Form of Work
Książki
(107)
Status
only on-site
(93)
available
(55)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(56)
Czytelnia
(93)
Author
Kuć Małgorzata
(6)
Świtka Jan
(4)
Bartkowicz Zdzisław
(3)
Bałandynowicz Andrzej
(3)
Konopczyński Marek
(3)
Kozaczuk Franciszek
(3)
Niewiadomska Iwona
(3)
Opora Robert
(3)
Ostrowska Krystyna
(3)
Rejzner Andrzej
(3)
Urban Bronisław
(3)
Cekiera Czesław
(2)
Frąckowiak Przemysław
(2)
Jaworska Anetta
(2)
Kieszkowska Anna
(2)
Kosek-Nita Bogumiła
(2)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(2)
Kwaśniewski Jerzy
(2)
Libiszowska-Żółtkowska Maria
(2)
Marczak Monika
(2)
Mańka Aleksander (1966- )
(2)
Palak Zofia
(2)
Pielecki Andrzej
(2)
Pospiszyl Kazimierz
(2)
Prokosz Małgorzata
(2)
Pytka Lesław
(2)
Raś Danuta
(2)
Rottermund Jerzy
(2)
Stanik Jan M
(2)
Szczepaniak Paweł
(2)
Węgliński Andrzej
(2)
Ambroziak Wiesław
(1)
Ambrozik Wiesław
(1)
Badora Sylwia
(1)
Biel Krzysztof
(1)
Bielecka Elżbieta
(1)
Bielicki Eugeniusz
(1)
Boczkowska Magdalena
(1)
Borowska Teresa
(1)
Breska Radosław
(1)
Cieślik Elżbieta
(1)
Czerkawski Andrzej
(1)
Dudzikowa Maria
(1)
Fopka-Kowalczyk Małgorzata
(1)
Gabzdyl Jolanta
(1)
Gulla Bożena
(1)
Guz Sabina
(1)
Górka Marek
(1)
Hernik-Pikulska Beata
(1)
Hillenbrand Clemens
(1)
Hofmański Piotr (1956- )
(1)
Hołyst Brunon (1930- )
(1)
Jasiński Zenon
(1)
Jezierska Joanna
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Kaczorowski Włodzimierz
(1)
Kamiński Arkadiusz
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Karłyk-Ćwik Anna
(1)
Klonowska Iwona
(1)
Koukola Bohumil
(1)
Kowalska Ewa
(1)
Kowalski Mirosław
(1)
Kranc Michał
(1)
Krans Michał
(1)
Krause Amadeusz
(1)
Kudlak Grzegorz
(1)
Kusztal Justyna
(1)
Kwiatkowski Piotr
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Matyjas Bożena
(1)
Migdał Jerzy
(1)
Nowacki Zbigniew
(1)
Nowak Anna
(1)
Palka Stanisław
(1)
Paszkiewicz Aneta
(1)
Paszkiewicz Angelika
(1)
Piechowicz Małgorzata
(1)
Pierzchała Kazimierz
(1)
Podgajna-Kuśmierek Magdalena
(1)
Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
(1)
Pospiszyl Irena
(1)
Przybyliński Sławomir
(1)
Rubacha Krzysztof
(1)
Sajdak Anna
(1)
Sakowicz Tadeusz
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Skowroński Bartłomiej
(1)
Skołowska-Dzioba Teresa
(1)
Stadniczeńko Stanisław Leszek
(1)
Stanek Janusz (1968- )
(1)
Stankowski Adam
(1)
Stojecka-Zuber Renata
(1)
Szczygieł Grażyna B. (1954- )
(1)
Szecówka Adam
(1)
Szykut Michał
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Sękowska Zofia
(1)
Tymoszuk Ewelina
(1)
Vašek Štefan
(1)
Year
2010 - 2019
(36)
2000 - 2009
(68)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(106)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(107)
Subject
Pedagogika resocjalizacyjna
(102)
Niedostosowanie społeczne
(22)
Patologia społeczna
(21)
Młodzież trudna
(18)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(17)
Młodzież
(13)
Agresywność
(12)
Nieletni przestępcy
(11)
Niepełnosprawni
(11)
Pedagogika penitencjarna
(11)
Więźniowie
(11)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(10)
Pedagogika specjalna
(8)
Przestępczość
(8)
Dziecko trudne
(7)
Opieka społeczna
(7)
Probacja (prawo)
(7)
Rodzina
(7)
Więziennictwo
(7)
Dziecko
(6)
Kuratela
(6)
Młodociani przestępcy
(5)
Kara pozbawienia wolności
(4)
Nałóg
(4)
Pedagogika opiekuńcza
(4)
Pedagogika społeczna
(4)
Penitencjarystyka
(4)
Kuratorzy (prawo)
(3)
Narkomania
(3)
Pedagogika
(3)
Prawa dziecka
(3)
Przestępcy
(3)
Psychoterapia
(3)
Rehabilitacja (med.)
(3)
Służba więzienna
(3)
Uczniowie
(3)
Wykluczenie społeczne
(3)
Zachowanie
(3)
AIDS
(2)
Adaptacja społeczna
(2)
Alkoholizm
(2)
Bezdomność
(2)
Bezrobocie
(2)
Biblioterapia
(2)
Duszpasterstwo więzienne
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Kazirodztwo
(2)
Kryminologia
(2)
Ludzie starzy
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Muzykoterapia
(2)
Nauczanie
(2)
Ofiary przestępstw
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Pedagogika resocjalizacyjne
(2)
Pedofilia
(2)
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
(2)
Policja
(2)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(2)
Prostytucja
(2)
Przemoc
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(2)
Religia
(2)
Rodzina zastępcza
(2)
Szkolnictwo
(2)
Terroryzm
(2)
Wartość
(2)
Wychowanie
(2)
Zabójstwo
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Alkohol
(1)
Autorytet
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Diagnoza
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dobro dziecka
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Dziewczęta
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Etyka
(1)
Etyka społeczna
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Grupy społeczne
(1)
Głusi
(1)
HIV
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Internaty
(1)
Internet
(1)
Jakość życia
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kara (psychol.)
