Form of Work
Książki
(32)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(30)
available
(14)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(30)
Author
Kaliszewska Małgorzata
(2)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(2)
Krajewski Mirosław
(2)
Możdżeń Stefan Ignacy
(2)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(2)
Wojnar Irena
(2)
Zawiślak Aleksandra
(2)
Błażejowski Henryk
(1)
Chymuk Mariia
(1)
Cichosz Mariusz
(1)
Colonna-Kasjan Daniela
(1)
Czopek Jakub
(1)
Dauzenroth Erich
(1)
Dobrakowski Paweł
(1)
Domalewska Dorota
(1)
Draus Jan
(1)
Drynda Danuta
(1)
Dusza Bożena
(1)
Dycht Marzena
(1)
Folkierska Andrea
(1)
Gawlik Ewa
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Grusiewicz Mirosław
(1)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(1)
Gurba Ewa
(1)
Górnikowska-Zwolak Elżbieta
(1)
Hallada Marek
(1)
Jakubiak Krzysztof
(1)
Kaczmarek Żanetta
(1)
Kalemba Marcelina
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(1)
Kocór Maria
(1)
Kosz-Szumska Justyna
(1)
Kowal Stanisław
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalik-Paluch Katarzyna
(1)
Kowalska-Kantyka Małgorzata
(1)
Krakowski Krzysztof
(1)
Kraus Ewa (1971- )
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Kubin Jerzy
(1)
Kupisiewicz Czesław
(1)
Kwiecińska Roma
(1)
Laskowski Mirosław
(1)
Lepalczyk Irena
(1)
Lewandowski Marek
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Leśniewski Zbigniew
(1)
Lisiecka Alina
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Machnio Dominika
(1)
Majewski Tomasz
(1)
Maliszewski Tomasz
(1)
Mamroł Andrzej
(1)
Marynowicz-Hetka Ewa
(1)
Mateja Agnieszka
(1)
Migdał Jerzy
(1)
Musiał Emilia
(1)
Nidecka Bogusława
(1)
Nycz Edward
(1)
Ostolski Paweł
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Rachwaniec-Szczecińska Żaneta
(1)
Rutkowska Angelina
(1)
Rzewucka Paulina
(1)
Semczuk Teresa
(1)
Stankiewicz Ryszard
(1)
Szloska Franciszek
(1)
Szopa Dorota
(1)
Szot Bożena
(1)
Sztobryn Sławomir
(1)
Szulc Bogdan M
(1)
Szymański Mirosław J
(1)
Terlecki Ryszard
(1)
Tobuła Kamila
(1)
Topa Danuta
(1)
Uberman Marta
(1)
Urbańska Magda
(1)
Urych Ilona
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Wierzchosławska Agnieszka
(1)
Wilczyńska Sylwia
(1)
Wołoszyn Stefan
(1)
Łabuz-Roszak Beata
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Świtka Małgorzata
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(25)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(32)
Language
Polish
(32)
Subject
Pedagogika
(22)
Szkolnictwo
(11)
Wychowanie
(8)
Oświata
(7)
Pedagogika społeczna
(6)
Nauczyciele
(5)
Pedagogika specjalna
(4)
Niepełnosprawni
(3)
Dziecko
(2)
Historia wychowania
(2)
Kształcenie
(2)
Kształcenie integracyjne
(2)
Kształcenie ustawiczne
(2)
Kultura
(2)
Młodzież
(2)
Nauczanie zintegrowane
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Pedagodzy
(2)
Pedagogika penitencjarna
(2)
Radlińska, Helena (1879-1954)
(2)
Radzenie sobie ze stresem
(2)
Suchodolski, Bogdan (1903-1992)
(2)
Wsparcie społeczne
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Zmiana społeczna
(2)
Aktywność fizyczna
(1)
Andragogika
(1)
Antypedagogika
(1)
Autyzm
(1)
Badania naukowe
(1)
Barwy
(1)
Biblioterapia
(1)
Cele wychowania
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Depresja psychiczna
(1)
Dieta cukrzycowa
(1)
Dietetyka
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dziecko autystyczne
(1)
Dziecko przewlekle chore
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
