(3)
Planowanie regionalne
(3)
Regiony (adm.)
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Ekorozwój
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Informacja
(2)
Marketinig
(2)
Menedżerowie
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Planowanie terenowe
(2)
Polityka regionalna
(2)
Polska
(2)
Przedsiębiorczość międzynarodowa
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Ryzyko gospodarcze
(2)
Samorzą terytorialny
(2)
Samorząd gminny
(2)
Agroturystyka
(1)
Audyt wewnętrzny
(1)
Autorytet
(1)
Badania marketingowe
(1)
Demografia
(1)
Geografia gospodarcza
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Holdingi
(1)
Jakość
(1)
Kompleksowa karta wyników
(1)
Kredyt
(1)
Kryzys
(1)
Miasta
(1)
Motywacja
(1)
Nauki ekonomiczne -- metodologia
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Opakowania
(1)
Parki technologiczne
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Praca zespołowa
(1)
Produkcja
(1)
Produkt*
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Promocja
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo -- ekonomika
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Public relations
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Samorząd lokalny
(1)
Start-up
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Służba zdrowia
(1)
Teoria dystrybucji
(1)
Towar
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Turystyka
(1)
Usługi
(1)
Wieś
(1)
Wzrost gospodarczy
(1)
Władza
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie przedsiębiorstwem
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
1989-
(1)
110 results Filter
Authority data
Planowanie strategiczne (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
ISBN: 83--918853-0-5
I. Przedsiębiorstwo- pojęcie, funkcje, rodzaje przedsiębiorstw. II. Analiza potencjału przedsiębiorstwa. III. Misja przedsiębiorstwa IV. Metody analizy strategicznej: 1. Metody scenariuszowe, 2. Metody symulacyjne, 3. Wykres Gantta, 4. Inne metody i techniki analizy sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa. V. Rodzaje strategii. VI. Planowanie: 1. Rodzaje planów (planowanie strategiczne), 2. Konieczność planowania, 3. Zadania i przesłanki
planowania, 4.Przeszkody w planowaniu, 5.Etapy plano wania, 6.Cechy planów. VII.Business plan i jego elementy : 1.Streszczenie kie rownicze, 2.Charakterystyka przedsiębiorstwa, 3.Plan produkcji, 4.Plan marketingowy, 5.Plan finasowy. VIII.Organizacja i kierowanie : 1.Elementy hierarchii,
2.Podział zadań i obowiązków, 3.System Gratyfikacji, 4.Sposoby komunikowania się, 5.Kierowanie. IX Kontrola : 1.Kontrola strategiczna, 2.Kontrola ex p ost, 3.Kontrola przez sprzężenie zwrotne, 4.Parametry kontroli, 5.Cechy skutecznych systemów kontroli. X.Przedsiębiorstwo "Fala" : 1.Historia przedsiębiorstw a, 2.Zasoby kadrowe, 3.Zasoby przedsiębiorstwa, 4.Wyni ki sprzedaży produktów firmy, 5.Analiza SWOT, 6.Wybór strategii. XI.Klub sportowy "OLIMP" : 1.Ogólna charakterystyka klubu, 2.Zorganizowanie przedsięwzięcia, 3.Zadania pod stawowe, 4.zarządzanie, 5.Konkurencja, 6.Osoby współ pracujące z klubem, 7.Analiza SWOT, 8.Strategia
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7011-313-3
Wstęp; Strategie i zarządzanie strategiczne; Planowanie strategiczne; Strategie funkcjonalne; Implementacja strategii. Controlling strategiczny; Współczesne koncepcje zarządzania a zarządzanie strategiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody. / pod red. Rafał Krupski. - Wyd.5 popr. zmien. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2003. - 503 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7011-313-3
Wstęp; Strategie i zarządzanie strategiczne; Planowanie strategiczne; Strategie funkcjonalne; Implementacja strategii. Controlling strategiczny; Współczesne koncepcje zarządzania a zarządzanie strategiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (4 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody. / pod red. Rafał Krupski. - Wyd.6 zm. i rozszerz. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2007. - 533 s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-7011-313-3
Wstęp; Strategie i zarządzanie strategiczne; Planowanie strategiczne; Strategie funkcjonalne; Implementacja strategii. Controlling strategiczny; Współczesne koncepcje zarządzania a zarządzanie strategiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie strategiczne : koncepcje, metody. / pod red. Rafał Krupski. - Wyd. 3 uzup. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 1999. - 426 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-7011-313-3
