Form of Work
Książki
(58)
Status
only on-site
(47)
available
(21)
Branch
Wypożyczalnia
(21)
Czytelnia
(47)
Author
Gawroński Krzysztof
(4)
Frąckiewicz Lucyna
(3)
Stefan Arkadiusz
(3)
Kurzyna-Chmiel Danuta
(2)
Pawelski Leszek
(2)
Piwowarski Rafał
(2)
Szymański Mirosław J
(2)
Urbanek Bogdan
(2)
Bogaj Andrzej
(1)
Boni Michał
(1)
Błaszczyk Klaudia
(1)
Chłopecki Jerzy
(1)
Denek Kazimierz (1932-2016)
(1)
Dolata Roman
(1)
Domagała-Kręcioch Agnieszka
(1)
Dziemianowicz Mirosława
(1)
Flajszok Iwona
(1)
Frączkiewicz-Wronka Aldona
(1)
Fuszara Małgorzata
(1)
Gajdzica Anna
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Gołębniak Bogusława Dorota
(1)
Guzy-Steinke Halina
(1)
Górnikowska-Zwolak Elżbieta
(1)
Hałaburda Dorota A
(1)
Herbst Mikołaj
(1)
Herczyński Jan
(1)
Jasiński Zenon
(1)
Jedlewska Barbara
(1)
Jonkisz Julian
(1)
Karcz Eugenia
(1)
Karpińska Anna
(1)
Kmieciak Robert
(1)
Kocór Maria
(1)
Komorowska Hanna
(1)
Konarzewski Krzysztof
(1)
Kowal Stanisław
(1)
Kołaczek Bożena
(1)
Kubiszyn Marta
(1)
Kwaśnica Robert
(1)
Kwiatkowska Henryka
(1)
Kwiecińska Roma
(1)
Lackowski Jerzy
(1)
Levitas Anthony
(1)
Lewandowski Marek
(1)
Lewowicki Tadeusz
(1)
Lubińska Teresa
(1)
Marody Mirosława
(1)
Marzec Danuta Krystyna
(1)
Michna Anna
(1)
Miłek Marian
(1)
Męczyńska Anna
(1)
Ochmański Marian
(1)
Orczyk Józef
(1)
Pająk Kazimierz
(1)
Paszczyński Stanisław
(1)
Pielecki Andrzej
(1)
Pomianek Tadeusz
(1)
Radziewicz-Winnicki Andrzej (1945- )
(1)
Schneider Małgorzata
(1)
Smyczek Leon
(1)
Sokołowska-Dzioba Teresa
(1)
Solarczyk-Ambrozik Ewa
(1)
Strutyńska Elżbieta
(1)
Szafraniec Krystyna
(1)
Szomburg Jan
(1)
Szybisz Maria
(1)
Szymańska Maria
(1)
Waloszek Danuta
(1)
Wilk Teresa
(1)
Zbieranek Piotr
(1)
Ćwikliński Andrzej
(1)
Ładyżyńska Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(47)
1990 - 1999
(2)
Country
Poland
(58)
Language
Polish
(58)
Subject
Oświata
(46)
Szkolnictwo
(20)
Nauczyciele
(12)
Kształcenie
(5)
Samorząd terytorialny
(5)
Uczniowie
(5)
Bezrobocie
(3)
Budżety terenowe
(3)
Dostęp do oświaty
(3)
Pedagogika
(3)
Szkolnictwo wyższe
(3)
Wychowanie
(3)
Finanse publiczne
(2)
Gimnazja
(2)
Młodzież
(2)
Nauczanie
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Nauczanie zintegrowane
(2)
Nierówności społeczne
(2)
Oświata dorosłych
(2)
Polityka społeczna
(2)
Polska
(2)
Postawy
(2)
Praca kulturalno-oświatowa
(2)
Rodzina
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Szkolnictwo ogólnokształcące
(2)
Służba zdrowia
(2)
Ubezpieczenia społeczne
(2)
Uczniowie gimnazjów
(2)
Wychowanie przedszkolne
(2)
Zdrowie publiczne
(2)
Administracja
(1)
Budżet państwowy
(1)
Decentralizacja (adm.)
