Form of Work
Książki
(21)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(18)
available
(9)
Branch
Wypożyczalnia
(9)
Czytelnia
(18)
Author
Gawroński Krzysztof
(4)
Stefan Arkadiusz
(3)
Bednarczyk Henryk
(2)
Antonowicz Dominik
(1)
Błaszczyk Klaudia
(1)
Czarnecki Kazimierz M. (1933- )
(1)
Czopek Jakub
(1)
Drzewowski Mirosław
(1)
Dusza Bożena
(1)
Fazlagić Jan
(1)
Flajszok Iwona
(1)
Fullan Michael
(1)
Godawa Grzegorz
(1)
Goriszowski Włodzimierz
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Gurba Ewa
(1)
Hall Hanna
(1)
Hallada Marek
(1)
Iwanowska-Maćkowiak Mariola
(1)
Kaczmarczyk Michał (1981- )
(1)
Kalemba Marcelina
(1)
Kaliszewska Małgorzata
(1)
Kamińska-Małek Aleksandra (1976- )
(1)
Karcz-Taranowicz Eugenia
(1)
Klasińska Barbara
(1)
Kocór Maria
(1)
Kosz-Szumska Justyna
(1)
Kowalewski Michał
(1)
Kowalik Piotr
(1)
Kowalik-Paluch Katarzyna
(1)
Kruszewski Krzysztof
(1)
Kryk Gabriela
(1)
Lackowski Jerzy
(1)
Maciąg Justyna
(1)
Maliszewski Wojciech J
(1)
Mamroł Andrzej
(1)
Michna Anna
(1)
Musiał Emilia
(1)
Męczyńska Anna
(1)
Oleśniewicz Piotr (1968- )
(1)
Ostrowska Małgorzata
(1)
Ostrowski Kazimierz
(1)
Piechota Grażyna
(1)
Plewka Czesław
(1)
Przewoźnik Sylwia
(1)
Ruta Przemysław
(1)
Rzewucka Paulina
(1)
Shklyar Arkady
(1)
Szczupaczyński Jerzy
(1)
Urbańska Magda
(1)
Waloszek Danuta (1947- )
(1)
Wasylewicz Magdalena
(1)
Wereszczyńska Katarzyna
(1)
Wierzchosławska Agnieszka
(1)
Zrałek Maria (1948- )
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(15)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Oświata
(16)
Szkolnictwo
(9)
Nauczyciele
(3)
Kształcenie
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Szkolnictwo wyższe
(2)
Zarządzanie oświatą
(2)
Aktywność fizyczna
(1)
Badania naukowe
(1)
Barwy
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Dostęp do oświaty
(1)
Dyrektor
(1)
Dyscyplina szkolna
(1)
Dziecko w wieku wczesnoszkolnym
(1)
E-learning
(1)
Edukacja europejska
(1)
Edukacja informacyjna
(1)
Edukacja medialna
(1)
Egalitaryzm
(1)
Erasmus (program)
(1)
Fonoholizm
(1)
Hermeneutyka
(1)
Historia wychowania
(1)
Informacja
(1)
Innowacje pedagogiczne
(1)
Inteligencja emocjonalna
(1)
Internet
(1)
Jakość kształcenia
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Komunikacja internetowa
(1)
Komunikacja interpersonalna
(1)
Komunikacja niewerbalna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Komunikacja werbalna
(1)
Komunikacja wizualna
(1)
Konflikt szkolny
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Kryzys edukacji
(1)
Kształcenie nauczycieli
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Leonardo da Vinci (program)
(1)
Marketing
(1)
Mediacja szkolna
(1)
Menedżerowie
(1)
Metoda projektów
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Motywacja uczenia się
(1)
Multimedia
(1)
Młodzi dorośli
(1)
Nauczanie
(1)
Nauczanie na odległość
(1)
Nauczanie początkowe
(1)
Nauczanie zintegrowane
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Poczucie własnej skuteczności
(1)
Pokolenie Z
(1)
Polityka oświatowa
(1)
Poradnictwo zawodowe
(1)
Postawy
(1)
Praca socjalna
(1)
Profilaktyka szkolna
(1)
Przydatność zawodowa
(1)
Radzenie sobie ze stresem
(1)
Rodzice
(1)
Rozwój emocjonalny
(1)
Rozwój psychofizyczny dziecka
(1)
Samokształcenie
(1)
Sektor publiczny
(1)
Socrates (program)
(1)
Sport
(1)
Społeczeństwo
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Studenci
(1)
Terapia uzależnień
(1)
Twórczość dzieci i młodzieży
(1)
Uczniowie
(1)
Unia Europejska
(1)
