Form of Work
Książki
(169)
Czasopisma
(7)
Publikacje naukowe
(5)
Status
only on-site
(157)
available
(84)
unavailable
(4)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(88)
Czytelnia
(158)
Author
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(8)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(7)
Kaliszewska Małgorzata
(5)
Klasińska Barbara
(5)
Kuć Małgorzata
(5)
Czyż Stanisław
(4)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(4)
Guła-Kubiszewska Halina
(4)
Karpińska Anna
(4)
Kocoń-Rychter Katarzyna
(4)
Krause Amadeusz
(4)
Markiewicz-Patkowska Julita
(4)
Palak Zofia
(4)
Starościak Wojciech
(4)
Szeligiewicz-Urban Danuta (1959- )
(4)
Wrońska Marta
(4)
Badora Sylwia
(3)
Białoszewski Dariusz
(3)
Gawlik Ewa
(3)
Grabowska Tatiana
(3)
Grzegorzewska Maria Katarzyna
(3)
Kaczmarek Żanetta
(3)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(3)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(3)
Korabiewska Izabela
(3)
Krajewski Mirosław
(3)
Kupisiewicz Czesław
(3)
Lewandowska Monika
(3)
Matusek Beata (1975- )
(3)
Musiał Emilia
(3)
Nycz Edward
(3)
Plieth-Kalinowska Izabela
(3)
Radziewicz-Winnicki Andrzej
(3)
Rongies Witold
(3)
Widawski Krzysztof
(3)
Śliwerski Bogusław
(3)
Baran Jolanta
(2)
Bartkowicz Zdzisław
(2)
Borowska Teresa
(2)
Chymuk Mariia
(2)
Cichosz Mariusz
(2)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(2)
Dusza Bożena
(2)
Frąckowiak Przemysław
(2)
Godawa Grzegorz
(2)
Jasiński Zenon
(2)
Kabat Małgorzata
(2)
Kawula Stanisław
(2)
Kochanowska Ewa
(2)
Kowalewski Michał
(2)
Kowalkowski Stanisław
(2)
Kozaczuk Franciszek
(2)
Kübler Magdalena
(2)
Lewicka Agnieszka
(2)
Lewowicki Tadeusz
(2)
Lorenc Joanna
(2)
Marczak Monika
(2)
Mateja Agnieszka
(2)
Matyjas Bożena
(2)
Mańka Aleksander (1966- )
(2)
Możdżeń Stefan Ignacy
(2)
Niewiadomska Iwona
(2)
Ogrodnik Joanna
(2)
Okulicz-Kozaryn Katarzyna
(2)
Opora Robert
(2)
Parczewska Teresa
(2)
Prokosz Małgorzata
(2)
Przybyliński Sławomir
(2)
Pytel Sławomir
(2)
Roter Adam
(2)
Stanek Janusz (1968- )
(2)
Szopiński Józef
(2)
Szymański Mirosław J
(2)
Urbańska Magda
(2)
Wasylewicz Magdalena
(2)
Wilczyńska Sylwia
(2)
Wojciechowska Katarzyna
(2)
Wojnar Irena
(2)
Węgliński Andrzej
(2)
Zawiślak Aleksandra
(2)
Świtka Jan
(2)
Adamczyk Marta
(1)
Aszkiełowicz Aleksandra
(1)
Batiuk Anna
(1)
Bednarczyk Henryk
(1)
Bernad Maria
(1)
Bernátová Renáta
(1)
Białobrzeska Katarzyna
(1)
Biel Krzysztof
(1)
Bielecka Elżbieta
(1)
Bonar Jolanta
(1)
Brahmi Kamil
(1)
Breska Radosław
(1)
Brycka Elżbieta
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Bujnowska Anna
(1)
Búgelová Taťjana
(1)
Bębas Sylwester
(1)
Błażejowski Henryk
(1)
Cekiera Czesław
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(58)
2000 - 2009
(108)
1990 - 1999
(5)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(175)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(176)
Subject
Pedagogika
(53)
Pedagogika resocjalizacyjna
(46)
Szkolnictwo
(29)
Nauczyciele
(27)
Pedagogika społeczna
(22)
Młodzież
(20)
Pedagogika specjalna
(19)
Wychowanie
(18)
Dziecko
(16)
Oświata
(16)
Niepełnosprawni
(15)
Pedagogika opiekuńcza
(15)
Pedagogika penitencjarna
(13)
Niedostosowanie społeczne
(12)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(12)
Patologia społeczna
(11)
Kształcenie
(10)
Opieka społeczna
(10)
Rodzina
(10)
Więźniowie
(10)
Studenci
(9)
Agresywność
(8)
Szkolnictwo wyższe
(8)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(8)
Domy dziecka
(7)
Ludzie starzy
(7)
Nauczanie
(7)
Pedagodzy
(7)
Rodzina zastępcza
(7)
Uczniowie
(6)
Więziennictwo
(6)
Wsparcie społeczne
(6)
Wychowanie w rodzinie
(6)
Kultura
(5)
Młodzież trudna
(5)
Nieletni przestępcy
(5)
Penitencjarystyka
(5)
Sprawność motoryczna
(5)
Szkolnictwo specjalne
(5)
Edukacja medialna
(4)
Kształcenie ustawiczne
(4)
Polska
(4)
Rodzice
(4)
Społeczności lokalne
(4)
Wychowanie fizyczne
(4)
Zmiana społeczna
(4)
Bezdomność
(3)
Bezrobocie
(3)
Edukacja międzykulturowa
(3)
