Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(1)
Branch
Czytelnia
(1)
Author
Chłopecki Aleksander. Tom 4 Rynek kapitałowy
(1)
Dyl Marcin. Tom 4 Rynek kapitałowy
(1)
Zielińska Eleonora
(1)
Zielińska Eleonora. Tom 3 Dokumenty karne
(1)
Zielińska Eleonora. Tom 6 Dokumenty karne. Część 2, Wybór tekstów z komentarzami
(1)
Year
2000 - 2009
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Harmonizacja prawa
(2)
Odpowiedzialność karna
(2)
Odpowiedzialność prawna
(2)
Prawo karne
(2)
Terroryzm
(2)
2 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88164-97-X
1. Traktat o Unii Europejskiej (wyciąg), 2. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (wyciąg), 3. Instytucjonalne aspekty funkcjonowania III filaru Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy zmian, 4. Akt Rady ustanawiający zgodnie z artykułem 34 Traktatu o Unii Europejskiej, Konwencję o wzajemnej pomocy w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, 5. Załącznik Protokół przyjęty przez radę, zgodnie z artykułem 34 Traktatu ustawiającego Unię Europejską, do Konwencji o wzajemnej pomocy w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, 6. Wspólne Działanie z dnia 29 czerwca 1998 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie utworzenia Europejskiej Sieci Sądowej (98/428/WSiSW), 7. Wspólne Działanie z dnia 29 czerwca 1998 r. przyjęte przez Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie stosowanie dobrej praktyki we wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych (98/427/WSiSW), 8. Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2002 r. ustanawiająca Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przedsiębiorczością (2002/187/WSiSW), 9. Decyzja Ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych (2002/465/WSiSW), 10. Decyzja Ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między Państwami Członkowskimi (2002/584/WSiSW), 11. Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiająca Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (notyfikowana jako dokument nr SEC (1999)802) (1999/352/WE, EWWiS, Euratom), 12. Decyzja Ramowa Rady z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie prania brudnych pieniędzy oraz identyfikacji, wykrywania, zamrożenia, zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków pochodzących z przestępstwa (2001/500/WSiSW), 13. Decyzja Ramowa Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych (2003/577/WSiSW), 14. Decyzja Ramowa Rady z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z wprowadzeniem euro (2000/383/WSiSW), 15. Decyzja Ramowa Rady z dnia 6 grudnia 2001 r. zmieniająca decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW w prawie zwiększenia ochrony poprzez sankcje karne i inne sankcje za fałszowanie w związku z wprowadzeniem euro (2001/888/WSiSW), 16. Decyzja Ramowa Rady z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie zwalczania fałszowanie i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi (2001/413/WSiSW), 17. Decyzja Ramowa Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (2003/568/WSiSW), 17.Decyzja Ramowa Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (2003/80/WSiSW), 18. Decyzja Ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (2002/475/WSiSW), 19. Decyzja Ramowa Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi (2002/475/WSiSW), 20. Decyzja Ramowa Rady z dnia 22 grudnia 2003 r. dotycząca zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej (2004/68/WSiSW), 21. Dyrektywa Rady z dnia 28 listopada 2002 r. definiująca ułatwienie nielegalnego wyjazdu, tranzytu i pobytu (2002/90/WE), 22. Decyzja Ramowa Rady z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wyjazdu, tranzytu i pobytu (2002/946/WSiSW), 23. Decyzja Ramowa Rady z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym (2001/220/WSiSW)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85505-51-2
Tom 3. Dokumenty karne / red. Eleonora Zielińska (480,[1] s.); Tom 4. Rynek kapitałowy / Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl (455 s.: tab.); Tom 6. Dokumenty karne. Część 2, Wybór tekstów z komentarzami / red. nauk. Eleonora Zielińska (653, [1] s.).
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again