Form of Work
Książki
(10)
Status
only on-site
(10)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(10)
Author
Dolata Roman
(1)
Filipiak Teodor
(1)
Frieske Kazimierz
(1)
Frysztacki Krzysztof
(1)
Góralski Wojciech
(1)
Ihnatowicz Ireneusz
(1)
Jakubowski Wojciech
(1)
Kieżun Witold
(1)
Korzeniowski Marek
(1)
Koseła Krzysztof
(1)
Mączak Antoni
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Prusak Feliks
(1)
Płużański Tadeusz
(1)
Raciborski Jacek
(1)
Redelbach Andrzej
(1)
Sławik Karol
(1)
Wielomski Adam
(1)
Wiłkomirska Anna
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Zielińska Anna
(1)
Zientara Benedykt
(1)
Żarnowski Janusz
(1)
Year
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Subject
Państwo
(4)
Elita władzy
(3)
Polityka
(3)
Globalizacja
(2)
Integracja europejska
(2)
Polityka międzynarodowa
(2)
Polityka zagraniczna
(2)
Polska
(2)
Prawa człowieka
(2)
Przedsiębiorstwo
(2)
Rosja
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Struktura społeczna
(2)
Absolutyzm
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Decyzje
(1)
Demokracja
(1)
Dylomacja
(1)
Dyplomacja
(1)
Etyka biznesu
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Jakość życia
(1)
Kościół a Państwo
(1)
Kościół a państwo
(1)
Kultura -- socjologia
(1)
Menedżerowie
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Młodzież
(1)
Naród
(1)
Nauki polityczne -- podręcznik akademicki
(1)
Nauki społeczne
(1)
Niemcy
(1)
ONZ
(1)
Organizacja
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Pacyfik (region)
(1)
Partie polityczne
(1)
Państwo -- socjologia -- Polska
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Pluralizm społeczny
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska -- gospodarka -- 10-20 w.
(1)
Polska -- historia -- dokumentacja
(1)
Polska -- socjologia -- 10-20 w.
(1)
Praca
(1)
Prawnicy
(1)
Prawo
(1)
Prawo państwowe
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przestępstwo
(1)
Przywództwo
(1)
Płeć
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
Suwerenność państwa
(1)
System obronny państwa
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Ustrój społeczny -- Polska
(1)
Wspólnota Niepodległych Państw
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Władza
(1)
Zarządzanie
(1)
Śląsk
(1)
Środowisko człowieka
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Afryka
(1)
Ameryka Łacińska
(1)
Azja
(1)
Bałkańskie, kraje
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone
(1)
10 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-05-13374-5
Cz.I Społeczeństwa słowiańskie w starożytności i wczesnym średniowieczu : 1. Od więzi rodowych do zróżnicowania społecznego, Cz.II Społeczeństwo polskie X-XII wieku : 2. Państwo a społeczeństwo, 3. Warstwy społeczne. Kształtowanie się społeczeństwa klasowego, 4. Więzi społeczne i dobra społeczne. Cz.III Społeczeństwo polskie XIII-XV wieku : 5. Więzi społeczne w XIII-XV wieku-czynniki dynamizujące struktury społeczne, 6. Struktura stanowa: chłopi, 7. Struktura stanowa: mieszczaństwo, 8. Struktura stanowa: szlachta, 9. Struktura stanowa: duchowieństwo, 10. Więzi ponadstanowe i dobra społeczne. Cz.IV Od połowy XV wieku do rozbiorów: 11. Czynniki dynamizujące strukturę społeczną, 12. więzi stanowe, 13. Grupy zawodowe w społeczeństwie stanowym, 14. Grupy etniczno-prawne, 15. Struktura klasowa społeczeństwa stanowego, 16. Więzi lokalne, 17. Zależności i dystanse społeczne, 18. Dobra społeczne, Cz.V Od rozbiorów do pierwszej wojny światowej : 19. Czynniki dynamizujące strukturę społeczną, 20. więzi społeczne lokalne, 21. Rozpadania się więzi stanowych, 22. Kształtowanie się więzi klasowych, 23. Naród, 24. Zależności i dystanse społeczne, 25. Dobra społeczne. Cz.VI Epoka dwóch wojen : 26. Postęp czy stagnacja, 27. "Małe grupy" i więzi lokalne, 28. Więzi społeczne: struktura klasowo-warstwowa, 29. Społeczeństwo - naród - państwo, 30. Hierarchia społeczna. Zależności, dystanse, konflikty, 31. Dobra społeczne: kultura, 32. Tragedia wojenna i konie epoki. Cz.VII Epoka powojenna 1945-1989 : 33. Czynniki i procesy dynamizujące strukturę społeczeństwa. Czynniki rozkładu, 34. Państwo-partia-struktura reżimu, 35. Naród, 36. Struktury społeczne, 37. Zależności-dystanse-hierarchie, 38. małe grupy i więzi lokalne. Rodzina, 39. Dobra społeczne
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7436-057-7
