Form of Work
Książki
(52)
Status
only on-site
(48)
available
(26)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(27)
Czytelnia
(48)
Author
Brągiel Józefa
(3)
Kromolicka Barbara
(3)
Matyjas Bożena
(3)
Badora Sylwia
(2)
Duraj-Nowakowa Krystyna (1945- )
(2)
Golinowska Stanisława
(2)
Grewiński Mirosław
(2)
Marzec-Holka Krystyna
(2)
Rymsza Marek
(2)
Szarota Zofia
(2)
Trafiałek Elżbieta
(2)
Wódz Kazimiera
(2)
Balcerzak-Paradowska Bożena
(1)
Baron-Wiaterek Małgorzata
(1)
Bartkowicz Zdzisław
(1)
Biała Jolanta
(1)
Bielecka Elżbieta
(1)
Bogacz-Wojtanowska Ewa
(1)
Boni Michał
(1)
Denek Emilia
(1)
Faliszek Krystyna
(1)
Frąckiewicz Lucyna
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Gajdzica Zenon
(1)
Gruca-Miąsik Urszula
(1)
Gumienny Beata
(1)
Hrynkiewicz Józefina
(1)
Iwaniec Dorota
(1)
Joachimowska Magdalena
(1)
Kantowicz Ewa
(1)
Kantyka Jan
(1)
Karwacki Arkadiusz
(1)
Kawczyńska-Butrym Zofia
(1)
Knosala Ernest
(1)
Krajewska Beata
(1)
Kurcz Alicja
(1)
Kwak Anna
(1)
Kwaśniewska Grażyna
(1)
Kępski Czesław
(1)
Leszczyńska-Rejchert Anna
(1)
Noszczyk-Bernasiewicz Monika
(1)
Olubiński Andrzej
(1)
Palak Zofia
(1)
Pawlas-Czyż Sabina
(1)
Pielecki Andrzej
(1)
Radziewicz-Winnicki Andrzej
(1)
Rutkowska Anna
(1)
Róg Anna
(1)
Sikora Piotr
(1)
Szczerbińska Katarzyna
(1)
Szmagalski Jerzy
(1)
Tarkowska Elżbieta
(1)
Walczak-Zaremba Hanna
(1)
Witkowska Bogumiła
(1)
Wojnarska Anna
(1)
Węgierski Zbigniew
(1)
Zrałek Maria (1948- )
(1)
Żukiewicz Arkadiusz
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(45)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(52)
Language
Polish
(52)
Subject
Opieka społeczna
(33)
Polityka społeczna
(11)
Pedagogika opiekuńcza
(10)
Rodzina
(10)
Dziecko
(8)
Pracownicy socjalni
(8)
Niepełnosprawni
(7)
Domy dziecka
(6)
Ludzie starzy
(6)
Pedagogika resocjalizacyjna
(5)
Rodzina zastępcza
(5)
Wsparcie społeczne
(5)
Bezrobocie
(4)
Domy pomocy społecznej
(4)
Rynek pracy
(4)
Sieroctwo społeczne
(4)
Wykluczenie społeczne
(4)
Instytucje nonprofit
(3)
Państwo dobrobytu
(3)
Pedagogika społeczna
(3)
Pielęgniarstwo społeczne
(3)
Samorząd terytorialny
(3)
Wolontariusze
(3)
Wychowanie w rodzinie
(3)
Bezdomność
(2)
Budżety terenowe
(2)
Domy dziecka rodzinne
(2)
Integracja społeczna
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Patologia społeczna
(2)
Społeczeństwo
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Wychowanie
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Administracja
(1)
Adopcja
(1)
Alkoholizm
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chorzy w rodzinie
(1)
Czas pracy
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Dialog społeczny
(1)
Dom dla Dzieci "Nasza Chata" (Przemyśl)
(1)
Dziecko krzywdzone emocjonalnie
(1)
Dziecko maltretowane
(1)
Edukacja
(1)
Emerytura
(1)
Gerontologia
(1)
Grupy społeczne
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Internet
(1)
Kadry
(1)
Kobieta
(1)
Konflikt pokoleń
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kuratela
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Narkotyki
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele
(1)
Opieka długoterminowa
(1)
Organizacje
(1)
Osobowość
(1)
Oświata
(1)
Pedagodzy
(1)
Pedagogika specjalna
(1)
Pedagogika specjlana
(1)
Pielęgniarki i pielęgniarze
(1)
Polityka społęczna
(1)
Polska
(1)
Postawy
(1)
Praca
(1)
Probacja (prawo)
(1)
Promocja zdrowia
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemyśl (woj. podkarpackie)
(1)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(1)
Płaca
(1)
Rehabilitacja (med.)