Uznawalność wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
(1)
Wdzięczność
(1)
Wsparcie edukacyjne
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Współdziałanie
(1)
Wychowanie estetyczne
(1)
Wychowanie przedszkolne
(1)
Wychowanie w rodzinie
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Zawód
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: work
Nowa Sztuka (czasopismo)
(1)
Subject: time
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okolice)
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Rzeszów (woj. podkarpackie)
(1)
Województwo podkarpackie (1999- )
(1)
Węgry
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
21 results Filter
No cover
Book
In basket
1. Ustalenia terminologiczne: Profesjologia; Profesjonalne problemy; Profesjologiczne problemy; Oświata; Zarządzanie oświatą; System. 2. Podstawowe cechy systemu zarządzania: Kryteria podmiotowe i przedmiotowe systemu; Cechy systemu i etapy działania: spójność systemu; Elastyczność struktur; Adekwatność w doborze treści; Powszechność kształcenia; Konsekwentność wymagań; Obiektywność w ocenie; Efektywność społeczna; Sprawność organizacyjna. 3. Profesjologiczne problemy zarządzania: Zarządzanie przez cele; Zarządzanie przez motywowanie; Zarządzanie przez budżet; Zarządzanie przez wyjątki; Zarządzanie rzeczami; Zarządzanie ludźmi; Zarządzanie informacjami; Zarządzanie ocenami. 4. Profesjonalne problemy zarządzania: Osobowe zarządzanie; Poziomy osobowego zarządzania: Zarządzanie naśladowcze; Zarządzanie innowacyjne; Zarządzanie nowatorskie; Zarządzanie twórcze. Podstawowe warunki twórczego zarządzania oświatą: kwalifikacje i kompetencje merytoryczne; Twórcze doświadczanie; Społeczna motywacja; Uzasadniona samodzielność; Uzasadniona niezależność merytoryczna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89709-09-0
1. Szkoła jako system zorganizowany, 2. Strategiczne zarządzanie szkołą, 3. Kulturowa tożsamość szkoły, 4. Styl kierowania, 5. Motywowanie podwładnych, 6. Grupy pracownicze i ich dynamika, 7. Wykorzystanie zespołów zadaniowych w zarządzaniu szkołą, 8. Kierowanie zmianami, 9. Zarządzanie potencjałem kadrowym szkoły
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7417-383-4
Część I: Wiedza jako zasób systemu oświaty. 1. Gospodarka oparta na wiedzy a oświata. 2. Wiedza jako obiekt zarządzania w oświacie. Część II: Instrumenty zarządzania wiedzą w oświacie. 3. Teoretyczne podstawy zarządzania wiedzą. 4. Doskonalenie zawodowe w kontekście zarządzania wiedzą. 5. Tworzenie i ochrona wiedzy w oświacie. 6. Procesy zarządzania wiedzą w oświacie. Część III: Diagnoza i narzędzia zarządzania wiedzą. 7. Zarządzanie wiedzą w polskiej oświacie - prezentacja wyników badań. 8. Narzędzia i rekomendacje służące lepszemu zarządzaniu wiedzą w oświacie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Marketing w szkolnictwie / Hanna Hall. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2007. - 236 s. : rys., tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-7416-756-4
1. Marketingowa koncepcja zarządzania w organizacjach niekomercyjnych. 2. Przedmiot i metody analizy otoczenia i potencjału szkoły. 3. Segmentacja rynku adresatów oferty szkoły i pozycjonowanie szkoły. 4. Kształtowanie kompozycji instrumentów marketingowych. 5. Badania marketingowe w szkołach - proces i metody. 6. Źródła i metody pozyskiwania zasobów.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7441-997-0