Internet
(3)
Kara pozbawienia wolności
(3)
Kształcenie integracyjne
(3)
Kształcenie nauczycieli
(3)
Kuratela
(3)
Marginalizacja społeczna
(3)
Młodociani przestępcy
(3)
Nauczyciele wychowania fizycznego
(3)
Niepowodzenia szkolne
(3)
Oświata dorosłych
(3)
Pedagogika kultury
(3)
Pedagogika porównawcza
(3)
Pedeutologia
(3)
Postawy
(3)
Praca kulturalno-oświatowa
(3)
Przestępczość
(3)
Samobójstwo
(3)
Sieroctwo społeczne
(3)
Stosunki interpersonalne
(3)
Szkolnictwo zawodowe
(3)
Służba więzienna
(3)
Ubóstwo
(3)
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(3)
Wychowanie do wartości
(3)
Wychowanie przedszkolne
(3)
AIDS
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(2)
Adaptacja społeczna
(2)
Biblioterapia
(2)
Czas wolny od pracy
(2)
Depresja psychiczna
(2)
Dostęp do oświaty
(2)
Duszpasterstwo więzienne
(2)
Dziecko autystyczne
(2)
Dziecko głuche
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Dziecko trudne
(2)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(2)
Edukacja prozdrowotna
(2)
Gimnazja
(2)
Głusi
(2)
HIV
(2)
Hermeneutyka
(2)
Historia wychowania
(2)
Informacja
(2)
Kobieta
(2)
Komputery
(2)
Kuratorzy (prawo)
(2)
Młodzi dorośli
(2)
Młodzież głucha
(2)
Narkomania
(2)
Subject: work
Moda i Życie Praktyczne (czasopismo ; 1945-1951)
(1)
Nowa Sztuka (czasopismo)
(1)
Wychowanie Fizyczne (czasopismo ; Poznań)
(1)
Subject: time
1989-
(21)
2001-0
(15)
2001-
(8)
1901-
(7)
1801-
(3)
1901-2000
(3)
1801-1900
(2)
1945-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(11)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(3)
Anglia (Wielka Brytania)
(1)
Austria
(1)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Czechy
(1)
Europa
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okolice)
(1)
Litwa
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Preszów (Słowacja)
(1)
Słowacja
(1)
Ukraina
(1)
Województwo opolskie (1999- )
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Węgry
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(7)
Czasopismo pedagogiczne
(7)
Praca zbiorowa
(5)
Monografia
(2)
Księga pamiątkowa
(1)
Księgi pamiątkowe
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(14)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Nauka i badania
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
176 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-60732-22-9
1. Zagadnienia wprowadzające: Sukcesy i pułapki poszczególnych strategii resocjalizacyjnych; Rys historyczny penitencjarystyki i resocjalizacji polskiej; Współuczestnictwo psychologów w inspirowaniu przeobrażeń penitencjarystyki polskiej; Tolerancja w społeczeństwie wielokulturowym aksjologiczną przesłanką rozwoju resocjalizacji; Koncepcje systemów penitencjarnych w Polsce i Republice Czeskiej; Słowacki system penitencjarny w kontekście transformacji ustrojowej przełomu XX i XIX wieku; Praca socjalna czy socjalna resocjalizacja. W poszukiwaniu nowego modelu; 2. Diagnoza, oddziaływanie profilaktyczne i penitencjarno-resocjalizacyjne: Postępowanie wobec sprawców przemocy; Konsultacja rodzinna jako środek stymulujący resocjalizację; Postępowanie ze sprawcami przestępstw seksualnych w polskim systemie penitencjarnym; Samorządność młodzieży w instytucjonalnej młodzieży resocjalizacji; Autoprezentacja nieletnich jako kategoria resocjalizacyjna; Reakcje emocjonalne nieletnich sprawców czynów karalnych w procesie kontaktów z przedstawicielami organów ochrony prawnej; Kultura fizyczna w resocjalizacji nieletnich i dorosłych przestępców; Rola działalności pastoralnej w placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych; Deficyty samokontroli w genezie zaburzeń zachowania (na przykładzie narkomanii); Asertywność a wybrane czynniki ryzyka narkomanii; Ewolucja polskich i czeskich subkultur młodzieżowych w Euroregionie Silesia; 3. Działania optymalizujące: Kadrowe determinanty sukcesu resocjalizacyjnego w warunkach penitencjarnych; Praca penitencjarna w percepcji pracowników czeskich zakładów karnych; Koncepcje kształcenia pedagogów resocjalizacyjnych w Polsce; Polsko-czeska współpraca na obszarze penitencjarystyki i pedagogiki resocjalizacyjnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7322-432-7
