Form of Work
Książki
(120)
E-booki
(10)
IBUK Libra
(10)
Czasopisma
(8)
Status
only on-site
(115)
available
(76)
unavailable
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(81)
Czytelnia
(115)
Author
Grabiec Olimpia (1975- )
(4)
Salwa Zbigniew
(4)
zbiorowa Praca
(4)
Bakonyi Jadwiga
(3)
Borski Maciej (1975- )
(3)
Durska Małgorzata
(3)
Fleszer Dorota (1971- )
(3)
Gurdek Magdalena (1977- )
(3)
Hofstede Geert
(3)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(3)
Smolarek Małgorzata (1974- )
(3)
Badora Sylwia
(2)
Baran Beata
(2)
Bugdol Marek
(2)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(2)
Górka-Chowaniec Agnieszka
(2)
Hofstede Gert Jan
(2)
Huczek Marian
(2)
Kowalewski Michał
(2)
Lityński Adam
(2)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(2)
Podgórska-Rykała Joanna
(2)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(2)
Sikorski Czesław
(2)
Sobas Magdalena
(2)
Stawnicka Jadwiga
(2)
Stych Marek
(2)
Suska Magdalena
(2)
Tworzydło Dariusz
(2)
Uścińska Gertruda
(2)
Świątkowski Andrzej M. (1944- )
(2)
Adair John
(1)
Adamczyk Jadwiga
(1)
Auleytner Julian
(1)
Bagińska Izabela
(1)
Bagiński Paweł
(1)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Balina Rafał
(1)
Bandarzewski Kazimierz
(1)
Baradziej Eryk
(1)
Barbaro Natalia de
(1)
Barczyński Andrzej
(1)
Barkov Sergej Aleksandrovič
(1)
Bartosik-Purgat Małgorzata
(1)
Bańka Waldemar
(1)
Baś-Mazur Małgorzata
(1)
Bednarczyk Małgorzata
(1)
Bełz Grzegorz
(1)
Białopiotrowicz Grażyna
(1)
Bogacz-Wojtanowska Ewa
(1)
Bolesta-Kukułka Krystyna
(1)
Bomba Katarzyna
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Borys Tadeusz
(1)
Brzozowski Tomasz
(1)
Brągiel Józefa
(1)
Buchner-Jeziorska Anna
(1)
Budzik Tomasz
(1)
Bukowski Zbigniew
(1)
Bylok Felicjan
(1)
Chilarski Tomasz
(1)
Chlewińska Iwona
(1)
Chmielnicki Paweł
(1)
Chochowski Krzysztof
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chodyński Andrzej
(1)
Chomczyński Piotr
(1)
Chrobak Gracjan
(1)
Chrostowska Bożena
(1)
Chruściel Tadeusz Jakub
(1)
Cichy Diana
(1)
Ciejpa-Znamirowski Krzysztof
(1)
Ciepiela Bolesław
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Czajka Kamil
(1)
Czaplicka Katarzyna
(1)
Czarny Elżbieta
(1)
Czermińska Małgorzata
(1)
Czerwińska Ewa
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Davidovitch Nitza
(1)
Davis Anthony
(1)
Dobosz Piotr
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Douglas Mary
(1)
Duczmal Wojciech
(1)
Dudzic Ewa
(1)
Dudzik-Lewicka Irena
(1)
Duniewska Zofia (1953- )
(1)
Duraj Tomasz
(1)
Durlik Ireneusz
(1)
Dymarczyk Waldemar
(1)
Dzieńdziora Joanna
(1)
Dzięglewski Mariusz
(1)
Dąbek Dorota
(1)
Dąbkowski Grzegorz
(1)
Firlit-Fesnak Grażyna
(1)
Folfas Paweł
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Fuszara Małgorzata
(1)
Year
2010 - 2019
(37)
2000 - 2009
(95)
1990 - 1999
(6)
Country
Poland
(138)
Language
Polish
(138)
Subject
Przedsiębiorstwo
(23)
Organizacja
(22)
Komunikacja społeczna
(20)
Zarządzanie
(16)
Innowacje
(12)
Opieka społeczna
(12)
Ubezpieczenia społeczne
(12)
Organizacje
(10)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(10)
Polityka społeczna
(9)
Dziecko
(8)
Kadry
(8)
Kultura
(8)
Szkolnictwo wyższe
(8)
Pedagogika opiekuńcza
(7)
Praca
(7)
Prawo pracy
(7)
Samorząd terytorialny
(7)
Rodzina zastępcza
(6)
Zdrowie publiczne
(6)
Świadczenia społeczne
(6)
Emerytura
(5)
Menedżerowie
(5)
Pluralizm społeczny
(5)
Polska
(5)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(5)
Rodzina
(5)
Ubezpieczenia
(5)
Bezpieczeństwo publiczne
(4)
Domy dziecka
(4)
Instytucje nonprofit