1. Założenia menedżeryzmu w oświacie w XXI wieku, 2. Zarządzanie oświatą w warunkach wytycznych Unii Europejskiej, 3. Metodologiczne aspekty teorii organizacji i zarządzanie oświatą w koncepcji menedżerskiej, 4. Podstawowe kryteria klasyfikacji funkcji kierowniczych i ich klasyfikacja we współczesnej literaturze polskiej, 5. Osobowość menedżera oświatowego, 6. Kształcenie menedzerów. Elementy polityki kadrowej w aspekcie założeń Unii Europejskiej, 7. Podstawowe koncepcje zarządzania w oświacie ich zmienność i uwarunkowania na tle współczesnej literatury, 8. Style kierowania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-789-9
1. Funkcjonowanie jednostek oświatowych; 2. Proces decyzyjny; 3. Metoda racjonalizacji podejmowania decyzji w jednostkach oświatowych; 4. Sytuacja decyzyjna dyrektora jednostki oświatowej- studium przypadku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351/354 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60841-64-8
1. Geneza i ewolucja modeli zapewnienia jakości w szkolnictwie wyższym; 2. Wownetrzny system zapewniania jakości kształcenia- przez zapewnienia do zarządzania jakościa w szkole wyższej; 3. Sprawność jako kryterium oceny sytemu zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej; 4. Ocena sprawności systemu zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej- modele, metody i techniki oceny.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.170)
ISBN: 978-83-7204-651-2
1. Ku szkole uczącej, wychowującej, dobrze zorganizowanej - wprowadzenie, 2. Zarządzanie oświatą, 3. Jakość pracy w szkole, 4. Międzynarodowe programy edukacyjne i operacyjne
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (6 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Biblioteka Pedagogiki Pracy / red. nauk. Henryk Bednarczyk ; T.143)
ISBN: 83-7204-571-2
I. Systemy kształcenia, klasyfikacje zawodów i standardy kwalifikacji zawodowych, II. Teoretyczne aspekty jakości, III. Technologie informacyjne w doskonaleniu zarządzania jakością, IV Praktyka zarządzania jakością kształcenia
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Edukacja Dzisiaj / red. nauk. serii Krzysztof Kruszewski ; PWN Wydawanictwo Naukowe)
ISBN: 83-01-14564-1
1.Zmienianie okoliczności, czyli zmiany kontekstowe, 2.Co przeszkadza szkolnym liderom, 3.Powinność morlana na szczeblu szkoły, 4.Poza murami szkoły, 5.Jak dojść do celu. Jednostka a system
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach)
ISBN: 978-83-7601-465-4
Komentarze, pytania i wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego, Naczelnego sądu Administracyjnego i sądów powsechnych: 1 Zakładanie i likwiadacja szkół, 2. Prowadzenie szkół i placówek przez jednostki samorządu terytorialnego, 3.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-66165-68-7
Wstęp; R. 1 Samorząd terytorialny jako podmiot polityki oświatowej: Pojęcie samorządu terytorialnego; Polityka oświatowa jako składowa polityki społecznej; Uwarunkowania polityki oświatowej; Zadania oświatowe jednostki samorządu terytorialnego; Jakość kształcenia i jej determinanty. Perspektywa samorządowa; R. 2 Akredytacje środowiskowe i konkursy jakość w modelu zarządzania publicznego. Studium przypadku Konkurs „Samorządowy Lider Edukacji”: Zarządzanie – wprowadzenie definicyjne; Zarządzanie publiczne w perspektywie teoretycznej; Zarządzanie jakością; Konkursy jakości i ich rola w systemach zarządzania jakością; Rola konkursów jakości w zarządzaniu publicznym jednostki samorządu terytorialnego; Program „Samorządowy Lider Edukacji” jako instrument podnoszenia efektywności zarządzania oświatą na poziomie lokalno-regionalnym; Konkurs „Samorządowy Lider Edukacji” jako instrument marketingu terytorialnego; R. 3 Wnioski z akredytacji w Programie „Samorządowy Lider Edukacji” 2020/2021; Zakończenie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 352/354 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7416-753-X
