Form of Work
Książki
(28)
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Czasopisma
(1)
Status
available
(21)
only on-site
(20)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(20)
Author
Izdebski Hubert
(3)
Kisielnicki Jerzy (1939- )
(3)
Kulesza Michał
(3)
Obłój Krzysztof
(3)
Balcerzak Michał
(2)
Gronowska Bożena
(2)
Jasudowicz Tadeusz
(2)
Lubiszewski Maciej
(2)
Mizerski Rafał
(2)
Auleytner Julian
(1)
Baran Beata
(1)
Bednarski Adam
(1)
Borski Maciej (1975- )
(1)
Buchner-Jeziorska Anna
(1)
Cyfert Szymon
(1)
Czerwińska-Koral Katarzyna
(1)
Fijałkowska Justyna
(1)
Fleszer Dorota (1971- )
(1)
Gurdek Magdalena (1977- )
(1)
Ilgiewicz Henryka
(1)
Jarugowa Alicja
(1)
Kaczmarek Bogusław
(1)
Kalisz Anna
(1)
Knosala Ernest
(1)
Kolczyński Mariusz
(1)
Kościesza Agnieszka
(1)
Kożuch Barbara
(1)
Krzakiewicz Kazimierz
(1)
Krzyżanowski Leszek J
(1)
Król Karol
(1)
Lityński Adam
(1)
Majewski Kamil
(1)
Markowski Tadeusz
(1)
Martyniak Zbigniew
(1)
Matan Andrzej
(1)
Mokrysz-Olszyńska Anna
(1)
Moras Małgorzata
(1)
Moras-Olaś Kinga
(1)
Olma Małgorzata
(1)
Pieter Józef
(1)
Pogłódek Andrzej
(1)
Probst Gilbert
(1)
Przeklasa Dorota
(1)
Pysiak Anna
(1)
Radlak Karolina
(1)
Raub Steffen Raub
(1)
Rogacka-Łukasik Anna (1980- )
(1)
Romhardt Kai
(1)
Rozmus Andrzej
(1)
Rozmus Dariusz
(1)
Sikorski Czesław
(1)
Sobas Magdalena
(1)
Sobol-Kołodziejczyk Piotr
(1)
Sosińska-Kalata Barbara
(1)
Storczyński Jarosław
(1)
Stych Marek
(1)
Suska Magdalena
(1)
Szałkowski Adam
(1)
Sztumski Janusz
(1)
Szynal Grzegorz
(1)
Wacowska Kaja
(1)
Wajda Augustyn
(1)
Waltoś Stanisław
(1)
Wujczyk Marcin
(1)
Wyczański Andrzej
(1)
Zacharko Lidia
(1)
Zieliński Marek
(1)
Świątkowski Andrzej M
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(20)
1990 - 1999
(6)
1960 - 1969
(1)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Subject
Organizacja
(14)
Nauka
(6)
Administracja
(5)
Samorząd terytorialny
(5)
Przedsiębiorstwo
(4)
Konflikt
(3)
Negocjacje
(3)
Organizacja -planowanie
(3)
Prawo do nauki
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Zarządzanie
(3)
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa
(2)
Prawa człowieka
(2)
Prawo humanitarne międzynarodowe
(2)
Studenci
(2)
Abolicja podatkowa
(1)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Dietetyczne środki spożywcze
(1)
Dysertacje naukowe
(1)
Europejska Karta Społeczna
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Innowacje
(1)
Kadry
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Konkurencja
(1)
Kozioł ofiarny (socjol.)