(1)
Subject: time
1989-
(12)
2001-0
(9)
2001-
(2)
1901-
(1)
107 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-990-2
1. Wychowanie w rodzinie z perspektywy współczesnych zagrożeń i wyzwań: Między sterowaniem a wychowaniem dziecka; Bezradność opiekuńczo-wychowawcza rodziców jako problem współczesnej rodziny- prośba konceptualizacji zjawiska; Wczesne wspomaganie rozwoju szansą dla dziecka i jego rodziny w kontekście praktyki poradni; Wolontariat jako forma uspołeczniania dzieci i młodzieży; Współczesne formy pomocy i wsparcia rodziny dysfunkcyjnej; Projekt kwestionariusza do oceny jakości opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; Obszary poczucia jakości życia osoby pochodzącej z rodziny dysfunkcjonalnej- sytuacja rodzinna i relacje interpersonalne; Social media- źródło wiedzy o życiu młodego człowieka?; Problem euro sieroctwa jako konsekwencja migracji rodziców; Funcjonowanie emocjonalne dziecka w sytuacji emigracji zarobkowej rodzin do krajów Unii Europejskiej- teoria i badania; "Zarówno tu, jak i tam"? Ku problemowi współczesnego macierzyństwa transnarodowego. Studium przypadku; Zjawisko migracji a problematyka rodzin cudzoziemskich; 2. Przestrzeń szkoły w XXI wieku- w stronę zdrowia: Współczesna szkoła z perspektywy zagrożeń i wyzwań; Edukacja małego dziecka profilaktyką dysfunkcji rozwoju; Coaching rodzinny szansą zawodową dla pedagogów; Dyrektor szkoły przyszłości; Walory edukacyjne i wychowawcze druzyn Nieprzetartego Szlaku w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawna intelektualnie na przykładzie własnych doświadczeń w pracy pedagoga specjalnego i instruktora harcerskiego; Czynniki środowiska rodzinnego warunkujące zdrowie dzieci i młodzieży; Płodowy zespół alkoholowy jako czynnik ryzyka wykolejenia społecznego; Dziecko z padaczką w szkole. Kształcenie kadry pedagogicznej w dziedzinie epileptologii szansą na normalne funkcjonowanie dziecka chorego przewlekle; Zaburzenia odżywiania- problem niszczący całą rodzinę; Bigoreksja- odwrotna anoreksja. Zaburzenia obrazu własnego ciała u mężczyzn; Stare zagrożenia, aktualne problemy, sukcesy; 3. Resocjalizacja- współczesne dylematy, problemy, sukcesy: Formy patologii destabilizujące wychowanie i sytuacja dziecka w rodzinie patologicznej; Rodzina adopcyjna jako otwarta forma resocjalizacji; Poczucie własnej skuteczności jako istotny czynnik chroniący przed wykolejeniem społecznym i zachowaniami patologicznymi wśród młodzieży; Potęga grupy. Grupa rówieśnicza a kształtowanie się zachowań dewiacyjnych; Oddziaływania wychowawcze wobec nieletnich sprawców czynów karalnych w warunkach izolacyjnych; Wybrane formy oddziaływań resocjalizacyjnych w warunkach izolacji penitencjarnej- aspekty teoretyczne i praktyczne; programy resocjalizacyjne formą oddziaływań w warunkach izolacji więziennej na przykładzie Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Zamościu; Wybrane programy resocjalizacji sprzyjające przygotowaniu do readaptacji społecznej skazanych na przykładzie własnych doświadczeń w pracy penitencjarnej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy; Czynniki ułatwiające i utrudniające readaptację społeczną osób wychodzących na wolność oraz znaczenie pomocy postpenitencjarnej; Środki oddziaływania resocjalizacyjnego na skazanego stosowane w zakładach karnych jak próba zmiany nawyków; Zachowania autoagresywne u młodzieży dorastającej- psychospołeczne uwarunkowania problemu; Praca jako szczególna forma oddziaływań wychowawczych w polskim systemie penitencjarnym na przykładzie Zakładu Karnego w Chełmie; Rola kontaktów zewnętrznych w procesie resocjalizacji skazanych na przykładzie Zakładu Karnego w Herbach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Resocjalizacja)
ISBN: 978-83-01-14852-2
Część I: Między heurystyką a pedagogiką resocjalizacyjną. 1. Tożsamościowe konteksty twórczej resocjalizacji. 2. Metodyczne konteksty twórczej resocjalizacji. 3. Metody twórczej resocjalizacji. Część II: Między teorią a praktyką twórczej resocjalizacji. 5. Wybrane formy działań socjalizacyjno-kulturowych w placówkach penitencjarnych. 6. Zakończenie - od resocjalizacji naprawczej do kreująco-rozwojowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Terapia w resocjalizacji ; Cz. 1)
ISBN: 978-83-62015-01-6