(4)
Kapitał społeczny
(4)
Komunikowanie marketingowe
(4)
Motywacja pracy
(4)
Młodzież
(4)
Nieruchomości
(4)
Organizacje społeczne
(4)
Samorząd pracowniczy
(4)
Studenci
(4)
Umowa o pracę
(4)
Urlopy
(4)
Zarządzanie kryzysowe
(4)
Zarządzanie strategiczne
(4)
Zarządzanie wiedzą
(4)
Związki zawodowe
(4)
Świadczenia
(4)
Edukacja miedzykulturowa
(3)
Etnopsychologia
(3)
Etyka biznesu
(3)
Gospodarka
(3)
Grupy społeczne
(3)
Informacja dla zarządzania
(3)
Kobieta
(3)
Konflikt
(3)
Kultura organizacyjna
(3)
Oceny pracowników
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Patologia społeczna
(3)
Polityka
(3)
Polityka międzynarodowa
(3)
Przywództwo
(3)
Public relations
(3)
Sieroctwo społeczne
(3)
Socjologia
(3)
Stosunki interpersonalne
(3)
Szkolnictwo
(3)
Służba zdrowia
(3)
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego
(3)
Unia Europejska
(3)
Wychowanie
(3)
Środki masowego przekazu
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Bezrobocie
(2)
Bibliotekarstwo
(2)
Budżety terenowe
(2)
Cudzoziemcy
(2)
Decyzje
(2)
Demokracja
(2)
Dzielnicowi
(2)
Etyka społeczna
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Europejska Karta Społeczna
(2)
Ewidencja ludności
(2)
Fundusz emerytalny
(2)
Gospodarka narodowa
(2)
Holdingi
(2)
Inwestycje
(2)
Kariera
(2)
Klastry (ekon.)
(2)
Komunikacja drogowa
(2)
Ludzie starzy
(2)
Międzynarodowa Organizacja Pracy
(2)
Nauczanie
(2)
Nałóg
(2)
Negocjacje
(2)
Odmienność kulturowa
(2)
Odpady
(2)
Organizacje międzynarodowe
(2)
Otoczenie firmy
(2)
Subject: time
2001-0
(3)
1901-
(2)
1989-
(2)
1701-
(1)
1801-
(1)
Subject: place
Afryka Zachodnia
(1)
Azja
(1)
Azja Wschodnia
(1)
Chiny
(1)
Cypr
(1)
Czechy
(1)
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
Japonia
(1)
Kanada
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Kraje rozwijające się
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Słowacja
(1)
Wielka Brytania
(1)
Węgry
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(7)
Czasopismo ekonomiczne
(3)
Czasopismo pedagogiczne
(2)
Czasopismo prawnicze
(1)
Poezja polska
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(4)
Edukacja i pedagogika
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
138 results Filter
Book
In basket
ISBN: 83-88278-39-8
I. Teoretyczne podstawy nauki o polityce społecznej: Polityka społeczna jako działalność i jako dyscyplina naukowa; Kwestia socjalna jako przedmiot nauki o polityce społecznej; Polityka społeczna w programach lat okupacji (1939-45); Doktryny polityki społecznej; Liberalizm i jego niektóre szkoły społeczne; Myśl narodowa agraryzm i konserwatyzm a polityka społeczna; Socjalizm i jego niektóre szkoły społeczne; Doktryna socjalna Kościoła katolickiego i prawosławnego; Katolicyzm społeczny w Polsce; Ekorozwój. II. Podmioty polityki społecznej i ich aktywność: Organizacja Narodów Zjednoczonych jako podmiot globalnej polityki społecznej; Instytucje europejskiej polityki społecznej; Państwowe podmioty polskiej polityki społecznej; Fundusze celowe i składkowe w polityce społecznej; Samorząd terytorialny jako lokalny podmiot polityki społecznej; Pozapaństwowe podmioty polityki społecznej; Zakończenie - prognoza polskiej polityki społecznej. Anek - Międzynarodowe dokumenty dot. polityki społecznej - Dokumenty ONZ: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; Pakty Praw Człowieka; Konwencja o Prawach Dziecka; Wykaz ratyfikowanych przez Polskę Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dokumenty Rady Europy: Europejska Karta Społeczna; Europejska Karta Samorządu Terytorialnego; Europejska Konwencja o Statusie Prawnym Dziecka Pozamałżeńskiego; Europejska Konwencja o Przysposobieniu Dzieci; Konwencja Ramowa o Ochronie Mniejszości Narodowych; Europejska konwencja o Wykonaniu Praw Dzieci. Dokumenty Unii Europejskiej: Karta Socjalna Wspólnoty Europejskiej; Wyciąg z Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87632-80-5