(1)
Kształcenie
(1)
Mandat radnego
(1)
Metodologia
(1)
Motywacja pracy
(1)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Nieruchomości
(1)
Obywatelstwo
(1)
Odpowiedzialność prawna
(1)
Ojcostwo
(1)
Organizacje społeczne
(1)
Parlament
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polska Akademia Nauk
(1)
Porty
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo do mieszkania
(1)
Prawo do ochrony zdrowia
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa
(1)
Samorządowe kolegia odwoławcze
(1)
Sektor publiczny
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Sądownictwo pracy
(1)
Służba więzienna
(1)
Służba zdrowia
(1)
Umowa o pracę na czas określony
(1)
Wiedza
(1)
Współdziałanie
(1)
Wójt
(1)
Zamówienia publiczne
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Subject: time
1801-
(1)
Subject: place
Cypr
(1)
Rosja
(1)
Wilno (Litwa)
(1)
42 results Filter
No cover
Book
In basket
R.1 Nurt "Industrial Engineering": Charles Babbage; Fryderyk Winslow Taylor; Henry Louis Le Chatelier; Emile Belot; Charles de Freminville; Henry Laurence Gantt; Stanford Edwards Thompson; Clarence Bertrand Thompson; Frank Bunker Gilberth; William Kent; Alfred P. Solan, Jr; Henry Ford; Andre Michelin i Edouard Michelin; Charles Bedaux; Aleksiej Kapitanowicz Gastiew; Karol Adamiecki; Aleksander Rothert. R.2 Nurt uniwersalny: Henri Fayol; Harrington Emerson; Morris Llewelyn Cooke; Howard Coonley; Wallace Clark; Max Weber; Johann Plenge; Lyndall Fownes Urwick; Aleksander Aleksandrowicz Bogdanow; Eugeniusz Słucki; Stan Śpaćek; Herbert Aleksander Simon; Edwin Hauswald; Piotr Drzewiecki; Zygmunt Rytel; Tadeusz Kotarbiński. R.3 Nurt humanizacyjny: Mary Parker Follett; Olivier Sheldon; Elton Mayo; Fritz Jules Roethlisberger; Tomasz Bata; Hyacinte Dubreuil; Chester I. Barnard; Emile Fracois Rimailho; Jules Amar; Jean-Maurice Lahy; Osip Arkadiewicz Jermański; Georges Friedmann; Stanisław Bieńkowski; Józefa Franciszka Joteyko; Bronisław Biegeleisen-Żelazowski; Józef Zieliński.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Authority data
Organizacja - nauka (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-902105-7-6
Zawiera: Wprowadzenie; początki i lata międzywojenne Restytucja i rozwój; Utrata tożsamości i zabiegi o przetrwanie; Rehabilitacja i rozwój; Nobilitacja i rozkwit; Dezintegracja potencjału naukowego i utrata suwerennego statusu; Po systemowej transformacji poli- tyczno - gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Authority data
Nauka - organizacja - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauka - organizacja - szkice (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauka - organizacje - Polska (hasło przedmiotowe)
Authority data
Organizacja - nauka - historia (hasło przedmiotowe)
Authority data
Organizacja - zarządzanie - nauka (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami / Augustyn Wajda. - Warszawa : Difin, 2003. - 288 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-376-7
R.1 Powstanie i rozwój nauki o organizacji i zarządzaniu: 1. Prekursorzy nauki o organizacji i zarządzaniu; 2. Uwarunkowania powstania nauki i organizacji i zarządzaniu; 3. Szkoły (kierunki) organizacji i zarządzania: Szkoła klasyczna, Szkoła behawioralna, Szkoła ilościowa; 4. Przyszłościowe kierunki rozwoju teorii organizacji i zarządzania. R.2 Kierowanie i kierownicy w organizacji; R.3 Style kierowania organizacjami. R.4 Doskonalenie kadry kierowniczej w usprawnianiu zarządzania. R.5 Kierowanie potencjałem społecznym w organizacjach: 1. Polityka personalna w organizacji; 2. Przebieg procesu personalnego w organizacji; 3. Rekrutacja nabór, selekcja i dobór pracowników; 4. Wprowadzenie (adaptacja) pracownika do pracy; 5. Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników; 6. System ocen pracowniczych; 7. Metody i techniki ocen pracowników. R.6 Grupy
