Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(4)
only on-site
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(4)
Author
Barcz Jan
(1)
Ciepiela Bolesław
(1)
Gaj Jerzy
(1)
Hryniewicz Janusz T
(1)
Leska-Ślęzak Joanna
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Archiwistyka
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Energetyka
(1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Generalne Gubernatorstwo (1939-1945)
(1)
Holandia
(1)
Holocaust
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Jednolity rynek UE
(1)
Kadry
(1)
Komisja Europejska
(1)
Komitet Regionów
(1)
Kultura
(1)
Kultura fizyczna
(1)
Mniejszości narodowe
(1)
Motywacja pracy
(1)
Muzealnictwo
(1)
Niemcy
(1)
Ochrona konsumenta
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja ucząca się
(1)
Organizacje polonijne
(1)
Parlament Europejski
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polska
(1)
Praca
(1)
Rada Unii Europejskiej
(1)
Sport
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Sztuka holenderska -- historia
(1)
Turystyka
(1)
Turystyka zdrowotna
(1)
Unia Europejska
(1)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(1)
Wojna 1939-1945 r.
(1)
Wspólna Polityka Rolna UE
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Żydzi
(1)
Subject: place
Dąbrowskie, Zagłębie
(1)
7 results Filter
Authority data
Book
In basket
Dzieje turystyki w Polsce / Jerzy Gaj. - Warszawa : ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006. - 257 s., [14] k.tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN: 83-60197-21-0
1. Tradycje turystyczne w dawnej Polsce. 2. U podstaw nowożytnej turystyki. 3. Turystyka na przełomie XIX i XX wieku. 4. Turystyka w Polsce w Dwudziestoleciu Międzywojennym i w latach okupacji. 5. Turystyka w Polsce Ludowej. 6. Turystyka w pierwszych latach III Rzeczypospolitej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 375.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 97-87543-51-9
Cz.I Podstawowe wiadomości: 1. Wiadomości z historii narodu żydowskiego, 2. Podstawowe wiadomości o życiu Żydów, 3. Wiadomości o Żydach w Zagłębiu Dąbrowskim przed 1939. Cz.II Żydzi w wybranych miejscowościach Zagłębia Dąbrowskiego: 1. Będzin, 2. Czeladź, 3. Dąbrowa Górnicza, 4. Gołonóg, 5. Grodziec, 6. Klimontów, 7. Kromołów, 8. Łagisza, 9. Modrzejów, 10. Olkusz, 11. Siewierz, 14. Sławków, 13. Strzemieszyce, 15. Sosnowiec, 16. Zawiercie, 16. Zagórze, 17. Ząbkowice, 18. Wojkowice, 19. W gminie Bobrowniki, 20. W gminie Mierzęcice, 21. W gminie Psary. Cz. III Żydzi w walce i literaturze: 1. Organizacje patriotyczne, 2. Organizacje - towarzystwa dobroczynne, 3. Sport młodzieży żydowskiej, 4. Życie literackie, plastyczne, muzyczne, 5. Prasa żydowska w Zagłębiu, 6. Poezja Żydów i o Żydach, 7. Szkolnictwo. Cz. IV Holokaust: 1. Pojęcie holokaustu, 2. Holokaust w wybranych miejscowościach, 3. Powroty do korzenie, spotkania, wystawy i sympozja, Światowy Związek Żydów Zagłębiowskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-164-3
1. Historyczne źródła polskiej kultury organizacyjnej, 2. Modele motywacyjne, 3. Koszt psychiczny a inicjatywa i innowacyjność, 4. Style kierowania, 5. Sztywność i elastyczność w doborze stylu kierowania, 6. Metody kierowania ludźmi a efektywność przedsiębiorstw czy podręcznikowe zasady kierowania są skuteczne w polskich warunkach, 7. Dlaczego przedsiębiorstwa prywatne i publiczne stosują rożne metody kierowania? Dwie perspektywy analityczne: konfliktowa i funkcjonalna, 8. Alienacja, kultura i stosunki klasowe w badanych przedsiębiorstwach, 9. Przeszkody osobowościowe we współdziałaniu i decydowaniu zbiorowym, 10. Gospodarka oparta na wiedzy i organizacje "uczące się", 11. Czynniki sprzyjające i niesprzyjające adaptacji do gospodarki opartej na wiedzy. Optymalny dobór stylu kierowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7436-003-8
1.Doświadczenia przeszłości i kampania 1939 roku, 2.Niemiecka polityka kulturalna, 3.Działania instytucji Polskiego PAństwa Podziemnego i polskich władzy uchodźczych, 4.Nauka i szkolnictwo wyższe, 5.Muzea, zbiory sztuki i architektura zabytkowa, 6.Archiwa i biblioteki, 7.1944-rok rozstrzygnięć