1. Wprowadzenie. Elity rządowe jako przedmiot badań. 2. Konstruowanie rządów i elit rządowych. 3. Charakterystyka społeczno-demograficzna polskiej elity rządowej 1997-2004. 4. Drogi do elity rządowej. 5. Socjalizacja polityczna członków elit - autopercepcja procesu. 6. Społeczne reprezentacje historii PRL. 7. Ideologie elit III RP. 8. Uczeni i politycy - polityka a pole akademickie. 9. Politycy jako administratorzy. Elita rządowa jako grupa zarządzająca. 10. Patologie świata polityki w oczach polityków. 11. Rządowe kadry - spojrzenie socjologa i byłego ministra.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego / Uniwersytet Warszawski ; 452)
ISBN: 83-235-0030-4
1. Wiedza i postawy obywatelskie nastolatków - opis badania. 2. Opis próby, procedur i narzędzi badawczych. 3. Zakres, poziom i uwarunkowania wiedzy obywatelskiej polskich nastolatków. 4. Koncepcje obywatelstwa i planowana przez nastolatki aktywność w sferze publicznej. 5. Opinie nastolatków o zadaniach ekonomicznych i socjalnych państwa. 6. Zaufanie nastolatków do instytucji życia publicznego. 7. Postawy nastolatków wobec narodu. 8. Postawy nastolatków wobec imigrantów. 9. Postawy nastolatków wobec równouprawnienia kobiet. 10. Ocena zmian ustrojowych przez polskie nastolatki na tle wyników w innych krajach postkomunistycznych. 11. Młodzi obywatele - podsumowanie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88544-26-8
1. Rola samorządu terytorialnego w procesie kreatywno-rozwojowym lokalizmu, 2. Socjologiczne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, 3. Wybrane wartości syndromu kreatywno-rozwojowego samorządu terytorialnego, 4. Samorząd terytorialny w świetle wybranych dokumentów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Prawo ; Zeszyt 1)
ISBN: 83-86919-76-0
I. Artykuły naukowe: -Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993r.; -Prawo i filozofia; -Absolutyzm jako warunek depolityzacji społeczeństwa w myśli Charlesa Maurrasa; -Kilka uwag o bezpieczeństwie wewnętrznym i skuteczności działań organów państwowych; -Płeć jako determinanta nierówności społecznych; -Z badań polskiej i amerykańskiej kultury politycznej. II. Struktura organizacyjna wydziału prawa WSHiP.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7285-252-9
1. Prawoznawstwo jako nauka, 2. Człowiek i jego środowisko przyrodnicze, 3. Środowisko społeczne człowieka, 4. Natura człowieka i jego odpowiedzialność prawne, 5. Władza i polityka, 6. Sprawowanie władzy publicznej, 7. Prawo jako zjawisko społeczne, 8. Język prawa, 9. Zagadnienie stosunku prawnego, 10. Źródła prawa, 11. System prawa w RP, 12. Realny wymiar prawa, 13. Ochrona praw człowieka w RP, 14. Europejski system ochrony praw człowieka, 15. Praca zawodowa prawnika
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-23-6
Cz. I Wejście. Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny: 1. Środowisko społeczno-polityczne: Zaufanie podstawą relacji społecznych, Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce, Ewolucja państwa opiekuńczego, Sprawiedliwość społeczna w Polsce lat dziewięćdziesiątych. O kontekście problematyki i realizacji zasady równości szans, Stosunki pracy w Polsce: od społecznego partnerstwa do oświeconego paternalizmu, 2. Środowisko ekonomiczno-konkurencyjne: Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki, Modelowe trendy i kierunki polityki kapitalizmu. Cz. II Transformacja: 1. Menedżer: Fenomen przywództwa, Przywództwo: między Scyllą potrzeb a Charybdą możliwości, Błogosławiony zmierzch przywództwa, Kultura menedżerska, 2. Decyzje: Konsulting menedżerski dla przyszłości, Konsulting menedżerski dla przyszłości: przemysł i tworzenie wiedzy, Społeczno-kulturowe uwarunkowania eksternalizacji funkcji organizacyjnych, Przedsiębiorczość intelektualna, Możliwości rozwoju przedsiębiorczości intelektualnej w Polsce, Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej, Sens i nonsens w wypowiedziach na temat ryzyka. Cz. III Aplikacje: Nadzór korporacyjny - perspektywy badawcze, Transformacja administracji publicznej (1990-1999) w świetle teorii organizacji i zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7545-012-5