E-learning
(1)
E-zdrowie
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Edukacja informacyjna
(1)
Edukacja kulturalna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Edukacja prozdrowotna
(1)
Egalitaryzm
(1)
Feminizm
(1)
Fonoholizm
(1)
Hermeneutyka
(1)
Hessen, Sergiusz (1887-1950)
(1)
Humanizm (postawa)
(1)
Improwizacja muzyczna
(1)
Informacja
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Kaczor, Stanisław
(1)
Klasa wojskowa
(1)
Kobieta
(1)
Kobieta ciężarna
(1)
Komisja Edukacji Narodowej
(1)
Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
(1)
Kompetencje kulturowe
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Komunikacja wizualna
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Korczak, Janusz (1878?-1942)
(1)
Kryzys edukacji
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Metoda projektów
(1)
Metody aktywizujące (pedagogika)
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Muzykoterapia
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczyciele wychowania plastycznego
(1)
Nauczyciele zawodu
(1)
Nauka
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu głębokim
(1)
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
(1)
Ochotnicze Hufce Pracy
(1)
Opieka nad osobami niesamodzielnymi
(1)
Opieka wytchnieniowa
(1)
Osiągnięcia szkolne
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Penitencjarystyka
(1)
Poczucie własnej skuteczności
(1)
Subject: work
Nowa Sztuka (czasopismo)
(1)
Wychowanie Fizyczne (czasopismo ; Poznań)
(1)
Subject: time
1901-
(5)
1801-
(3)
2001-
(2)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1989-
(1)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Europa
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okolice)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Województwo opolskie (1999- )
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Księga pamiątkowa
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
32 results Filter
No cover
Book
In basket
(Szkoła - Państwo - Społeczeństwo ; T. 1)
ISBN: 978-83-7587-504-1
Cz. I.: Szkoła Polska - dziedzictwo przeszłości: Szkolnictwo gdańskie na tle szkolnictwa Rzeczypospolitej w okresie przedrozbiorowym; Szkoła a państwo w polskiej nowożytnej myśli pedagogicznej; Szkoła polska bez własnego państwa (na przykładzie jej losów w Królestwie Polskim); Obraz reform oświatowych XVIII i XIX w. w polskich podręcznikach do historii wychowania; Cz. II.: Z historii kształcenia elit: Wykształcenie wojskowe hetmanów Rzeczypospolitej w XVI-XVIII w.; Czy w XVIII w. w Krakowie kształcono elity władzy?; Zespoły Kształceniowe w Sulechowie i ich związki z ziemiami polskimi w XVIII/XIX w. w aspekcie kształcenia elit; Początki szkolnictwa żeńskiego - Instytut Guwernantek; Rola społeczeństwa galicyjskiego jako organizatora średniego szkolnictwa prywatnego w okresie autonomii; Szkolnictwo gospodarczo-rolnicze ziemianek Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w. Między tradycją a nowoczesnością; Cz. III.: W kręgu szkolnictwa i działalności opiekuńczej instytucji religijnych: Przyczyny powstania i rozwój sieci szkół kościelnych w średniowiecznej Wielkopolsce; Parafialne szkolnictwo bożogrobowców na tle procesu alfabetyzacji społeczeństwa na ziemiach polskich w średniowieczu; Szkolnictwo we Lwowie w okresie przedrozbiorowym; Początki szkolnictwa ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim na przykładzie Szkoły słuckiej w XVII w.; Edukacja dziewcząt w