Form of Work
Książki
(6)
Status
available
(4)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(2)
Author
Pilich Mateusz
(2)
Barabas Magdalena
(1)
Barszczewska Bożena
(1)
Bielak Agnieszka
(1)
Dusza Bożena
(1)
Dziewulak Dobromir (1958- )
(1)
Frk Vladimir
(1)
Galanciak Sylwia
(1)
Grzybek Grzegorz
(1)
Jarzyńska Irenea
(1)
Juŕíkov Jana
(1)
Kamińska Krystyna
(1)
Kawiak Ewelina
(1)
Kocór Maria
(1)
Lulek Barbara
(1)
Marmola Małgorzata
(1)
Múčka Jan
(1)
Ochojska Danuta
(1)
Pęczkowski Ryszard
(1)
Romanek Beata
(1)
Rybak Wojciech
(1)
Sikora Dorota
(1)
Szydło Tomasz
(1)
Tanaś Maciej
(1)
Tłuściak-Deliowska Aleksandra
(1)
Wańczyk-Welc Anna
(1)
Zielińska Monika
(1)
Śniegulska Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(3)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Obowiązek szkolny
(6)
Oświata
(4)
Nauczyciele
(3)
Wychowanie przedszkolne
(3)
Nadzór pedagogiczny
(2)
Adopcja
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja
(1)
Kształcenie
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczyciele wiejscy
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Przedszkola
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przysposobienie do życia w rodzinie
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Szkolnictwo
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Szkolnictwo średnie
(1)
Wychowanie fizyczne
(1)
Subject: place
Czechy
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Grecja
(1)
Hiszpania
(1)
Irlandia
(1)
Litwa
(1)
Niemcy
(1)
Norwegia
(1)
Portugalia
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Ustawa o systemie oświaty : komentarz / Mateusz Pilich. - Wyd. 6 Stan prawny na 01.09.2015 r. - Warszawa : Wolters Kluwer SA , 2015. - 1486, [1] s. ; 21 cm.
(Praktyczne Komentarze Lex)
ISBN: 978-83-264-9354-6
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; Przepisy ogólne; Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki; Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek; zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi; Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych; Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie; Społeczne organy w systemie oświaty; Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych; Zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli; Finansowanie szkół i placówek publicznych; Szkoły i placówki niepubliczne; Pomoc materialna dla uczniów; Przepisy szczegółowe; Zmiany w przepisach obowiązujących; Przepisy przejściowe i końcowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Oblicza Małej Szkoły w Polsce i na Świecie ; 3.)
ISBN: 978-83-7996-251-8
Część pierwsza NAUCZYCIEL W MAŁEJ SZKOLE: Duże problemy nauczyciela małej szkoły; Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w małej szkole; Poczucie własnej skuteczności jako kategoria funkcjonowania nauczycieli w szkole; Korzyści i problemy wynikające z tworzenia klas integracyjnych w percepcji nauczycieli z małych i dużych szkół; Percepcja wybranych elementów kultury współpracy w szkole a satysfakcja zawodowa nauczycieli małych szkół gimnazjalnych; Nauczyciel małej szkoły wobec zjawiska przemocy w rodzinie; Realizacja obowiązku szkolnego przez młodsze dzieci - obawy i oczekiwania nauczycieli pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego; Metoda Montessori - szansą dla małych szkół; Etyczny (nieetyczny) wymiar zadań domowych. W stronę wyrównywania szans edukacyjnych. Część druga UCZEŃ W MAŁEJ SZKOLE: Sześciolatek u progu szkoły. Raport z badań pilotażowych w małych szkołach; Nutrition habits of children in small schools; Mała szkoła wobec problemu edukacji prorodzinnej; Uczeń - nauczyciel - rodzice. Komunikacja językowa w małym środowisku szkolnym; Voľný čas detí mladšieho školského veku; Ścieżki dydaktyczne bieszczadzkich obszarów chronionych w procesie dydaktyczno-wychowawczym uczniów lokalnych małych szkół; O poziomych relacjach między członkami rad rodziców. W kierunku budowania sieci społecznych w małej szkole wiejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Ekspertyzy, Rekomendacje, Raporty z badań / Instytut Spraw Publicznych)
ISBN: 83-88594-93-1
1. Podstawy prawne, 2. Metodologia badań, 3. Przygotowanie gmin do wdrożenia obowiązku edukacyjnego dzieci sześcioletnich, 4. Przygotowanie do wdrożenia obowiązku edukacyjnego dzieci sześcioletnich na poziomie badanych województw, 5. "Zagubione dziecko" - zarys sytuacji dziecka niepełnosprawnego w kontekście obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Nadzór pedagogiczny / Bożena Barszczewska. - Stan prawny na 31.07.2009 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009. - 469, [3] s. ; 21 cm.
(Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach)
ISBN: 978-83-7601-829-4
1. Działanie organu nadzoru pedagogicznego; ?. Przestrzeganie statutu, realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania; 3. Kwalifikacje nauczycieli; 4. Awans zawodowy; 5. Hospitacja i ocena pracy nauczyciela; 6. Bezpieczeństwo i przestrzeganie praw dziecka i ucznia; ?. Obowiązek szkolny, przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Ustawa o systemie oświaty : komentarz / Mateusz Pilich. - Wyd.2 Stan prawny na 20.08.2008 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2008.
ISBN: 83-7416-950-8
1. Przepisy ogólne, 2. Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki, 3. Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi, 4. Społeczne organy w systemie oświaty, 5. Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych, 6. Zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, 7. Finansowanie szkół i placówek publicznych, 8. Szkoły i placówki niepubliczne, 9. Pomoc materialna dla uczniów, 9. Przepisy szczególne, 10. Zmiany w przepisach obowiązujących, 11. Przepisy przejściowe i końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7666-677-8 (oprawa twarda)
Zawiera: Część 1. Ustrój szkolny: Obowiązek szkolny w Unii Europejskiej; Przegląd ustrojów szkolnych w wybranych państwach; Szkolnictwo średnie w wybranych państwach Unii Europejskiej; Szkolnictwo wyższe w świetle raportów edukacyjnych; System szkolny Finlandii; System szkolny Irlandii. Część 2. Program nauczania: Kształcenie zawodowe w Polsce i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Szkolna przedsiębiorczość w systemach oświatowych wybranych państw europejskich; Edukacja kulturalna w szkolnictwie wybranych państw europejskich; Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Wychowanie fizyczne w szkołach w wybranych państwach europejskich. Część 3. Uczniowie: Wspieranie uczniów uzdolnionych w szkolnictwie europejskim i USA; Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkolnictwie zawodowym w Polsce i wybranych państwach Unii Europejskiej; Zwalnianie uczniów z lekcji wychowania fizycznego w szkołach w Polsce i wybranych państwach europejskich; Dni wolne od zajęć szkolnych dla uczniów działających w sferze publicznej w wybranych państwach Unii Europejskiej; Ulgowe przejazdy dla uczniów i studentów w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Część 4. Organizacja pracy szkoły: Kształcenie na odległość w wybranych państwach europejskich; wymiar czasu pracy nauczycieli w wybranych państwach Unii Europejskiej; nadzór pedagogiczny w systemach edukacyjnych w Polsce i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Edukacja dwujęzyczna z językiem migowym dla uczniów głuchych w Polsce i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Dostęp do podręczników dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii; Finansowanie zakupu podręczników szkolnych w wybranych państwach europejskich. Część 5. Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne oświaty: Wybrane zagadnienia prawa adopcyjnego na Białorusi, Litwie i Ukrainie; Monitorowanie losów dziecka z użyciem baz danych w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej; Monitorowanie przez polskie wyższe uczelnie karier zawodowych absolwentów; Instytucja rejestrowanego związku partnerskiego PACS we Francji; Zasady recenzowania wniosków o granty naukowe finansowane ze środków publicznych we Francji, w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again