Trzeci sektor w badaniach socjologicznych; Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non-profit; Społeczne determinanty geograficznego rozmieszczenia organizacji pozarządowych w Polsce; Ostrożne partnerstwo. Monitoring relacji miedzy samorządem wojewódzkim a organizacjami pozarządowymi; Tradycje samoorganizacji społeczeństwa polskiego; Pojęcia i tradycje samoorganizacji społecznej w Polsce; Niezależne inicjatywy społeczne w Polsce końca lat osiemdziesiątych; Państwo, władza publiczna a trzeci sektor; Miedzy rywalizacja a partnerstwem. Bariery współpracy władza publicznych z organizacjami pozarządowymi; Słabe państwo - silny trzeci sektor?; Czy istnieje prawo do łamanie prawa" Obywatelskie nieposłuszeństwo jako metoda działania obywateli; Finansowanie trzeciego sektora - stan obecny i kierunki rozwoju; Finansowanie organizacji pozarządowych; Fundusze lokalne - nowa forma finansowania organizacji; Lokalne i ponad lokalne uwarunkowania rozwoju funduszy lokalnych; Finansowanie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych w Polsce na wybranych przykładach; Mocne i słabe strony trzeciego sektora.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7151-346-1
Pojęcie, status i funkcje organizacji społecznych; Religijne i świeckie instytucje filantropijne: od wieków średnich do okresu preindustrialnego; ewolucja towarzystw filantropijnych: od rewolucji przemysłowej do wybuchu II wojny światowej; Organizacje społeczne w okresie dominacji państwowej doktryny opiekuńczości (lata 1950-1975); Zmieniająca się rola organizacji społecznych w okresie transformacji Państwa opiekuńczego i wykształcenie się formuły pomocniczości; Organizacje społeczne w Polsce w okresie przejścia od modelu etatystyczno- kolektywistycznego do modelu neoliberalno-etatystycz- nego polityki społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7150-814-X
Po co zawracać sobie tym głowę; O czym rozmawiamy. Definicje i różnice; Sposoby obserwowania i analizowania tego, co się dzieje w grupie. Jak grupy zmieniają się i rozwijają; Kto chce być przywódcą?; Co kto robi? Struktura i komunikacja; A odpowiedzią jest...grupowe rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji; Kiedy dochodzi do konfrontacji - sytuacja międzygrupowa. Grupy przystępują do pracy - zespoły w organizacjach; Grupy mogą pomóc w nauce - praca zespołowa i studenci; Grupy mogą być pomocne - praca grupowa i kilka myśli końcowych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316.6 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88544-33-0
1. Istota komunikacji społecznej, 2. Organizacyjne środowisko komunikacji, 3. Determinanty zachowań komunikacyjnych człowieka w organizacji, 4. Style interpersonalnego komunikowania się w organizacji, 5. Doskonalenie procesów interpersonalnego i grupowego komunikowania się w organizacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88766-26-0