Wstęp; Strategie i zarządzanie strategiczne; Planowanie strategiczne; Strategie funkcjonalne; Implementacja strategii. Controlling strategiczny; Współczesne koncepcje zarządzania a zarządzanie strategiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Book
CD
In basket
ISBN: 83-7484-025-0
Cz.I Od czego zacząć opracowywanie planu marketingowego: 1. Dlaczego warto planować działania marketingowe; 2. Jak opracować audyt marketingowy; Cz.II Analizy niezbędne do opracowania planu marketingowego: 3. Jak przygotować analizę strategiczną firmy; 4. Jak przeprowadzić analize rynku; Cz.III Przygotowanie planu strategicznego i taktyczno-operacyjnego: 5. Jak opracować strategię marketingową i wyznaczyć cele strategiczne; 6. Jak przygotować segmentację, pozycjonowanie i strategię konkurencji; 7. Jak przygotować plan marketingu mix; Cz.IV Przygotowanie do wdrożenia planu marketingowego oraz powiązania go z innymi działaniami firmy: 8. Jak przygotować wdrożenie i kontrolę planu; 9. Jak przygotować streszczenie menedżerskiego planu marketingowego; 10. Jak powiązać plan marketingowy z innymi planami w firmie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Modelowanie strategii biznesu / Lechosław Berliński. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2009. - 248 s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-426-1
1. Zarządzanie i modelowanie strategiczne; 2. Biznesowa koncepcja strategii; 3. Modelowanie strategii; 4. Domenowe modelowanie strategii; 5. Bezpieczeństwo biznesowe strategii i jego modele; 6. Jakość zarządzania strategią i jej modelowanie; 7. Empiryczne przykłady modeli strategicznych- studia wybranych przypadków
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
Formułowanie strategii przedsiębiorstwa : klasyka / Wojciech Nasierowski. - Warszawa : Difin SA , 2018. - 170 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
ISBN: 978-83-8085-564-9
1. Co to jest zarządzanie strategiczne: 1.1. Pojęcie strategii organizacyjnej; 1.2. Modele zarządzania strategicznego. 2. Metody zarządzania strategicznego: 2.1. Wizja-misja-cele przedsiębiorstwa: jak można je interpretować i formułować; 2.1.1. Wprowadzenie; 2.1.2. Wizja przedsiębiorstwa; 2.1.3. Misja przedsiębiorstwa; 2.1.4. Cele przedsiębiorstwa; 2.1.5. Przykład sposobu określania misji; 2.1.6. Podsumowanie; 2.2. Model pięciu sił konkurencyjnych (5F) Portera; 2.2.1. Wprowadzenie; 2.2.2. Model 5F Portera; 2.2.3. O atrakcyjności i konkurencyjności; 2.2.4. Grupy strategiczne; 2.2.5. Zmiany w interpretacji modelu 5F; 2.2.6. Podsumowanie; 2.3. Metody wyboru strategii; 2.3.1. Wprowadzenie; 2.3.2. SWOT jako wstęp do wyboru strategii; 2.3.3. Krzywa "U" Portera jako drogowskaz do wyboru strategii; 2.3.4. Metoda SPACE; 2.3.5. Podsumowanie; 2.4. Strategie podstawowe przedsiębiorstw; 2.4.1. Wprowadzenie; 2.4.2. Strategie podstawowe; 2.4.3. Inne perspektywy określania strategii podstawowych; 2.4.4. Strategie i działania, których należy unikać; 2.4.5. Plany biznesowe; 2.5.1. Wprowadzenie; 2.5.2. Koncepcja cyklu życia wyrobu i przemysłu; 2.5.3. Cykl życia organizacji; 2.6. Analiza strategii w zdywersyfikowanych przedsiębiorstwach; 2.7. Oceny planów strategicznych: jak wybrać najlepszy?; 2.7.1. Wprowadzenie; 2.7.2. Kryteria oceny jakości planu strategicznego przed jego wdrożeniem; 2.7.3. Ocena czułych punktów strategii; 2.7.4. Ocena strategii po jej wdrożeniu; 2.7.5. Podsumowanie 3. Zarządzanie strategiczne a restrukturyzacja przedsiębiorstwa: 3.1. Wprowadzenie; 3.2. Reinżynieria przedsiębiorstwa; 3.3. Zintegrowane systemy informatyczne; 3.4. Kompleksowe zarządzanie jakością; 3.4.1. Interpretacje jakości; 3.4.2. Sugestie autorytetów odnośnie do poprawy jakości; 3.4.3. Kompleksowe zarządzanie jakością: koncepcja "stałego usprawniania", czyli drogowskaz do restrukturyzacji przedsiębiorstwa; 3.5. Zarządzanie w kryzysie; 3.5.1. Gwałtowna zmiana warunków rynkowych i/lub wady produktu; 3.5.2. Zmiana kierownictwa - słabość zarządu; 3.5.3. Działania związków zawodowych; 3.5.4. Niekorzystne zmiany na rynkach międzynarodowych; 3.5.5. Regulacje, deregulacje i zmiany przepisów; 3.6. Podobieństwa i różnice w metodach restrukturyzacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8030-150-4