Wstęp do wyd. 2 i wyd. 3: Wprowadzenie; R.1 Zasady prowadzenia szkół i placówek oświatowych; R.2 Organizacja roku szkolnego; R.3 Kontrole uprawnione; R.4 Dokumentacja organizacji pracy w szkole i placówce oświatowej; R.5 Narzędzia informatyki w organizacji i zarządzaniu szkołą; R.6 Przykładowe dokumenty (wzory).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
ISBN: 83-7416-753-X
Wstęp do wyd. 2 i wyd. 3: Wprowadzenie; R.1 Zasady prowadzenia szkół i placówek oświatowych; R.2 Organizacja roku szkolnego; R.3 Kontrole uprawnione; R.4 Dokumentacja organizacji pracy w szkole i placówce oświatowej; R.5 Narzędzia informatyki w organizacji i zarządzaniu szkołą; R.6 Przykładowe dokumenty (wzory).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
CD
In basket
ISBN: 83-7416-276-7
Wstęp; R.1 Prowadzenie szkół i placówek przez jednostki samorządu terytorialnego; R.2 Organizacja roku szkolnego; R.3 Kontrole uprawnione; R.4 Dokumentacja organizacji pracy w szkole i placówce oświatowej; R.5 Narzędzia informatyki w organizacji i zarządzaniu szkołą; R.6 Przykładowe dokumenty (wzory).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (2 egz.)
Book
In basket
(Komunikacja społeczna w edukacji)
ISBN: 978-83-7611-138-4
Część I: Efektywne zarządzanie wyzwaniem dla zreformowanej szkoły. Kultura organizacji w procesie zarządzania edukacją; Szkoła wobec międzynarodowych tendencji edukacyjnych w perspektywie zarządzania; Efektywność szkoły a autonomia szkoły - w poszukiwaniu zależności; Współbrzmiące kierowanie w szkole wyższej (edukacji) w perspektywie teorii kompetencji i koncepcji F. Schultz von Thuna; Zarządzanie zespołem, kultura organizacji a misja szkoły. Część II: Zarządzanie w placówkach oświatowych. Zarządzanie przez moderację poziomu niezależności pracowników placówek oświatowych; Nauczyciele jako pracownicy wiedzy - konteksty zarządzania zespołem w oparciu o typologię M. Belbina; Standardy kwalifikacji zawodowych i standardy edukacyjne. Pomiędzy misją kształcenia a rynkiem pracy; Pomiar jakości szkoły w opinii nauczycieli. Część III: Kopetencje nauczycieli we współczesnej szkole. Komunikacja społeczna jako warunek skutecznego zarządzania; Kompetencje komunikacyjne i dydaktyczne nauczyciela w modelu szkoły zarządzającej wiedzą; Kopetencje komunikacyjne nauczyciela a konstruowanie wiedzy dziecka; Kompetencje szkolnego doradcy zawodowego dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej; Neokompetencje informacyjne nauczyciela w zakresie komunikowania się za pomocą sieci Internet z uczniami, rodzicami i innymi podmiotami edukacji; Nauczanie etykiety a jej uzasadnienie. Uwagi o konieczności jej edukacji. Część IV: Osobowość i autorytet nauczyciela a jego komunikacja z uczniami. Ryzyko, czas i zysk symboliczny o pozyskaniu, wyzyskaniu i odzyskaniu kapitału kulturowego człowieka; Wybrane osobowościowe uwarunkowania efektywności zawodowej nauczycieli; Pożądana osobowość wychowawcy w zakresie komunikacji; Między autorytetem a tożsamością zawodową nauczycieli; Dialog empatyczny jako