Form of Work
Książki
(11)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(11)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(11)
Author
Cudowska Agata
(1)
Czarnecki Kazimierz M. (1933- )
(1)
Guz Sabina
(1)
Kincel Adam
(1)
Kosek-Nita Bogumiła
(1)
Krzywoń Danuta (1973- )
(1)
Kubinowski Dariusz
(1)
Kucyper Krzysztof
(1)
Kuras Leszek
(1)
Marten Zbigniew
(1)
Mastalski Janusz
(1)
Mikuláštík Milan
(1)
Pawelski, Leszek
(1)
Pielecki Andrzej
(1)
Siemieniecka-Gogolin Dorota
(1)
Smolec Bożena
(1)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(1)
Suświłło Małgorzata
(1)
Szmidt Krzysztof J
(1)
Urbanek Bogdan
(1)
Uszyńska-Jarmoc Janina
(1)
Witerska Kamila
(1)
Woźnicka Elżbieta
(1)
Zabielska Jolanta
(1)
Śliwerski Bogusław
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(8)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Pedagogika
(6)
Twórczość
(6)
Twórczość dzieci i młodzieży
(4)
Nauczyciele
(3)
Dziecko
(2)
Myślenie twórcze
(2)
Nauczanie
(2)
Pedagogika kultury
(2)
Sztuka
(2)
Uczenie się
(2)
Agresywność
(1)
Dzieci
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Gardner, Howard (1943- )
(1)
Gry i zabawy
(1)
Hospicja
(1)
Innowacje
(1)
Inteligencja (psychol.)
(1)
Kształcenie
(1)
Młodzież
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Osobowość
(1)
Pedagogika rodziny
(1)
Pedagogika wczesnoszkolna
(1)
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych
(1)
Pomoce naukowe
(1)
Postawy
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Płeć
(1)
Scenariusze imprez okolicznościowych
(1)
Studenci
(1)
Sztuka ulicy
(1)
Teatr dziecięcy i młodzieżowy
(1)
Terapia Gestalt
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie
(1)
Uczucia
(1)
Wychowanie
(1)
Zawód
(1)
Zdolności
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-89190-93-2
Wstęp, 1. Rozwój,twórczość i tożsamość a edukacja dziecka w młodszym wieku szkolnym, 2. Teoretyczne źródła budowania koncepcji edukacji wspierającej twórczość i autokreację dzieci w młodszym wieku szkolnym, 3. Autorska koncepcja edukacji dzieci "Od twórczości potencjalnej do autokreacji", 4. Problem,metodologia i organizacja badań, 5. Kompetencje dziecka i ich zmiany a fazie aktualnego rozwoju-analiza wyników badań, 6. Kompetencje autokreacyjne jako właściwość najbliższej fazy życia i strefy rozwoju dziecka-wyniki badań własnych, 7. Podsumowanie wyników badań i refleksje końcowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Pedagogika kultury / Komitet Nauk Pedagogicznych PAN - Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej ; Tom 3/2007)
ISBN: 978-83-2272778-2
Studia i rozprawy: 1. Wybrane orientacje kulturowe pedagogiki niemieckiej, 2. Jana Pawła II myślenie o kulturze i jego inspiracje dla pedagogiki kultury, 3. Cień nieuchwytnego. O twórczości w perspektywie pedagogiki kultury, 4. Rozwijanie aktywności kulturalnej młodzieży i jej wiedzy o kulturze w praktyce edukcji szkolnej, 5. Pedagogika ( z wnetzra) kultury i nowa paideia, 6. Wokół zagadnień wychowawaczego oddziaływania dramatu, 7. Spektakl teatralny w perspektywie pedagogii dialogu, 8. Sztuka teatralna w rzeczywistości społecznej - przeszłość i teraźniejszość. Debata: 8. Fragmenty debaty przeprowadzonej w ramach konferencji "Akademickie kształcenie animatorów i menedżerów kultury w Polsce: koncepcje, doświadczenia, wyzwania w dniach 13-14 czerwca 2006 roku w Lublinie. Komunikaty z badań: 9. Uwagi Jana Pawła II i Paula Evdokimowa na tamat roli kobiet we współczesnej kulturze chrzescijańskiej, 10. Niespieszność, czyli o zapomnianym postulacie w edukacji kulturalnej (podążając śladem Jerzego Stempowskiego), 11. Zespołowa aktywność kulturalna młodziezy akadameickiej wyższych uczelni publicznych w Lublinie: analiza porównawacza, 12. Wizje pracy zawodowej młodziezy w obszarze kultury. Opracowania metdoyczne: 13. Sztuka - uczeń - nauczyciel. Możliwośći i zagrożenia współczesnej edukacji muzycznej, 14. Drama w kształceniu animatorów kultury.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-072-4
1. Cele i dziedziny pedagogiki twórczości 2. Pojęcie twórczości 3. Teorie twórczości 4. Twórczość dzieci i młodzieży 5. Wychowanie do twórczości 6. Zasady i metody dydaktyki twórczości 7. Wybrane programy wychowania do twórczości 8. Metody badań pedagogiki twórczości