Powrót do tradycji - od Płocka do Włocławka, Reformy społeczne z perspektywy zróżnicowania przestrzennego, Instrumenty lokalnej polityki społecznej, Sytuacja na rynku pracy u progu nowego wieku, Sytuacja na rynku pracy regionu kujawsko-pomorskiego, Reforma systemu oświaty a kwestia edukacyjna, Pomoc społeczna w nowym układzie administracyjnym, Instytucje pomocy społecznej w nowym układzie administracyjnym, Zaspakajanie potrzeb pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim w 2001 r., Instytucjonalne i finansowe uwarunkowania pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88278-73-8
1. Komunikowanie społeczne: jego istota i klasyfikacja. 2.Komunikowanie społeczne jako kompetencja. 3. Komunikowanie w realizacji funkcji zarządzania. 4. Komunikacja werbalna w zarządzaniu. 5. Komunikacja niewrbalna w zachowaniach zarządczych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
Organizacje publiczne: zarządzanie konkurencyjnością / Małgorzata Bednarczyk. - Warszawa; Kraków : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 242, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-13574-3
Konkurencyjność przedsiębiorstw i organizacji publicznych; Organizacje publiczne w Polsce na przełomie wieków; Otoczenie organizacji w Polsce; Badanie i analiza konkurentów; Przedsiębiorczość i innowacyjność w organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
1. Informacje wstępne; 2. Profilaktyka- resocjalizacja; 3. Założenia pracy z rodziną; 4. Założenia środowiskowego programu psychoprofilaktycznego; 5. Etapy tworzenia środowiskowego programu psychoprofilaktycznego; 6. Rodzinna opieka zastępcza ROZ; 7. Formy rodzinnej opieki zastępczej; 8. Pogotowie opiekuńcze; 9. Założenia placówki wychowawczo-resocjalizacyjnej; 10. Założenia procesu ewolucji placówki wychowawczo-resocjalizacyjnej; 11. Organizacja pracy zespołu wychowawczego; 12. Społeczność korekcyjna; 13. Interwencja kryzysowa; 14. Założenia ambulatorium leczenia uzależnień; 15. Założenia stacjonarnego ośrodka leczenia uzależnień
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85881-71-9
Cz. I: UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI 1. Natura komunikacji, 2. Powszechne problemy z komunikacją, 3. Skuteczność mówienia, 4. Poprawa słuchania, 5. Umiejętność pisania, 6. Sztuka czytania Cz. II: KOMUNIKACJA W PRAKTYCE 1. Praktyczne umiejętności prezentacji, 2. Udane wywiady, 3. Prowadzenie efektywnych spotkań, 4. Organizacje: szczyty komunikacji
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1277-1
Zarządzanie strategiczne - strukturalne i metodologiczne ramy strategii: geneza zarządzania strategicznego strategie jako pojęcie podstawowe; strategia w przekroju procesów decyzyjnych przedsiębiorstwa; Konceptualne podstawy strategii przedsiębiorstwa; Przedsiębiorstwo jako podmiot procesu transformacji gospodarczej; Model strategii przedsiębiorstwa i kierunek jej zmian; strategiczne implikacje otoczenia przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia: transformacja w przekroju makrostruktur; Z warsztatu analizy strategicznej - problemy i doświadczenia: analiza otoczenia przedsiębiorstwa - doświadczenia praktyczne, reorientacja strategii przedsiębiorstwa w praktyce.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1588-6
1. Fenomen wpływu w organizacji, 2. Dylematy wpływu społecznego w relacjach interpersonalnych, 3. Wpływ grupy na jej członków w organizacji, 4. Wpływ przywódczy w organizacji, 5. Wpływ dobroczynny a nadużycia wpływu w organizacji, 6. Osłabianie wpływu a efektywność relacji społecznych w organizacji - problem deinfluentyzacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1453-7