Autonomia i uwikłanie transdyscyplinowe pedagogiki resocjalizacyjnej; Badania intergranokulturowe w resocjalizacji i terapii; Resocjalizacja i terapia resocjalizacyjna w zderzeniu z nowymi tendencjami przestępczymi i typami zachowań destrukcyjnych; Twórcza resocjalizacja - od korekcji do rozwoju; Znaczenie pojęcia terapii w pedagogice specjalnej; Konsultacja terapeutyczna - nowa perspektywa w resocjalizacji; Terapia poznawczo-behawioralna w resocjalizacji; Agression Replacement Training (ART.) jako przykład zastosowania komponentu behawioralno-poznawczego w resocjalizacji nieletnich. Afirmacja sensu życia w kontekście współczesnej arteterapii (teoretyczne podstawy leczenia sztuką); Drama stosowana jako interwencja społeczna; Muzykoterapia jako element resocjalizacji nieletnich; Terapeutyczna funkcja biblioterapii w resocjalizacji i profilaktyce społecznej; Rozwój konceptualizacji środków probacyjnych i kształtowanie się metod resocjalizacyjnych; Prawne problemy dotyczące działań terapeutycznych w postępowaniu ze skazanymi odbywającymi karę pozbawienia wolności; Diagnozowanie i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych między nieletnim sprawcą przestępstwa a ofiarą przez postępowanie mediacyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Nauce i Praktyce)
ISBN: 978-83-7587-914-8
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Od kaźni i tortur do poprawy w uwięzieniu i społecznej izolacji – przegląd koncepcji resocjalizacji. Rozdział 2. Przejawy dysfunkcjonalności instytucjonalnego systemu oddziaływań resocjalizacyjnych. Rozdział 3. Uspołecznienie instytucjonalnego systemu resocjalizacji szansą na przezwyciężenie dotykającego go kryzysu. Zakończenie. Bibliografia. Nota edytorska. Indeks rzeczowy. Indeks osób.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Nauce i Praktyce)
ISBN: 978-83-7850-851-9
Zawiera: Zamiast wstępu. Resocjalizacja w kryzysie zmiany; Rozdział 1. Współczesne dylematy socjalizacyjne; Rozdział 2. Dwie pedagogiki resocjalizacyjne na przełomie wieków; Rozdział 3. Resocjalizacja jako kreująca a działalność wychowawcza; Rozdział 4. Metodyka resocjalizacji. Zakończenie. Bibliografia. Indeks osób. Indeks rzeczowy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60083-58-1
2.Historia pedagogiki zaburzeń zachowania, 3. Modele naukowe pedagogiki zaburzeń zachowania, 3. Wybrane koncepcje pedagogiki zaburzeń zachowania, 5. Diagnozowanie zaburzeń zachowania, 6. Działania wychowawcze podejmowane w przypadku występowania zaburzeń zachowania, 7. Instytucje pomocy wychowawczej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, 8.Agresja, nadpobudliwość, lęk i inne rodzaje zaburzeń, 9. Perspektywy pedagogiki zaburzeń zachowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-922456-1-X
1. Wybrane przejawy patologii społecznej: Współczesne tendencje w rozwoju zjawisk patologii społecznej wśród młodzieży; zachowania dewiacyjne o wysokim potencjale kryminogennym; Przemoc w relacjach rówieśniczych w szkole, w opiniach uczniów; Używanie środków odurzających przez młodzież szkolną; Młodzież akademicka wobec zjawiska alkoholizmu; Niedostosowanie społeczne młodzieży należącej do subkultury blokers; Postawy wychowawcze jako determinanty przystosowania społecznego dzieci; 2. Uwarunkowania i koncepcje oddziaływań resocjalizacyjnych: Resocjalizacja- ku środowisku wolnościowemu; Twórcza resocjalizacja w środowisku otwartym. Koncepcja heurystyczna; Światopogląd, aksjologia, wychowanie, resocjalizacja; Ewolucje zaburzeń w zachowaniu a profilaktyka i resocjalizacja w środowisku otwartym; "Społeczne hartowanie" jako forma profilaktyki wychowania resocjalizacyjnego; Resocjalizacja w środowisku otwartym- międzynarodowe standardy, ustawodawstwo polskie i praktyka ostatnich lat; 3. Praktyka i projekty oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym: Metodologiczne odrębności profilaktyki społecznej i resocjalizacji w środowisku społecznym; Rodzinne domy terapeutyczne- propozycją modelowego systemu opiekuńczo- wychowawczego dla osób niedostosowanych społecznie; Edukacja do resocjalizacji w środowisku otwartym- doświadczenia studentów polskich i niemieckich- Projekt Wspólna nauka; Środowiskowe formy pomocy osobom z zaburzeniami w przystosowaniu; Integracja osób niedostosowanych społecznie ze środowiskiem otwartym- pułapki i możliwości; Wykorzystanie unikatowych technik plastycznych w resocjalizacji w środowisku otwartym; Dzieci ulicy- potrzeby i możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych; Metodyka pracy wychowawcy podwórkowego wśród "dzieci ulicy"; Progam STACJA jako alternatywna forma pomocy dzieciom ulicy; Rola pedagoga szkolnego w pracy resocjalizacyjnej z dziećmi i młodzieżą; Syrvival, czyli sztuka przetrwania- możliwości wykorzystania programu w resocjalizacji; Projekt MUR jako propozycja oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym; Sposoby zabezpieczeń społecznych przed przestępcami seksualnymi; Praca korekcyjna z nastolatkami wykorzystującymi seksualnie; Działalność Misji Dworcowych elementem przeciwdziałania procederowi handlu kobietami i dziećmi w Polsce (1918-1939); System pracy z ofiarami handlu kobietami w fundacji La Strada; Mediacja jako jeden z obszarów działań pedagoga resocjalizacyjnego; Wykorzystanie kompetencji pedagoga resocjalizacyjnego w noclegowni dla bezdomnych- kilka refleksji praktyka; Pomoc na odległość czyli Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia"; Geneza i rozwój alternatywnych sposobów postępowania wobec kary izolacyjnej; Kuratela sądowa- możliwości i ograniczenia; Praca z indywidualnym przypadkiem jako model pracy kuratora sądowego; 4. Problemy pedagogiki specjalnej: Organizacja kształcenia specjalnego dzieci po wejściu Polski do UE; Integracyjny potencjał społeczności dziecięcych w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Pedagogika Toruńska ; t. 11)