(1)
Samotne matki
(1)
Sektor publiczny
(1)
Sieroctwo
(1)
Siła robocza
(1)
Socjalizacja
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Stereotyp (psychol., socjol.)
(1)
Szkolnictwo specjalne
(1)
Szpitale
(1)
Służba zdrowia
(1)
Telepraca
(1)
Towarzystwo "Nasz Dom"
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska
(1)
Więź społeczna
(1)
Więźniowie
(1)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(1)
Subject: time
1989-
(17)
Subject: place
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze dla szkół wyższych
(1)
52 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-331-X
1. Bezpieczeństwo socjalne jako podstawa pokoju społecznego, 2. Makro i mikroregionalna ocena bezpieczeństwa socjalnego, 3. Kreowanie państwa bezpieczeństwa socjalnego w Polsce po 1990 r., 4. Związki polityki społecznej i pracy socjalnej a bezpieczeństwo socjalne, 5. Rozwój zrównoważony a bezpieczeństwo socjalne, 6. Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne, 7. Rola podmiotów lokalnej polityki społecznej w kreowaniu bezpieczeństwa socjalnego, 8. Strategie zaradcze w sytuacjach utraty poczucia bezpieczeństwa socjalnego, 9. Dostępność do świadczeń medycznych w zreformowanym systemie ochrony zdrowia, 10. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jako droga do bezpieczeństwa społecznego, 11. Wybrane problemy bezpieczeństwa socjalnego ludzi starych, 12. Młodzież a bezpieczeństwo socjalne, 13.Kontrakt czy etat? Jeden dylemat dwóch stron rynku pracy, 13. Zatrudnienie socjalne a bezpieczeństwo socjalne, 14. Zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego kobiet, 15. Poczucie zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego wśród mieszkańców wsi popegeerowskiej, 16. Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach jako proces wspierający inkluzję społeczną, 17. Bezpieczeństwo socjalne bezdomnych w Polsce, 18. Rola infrastruktury społecznej w procesie zaspokajania potrzeb ludności województwa śląskiego, 19. Zabezpieczenie socjalne świadczone przez ubezpieczenie Brackie na rzecz populacji górników Górnego Śląska, 20. Znaczenie integracji z Unią Europejską wobec bezpieczeństwa socjalnego pracowników polskiego górnictwa węgla kamiennego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-462-4
1. Instytucje oświatowo- wychowawcze; 2. Placówki kształcenia specjalnego; 3. Podmioty resocjalizacyjne; 4. Instytucje opiekuńczo-wychowawcze; 5. Instytucje pomocy społecznej; 6. Podmioty wielofunkcyjne; 7. Organizacje pozarządowe
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-918100-8-9
1. Teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia pluralistycznej, wielosektorowej i aktywizującej polityki, pomocy i integracji społecznej; 2. Pluralizm i wielosektorowość w pomocy na Mazowszu- analiza dynamiki instytucji; 3. Pomoc społeczna a międzysektorowa współpraca i usługi społeczne w województwie mazowieckim na tle sytuacji w Polsce- raport z badań.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7395-081-8
1. Rodzina - podmiotem pracy socjalnej: Rodzina obszarem pracy socjalnej; Nowa postawa wobec osób starszych w rodzinie; Przygotowanie pracowników socjalnych do udzielania wsparcia społecznego rodzinom zastępczym; Interwencje wobec problemu krzywdzenia dzieci w rodzinie- niektóre uwagi i rekomendacje dla pracy socjalnej; Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dzieckiem; Nowe wymiary pracy socjalnej z rodziną w Polsce- stan aktualny i kierunki przemian; Tożsamość dziecka w rodzinnej opiece zastępczej- zarys problemu; Percepcja postaci ojca w rodzinie korzystającej w pomocy społecznej; Przeobrażenia funkcji współczesnych rodzin wyzwaniem dla pracy socjalnej; Pomoc instytucjonalna nieletnim matkom w kierunku ich usamodzielnienia; Wieloaspektowy wymiar aspiracji edukacyjnych dzieci w rodzinach wielodzietnych; Zmiana społecznej roli kobiety we współczesnej rodzinie; Problemy współczesnej rodziny jako wyzwanie dla pracy socjalnej; 2. Multikulturowa perspektywa w pracy socjalnej: Badania i działania profesjonalne w pracy