Form of Work
Książki
(4)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(4)
Author
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Jung Bohdan
(1)
Pięta Jan
(1)
Strugarek Jan
(1)
Year
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Odpoczynek
(4)
Gry i zabawy
(2)
Czas wolny od pracy
(1)
Harcerstwo
(1)
Instytucje artystyczne
(1)
Kultura
(1)
Młodzież
(1)
Obozy wędrowne
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Patologia społeczna
(1)
Rekreacja
(1)
Sport
(1)
Turystyka
(1)
Uczniowie
(1)
Usługi
(1)
Wychowanie pozaszkolne
(1)
Wycieczki szkolne
(1)
Zielona szkoła
(1)
4 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-85810-64-1
I. Placówki kulturalno-rekreacyjne a polityka władz lokalnych w Wielkiej Brytanii, II. Uczestnictwo w kul turze i rakreacji a rynek czasu wolnego w Polsce, III. Strategie markrtingowe przedsiębiorstw usługowych na na przykładzie sektora kultury i rekreacji, IV. Popyt na dobra i usługi kulturalno-rekreacyjne, V. Planowa nie i prognozowanie popytu na usługi kulturalno-rekre acyjne, VI. Produkcja i koszty, VII. Ustalanie cen na usługi kulturalno-rekreacyjne, VIII. Podstawy rachunko wości finansowej i zarządczej w przedsiębiorstwach kul turalno-rekreacyjnych, IX. Projekty inwestycyjne w sfe rze kultury i rekreacji, X. Informacja menedżerska a ocena wyników działalności placówek kulturalno-rekrea cyjnych, XI. Kontrakty menedżerskie w usługach kultura lno-rekreacyjnych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60038-10-9
1. Drogowskazy edukacji pozalekcyjnej w pozaszkolnej zawarte w wartościach; 2. Ku pedagogice czasu i jego wartości; 3. W stronę czasu wolnego; 4. Aktywność krajoznawczo-turystyczna młodzieży szkolnej; 5. Podstawy edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej oraz ich rola w wychowaniu młodzieży; 6. Wycieczki szkolne; 7. Zielone szkoły; 8. Obozy wędrowne; 9. Decydują nauczyciele kraju ojczystego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-232-1683-5
1. Podstawy prawne organizowania imprez turystycznych o charakterze rekreacyjno-sportowym, 2. Zasady planowania i programowania imprez, 3. Ekonomiczne przesłanki organizacji imprez rekreacyjnych, sportowych i turystycznych, 4. Rodzaje imprez rekreacyjnych oraz zasady ich organizowania i prowadzenia, 5. Gry rekreacyjne i sportowe jako elementy aktywności fizycznej w czasie wolnym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 379.85 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-86990-82-1
1. Zjawisko czasu wolnego, 2. Znaczenie zdrowotne odpoczynku, 3. Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze zabawy, 4. Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze pracy nad sobą jako funkcji czasu wolnego, 5. Historia problematyki czasu wolnego, 6. Współczesne formy spędzania wolnego czasu najczęściej praktykowane, 7. Korzystanie z instytucji kulturalnych jako współczesna forma pożytecznego zagospodarowania wolnego czasu, 8. Formy spędzania wolnego czasu o ograniczonej popularności, 9. Przejawy niewłaściwego spędzania czasu wolnego, 10. Pedagogika i jej metody badawcze, 11. Wychowanie do wczasów, 12. Rola środowisk wychowawczych w procesie wychowania i socjalizacji w czasie wolnym, 13. Harcerskie wzory spędzania wolnego czasu, 14. Edukacja permanentna i elementy andragogiki
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again