Form of Work
Książki
(5)
Status
only on-site
(5)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(5)
Author
Kotowski Wojciech
(1)
Kurzępa Bolesław
(1)
Marek Andrzej (1940-2012)
(1)
Skorupka Jerzy
(1)
Zawłocki Robert
(1)
Year
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Odpowiedzialność karna
(5)
Prawo karne
(4)
Kara (prawo)
(2)
Przestępstwo
(2)
Środki zabezpieczające (prawo)
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Dług
(1)
Dłużnicy
(1)
Fałszerstwo
(1)
Gospodarka
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Oszustwo
(1)
Pranie pieniędzy
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo karne gospodarcze
(1)
Przedawnienie odpowiedzialności karnej
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Przestępczość nieletnich
(1)
Przestępstwo przeciw mieniu
(1)
Przestępstwo przeciw porządkowi publicznemu
(1)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(1)
Przestępstwo przeciw wymiarowi sprawiedliwości
(1)
Przestępstwo przeciw życiu i zdrowiu
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozliczenia pieniężne
(1)
Szkodliwość społeczna czynu
(1)
Umowa
(1)
Wina (prawo)
(1)
Środowisko człowieka
(1)
5 results Filter
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
ISBN: 978-83-7483-515-2
1. Rys historyczny materialnego ujęcia podstaw odpowiedzialności karnej, 2. Współczesne ujęcie materialnych podstaw odpowiedzialności karnej, 3. Materialna treść czynu jako kryterium kryminalizacji, 4 Istota społecznej szkodliwości czynu, 5. Przedmiot (zakres) oceny społecznej szkodliwości czynu, 6. Kryteria (sposób) oceny społecznej szkodliwości czynu, 7. Stopniowanie społecznej szkodliwości czynu a przesłanki odpowiedzialności karnej, 8. Ocena społecznej aktywności czynu a upływ czasu, 9. Społeczna szkodliwość czynu a przesłanki odpowiedzialności karnej, 10. Społeczna szkodliwośc a reakcja karnoprawna, 11. Funkcje społecznej szkodliwości czynu zabronionego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
Przestępstwa pozakodeksowe : komentarz / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Stan prawny na 3.09.2007 r. - Warszawa : LexisNexis Wydaw. Prawnicze, 2007. - 713, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7334-829-5
Cz.I Zagadnienie ogólne prawa karnego: 1. Zasady odpowiedzialności karnej, 2. Formy popełnienia przestępstwa, 3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej, 4. Kary, 4. Środki karne, 6. Zasady wymiaru kary i środków karnych, 7. Powrót do przestępstwa, 8. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie, 9. Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych, 10. Środki zabezpieczające, 11. Przedawnienie, 12. Zatarcie skazanie, 13. Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą, 14. Objaśnienie wurażeń ustawowych, 15. Stosunek do ustaw szczególnych. Cz.II Przepisy karne zawarte w ustawach szczególnych: 1. Środowisko, 2. Rolnictwo, 3. Gospodarka, 4. Zdrowie, 5. Praca i ubezpieczenia społeczne, 6. Bezpieczeństwo osób i mienia, 7. Porządek publiczny, 8. Obronność, 9. Stany nadzwyczajne, 10. Komunikacja, 11. Kultura, 12. Wybory, referenda i działalność partii politycznych, 13. Działalność kontrolna i inspekcyjna, 14. Funkcjonariusze publiczni, 15. Najcięższe zbrodnie
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-475-6
Cz. I; 1. Pojęcie prawa karnego gospodarczego, 2. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, 3. Przedsiębiorcy, organizacje non profit i inne podmioty w działalności gospodarczej, 4. Umowy handlowe i rozliczenia pieniężne, 5. Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, 6. Podstawy odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Cz. II Podstawy karania za wybrane przestępstwa gospodarcze; 7. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez powierników, 8. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego, 9. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez pranie pieniędzy, 10. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez niewypłacalnych dłużników, 11. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez manipulowanie dokumentacją, 12. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez wyzysk, 13. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie pieniądza, innych środków płatniczych i papierów wartościowych, puszczenie tych walorów w obieg, 14. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez fałszowanie lub używanie urzędowego znaku wartościowego, szczególnego znaku urzędowego, zalegalizowanie narzędzia pomiarowego lub pobierczego, znaku identyfikacyjnego, 15. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu gospodarczego przez nieuczciwą konkurencję, 16. Naruszenie interesów majątkowych uczestników obrotu finansowego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo karne w pytaniach i odpowiedziach / Andrzej Marek. - Wyd. 8 zm. i uaktual. - Toruń : TNOiK "Dom Organizatora", 2007. - 365 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7285-325-7
Cz.I Nauka o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności karnej: 1. Pojęcie prawa karnego i jego podział, 2. Budowa przepisów prawa karnego i ich wykładnia, 3. Zasady obowiązywania ustawy karnej, 4. Nauka prawa karnego i nauki z nią związane, 5. Definicja przestępstwa i jej elementy, 6. Przedmiot, strona przedmiotowa i kwalifikacja typów przestępstw, 7. Problematyka winy, 8. Okoliczności uchylające odpowiedzialność karną, 9. Formy popełnienia przestępstwa, 10. Zbieg przestępstw i zbieg przepisów ustawy. Cz.II Kary, środki karne i zabezpieczające: 1. Pojecie kary i środków karnych - ich funkcje oraz systematyka, 2. Kary, 3. Środki karne, 4. Środki probacyjne, 5. Środki zwalczania recydywy oraz przestępczości zawodowej, zorganizowanej, terrorystycznej, chuligańskiej, 6. Sądowy wymiar kary, 7. Środki stosowane wobec nieletnich, 8. Środki zabezpieczające, 9. Uchylenie karalności i darowanie kary. Zatarcie skazania. Cz.III Problematyka "części szczególnej": 1. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej jej obronności i stosunkom międzynarodowym, 2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 3. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu i środowisku, 4. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 5. Przestępstwa przeciwko wolności, czci i nietykalności jednostki, 6. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności7. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, 8. Przestępstwa przeciwko korzystaniu z praw obywatelskich i pracowniczych, 9. Przestępstwa przeciw mieniu, 10. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, pieniądzom i papierom wartościowym, 11. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, 12. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, 13. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, 15. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i dokumentom.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again