socjalnej. Inicjatywy polski-francuskie i ich wymiar europejski; Praca socjalna: między tradycją narodową i rozwojem globalnym (szkic do zagadnienia); "Obcy" w pomocy społecznej; Doświadczenia Instytutu Polityki Społecznej WDiNP UW w badaniach nad ksenofobią; Międzygeneracyjna transmisja wartości podkultury biedy w rodzinach dotkniętych ubóstwem; Koncepcja emprowerment jako alternatywny paradygmat pracy socjalnej; Odrębność kulturowa niesłyszących i jej implikacje dla kształcenia pracowników socjalnych; Środowiskowa działalność prywatnego sektora systemu pomocy społecznej- przykład angielski; Kors dla pracowników socjalnych w zakresie multikulturowości na przykładzie Amerykańskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Upośledzonym w hrabstwie Nassau, w stanie Nowy Jork; 3. Edukacja do nowych obszarów pracy socjalnej: Nowe role pracownika socjalnego w nowych obszarach pracy socjalnej; Wiedza a ukryte obszary pracy socjalnej; Diagnoza społeczna jako podstawa pracy socjalnej w środowisku; Profesjonalizm w pracy socjalnej jako element kultury organizacyjnej; Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności zawodowe pracownika socjalnego w nowej rzeczywistości (refleksje z badań); Umiejętności pracownika socjalnego w zakresie tworzenia i odczytywania komunikatów niewerbalnych; Wyzwania w kształceniu kompetencji komunikacyjnych pracowników socjalnych w kontekście procesu integracji z Unią Europejską; Inspiracyjne funkcje gerontologii w kształceniu pracowników socjalnych; Świetlica środowiskowa jako forma pracy socjalno-wychowawczej Ośrodka Pomocy Społecznej; Edukacja zdrowotna a praca socjalna; Wspólne obszary pracy socjalnej i profilaktyczno-resocjalizacyjnej; Współczesne dylematy badań w obszarze pracy socjalnej; Ewaluacja w opiniach pracowników socjalnych- raport z badań; Etyka pracy socjalnej- wynikające z niej obciążenia i koszty osobiste uprawiania zawodu; Reforma edukacji a system kształcenia w pomocy społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-477-4
Wstęp: Pedagogika społeczna w dobie transformacji ustrojowych i wizji naukowych: 1. Tło i zarys pedagogiki systemowej; 2. Od dezintegracji po dezintegracje pozytywną do integracji pedagogiki; 3. Integrowanie pedagogiki społecznej: humanistyczne potrzeby a szanse; 4. Profilaktyka trudności wychowawczo-opiekuńczych i pomocowych- dezintegracja pozytywna; 5. Zadania społeczne, wychowawcze i opiekuńcze pedagogów; Uogólnienie: wyzwania a perspektywy modernizowania integracji i pedagogiki społecznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Gerontologii Społecznej ; T.3)
ISBN: 978-83-7571-193-6
1. Najstarsi beneficjenci pomocy społecznej; 2. Rodzinna i prorodzinna opieka domowa nad osobami starszymi; 3. Usługi opiekuńcze dla osób starszych na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sękowie; 4. Zajęcia ruchowe dla seniorów (na przykładzie Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 4 w Krakowie); 5. Rodzinny dom pomocy jako alternatywa dla domu pomocy społecznej; 6. Potrzeby ludzi starszych (na podstawie badań przeprowadzanych wśród mieszkańców domu pomocy społecznej); 7. Komunikacja z ludźmi starszymi w warunkach instytucjonalnych zdaniem mieszkańców i pracowników domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku; 8. Posługa kapelana wobec ludzi starych w placówce opiekuńczej w świetle opinii mieszkańców i pracowników domu pomocy społecznej; 9. Śmierć jako wyzwanie dla opiekunów i osób wspierających ludzi starszych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88796-92-5
I. Europejskie wymiary kształcenia do zawodu pracownika socjalnego. II. Profesjonalizacja pracy socjalnej w warunkach transformacji systemu pomocy społecznej w województwie opolskim. III. Kształcenie i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych. IV. Wokół etyki zawodu pracownika socjalnego. V. Funkcjonowanie pracowników domu pomocy społecznej a procesy organizacji i kierowania. VI. Standardy umiejętności w pracy socjalnej. Samoocena opanowania umiejętności zawodowych przez pracowników socjalnych. VII. Doświadczenia pracowników socjalnych w pracy z klientem. VIII. Poczucie tożsamości z zawodem pracowników socjalnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-898117-31-4