szkołach klasztornych w XVIII w.; Społeczna działalność opiekuńczo-edukacyjna na Litwie na przełomie XVIII i XIX w. i jej podstawy materialne; Ewangelickie Szkoły wyznaniowe na Lubelszczyźnie przełomu XIX i XX w.; Cz. IV: Kultura i oświata w okresie zaborów: Oświata Szkolna w programach stronnictw ludowych założonych na ziemiach polskich w okresie zaborów; Edukacja małego dziecka w Galicji doby autonomicznej; Wkład galicyjskich towarzystw oświatowo-kulturalnych w rozwój teorii i praktyk andragogicznej XIX i XX w.; Społeczne inicjatywy edukacyjne w drugiej połowie XIX w. w świetle źródeł publicystycznych; Czy program nauczania w gimnazjach rosyjskich na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. można uznać za część polityki rusyfikacji mniejszości; Szkoła a ludzie Stosunek ludności polskiej Prus Zachodnich do szkoły pruskiej na przełomie XIX i XX w.; Od zmierzchu monarchii austriackiej do narodzin Rzeczypospolitej - życie codzienne polskiej szkoły średniej w Galicji u progu niepodległości (1914-1918); Warunki zdrowotne i higieniczne w szkołach na początku XX w.; Cz. V.: Wychowanie w rodzinie w perspektywie dziejowej: Polska rodzina szlachecka XVI-XVIII w. i źródła jej oddziaływań wychowawczych; Środowisko rodzinne a edukacja twórczych Polek w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w. Wybrane przykłady; Wychowanie patriotyczne w polskiej rodzinie ziemiańskiej w latach 1864-1914. Wizje i rzeczywistość, tradycja i przemiany; Wychowanie patriotyczne w rodzinie polskiej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX w. w świetle pamiętników; Rodzina w kontekście współczesnych problemów egzystencjonalnych i pedagogicznych; Cz. VI.: Pedagodzy przeszłości i ich koncepcje w konfrontacji z rzeczywistością: Jan Amos Komeński w kontekście dziejów komunikacji społecznej; Rola rodziny, religii i społeczeństwa w wychowaniu człowieka według Erazma Glicznera; Nauczanie filozofii praktycznej w Gdańskim Gimnazjum Akademickim w koncepcji Barłomieja Keckermanna; Stanisław Konarski a pijarska reforma oświatowa z XVIII w.; Publicystyka pedagogiczna Ignacego Boczylińskiego na kartach "Dziennika Powszechnego" w latach 1861-1862; Twórcy koncepcji wychowania narodowego w Galicji w okresie autonomii. Zarys problemu; Szkoła i próba jej reformowania w opinii Eugenii Schwarzwald.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7072-397-7
Prekursorzy i twórcy polskiej pedagogiki specjalnej: Józefa Joteyko, Maria Grzegorzewska, Franciszek Jakub Falkowski. Tyflopedagogika: Róża Czacka, Włodzimierz Dolański, Zofia Sękowska. Olifrenopedagogika: Kazmimierz Kirejczyk. Surdopedagogika: Tytus Benni. Pedagogika terapeutyczna: Janina Doroszewska, Aleksanda Hulek. Pedagogika resocjalizacyjna: Otton Lipkowski, Stanisław Jedlewski, Czesław Czapów. Pedagogika korekcyjna. Pomoc logopedyczna: Wacław Otłuszewski, Aleksandra Mitrinowicz-Modrzejewska, Halina Koneczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-189-0
1. Tożsamość pedagogiki specjalnej jako nauki , 2. Systematyka w pedagogice specjalnej, 3. Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej, 4. Kształcenie specjalne, 5. Człowiek z niepełnosprawnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej / Aleksandra Zawiślak. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - 148 s. : schem.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7587-189-0