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7489-291-9
1. Pedagogika filozoficzna: relacje międzya pedagogiką, filozofią i humanistyką a edukacją, kulturą i życiem społecznym, 2. Pedagogika religii, 3. Pedagogika kultury, 4. Pedagogika socjologiczna, 5. Pedagogika kultury popularnej, 6. Pedagogika prenatalna, 7. Pedagogika rodziny, 8. Pedagogika rodzaju (gender), 9. Teorie wychowania, 10. Orientacje dydaktyczne, 11. Pedagogika twórczości, czyli edukacja ku twórczości, 12. Pedagogika wczesnoszkolna, 13. Pedagogika inkluzyjna, 14. Pedagogika sportu, 15. Pedagogika zarządzania, 16. Quassi-rynek. Ekonomiczne uzasadnienie konkurowania w edukacji, 17. Pedagogika alternatywna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Profesjonalizacja Kreatywności)
ISBN: 978-83-7405-648-9
Zawiera: Kreatywność w procesie profesjonalizacji: Koncepcja kształcenia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi; Gotowość do działań transgresyjnych studentów o różnym poziomie postawy twórczej; Wybrane aspekty profesjonalizacji i komercjalizacji kreatywności; Orientacja kolektywistyczna vs orientacja indywidualistyczna, homo sociologicus vs homo creator - dychotomia czy integralność postaw?; Od pomysłu do wdrożenia - istota, etapy i uwarunkowania procesu powstawania innowacji; Kreowanie wiedzy w kontekście teorii 6 filarów poczucia własnej wartości. Kreatywność w szkole: Kreatywność w działalności pedagoga. Perspektywa poszerzona; Kreatywny nauczyciel - w poszukiwaniu nowych źródeł zabaw. Kreatywność w przestrzeni miasta: Łódź jako przestrzeń sprzyjająca twórczości; Street art. Jako narzędzie marketingowe na poziomie samorządu terytorialnego; Dobre praktyki projektowe w sektorze usług medycznych; Creativity, innovation, enterpreneurship - the big three of modern business.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna)
ISBN: 83-89886-22-7
1. Pojecie i twórczości, zdolności i postawy twórczej, 2. Elektroniczne media, 3. Nauczyciele i twórczość, 4. Problemy i metoda badań, 5. Wyniki badań ilościowych, 6. Wyniki badań jakościowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-88278-99-1
Uwarunkowania aktywności młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości; Idea zrównoważonego rozwoju w kształceniu nauczycieli; Świat mediów elektronicznych jako źródło aktywności dziecka; Twórcza aktywność dziecka jako warunek jego wszechstronnego rozwoju; Podmiotowość w wychowaniu warunkiem aktywności uczniów; Mali naukowcy, czyli o wspieraniu aktywności badawczej dzieci w przedszkolu; Wyzwalanie aktywności poznawczej dzieci w edukacji Montessori; Pytania jako czynnik aktywności dziecka; Samodzielność dziecka w percepcji nauczyciela i rówieśników; Rola rodziców w rozwoju aktywności ruchowej dzieci; Rola nauczyciela w stymulowaniu aktywności uczniów klas początkowych; Drama metodą aktywizacji edukacyjnej w zmieniającej się rzeczywistości; Formy aktywności matematycznej uczniów klas początkowych; Wycieczka w przedszkolu jako aktywizująca forma zapoznawania dzieci ze środowiskiem; Aktywność twórcza a system wartości; Aktywność i aktywizacja a rozwój uzdolnień muzycznych; Formy aktywności młodzieży w czasie wolnym; Rola szkoły w rozwijaniu zainteresowań młodzieży gimnazjalnej; Współpraca zagraniczna szkół jako forma aktywizowania uczniów; Sport pływacki w szkole formą aktywności uczniów i nauczycieli; Preferowany styl uczenia się jako przejaw aktywności jednostki; Pomiar przystosowania szkolnego- możliwości i ograniczenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych)
ISBN: 978-83-936269-2-25