forma budowania autorytetu; Poziom autorytaryzmu nauczycieli wychowania fizycznego a struktura komunikacji dydaktycznej; Samoprzywództwo nauczyciela i ucznia. Najważniejsze umiejętności samoprzywództwa. Część V: Negocjacje jako ważny obszar komunikacji społecznej. Problemy edukacyjne - niewyczerpana przestrzeń negocjacji; Strategie proksemiczne w negocjacjach; Style rozwiązywania konfliktów w świetle teorii i praktyki kierowania; Style zachowania się dyrektorów szkół w sytuacjach konfliktowych; Między dyskusją a erystycznm sporem. Rozważania o nauczaniu komunikacji uczniów podczas lekcji. Część VI: Kompetencje nauczycieli akademickich wobec wyzwań współczesności. Kompetencje pracowników naukowo-dydaktycznych; Kompetencje komunikacyjne w systemie umiejętności nauczyciela akademickiego; Rozwój kompetencji pracowniczych nauczycieli akademickich na przykładzie Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kilka uwag o kompetencjach komunikacyjnych nauczycieli (w opiniach studentów); Wybrane kompetencje miękkie przyszłych absolwentów studiów w świetle wymagań pracodawców. Część VI: W trosce o jakość szkół wyższych. Ewaluacja osiągnięć nauczycieli akademickich na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ według systemu EON; SIS - koncepcja prowadzenia dydaktyki akademickiej - założenia i przesłanki metodologiczne; SIS - koncepcja prowadzenia dydaktyki akademickiej - metody i techniki szczegółowe; Możliwości zwiększania kapitału społecznego w relacjach nauczyciela akademickiego ze studentami; Autoedukacja studentów w kontekście relacji nauczyciel akademicki 0 student.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2479-9
1. Zróżnicowanie społeczne a edukacja, 2. Rola i znaczenie decentralizacji zarządzania dla oświaty wiejskiej i małomiasteczkowej, 3. Reformy edukacji a SNE, 4. Nauczyciele wobec społecznych nierówności edukacyjnych, 5. Polityka oświatowa samorządów terytorialnych w kontekście SNE, 6. Efekty edukacyjne uczniów z badanych gmin w kontekście SNE, 7. Oświatowe sukacsy i porażki badanych gmin w zakresie poprawy szans edukacyjnych uczniów, 8. Propozycja modelu zarządzania zdecentralizowaną oświatą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89817-40-3
Wprowadzenie; R.1 Uniwersytet od korporacji do instytucji; R.2 "Wieża z kości słoniowej" - model idealny autonomii uniwersyteckiej; R.3 Od mecenatu do polityki wobec szkolnictwa wyższego; R.4 Legislacja i nadzór; R.5 Polityka finansowa; R.6 Formułowanie zasad polityki personalnej; R.7 Od biurokracji do przedsiębiorstwa - poszukiwanie nowego modelu uniwersytetu; R.8 Uniwersytet przyszłości - perspektywy polityki wobec uniwersytetów; Zakończenie. Rekomendacje dla polskiej polityki wobec uniwersytetów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-0297-5
1. Komunikowanie się w kryzysie: Komunikowanie się wobec rozwoju mediów; Definicje i klasyfikacja sytuacji kryzysowych; Wystąpienie kryzysu w organizacji- kryzys w mediach; Przebieg sytuacji kryzysowej w szkole; Komunikacja niewerbalna; Narzędzia w komunikowaniu kryzysowym; Podsumowanie; 2. Relacje z mediami w praktyce: Zarządzanie relacjami medialnymi w szkołach publicznych na przykładzie katowickich szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół specjalnych; 3. Przyczyny kryzysów w praktyce: Agresja w szkole; Segregacja w szkole; Komunikacja międzykulturowa w szkole; Narkotyki i alkohol w szkole
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again