społeczne w procesie zarządzania : 1.Grupa społecznadefinicje i istota; 2.Cele grupy w organiazcji; 3.Ce chy grupy; 4.Rodzaje grupy. R.7 Procesy i mechanizmy motywowania do pracy; R.8 Problemy komunikacji i infor macji w organizacji. R.9 Kultura organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-89437-75-4
1. Spory o Polską Akademię NAuk, 2. Czy kryzys europejskich akademii nauk?, 3. Akademie nauk i placówki badawcze, 4. Królewska Niderlandzka Akademia Nauk, 5. Niderlandzki Instytut Badań Zaawansowanych w Wassenaar, 6. Austriacka Akademia Nauk, 7. Consiglio Nationale delle Ricerche, 8. Sieć placówek badawczych w Europie (pozauczelniane ośrodki badawcze), 9. Uwagi o finansowaniu nauki 1991-1994 ze szczególnym uwzględnienim Polskiej Akademii Nauk, 10. Struktura wieku kadry naukowej w Polsce w latach 119-1997, 11. Współpraca: szkoły wyższe - Polska Akademian Nauk. Problemy kadry naukowej, 12. Uwagi na temat kształtu i struktury Polskiej Akademii Nauk, 13. Nauka w Polsce 2002/2003. stan i kierunki reformy
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87673-18-8
Historia rozwoju naukowej organizacji pracy i zarządzania. Cel przedmiot i metody nauk o organizacji i zarządzaniu. Miejsce i znaczenie teorii organizacji i zarządzania wśród innych dyscyplin naukowych. Historia rozwoju
myśli organizatorskiej w teorii organizacji i zarządz ania.Pytania kontrolne.Przypisy do rozdziału 1.Literat ura zalecana. Kierunki rozwoju teorii organizacji i zarządzania.Gene za - wpływ rewolucji naukowo-technicznej na organizacj ę procesów pracy i zarządzania.Nurt klasyczny i neokla syczny: Kierunek techniczno-fizjologiczny;Kierunek adm inistracyjny;Kierunek psycho-socjologiczny.Współczesne
kierunki rozwoju.Wkład Polakow i polskiej myśli organ izatorskiej do nauk o organizacji i zarządzaniu. Zamiast podsumowania.Pytania kontrolne.Przypisy do roz działu 2.Literatura zalecana. Podstawy sprawnego działania.Cechy działania zorganizo wanego.Teleologiczne aspekty sprawności działań.Typolo gia celów działania.Cykl działania zorganizowanego.Pos tacie sprawnego działania.Wytyczne sprawnego działania .Rzeczywiste a metodologiczne znaczenie postaci sprawn ości i ich wpływ na ocenę efektywności organizacyjnej. Pytania kontrolne.Przypisy do rozdziału 3.Literatura z alecana. Podstawy organizacji.Pojęcie organizacji.O istocie pro cesów organizowania i terminu organizacja.Potrzeby org anizacji a potrzeby ludzi w organizacjach w procesach budowy modelu organizacyjnego dzialania.Pozyskiwanie l udzi i zasobów do instytucji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Authority data
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7441-158-9
1. Warunki rozwoju instytucji naukowych w XIX i na początku XX wieku; 2. Cesarskie Towarzystwo Lekarskie w Wilnie 1805-1915; 3. Muzeum Starożytności i Komisja Archeologiczna w Wilnie 1855-1865; 4. Wileńska Komisja Archeologiczna 1864-1915; 5. Północno-Zachodni Oddział Cesarstwa Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego 1867-1915; 6. Wileński Oddział Towarzystwa Krzewienia Rosyjskiej Oświaty Historycznej (1899-1915); 7. Muzeum Murawiowa w Wilnie (1898-1915); 8. Centralne Archiwum Wileńskie (1852-1915).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Podstawy zarządzania: zachowania organizacyjne. / Bogusław Kaczmarek, Czesław Sikorski. - Wyd. 2 poszerz. - Łódź : Absolwent, 1998. - 248,[1] s. : rys.,tab.,wykr. ; 24 cm.