1. Konteksty teoretyczne. Polska pedagogika drugiej połowy XX wieku w walce o swoją tożsamość; Historia oświaty i jej miejsce w naukach pedagogicznych; Andragogika i jej usytuowanie w rodzinie nauk pedagogicznych; Wybrane elementy koncepcji rozwoju moralnego człowieka; O konieczności wyjścia pedagogiki poza współczesną humanistykę. 2. Rewalidacja. Humanistyczne paradygmaty wobec problemów pedagogiki specjalnej; Niezależność i samodzielność niepełnosprawnych warunkiem pełnej rehabilitacji; Znaczenie nauczania integracyjnego dla rozwoju dziecka i efektywności edukacji; Użytkownicy biblioterapii - psychologiczna charakterystyka typów i metod leczenia. 3. Resocjalizacja. Współczesne brzmienie resocjalizacji; W sprawie tożsamości pedagogiki penitencjarnej; Problem równego traktowania kobiet-więźniów w świetle teorii i praktyki penitencjarnej w Stanach Zjednoczonych i Polsce; Postawa nieletnich wobec resocjalizacji i jej wybrane korelaty; Aprobata i dezaprobata społeczna jako czynnik modyfikujący prezentowany obraz siebie przez młodzież niedostosowaną społecznie; Badanie koncentracji uwagi w diagnozie uczniów niedostosowanych społecznie; Działania nauczycieli stymulujące zachowania dewiacyjne uczniów; Zjawisko mobbingu na terenie szkół niemieckich. 4. Pedagogika społeczna i opiekuńcza. Pedagogika społeczna we współczesnej humanistyce polskiej; Humanizm współczesnej pedagogiki opiekuńczej; Formy pracy z rodzinami zastępczymi w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym; System integrowanej pomocy wolontariackiej dzieciom i młodzieży w rodzinach dysfunkcyjnych. 5. Pedagogika szkolna. Kategorie humanistyczne w wirówce szkół niepublicznych; Pedagogika Gestalt jako nurt pedagogiki humanistycznej; Nowa rola pedagoga szkolnego w kontekście grupy wsparcia dla kobiet samotnie wychowujących dzieci i dotkniętych bezrobociem; Komputer zamiast "marchewki" w pracy pedagoga szkolnego; Pedagog we współczesnym świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 17/2018)
Zawiera: I. THEORETICAL FOUNDATIONS OF PEDAGOGICAL PROBLEMS - DISCUSSION AND POLEMICS: Why is it worth it? Why should we return to the issues of sources and approaches in pedagogy?; The problem of discursive openness in thinking about upbringing and education; Pedagogy towards the problem of initiation. The first installment: form concept to application, an attempt to reconstruct literature on the subjects. Threads scattered; Trends of the so-called new spirituality and the inclusion of spiritual problems in the area of pedagogical reflection and practice; Courage of a strong-minded girl scout - guidance for the education of tomorrow; Upbringing for success as a challenge to education; Responsive education as a chance to differentiate the teaching process; Education of a child outside the school classroom in the context of pedagogy of place; The application of Ausbel's meaningful learning theory in the organization of knowledge representations on the concept maps; Hobfoll's resources and the teacher's stress; Into idiocracy - pedagogical reflection of the epidemic of stupidity in the generation of the internet era; Trouble with multiculturalism in the eyes of a philosopher of culture; The activity and pedagogical wiews of women at the turn of the 19th and 20th centuries - historical experiences for the contemporary times; Feminism as... multiculturalism? Iris Marion Young on the concept of multiculturalism.; II. PRACTICAL APPLICATION OG PEDAGOGICAL RESEARCH RESULTS: Proposals for changes in didactical cooperation in the assessment of students and teachers; Between involvement and burnout. How do teachers