Form of Work
Książki
(8)
Status
only on-site
(5)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(5)
Author
Baraniewicz Danuta
(1)
Buliński Leszek
(1)
Chodkowska Maria
(1)
Cierpiałowska Tamara
(1)
Durka Grażyna
(1)
Kazanowski Zdzisław
(1)
Plak Joanna
(1)
Ćwirynkało Katarzyna
(1)
Červinková Hana
(1)
Year
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(5)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Niepełnosprawni
(4)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
Integracja społeczna
(2)
Kształcenie integracyjne
(2)
Animatorzy kultury
(1)
Aspiracje
(1)
Bajkoterapia
(1)
Dyskryminacja chorych i niepełnosprawnych
(1)
Hipoterapia
(1)
Klasa szkolna (socjol.)
(1)
Liderzy lokalni
(1)
Ludzie starzy
(1)
Nauczyciele
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Opieka społeczna
(1)
Podmiotowość
(1)
Pomorskie, województwo (od 1999)
(1)
Postawy
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Rehabilitacja zawodowa
(1)
Socjologia
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Studenci niepełnosprawni
(1)
Szkolnictwo wyższe
(1)
Uczniowie szkół podstawowych
(1)
Uczniowie szkół specjalnych
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Subject: time
2001-0
(6)
Subject: place
Dolnośląskie, województwo
(1)
8 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Nr 523)
ISBN: 978-83-7271-532-6
1. Kształcenie młodzieży z niepełnosprawnością na poziomie wyższym: 2. Wielość perspektyw funkcjonowania psychospołecznego studentów z niepełnosprawnością; 3. Swoiste problemy psychospołeczne i edukacyjne studentów; 4. Metodologiczne podstawy badań; 5. Motywy podjęcia studiów przez młodzież z niepełnosprawnością w świetle analizy wyników badań własnych; 6. Wybrane aspekty funkcjonowania edukacyjnego studentów z niepełnosprawnością w świetle wyników badań własnych; 7. Wybrane aspekty funkcjonowania psychospołecznego studentów z niepełnosprawnością w świetle wyników badań własnych; 8. Perspektywy pracy zawodowej w opiniach badanych studentów; 9. Współzależności między obszarami badawczymi; 10. Podsumowanie i postulaty dla praktyki
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-45-9
1. Percepcja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i bariery ich aktywności: Percepcja osób niepełnosprawnych; Bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych; Ochrona praw pacjenta z niepełnosprawnością- współczesne uwarunkowania i możliwości realizacji; 2. Rozwiązania identyfikowane na rynku pracy i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych: Rynek pracy jako czynnik determinujący dostęp osób niepełnosprawnych do zatrudnienia najemnego; Wsparcie osób z niepełno sprawnościami w poszukiwaniu i utrzymywaniu się w zatrudnieniu poprzez usługi rynku pracy; Zatrudnienie wspomagane- specjalna forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; Biografie zawodowe osób niepełnosprawnych- dysfunkcje instytucjonalnego wsparcia; Usługi społeczne i aktywizacja studentów z niepełnosprawnością na przykładzie działań podejmowanych na Uniwersytecie Zielonogórskim; Wykorzystanie nowoczesnej techniki w kompensacji niepełnosprawności; Osoby głuchoniewidome i działania Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym; Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych w środowisku wiejskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89163-63-9
1.Niepełnosprawność intelektualna; 2. Funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia; 3. Autonomia osób z lekką niepełnosprawnością intelektualna; 4. Podmiotowość osób z lekką niepełnosprawnością intelektualna; 5. Metodologia badań; 6. Teren, organizacja badań i charakterystyka badanych osób; 7. Autonomiczne funkcjonowanie uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej; 8. Podmiotowość w interakcjach z uczniami z lekka niepełnosprawnością intelektualna; 9. Funkcjonowanie społeczne uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualna; 10. Poczucie autonomii i podmiotowość uczniów z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej z ich funkcjonowanie społeczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 97883-7611-337-1
1. Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej krajów należących do Unii Europejskiej; 2. Polski obraz niepełnosprawności w polityce społecznej: wybrane aspekty; 3. Integracja społeczna jako cel polityki wobec osób niepełnosprawnych: aktualność i perspektywy; 4. Poziom władzy w realizacji celów polityki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych; 5. Monitoring realizacji zadań: ocena danych w kontekście realizacji mechanizmów integracji społecznej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Nr 520)
ISBN: 978-83-7271-527-2
1. Społeczna integracja osób z niepełnosprawnością; 2. Klasa szkolna jako grupa społeczna i rówieśnicza; 3. Akceptacja dziecka w środowisku rodzinnym i szkolnym oraz jej uwarunkowania; 4. Metodologia badań własnych; 5. Uwarunkowania indywidualne i ich znaczenie dla akceptacji ucznia w klasie integracyjnej; 6. Uwarunkowania rodzinne i ich wpływ na akceptacje ucznia klasy integracyjnej; 7. Uwarunkowania szkolne i ich znaczenie dla akceptacji ucznia w klasie integracyjnej; 8. Synteza wyników badań; 9. Postulaty dla praktyki pedagogicznej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-227-2648-8
1. Zakres i wyniki badań nad podstawami wobec osób niepełenosprawnych i ich integracji, 2. Uwarunkowania postaw wobec osób niepelnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem postaw nauczycieli wobec uczniów niepełnosprawnych i ich integracji, 3. Nasilenie i korelaty postaw nauczycieli wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych w świelte wyników badań własnych. 4. Stosunek nauczycieli dla założeń edukacji integracyjnej i ich realizacji w procesie dydaktyczno-wychowawczym w świelte wyników badań, 5. Korzyści i zagrożenia edukacji integracyjnej w opiniach badanych nauczycieli - wyniki badań własnych, 6. Postawy nauczycieli w kontekscie wielozakresowości edukacji integracyjnej - wyniki badań własnych, 7. Idealizm w orienatacji zawodowej nauczycieli a ich stosunek do edukacji integracyjenj, 8. Problemy diagnozowania postaw nauczycieli wobec integracji szkolenj - charakter trudności i propozycje ich rozwiązania
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-837587-424-2
Wartościujący wymiar przestrzeni społecznej; Podstawowe podejścia metodyczne stosowania w badaniach wartości etnicznych; Uczeń w środowisku wielokulturowym; Codzienność jako kategoria opisu rzeczywistości; Po co komu rodzina? Miniprzyczynek do maxidyskusji; Nowe wymiary pracy socjalnej z rodzina; Wpływ rodziny na system (anty)wartości współczesnej młodzieży; Przemoc wobec dziecka w rodzinie; W poszukiwaniu nowych kategorii pedagogicznych - mariaż zdrowia i radości życia; Współczesna edukacja zdrowotna. Kontrowersje i wyzwania; Podmiotowe obszary jakości życia ludzi znajdujących się w różnej sytuacji życiowej; Senior i jego wsparcie we współczesnej konfiguracji międzypokoleniowej; Przyszli tancerze baletowi. Cechy osobowości i ich korelacja z sukcesem zawodowym; Rozumienie realnie przeżytych doświadczeń przez ofiary przemocy; Wybuchy agresji oraz samoocena; Rola komputera w życiu, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością na przykładzie przewlekle chorych; Wpływ rehabilitacji ruchowej, a w szczególności hipoterapii (i terapeutycznej jazdy konnej) na człowieka niepełnosprawnego fizycznie i umysłowo; Bajkoterapia jako metoda wspomagająca rozwój dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych; Zagrożenia kryminalne w percepcji osób bezdomnych; Wizja dzielnicowego w perspektywie kształtowania poczucia bezpieczeństwa w społecznej lokalności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-926224-5-1
Część I; Badania jako narzędzie zmiany społecznej: aktywizacja młodzieży w społecznych działaniach na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych; Nie ma barier, są tylko opory; Niewidoczne bariery; Podróż edukacyjna; Każdy inny - wszyscy równi; Mieszkańcy Ząbkowic - z sobą czy obok siebie?; Dwie grupy a to samo miejsce. Warsztaty terapii zajęciowej jako etap przejściowy między szkołą a pracą; Jak przetarłem szlak; A ty, kim dla mnie mógłbyś być?; I co po liceum? Przepaść?; Szkolna integracja w powiecie jaworskim Część II; Sytuacja osób niepełnosprawnych w systemie edukacji: kapitał społeczny i działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again