Form of Work
Książki
(36)
Status
only on-site
(33)
available
(28)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia
(33)
Author
Chodyński Andrzej
(3)
Grudzewski Wiesław M
(3)
Merski Janusz
(2)
Perechuda Kazimierz
(2)
Sawicki Jarosław
(2)
Balasiewicz Andrzej
(1)
Bogdanienko Jerzy
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Brdulak Jakub J
(1)
Chodyńska-Kukułka Agata
(1)
Chojnacki Włodzimierz
(1)
Cygan Zdzisław
(1)
Czekaj Janusz
(1)
Dacko-Pikiewicz Zdzisława
(1)
Dudzik-Lewicka Irena
(1)
Evans Christina
(1)
Gableta Małgorzata
(1)
Goryńska Anna
(1)
Grudzewski Wiesław
(1)
Gudkova Svetlana
(1)
Hampden-Turner Charles
(1)
Hejduk Irena K
(1)
Howaniec Honorata
(1)
Huczek Marian
(1)
Jabłoński Adam Stefan
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jabłoński Władysław
(1)
Jagoda Henryk
(1)
Jashapara Ashok
(1)
Juraszek Marian
(1)
Kamiński Robert
(1)
Kordel Piotr
(1)
Krupski Rafał
(1)
Kulikowski Roman
(1)
Kwarcińska Beata
(1)
Kwiatkowski Stefan M
(1)
Kłak Marcin
(1)
Lichtarski Jan
(1)
Majchrzak Małgorzata
(1)
Majewski Miłosz
(1)
Mazur Jolanta
(1)
Mikuła Bogusz
(1)
Morawski Mieczysław
(1)
Nesterowicz Piotr
(1)
Osman Alkuru
(1)
Penc Józef
(1)
Piechucki Jacek
(1)
Pietrzyk Małgorzata
(1)
Rokita Jerzy
(1)
Rychter Artur
(1)
Rószkiewicz Małgorzata
(1)
Sajkiewicz Alicja
(1)
Sobińska Małgorzata
(1)
Stabryła Adam
(1)
Stofkova Jana
(1)
Strzyżewska Marianna
(1)
Szabłowski Józef
(1)
Trompenaars Fons
(1)
Walancik Marek
(1)
Wawrzyniak Bogdan
(1)
Zgrzywa-Zimak Anna
(1)
Ziółkowska Bogusława
(1)
Łuczkiewicz Grzegorz
(1)
Ślęczka Agnieszka M
(1)
Żemigała Marcin
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(34)
Country
Poland
(36)
Language
Polish
(36)
Subject
Organizacja ucząca się
(34)
Przedsiębiorstwo
(29)
Zarządzanie wiedzą
(18)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(13)
Gospodarka oparta na wiedzy
(8)
Innowacje
(7)
Kadry
(7)
Zarządzanie
(6)
Organizacja
(5)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(5)
Informacja dla zarządzania
(4)
Zarządzanie strategiczne
(4)
Systemy informatyczne zarządzania
(3)
Decyzje
(2)
Efektywność ekonomiczna
(2)
Globalizacja
(2)
Konkurencja
(2)
Marketing elektroniczny
(2)
Menedżerowie
(2)
Motywacja pracy
(2)
Społeczeństwo informacyjne
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Benchmarking
(1)
Etyka biznesu
(1)
Informacja
(1)
Informacja naukowa
(1)
Internet
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Kariera
(1)
Komunikacja międzykulturowa
(1)
Konflikt
(1)
Konsumenci (ekon.)