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7322-406-8
1.Czynniki tożsamościowe sprzyjające i utudniajace osiedlanie polaków w Holandii, 2.Dziedzictwo i tradycja rozwoju kontaków polsko-holenderskich, 3.Obiektywne uwarunkowania tworzenia się polonii holenderskiej, 4.Specyfika więzi tożsamościowej polaków w Holandii
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 930.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-60201-23-4
Tom I - Zagadnienia systemowe : 1. Prawne aspekty procesu integracji europejskiej - rys historyczny , 2. Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa UE , 3. I filar Unii Europejskiej - Wspólnoty Europejskie , 4. II filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa , 5. Przestrzeń Wolności , Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej , 6. Unia Gospodarcza i Pieniężna , 7. System instytucjonalny Unii Europejskiej , 8. Źródła prawa Unii Europejskiej , 9. Tworzenie prawa Unii Europejskiej , 10. Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich , 11. System ochrony prawnej , 12. Państwa członkowskie a Unia Europejska , 13. Współpraca sądów państw członkowskich z ETS w ramach procedury pytań prejudycjalnych , 14. Jednostka w Unii Europejskiej , 15. Prawne aspekty finansowania Unii Europejskiej , 16. Prawne aspekty stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej , 17. Prawne aspekty procesu rozszerzenia Unii Europejskiej. Traktat akcesyjny , 18. Konstytucja RP z 1997 r. a członkowstwo Polski w Unii Europejskiej , 19. Droga Polski do Unii Europejskiej , 20. Prawne aspekty debaty nad przyszłym ustrojem Unii ; Tom II - Prawo materialne i polityki : Część I: Swobody : 1. Pojęcie wspólnego rynku i rynku wewnętrznego a swobody wspólnotowe , 2. Swoboda przepływu towarów , 3. Swoboda przepływu osób (obywateli Unii) , 4. Swoboda przedsiębiorczości , 5. Swoboda świadczenia usług , 6. Swoboda przepływu kapitału i płatności ; Część II: Szczegółowe regulacje rynku wewnętrznego : 1. Wspólnotowe regulacje w dziedzinie rynku finansowego , 2. Harmonizacja prawa podatkowego , 3. Prawo spółek , 4. Rynek wewnętrzny a własność intelektualna , 5. Zamówienia publiczne ; Część III. : Reguły konkurencji : 1. Podstawy i zakres wspólnotowego prawa konkurencji , 2. Zakaz praktyk ograniczających konkurencję, 3. Przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji , 4. Państwa członkowskie a państwowe monopole handlowe i przedsiębiorstwa publiczne , 5. Zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa ; Część IV. : Aspekty prawne polityk i innych zadań WE : 1. Wspólna Polityka Handlowa , 2. Polityka ekonomiczna i monetarna w ramach Unii Gospodarczej i Pieniężnej , 3. Wspólna Polityka Rolna , 4. Wspólna Polityka Transportowa , 5. Polityka społeczna , zatrudnienie , edukacja , szkolenie , młodzież , 6. Kultura , 7. Ochrona zdrowia , 8. Ochrona konsumentów , 9. Sieci transeuropejskie , 10. Polityka przemysłowa , 11. Spójność gospodarcza i społeczna , 12. Badania i rozwój technologiczny , 13. Ochrona środowiska , 14. Energetyka , 15. Usługi audiowizualne , 16. Polityka telekomunikacyjna ; Część V.: Prawo stanowione w ramach Wspólne Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości: A.: Wybrane regulacje w dziedzinie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa , B.: Wybrane regulacje w dziedzinie Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości , 1. Polityka azylowa, wizowa , imigracyjna , przekraczanie granic zewnętrznych UE , 2. Współpraca sadowa w sprawach cywilnych , 3. Współpraca sądowa i policyjna w sprawach karnych ; Część IV.: Traktat dotyczący akcesji Polski do UE : 1. Regulacje Traktatu akcesyjnego odnoszącego się do prawa materialnego i polityk UE oraz niektóre problemy prawne i polityczne związane z akcesem Polski do UE , 2. Aneks: Bilans negocjacji akcesyjnych. Finalny pakiet negocjacyjny w Kopenhadze (posiedzenie Rady Europejskiej 12-13.12.2002).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again