1. Tożsamość pedagogiki specjalnej jako nauki , 2. Systematyka w pedagogice specjalnej, 3. Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej, 4. Kształcenie specjalne, 5. Człowiek z niepełnosprawnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89416-47-6
Wychowanie w starożytności; Oświata i wychowanie w średniowieczu; Humanizm w wychowaniu (XV-XVII w.); Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna (XVII-XVIII w.); Reforma edukacji w Polsce w XVIII w.; XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Pedagogika naukowa; Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami; Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej; Europejska myśl pedagogiczna X w.; Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939); Tajna oświata w Polsce w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945); Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej (1944-1989); Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX w.; Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r.; Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI w.; Współcześni polscy pedagodzy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-324-7
Część I: Rozwój i przemiany pedagogiki społecznej - okres PRL i III RP. 1. Pedagogika społeczna po II wojnie światowej. 2. Pedagogika społeczna w okresie PRL (po 1957 r.). 3. Pedagogika społeczna po 1989 r. Część II: Rozstrzygnięcia i koncepcje. 4. Pedagogika społeczna w poglądach jej głównych twórców. 5. Oblicze pedagogiki społecznej u schyłku XX wieku. 6. Dokąd zmierza współczesna pedagogika społeczna - refleksje niedokończone.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-432-7
1. Konteksty teoretyczne. Polska pedagogika drugiej połowy XX wieku w walce o swoją tożsamość; Historia oświaty i jej miejsce w naukach pedagogicznych; Andragogika i jej usytuowanie w rodzinie nauk pedagogicznych; Wybrane elementy koncepcji rozwoju moralnego człowieka; O konieczności wyjścia pedagogiki poza współczesną humanistykę. 2. Rewalidacja. Humanistyczne paradygmaty wobec problemów pedagogiki specjalnej; Niezależność i samodzielność niepełnosprawnych warunkiem pełnej rehabilitacji; Znaczenie nauczania integracyjnego dla rozwoju dziecka i efektywności edukacji; Użytkownicy biblioterapii - psychologiczna charakterystyka typów i metod leczenia. 3. Resocjalizacja. Współczesne brzmienie resocjalizacji; W sprawie tożsamości pedagogiki penitencjarnej; Problem równego traktowania kobiet-więźniów w świetle teorii i praktyki penitencjarnej w Stanach Zjednoczonych i Polsce; Postawa nieletnich wobec resocjalizacji i jej wybrane korelaty; Aprobata i dezaprobata społeczna jako czynnik modyfikujący prezentowany obraz siebie przez młodzież niedostosowaną społecznie; Badanie koncentracji uwagi w diagnozie uczniów niedostosowanych społecznie; Działania nauczycieli stymulujące zachowania dewiacyjne uczniów; Zjawisko mobbingu na terenie szkół niemieckich. 4. Pedagogika społeczna i opiekuńcza. Pedagogika społeczna we współczesnej humanistyce polskiej; Humanizm współczesnej pedagogiki opiekuńczej; Formy pracy z rodzinami zastępczymi w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym; System integrowanej pomocy wolontariackiej dzieciom i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych. 5. Pedagogika szkolna. Kategorie humanistyczne w wirówce szkół niepublicznych; Pedagogika Gestalt jako nurt pedagogiki humanistycznej; Nowa rola pedagoga szkolnego w kontekście grupy wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci i dotkniętych bezrobociem; Komputer zamiast "marchewki" w pracy pedagoga szkolnego; Pedagog we współczesnym świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14847-8
