Form of Work
Książki
(12)
Status
only on-site
(12)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(12)
Author
Beier Frederick J
(1)
Dembińska-Cyran Izabela
(1)
Gołembski Grzegorz
(1)
Hołub-Iwan Joanna
(1)
Januszewski Arkadiusz
(1)
Kempny Danuta
(1)
Kisperska-Moroń Danuta
(1)
Krzyżaniak Stanisław
(1)
Maleszyk Edward
(1)
Mazur Alicja
(1)
Mazur Dariusz
(1)
Moczydłowska Joanna
(1)
Nieżurawski Lech
(1)
Olczak Artur
(1)
Pawłowska Bożena
(1)
Perenc Józef
(1)
Pokorska Barbara
(1)
Rutkowski Krzysztof
(1)
Siemieniako Dariusz
(1)
Urban Wiesław
(1)
Urbaniak Maciej
(1)
Witkowska Justyna
(1)
Year
2010 - 2019
(1)
2000 - 2009
(11)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Subject
Obsługa klienta
(10)
Logistyka gospodarcza
(4)
Konsumenci (ekon.)
(3)
Marketing
(3)
Marketing partnerski
(3)
Przedsiębiorstwo
(2)
Ceny
(1)
Decyzje
(1)
Firma (nazwa)
(1)
Gospodarka materiałowa
(1)
Handel
(1)
Hurtownia danych
(1)
Internet
(1)
Komunikowanie marketingowe
(1)
Konkurencja
(1)
Lojalność konsumentów
(1)
Marketing elektroniczny -- podręcznik
(1)
Obsługa klienta -- metody
(1)
Promocja handlowa
(1)
Przedsiębiorstwo turystyczne
(1)
Rachunkowość
(1)
Reklama
(1)
Satysfakcja konsumentów
(1)
Sprzedaż
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Systemy informatyczne zarządzania -- podręcznik akademicki
(1)
Transport
(1)
Ubezpieczenia
(1)
Zarządzanie
(1)
Łańcuch dostaw
(1)
12 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15491-2
R. I. Istota, znaczenie i rodzaje lojalności klientów: 1. Definiowanie lojalności klientów; 2. Znaczenie lojalności klientów dla przedsiębiorstwa; 3. Specyfika lojalności klientów względem różnych klientów; 4. Lojalność wyłączna i multilojalność; 5. Lojalność klientów w stosunku do usług i dóbr materialnych; R. II. Modele lojalności klientów: 1. Model lojalności w literaturze marketingowej; 2. Wpływ postawy na zachowanie; Dwutorowy model zachowań lojalnościowych klientów; R. III. Motywy lojalności klientów: 1. Znaczenie motywów lojalności oraz motywacji; 2. Charakterystyka motywów lojalności; 3. Właściwości motywów lojalności klientów; 4. Możliwość identyfikacji motywów lojalności klientów przez przedsiębiorstwo; 5. Wykorzystanie motywów lojalności w wybranych typach działalności; R. IV. Typologia lojalności klientów: 1. Istota i rodzaje typologii lojalności klientów; 2. Znaczenie zaufania, zaangażowania i przyzwyczajenia do lojalności klientów; 3. Charakterystyka typów lojalności na podstawie mechanizmów wewnętrznych klientów; R. V. Dynamika lojalności klientów: 1. Zróżnicowanie ujęć dynamiki lojalności klientów; 2. Czynniki wpływające na zmianę postawy lojalności; 3. Zmiany postaw lojalności klientów w czasie relacji z firmą; R. VI. Pomiar lojalności klientów: 1. Założenia pomiaru lojalności klientów; 2. Pomiar zachowań nabywczych klientów; 3. Pomiar zachowań niezwiązanych bezpośrednio z zakupami; 4. Pomiar podzielności lojalności klientów; 5. Pomiar wartości finansowych; 6. Pomiar motywów i innych wewnętrznych mechanizmów lojalności klientów
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
Logistyczna obsługa klienta / Danuta Kempny. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. - 286,[2] s. : 21 tablic, 66 rys. ; 21 cm.