Część I: Reforma systemu opieki zastępczej: analiza podstawowych sfer działań. Ekspertyzy. Reforma systemu opieki zastępcze. Założenia a rzeczywistość. Zmiany założeń opieki zastępczej - zwrot w kierunku rodziny. Opieka zastępcza nad dzieckiem a praca socjalna, czyli o niedostatkach zreformowanego systemu pomocy społecznej w Polsce. Część II: Proces usamodzielnienia wychowanków placówek socjalizacyjnych i rodzin zastępczych. Badania. Kreatorzy procesu usamodzielnienia. Wychowanek domu dziecka jako odbiorca procesu usamodzielnienia. Wychowanek rodziny zastępczej jako odbiorca procesu usamodzielnienia. Wychowanek rodzinnego domu dziecka jako odbiorca procesu usamodzielnienia. Wnioski i rekomendacje. Formy wsparcia systemu opieki zastępczej. Komentarze i opinie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-09-1
Część I: Wielosektorowość w teorii polityki społecznej. 1. Znaczenie społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego w kontekście wielosektorowej polityki społecznej. 2. Modele wielosektorowości i dorobek naukowy w zakresie pluralizmu. 3. Transformacja państwa opiekuńczego - procesy sprzyjające rozwojowi wielosektorowej polityki społecznej. 4. Rozwój sektora obywatelskiej polityki społecznej jako przykład dynamiki pluralizmu. Część II: Wielosektorowość w praktyce krajowej polityki społecznej. 5. Wielosektorowość w polityce pomocy i integracji społecznej. 6. Wielosektorowość w polityce zatrudnienia i rynku pracy. 7. Wielosektorowość w polityce edukacyjnej i kształcenia ustawicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89871-46-2
Wstęp i założenia metodologiczne badań. Analiza wyników badań jakościowych: 1. Opinie i rola pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej. II. Rola sądu rodzinnego i opiekuńczego: 1. Sędziowie sądów rodzinnych i nieletnich o systemie instytucjonalnej opieki zastępczej. 2. Opinie i rola kuratorów sądowych. III. Rola instytucji samorządu powiatowego w instytucjonalnej opiece zastępczej nad dziećmi: 1. Opinie i rola kierowników powiatowego centrum pomocy rodzinie. 2.Rola i opinie pracowników socjalnych PCPR-u. IV. Rola placówki opiekuńczej w opiece zastępczej: 1. Opinie i rola dyrektorów domów dziecka. 2. Opinie i rola wychowawców dzieci w domach dziecka. V. Wnioski z analizy badań jakościowych. VI. Rekomendacje.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 83-89163-15-2
Część I: Humanistyczny wymiar wyzwań opiekuńczych współczesności. Człowiek i profesjonalizm w pracy socjalnej (czyli jak bronić wolontariat przed woluntaryzmem - spojrzenie filozofa); Dobrowolność w działaniu jako forma zachowań prospołecznych; Humanistyczno-edukacyjne wartości wolontariatu w przygotowaniu do pracy socjalnej; Dobro jednostki versus dobro wspólne - paradoksy przeciwności; Użyteczność kategorii "troska" i "samotroska" w pracy socjalnej. Część II: Wolontariat w ruchu opiekuńczym. Działanie wewnątrz systemu; W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza; Wolontariat w kraju pachnącym żywicą; Znaczenie wolontariatu działającego na rzecz dzieci i młodzieży w różnych obszarach życia społecznego; Wolontariat parafialny; Rola wolontariatu młodzieżowego w sektorze pozarządowym - na przykładzie Środowiskowego Domu Rodzinnego "Nasz Dom" przy Stowarzyszeniu "Droga" w Białymstoku; Wybrane aspekty prawne wolontariatu. Część III: Pomoc społęczna w społeczeństwie obywatelskim. Od pomocy państwa do samopomocy - procesy emapcypacji w społeczeństwie obywatelskim (perspektywa pedagogiczna); Pozarządowe organizacje socjalne jako egzemplifikacja wolności zrzeszania się; Determinanty koncepcji "non-profit" w tworzeniu polityki społecznej w Polsce; Trzeci sektor pomocy społecznej w Niemczech; Rozwój sektora pozarządowego jako odpowiedź na rosnące potrzeby społeczne wobec instytucji pomocowych; Organizacje pozarządowe a realizacja zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego - doświadczenia szczecińskie; Bariery w działalności organizacji pozarządowych; Udział "trzeciego sektora" w opiece nad dzieckiem i rodziną w Polsce; Organizacje pozarządowe w tworzeniu rodzinnych form opieki zastępczej; Udział organizacji pozarządowych w szkoleniu rodzin zastępczych; Tradycje formowania etosu obywatelskiego i opiekuńczego uczniów w II Rzeczypospolitej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2355)
