Form of Work
Książki
(28)
Status
only on-site
(26)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(26)
Author
Sołtysiak Teresa
(3)
Stojecka-Zuber Renata
(2)
Urban Bronisław
(2)
Badora Sylwia
(1)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Bielecka Elżbieta
(1)
Borowska Teresa
(1)
Budrewicz Irena
(1)
Chudzik Aleksandra
(1)
Dajnowicz-Piesiecka Diana
(1)
Dudzikowa Maria
(1)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Gaberle Andrzej
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Janke Andrzej W
(1)
Jarosz Maria
(1)
Jurgielewicz-Delegacz Emilia
(1)
Karwowska Małgorzata
(1)
Kowalak Tadeusz
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Kromolicka Barbara
(1)
Kurzępa Jacek
(1)
Mazur Jadwiga
(1)
Noszczyk-Bernasiewicz Monika
(1)
Palak Zofia
(1)
Prokosz Małgorzata
(1)
Pływaczewski Emil
(1)
Radziewicz-Winnicki Andrzej
(1)
Róg Anna
(1)
Stefański Marek
(1)
Szpringer Monika
(1)
Walancik Marek
(1)
Wieczorek Leszek
(1)
Zrałek Maria (1948- )
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(24)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(28)
Language
Polish
(28)
Subject
Patologia społeczna
(16)
Młodzież
(12)
Pedagogika resocjalizacyjna
(6)
Rodzina
(6)
Agresywność
(5)
Niedostosowanie społeczne
(5)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(4)
Bezrobocie
(3)
Dziecko
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Opieka społeczna
(3)
Grupy społeczne
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Przestępczość
(2)
Uczniowie
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Alkoholizm
(1)
Aspiracje
(1)
Bezdomność
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Gniew
(1)
HIV
(1)
Jastrzębie-Zdrój (woj. śląskie)
(1)
Kibice
(1)
Kobieta
(1)
Konflikt
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Kraków(woj.małopolskie;okręg)
(1)
Kryminologia
(1)
Kuratela
(1)
Ludzie starzy
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Narkomania
(1)
Nałóg
(1)
Nieletni przestępcy
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Odżywianie
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Pedagogika
(1)
Pedagogika opiekuńcza
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna -- metody
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Policja
(1)
Polska
(1)
Postawy
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Prostytucja nieletnich
(1)
Przemoc
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Psychologia wychowawcza
(1)
Regiony przygraniczne
(1)
Samotność
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Starość
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo
(1)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(1)
Ubóstwo
(1)
Wartość
(1)
Więź społeczna
(1)
Więźniowie
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Władza państwowa
(1)
Zachowanie
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Zespół ADHD
(1)
Śmierć
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
1989-
(12)
28 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-89163-54-7
Patologia instytucji - preliminaria; Wybrane konteksty dysfunkcji instytucji edukacyjnych (analiza w kontekście założeń później nowoczesności); Socjopatologia edukacji - wybrane konteksty; Od aprobaty po patologie, czyli o opiniach nauczycieli na temat roli instytucji szkoły w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych; Kryzysy podmiotowe i koncepcyjne w niepublicznych szkołach podstawowych; Tatuaże i piercing w środowisku szkolnymi rodzinie; Agresja jako przejaw patologii polskiej szkoły ; Patologia instytucji więzienia - wybrane konteksty; Metamorfozy przymusowe, dobrowolne, konieczne a komercyjne w życiu społecznym jako odpowiedź na nieadekwatność wsparcia instytucjonalnego; Zjawiska patologii społecznej w instytucji totalnej; Mobbing jako zjawisko patologii w polskim ustawodawstwie prawnym; Zakażenia szpitalne we współczesnym lecznictwie - komunikat z badań; Alkoholizm w rodzinie a zachowania przestępcze młodzieży w świetle badań wybranej dokumentacji sądowej miasta powiatowego W. - komunikat z badań; Dysfunkcyjność instytucji wychowania resocjalizacyjnego. Pobyt skazanych osadzonych w zakładzie karnym - komunikat z badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Młodzież pogranicza - "świnki", czyli o prostytucji nieletnich / Jacek Kurzępa. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2010. - 231, [1] s. : rys.; tab.; wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7587-327-6