ISBN: 83-208-1310-7
R.1 Obsługa klienta w logistyce. Podstawy teoretyczne; R.2 Strategie i struktury organizacyjne przedsiębiorstw; R.3 Strategie obsługi klienta różnych producentów Studia przypadków. R.4 Obsługa klienta w informacyjnych organizacjach sieciowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7251-430-5
R.1 Marketing w procesie pozyskiwania i utrzymania klientów; R.2 System obsługi klienta jako podstawa towrzenia i zarządzania relacjami z klientem; R.3 Podstawowe narzędzia komunikacji marketingowej w CRM; R.4 Zarządzanie kluczowymi klientami; R.5 Analiza opłacalności klientów; R.6 Badania marketingowe w procesie zarządzania relacjami z klientem; R.7 Zarządzanie sprzedażą w systemie CRM w przedsiębiorstwie; R.8 Kształtowanie relacji z klientem w łańcuchu dostaw; R.9 Informatyczne wsparcie zarządzania relacjami z klientem; R.10 CRM - doświadczenia polskich przedsiębiorstw.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Logistyka)
ISBN: 978-83-87344-09-2
1. Uwarunkowania logistyki w łańcuchach dostaw, 2. Obsługa klienta jako podstawa konkurencyjności firm w łańcuchu dostaw, 3. Podstawowe obszary działań logistycznych, 4. Usługi logistyczne, 5. Tworzenie i funkcjonowanie sieci logistycznych, 6. Koordynacja i integracji procesów logistycznych w łańcuchach dostaw, 7. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju logistyki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-912800-4-7
R.I CRM i MSP : 1.Co to jest CRM?, 2.Kierowanie organi zjacjami, 3.Charakterystyka MSP. R.II Systemy informatyczne w praktyce : 1.Opracowanie, 2.Integracja, 3.Problemy integracji baz danych, 4.Ska lowalność systemu, 5.Wiarygodność i ochrona danych, 6. Aspekty prawne. R.III Wdrażanie systemów informatycznych : 1.Metodyka wdrażania CRM, 2.Pięć kroków udanego wdrożenia, 3.Pou czający przykład, 4.Zalecany tok postępowania. R.IV Wybrane segmenty CRM : 1.Contact Center, 2.Praca grupowa, 3.Rozwiązania mobilne, 4.Marketing, 5.Sprze daż, 6.Serwis, 7.Sekretariat, 8.CRM analityczny. R.V Serwis internetowy jako narzędzie kontaktów z kli entami : 1.Co, po co, dla kogo?, 2.Tworzenie serwisu internetowego, 3.Narzędzia wykorzystywane w serwisach, 4.Zarządzanie zawartością, 5.Sklepy internetowe, 6.Wła sny serwis internetowy - przykład. R.VI MADAR : "Decyzja podjęta - wdrażamy CRM" : 1.Na sze pięć kroków do udanego wdrożenia, 2.Centrum Obsłu gi Klienta, 3.Baza danych klientów, 4.Planowanie i pra ca grupowa, 5.Założenia mobilności, 6.Obsługa zgłoszeń serwisowych, 7.Sprzedaż, 8.Marketing bezpośredni, 9.Se kretariat, 10.Integracja systemów, 11.Gromadzenie "na miarów". CRM a sprawa polska
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-86689-06-4
Część I: Wprowadzenie do logistyki i menedżerskich decyzji. I. Logistyka. Koncepcja i rozwój. II. Obsługa klienta. III. Transport. IV. Utrzymywanie i kontrola zapasów. V. Składowanie. VI. Lokalizacja zakładów produkcyjnych i składów. Część II: Przypadki logistyczne. VII. Wprowadzenie do metody studiów przypadków. VIII. Przypadki logistyczne. Część III: Logistyczna gra decyzyjna. IX. Logistyczna gra decyzyjna. X. Uwagi pomocnicze do gry logistycznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-87256-58-7
1.Psychologiczne aspekty kontaktu sprzedawcy z klientem, 2.Mechanizmy podejmowania decyzji konsumenckich, 3.Psychologia oddziaływania reklamy, 4.Negocjacje handlowe, 5.Dziecko jako konsument, 6.Etyka w marketingu
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-231-2459-7
