Form of Work
Książki
(30)
Status
only on-site
(23)
available
(16)
Branch
Wypożyczalnia
(16)
Czytelnia
(23)
Author
Rakoczy Bartłomiej
(3)
Wierzbowski Błażej
(3)
Chodyński Andrzej
(2)
Huczek Marian
(2)
Józefiok Aneta
(2)
Kenig-Witkowska Maria M
(2)
Adamiec Sabina
(1)
Bakonyi Jadwiga
(1)
Borkowski Stanisław
(1)
Brzezińska Anna
(1)
Cichy Janusz
(1)
Dobrowolski Grzegorz
(1)
Dobrzańska Bożena M
(1)
Galata Stanisław
(1)
Izdebski Jan M
(1)
Jabłoński Adam
(1)
Jabłoński Adam Stefan
(1)
Jabłoński Marek
(1)
Jabłoński Marek Marian
(1)
Jeziorski Leopold
(1)
Juraszek Marian
(1)
Jędrczak Andrzej
(1)
Kochmańska Magdalena
(1)
Kopel Jerzy
(1)
Kośmicki Eugeniusz
(1)
Krzak Renata
(1)
Kudej Marcin
(1)
Majewski Miłosz
(1)
Mikosz Ryszard
(1)
Mojsiewicz Czesław
(1)
Parzymies Stanisław
(1)
Rakoczy Bartosz
(1)
Rosa Kacper
(1)
Rudolf Stanisław
(1)
Rychter Arkadiusz
(1)
Siekański Krzysztof
(1)
Sulima Elżbieta
(1)
Szewczyk Marcin
(1)
Tkaczyk Tadeusz Paweł
(1)
Ulewicz Robert
(1)
Urbaniak Maciej
(1)
Wilczek Zygmunt
(1)
Zabawa Sergiusz
(1)
Zając Justyna
(1)
Zięba Ryszard
(1)
Łańcucki Jerzy
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(27)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Subject
Ochrona środowiska
(19)
Prawo ochrony środowiska
(7)
Unia Europejska
(6)
Odpady
(4)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe
(4)
Przedsiębiorstwo
(4)
Samorząd terytorialny
(4)
Administracja
(3)
Ekorozwój
(3)
Globalizacja
(3)
Gospodarka
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Rolnictwo
(3)
Zarządzanie jakością
(3)
Edukacja ekologiczna
(2)
Ekologia
(2)
Energetyka
(2)
Euro (pieniądz)
(2)
Franchising
(2)
Harmonizacja prawa
(2)
Integracja europejska
(2)
Polska
(2)
Prawo cywilne
(2)
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Przyroda
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(2)
Zarządzanie
(2)
Zarządzanie wiedzą
(2)
Banki
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezrobocie
(1)
Bhp
(1)
Bibliotekarstwo
(1)
Biomasa
(1)
Budownictwo
(1)
Choroby
(1)
Czas pracy
(1)
Decyzje
(1)
Degradacja środowiska
(1)
Edukajca ekologiczna
(1)
Egzekucja sądowa
(1)
Ekoturystyka
(1)
Europejski System Walutowy
(1)
Finanse
(1)
Fundusz powierniczy
(1)
Głód
(1)
Hotelarstwo
(1)
Informacja dla zarządzania
(1)
Innowacje
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Intuicja
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Jakość
(1)
Komornicy sądowi
(1)
Konkurencja
(1)
Leoński, Zbigniew (1929
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Menedżerowie
(1)
Miskant olbrzymi
(1)
Nieruchomości
(1)
Normy ISO 9000
(1)
Normy ISO 9001
(1)
Ochrona środowiska -- zarządzanie
(1)
Oczyszczalnia ścieków biologiczna
(1)
Odlewnictwo
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Odpady organiczne
(1)
Odpowiedzialność cywilna
(1)
Odpowiedzialność państwa za szkodę
(1)
PHARE
(1)
Parki technologiczne
(1)
Planowanie regionalne
(1)
Planowanie strategiczne
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Prawo gospodarcze
(1)
Prawo naturalne
(1)
Prawo ochrony środowiska międzynarodowe -- prawo wspólnotowe europejskie -- stan na 2003 r. -- poradnik
(1)
Programy pomocowe UE
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwo -- a ochrona środowiska
(1)
Przestrzeń publiczna (urban.)