1. W poszukiwaniu kontekstu teoretycznego; 2. Wykorzystanie procedury i warsztat badawczy; 3. Specyfika zachodniego pogranicza; 4. Badani w środowisku wychowania i socjalizacji; 5. Prostytucja nieletnich- portret socjologiczny; 6. Przegląd zjawiska w skali globalnej i lokalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89639-35-6
1.Sytuacja społeczno-wychowawcza współczesnych rodzin: Problemy społeczne radomskich rodzin - klientów MOPS; Sytuacja życiowa rodzin dotkniętych bezrobociem; Opiekuńczo-wychowawcze konsekwencje bezrobocia w rodzinie - przegląd bada; Sytuacja wychowawcza w rodzinie dotkniętej chorobą; Rodziny monoparentalne wyzwaniem dla współczesnej pedagogiki; Zaspokajanie potrzeb biologicznych dziecka w rodzinie samotnego ojca; Funkcjonowanie rodzeństwa dziecka z autyzmem. 2. Skutki nieprawidłowego funkcjonowania rodzin: Zachowania dewiacyjne jako przejaw nieprzystosowania społecznego; Cechy środowiska społecznego nieletnich (na przykładzie analizy opinii ROD-K w Zawierciu); Sytuacja dzieci rodzin patologicznych kierowanych przez sąd do ROD-K w Kielcach (na przykładzie badań przeprowadzonych na przełomie 2003/2004 roku); Rodzaje i rozmiary zachowań dewiacyjnych młodzieży w świetle policyjnych statystyk; Zjawisko trudności wychowawczych - ważny problem w aspekcie patologii społecznych; Przemoc wśród gimnazjalistów (na przykładzie badań w Gimnazjum w Lublinie); Nadmierne korzystanie z komputera i Internetu - zagrożeniem współczesnej młodzieży; Dysfunkcjonalność rodziny [Rzyczyną kierowania dzieci do placówek socjalizacyjnych. 3. Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży: Przemoc w rodzinie a możliwość jej przeciwdziałania; Szkoła wobec rodzin dysfunkcyjnych - z doświadczeń Zespołu Szkół w Puchaczowie; Zapobieganie agresji i przemocy wśród młodzieży (na przykładzie jednego z krakowskich gimnazjów); Przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym młodzieży (na przykładzie Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej w Tarnobrzegu); Katecheza wobec patologii społecznych; Pedagogika wobec problemów socjalnych i patologii społecznych - z doświadczeń ośrodka Oratorium św. Jana Bosko w Soli; Metody i strategie pomocy uzależnionym od sekt. 4. Rodzina wobec umierania i śmierci: Trudne obszary ludzkiego życia - starość, umieranie, śmierć; Opieka szpitalna nad dzieckiem terminalnym; Postawy młodzieży wobec opieki paliatywnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7133-230-0
1. Zjawiska patologii społecznej w świetle literatury przedmiotu, 2. Założenia profilaktyki społecznej, 3. Metodologiczne podstawy badań, 4. Rozmiary zjawisk patologii społecznej w Polsce i we Włoszech, 5. Profilaktyka wybranych stanów patologicznych w Polsce i we Włoszech, 6. Ocena funkcjonowania i skuteczności programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w opinii nauczycieli-wychowawców z Polski i Włoch
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7405-297-9
Część I Funkcjonowanie człowieka w świecie przemian i nowych wartości: Czy polska szkoła przygotowuje młodzież do życia w zglobalizowanym świecie?, Stare wartości w nowej rzeczywistości, Poszukiwanie autorytetów a poczucie własnej wartości u młodzieży, Kształtowanie osobowości - charakteru w myśli Witołda Rubczyńskiego, Ubóstwo u dzieci jako determinant rozwoju osobistego oraz warunków egzystencji w życiu dorosłym, Tajemnica ludzkiego cierpienia a normatyw osobowej godności człowieka, Zmiana zachowań pod wpływem zmian językowych,. Wpływ brutalizacji języka na zachowania agresywne, Wybrane aspekty patologicznego użytkowania Internetu, Szczęście wewnętrzne, Świadomość ekologiczna młodzieży - analiza wstępna. Część II. Zachowania zdrowotne dzieci i młodzieży: Żywienie i alergeny pokarmowe a ADHD, Nieprawidłowe zachowania jedzeniowe młodzieży, Nadwaga i otyłość jako współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży, Doświadczanie wsparcia ze strony rodziców a zachowania zdrowotne młodzieży licealnej. Część III Zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży: Środowisko rodzinne dziecka z ADHD. Wstępne doniesienie z badań własnych, Problemy diagnozowania i orzekania o ADHD w Polsce w kontekście szkolnych wymagań edukacyjno-społecznych. Doniesienia z badań pilotażowych., Problem trudności szkolnych z ADHD w świetle analizy przypadku, Rola wychowawcy w eliminowaniu zaburzeń emocjonalnych małych dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego noworodków z Sieradza, "Świat dorosłych" źródłem zagrożeń dzieci i młodzieży. Część IV Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz sposoby ich przezwyciężania: Środowiskowe uwarunkowania przemocy i agresji wśród młodzieży, Niedostosowanie społeczne a przestępczość nieletnich, Przedszkole wspierające rodzinę szansą pomocy dziecku zagrożonemu w rozwoju, Systemowe zagrożenia procesu socjalizacyjno-wychowawczego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86142-31-6
Wprowadzenie. 1. Młode pokolenie - diagnozy, prognozy. Człowiek wobec biologicznych i psychologicznych zagrożeń końca XX wieku; Samotność małolata - jak kręgi na wodzie; Zagrożenia młodzieży w sferze realizacji aspiracji edukacyjnych; O społecznym rodowodzie zachowań agresywnych dzieci i młodzieży; Fałszywa rola resocjalizacji nieletnich przestępców czynów karalnych przeciwko życiu i zdrowiu (art. 156 k.k. i art. 158 k.k.); Instytucjonalne uwarunkowania zachowań agresywnych dzieci w placówkach opiekuńczych; Dziecko w przedszkolu - władza, przemoc, tłok; Dzieci i młodzież a problem nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii; Zachowania antyzdrowotne młodzieży - zagrożenie zdrowia i rozwoju; Dominacja kultury "obrazkowej" jako zagrożenie dla uczestnictwa młodzieży w kulturze "wyższego rzędu"; Szanse i zagrożenia młodzieży w sytuacji jednoczące j się Europy (Przyczynek do dyskusji nad stanem świadomości młodzieży); Zagrożenia współczesnego świata w percepcji studentów pedagogiki wieku dziecięcego; Studenci wobec problemu patologicznych zachowań dzieci i młodzieży (Komunikat z badań); Wiedza potoczna kandydatów do zawodu nauczycielskiego na temat zagrożeń dzieci i młodzieży oraz możliwości ich przezwyciężania. 2. Pokonać zło. Edukacyjne możliwości. Poetyczny wymiar osobowości i jego znaczenie dla procesów wychowania i pedagogiki; Homo construens - "człowiek budujący". Edukacyjne przygotowanie do radzenia sobie z różnymi zagrożeniami; Dzieci i młodzież w społeczeństwie ryzyka; Kierowanie własnym rozwojem przez młodzież. Konteksty teoretyczne; Edukacyjne dylematy dialogu - przesłanki teoretyczne i realia; Badania nad młodzieżą - refleksje z perspektywy teoretyczno-metodologicznej; Dziecko i miłość muszą zaistnieć na politycznej mapie świata; O radzeniu sobie przez młodzież z własnymi problemami. Z doświadczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; Pedagog szkolny i nauczyciel wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie; Ocenianie szkolne wspomaganiem rozwoju; Sport dzieci i młodzieży inspiracją pozytywnych zachowań. Założenia a rzeczywistość; Uczniowie przeciwko agresji (Z doświadczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Swarzędzu).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7096-647-8
Cz. I. Zjawiska patologiczne występujące wśród młodzieży studiującej; 1. Systemowe uwarunkowania zmian dewiacji w środowisku akademickim. Patologie czy epidemie? Głos w dyskusji; 2. Aktywność fizyczna studentów a poziom ich asertywności i samooceny w świetle występujących w środowisku akademickim zjawisk patologicznych; 3. Problemy więzi interpersonalnych wywoływane "użytkowaniem" środków elektronicznych przez młodzież; 4. Deficyty w zakresie umiejętności społecznych młodzieży studiującej; 5. Studenci i alkohol; 6. Studenci- uczestnicy kursu pedagogicznego a doświadczenia picia alkoholu; 7. Syndrom agresji a poziom empatii u studentów reprezentujących kierunek studiów pedagogiczny i techniczny; 8. Elementy patologii w seksualności studentów; 9. Depresja wśród młodzieży studenckiej- pedagogiczna próba analizy zjawiska; 10. Bigoreksja- patologia czy próba poszukiwań innej normalności; Cz. II. Działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania zjawiskom patologicznym; 1. Działalność Jana Pawła II skuteczną profilaktyką w zakresie patologii w życiu