ISBN: 978-83-231-3698-9
Zawiera: R. 1 Patologia społeczna – próba wyjaśnienia istoty problemu: Wprowadzenie; Norma a patologia; Pojęcie patologii społecznej; Patologia społeczna a dewiacja społeczna; Rola zachowań patologicznych i dewiacyjnych w społeczeństwie; Źródła zachowań patologicznych w teoriach; Resocjalizacja i profilaktyka jako praktyka pedagogiczna w przeciwdziałaniu zachowaniom z obszaru patologii społecznej. R. 2 Metodologiczne parametry pedagogiki resocjalizacyjnej: Wprowadzenie; Konceptualizacja systemu pojęciowego pedagogiki resocjalizacyjnej; Wyjaśnienie jako cel badań pedagogiki resocjalizacyjnej; Strategie badań pedagogiki resocjalizacyjnej; Typy badań pedagogiki resocjalizacyjnej; Schematy badań pedagogiki resocjalizacyjnej; Metody badań społecznych pedagogiki resocjalizacyjnej. R. 3 Wieloaspektowe możliwości diagnozy pedagogicznej: Wprowadzenie; Diagnoza w naukach społecznych; Diagnoza w pedagogice; Typy i rodzaje diagnoz w pedagogice jako nauce; Metody i techniki badawcze w diagnozie pedagogicznej; Błędy diagnostyczne i etyka w procesie diagnozy; Diagnoza resocjalizacyjna jako przykład specyficznej diagnozy zachowań patologicznych; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych ; Tom 1)
ISBN: 978-83-7308-748-4
Praca rehabilitacyjna osób niewidomych i słabowidzących w starszym wieku; Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa w zawodzie pedagog aga specjalnego; Droga Metody Dobrego startu do Republiki Czeskiej; Wybrane zagadnienia edukacji społecznej w działalności profesora Wiktora Degi; Turystyka osób niepełnosprawnych; Sport i turystyka w rehabilitacji osób niepełnosprawnych; Niepełnosprawność a bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej miasta; Rola obozów terapeutycznych w rehabilitacji i socjalizacji osób przewlekle chorych (na przykładzie pacjentów diabetologicznych); Teoretyczne i praktyczne przesłanki optymalizacji rozwoju zawodowego młodzieży przewlekle chorej; Warsztaty arte- i muzykoterapeutyczne- działania konieczne na rzecz przygotowania zawodowego przyszłego pedagoga socjalnego; Hierarchia wartości młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i jej pełnosprawnych rówieśników (lata 1995-2005); Różni wychowawcy- różne spojrzenia na pracę z dziećmi przebywającymi w zakładach opiekuńczo-wychowawczych; Teoria prototypu w badaniach wiedzy semantycznej uczniów z porażeniem mózgowym; Zraniona tożsamość ludzi niepełnosprawnych- źródła, konsekwencje i radzenie sobie z wewnętrznym piętnem i zewnętrznym napiętnowaniem
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych ; Tom 1)
ISBN: 978-83-7308-748-4
Praca rehabilitacyjna osób niewidomych i słabowidzących w starszym wieku; Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa w zawodzie pedagog aga specjalnego; Droga Metody Dobrego startu do Republiki Czeskiej; Wybrane zagadnienia edukacji społecznej w działalności profesora Wiktora Degi; Turystyka osób niepełnosprawnych; Sport i turystyka w rehabilitacji osób niepełnosprawnych; Niepełnosprawność a bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej miasta; Rola obozów terapeutycznych w rehabilitacji i socjalizacji osób przewlekle chorych (na przykładzie pacjentów diabetologicznych); Teoretyczne i praktyczne przesłanki optymalizacji rozwoju zawodowego młodzieży przewlekle chorej; Warsztaty arte- i muzykoterapeutyczne- działania konieczne na rzecz przygotowania zawodowego przyszłego pedagoga socjalnego; Hierarchia wartości młodzieży z niepełnosprawnością ruchową i jej pełnosprawnych rówieśników (lata 1995-2005); Różni wychowawcy- różne spojrzenia na pracę z dziećmi przebywającymi w zakładach opiekuńczo-wychowawczych; Teoria prototypu w badaniach wiedzy semantycznej uczniów z porażeniem mózgowym; Zraniona tożsamość ludzi niepełnosprawnych- źródła, konsekwencje i radzenie sobie z wewnętrznym piętnem i zewnętrznym napiętnowaniem
Book
In basket
Probacja : teoria i metodyka / Bartłomiej Skowroński. - Warszawa : Difin, 2018. - 483 s. : il. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-8085-685-1