R.1 Organizacja i otoczenie; R.2 Planowanie i strategia organizacji; R.3 Podejmowanie decyzji w organizacjach; R.4 Zarządzanie-kierowanie; R.5 Kierowanie zasobami ludzkimi w organizacjach; R.6 Komunikacja interpersonalna w organizacji; R.7 Przywództwo i władza kierownicza; R.8 Motywacja i motywowanie do pracy; R.9
Konflikty i negocjeacje w organizacji; R.10 Kontrola w organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Vademecum Menedżera)
ISBN: 83-7387-864-5
1. Organizacja jako pole integracji społecznej, 2. Konflikt w organizacji, 3. Wpływ konfliktu na komunikację społeczną w organizacji, 4. Komunikowanie się w sytuacji walki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1939-7
1. Teoretyczne podstawy innowacji; 2. Potencjał i uwarunkowania procesów innowacyjnych w organizacji; 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce; 4. Polityka państwa jaka stymulanta działalności innowacyjnej organizacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2258-0
1. Wartości a organizacje 2. Zaufanie w organizacji 3. Zaangażowanie pracowników 4. Potencjał społeczny organizacji 5. Efekty społeczno-ekonomiczne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Inspiracje)
(Inspiracje) Lektura pomocnicza i dane bibliograficzne.)
ISBN: 83-8747-40-1
Podziękowania; Wstęp do wydania drugiego; Cz.1 Zmiany: Przesłanie; Liczby; teoria. Cz.2 Praca: Wstęp; Organizacja o strukturze koniczyny; Organizacja federalna; Organizacja potrójnego "I". Cz.3 Życie: Wstęp; Portfele; Odkrywanie edukacji na nowo; Społeczeństwo zorganizowane na opak; Epilog.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-271-2
Część I: Uniwersytet i elity. Teoretyczne podstawy analiz. 1. Socjologiczne interpretacje edukacji. 2. Elita i elitarność jako kategorie tematyczne. 3. Ideał człowieka wykształconego. Część II: Uniwersytet we współczesnym społeczeństwie. 1. Trzy koncepcje uniwersytetu. 2. Społeczne funkcje uniwersytetu. 3. Dylematy rozwoju współczesnej edukacji uniwersyteckiej. Część III: Edukacja uniwersytecka i kształcenie elit - studia przypadków. 1. Uniwerstet Harvarda. 2. Uniwerstet w Oksfordzie. 3. Uniwerstet w Tokio - "Todai". 4. Uniwerstet im. Ruprechta Karola w Heidelbergu. 5. Uniwerstet w Kapsztadzie. 6. Uniwerstet w Buenos Aires.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
Komunikowanie się w organizacji / Janina Stankiewicz. - Wyd.2 popr. - Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 1999. - 195 s. : rys., tab. ; 23 cm.
(Kreatywność)
ISBN: 83-87197-71-8
Zawiera: Wstęp; Ludzie - komunikowanie się - organizacja (Znaczenie komunikowania się w zarządzaniu ludźmi, Wzory komunikowania się); Proces komunikowania się jego komponenty, modele; Komunikowanie się werbalne (Znaczenie słuchania, Typy słuchania); Komunikowanie się niewerbalne (Formy komunikowania się niewerbalnego, Komunikowanie się pisemne; Komunikowanie się publiczne - zebrania; Bariery warunkujące skuteczne komunikowanie się, przezwyciężanie ich; Analiza transakcyjna, jej stosowanie w kierowaniu ludźmi i w negocjacjach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
( Biuletyn RPO. Materiały ; 67 (2009))
Przesłanki tworzenia strategii polityki rodzinnej w Polsce; 1. Ogólne tendencje w polityce rodzinnej UE; 2. Uwarunkowania demograficzne, społeczno-gospodarcze i kulturowe polityki rodzinnej w krajach UE; 3. Polityki rodzinne w poszczególnych krajach UE; 4. Analiza prawno porównawcza rozwiązań przyjętych przez państwa członkowskie UE w zakresie ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad rodzina i dzieckiem; 5. Ku europejskim standardom w opiece okołoporodowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again