studentów; 2. Młodzież studencka. Rozwój, problemy, pomoc i wsparcie; 3. Wybrane problemy zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród młodzieży studiującej; 4. Najtragiczniejsze zjawiska patologiczne wśród młodzieży studiującej w okresie transformacji systemowej (etiologia i możliwości działań resocjalizacyjnych); 5. O (nie) planowaniu i (nie) odpowiedzialności w uczeniu się. Dylematy nauczyciela nauczycieli; Cz. III. Postawy i opinie studentów o zjawiskach patologicznych; 1. Postawy studentów medycyny i teologii wobec zjawiska narkomanii; 2. Przyczyny rozwoju zjawisk patologicznych w środowisku młodzieży akademickiej; 3. Postawy studentów wobec zachowań dewiacyjnych młodzieży; 4. Studenci wobec eutanazji inicjalnej i finalnej; 5. Problematyka samobójstw w opinii studentów; 6. Zjawisko przestępczości nieletnich w opinii studentów kierunku resocjalizacji; 7. Postrzegany a preferowany model edukacji zdrowotnej wobec uzależnień
I. Zjawiska patologiczne występujące wśród młodzieży studiującej: Systemowe uwarunkowania zmian dewiacji w środowisku akademickim. Patologie czy epidemie? Głos w dyskusji; Aktywność fizyczna studentów a poziom ich asertywności i samooceny w świetle występujących w środowisku akademickim zjawisk patologicznych; Problemy więzi interpersonalnych wywołane " użytkowaniem " środków elektronicznych przez młodzież; Deficyty w zakresie umiejętności społecznych młodzieży studiującej; Studenci i alkohol; Studenci - uczestnicy kursu pedagogicznego a doświadczenia picia alkoholu: Syndrom agresji a poziom empatii u studentów reprezentujących kierunek studiów pedagogiczny i techniczny; Elementy patologii w seksualności studentów ( doniesienia z badań); Depresja wśród młodzieży studenckiej - pedagogiczna próba analizy zjawiska; Bigoreksja - patologia czy próba poszukiwań innej normalności II. Działalność profilaktyczna w zakresie zapobiegania zjawiskom patologicznym: Działalność Jana Pawła II skuteczną profilaktyką w zakresie patologii w życiu studentów; Młodzież studencka. Rozwój, problemy, pomoc i wsparcie; Wybrane problemy zapobiegania zjawiskom patologicznym wśród młodzieży studiującej; Najtragiczniejsze zjawiska patologiczne wśród młodzieży studiującej w okresie transformacji systemowej ( etiologia i możliwości działań resocjalizacyjnych); O (nie) planowaniu i (nie) odpowiedzialności w uczeniu się. Dylematy nauczyciela nauczycieli. III. Postawy i opinie studentów o zjawiskach patologicznych: Postawy studentów medycyny i teologii wobec zjawiska narkomanii; Przyczyny rozwoju zjawisk patologicznych w środowisku młodzieży akademickiej ( w opinii studentów Akademii Bydgoskiej); Postawy studentów wobec zachowań dewiacyjnych młodzieży; Studenci wobec eutanazji inicjalnej i finalnej; Problematyka samobójstw w opinii studentów; Zjawisko przestępczości nieletnich w opinii studentów kierunku resocjalizacji; Postrzegany a preferowany model edukacji zdrowotnej wobec uzależnień ( w opinii studentów Akademii Bydgoskiej)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89639-15-8
1. Pedagogika wobec społecznych problemów- w kręgu koncepcji i inspiracji: Normalność i nienormalność w pedagogice; Pedagogika humanistyczna: problemy socjalne i patologie społeczne; Problem patologii społecznej- dezintegracja świata wartości- implikacje dla pedagogiki; Wzory osobowe i autorytety cenione przez młodzież; Przestępczość a organizacyjne, społeczne i edukacyjne funkcje szkoły; Pedagogiczno-kulturowe uwarunkowania percepcji śmierci u dzieci i młodzieży; Pedagogika dziecięcego talerza: aspekt teoretyczny, dydaktyczny i socjalny; 2. Uwarunkowania zagrożeń rozwoju i zachowań dewiacyjnych dzieci i młodzieży: Charakterystyka okresu dojrzewania- prawidłowości i zagrożenia; Młodzieńczy kryzys tożsamości a ryzyko uzależnień; Zagrożenia w kształtowaniu się więzi osobowych w głównych środowiskach życia dziecka; Dezorganizacja życia rodzinnego a przestępczość nieletnich; Identyfikacja sukcesów w procesie dokonywania wyborów przez młodzież z różnych środowisk jako potencjalny czynnik szansy lub marginalizacji życiowej; Wpływ uwarunkowań biopsychicznych na zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży; Podatność młodych ludzi na wpływ grup kultowych a wybrane