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko niepełnosprawne
(1)
Edukacja
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja teatralna
(1)
Emerytura
(1)
Feminizm
(1)
Gerontologia
(1)
Instytucje nonprofit
(1)
Interakcja wychowawcza
(1)
Języki
(1)
Katowice (woj. śląskie)
(1)
Kobieta
(1)
Kraków (woj. małopolskie ; okręg)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kultura
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej (Rybnik)
(1)
Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich (Rybnik)
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Ludność
(1)
Ludzie starzy
(1)
Mieszkania
(1)
Młodzież szkolna
(1)
Nauczyciele języków
(1)
Nauczyciele nauczania początkowego
(1)
Nauczyciele przedszkoli
(1)
Niedostosowanie społeczne
(1)
Niepowodzenia szkolne
(1)
Opieka społeczna
(1)
Oswiata
(1)
Oświata - polityka
(1)
Parlament
(1)
Pedagogika kultury
(1)
Pedagogika porównawcza
(1)
Pedagogika społeczna
(1)
Polityka
(1)
Polska a Unia Europejska
(1)
Popularyzacja wiedzy
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Praca
(1)
Praca pozalekcyjna
(1)
Programy autorskie (pedagog.)
(1)
Przemoc w szkole
(1)
Przestępczość
(1)
Prześladowanie w miejscu pracy
(1)
Płeć
(1)
Referendum lokalne
(1)
Rodzice
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Ruchy społeczne
(1)
Rybnik (woj. śląskie)
(1)
Rynek pracy
(1)
Równouprawnienie płci
(1)
Samorząd gminny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Selekcja szkolna
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Starzenie się
(1)
Studenci
(1)
Szkolnictwo niepubliczne
(1)
Szkolnictwo podstawowe
(1)
Subject: time
1989-
(21)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Mazowieckie, województwo (od 1999)
(1)
Warszawa (okręg)
(1)
Śląsk, Górny
(1)
Śląskie, województwo (od 1999)
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
58 results Filter
No cover
Book
In basket
(Monografie Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych ; Nr 5)
ISBN: 978-83-925552-3-0
1. Dydaktyka jest najważniejsza; 2. Wychować dla przyszłości; 3. Nauczycielska rzeczywistość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 129)
ISBN: 83-232-1596-0
1. Radykalne przemiany świata społecznego edukacyjnym wyzwaniem. 2. Integracyjne działania edukacyjne Unii Europejskiej a zmiany w polskiej oświacie. 3. Zmiany systemu edukacyjnego w Polsce na tle przemian społeczno-ustrojowych. 4. Edukacyjne konteksty globalizacji, integracji europejskiej oraz polskiej zmiany systemowej w opiniach studentów studiów pedagogicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; Nr 119)
ISBN: 83-232-1368-2
1.Przemiany współczesnego świata - globalne wywania ed ukacyjne, 2.Oświata dorosłych jako czynnik rozwoju re gionalnego i lokalnego, 3.Rola oświaty dorosłych w ksz tałtowaniu kompetencji do aktywnego obywatelstwa, 4.Po stawy studentów wobec aktywnego obywatelstwa - indywid ualne strategie działań w sytuacji zmiany społecznej, 5.Dorosły jako uczeń - zmian społęczna a szanse i bari ery uczestnictwa w oświacie dorosłych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7204-925-4
Zawiera: I.Podstawy procesu reformowania systemu oświaty: Współczesne kierunki pedagogiczne i ich implikacje dla edukacji szkolnej; Antropologiczne podstawy systemu oświaty; Kierunki modernizacji i wzmacniania systemu oświaty w świetle programu operacyjnego „kapitał ludzki”; Współczesne koncepcje zaburzeń w zachowaniu młodzieży - geneza, typologia i zasady profilaktyki; Idee reform oświatowych w Polsce w XX wieku;. II.Zadania i priorytety polityki oświatowej: Współczesne wyzwania edukacyjne a polityka oświatowa; Edukacja obywatelska z perspektywy Rady Europy i Unii Europejskiej; Szanse i bariery polityki światowej w środowisku lokalnym. III.O wyższą jakość pracy szkoły ogólnokształcącej: Nie zatrzymujmy się, idźmy dalej - jeszcze o edukacji przedszkolnej; Społeczny obraz współczesnej szkoły w Polsce; Efektywność edukacji matematyczno-przyrodniczej w kontekście egzaminów zewnętrznych; Efektywność edukacji polonistycznej w kontekście egzaminu zewnętrznego; Edukacja artystyczna - problemy i dylematy przemian; Edukacja dla bezpieczeństwa - wymagania współczesności; O potrzebie funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce; Przemoc w gimnazjum i możliwości jej zapobiegania; Ukryty program szkoły jako wyzwanie edukacyjne. IV.Rynek pracy a kierunki przemian edukacji zawodowej: Przyszłość kształcenia zawodowego w Polsce; Wybrane problemy standaryzacji ustawicznej edukacji zawodowej; Kształcenie zawodowe w socjoekonomicznym modelu rozwoju człowieka; Poradnictwo i doradztwo zawodowe w świetle potrzeb rynku pracy; Sukces życiowy w świadomości młodzieży województwa świętokrzyskiego; Kształcenie dorosłych - ciągłość i zmiana. V.Sta i perspektywy edukacji nauczycielskiej: Jacy są i jak uczą nauczyciele - perspektywa międzynarodowa; Kierunki zmian w kształceniu nauczycieli wobec potrzeb edukacyjnych Unii Europejskiej; Nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole - dialog czy monolog; Sens wychowania do wartości w świadomości studentów uczelni wyższych kierunków nauczycielskich. VI.Rodzina a szkoła: Rodzina jako podmiot współczesnej edukacji; Problemy wychowawcze a możliwości ich rozwiązywania; Rola edukacji szkolnej w kształtowaniu świadomości rodzinnej uczniów jako przyszłych rodziców. VII.Cyberprzestrzeń a zagrożenia współczesnej młodzieży: Niebezpieczeństwa świata wirtualnego; Uzależnienie młodzieży od gier komputerowych; Patologie społeczne w sieci. Zagrożenia narkotyków i dopalaczy; Człowieka wobec robotów przyszłości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7088-213-1