Zawiera: Wstęp. Część I. Konteksty probacji: ROZDZIAŁ 1. Probacja: ustalenia definicyjne i tożsamościowe: 1.1. Definicje pojęcia probacji; 1.2. Tożsamość probacji; 1.3. Podsumowanie. ROZDZIAŁ 2. Perspektywa sytuacyjna osoby oddanej pod dozór kuratora w kontekście trwałej zmiany: 2.1. Socjalizacyjne warunki wychowawcze w okresie dzieciństwa i dorastania osób łamiących prawo; 2.2. Zasoby i deficyty tkwiące w podmiocie; 2.3. Uwarunkowania środowiskowe; 2.4. Uwarunkowania systemowe; 2.5. Uwarunkowania interpersonalne; 2.6. Podsumowanie. ROZDZIAŁ 3. Wybrane teorie kryminologiczne: 3.1. Teorie zróżnicowania kulturowego; 3.2. Koncepcja dewiacji wtórnej Edwina Lemerta; 3.3. Teorie kontroli; 3.4. Teorie strukturalne; 3.5. Koncepcje ekologiczne; 3.6. Teoria zróżnicowanych powiązań Edwina Sutherlanda; 3.7. Podsumowanie. Część II. Probacja – prezentacja koncepcji: ROZDZIAŁ 4. Aksjologia w stanowieniu celów probacyjnych: 4.1. Aksjologia a teleologia; 4.2. Podstawowe założenia aksjologiczne probacji; 4.3. Teleologia probacji. ROZDZIAŁ 5. Podstawy teoretyczne i koncepcyjne probacji: 5.1. Ogólny model prezentowanej koncepcji probacji; 5.2 kropka problem efektywności pracy kuratora W metodyce probacji. ROZDZIAŁ 6. Probacja i jej metodyka: 6.1. Ogólny zarys działań metodycznych; 6.2. Podstawowe rolę kuratora i błędy w percepcji roli kuratora w metodyce probacji; 6.3. Zasady pracy w metodyce probacji; 6.4. Wybrane kompetencje i umiejętności interpersonalne kuratora; 6.5. Wybrane metody pracy kuratora; 6.6. Wybrane techniki komunikacyjne i konwersacyjne; 6.7. Metodyka pracy kuratora w różnych kontekstach sytuacyjnych. ROZDZIAŁ 7. Etyczne aspekty metodyki pracy kuratora: 7.1. Etos pracy kuratora sądowego. ROZDZIAŁ 8. Kuratela (sądowa?) – perspektywy zmian. Zakończenie. Bibliografia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Opolskiego ; T. 2)
ISBN: 978-83-7395-362-8
1. Teoretyczne problemy resocjalizacji w środowisku zamkniętym: Stan kryzysu czy nieuspołecznieni systemu penitencjarnego?; System probacji rewolucyjną zmianą polityki karno-penitencarnej w Polsce; Resocjalizacja. Destygmatyzacja poprzez kreowanie alternatywnych autoprezentacji; Efektywność czy efektywność polityki karnej?; Proksemiczny wymiar instytucji więziennej; Terapia pedagogiczna o oddziaływanie penitencjarne- wybrane problemy; 2. Z praktyki penitencjarnej: Problemy kadrowe i organizacyjne więziennictwa w województwie opolskim; Zakłady penitencjarne Opolszczyzny; Niektóre zmienne osobowości nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Więziennej w kontekście stawianych przed nimi zadań służbowych; Więźniowie uchylający się od obowiązku alimentacyjnego w polskich zakładach karnych; Sztuka resocjalizacji- resocjalizacja przez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej; Miejsce duszpasterstwa w zakładzie karnym; Edukacja w przestrzeni oddziaływań resocjalizacyjnych w czeskich zakładach karnych; O problemach litewskiego więziennictwa; 3. W kręgu obchodów 90-lecia polskiego więziennictwa: Wystąpienie okolicznościowe podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na uroczystości 90-lecia polskiej Służby Więziennej w Krakowie 7 lutego 2009 roku; Wystąpienie okolicznościowe dyrektora Centralnego Zarządu Służby Więziennej wygłoszone w Krakowie 7 lutego 2009 roku z okazji 90. rocznicy ogłoszenia Dekretu marszałka Józefa Piłsudskiego o zasadach organizacji i działania polskich więzień; Perspektywy rozwoju systemu penitencjarnego w Polsce; Więziennictwo a pastwo i społeczeństwo- 90 lat polskich doświadczeń (1919-2009); Stan aktualny i perspektywy związku zawodowego w polskim więziennictwie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8085-324-9
Zawiera: Wstęp; Część pierwsza. Sprawcy przestępstw: modele i formy oddziaływań resocjalizacyjnych: 1. Metody wykorzystywane w probacji organizowanej strategią indywidualnych przypadków; 2. Warunki efektywnych programów resocjalizacyjnych w ujęciu ekologii społecznej; 3. Dobre praktyki w zakresie sprawiedliwości naprawczej w USA i Europie; 4. Poziom aktywności fizycznej a zaburzenia depresyjne wśród mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności; 5. Wykształcenie jako czynnik inkluzji społecznej skazanych; 6. Praca wychowawcy penitencjarnego ze zbiorowością osób zdegradowanych w społeczności więziennej; 7. Przewidywanie przestępczości jako element składowy procedury resocjalizacji; 8. Diagnoza penitencjarna i jej rola w projektowaniu oddziaływań penitencjarnych; 9. Grupy ryzyka powrotu do przestępstwa na gruncie Kodeksu karnego wykonawczego. Rola i zadania kuratora wykonującego orzeczenia w sprawach karnych; 10. Analiza preferencji wartości kobiet skazanych za zabójstwo. Część druga. Resocjalizacja osób niedostosowanych i