ISBN: 83-86840-08-0
Wstęp; Podstawowe pojęcia i problemy zarządzania: Organizacja i zarządzanie jako nauka - krótki rys historyczny rozwoju organizacji i zarządzania, Analogie organizacyjne, Organizacja jako system, Zarządzanie; Cele działania: Planowanie celów, Projektowanie struktury celów, Formułowanie strategii działania, Promocja i integracja celów, Efektywność organizacyjna; Struktura organizacyjna: Uwarunkowania struktury organizacyjnej, Projektowanie struktury organizacyjnej, Metody zarządzania, Człowiek w strukturze organizacyjnej, Kryteria oceny struktury organizacyjnej; Procesy funkcjonowania organizacji: Planowanie procesów pracy, Organizowanie procesów pracy, Procedury decyzyjne, Style kierowania, Kontrola procesów pracy; Kadry i gospodarka zasobami ludzkimi: Planowanie zasobów ludzkich, Pozyskiwanie kadr, Strategie kadrowe, Motywowanie pracowników, Ocena potencjału ludzkiego; Rozwój organizacji: Planowanie zmian organizacyjnych, Metodyka zmian organizacyjnych, Strategie zmian ,Pozyskiwanie ludzi do zmian, Kontrola reorganizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88402-23-4
Wstęp; Organizacja w świetle socjologii; Pierwotne i wtórne struktury współżycia ludzi; Organizacje w społeczeństwach industrialnych i postindustrialnych; Nauki organizacyjne - nowe spojrzenie na stare problemy; Współczesne teorie organizacji; Komunikacja i informacja w organizacji; Układ wartości organizacyjnych; Konflikt w organizacji; Przywództwo i władza w organizacji; Praktyka kierowania ludźmi w organizacjach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1633
CZ. I Szkoły strategii: Istota strategii organizacyjnej; Strategia-szkoła planistyczna; Strategia-szkoła ewolucyjna; Strategia-szkoła pozycyjna; Strategia-szkoła zasobów, umiejętności i uczenia się, Strategia-szkoła prostych reguł, Strategia-szkoła realnych opcji. CZ. II Strategiczna diagnoza otoczenia organizacji: Analiza środowiska firmy; Model analizy konkurencji w branży; Analiza grup strategicznych. CZ. III Strategiczna diagnoza organizacji: Analiza konkurencji przez pryzmat teorii gier, Analiza sił i słabości firmy - budowanie profilu konkurencyjnego (Analiza SWOT; Analiza TOWS/SWOT; Przykłady analizy TOWS/SWOT dla instytutu badań rynku i opinii społecznej); Firma jako system działań - analiza aktywności i procesów; CZ. IV Tworzenie strategii firmy: Misja firmy; Domena - wybory rynków i produktów; Metody portfelowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-208-1103-1
CZ.I Szkoły strategii: Rola strategii organizacyjnej; Strategia-szkoła planistyczna; Strategia-szkoła ewolucyjna; Strategia-szkoła pozycyjna; Strategia-szkoła zasobów, umiejętności i uczenia się. CZ.II Strategiczna diagnoza otoczenia organizacji: Analiza środowiska firmy; Model analizy konkurencji w branży; Analiza grup strategicznych. CZ.III Strategiczna diagnoza organizacji: Analiza sił i słabości firmy - budowanie profilu konkurencyjnego (Analiza SWOT; Analiza TOWS/SWOT; Przykłady analizy TOWS/SWOT dla instytutu badań rynku i opinii społecznej); Firma jako system działań - analiza aktywności i procesów; Analiza strategiczna zasobów firmy. CZ.IV Tworzenie strategii firmy: Misja firmy; Domena - wybory rynków i produktów; Metody portfelowe. CZ.V Architektura organizacji: Konfiguracja techniczno-ekonomiczna; Konfiguracja społeczna; Konfiguracja organizacyjna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Authority data
Nauka - organizacje - Litwa - 19 w (hasło przedmiotowe)
Authority data
Nauka - organizacje - Polska - 19 w (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
Zawiera: Przedmowa; Wstęp; Ogólna charakterystyka pracy naukowej; Problemy naukowe; Metody naukowe; Badania naukowe; Pisarstwo i piśmiennictwo naukowe; Ocena prac naukowych; Prowadzenie prac naukowych i kształcenie pracowników nauki; Warunki pracy naukowej. Dodatek. Ćwiczenia z ogólnej metodologii pracy naukowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 0 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again