estimate their person-organization fit?; Teacher's skills and their use in professional activity; Impact on motivational orientation on student's school achievements; Paradigm of child education in the awareness of early education teachers - practical implications; A pupil in the early school education on the path to his subjectivity; Drawings as a source of knowledge about the basic developmental needs of children at a younger school age; Socio-cultural animation - the idea and method of changes in local structures; Social impact of the government program support fo universities of the third age (on the example of the podkarpackie province); Pedagogy of tourism as an opportunity to avoid threats lurking for children in the 21st century.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Journal
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika , ISSN 1896-4591 ; Zeszyt 16/2018)
Zawiera: I. TEORETYCZNE PODSTAWY PROBLEMÓW PEDAGOGICZNYCH - DYSKUSJE I POLEMIKI: Indywidualizm współczesnych autorów; Metodologiczny wymiar sztuki w badaniach edukacyjnych; Pedagogiczne implikacje antropologii V.E. Frankla; Nowe trendy w edukacji - koncepcja "głębokiego uczenia się"; Nie czynem, nie głosem, a sercem - rola wartości w zawodzie animatora kultury; Rola analizatora słuchowego w procesie uczenia się dziecka w młodszym wieku szkolnym; Efektywność finansowania polskiego systemu oświaty - analiza porównawcza; Nowa podstawa programowa szkół ponadpodstawowych a oczekiwania pracodawców względem ich absolwentów; Awans zawodowy - samorozwój nauczycieli czy zbędna biurokracja; Znaczenie rodziny w społeczeństwie w perspektywie programu 500+. II PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE EFEKTÓW BADAŃ PEDAGOGICZNYCH: Bariery kreatywności w nauczaniu akademickim; Współpraca nauczycieli z rodzicami - pespektywa nauczycieli (Raport z badań przeprowadzonych wśród nauczycieli klas gimnazjalnych); Błędy wychowawcze popełniane przez rodziców i ich rola w kształtowaniu rozwoju dziecka; Samodzielność dzieci w systemie edukacji tradycyjnej i alternatywnej na przykładzie badań własnych; Kompetencje wychowawcze nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opiniach studentów; Sukces dziecka sukcesem nauczyciela w teorii i praktyce edukacyjnej. Studium indywidualnych przypadków; Rzeczywistość edukacyjna osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną; Przydatność szkolnej interwencji profilaktycznej w placówce edukacyjnej. Wyniki badań ewaluacyjnych; Ocena stanu wiedzy licealistów na temat dopalaczy; Wiedza muzyczna absolwentów szkół średnich - kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji; Wiedza studentów fizjoterapii na temat zawodowego kodeksu etycznego; Edukacyjna funkcja turystyki senioralnej. III. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH W WYMIARZE MIĘDZYNARODOWYM: Professional certainty (gewissenheit) versus uncertainty (ungewissenheit) as components of educator's hermeneutic competence; From knowledge to wisdom. Around the conditionings of hermeneutic competences of pedagogy students - future pedagogues; The self-efficacy of physical education teacher candidates; Preparation of teachers for teaching physical education at first educational stage; The role of emotions, mnemonic techniques, and memory in developing children's L2 skills; Benefits and threats resulting from the use of cyberspace by children of early school age; The patriotism of Polish youth of the 21st century; Civic education of children and youth in the realities of the present day; Some aspects of changing attitudes toward mass culture and popular literature which a teacher should know; The conditions of the health education process of children at the preschool age in terms of safety rules compliance; Self-evaluation and self-esteem of children with syndrome can; Clinical communication as a need or obligation in teaching physiotherapy students; Correlations between forms of emotional health and coping with stress in the context of health education people who experienced malignant tumours.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7072-397-7