Zawiera: Power and ideology in education: the place of tradition in social change; Necessity for reforming the content of education as an element of democratization of Polish educational system; Obstacles and barriers to democratic educational transformations in Poland after 1989 and their main determinants; Approaching barriers in education introduction; Educational egalitarianism and social changes in Poland; Polish educational system in the period of social transformation; The teacher - educator in the integrated Europe; Educational changes in Poland - the basic and real facts of traditional continuity; On certain implications of economic transformations in the context of anticipating changes in education; Changes in Polish schools in the range of content and technique of education, 1989-1996; Citizen personality model in Poland at the time a transformation; Upper Silesia: regional policy of restructuring learning without limits and a praise of the new individualism; The consequences of social cultural and educational to rural and local communities; Youth and modernization and modern times; Fundamental values in the process of education at the time of system transformation; On the way to subjectivity for the pupils in Polish school; Teachers in the challenging face of contemporary democracy and world values; Tolerance and affiliation to a social group; The dilemmas of changes in handing down educational values; Equality of educational opportunities – assumptions and reality; Selected problems of educational awareness; Thinking about education – monocentric nostalgia and symptoms of pluralism; Possibilities of change id educating the youngest pupils; Problems of poverty versus man’s needs in a democratic society; The leisure of the poor and democracy; Changes in specialistic training of wardens; The teacher’s psycho-pedagogical skills in the preventive treatment of addictions; The history of Lowes Silesia an incentive for the educational activity of the regional movement political system in Poland; Social factors of risk and the state of health of Polish society; Contents and directions of development of the Polish educational system; state and private (alternative) schooling in post-communist Poland – comparative analysis; Transformation of the educational system in Poland; School education in the socially changed political system in Poland; Educational democratization in Poland – change, progress and European integration; Drama as a creative educational proposal in the period of system transformation in Poland; Integrated classes in the educational system; Conclusions.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN: 83-87890-60-X
1.Cele, funkcje i zasady edukacji we wspólczesnych społeczeństwach, 2.Aspiracje edukacyjne społeczeństwa polskiego, 3.Dziedziczenie pozycji społecznej-zmiany międzypokoleniowe w Polsce. Dostęp do kształćenia według pochodzenia społecznego, 4.Dostęp dzieci i młodzieży do poszczególnych szczebli edukacji, 5.Wydatki rodziny na kształcenie młodego pokolenia w Polsce. Bariery materialne i pozamaterialne dostępu do edukacji, 6.Skala pomocy państwa dla uczącej się młodzieży w Polsce, 7.Dostępność do edukacji w krajach europy środkowo-wschodniej i w krajach Unii Europejskiej w świetle statystyki, 8.Uwarunkowania rodzinne i pozarodzinne dostępu do edukacji w krajach transformacji systemowej, 9.Instrumenty wyrównywania szans młodzeży w dostępie do edukacji, 10.Nakłady publiczne i prywatne na edukację w Polsce oraz w krajach UE i Europy Środkowo-Wschodniej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-78925-72-1
Część I. Uwarunkowania 1. Uwarunkowania demograficzne 2. Sieć szkolna - lokalizacja i zasięg szkół 3. Finansowanie oświaty 4. Wydatki, nakłady i potrzeby inwestycyjne w oświacie Część II. Funkcjonowanie i rezultaty 6. Udział oświaty w kształtowaniu różnic przestrzennych 7 Dostęp do edukacji 8. Szkolnictwo niepubliczne 9. Niektóre charakterystyki gimnazjów 10. Badanie osiągnięć szkolnych uczniów 11. Osiągnięcie szkolne w świetle wyników badań własnych 12. Rola wskaźników edukacyjnych w badaniach i polityce oświatowej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wolność i Solidarność ; nr 22.)