zmienne osobowościowe. Doniesienie z badań pilotażowych; Uwarunkowania międzyrówieśniczej przemocy szkolnej; Czy morderstwa na ekranie to patologia; 3. Problemy opieki i pomocy: Pedagogika wobec problemów opieki instytucjonalnej; Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin z problemem bezrobocia; Rodzina zastępcza spokrewniona- przyczyny jej tworzenia oraz najczęściej występujące problemy wychowawcze; Współpraca z rodzinami biologicznymi jako jeden z pedagogicznych aspektów funkcjonowania Wiosek Dziecięcych SOS; Wychowawca placówki socjalizacyjnej (domu dziecka) wobec wyzwań współczesności; Samotność dzieci w opiece paliatywnej (na podstawie opinii personelu medycznego0; Pedagogiczne aspekty opieki paliatywnej- poszukiwania nowych rozwiązań; Wykluczenie społeczne jako problem pacjentów hospicjów stacjonarnych; 4. Problemy resocjalizacji i profilaktyki: Niekonsekwencja wychowawcza rodziców w percepcji młodzieży niedostosowanej społecznie; Działania profilaktyczne w pracy socjalnej wobec rodzin problemowych; Przestępczość wśród młodzieży na Ukrainie efektywność pracy profilaktyczno-wychowawczej; Dolegliwość kary pozbawienia wolności odczuwana przez skazane kobiety; Socjalne i resocjalizacyjne aspekty działalności współczesnych burs i internatów szkolnych; Rola internatu w profilaktyce zaburzeń zachowania młodzież z niepełnosprawnością intelektualną
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-13-7
I. Zręby teoretycznych refleksji z obszaru współczesnej pedagogiki społecznej, Zerwanie i nieciągłość-atrybuty procesu instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacji pedagogiki społecznej w Polsce, Pedagogika społeczna-pytania o tożsamość i przyszłość, Warunki uczsastnictwa społecznego-pytanie o perspektywę pedagogiki społefcznej, Pedagogika społecxna w początkach XXI wieku:perspektywa integracji i społeczeństwa ryzyka, Kręgi tematyczna badań i analiz pedagogów społecznych okresu transformacji, Wybrane konteksty liberalizmu i społeczeństwa obywatelskiego w refleksji społecznej początków XXI wieku, Wybrane przykłady współpracy międzynarodowej rodzimych ośrodków akademickich w latach 1990-2005, Zmiany w naukach o wychowaniu po 1990 roku w Republice Czeskiej, Norma w zajemności w życiu społecznym w perspektywie pedagogiki społecznej, Narodziny i rozwój polskiej pedagogiki społecznej-refleksje o drogach rozwoju promocji naukowych, Szkoła Poznańska-między socjologią wychowania a pedagogiką społeczną, 2. Nowa rzeczywistość społeczna jako szczególna sytuacja badawcza doby transformacji, Nowe problemy metodologiczne oraz dylematy badaczy w eksplikacjach lokalnych środowisk wychowawczych w okresie zmiany społecznej, Formuły metodologiczne w analizach zjawisk przemocy występujących w środowisku lokalnym, Opcje metodologiczne w badaniach poradoznawczych, Dylematy i problemy w badaniu zachowań ryzykownych, O interpretacji i wyjaśnieniu naukowym w badaniach w ramach nauk społecznych, 3. Pomoc społeczna a profesjonalna praca socjalna, Praktyczne odniesienia pedagogiki społecznej-refleksje nad działaniem zawodowym, Budowa kultury socjalnej jako zadanie pedagogiki sopołecznej, Koncepcje polskiej pedagogiki społecznej jako inspiracje dla europejskiej pracy socjalnej, Wokół aktualnych pytań dotyczących teorii i praktyki socjalnej w Republice Słowackiej, Szkoła a praca socjalna w Słowacji-stan aktualny, Kształtowanie tożsamości zawodowej jako zadanie rozwojowe okresu adolescencji, Proces instytucjonalizacji zawodu i kształtowania profesjonalnej tożsamości na przykładzie grupy zawodowej logopedów, Pedagog a klient w sytuacji konfilktu, 4. Patologia i upośledzenie społeczne.Wybrane przykłady marginalizacji i wykluczenia społecznego, Pedagogika społeczna wobec syndromu "niepewnego jutra", Pedagogika społeczna w obliczu patologicznych wymiarów życia społecznego, Zagrożenia występujące wśród młodzieży na przykładzie przestępczości nieletnich, Socjalizacyjne konteksty konstruowania i społecznej kwalifikacji przestępczej biografii, Psychospołeczneuwarunkowania agresji jako wyznacznik oddziaływań interwencyjnych, Sytuacja zdrowotna bezdomnych, Rodzima pedagogika społeczna wobec bezrobocia i marginalizacji społecznej, Pedagogika społeczna i jaj kompensacyjny