Zawiera: CZĘŚĆ I. ISTOTA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO; Andrzej K. Koźmiński: W poszukiwaniu nowego paradygmatu ekonomicznych strategii; Jerzy Niemczyk: Uniwersalne archetypy zarządzania strategicznego; Jerzy Rokita, Agnieszka Dziubińska: Dwa spojrzenia na strategię w złożonych systemach organizacyjnych; Ewa Stańczyk-Hugiet: Implementacja strategii. Idea i uwarunkowania; Jan Lichtarski: O rozwoju systemu zarządzania przedsiębiorstwem w perspektywie strategicznej; Wojciech Dyduch, Mariusz Bratnicki: Współczesne kierunki badań w zarządzaniu strategicznym na świecie; Elżbieta Urbanowska-Sojkin: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach - fundamentalne wyzwanie badawcze; Andrzej Kaleta, Anna Witek-Crabb: Paradoksy współczesnego zarządzania strategicznego; Jan Skalik: Meandry strategicznego podejścia do zarządzania zmianami w organizacjach gospodarczych nastawionych na rozwój. CZĘŚĆ II. WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO; Wojciech Czakon: Tworzenie teorii w naukach o zarządzaniu; Dorota Jelonek: Wyzwania dla zarządzania strategicznego w dobie Big Data; Agnieszka Zakrzewska-Bielawska: Ambidexterity w obliczu paradygmatu relacyjnego - wyzwaniem współczesnego zarządzania strategicznego; Ryszard Borowiecki, Tomasz Kusio: Zarządzanie wiedzą w sieci - kontekst strategiczny; Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert: Strategie imitacji w procesie budowy przewagi konkurencyjnej; Grażyna Gierszewska: Zarządzanie strategiczne - wyzwania dla administracji; Krystyna Poznańska: Strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie; Maria Nowicka-Skowron, Izabela Krawczyk-Sokołowska, Agata Mesjasz-Lech: Strategie innowacji w warunkach konkurencyjności; Stanisław Sudoł: Innowacyjność technologiczna jako jedna z podstawowych przesłanek strategii przedsiębiorstwa przemysłowego; Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski, Agnieszka A. Szpitter: Bariery umiędzynaradawiania działalności zaopatrzeniowej w opinii polskich wytwórców - rekomendacje w kierunku elastycznej organizacji; Elżbieta Marciszewska, Karolina Więcek: Terroryzm jako jedno ze współczesnych wyzwań zarządzania strategicznego w sektorze lotniczym; Elżbieta Adamowicz: Makroekonomiczne uwarunkowania aktywności gospodarczej w Polsce; Adam Budnikowski: Korzyści Polski i Europy Zachodniej z handlu międzynarodowego w ujęciu historycznym. CZĘŚĆ III. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE INSPIRACJĄ DLA INNYCH OBSZARÓW ZARZĄDZANIA; Arnold Pabian: Zrównoważone przedsiębiorstwo jako rezultat zarządzania strategicznego; Marian Strużycki: Strategiczne aspekty konkurencji i kooperacji w zarządzaniu regionalnym; Czesław Zając: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - problemy, wyzwania, perspektywy; Piotr Buła, Agnieszka Żak: Dyfuzja wspólnych działań w kierunku idei społecznej odpowiedzialności biznesu - CSR 3.0+; Anna Wójcik-Karpacz, Jarosław Karpacz: Strategiczna rola społecznej i środowiskowej odpowiedzialności biznesu w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstw. Wyzwania w zakresie ewaluacji; Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska: Kultura organizacyjna a innowacyjność organizacji - kontekst strategiczny i operacyjny; Marta Juchnowicz, Hanna Kinowska: Strategie wynagrodzeń w różnych strategiach biznesowych; Anna Karmańska: Wrażliwość systemu pomiaru dokonań na imperatyw kreowania wartości. Wyzwanie dla strategicznej rachunkowości zarządczej; Stanisław Macioł: O strategicznych celach rozwoju polskich publicznych uczelni ekonomicznych w obszarze kształcenia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Metody planowania strategicznego / Marek Lisiński. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 328 s. : tab., rys., wzory ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1525-8
Wstęp; R.1 Planowanie strategiczne; R.2 Istota metod planowania strategicznego; R.3 Metody analizy makrootoczenia; R.4 Metody analizy otoczenia konkurencyjnego; R.5 Metody analizy potencjału strategicznego organizacji; R.6 Metody zintegrowane; R.7 Klasyfikacja metod planowania strategicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1412-X
Nie ma prostych recept, Nowe reguły konkurencji - triada, grecka tragedia i Internet, Przechwytywanie i ochrona wartości, Przewaga konkurencyjna firmy, Doskonalenie modeli biznesu: ewolucja przez stałe usprawnienia, Innowacje i tworzenie nowych modeli biznesu.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339 (1 egz.)
Authority data
Planowanie strategiczne - metody (hasło przedmiotowe)
Authority data
Planowanie strategiczne - gospodarka (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Planowanie strategiczne - poradnik (hasło przedmiotowe)
Authority data
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-352-7
1. Przegląd; 2. Procesy tworzenia wartości; 3. Aktywa niematerialne; 4. Budowanie strategii i map strategii; 5. Studia przypadków.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. 658.1/.5
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again