wykluczonych społecznie: 1. Wykorzystanie konfliktu motywacyjnego w procesie resocjalizacji; 2. Rozmowa indywidualna wychowanka z wychowawcą w placówce resocjalizacyjnej; 3. Złe dzieci czy źli rodzice? Rodzina pochodzenia a funkcjonowanie nieletniego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym; 4. Obawy i oczekiwania w zakresie usamodzielniania wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szczecinie; 5. Poczucie bezpieczeństwa chłopców niedostosowanych społecznie przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym; 6. Metoda Balinta – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i wsparcie oddziaływań kadry pedagogicznej; 7. Poczucie koherencji osób uzależnionych od narkotyków; 8. Teatr jako narzędzie adaptacji społecznej; 9. Wykorzystanie metod, technik i narzędzi psychologicznych w pracy resocjalizacyjnej; 10. Bezdomność kobiet z dziećmi a możliwości profilaktyki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1491-6
1. Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej; 2. System probacji - kary średniej mocy i kary wolnościowe jako propozycja nowej filozofii karania; 3. Modernizacja więzień jako próba reformowania systemu karania; 4. Reformowanie więzień w ujęciu religijnym i filozoficznym; 5. Kryzys kary pozbawienia wolności w świetle teorii i praktyki penitencjarnej; 6. Odpowiedzialność karna a środki probacyjne; 7. Wykluczenie społeczne recydywistów jako następstwo niesprawiedliwego i nieskutecznego karania; 8. Reintegracja społeczna skazanych wsparta na paradygmacie tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo- cywilizacyjnej; 9. Podmiotowość osoby i dobro wspólne w procesie reintegracji społecznej a system probacji; 10. Metodyka oddziaływania pedagogicznego a skuteczność procesu reintegracji społecznej w warunkach probacji; 11. Obozy dyscyplinujące jako kary średniej mocy w Stanach Zjednoczonych Ameryki; 12. Efektywność aresztu domowego z elektronicznym monitoringiem na przykładzie stanu Arizona Ameryki Północnej; 13. Humanistyczny model kurateli wychowującej w Wielkiej Brytanii; 14. Resocjalizacja wspierająca przestępców oparta na wartościach z udziałem społeczeństwa; 15. Resocjalizacja wspierająca w społeczeństwie wobec skazanych w warunkach probacji; 16. Kuratela dla dorosłych - pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8160-035-4
Zawiera: 1. Dążenie ku prawdzie kształtowaniem sumienia człowieka i prawa: 1. Odkrywanie rzeczywistości na poziomie sceptycznym lub postprawdy; 2. Rozwój antynauki, która dla ludzkości nie stanowi wartości, a jedynie jej paliatywy; 3. Strategia ochrony „sumienia jednostkowego” i „sumienia wspólnotowego” w dobie powszechnej postprawdy; 4. Metafizyczny, psychologiczny i ontologiczny wymiar sumienia; 5. Sumienie jako proces formowania prawdy o człowieku i świecie, w którym żyje; 6. Dotykanie wartości prawdy. 2. Profilaktyka i środki probacyjne w praktyce resocjalizacyjnej: 1. Profilaktyka przestępczości nieletnich; 2. Reifikacja i postantropologia środków probacyjnych dla nieletnich; 3. Filozofia probacji – ogólna prezentacja zagadnienia; 4. Działalność probacyjna jako kontrola, opieka i zmiana społeczna będące resocjalizacją wspierającą z udziałem społeczeństwa. 3. System probacji – kary średniej mocy i kary wolnościowe jako propozycja nowej filozofii karania: 1. Wykorzystanie sankcji karnych; 2. Konwergencja; 3. Odrodzenie orzekania na podstawie reguł sprawiedliwości formalnej; 4. Polityka karna oparta na podejściu systemowym; 5. Uniwersalizm; 6. Dywergencja; 7. Władza wykonawcza a reformy; 8. Ograniczenia fiskalne i prawne; 9. Lokalna polityka karna źródłem systemu sprawiedliwego karania. 4. Modernizacja więzień jako próba reformowania systemy karania: 1. Cele i funkcje systemu penitencjarnego; 2. Więzienia w perspektywie aglomeracji miejskich; 3. Kolonizacja przestępczości; 4. Więzienia a infrastruktura społeczna; 5. Technologie izolacji więziennej; 6. Organizacja cel więziennych; 7. Czas trwania izolacji więziennej. 5. Reformowanie więzień w ujęciu religijnym i filozoficznym: 1. Scena karania; 2. Odosobnienie więźniów; 3. Internowanie więźniów; 4. Więzienia niepoddające się reformie; 5. Więzienia a brutalizacja obyczajów; 6. Więzienia a ideał braterstwa ludzi. 