(1)
Kultura
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Marketing
(1)
Mentoring
(1)
Motywacja
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Outsourcing
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika pracy
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Praca
(1)
Pracownicy umysłowi
(1)
Produkcja
(1)
Produkt*
(1)
Przedsiębiortswo
(1)
Rynek pracy
(1)
Społeczeństwo otwarte
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Strony WWW
(1)
Wiedza
(1)
Współdziałanie
(1)
Zawód
(1)
39 results Filter
Authority data
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86682-66-3
Cz. I Okoliczności funkcjonowania przedsiębiorstw a ich kultura organizacyjna i sfera społeczna: Otoczenie przedsiębiorstwa wielonarodowego w perspektywie społeczno-kulturowej; Zmiany w firmie a ludzie. Warunki i możliwości "wygrania" zmiany; Łagodzenie bezrobocia jako zadanie przedsiębiorstwa - podstawowe warunki realizacji; Bilans społeczny i przesłanki jego sporządzania w przedsiębiorstwach; Kształtowanie relacji firma-klient - kierunki zmian oraz ich przesłanki. Cz. II Wiedza jako kluczowa wartość współczesnego przedsiębiorstwa: Zarządzanie wiedzą - nowe wyzwania dla przedsiębiorstw; Wiedza jako atrybut organizacji uczącej się; Rola coachingu i mentoringu w podnoszeniu wiedzy przedsiębiorstwa; Podstawowe problemy kształtowania kadr w systemie logistycznym przedsiębiorstwa. Cz. III Aktywizowanie ludzi w przedsiębiorstwach - warunki i możliwości: Obszary i środki motywowania w kontekście celów przedsiębiorstwa; Warunki pracy w przedsiębiorstwach jako przedmiot badań - przesłanki, ujęcie i sposoby postępowania; Oceny pracownicze oraz warunki ich wykorzystywania w przedsiębiorstwach; Zachowania ludzi w małych firmach a controlling; Czynnik ludzki w znowelizowanych normach ISO/DIS 9000:2000
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently unavailable
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-158-3
1. Istota organizacyjnego uczenia się; 2. Czynniki kształtujące zdolności uczenia się przedsiębiorstwa; 3. Model zdolności uczenia się przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych; 4. Kształtowanie zdolności uczenia się przedsiębiorstwa
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7526-156-1
1. Przedsiębiorstwo w systemie nowej gospodarki, 2. Kultura nowoczesnego przedsiębiorstwa, 3. Przedsiębiorstwo jako system służący otoczeniu, 4. Perspektywy rozowju i wyzwania nowej gospodarki, 5. Studium przypadku - The Body Shop, 6. Model wytycznych CSR dla funkcjonowania przedsiębiorstw, 7. Zastosowanie koncepcji CSR w praktyce prowadzenia biznesu - przegląd badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-881-1
Cz I. Metodologiczne podstawy zarządzania wiedzą: Filozoficzno- metodologiczne podstawy zarządzania wiedza; Metodologiczne założenia rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się; Cz. II. Opisy sytuacyjne i decyzyjne: Metastaza informacji wiedzy jako główny element przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie intelektualnym; Zarządzanie wiedzą w małej firmie informatycznej- studium przypadku; Polityka rachunkowości jako fundament zarządzania wiedzą o położeniu ekonomicznym jednostki sporządzającej bilans; Lokalne i lokale wspólnoty praktyków w przedsiębiorstwie sektora high-tech; Organizacyjne tworzenie wiedzy we współczesnym uniwersytecie; Obsługa klienta hotelu z perspektywy procesu zarządzania wiedzą; Aspekty zarządzania pracownikami wiedzy w świetle badań empirycznych; Proces dyfuzji wiedzy w trakcie partycypacji pracowniczej; Cz. III. Dialogi, scenariusze, procesy i metody zarządzania wiedzą: Zarządzanie wiedzą w kancelarii doradztwa podatkowego; Scenariusze jako instrument kreowania wiedzy w organizacji; Kreowanie i zarządzanie wewnętrznym rynkiem wiedzy; Coaching wiedzy; Dyfuzja wiedzy w trakcji treningów kierowniczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Menedżera)