ISBN: 83-229-2160-8
1. Podstawy metodologiczne prowadzonych badań. 2. Polityka społeczna państwa a system pomocy społecznej. 3. Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna powołana do realizacji zadań pomocy społecznej. 4. Pracownik socjalny jako bezpośredni wykonawca pracy socjalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88789-13-7
I. Zręby teoretycznych refleksji z obszaru współczesnej pedagogiki społecznej, Zerwanie i nieciągłość-atrybuty procesu instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacji pedagogiki społecznej w Polsce, Pedagogika społeczna-pytania o tożsamość i przyszłość, Warunki uczsastnictwa społecznego-pytanie o perspektywę pedagogiki społefcznej, Pedagogika społecxna w początkach XXI wieku:perspektywa integracji i społeczeństwa ryzyka, Kręgi tematyczna badań i analiz pedagogów społecznych okresu transformacji, Wybrane konteksty liberalizmu i społeczeństwa obywatelskiego w refleksji społecznej początków XXI wieku, Wybrane przykłady współpracy międzynarodowej rodzimych ośrodków akademickich w latach 1990-2005, Zmiany w naukach o wychowaniu po 1990 roku w Republice Czeskiej, Norma w zajemności w życiu społecznym w perspektywie pedagogiki społecznej, Narodziny i rozwój polskiej pedagogiki społecznej-refleksje o drogach rozwoju promocji naukowych, Szkoła Poznańska-między socjologią wychowania a pedagogiką społeczną, 2. Nowa rzeczywistość społeczna jako szczególna sytuacja badawcza doby transformacji, Nowe problemy metodologiczne oraz dylematy badaczy w eksplikacjach lokalnych środowisk wychowawczych w okresie zmiany społecznej, Formuły metodologiczne w analizach zjawisk przemocy występujących w środowisku lokalnym, Opcje metodologiczne w badaniach poradoznawczych, Dylematy i problemy w badaniu zachowań ryzykownych, O interpretacji i wyjaśnieniu naukowym w badaniach w ramach nauk społecznych, 3. Pomoc społeczna a profesjonalna praca socjalna, Praktyczne odniesienia pedagogiki społecznej-refleksje nad działaniem zawodowym, Budowa kultury socjalnej jako zadanie pedagogiki sopołecznej, Koncepcje polskiej pedagogiki społecznej jako inspiracje dla europejskiej pracy socjalnej, Wokół aktualnych pytań dotyczących teorii i praktyki socjalnej w Republice Słowackiej, Szkoła a praca socjalna w Słowacji-stan aktualny, Kształtowanie tożsamości zawodowej jako zadanie rozwojowe okresu adolescencji, Proces instytucjonalizacji zawodu i kształtowania profesjonalnej tożsamości na przykładzie grupy zawodowej logopedów, Pedagog a klient w sytuacji konfilktu, 4. Patologia i upośledzenie społeczne.Wybrane przykłady marginalizacji i wykluczenia społecznego, Pedagogika społeczna wobec syndromu "niepewnego jutra", Pedagogika społeczna w obliczu patologicznych wymiarów życia społecznego, Zagrożenia występujące wśród młodzieży na przykładzie przestępczości nieletnich, Socjalizacyjne konteksty konstruowania i społecznej kwalifikacji przestępczej biografii, Psychospołeczneuwarunkowania agresji jako wyznacznik oddziaływań interwencyjnych, Sytuacja zdrowotna bezdomnych, Rodzima pedagogika społeczna wobec bezrobocia i marginalizacji społecznej, Pedagogika społeczna i jaj kompensacyjny wymiar w odniesieniu do więźniów i ich rodzin, Starość jako problem i zagadnienie badań polskiej pedagogiki społecznej, Rodzima pedagogika społeczna wobec bezrobocia i marginalizacji społecznej Common Ground-przykład pomocy imigrantom i azylantom w Wielkiej Brytanii, 5. Empiryczne egzemplifikacje ciągłości i zmiany rodzimej rzeczywistości (raporty i doniesienia badawcze), Czas wolny w obszarze zaintereswoania pedagogiki społecznej okresu transformacji, Dziecko i dzieciństwo w zróżnicowanych środowiskach współczesnej Polski jako problem badawczy polskiej pedagogiki społecznej, Istota autorytetów w zmieniającym się społeczeństwie-doniesienie z badań empirycznych, Yuppie,milkie,bobo,yettie czyli nowe wzory osobowe w Polsce, Integrowanie wsparcia społecznego dziecka i ropdziny zastępczej wyzwaniem społecznym w Polsce (refleksje teoretyczno-badawcze)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Gerontologii Społecznej ; T.2)