ISBN: 978-83-7615-051-2
1. Teraźniejszość- diagnoza sytuacja i jej uwarunkowania: Polityka edukacyjna unii Europejskiej wobec wyzwań współczesności; Reformatorskie sukcesy i porażki w dziedzinie edukacji szkolnej; Edukacja polska wobec przełomów i wyzwań. Reformy w świecie pozorów; Uwarunkowania rozwoju edukacji w Polsce; O potrzebie uspołecznienia polskiej szkoły, czyli o niedokończonej zmianie oświatowej; Czy polska szkoła jest przystosowania do działania w stanie niekończących się reform?; Dlaczego szkoła działa tak jak działa?; Triada niedopasowania. O misji polskiej szkoły; Krok w kierunku nauczycielskiej i uczniowskiej autonomii; Czy współczesna szkoła uczy przyswajania i przezywania wartości?; Podmiotowość w edukacji. Edukacja do podmiotowości; 2. Zmiana- projekty i mechanizmy: Podmiotowy wymiar rozwoju człowieka, społeczeństwa i gospodarki; Szkoła bierności? Czy szkoła może pomóc budować postawy przedsiębiorcze i innowacyjne; Wartość edukacji w świetle raportów minionego i obecnego stulecia; Program- podręcznik-nauczyciel. Jędrzejewicz potrzebny od zaraz@; Stabilny stołek oświatowy; Pieniądze to nie wszystko; Odpowiedzialność i otwartość w edukacji dla rozwoju; Koniec szkoły?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2452)
ISBN: 83-226-1576-0
1. Reforma jako zmiana społeczna i edukacyjna, 2. Kształcenie zintegrowane, 3. Nauczyciel w reformowanej szkole, 4. Zagadnienia metodologiczne badań, 5. Sposób przygotowania i wprowadzenie reformy oświaty, 6. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wobec prowadzonych zmian, 7. Realizacja kształcenia zintegrowanego, 8. Zmiany i ocena zmian wprowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego w ciągu trzech lat od momentu rozpoczęcia wdrażania reformy
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Komunikacja społeczna w edukacji)
ISBN: 978-83-7441-656-6
1. Miejsce i funkcje szkoły podstawowej w systemie oświaty: Pojęcie szkoły podstawowej i jej miejsce w systemie oświaty; Zmiany strukturalne; Funkcje szkoły podstawowej. 2. Szkoła wobec wpływów społeczno-politycznych: Kształtowanie się nowego systemu oświaty po II wojnie światowej; Funkcje i zadania szkoły w PRL; Zmiany w systemie oświaty po roku 1989. 3. Realizacja reformy w świetle dokumentów: Zakładane zadania reformy oświatowej; Reforma strukturalna; Zarządzanie, finansowanie i nadzorowanie systemu edukacji w nowej strukturze ustroju szkolnego; Reforma programowa; system oceniania - egzaminy państwowe; Reforma kadrowa. 4. Trzy szkoły - trzy oblicza zmian: Szkoła w zróżnicowanym osiedlu miejskim; Szkoła śródmiejska; Szkoła w społeczności peryferyjnej miasta
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88067-98-2
Zawiera: Zmieniający się świat - konieczność innej edukacji: Szkic do dziejów metodologii pedagogiki; Tendencje rozwoju europejskiej współpracy w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego; Sens i istotne aspekty wychowania personalistycznego - jako drogi rozwoju osoby; O pojęciu i konieczności wychowania jako sztuki ekspresji dramatycznej; Intelektualność kwalifikacji zawodowych nauczyciela; Edukacyjne konsekwencje rozwoju środków informatycznych; społeczeństwo informacyjne - porozumiewanie się w zmieniającym się świecie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7611-101-8
Cz. I. W poszukiwaniu specyfiki zachowań społecznych młodzieży: 1. Potencjał młodzieżowego buntu- uwarunkowania i funkcje społeczne; 2. Pokolenia młodzieży polskiej w badaniach ilościowych- tropy i rozczarowania socjologa; 3. Glossy do ankiet: bluzgi; 4. Ustanawianie wiedzy o młodzieży. Metanarracje w europejskiej socjologii młodzieży; 5. Semiologiczna analiza treści perswazyjnych w prasie młodzieżowej; 6. Prostytucja nieletnich w świetle badań pracowników instytucji pomocy na Dolnym Śląsku; 7. Gimnazjaliści wobec własnej przyszłości. Różnice i podobieństwa z perspektywy strategii społecznego uczestnictwa; 8. Postawy młodzieży wobec wybranych kategorii osób marginalizowanych. Na