wymiar w odniesieniu do więźniów i ich rodzin, Starość jako problem i zagadnienie badań polskiej pedagogiki społecznej, Rodzima pedagogika społeczna wobec bezrobocia i marginalizacji społecznej Common Ground-przykład pomocy imigrantom i azylantom w Wielkiej Brytanii, 5. Empiryczne egzemplifikacje ciągłości i zmiany rodzimej rzeczywistości (raporty i doniesienia badawcze), Czas wolny w obszarze zaintereswoania pedagogiki społecznej okresu transformacji, Dziecko i dzieciństwo w zróżnicowanych środowiskach współczesnej Polski jako problem badawczy polskiej pedagogiki społecznej, Istota autorytetów w zmieniającym się społeczeństwie-doniesienie z badań empirycznych, Yuppie,milkie,bobo,yettie czyli nowe wzory osobowe w Polsce, Integrowanie wsparcia społecznego dziecka i ropdziny zastępczej wyzwaniem społecznym w Polsce (refleksje teoretyczno-badawcze)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89914-17-0
1. Refleksje na temat zjawisk patologii społecznej wśród młodzieży w Polsce w latach 1990-2005; Przegląd wybranych uwarunkowań wzrostu dynamiki współczesnej przestępczości w Polsce; Rozwojowe tendencje współczesnej przestępczości w świetle statystyki kryminalnej; Struktura przestępstw dokonywanych przez kobiety. Propedeutyka zagadnienia; Niespełnione oczekiwania, czy kryzys moralny? Pozytywne aspekty dewiacji; Wpływ systemu postransformacyjnego na kształtowanie dewiantywnych postaw młodzieży; Priorytet w resocjalizacji: praca socjalna, czy praca resocjalizacyjna w polskiej polityce kryminalnej?; Rola ojca w percepcji i ewaluacji mężczyzn uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin; Struktura komunikacyjna między sędziami rodzinnymi i kuratorami sadowymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-253-4
R.1 Socjalizacja i jej zaburzenia; R.2 Wykolejenie społeczne jako efekt wadliwej integracji wartości i postaw; R.3 Metodologiczne podstawy badań własnych; R.4 System wartości nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego; R.5 Postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia; R.6 Interpretacja i dyskusja wyników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
Władza. Przywileje. Korupcja / Maria Jarosz. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2004. - 263, [1] s. : wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-14207-3
Cz.I Władza : 1. Władza, 2. Patologia władzy, 3. Górnictwo : gorące kasztany władzy. Cz.II Przywileje i nierówności : 4. Przywileje, 5. Społeczne obszary nierówności, 6. Dysproporcje materialne : biedni i bogaci, 7. Bezrobotni i z marginalizowani, 8. Dziedziczenie statusu rodziny : bariery edukacyjne. Cz.III korupcja : 10. Źródła i zasięg korupcji, 11. Korupcja w środowisku wojska, 12. Korupcja polityczna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7164-509-9
Wstęp; 1. Wprowadzenie, 2. Rozmiary, dynamika i struktura przestępczości nieletnich, 3. Geografia przestępczości nieletnich, 4. Płeć, wiek i poziom inteligencji nieletnich, 5. Stan rodziny nieletnich i opieka nad nimi, 6. Stosunek nieletnich do nauki szkolnej, 7. Alkoholizm i narkomania u nieletnich, 8. Nieletni popełniający przestępstwa indywidualne i w grupie, 9. Przestępczość nieletnich a przestępczość dorosłych, Podsumowanie i wnioski.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-908847-1-2
1. Przedmiot i zakres polityki społecznej; 2. Potrzeby jako kategoria polityki społecznej; 3. Polityka ludnościowa; 4. Zatrudnienie i bezrobocie; 5. Zabezpieczenie społeczne; 6. Polityka ochrony zdrowia w gospodarce rynkowej; 7. Społeczne problemy ludzi starych; 8. Niepełnosprawność jako problem polityki społecznej; 9. Polityka mieszkaniowa; 10. Patologia społeczna; 11. Poziom życia i jego mierzenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-029-1
Problemy z dewiacją (uwagi wstępne do badań dewiacyjnych nieletnich w Krakowie); Przestępczość nieletnich w woj. krakowskim (małopolskim) w świetle danych oficjalnych w l. 1992-99; Rozmiary i struktura dewiacyjnych zachowań młodzieży; Bezpieczeństwo w opinii nauczycieli. Przestępczość nieletnich, bezpieczeństwo w szkole, poczucie bezpieczeństwa nauczycieli; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-255-9006-2