ISBN: 83-7230-051-8
1. Konkurowanie na krawędzi chaosu. 2. Fundamenty skutecznej organizacji. 3. Zapewnienie zdolności do samoodnowy: mechanizm konstruktywnej konfrontacji. 4. Procesy uczenia się w organizacji. 5. Otwarty system informacyjny. 6. Rola kultury organizacyjnej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie / C.H.Beck)
ISBN: 978-83-255-0237-9
Cz. I. Podstawy metodologiczne badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw: 1. Koncepcja sformalizowanej struktury organizacyjnej; 2. Modele strukturalne organizacji uczącej się; 3. Ramowy tok postępowania w metodyce doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw; 4. Przegląd metod badania struktur organizacyjnych przedsiębiorstw; 5. Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy; Cz. II. Analiza empiryczna: 6. Koncepcja i przebieg badań; 7. Metoda kategoryzacji przedsiębiorstw ze względu na stopień spełniania funkcji gospodarki opartej na wiedzy; 8. Wyniki analizy struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w kontekście gospodarki opartej na wiedzy; 9. Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy; 10. Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie; 11. Synteza wyników badań
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-89355-62-0
1. Zarządzanie zasobami ludzkimi a kultura przedsiębiorstwa, 2. Rekrutacja, selekcja, ocena, 3. Uczenie menedżerów osiągania celów strategicznych, 4. W jaki sposób dział zasobów ludzkich może wyzwolić zdolność zespołów do rozwiązywania problemów?, 5. Budowa organizacji uczącej się - wyzwanie dla działu zasobów ludzkich, 6. Rozwijanie zdolności przywódczych w różnych kulturach, 7. Od diagnoz osobistych do ocen internetowych, 8. Etapy rozwiązywania dylematów, 9. Ośrodki oceny, 10. Szok kulturowy i jego odmiany
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1552-5
1. Co to jest strategia i zarządzanie strategiczne, 2. Przewaga konkurencyjna, 3. Wpływ otoczenia na konkurowanie przedsiębiorstw, 4. Przedsiębiorstwo uczące się, 5. Zasoby jako źródło przewagi konkurencyjnej, 6. Tworzenie wartości dodanej, 7. Strategie biznesów, 8. Strategie konkurencji, 9. Kontekst wewnętrzny tworzenia i utrzymywania przewagi konkurencyjnej - kultura organizacyjna
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-87925-90-1
Historyczny rys waloryzacji pracy, Modele karier zawodowych w przedsiębiorstwach-propozycja badawcza, Współczesne funkcje zakładów pracy, Wyznaczniki i szanse bycia współczesnym pracownikiem, Zakład pracy jako organizacja ucząca się, Pedagogika pracy-kształtowanie przedsiębiorczości pracowników, Kilka refleksji o edukacji ustawicznej, Ambiwalentność doświadczenia zawodowego, Komunikowanie się w procesie pracy w kontekście wiedzy,umiejśtności i cech psychofizycznych pracowników, Kompetencje informacyjne w kształceniu zawodowym, Samowychowanie-formacja-kultura w procesie pracy ludzkiej, Pracownicy wobec współczesnych problemów aksjologicznych, Kultura pracy a poziom bezpieczeństwa pracowników, Konflikty międzyludzkie w zakładzie pracy i sposoby zapobiegania im, Doskonalenie zawodowe właścicieli i pracowników mikroprzedsiębiorstw, Kwalifikacje kluczowe w świetle oczekiwań mazurskich pracodawców, Kompetencje pracowników organizacji wirtualnych, Technologie e-learning w doskonaleniuzawodowym na odległość
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu ; Nr 1146)
ISBN: 83-7011-830-5