Cz. I Debata o dyscyplinie, jej zmienności i paradygmacie (tach): 1. Kształtowanie się dyscypliny - główne nurty polskiej pedagogiki społecznej w ujęciu historycznym, 2. Pedagogika społeczna, jej wyzwania na początku XXI w., 3. Pedagogika społeczna w społeczeństwie postmonocentrycznym - problemy i perspektywy rozwoju, 4. Pedagogika społeczna wobec kryzysu świata wartości, więzi i instytucji, 5. Pedagogika społeczna- pytania o tożsamość i przyszłość, 6 Przyszłość pedagogiki społecznej - o nowy paradygmat. Cz. II Debata o związkach pedagogiki społecznej z innymi (sub)dyscyplinami nauk o wychowaniu, o kulturze i społeczeństwie: 7. Pedagogika społeczna w kontekście sporów o przedmiot i strukturę pedagogiki oraz jej związki z innymi dyscyplinami, 8. Pytanie o pogranicze pedagogiki społecznej, 9. Pedagogika społeczna a inne obszary wiedzy naukowej, 10. Funkcje związków i ruchów młodzieży z perspektywy współczesnej teorii wychowania, 11. Od próżniaczenia do zniewolenia - w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego, 12. Wychowanie uwrażliwiające na inność w warunkach wielokulturowości, 13. Praca socjalno-opiekuńcza i pedagogika społeczna, 14. Ja zapewniać byt wartościom - wspólne pytanie polityków społecznych i pedagogów społecznych, 15. Uniwersalne przesłanki andragogiczne refleksji Heleny Radlińskiej. Cz. III Debata o odmianach społeczno - pedagogicznego punktu widzenia w innych krajach. 16. Edukacja do obywatelskości. Od pedagogiki socjalnej do pedagogiki społecznej, 17. Polityka społeczna a pedagogika społeczna/praca socjalna z perspektywy historyczno-socjalnej, 18. Równość płci i praca przedstawicieli zawodów pomocowych, 19. Przemiany myśli społeczno - pedagogicznej w Niemczech, 20.Koncepcja edukacji społecznej we francuskiej myśli społecznej XIX w. i idee kształtowania się pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej - analiza porównawcza, 21. Pedagogika społeczna w Republice Słowackiej i Republice Czeskiej na progu nowego tysiąclecia, 22. Pedagogika społeczna na Bałkanach. Cz. IV Debata na temat pól działania pedagoga społecznego, 23. Modernizacja środowisk lokalnych w świetle zmiany społecznej,24. Edukacja jako pomoc w rozwoju w ujęciu andragogiki i gerontologii, 25. Pomoc przez porady. Statyczna versus procesuralna struktura poradnictwa w przestrzeni życia społecznego, 25. Wychowawcze i edukacyjne funkcje regionalizmu, 27. Pedagogika społeczna i raca socjalna w procesie społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, 8. Pedagogika społeczna i rodzina - obszary badań, 29. Mass media i multimedia - dominująca przestrzeń życia dziecka, 30. Styl życia a zagrożenie zdrowia jednostki i społeczeństwa w rozwijającej się cywilizacji, 31. Uwagi na zakończenie - w kierunku transwersalności pedagogiki społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89416-76-X