1.Dekada twórczej nauczycielskiej ofensywy; 2. Wzorcowa współpraca władz samorządowych Szczecinka i Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych; 3. Littera acripta Manet; 4. Z kart historii Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych; 5. Istotny czynnik ładu społeczno-ekonomicznego i kulturowego; 6. Pedagogika w demokracji; 7. Nauczyciel w badaniach pedagogicznych. Jego osobowość i kompetencje oraz zadania i prognozy; 8. Między twórczością a odtwórczością edukacyjną (perspektywa pedeutologiczna); 9. Twórczy nauczyciel w procesie kreowania kultury dialogu, współżycia i współdziałania w warunkach wielokulturowości współczesnego świata; 10. Innowacyjny nauczyciel; 11. Idea wielokulturowości i jej pedagogiczne implikacje w społeczeństwie obywatelskim; 12. "Wychowanie fizyczne i zdrowotne" w służbie edukacji z perspektywy 80 lat; 13. Komunikacja multimedialna formą kreatywności nauczyciela; 14. Miejsce i rola edukacji fizycznej w rozwoju dzieci i młodzieży; 15. Twórczy nauczyciele w kontekście poprawy jakości edukacji; 16. Czy reformować polską edukację?; 17. Edukacja regionalna czynnikiem kształtowania tożsamości kulturowej; 18. Twórcza aktywność nauczyciela w zmieniającej się szkole; 19. Edukacja środowiskowa (regionalna) jako czynnik rozwoju myśli dzieci w kresie wczesnoszkolnym; 20. Przywódczy aspekt w zarządzaniu szkołą czyli jak twórczo kierować pracą szkoły; 21. Otwarcie edukacji międzykulturowej na krytyczną recepcję pedagogicznego przesłania religii w kontekście pluralizmu światopoglądowego; 22. Przedszkole wobec przemian edukacyjnych; 23. Szkołą jako wartość w budowaniu kapitału społecznego; 24. Sieć. Nowa forma doskonalenia nauczycieli i rozwoju szkoły; 25. Nauczyciel autorytetem- czy to możliwe?; 26. Profesjologia czyli nauka o zawodowym rozwoju człowieka; 27. O nową jakość kształcenia akademickiego; 28. Twórczy, ale czy (s)twórczy?; 29. Tutoring w szkolnictwie niższym i wyższym- zasadność wykorzystania; 30. System naprawczy i ewaluacja służąca poprawie funkcjonowania placówki w ujęciu praktycznym; 31. Szkoła aktywizująca uczniów; 32. Edukacja zorientowana na trzecie rozwiązanie- jako efekt negocjacji; 33. Moja droga do Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych; 34. Nowoczesne systemy zarządzania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89190-25-7
1. Twórczość jako zjawisko, wartość, proces, 2. Twórcza postawa w narracji osobowości kreatywnej, 3. Koncepcja twórczych orientacji życiowych, 4. Przestrzeń kształtowania orientacji życiowych, 5.Próba empirycznej egzemplifikacji koncepcji, 4.Edukacyjne konsekwencje twórczego paradygmatu myślenia, 5. Wokół idei człowieka poszukującego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-287-3
1. Program telewizyjny; 2. Audycja radiowa; 3. Konwencja snu; 4. Teatr w teatrze; 5. Spotkanie po latach; 6. Żywy pamiętnik; 7. Twórcza narada, czyli burza mózgów; 8. Goście w szkole; 9. Motyw podróży w czasie albo/i przestrzeni; 10. Wywiad sceniczny; 11. Magiczne pudełko; 12. Parodia utworu; 13. Prezentacja PowerPoint albo film; 14. Świeczornica
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas : dawnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 2/2007)
I. Wyzwania edukacji XXI wieku: 1. Uczenie się jako forma cywilizacyjnego istnienia człowieka, 2. Emocje wyzwaniem dla współczesnej edukacji, 3. Teoretyczne podstawy zawodowego rozwoju czlowieka, 4. Psychologia Gestalt a psychoterapia Gestalt.II. Edukacja wobec zagrożeń wspólczesnego świata: 5. Osobowościowe uwarunkowania zachowań agresywnych, 6. Walory gier i zabaw muzyczno - ruchowych w terapii zaburzeń zachowania u dzieci, 7. Stres w pracy nauczyciela, 8. Systuacja społeczno - kulturalna dzieci w rodzinach dotknietych biedą, 9. Hospicjum w słuzbie czlowiekowi (wybrane zagadnienia z tanatopedagogiki). III. Artykuły zagraniczna: Creativity and innovation in process of work,. IV Recenzje: Recenzja ksiązki: Milan Mikulastik, "Manazerska Psychologie"
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7299-313-0
Cz.I Inteligencja w teorii: 1. Rozumienie inteligencji w psychologii; 2. Założenia teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera; 3. Teoria inteligencji wielorakich jako inspiracja dla edukacji szkolnej. Cz.II Teoria inteligencji wielorakich w praktyce: 1. Test psychozabawa "Jak jesteś inteligentny"; 2. Style uczenia się; 3. Sposoby rozwijania inteligencji wielorakich; 4. Kariera zawodowa osób o określonym profilu inteligencji; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again