1. Teoria powstawania satysfakcji klienta: Klient - źródło jego satysfakcji; Satysfakcja klienta - teoria i modele satysfakcji; Proces kształtowania satysfakcji klienta w organizacji; Satysfakcja klienta jako główny czynnik sukcesu organizacji; Warunki skutecznego zarządzania satysfakcją klienta w organizacji; Satysfakcja klienta jako miernik orientacji klienta i poprawy jakości; Satysfakcja klienta a tworzenie koncepcji wewnętrznego urynkowienia organizacji. 2. Zarządzanie satysfakcją klienta w organizacji w świetle badań empirycznych: Analiza i oceny sfery zarządzania satysfakcją klienta w procesie doskonalenia jakości produktu w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego - kontekst analizy empirycznej; Podstawy i warunki budowania skutecznego Podsystemu Zarządzania Satysfakcją Klienta w przedsiębiorstwie - koncepcja modelu PZSK w przedsiębiorstwie; Ocena satysfakcji klientów towarzystw ubezpieczeń; Wpływ satysfakcji klientów na rozwój kanałów dystrybucji - kierunki zmian ;
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15599-5
Cz.I Pojęcie i rozwój systemów informatycznych. Wprowadzenie do części pierwszej: 1. Przetwarzanie danych w informacje, 2. System informatyczny wspomagający zarządzanie, 3. Rozwój i charakterystyka systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. Cz.IIZintegrowane informatyczne systemy rachunkowości finansowej. Wprowadzenie do części drugiej: 1. Rachunkowości finansowa i cykl operacyjny przedsiębiorstwa, 2. System informatyczny wspomagający działalność podstawową w przedsiębiorstwie handlowym, 3. System informatyczny wspomagający działalność podstawową w przedsiębiorstwie wytwórczym, 4. Podsytemy księgowe wspomagajace cykl administracyjny, 5. Integracja w informatycznym systemie rachunkowości finansowej. Cz.III Kompleksowe zintegrowane systemy ewidencyjno-operacyjne. Wprowadzenie do części trzeciej: 1. Systemy wspomagania zarządzania produkcją klasy MRP II, 2. Systemy wspomagania zarządzania klasy ERP/ERP II. 3. Systemy komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM, 4. Systemy wspomagania zarządzania relacjami z klientem, 5. Systemy komputerowo wspomaganej logistyki, 6. Standardy i technologie w łańcuchach dostaw elektronicznej gospodarki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Marketing B2B w praktyce gospodarczej / Artur Olczak, Maciej Urbaniak. - Warszawa : Difin, 2006. - 302 s., tabl. : il. ; 23 cm.
ISBN: 83-7251-595-9
1. Relacje partnerskie na rynku B2B. 2. Decyzje zakupu i sprzedaży na rynku B2B. 3. Działania promocyjne na rynku B2B. 4. Zarządzanie produktem na rynku B2B. 5. Marka na rynku B2B. 6. Zarządzanie dystrybucją na rynku B2B. 7. Zarządzanie polityką cenową na rynku B2B. 8. Studia przypadków - przykłady działań marketingowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 339.138 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1697-6
Cz.I Ekonomika przedsiębiorstw turystycznych (ujęcie statyczne): 1. Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku, 2. Zróżnicowanie przedsiębiorstw turystycznych, 3. Otoczenie przedsiębiorstwa turystycznego, 4. Oddziaływanie na przedsiębiorstwo turystyczne, 5. Organizacja i finanse przedsiębiorstw turystycznych. Cz.II Zarządzanie operacyjne i strategiczne przedsiębiorstwem turystycznym (ujęcie dynamiczne) : 6. Kształtowanie jakości w przedsiębiorstwie turystycznym, 7. Cykl obsługi klient a w hotelach, 8. Planowanie zysku wq przedsiębiorstwie turystycznym, 9. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem turystycznym, 10. Polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa turystycznego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 379.85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-208-1681-5
1. Integracja a proces konkurowania, 2. Potencjalne, specyficzne źródła konkurowania zintegrowanych sieci handlowych, 3. Zarządzanie zakupami, dostawami i zapasami, 4. Kształtowanie oferty asortymentowo-cenowej i standardów obsługi, 5. Relacje sieci zintegrowanych z nabywcami i otoczeniem rynkowym, 6. Kształtowanie zasobów i działalność inwestycyjna, 7. Uwarunkowania i bariery podwyższania konkurencyjności sieci zintegrowanych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again