(1)
Przyroda -- ochrona -- prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Public relations -- badanie -- Polska
(1)
Reklama internetowa
(1)
Rynek
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Rynek pracy
(1)
Ryzyko kredytowe
(1)
Rząd (organ państw.)
(1)
Samorząd gminny
(1)
Segregacja odpadów
(1)
Sekurytyzacja -- Polska
(1)
Składowiska odpadów
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Surowce
(1)
39 results Filter
Authority data
Ochrona środowiska - zagadnienia (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88587-03-0
Badania nad technologia wytwarzania biodegradowalnych środków smarowych; Problem metali ciężkich w gospodarce odpadami i przemysłowymi osadami ściekowymi; Reaktor zagazowania biomasy stałej dla układu kogeracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła; Szanse i zagrożenia realizacji programu utylizacji energetycznej odpadów komunalnych a aglomeracji Silesia; Wzloty i porażki w nauczaniu ochrony środowiska w świetle zmian podstaw programowych w polskiej szkole; Efektywność energetyczna w hutnictwie żelaza i stali; Odzysk odpadów polimerowych według danych z województw planów gospodarki odpadami; Nowoczesne rozpuszczalniki i koalescenty farb i lakierów w świetle wymagań REACH; Rośliny energetyczne- charakterystyka, przykłady zastosowań, zagrożenia. Propozycja zajęć dla studentów kierunku ochrona środowiska; Ekologiczna edukacja społeczeństwa w zakresie zrównoważonego wykorzystania energii; Ocena użyteczności bioreaktorów w procesie kompostowania odpadów; GC/MS w badaniach nad rozwojem proekologicznych technologii chemicznych wykorzystujących bioglicerynę; Efektywna konwersja ciężkich produktów rafineryjnych do wodoru oraz energii elektrycznej; Problemy informatyczne samorządów lokalnych w udostępnianiu informacji na temat środowiska i jego ochrony; Rolnictwo ekologiczne w województwie opolskim- stan aktualny, uwarunkowania dla rozwoju; Termiczna konwersja odpadów spojonych materiałów ściernych; Koncepcja lekcji z fizyki jądrowej: Reaktor jądrowy w twoim mieście- jesteś w obozie naukowców i opowiadasz się za jego budową lub w obozie mieszkańców i władz miasta i jesteś przeciw jego budowie; Uwalnianie zanieczyszczeń do powietrza będących efektem eksploatacji instalacji koksowniczych; Możliwości wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w województwie łódzkim; Ocena energetyczno-emisyjna kotłów c.o. na paliwa stałe o mocy do 1 MW oraz kominków w Polsce i w Niemczech; Pomiar stężenia płynu podczas badań kotłów c.o. małej mocy; Katalityczna redukcja NO w procesie spalania paliw stałych w kotłach małej mowy; Galasy powstające na dębie oraz zasiedlające je owady; Występowanie widłakowych w województwie śląskim; Działania proekologiczne mieszkańców Parku Krajobrazowego "Lasy nad Górną Liswartą"; Zużycie mediów w budynkach użyteczności publicznej; Model numeryczny procesów energetycznego wysokotemperaturowego przetwarzania odpadów; Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju w systemach gospodarki odpadami komunalnymi; Opłacalność ekonomiczna zastąpienia surowców pierwotnych surowcami wtórnym; Róża- roślina energetyczna; Ekologiczne i ekonomiczne aspekty wytwarzania energii w gospodarstwach domowych Górnego Sląska; Zastosowanie odpadów tworzyw sztucznych w procesie wielkopiecowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Authority data
Book
In basket
ISBN: 83-920281-3-9
Cz.1 Podstawowe pojęcia i definicje : Ekologia a ochrona środowiska, Właściwości biocenozy i ekosystemu. Cz.2 Zagrożenia i ochrona środowiska przyrodniczego : Zanieczyszczenia i ochrona powietrza, Zanieczyszczenia i ochrona hydrosfery, Zagrożenia hałasem i promieniowaniem. Cz.3 Uwarunkowania środowiskowe rozwoju turystyki i rekreacji : Ekosystem leśny i jego ochrona, Biomy kuli ziemskiej w turystyce i rekreacji, Zasadnicze typy roślinności w Polsce i jej znaczenie, Przedmiot badań i rozwój ekologii krajobrazu. Cz.4 Ekorozwój i ekoturystyka : Ekorozwój - nowy trend XXI wieku, Turystyka przyjazna środowisku
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-924351-9-8