1. Podstawy nowoczesnych koncepcji zarządzania, 2. Organizacje oparte na wiedzy, 3. Koncepcja zarządzania wiedzą, 4. Praktyka zarządzania wiedzą w wybrnaych przedsiębiorstwach w Polsce, 5. System zarządzania wiedzą, 6. Pracownicy wiedzy - nowa generacja profesjonalistów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im.Oskara Langego we Wrocławiu ; Nr 1104)
1. Koncepcje i metody zarządzania - ujęcia ogólne, przekrojowe. 2. Przedsiębiorstwo bazujące na wiedzy. Organizacja ucząca się - zarządzanie wiedzą - zarządzanie kapitałem intelektualnym. 3. Problemy rozwoju i zastosowań wybranych koncepcji i metod zarządzania. 3.1. Ujęcia teoretyczne. 3.2. Wyniki badań empirycznych, 3.3. Doświadczenia praktyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-303-1
R.1 Kreowanie systemów zarządzanie wiedzą podstawową dla osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. R.2 Globalizacja a konkurencyjność przedsiębiorstw przyszłości: Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku; Przedsiębiorstwo między rozwojem lokalnym a globalizacją. Studium przypadku; Organizacja przyszłości oparta o globalnych liderów i globalną kulturę; Szanse i bariery globalizacji krajowych firm; Przedsiębiorczość organizacyjna w strategicznej mozaice czasu; Aspekty humanizacji pracy w przedsiębiorstwie przyszłości. R.3 E-Economy a przedsiębiorstwo przyszłości: Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii; Eeconomy jako tło dla "przedsiębiorstwa przyszłości"; Proces rozwiązywania problemów w świetle doświadczeń przedsiębiorstw; Technologia e-szkoleń w zarządzaniu wiedzą. R.4 Modelowanie i projektowanie przedsiębiorstwa przyszłości: Organizacja ucząca się - model uczenia się konkurentów; Hierarchia w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa przyszłości; Projektowanie i wdraża nie zmian innowacyjnych w przemyśle w warunkach zaawansowanych technologii; Funkcjonowanie przedsiębiorstwa przyszłości w otoczeniu konkurencyjnym - doświadczenia meksykańskie; Koncepcja wywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie przyszłości. Kulturowe i organizacyjne uwarunkowania jej realizacji. R.5 Budowanie przewagi konkurencyjnej - zarządzanie wartością firmy: Zarządzanie wartością klienta; Ochro na znaku towarowego w przedsiębiorstwie; Zarządzanie poprzez wartości a proces wdrażania Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zarządzanie wiedzą)
ISBN: 83-86846-93-3
Cz. I Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się: Drogi rozwojowe gospodarki opartej na wiedzy - doświadczenia i perspektywy; Strategie budowania w Polsce gospodarki opartej na wiedzy; Edukacja jako kluczowy element w budowaniu GOW; Przedsiębiorstwo inteligentne -gł. aktor w budowaniu GOW; Konstrukcja strategii dla przedsiębiorstwa opartego na wiedzy; Kultura organizacyjna w organizacji uczącej się; Dzielenie się wiedzą jako innowacja społeczna. Cz. II Praktyka zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie: Zarządzanie wiedzą w korporacjach zachodnich - przegląd badań; Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach działających w Polsce - wyniki badań; Strategia zarządzania wiedzą w KPMG; Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie Grupy Skandia; Zarządzanie wiedzą w firmie Komputer Land SA; Zarządzanie wiedzą w Hutmen SA we Wrocławiu; Kreowanie kultury organizacji uczącej się na przykładzie grupy Schenker; Tworzenie kultury organizacji uczącej się - sposób na efektywne wdrożenie. Cz. III Systemy i metody wspomagające zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie: Metodyka szacowania wiedzy; Enterprise Content Management - założenia i zastosowania systemu; Wirtualizacja nauczania; Systemy zarządzania kompetencjami; Zarządzanie kompetencjami z wykorzystaniem Learning Management System w Hewlett-Packard; CRM- metoda zarządzania wiedzą organizacji; Zarządzanie relacjami z klientami - analityczny CRM; Rola doradztwa w budowaniu systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89275-35-X