tle innych reprezentantów wiekowych; 9. Badania nad młodzieżą w socjologii Śląska Opolskiego; 10. Zaangażowanie a neutralność- postawy obywatelskie młodzieży. W poszukiwaniu pola badawczego; Cz. II. Edukacja w dziurawych reformach: 1. Krajobraz po reformie. Opinie nauczycieli na temat reformy edukacji z 1999 roku; 2. Segmentacja społeczna na wyjściu ze szkoły średniej; 3. Między parafią a szkoła- edukacja religijna w procesie przemian; 4. Kompetencje intelektualne i emocjonalne studentów; 6. Między edukacja a rynkiem pracy. Praktyka doradztwa zawodowego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7338-262-6
1. Oświata w warunkach przemian społecznych w Polsce. 2. Proces wdrażania zmian edukacyjnych oraz ich uwarunkowania. 3. Postawy współczesnych nauczycieli wobec funkcjonowania szkoły. 4. Nauczyciele wobec zmian edukacyjnych w Polsce po 1989 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87658-65-0
Czy jest dzisiaj możliwy uniwersytet?; Co z tą edukacją? NIe do końca subiektywna analiza stanu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego; Wykorzystanie technologii informatycznych do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku edukacyjnym - wybrane problemy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 378 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-7383-355-5
1.Jakość oświaty i standardy oświatowe; 2. Finansowanie oświaty w wybranych krajach Europy; 3. Dochody i wydatki oświatowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; 4. Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej; 5. Wynagrodzenia nauczycieli a finansowanie edukacji w Polsce; 6. Przejrzystość zarządzania oświatą na poziomie lokalnym; Profile polityki oświatowej wybranych samorządów
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-233-2479-9
1. Zróżnicowanie społeczne a edukacja, 2. Rola i znaczenie decentralizacji zarządzania dla oświaty wiejskiej i małomiasteczkowej, 3. Reformy edukacji a SNE, 4. Nauczyciele wobec społecznych nierówności edukacyjnych, 5. Polityka oświatowa samorządów terytorialnych w kontekście SNE, 6. Efekty edukacyjne uczniów z badanych gmin w kontekście SNE, 7. Oświatowe sukacsy i porażki badanych gmin w zakresie poprawy szans edukacyjnych uczniów, 8. Propozycja modelu zarządzania zdecentralizowaną oświatą
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach)
ISBN: 978-83-7601-465-4
Komentarze, pytania i wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Sądu Najwyższego, Naczelnego sądu Administracyjnego i sądów powsechnych: 1 Zakładanie i likwiadacja szkół, 2. Prowadzenie szkół i placówek przez jednostki samorządu terytorialnego, 3.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Wpływ planowania na efektywność zmian w systemie oświaty / Maria Szymańska. - Warszawa : Difin, 2010. - 176 s. : rys.; tab.; wykr. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7641-260-3
1. Planowanie rozwoju szkoły jako czynnik zmian w oświacie: Znaczenie problematyki zmiany w oświacie- krytyczny przegląd wybranej literatury przedmioty; 2. Reforma systemu edukacji w Polsce jako przykład zmiany w oświacie: Historia organizacji oświaty w Polsce. Ekonomiczne aspekty zmiany w systemie zarządzania oświatą; Koncepcja zmian w polskim systemie edukacji w okresie transformacji a wyzwania dla polskiego systemu edukacji; Istota transformacji programowej w Polsce a kryteria jakości pracy szkoły; Zmiany strukturalne systemu kształcenia; Planowanie rozwoju szkoły przez dyrektora gimnazjum; 3. Metodologiczne podstawy badań własnych: Cele badań, problemy badawcze, hipotezy oraz teren badań; Identyfikacja oraz operacjonalizacja zmiennych; Metoda, techniki i narzędzia zastosowane w badaniach; 4. Wyniki badań empirycznych: Aspekty społeczno-pedagogiczne w planowaniu rozwoju szkoły; programy rozwoju szkoły- gimnazjum w świetle analizy ilościowo-jakościowej; Planowanie a warunki pracy szkół; 5. Podsumowanie wyników badań oraz wnioski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again