Cz.I Polityka jako zjawisko społeczne: 1. Polityka w życiu społecznym, 2. Kultura polityczna społeczeństwa, 3. Typy i funkcje kultury politycznej, 4. Historia polityki. Cz.II Psychologiczne aspekty polityki: 5. Człowiek przedmiotem poznania, 6. Czynniki regulujące postępowanie człowieka, 7. Człowiek w grupie, 8. Struktura społeczna, 9. Naród w sensie etnicznym i politycznym, 10. Człowiek w sensie polityki. Cz.III Instytucjonalne aspekty polityki: Dz.I Elementy teorii państwa: 11. Państwo jako organizator życia społecznego, 12. Początki państwa, 13 .Historyczny rozwój państw, 14. Dylematy konstytucyjne państw, 15. Struktura współczesnego państwa, Dz.II Partycypacja polityczna: 16.Tradycje i zasady demokracji liberalnej, 17. Idea społeczeństwa obywatelskiego, 18. Aktywność polityczna obywateli w systemie demokratycznym, 19. Kryteria demokratyzmu postaw społecznych , stosunków politycznych i państwa, 20. Przywództwo i elity polityczne, 21. Media masowe w życiu społecznym, 22. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego, Dz.III Współczesne systemy polityczne: 23. System polityczny państwa, 24. Dynamika systemu rządów w państwach demokratycznych, 25. Transformacja ustrojowa państw postsocjalistycznych, 26. Systemy polityczne państw Unii Europejskiej, 27. Systemy polityczne państw Europy nie będących członkami Unii Europejskiej, 28 .Systemy polityczne państw WNP, 29. Systemy polityczne wybranych państw pozaeuropejskich, 30. Ustrój Stolicy Apostolskiej i Zakonu Maltańskiego, Cz.IV Symboliczno-kulturowe aspekty polityki: 31.Religia w życiu społecznym, 32.Kultura popularna w życiu społecznym, 33. Współczesna myśl polityczna, Cz.V Międzynarodowe aspekty polityki : 34. Stosunki międzynarodowe i ich uwarunkowania, 35. Czynniki rozwoju, aktywności i zmienności społeczności międzynarodowej, 36. Międzynarodowe stosunki polityczne, 37 .Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, 38. Międzynarodowe stosunki kulturalne, 39. Zjawiska i problemy globalne. Cz.VI Ponadnarodowe aspekty polityki. Dz.1 Integracja europejska: 40. Europejskie ład polityczny XIX i XX wieku, 41. Idea integracji europejskiej, 42. Integracja gospodarcza państw Unii Europejskiej, 43. Unia Europejska jako wspólnota ponadnarodowa, 44. Instytucje Unii Europejskiej, 45. System prawa Unii Europejskiej, 46. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, 47. Trzeci filar Unii Europejskiej - przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Dz.II Postradziecka przestrzeń polityczna: 48. Geneza i działalność Wspólnoty Niepodległych Państw, 49 .Stosunki Unii europejskiej z Federacją Rosyjską, 50. Integracja gospodarcza w ramach Wspólnoty niepodległych Państw, Dz.III Globalizacja i regionalizmy we współczesnym świecie: 51. Globalizacja we współczesnym świecie, 52. Ruchy regionalistyczne jako forma nacjonalizmu we współczesnej Europie i ich możliwy wpływ na ideę zjednoczonej Europy, Cz.VII System polityczny współczesnej Polski, Dz.I Uwarunkowania historyczne: 53. Polskie tradycje polityczne - liberalizm i romantyzm, 54. Polskie tradycje konstytucyjne, 55. Tradycje polskiej kultury politycznej XIX i XX wieku, 56. Dziedzictwo Polskie Ludowej, 57. Psychologiczne aspekty transformacji systemowej, Dz.II Aspekty polityczno ustrojowe: 58. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i naczelne zasady ustrojowe państwa, 59. Ustrój organów władzy państwowej w RP, 60.System samorządu lokalnego w RP, 61. Partie i system partyjny w RP, 62. Instytucje bezpieczeństwa narodowego RP, 63. Polska polityka zagraniczna, Dz.III Aspekty społeczno-socjalne: 64. Demokracja gospodarcza i dialog społeczny. Wybrane problemy, 65. Polityka społeczna i kwestie społeczne w okresie transformacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89833-06-8
1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina nauki, 2. Prawo międzynarodowe jako normatywna podstawa stosunków międzynarodowych, 3. Miedzynarodowe stosunki ekonomiczne, 4. Globalizacja i jej skutki, 5. Nowy ład światowy, 6. Podmiotowość i panstwo w stosunkach międzynarodowych, 7. Organizacje międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem systemu narodów zjednoczonych, 8. Współczesna dyplomacja, 9. Bezpieczeństwo miedzynarodowe i konflikty, 10. Miedzyanrodowa ochrona praw człowieka, 11. Integracja europejska - Unia Europejska, 12. Rola Stanów Zjednoczonych w międzynarodowym ukłądzie sił, 13. Rosja we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 14. Niemcy we współczesnych stosunkach międzynarodowych, 15. Bałkany - region konfliktów i kontrastów, 16. Oblicze współczesnej Azjii i Pacyfiku, 17. Problemy polityczne i społeczno-ekonomiczne Afryki i Bliskiego wschodu, 18. Zmiany społeczno-polityczne w Ameryce Łacińskiej, 19. Polityka zagraniczna Polski, 20. Polska we współczesnym świecie
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 327 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 327 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again