Prekursorzy i twórcy polskiej pedagogiki specjalnej: Józefa Joteyko, Maria Grzegorzewska, Franciszek Jakub Falkowski. Tyflopedagogika: Róża Czacka, Włodzimierz Dolański, Zofia Sękowska. Olifrenopedagogika: Kazmimierz Kirejczyk. Surdopedagogika: Tytus Benni. Pedagogika terapeutyczna: Janina Doroszewska, Aleksanda Hulek. Pedagogika resocjalizacyjna: Otton Lipkowski, Stanisław Jedlewski, Czesław Czapów. Pedagogika korekcyjna. Pomoc logopedyczna: Wacław Otłuszewski, Aleksandra Mitrinowicz-Modrzejewska, Halina Koneczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-324-7
Część I: Rozwój i przemiany pedagogiki społecznej - okres PRL i III RP. 1. Pedagogika społeczna po II wojnie światowej. 2. Pedagogika społeczna w okresie PRL (po 1957 r.). 3. Pedagogika społeczna po 1989 r. Część II: Rozstrzygnięcia i koncepcje. 4. Pedagogika społeczna w poglądach jej głównych twórców. 5. Oblicze pedagogiki społecznej u schyłku XX wieku. 6. Dokąd zmierza współczesna pedagogika społeczna - refleksje niedokończone.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja Międzynarodowa / red. Tadeusz Lewowicki)
ISBN: 978-83-7308-982-2
Część I: Wokół problematyki tożsamości - kilka uwag, problemów i pytań. 1. Relacje Ja - My - Inni, czyli o edukacji międzykulturowej. 2. Kultura - społeczeństwo - jednostka. 3. Edukacja i kultura - psychokulturowe podejście do edukacji. 4. Orientacja na wartości u młodzieży. 5. Więzi społeczne i ich znaczenie dla edukacji międzykulturowej. Część II: Kategoria tożsamości w badaniach pedagogicznych. 1. Procesy identyfikacyjne i kształtowanie się tożsamości jednostki. 2. Tożsamość w perspektywie potrzeb. 3. Ojczyzna, naród i patriotyzm - wybory kulturowe młodzieży i edukacja międzykulturowa. 4. Partnerzy międzypokoleniowej transmisji dziedzictwa kulturowego. 5. Tożsamość kulturowa młodzieży i edukacja międzykulturowa. 6. Stałość i zmienność. Poczucie tożsamości narodowej młdozieży i nowy wymiar edukacji obywatelskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Rozprawy z Pedagogiki Resocjalizacyjnej / Instytut Nauk Politycznych Uniwersytet Opolskiego ; T. 2)
ISBN: 978-83-7395-362-8
1. Teoretyczne problemy resocjalizacji w środowisku zamkniętym: Stan kryzysu czy nieuspołecznieni systemu penitencjarnego?; System probacji rewolucyjną zmianą polityki karno-penitencarnej w Polsce; Resocjalizacja. Destygmatyzacja poprzez kreowanie alternatywnych autoprezentacji; Efektywność czy efektywność polityki karnej?; Proksemiczny wymiar instytucji więziennej; Terapia pedagogiczna o oddziaływanie penitencjarne- wybrane problemy; 2. Z praktyki penitencjarnej: Problemy kadrowe i organizacyjne więziennictwa w województwie opolskim; Zakłady penitencjarne Opolszczyzny; Niektóre zmienne osobowości nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Więziennej w kontekście stawianych przed nimi zadań służbowych; Więźniowie uchylający się od obowiązku alimentacyjnego w polskich zakładach karnych; Sztuka resocjalizacji- resocjalizacja przez sztukę. O arteterapii w pracy resocjalizacyjnej; Miejsce duszpasterstwa w zakładzie karnym; Edukacja w przestrzeni oddziaływań resocjalizacyjnych w czeskich zakładach karnych; O problemach litewskiego więziennictwa; 3. W kręgu obchodów 90-lecia polskiego więziennictwa: Wystąpienie okolicznościowe podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości na uroczystości 90-lecia polskiej Służby Więziennej w Krakowie 7 lutego 2009 roku; Wystąpienie okolicznościowe dyrektora Centralnego Zarządu Służby Więziennej wygłoszone w Krakowie 7 lutego 2009 roku z okazji 90. rocznicy ogłoszenia Dekretu marszałka Józefa Piłsudskiego o zasadach organizacji i działania polskich więzień; Perspektywy rozwoju systemu penitencjarnego w Polsce; Więziennictwo a pastwo i społeczeństwo- 90 lat polskich doświadczeń (1919-2009); Stan aktualny i perspektywy związku zawodowego w polskim więziennictwie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-189-0