Zawiera: Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów i Białostocka Szkoła Kryminologii. Zamiast słowa wstępnego. Rozdział I. Badania empiryczne w służbie kryminologii: Wypadki drogowe w Polsce – wybrane aspekty kryminologiczne; Czy „dożywocie” ma oznaczać dożywocie?; Reakcja sądu wobec nieletnich sprawców czynów karalnych; Fenomenologia przestępczości nieletnich dziewcząt w świetle badań; Przestępstwa z nienawiści jako współczesne wyzwanie dla kryminologii; Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – metodologiczne aspekty badania ankietowego. Rozdział II. Nowe kierunki badań kryminologicznych: Prawne i kryminologiczne aspekty ochrony zwierząt i środowiska naturalnego. Zielona kryminologia wobec współczesnych problemów; Wykorzystanie map problemów społecznych w analizie kryminologiczno-socjologicznej w świetle dokonań szkoły chicagowskiej; Kryminogeneza przestępstw kłusownictwa rybackiego w świetle badań; Wybrane kryminologiczne aspekty macierzyństwa zastępczego. Etiologia, fenomenologia i profilaktyka w zjawisku surogacji; Kryminologiczny aspekt minimalizowania przestępczości i patologii przez secure by design; Zagrożenia systemu zamówień publicznych z perspektywy prawno-kryminologicznej. Rozdział III. Współczesne zagrożenia w ujęciu kryminologicznym: Resocjalizacja przestępców seksualnych – czy to ma sens?; Między cyberprzemocą a „hejtem”. Kampanie społeczne związane z agresją w Internecie; Rodzic jako sprawca przestępstwa określonego w art. 211 KK w ujęciu teoretycznym i praktycznym; Kryminogenne oddziaływanie hazardu – wybrane zagadnienia; Kryminologiczne aspekty produkcji i wprowadzania do obrotu metamfetaminy; Stalking jako przestępstwo współczesne; Ofiara i oprawca – studium przestępstw przeciwko zwierzętom; O polskich „bestiach” – charakterystyka osób stwarzających zagrożenie. Rozdział IV. Interdyscyplinarne problemy kryminologii XXI w.: Przemoc wobec ludzi starszych i jej zapobieganie; Przestępczość cudzoziemców w Polsce z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych; Tomb Raiders vs White Collars. Profile kryminologiczne sprawców kradzieży dzieł sztuki; Kryminologia a bezpieczeństwo jednostki w XXI w.; „Wory w zakonie” – kryminologiczny obraz elity rosyjskiego świata przestępczego. Rozdział V. Varia: Wpływ uwarunkowań psychologicznych, psychiatrycznych oraz biomedycznych w genezie przestępstwa na przykładzie seryjnych zabójców; Podżeganie łańcuszkowe w ujęciu karnoprawnymi kryminologicznym; Badanie umyślności przestępstwa składania fałszywych zeznań; Animus rem sibi habendi jako znamię podmiotowe przestępstw z art. 284 KK; Filozoficzne i prawne koncepcje ludobójstwa w konfrontacji z aktami zbiorowej przemocy – rozważania teoretyczne; Czynniki socjologiczne jako determinanty zwiększające ryzyko wystąpienia przestępstw na tle seksualny; Terapia uzależnień w Kodeksie karnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 343 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7441-113-9
1. Konteksty teoretyczne. Geneza i różnicowanie się zaburzeń w zachowaniu; Znaki czasu: marginalizacja i wykluczenie społeczne; Efektywność resocjalizacji i niektóre jej makrouwarunkowania; Teleologiczne podstawy przeciwdziałania dewiacjom uczniów niedostosowanych społecznie. 2. Aspekty diagnostyczne. Aktualne problemy penitencjarne i resocjalizacyjne w Republice Czeskiej; Uzależnienie od automatów do gier; Miękkie narkotyki i ich używanie przez młodzież w świetle wybranych teorii; Kontakty z używkami nieletnich resocjalizowanych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym; Stan opieki i kontroli wychowawczej w rodzinach młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie; Wychowawcze aspekty środowiska rodzinnego i szkolnego podopiecznych w MOW Morwiny; Wpływ środowiska rodzinnego na społeczne funkcjonowanie osób jąkających się; Prawne aspekty opieki, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych w kontekście zapobiegania dewiacjom; Zmiany psychiczne i behawioralne u osób uzależnionych od alkoholu - roczna katamneza. 3. Profilaktyka i terapia. Znaczenie profilaktyki w pracy z dziećmi i młodzieżą; Socjoterapia a zmiana poziomu natężenia potrzeb i stylu komunikacji interpersonalnej młodzieży; systemowa konsultacja resocjalizacyjna; Rola "Księgi Życia" we wzmacnianiu pozytywnych potencjałów dziecka w ramach placówki opiekuńczo-wychowawczej; Mobbing, jego postacie i profilaktyka; "HIV-fobia" a realność - zagrożenia przełomu wieków; Dewiacyjne zachowania kibiców sportowych jako zjawisko patologii społecznej; Problematyka dzieci ulicy w Niemczech.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-227-2257-5