6. Kryzys kary pozbawienia wolności w świetle teorii i praktyki penitencjarnej: 1. Kara pozbawienia wolności jako sytuacja deprywacyjna; 2. Wpływ nieformalnej organizacji skazanych na efektywność procesów resocjalizacyjnych; 3. Dehumanizacja instytucji penitencjarnych; 4. Ograniczony zakres środków oddziaływania wychowawczego; 5. Zakwestionowanie kary pozbawienia wolności jako środka poprawczego; 6. Reperkusje niespójności poszczególnych stadiów polityki karnej; 7. Efektywność kary pozbawienia wolności w świetle ważniejszych badań empirycznych; 8. Współczesne niewolnictwo więźniów w zakładach karnych; 9. Krytyczna analiza prawa normatywnego w ustawie o Służbie Więziennej z 2010 roku. 7. Odpowiedzialność karna a środki probacyjne: 1. Polityka karania – jej mankamenty; 2. Znaczenie kar pośrednich; 3. Rozbudowany system odpowiedzialności karnej; 4. Teoria zasłużonej kary. 8. Wykluczenie społeczne recydywistów jako następstwo niesprawiedliwego i nieskutecznego karania: 1: Prawo karne i prawo penitencjarne pozbawione sumienia a wykluczenie społeczne jednostek; 2. Wykluczenie społeczne przestępców standardem kulturowo-normatywnym zdehumanizowanej władzy karania; 3. Diagnoza środowisk wychowawczych recydywistów; 4. Stadium prekryminalne w dynamicznym ujęciu dewiacyjnych zachowań recydywistów; 5. Kariera kryminalna badanych osób; 6. Postawa pracownicza badanych recydywistów; 7. Postawy recydywistów wobec własnych środowisk rodzinnych; 8. Postawy recydywistów w miejscach publicznych; 9. Postawa wobec prawa recydywistów w okresie badań katamnestycznych; 10. Środki alternatywnego karania badanych osób; 11. Konkluzje. 9. Reintegracja społeczna skazanych wsparta na paradygmacie tożsamości osobowej, społecznej i kulturowo-cywilizacyjnej: 1. Przedzałożeniowe myślenie aksjologiczne dotyczące procesu reintegracji społecznej 2. Diagnozowanie społeczne a teorie naukowe; 3. Funkcjonalność struktur społecznych; 4. Reintegracja wsparta na wartościach; 5. Synkretyzm w miejsce scjentyzmu poznawczego w myśleniu o readaptacji społecznej jako systemie kulturowym. 10. Podmiotowość osoby i dobro wspólne w procesie reintegracji społecznej a system probacji: 1. Podmiotowość a przedmiotowość osoby w procesie reintegracji; 2. Autonomia i godność osoby a reintegracja społeczne; 3. Wzmacnianie procesu destygmatyzacji eksdewianta jako warunek reintegracji społecznej. 11. Metodyka oddziaływania pedagogicznego a skuteczność procesu reintegracji społecznej w warunkach probacji: 1. Funkcjonalność systemu reintegracji a stopień jego koherencji; 2. Terapia indywidualna, na rzecz grupy i środowiska oraz podejście rezydencjalne; 3. Dekalog praktycznych oddziaływań pomocowych w systemie reintegracji i probacji; 4. Terapia środowiskowa i rezydencjalna jako kierunek pomocy, zmiany i kontroli społecznej 5. Proces integracji społecznej dewiantów w ujęciu terapii systemów; 6. Inkluzja, faworyzacja i integracja społeczna podstawą przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji jednostki. 12. Obozy dyscyplinujące jako kary średniej mocy w Stanach Zjednoczonych Ameryki – ujęcie historyczne: 1. Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań; 2. Uniwersalna wymowa obozów dyscyplinujących; 3. Stanowe obozy dyscyplinujące dla dorosłych; 4. Cechy obozu dyscyplinującego; 5. Obozy dyscyplinujące dla dorosłych prowadzone przez władze lokalne; 6. Obozy dyscyplinujące dla więźniów federalnych; 7. Obozy dyscyplinujące dla nieletnich; 8. Ocena funkcjonowania obozów dyscyplinujących. 13. Efektywność aresztu domowego z elektronicznym monitoringiem na przykładzie stanu Arizona Ameryki Północnej: 1. Określenie problemu; 2. Ekonomiczna efektywność kar; 3. Program społecznego karania na przykładzie stanu Arizona; 4. Organizacja wykonywania kary średniej mocy na przykładzie stanu Arizona; 5. Badania nad ekonomiczną efektywnością aresztu domowego z elektronicznym monitoringiem. 14. Humanistyczny model kurateli wychowującej w Wielkiej Brytanii w XX wieku: 1. Historia rozwoju stosunków między sędziami pokoju a urzędem kuratora. 15. Resocjalizacja wspierająca przestępców oparta na wartościach z udziałem społeczeństwa: 1. Casework jako podstawowa strategia i procedura oddziaływania resocjalizacyjnego w warunkach probacji; 2. Terapia grupowa, praca środowiskowa i opieka rezydencjalna; 3. Praktyka pracy resocjalizacyjnej w warunkach probacji oparta na podejściu systemowym. 16. Resocjalizacja wspierająca w społeczeństwie wobec skazanych w warunkach probacji: 1. Fazy oddziaływania wychowawczego; 2. Potrzeby podopiecznych, których zaspokojenie stanowi warunek powodzenia procesu resocjalizacji; 3. Metody wykorzystywane w probacji organizowanej strategią indywidualnych przypadków. 17. Kuratela dla dorosłych – pomoc w przystosowaniu do życia w społeczeństwie: 1. Interwencje w sytuacji kryzysowej a praca długoterminowa; 2. Oddziaływanie na środowisko rodzinne; 3. Praca terenowa i etapy procesu adaptacyjnego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7363-300-6
1. Wartości moralne w procesie socjalizacji, 2. Wartości moralne a odpowiedzialność za proces resocjalizacji, 3. Wartości moralne a skuteczność procesu resocjalizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego ; T. 8.)