Zawiera: Cz. I Zarządzanie wiedzą a konkurencyjność organizacji w kontekście marketingowej orientacji firm: - Zarządzanie wiedzą w budowie pozycji konkurencyjnej firmy; - Wiedza czynnikiem rozwoju organizacji non profit; -Wpływ doświadczenia (bazy wiedzy) na formułowanie strategii przedsiębiorstw; - Rola wiedzy i kapitału intelektualnego w rozwoju przedsiębiorstw; - Zarządzanie wiedzą a kontrola strategiczna; - Wiedza marketingowa w zachowaniach rynkowych firm; Ocena efektów polityki produktu i promocji jako źródło wiedzy marketingowej; - Alternatywne źródła energii jako innowacje proekologiczne. Cz. II Problemy i przykłady zarządzanie wiedzą w firmach: -Globalizacja, zmienność i zarządzanie jakością; - TQM a zarządzanie wiedzą; - Zarządzanie wiedzą w organizacji komercyjnej na przy kładzie koncernu samochodowego; - Funkcjonowanie restauracji przyhotelowych w dobie globalizacji; - Eksport zachętą do wykorzystania wiedzy. Cz. III Ogólne problemy zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie globalizacji: - Globalizacja w usługach pocztowych i w telekomunikacyjnych; - Przedsiębiorstwo uczące się i tworzące wiedzę; - Zarządzanie wiedzą w kreowaniu sukcesu firmy w epoce globalizacji; - Nowa ekonomia: teoria chaosu, zarządzanie paradoksami i kapitał społeczny; - Zarządzanie wiedzą w organizacji w dobie globalaizacji - refleksja filozoficzna.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-64927-37-9
1. Innowacje w kontekście społecznym: Rola kadr menedżerskich we współczesnej gospodarce; Nadawanie marki miejscu pracy jako trend zarządzania talentami proinnowacyjnej organizacji; Wzorce zachowań personelu wobec zmian innowacyjnych w organizacji; Innowacje w przedsiębiorczości społecznej w koncepcjach i rozwiązaniach prawnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Polsce; Wielokulturowość jako stymulator tworzenia innowacji w międzynarodowych zespołach; Przywództwo czynnikiem wspierającym innowacyjność w przedsiębiorstwach sektora MSP; Organizacja ucząca się jako koncepcja z przyszłością w zarządzaniu. Rola innowacji pedagogicznych w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy; 2. Społeczny wymiar przedsiębiorczości: zagadnienie konsumenckie społecznej odpowiedzialności biznesu na przykładzie mikroprzedsiębiorstwa. Studium przypadku; Audyt personalny determinantem przedsiębiorczości; Determinanty rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce; telepraca jako wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Człowiek w Firmie)
ISBN: 83-88840-32-0
R.1 Zarządzanie zasobami pracy i konkurencyjność firmy R.2 Metody doskonalenia jakości personelu. R.3 Kultura organizacji i kapitał intelektualny. R.4 Kompetencje a jakość zarządzania zasobami ludzkimi. R.5 Motywowanie pracowników w inteligentnej organizacji. R.6 Wynagradzanie wspierające konkurencyjność firmy. R.7 Prognostyczno- zapobiegawcze kierowanie zatrudnieniem. R.8 Jutro zarządzania przez jakość.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87256-20-X
1. Istota zarządzania - ewolucja poglądów, 2. Powstawanie i rozwój przedsiębiorstw w warunkach globalizacji, 3. Podejmowanie decyzji, planowanie i kontrola w firmie, 4. Organizacja przedsiębiorstw i zarządzanie operacyjne, 5. Sprawowanie władzy - motywacja i style zarządzania, 6. Zmiany - nowe wyzwanie dla menedżera, 7. Zarządzanie potencjałem ludzkim w warunkach uczącej się organizacji, 8. Nowe koncepcje w zarządzaniu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again