1. Tożsamość pedagogiki specjalnej jako nauki , 2. Systematyka w pedagogice specjalnej, 3. Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej, 4. Kształcenie specjalne, 5. Człowiek z niepełnosprawnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej / Aleksandra Zawiślak. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - 148 s. : schem.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7587-189-0
1. Tożsamość pedagogiki specjalnej jako nauki , 2. Systematyka w pedagogice specjalnej, 3. Pedagogika specjalna w perspektywie historycznej, 4. Kształcenie specjalne, 5. Człowiek z niepełnosprawnością.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-14847-8
Cz. I Debata o dyscyplinie, jej zmienności i paradygmacie (tach): 1. Kształtowanie się dyscypliny - główne nurty polskiej pedagogiki społecznej w ujęciu historycznym, 2. Pedagogika społeczna, jej wyzwania na początku XXI w., 3. Pedagogika społeczna w społeczeństwie postmonocentrycznym - problemy i perspektywy rozwoju, 4. Pedagogika społeczna wobec kryzysu świata wartości, więzi i instytucji, 5. Pedagogika społeczna- pytania o tożsamość i przyszłość, 6 Przyszłość pedagogiki społecznej - o nowy paradygmat. Cz. II Debata o związkach pedagogiki społecznej z innymi (sub)dyscyplinami nauk o wychowaniu, o kulturze i społeczeństwie: 7. Pedagogika społeczna w kontekście sporów o przedmiot i strukturę pedagogiki oraz jej związki z innymi dyscyplinami, 8. Pytanie o pogranicze pedagogiki społecznej, 9. Pedagogika społeczna a inne obszary wiedzy naukowej, 10. Funkcje związków i ruchów młodzieży z perspektywy współczesnej teorii wychowania, 11. Od próżniaczenia do zniewolenia - w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego, 12. Wychowanie uwrażliwiające na inność w warunkach wielokulturowości, 13. Praca socjalno-opiekuńcza i pedagogika społeczna, 14. Ja zapewniać byt wartościom - wspólne pytanie polityków społecznych i pedagogów społecznych, 15. Uniwersalne przesłanki andragogiczne refleksji Heleny Radlińskiej. Cz. III Debata o odmianach społeczno - pedagogicznego punktu widzenia w innych krajach. 16. Edukacja do obywatelskości. Od pedagogiki socjalnej do pedagogiki społecznej, 17. Polityka społeczna a pedagogika społeczna/praca socjalna z perspektywy historyczno-socjalnej, 18. Równość płci i praca przedstawicieli zawodów pomocowych, 19. Przemiany myśli społeczno - pedagogicznej w Niemczech, 20.Koncepcja edukacji społecznej we francuskiej myśli społecznej XIX w. i idee kształtowania się pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej - analiza porównawcza, 21. Pedagogika społeczna w Republice Słowackiej i Republice Czeskiej na progu nowego tysiąclecia, 22. Pedagogika społeczna na Bałkanach. Cz. IV Debata na temat pól działania pedagoga społecznego, 23. Modernizacja środowisk lokalnych w świetle zmiany społecznej,24. Edukacja jako pomoc w rozwoju w ujęciu andragogiki i gerontologii, 25. Pomoc przez porady. Statyczna versus procesuralna struktura poradnictwa w przestrzeni życia społecznego, 25. Wychowawcze i edukacyjne funkcje regionalizmu, 27. Pedagogika społeczna i raca socjalna w procesie społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, 8. Pedagogika społeczna i rodzina - obszary badań, 29. Mass media i multimedia - dominująca przestrzeń życia dziecka, 30. Styl życia a zagrożenie zdrowia jednostki i społeczeństwa w rozwijającej się cywilizacji, 31. Uwagi na zakończenie - w kierunku transwersalności pedagogiki społecznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7318-263-2
1. Krępujące ramy, 2. Kim jest ten człowiek; 2. U bram piekła: Korczak i jego dzieci, 3. Dziecko - wielka niewiadoma, 4. Co w zamian?