ISBN: 978-83-89067-53-1
1. Funkcjonalność i koherencja procesu reintegracji społecznej skazanych w warunkach probacji; 2. Probacyjny charakter działań na drodze "do wolności"; Destygmatyzacja skazanych w refleksjach kuratora sądowego dla dorosłych; Więźniowie "niebezpieczni" w polskim systemie penitencjarnym. Izolować czy resocjalizować?; Więzienie w obliczu "drugiego życia"- podkulturowa kreacja ludzkich poczynań; Doświadczenie skrajnej negacji przez skazanych "poszkodowanych"- wyzwania dla oddziaływań resocjalizacyjnych; Oddziały penitencjarne- nowa struktura organizacji więziennictwa; Dziecko na widzeniu. Wpływ atmosfery więziennej na psychikę dziecka w percepcji osadzonych, odwiedzających i funkcjonariuszy Służby Więziennej; Pojęcie wartości w resocjalizacji nieletnich niedostosowanych społecznie, poszukiwanie wewnętrznych regulatorów ich zachowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-4409-4
Część I Dziecko i jego prawa 1. Dobro dziecka - od pojęcia filozoficznego do pedagogicznej kategorii badawczej, 2. Dobro dziecka w kontekście współcesnych badań nad dzieckiem i dzieciństwem, 3. Dziecko i działanie dla jego dobra w poczatkach polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej. Próba integracji dokonań pedagogiki społecznej, pedagogiki specjalnej oraz nauk prawnych i kryminologii, 5. Dobro dziecka w polskiej pedagogiki resocjalizacyjnej. Część II Resocjalizacja instytucjonalna i pozainstytucjonalna 5. Dobro dziecka i zasada działania dla dobra dziecka w obowiązujących uregulowaniach prawnych i współczesnych koncepcjach pedagogiki resocjalizacyjnej. Część III Resocjalizacja dziecka - ku optymalizacji oddziaływań 6. Konceptualizacja badań własnych, 7. Dobro dziecka jako przedmiot/podmiot ochrony instytucjonalnej w postępowaniu w sprawach nieletnich i regulacjach międzynarodowych. Ujęcie ewolucyjne, 8. Dziecko jako podmiot w procesie resocjalizacji w świetle analizy wywiadów eksperckich i zogniskowanego wywiadu grupowego. Wyznaczniki podmiotowowśc, 9. Dobro dziecka w systemie instytucji publicznych w świetle analizy FGI i wywiadów eksperckich. Napięcia między procesem resocjalizacji a sferą normatywną, 10. Działania optymalizujące system resocjalizacji ku ochronie dobra dziecka, 11. rezultaty badań jakościowych znaczenia dobra dziecka i zasady dobra dziecka w procesie resocjalizcji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Profilaktyka społeczna i resocjalizacja , ISSN 2300-3952 ; T. 21.)
ISBN: 978-83-60260-36-4
1.Artykuły i rozprawy: Kazirodztwo a prawno karna ochrona rodziny w Polsce; Prawne aspekty przesłuchania dziecka w postępowaniu sądowym; Między opieką a kontrolą. Świadczenia socjalne jako narzędzie kontroli społecznej; 2. Z badań: Problem bezpieczeństwa personelu zakładów poprawczych dla nieletnich w kontaktach z wychowankami. Socjologiczna analiza czynników wewnętrznych; Inwentarz źródeł stresu w zawodzie kuratora: opis konstrukcji i własności psychometryczne; Operacjonalizacja zachowania nieuczciwego w badaniach psychologicznych; Czynniki ryzyka sprzyjające niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich; Patologie instytucji państwa w prawa w posttotalitarnej Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-22-9
1. Zagadnienia wprowadzające: Sukcesy i pułapki poszczególnych strategii resocjalizacyjnych; Rys historyczny penitencjarystyki i resocjalizacji polskiej; Współuczestnictwo psychologów w inspirowaniu przeobrażeń penitencjarystyki polskiej; Tolerancja w społeczeństwie wielokulturowym aksjologiczną przesłanką rozwoju resocjalizacji; Koncepcje systemów penitencjarnych w Polsce i Republice Czeskiej; Słowacki system penitencjarny w kontekście transformacji ustrojowej przełomu XX i XIX wieku; Praca socjalna czy socjalna resocjalizacja. W poszukiwaniu nowego modelu; 2. Diagnoza, oddziaływanie profilaktyczne i penitencjarno-resocjalizacyjne: Postępowanie wobec sprawców przemocy; Konsultacja rodzinna jako środek stymulujący resocjalizację; Postępowanie ze sprawcami przestępstw seksualnych w polskim systemie penitencjarnym; Samorządność młodzieży w instytucjonalnej młodzieży resocjalizacji; Autoprezentacja nieletnich jako kategoria resocjalizacyjna; Reakcje emocjonalne nieletnich sprawców czynów karalnych w procesie kontaktów z przedstawicielami organów ochrony prawnej; Kultura fizyczna w resocjalizacji nieletnich i dorosłych przestępców; Rola działalności pastoralnej w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych; Deficyty samokontroli w genezie zaburzeń zachowania (na przykładzie narkomanii); Asertywność a wybrane czynniki ryzyka narkomanii; Ewolucja polskich i czeskich subkultur młodzieżowych w Euroregionie Silesia; 3. Działania optymalizujące: Kadrowe determinanty sukcesu resocjalizacyjnego w warunkach penitencjarnych; Praca penitencjarna w percepcji pracowników czeskich zakładów karnych; Koncepcje kształcenia pedagogów resocjalizacyjnych w Polsce; Polsko-czeska współpraca na obszarze penitencjarystyki i pedagogiki resocjalizacyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again