ISBN: 978-83-7571-189-9
1. Kościół katolicki wobec problematyki starości; 2. Dominujące wartości starszych wiekiem słuchaczy Radia Maryja; 3. Senior w wielkim mieście na przykładzie projektu "Krakowski plakat dla seniorów"; 4. Przygotowanie kadr pomocy społecznej w obszarze wsparcia dla seniorów; 5. Kluby Seniora miejscem uczestnictwa kulturalnego i animacji społeczno-kulturalnej; 6. "Każdy ma swój Everestů"- turystyka górska jako forma aktywności osób po 60 roku życia; 7. Zagraniczne oferty edukacyjne dla osób starszych; 8. Kapitał ludzki seniorów a jego wartość społeczna w opiniach słuchaczy cieszyńskiego Uniwersytetu III Wieku; 9. Turystyka leczniczo-uzdrowiskowa jako forma profilaktyki gerontologicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
Book
In basket
(Problemy Pracy Socjalnej / Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ; przewodniczący rady programowej Krzysztof Piątek)
ISBN: 978-83-89163-40-0
Cz.I Przemiany społeczne - polityak spójności - ekonomia społeczna. Wyzwania i szanse dla pracy socjalnej: Globalizacja - zdezorganizowany kapitalizm - kryzys w welfare state i praca socjalna, Ekonomia społeczne w pomocy społecznej w Polsce w walce z wykluczeniem społecznym, Gminne Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych jako realizacja założeń polityki spójności w odnowionej Strategii Lizbońskiej i zrównoważonym rozwoju, otwartą metodą koordynacji, Partycypacja i wykluczenia w społeczności lokalnej. Cz.II Wybrane modele pracy socjalnej - próba oceny przydatności praktycznej: Przeci wykluczeniu kobiet czyli słów kilka o feministycznej pracy socjalnej, Praca socjalna z rodziną w pomocy społecznej - skuteczny czy pozorny instrument przeciwdziałalnia wykluczeniu rodzin korzystających z pomocy społecznej, Psychosocjokulturowy model interwencji kryzysowej w praktyce pracy socjalnej. Możliwości zastosowania, Socjoterapia. Założenia i rzeczywistość. Analiza porównawcza. Cz.III nowe zagrozenia - zaniedbane obszary praktyki: Prawa dziecka w pracy socjalnej - między tradycyjnymi działalniami a nowymi wyzwaniami, Edukacja a aktualny system wsparcia dla absolwentów wchodzących na rynek pracy, Marginalizacja ludzi starych na osiedlu robotniczym Nikiszowiec, Marginalizacja i stygmatyzacja mniejszości narodowych i etnicznych na przykładzie społeczności romskiej w Polsce, Dysfunkcjonalność opieki postpenitencjarnej jako przyczyna marinalizacji społecznej byłych więźniów, Cz.IV Varia: Obszary marginalizacji kobiet na rynku konsumpcyjnym, Obraz problemów społecznych Polaków na przykładzie analizy artykułów Barbary Pietkiewicz z lat 1997-2007
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Raporty IPiSS / Istytut Pracy i Spraw Socjalnych ; Zeszyt Nr 25)
ISBN: 83-87890-59-6
1. Cele badania i jego kontekst, 2. Definiowanie i klasyfikowanie niepełnosprawności, 3. Skala i rozkład terytorialny problemu niepełnosprawności, 4. Dotychczasowe badania, 5. Przyjęte założenia i podstawy informacyjne, 6. Instytucje i programy sektora zdrowotnego w rehabilitacji, 7. Prewencja rentowa w ramach ubezpieczenia społecznego, 8. Edukacja dla osób niepełnosprawnych, 9. Niepełnosprawni na rynku pracy, 10. Programy aktywnej polityki rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, 11. Osoby niepełnosprawne w zakładach pracy, 12. Finansowanie aktywności wspierających pracę osób niepełnosprawnych, 13. Pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych, 14. Aktywność NGOs na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych, 15. Rodzina i osoby niepełnosprawne, 16. Świadczenia dla osób niepełnosprawnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 331 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7164-394-2