1. Wychowanie w starożytności 2. Oświata i wychowanie w średniowieczu 3. Humanizm w wychowaniu (XV-XVII wiek) 4. Oświeceniowa myśl filozoficzna i pedagogiczna (XVII-XVIII w.) 5. Reforma edukacji w Polsce w XVIII wieku 6. XIX-wieczny liberalizm w wychowaniu. Narodziny pedagogiki naukowej 7. Myśl pedagogiczna i oświata na ziemiach polskich pod zaborami 8. Oświata i myśl pedagogiczna na przełomie wieków oraz w latach pierwszej wojny światowej 9. Światowa myśl pedagogiczna w XX wieku 10. Myśl pedagogiczna i edukacja w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939) 11. Tajna oświata w Polsce w czasie drugiej wojny światowej (1939-1945) 12. Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej (1944-1989) 13. Zmiany w polskiej szkole w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 14. Reforma ustrojowa systemu edukacji z 1999 r. 15. Szkolnictwo wyższe w Polsce na przełomie XX i XXI wieku 16. Pedagodzy polscy przełomu XX i XXI wieku. Zainteresowania i osiągnięcia badawcze
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7300-694-X
1. Szkolnictwo i myśl pedagogiczna XIX wieku w Europie Zachodniej i ich wpływ na ziemie polskie: Problem kształcenia klasycznego i realnego w szkołach średnich w XIX w. w Europie; Nowe prądy w dziedzinie szkolnictwa ludowego; Fryderyk Frobel i wychowanie przedszkolne; Działalność zakonów w dziedzinie wychowania w XIX wieku; Pedagogika filozoficzna i Jan Fryderyk Herbart (1776-1841); Pedagogika chrześcijańska w Europie XIX i pocz. XX wieku; Rozwój uniwersytetów europejskich w XIX wieku; Rozwój szkolnictwa zawodowego; Szkoły specjalne i zakłady opiekuńczo-wychowawcze; Szkolnictwo Francji i Anglii, jako przykłady odmiennej organizacji szkolnej; Szkolnictwo polskie i studia Polaków w obcych krajach w czasach zaborów; 2. Szkolnictwo i pedagogika na ziemiach polskich w czasach zaborów: Warunki rozwoju oświaty polskiej w czasach zaborów; Szkolnictwo polskie w zaborze rosyjskim; Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego; Szkolnictwo w Królestwie Polskim; Szkolnictwo Wolnego miasta Krakowa; Wychowanie i szkolnictwo w Galicji do połowy XIX wieku; Szkolnictwo w Zaborze Pruskim do połowy XIX wieku; Szkolnictwo w Królestwie Polskim w okresie międzypowstaniowym; Polska myśl pedagogiczna w pierwszej połowie XIX wieku; Sytuacja w szkolnictwie w zaborze rosyjskim po powstaniu styczniowym; Szkolnictwo w Galicji w latach 1848-1914; Szkolnictwo w zaborze pruskim w II połowie xix wieku do 1918 roku; Polska myśl pedagogiczna II połowy XIX wieku do 1914 roku; 3. Ożywienie edukacyjne i próby odbudowy szkolnictwa polskiego: Nowe wychowanie i jego recepcja na ziemiach polskich; Sytuacja szkolnictwa polskiego podczas I Wojny Światowej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-903528-4-2
Szkolnictwo i pedagogika w krajach europejskich; Organizacja wychowania publicznego, Eksperyment pedagogiczny Roberta Owena, Działalność i poglądy pedagogiczne J.H. Pestalozziego, Metoda ogródków dziecięcych Fryderyka Froebla, Poglądy pedagogiczne Fryderyka A. Diesterwega, Szkolnictwo niemiecki w 2 o. XIX stulecia, Poglądy pedagogiczne J.F. Hernarta, Rosyjskie ustawy szkolne w XIX stuleciu, Eksperyment wychowawczy i poglądy pedagogiczne Lwa Tołstoja, Poglądy pedagogiczne K. Uszyńskiego, Filozoficzne podstawy pedagogiki epoki pozytywizmu, Etyka wolności i utylitaryzmu J.S. Milla, Poglądy pedagogiczne Herberta Spencera, Społeczno-pedagogiczne podstawy programu wychowania socjalistycznego, Społeczne podstawy katolickiej doktryny wychowawczej, Proklamowanie nowożytnych igrzysk olimpijskich. Szkolnictwo i pedagogika na ziemiach polskich; Działalność oświatowa Izby Edukacji Publicznej, Edwarda Czarneckiego Rozprawa o nauczycielu, Stanisław Staszic o edukacji publicznej, Jędrzej Śniadecki o wychowaniu dzieci w wieku szkolnym, Towarzystwa Filomatów, Poglądy pedagogiczne Bronisława F. Trentowskiego, Karol Libelt o wychowaniu patriotycznym, Ewaryst