1. Wsparcie społeczne w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością: Dylematy wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością; Rola kompetencji (dyspozycji instrumentalnych i osobowościowych) pedagogów specjalnych we wsparciu osób rehabilitowanych i resocjalizowanych; Postawy nauczycieli wobec kształcenia integracyjnego a wsparcie pedagogiczne; Relacje interpersonalne w procesie wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych; Ryzyko osłabienia wsparcia społecznego jako podstawowy dylemat współczesnej rehabilitacji; Społeczne wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie ich integracji; Problemy pedagogicznego wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie społecznego funkcjonowania w klasie szkolnej; Interdyscyplinarna wiedza jako punkt wyjścia do właściwej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym; Społeczne wsparcie studentów niesłyszących w społeczności akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Sytuacja społeczno-ekonomiczna osób niesłyszących; Biopsychospołeczna koncepcja niepełnosprawności a wieloaspektowość wsparcia; Wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin w placówkach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; Wykorzystanie osiągnięć dydaktyki w kształceniu uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim; Turnus rehabilitacyjny dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi jako jedna z form społecznego wsparcia; Warsztaty terapii zajęciowej w rehabilitacji osób niepełnosprawnych; Elementy sieci wsparcia społecznego nauczycieli w środowisku profesjonalnym; Wspieranie osób niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji; Dylematy diagnozy i pomiaru efektów wsparcia społecznego rodzin wychowujących dziecko z Zespołem Downa; Wspólnoty "Wiary i Światła" jako grupy wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich opiekunów; Prawnoadministracyjne i społeczne formy pomocy osobom niepełnosprawnym i rodzinom; 2. Wsparcie społeczne a efektywność resocjalizacji penitencjarnej: Wsparcie społeczne a efektywność resocjalizacji penitencjarnej; Wspomaganie psychopedagogiczne i formalnoprawne pedagogów i podopiecznych z wolnościowych i zakładowych instytucji resocjalizacyjnych; Kontrowersje wokół roli samooceny w procesie wykolejenia i resocjalizacji; Wsparcie społeczne młodzieży zażywającej środki odurzające; Postawy młodzieży wobec zjawiska uzależnień jako wyznacznik działalności profilaktycznej; Psychologiczne aspekty terapii sprawców nadużyć seksualnych wobec dzieci; Podkultura "grypsujących" jako grupa wsparcia w warunkach izolacji więziennej; Przemoc w percepcji nieletnich przestępców; profil osobowości rodzinnych kuratorów sądowych oraz czynniki redukujące satysfakcję z pracy- komunikat z badań; Działalność duszpasterstwa więziennego- możliwości i ograniczenia; Czy rzeczywiście bezkarni? O odpowiedzialności nieletnich sprawców przestępstw; Działalność resocjalizacyjna zakładu karnego typu półotwartego; Wsparcie społeczne osób uzależnionych od alkoholu objętych terapią; Niedomagania pomocy postpenitencjarnej wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie / Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
ISBN: 978-83-7462-103-8
1. Aktywność środowiska lokalnego na rzecz poczucia bezpieczeństwa jako zagadnienie pedagogiki społecznej, 2. Metodologia i problematyka badan własnych, 3. Poczucie bezpieczeństwa w wymiarze społecznym, 4. Wizerunek dzielnicowego jako członka społeczności lokalnej, 5. Dydaktyka oraz programy szkoleń zawodowych policjantów prewencji, 6. Środki masowego przekazu oraz opinia publiczna a poczucie bezpieczeństwa, 7. Uspołeczenianie Policji poprzez zarządzanie jakością, 8. Znaczenie prewencji kryminalnej w procesie kształtowania poczucia bezpieczeństwa w społeczności lokalnej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again