1. Charakter i specyfika polskich przemian; 2. Społeczny wymiar starości demograficznej; 3. Miejsce człowieka starego w społeczeństwie i rodzinie; 4. Opieka, pomoc i wsparcie ludzi starszych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89639-10-6
1. Priorytetowe kwestie współczesnej polityki społecznej: Ubóstwo i reintegracja społeczna w świetle Raportu Badań Światowego; Socjalny wymiar Rady Europy; Gospodarka nieformalna jako przejaw patologii społecznej; Prawa socjalne i wolność indywidualna a adekwatność koncepcji struktury; 2. Zmiany i zagrożenia środowiska rodziny: Zagrożenia współczesnych rodzin polskich; Źródła patologii życia rodzinnego; Alternatywne formy życia rodzinnego. Nowe wyzwania wobec polityki społecznej; 3. Wybrane problemy bezrobocia: Między wspólnotową i narodowa polityką rynku pracy; Bezrobocie młodzieży. Zakres i skuteczność programów pomocowych; Kobiet na rynku pracy- atuty i źródła dyskryminacji; Formy wsparcia rodzin bezrobotnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych; 4. Społeczny i jednostkowy wymiar bezdomności: Bezdomność jako źródło i skutek wykluczenia społecznego; Bezdomność w środowisku wielkomiejskim; Praca socjalna z bezdomnymi; 5. Teoria i praktyka pracy socjalnej: Praca socjalna jako działanie prewencyjne; Strategie rozwiązywania problemów socjalnych w środowisku wiejskim; Wspomaganie rozwoju bezrobotnych z wyuczona bezradnością; Instytucjonalne formy pomocy środowiskowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Nauki o Zdrowiu / Uniwersytet Jagielloński)
ISBN: 83-233-2138-8
CZ.I Problemy zdrowotne i opieka nad starzejącym się społeczeństwem: 1. Problemy zdrowotne starzejącego się społeczeństwa, 2. Korzystanie osób starszych ze świadczeń medycznych i opiekuńczych. Cz.II Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce w latach 1990-2004: 1. Teoretyczne podstawy metod badawczych zastosowanych w badaniu dostępności świadczeń zdrowotnych, 2. Wpływ zmian w podstawowej opiece zdrowotnej na jej dostępność dla osób starszych, 3. Wpływ zmian w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego na jego dostępność dla osób starszych, 4. Promocja zdrowia ludzi w wieku starszym - założenia teoretyczne oraz ocean realizacji, 5. Wpływ zmian w zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego na jego dostępność dla osób starszych, 6. Dostępność lecznictwa szpitalnego dla osób starszych, 7. Rozwój lecznictwa geriatrycznego w Polsce, 8. Wpływ zmian w organizacji rehabilitacji i lecznictwa uzdrowiskowego na dostępność świadczeń dla osób starszych, 9. Zaopatrzenie w wyroby medyczne - środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, 10. Wpływ rozwoju stacjonarnej opieki długoterminowej na jej dostępność dla osób starszych, 11. Dostępność instytucji pomocy społecznej dla osób starszych w latach 1990-2004, 12. Nowe rozwiązania prawne w dziedzinie pomocy społecznej i opieki zdrowotnej przyjęte w latach 1990-2004 i ich wpływ na sytuację osób starszych. Cz.III Sposób funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w odniesieniu do wybranych problemów zdrowotnych osób starszych: 1. Metody zastosowane w badaniu dostępności opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych na przykładach wybranych problemów zdrowotnych, 2. Etap I - funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w punktu widzenia pracowników ochrony zdrowia, 3. Etap II - funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w opinii opiekunów osób starszych. Podsumowanie: 1. Próba oceny badań podjętych w projekcie CLESA, 2. Zmiany w zakresie szczególnych kategorii dostępności świadczeń w altach 1990-2004, 3. Szczegółowe omówienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 304 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 304 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again