Estkowski i jego stanowisko pedagogiczne, Józef Dietl o polityce edukacyjnej i o szkolnictwie w Galicji, Ustawa z 1862 r. o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim, Polityka oświatowa caratu w Królestwie Polskim: raport ministra, Program pedagogiczny pozytywizmu warszawskiego, Dążenia emancypacyjne kobiet - walka o średnie i wyższe wykształcenie, Poglądy i stanowisko pedagogiczne Jana Władysława Dawida, Stanowisko pedagogiczne Stanisława Karpowicza, Polityczny i oświatowy program partii Proletariat, Wokół strajku szkolnego z 1905 r., Jak pojmować wychowanie narodowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89574-24-1
1. Stosunek pedagogiki do filozofii 2. Historia poglądów pedagogicznych w epoce klasycznej i średniowieczu 3. Historia myśli pedagogicznej w czasach nowożytnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7318-263-2
1. Krępujące ramy, 2. Kim jest ten człowiek; 2. U bram piekła: Korczak i jego dzieci, 3. Dziecko - wielka niewiadoma, 4. Co w zamian?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-76-2
Narodziny i rozwój historii wychowania w Polsce, jej twórcy i przedstawiciele. 2. O koncepcjach historii wychowania - jako dyscypliny naukowej w Polsce drugiej połowy XX wieku. 3. Dzieje edukacji w starożytności klasycznej. 4. Oświata i wychowanie w wiekach średnich. 5. Wychowanie i kultura w epoce renesansu. 6. Korzenie szkoły i pedagogiki współczesnej - XVII/XVIII wiek. 7. Reformy szkolne w czasach saskich. 8. Komisja Edukacji Narodowej i jej rola w rozwoju szkoły. 9. Szkoła i wychowanie na ziemiach polskich w okresie zaborów. 10. Polska myśl pedagogiczna przełomu XIX i XX wieku oraz okresu II Rzeczypospolitej. 11. Oświata i szkolnictwo w okresie II Rzeczypospolitej. 12. Jawne i tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji 1939-1945. 13. Szkoła i wychowanie po drugiej wojnie światowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-917393-8-4
1. O Profesorze Suchodolskim 2. Profesor Suchodolski w Polskiej Akademii Nauk 3. Profesor Suchodolski w Narodowej Radzie Kultury 4. Humanistyczne przesłanie Bogdana Suchodolskiego 5. W stronę przyszłości 6. O modelu historii nauki Bogdana Suchodolskiego 7. Bogdan Suchodolski jako historyk literatury polskiej 7. Myśl profesora Bogdana Suchodolskiego o technice i kulturze technicznej 8. Wychowanie przez naukę 9. Profesor Suchodolski jako ekspert edukacyjny 10. O relacjach pedagogiki i polityki edukacyjnej 11. Autoedukacja szansą pełni indywidualnego rozwoju człowieka 12. Pedagogika odwagi i nadziei 13. Profesora Bogdana Suchodolskiego idea uspołecznienia kultury: trwałość inspiracji i aktualność ostrzeżeń 14. Bogdana Suchodolskiego propozycja uspołeczniania kultury i jej inspiracje 15. Bogdana Suchoolksiego spojrzenie na naukę i wychowanie przez sztukę 16. Współczesne kontrowersje wokół edukacji estetycznej 17. Pampaedia J. A. Komenskiego w interpretacji Profesora B. Suchodolskiego 18. Europa w refleksjach B. Suchodolskiego 19.Używanie "rozumu" a stan aktualny ludzkości 20. Globalizacja jako iluzja wcielana. Od możliwości świata do świata możliwości 21. Humanistyczne inspiracje wizji swiata, kultury, człowieka 22. Historia jednej pomyłki 23. Rozmowa z Profesorem Bogdanem Suchodolskim 24. Myśliciel i bieg stuleci
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Helena Radlińska. Życie i twórczość / Irena Lepalczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. - 270, XVII s. : faks., fot. ; 23 cm.