R. I U przyrodniczych i metodologicznych podstaw ekologizacji społeczeństwa i trwałego rozwoju; R. II Próba ogólnej charakterystyki globalnego kryzysu ekologicznego; R.III Próba sformułowania nowych założeń antropologii zachowania środowiska; Zakończenie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7334-275-3
Cz. I Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska: Zagadnienia wstępne; Źródła prawa ochrony środowiska; Prawno-międzynarodowa problematyka ochrony środowiska; Ochrona środowiska w prawie europejskim; Zasady prawa ochrony środowiska. Cz. II Podstawowe instytucje prawa ochrony środowiska: Środki prawno-finansowe ochrony środowiska; Odpowie działalność w prawie ochrony środowiska; Organy i instytucje ochrony środowiska. Cz. III Ochrona poszczególnych elementów środowiska: Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji; Ochrona kopalin; Ochrona powierzchni ziemi; Ochrona wód; Ochrona zwierząt i roślin; Problematyka prawa emisyjnego; Problematyka ochrony przyrody. Cz. IV Gospodarowanie odpadami: Odpady i ich zagospodarowanie; Utrzymanie czystości w gminach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-490-X
Cz. I Wprowadzenie do prawa ochrony środowiska: Zagadnienia wstępne; Źródła prawa ochrony środowiska; Prawno-międzynarodowa problematyka ochrony środowiska; Ochrona środowiska w prawie europejskim; Zasady prawa ochrony środowiska. Cz. II Podstawowe instytucje prawa ochrony środowiska: Środki prawno-finansowe ochrony środowiska; Odpowie działalność w prawie ochrony środowiska; Organy i instytucje ochrony środowiska. Cz. III Ochrona poszczególnych elementów środowiska: Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji; Ochrona kopalin; Ochrona powierzchni ziemi; Ochrona wód; Ochrona zwierząt i roślin; Problematyka prawa emisyjnego; Problematyka ochrony przyrody. Cz. IV Gospodarowanie odpadami: Odpady i ich zagospodarowanie; Utrzymanie czystości w gminach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Authority data
Authority data
Book
In basket
Biologiczne przetwarzanie odpadów / Andrzej Jędrczak. - Warszawa : PWN Wydaw. Nauk., 2007. - 456 s.; il., tab., wykr. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-01-15166-9
1. Wprowadzenie, 2. Przegląd przepisów prawnych ( stan na koniec 2005 r.), 3. Surowce do procesu biologicznego przetwarzania, 4. Przygotowanie odpadów do biologicznego przetwarzania, 5. Fermantacja metanowa, 6. Systematyka technologii fermentacji odpadów stałych, 7. Produkty procesu fermentacji, 8. Kompostowanie, 9. Technologie kompostowania odpadów, 10. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów (MBP), 11. Kompost - charakterystyka i wykorzystanie, 12. Zagrożenie środowiska, 13. Rozwiązania techniczne technologii fermentacji, 14. Rozwiązania technologiczne kompostowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-88587-33-7
Układ oczyszczania gazu z procesu zagazowania biomasy stałej- badania i eksploatacja; Potencjał energetyczny odpadów; Czysta energia elektryczna z węglowego ogniwa paliwowego; Zagrożenia ekologiczne i ich skutki społeczno-gospodarcze; Finansowa i ekonomiczna efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii na przykładzie ciepłowni zasilanej biomasa; Badania niezbędne do uzyskania certyfikatu substancji w systemach REACH na przykładzie hydroksyestru HE-1; Edukacja ekologiczna społeczeństwa; Biorafineria- zakład przetwórstwa biomasy do produkcji paliw, energii i chemikaliów; Controlling w działalności środowiskowej instytucji samorządowych; Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych z uwzględnieniem ochrony środowiska; Edukacja ekologiczna dzieci przedszkolnych na przykładzie Górnego Śląska; Żywność modyfikowana genetycznie zagrożeniem ekologicznym; Austria wzorcem dla krajów Unii Europejskiej w energetycznym przetwórstwie stałej biomasy; Ekonomiczno-techniczne problemy pozyskiwania energii ekologicznej; Ciecze jonowe i ich zastosowanie w otrzymywaniu estrów metylowych kwasów tłuszczonych oraz estrów wyższych alkoholi i kwasów tłuszczowych; Metody sorpcyjnego usuwania CO2 ze spalin; Recykling odpadów komunalnych i jego efektywność; Analiza wpływu separacji CO2 ze spalin bloku 460 MW na jego prace; Zastosowania analizy LCA do oceny ekologicznej procesów współspalania biomasy; Ocena zagrożeń eksploatacyjnych przy spalaniu stałych paliw z odpadów w oparciu o wyniki badań