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89163-36-3
1. Współczesna pedagogika społeczna w perspektywie ontologicznej i aksjologicznej, 2. Próba odczytania Stanisława Kawuli teorii dysonsnu pedagogicznego, 3. Pedagogika społęczna jako "metateoria" europejskiej pracy socjalnej, 4. Problematyka dystansu społecznego emigrantów, 5. Ramy prawne edukacji dla przedstawicieli mniejszości narodowych w Polsce, 6. Dialog międzykulturowy na Warmii i Mazurach, 7. Edukacja ekologiczna w kształceniu studentów kierunków pedagogicznych, 8. Strategie adaptacyjne i emancypacyjne współczesnych Polek, 9. Idea edukacji pernamentnej w magazynach luksusowych dla kobiet a aspiracje edukacyjne czytelniczek, 10. O potrzebie wielowymiarowej analizy ubóstwa dzieci i młodzieży - kilak uwag pedagoga społecznego, 11. System wsparcia i pomocy bezdomnym w województwie warmińsko-mazurskim, 12. Społeczne aspekty starości i starzenia się człowieka, 13. Starość człowieka w perspektywie instytucjonalnych form pomocy, 14. Kilka refleksji wokół pojęć "młodzież" i "młodość", 15. Zainteresowania kulturalne młodziezy olsztyńskich szkół ponadgimnazjalnych, 16. Rola teatru w edukacji równoległej - refleksje teoretyczne, 17. Rodzinne konteksty poslkiej polityki społecznej i pracy socjalnej, 18. W stronę pedagogiki rodziny
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7850-202-9
1. Krótka historia resocjalizacji penitencjarnego; 2. Oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze: Programy z zakresu kształcenia umiejętności społecznych i poznawczych; Wypełniania i wzmacnianie ról rodzicielskich; Wzmacnianie ról społecznych poprzez pracę z osobami niepełnosprawnymi; Wzmacnianie i wypełnianie ról społecznych poprzez opiekę nad zwierzętami i pielęgnację roślin; Programy aktywizacji zawodowej; Programy przygotowujące do życia na wolności; Podsumowanie. Czy oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze u osób naruszających normy prawne; 2. Oddziaływania psychokorekcyjne: Programy z zakresu profilaktyki agresji; Programy profilaktyki zachowań autoagresywnych w zakładzie karnym; Programy z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie; Programy z zakresu profilaktyki uzależnień; Program terapii sprawców przestępstw seksualnych; Program z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia; Propozycje programów psychokorekcyjnych; Podsumowanie. Psychokorekcja zachowania osób odbywających karę pozbawienia wolności; 3. Oddziaływania edukacyjne przez kulturę: Programy edukacji kulturalno-oświatowej; Programy aktywizacji kulturowej; Programy rozwijania twórczości własnej skazanych; Programy z zakresu kultury fizycznej i sportu; Podsumowanie. Kształtowanie podstawowych komponentów wiedzy społecznej u osób odbywających karę pozbawienia wolności; 4. Zakończenie: Od projektowania do ewaluacji- kilka słów o skuteczności programów realizowanych wobec osób pozbawionych wolności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-379-5
Pedagogika specjalna w procesie zmiany- od Historii szaleństwa Michaela Foucaulta do Końca człowieka Francisa Fukuyamy; Ku paradygmatyczności dyscyplin naukowych; 1. Tło przeobrażeń paradygmatycznych związanych z niepełnosprawnością: Rehabilitacja człowieka niepełnosprawnego; Szkoła w dynamicznej fazie przejścia- zaniechania i absurdy; Dziecko niepełnosprawne w integracji szkolnej; Wychowanie- pedagogika specjalna w odwrocie; 2. Pedagogika specjalna i ryzyko paradygmatycznych uzgodnień: Terminologiczna reprezentacja paradygmatów pedagogiki specjalnej; Zdiagnozowana odmienność jako podłoże konstrukcyjne paradygmatu; Paradygmaty a uzgodnienia społeczne na temat niepełnosprawności; Ryzyko konstruowania wiedzy o osobach niepełnosprawnych w pedagogice specjalnej; 3. Paradygmaty pedagogiki specjalnej: Paradygmatyczne poszukiwania w pedagogice specjalnej; Paradygmatyczne dezaktualizacje- biologizm i rehabilitacja; Paradygmatyczne kłopoty z integracją; Paradygmatyczne aktualizacje w pedagogice specjalnej: Paradygmat społeczny niepełnosprawności; Paradygmat normalizacji środowiska; Paradygmat emancypacyjny; Pedagogika specjalna w zmianie paradygmatycznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-742-7