ISBN: 83-7322-074-7
1. Warszawa 1879-1906 2. W Krakowie w latach 1906-1918 okres najszczęśliwszy 3. Warszawa 1918-1945 Okres największej twórczości 4. Łódź 5. Uczniowie, współpracownicy i przyjciele
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Filozofia kultury i edukacja)
ISBN: 83-235-0110-6
Część I: Obowiązek a odpowiedzialność. 1. Dyskredytacja obowiązku. 2. Obowiązek a posłuszeństwo. 3. Odpowiedzialność. Część II: Świat w pedagogice Sergiusza Hessena. 1. Wartości. 2. Metoda. 3. Dialektyka. Część III: Włączanie we wspólnotę - zadanie odpowiedzialnej edukacji i wychowania. 1. Wspólnota a osobowa indywidualność. 2. Dwuznaczność biologicznie pojmowanego życia. 3. Włączanie w byt społeczny. 4. Wprowadzanie w kulturę duchową.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61991-63-2
Wstęp: O Bogdana Suchodolskiego refleksjach na temat pedagogiki i wychowania oraz ich aktualności; 1. Bogdan Suchodolski wobec polskich sporów o pedagogikę; 2. Znaczenie twórczości Bogdana Suchodolskiego dla komparatystycznych badań myśli pedagogicznej; 3. Pedagogika ideałów i pedagogika życia w ujęciu Bogdana Suchodolskiego niezwłocznym wyzwaniem dla edukacji; 4. Między pożytkiem i wartością; 5. "O kulturę w ludziach". Wychowanie przez sztukę Bogdana Suchodolskiego; 6. Bogdan Suchodolski- od pedagogiki humanistycznej krytyki kultury do humanistycznej pedagogiki alterglobalizmu; 7. Praca lub/i czas wolny- wokół filozofii i pedagogiki pracy Bogdana Suchodolskiego; 8. O wychowaniu dla przyszłości Bogdana Suchodolskiego - 50 lat później; 9. Związek pedagogiki z psychologią w twórczości pedagogicznej prof.zw.dr hab. Bogdana Suchodolskiego; 10. Profesor Suchodolski jako ekspert edukacyjny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89356-39-2
1. Podstawy doktrynalne i normatywne funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego po roku 1956; 2. Postępowanie z młodocianymi w latach 1956-2008; 3. Wykonywanie kary pozbawienie wolności wobec kobiet w latach 1956-2008; 4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec recydywistów w latach 1956-2008; 5. Klasyfikacja skazanych w latach 1956-2008; 6. Badania osobopoznawcze skazanych w latach 1956-2008; 7. Oddziaływanie przez zatrudnienie skazanych; 8. Oddziaływania na skazanych przez nauczanie i szkolenie zawodowe; 9. Oddziaływanie przy pomocy działalności kulturalno-oświatowej; 10. Oddziaływanie przez kulturę fizyczną; 11. Realizacja konstytucyjnego prawa skazanych do wolności sumienia i wyznania; 12. Podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym; 13. Opieka zdrowotna nad skazanymi; 14. Oddziaływanie przy pomocy kar i nagród; 15. Stosowanie środków przymusu; 16. Samorządowe formy aktywności skazanych; 17. Przygotowanie skazanych do zwolnienia z zakładu karnego; 18. Warunkowe przedterminowe zwolnienie; 19. Pomoc w społecznej readaptacji skazanych; 20. Organizacja i zasady działania więziennictwa; 21. Nadzór penitencjarny w latach 1956-2008
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89032-76-7
1. Geneza, przedmiot zainteresowań i metody pedagogiki społecznej. Charakterystyka dziedziny; 2. Obecność kobiet i problematyki kobiecej w sferze publicznej u progu narodzin pedagogiki społecznej; 3. Okres międzywojenny i po II wojnie światowej. Kontynuacja czy zmiana?; 4. Ideologia- pojecie pozytywne. Związek ideologii z edukacją i pedagogiką społeczną; 5. Feminizm. Filozoficzno-polityczne założenia organizacji sprawiedliwego społeczeństwa; 6. Epistemologia feministyczna- o znaczeniu kategorii płci dla współczesnej teorii wiedzy; 7. Język jako narzędzie w oddziaływaniu socjalizacyjnym; 8. Obszary dyskryminacji współczesnych kobiet; 9. Instrumenty działań wspierających rozwój podmiotowość kobiet; Zbieżność perspektyw i zadań pedagogiki społecznej i strategii feministycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again