składu chemicznego popiołu; Obliczenia strat ciepła do otoczenia z kotłów c.o. z wykorzystaniem kamery termowizyjnej; Uprawa miskanta olbrzymiego; Ekonomika uprawy miskanta olbrzymiego; Wykorzystanie kamery termowizyjnej do monitoringu wycieków substancji parowo-gazowych w oddziale węglo-pochodnych zakładów koksowniczych; Testy energetyczno-emisyjne spalania odpadów z przeróbki płyt wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF w kotle małej mocy; Zmiany parametrów jakościowych i struktury koksu wytworzonego w procesie odzysku zużytych jonitów w bateriach koksowniczych; Laboratoryjne badania sorpcji CO2 na impregnowanych sorbentach węglowych; Synteza termojądrowa przyszłością energetyki; Jak pozyskać fundusze na edukację ekologiczną?.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89476-40-1
1.Charakter i struktura prawna ochrony środowiska Wspólnot Europejskich, 2.Polityka Wspólnot Europejskich w dziedzinie ochrony środowiska, 3.Struktura instytucjonalna ochrony środowiska, 4.Horyzontalne prawo ochrony środowiska, 5.Wertykalne prawo ochrony środowiska, 6.Wykaz najważniejszych aktów regulujących problematykę środowiska w UE (bez wykazu aktów odnoszących się do zobowiązań międzynarodowych Wspólnot), 7.Tłumaczenie dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 w sprawie powszechnego dostępu do informacji o środowisku i w sprawie uchylenia Dyrektywy 90/313/EWG Rady, 8.Tłumasznie decyzji nr 1600/2002/WE Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2002 r. ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 504 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7431-146-5
1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju, 2. Obszary przyrodniczo cenne, 3. Teoretyczne podstawy budowy strategii rozwoju, 4. Specyficzne elementy budowy strategii zrównoważonego rozwoju
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 504 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; nr 1871)
ISBN: 83-226-0984-1
Zawiera: Zagadnienia prawa samorządowego: Samorządowe kolegia odwoławcze; Zadania samorządu terytorialnego; Formułowanie i finansowanie strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego; Finanse województwa samorządowego (wybrane zagadnienia); Kilka uwag o spójności regulacji prawnej nadzoru nad samorządem terytorialnym; Gospodarka finansowa gmin w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (zagadnienia wybrane); Pracodawca samorządowy; Samorządowe spółki akcyjne; Budżet jednostki samorządu terytorialnego ukształtowany w wyniku reformy ustrojowej państwa. Zagadnienia prawa cywilnego: Prawa pochodne w publicznym obrocie papierami wartościowymi; Z dziejów kodyfikacji prawa cywilnego w Polsce (zagadnienia wybrane); Odgraniczenie umowy sprzedaży od umów o świadczenie usług na tle Konwencji Wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów. Zagadnienia prawa ochrony środowiska: Ochrona środowiska morskiego; Narodziny międzynarodowego prawa środowiska; Niektóre problemy prawne restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego; Fiskalizacja prawa ochrony środowiska; Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku przewidywana w projekcie ustawy o ochronie środowiska. Zagadnienia teorii prawa: O rozumieniach legalności; Prawo naturalne i jego praktyczne implikacje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 340 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Zeszyty Naukowe WSZiM w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing ; Zeszyt 6-2/2004)
1. Sekurytyzacja - przyszłościowa metoda finansowania przedsiębiorstwa, 2. Badania skuteczności public relations, 3. Wykorzystanie baz wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 4. Wykorzystanie strategicznej karty wyników dla poprawy jakości usług hotelarskich, 5. Modelowanie procesów dla ograniczenia poziomu niezgodności na przykładzie odlewni, 6. System zarządzania środowiskowego elementem poprawy konkurencyjności firmy, 7. Ocena systemu zarządzania jakością w przemyśle materiałów budowlanych, 8. Analiza poziomu jakości wyrobów odlewanych, 9. Zarządzanie czasem pracy maszyn w ramach TPM,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (5 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again