Pedagogika specjalna w procesie zmiany - od Historii szaleństwa Michaela Foucaulta do Końca człowieka Francisa Fukuyamy; Ku paradygmatyczności dyscyplin naukowych; 1. Tło przeobrażeń paradygmatycznych związanych z niepełnosprawnością: Rehabilitacja człowieka niepełnosprawnego; Szkoła w dynamicznej fazie przejścia- zaniechania i absurdy; Dziecko niepełnosprawne w integracji szkolnej; Wychowanie- pedagogika specjalna w odwrocie; 2. Pedagogika specjalna i ryzyko paradygmatycznych uzgodnień: Terminologiczna reprezentacja paradygmatów pedagogiki specjalnej; Zdiagnozowana odmienność jako podłoże konstrukcyjne paradygmatu; Paradygmaty a uzgodnienia społeczne na temat niepełnosprawności; Ryzyko konstruowania wiedzy o osobach niepełnosprawnych w pedagogice specjalnej; 3. Paradygmaty pedagogiki specjalnej: Paradygmatyczne poszukiwania w pedagogice specjalnej; Paradygmatyczne dezaktualizacje- biologizm i rehabilitacja; Paradygmatyczne kłopoty z integracją; Paradygmatyczne aktualizacje w pedagogice specjalnej: Paradygmat społeczny niepełnosprawności; Paradygmat normalizacji środowiska; Paradygmat emancypacyjny; Pedagogika specjalna w zmianie paradygmatycznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89631-45-8
1. Przedmiot, metody i zadania pedagogiki porównawczej, 2. Koncepcje wychowania we współczesnych nurtach pedagogicznych, 3. Rola nauczyciela i wychowawcy w świetle współczesnych teorii pedagogicznych, 4. Wychowanie a terapia w świetle współczesnych nurtów pedagogicznych, 5. Wartości trwałe we współczesnych koncepcjach pedagogicznych, 6. Alternatywa dla nurtów alternatywnych - koncepcja o. A Cencini'ego, 7. Zadania edukacji w świetle raportu UNESCO, 8. Program współpracy europejskiej w dziedzinie edukacji, 9. Systemy oświatowe - wychowanie początkowe i podstawowe, 10. Kształcenie średnie drugiego stopnia, 11. Kształcenie uniwersyteckie i nieuniwersyteckie, 12. Kształcenie dorosłych i kształcenie na odległość,13.Reforma oświatowa w Polsce
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89574-24-1
1. Stosunek pedagogiki do filozofii 2. Historia poglądów pedagogicznych w epoce klasycznej i średniowieczu 3. Historia myśli pedagogicznej w czasach nowożytnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-943906-0-0
Zawiera: Część I 1.Świat, który potrzebuje edukacji medialnej. Poznanie, terapia i wyzwanie Część II 1.Kompetencje medialne Część III 1.Wpływ sposobów korzystania z mediów na poznawcze i emocjonalne funkcjonowanie dzieci i młodzieży. „Cyfrowi tubylcy” z psychologicznej perspektywy 2.Młodzież i nowe media: socjalizacja pod własnym nadzorem 3.Kompetencje cyfrowe gimnazjalistów w świetle badań ICILS 2013 4.Elementy edukacji medialnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego obowiązującej w polskiej szkole od 2009 roku. Jak w świetle zapisów podstawy programowej mogą i powinny być kształtowane kompetencje medialne ucznia? 5.Techniki cyfrowego wspomagania procesu dydaktycznego 6.Film jako medium o językowej naturze. Perspektywa edukacyjna 7.Kompetencje medialne osób w wieku 50+. Bariery i rekomendacje 8.Znaczenie organizacji pozarządowych i instytucji kultury dla rozwoju edukacji medialnej w Polsce 9.Edukacyjne formy pracy bibliotek publicznych w Polsce oraz wykorzystywanie nowych technologii informacji i komunikowania 10.Edukacja medialna – rola telewizji publicznej 11.Edukacja medialna w Polsce: krajowe podejście instytucjonalne w kontekście polityki europejskiej oraz dorobku społeczności i organizacji międzynarodowych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-110-4
1. Krótka historia resocjalizacji penitencjarnego; 2. Oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze: Programy z zakresu kształcenia umiejętności społecznych i poznawczych; Wypełniania i wzmacnianie ról rodzicielskich; Wzmacnianie ról społecznych poprzez pracę z osobami niepełnosprawnymi; Wzmacnianie i wypełnianie ról społecznych poprzez opiekę nad zwierzętami i pielęgnację roślin; Programy aktywizacji zawodowej; Programy przygotowujące do życia na wolności; Podsumowanie. Czy oddziaływania redukujące deficyty wychowawcze u osób naruszających normy prawne; 2. Oddziaływania psychokorekcyjne: Programy z zakresu profilaktyki agresji; Programy profilaktyki zachowań autoagresywnych w zakładzie karnym; Programy z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie; Programy z zakresu profilaktyki uzależnień; Program terapii sprawców przestępstw seksualnych; Program z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia; Propozycje programów psychokorekcyjnych; Podsumowanie. Psychokorekcja zachowania osób odbywających karę pozbawienia wolności; 3. Oddziaływania edukacyjne przez kulturę: Programy edukacji kulturalno-oświatowej; Programy aktywizacji kulturowej; Programy rozwijania twórczości własnej skazanych; Programy z zakresu kultury fizycznej i sportu; Podsumowanie. Kształtowanie podstawowych komponentów wiedzy społecznej u osób odbywających karę pozbawienia wolności; 4. Zakończenie: Od projektowania do ewaluacji- kilka słów o skuteczności programów realizowanych wobec osób pozbawionych wolności
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again