Form of Work
Książki
(52)
Czasopisma
(1)
Status
only on-site
(47)
available
(29)
Branch
Wypożyczalnia
(29)
Czytelnia
(47)
Author
Urban Bronisław
(4)
Bałandynowicz Andrzej
(2)
Hołyst Brunon (1930- )
(2)
Jaworska Anetta
(2)
Opora Robert
(2)
Paszkiewicz Aneta
(2)
Prokosz Małgorzata
(2)
Pytka Lesław
(2)
Stankowski Adam
(2)
Andrzejewski Marek (1959- )
(1)
Basaj Agnieszka
(1)
Breska Radosław
(1)
Burczyk Irena
(1)
Cekiera Czesław
(1)
Chrzanowska Iwona
(1)
Ciechanowska Dorota
(1)
Cieślik Elżbieta
(1)
Deptuła Maria
(1)
Domagała-Kręcioch Agnieszka
(1)
Gindrich Piotr
(1)
Grabowska Tatiana
(1)
Grzegołowska-Klarkowska Helena
(1)
Gulla Bożena
(1)
Hillenbrand Clemens
(1)
Ilnicka Renata Małgorzata
(1)
Jakubowicz-Bryx Anna
(1)
Jastrząb Jadwiga
(1)
Jezierska Joanna
(1)
Jóźwiak Justyna
(1)
Jędrzejewski Marek
(1)
Kalinowski Marian
(1)
Kamińska Aleksandra (1976- )
(1)
Kopsztejn Maria
(1)
Kowalczyk-Jamnicka Małgorzata
(1)
Kowalska Dorota ( pedagogika)
(1)
Kozaczuk Franciszek
(1)
Krans Michał
(1)
Kuchynska Irina Oleksiiwna
(1)
Lepalczyk Irena
(1)
Lorenc Joanna
(1)
Matusek Beata (1975- )
(1)
Mazurek Krzysztof
(1)
McWhirter Anna M
(1)
McWhirter Benedict T
(1)
McWhirter Ellen Hawley
(1)
McWhirter Jeffries J
(1)
Niewiadomska Iwona
(1)
Osik Danuta
(1)
Ożańska-Ponikwia Katarzyna
(1)
Paradowski Mariusz
(1)
Paszkiewicz Angelika
(1)
Piechowicz Małgorzata
(1)
Pilch Tadeusz
(1)
Radochoński Mieczysław
(1)
Rejzner Andrzej
(1)
Rosiński Dariusz
(1)
Różańska-Kowal Joanna
(1)
Sakowicz Tadeusz
(1)
Siemionow Justyna
(1)
Skibska Joanna
(1)
Stanik Jan M
(1)
Strykowska Justyna
(1)
Strzelczyk-Raduli Urszula
(1)
Sztobryn Sławomir
(1)
Szymański Andrzej
(1)
Sękowska Zofia
(1)
Vašek Štefan
(1)
Walancik Marek
(1)
Waluś Roman
(1)
Wojciechowska Katarzyna
(1)
Wojnarska Anna
(1)
Wysocka-Pleczyk Małgorzata
(1)
Żmichrowska Maria Jolanta
(1)
Year
2010 - 2019
(14)
2000 - 2009
(39)
Country
Poland
(52)
unknown (a)
(1)
Language
Polish
(53)
Subject
Niedostosowanie społeczne
(49)
Pedagogika resocjalizacyjna
(24)
Młodzież trudna
(14)
Młodzież
(12)
Patologia społeczna
(11)
Przestępczość nieletnich i młodocianych
(10)
Dziecko trudne
(8)
Rodzina
(8)
Dziecko
(7)
Zachowanie
(7)
Nieletni przestępcy
(6)
Agresywność
(5)
Pedagogika specjalna
(5)
Uczniowie
(5)
Nałóg
(4)
Niepowodzenia szkolne
(4)
Szkolnictwo
(4)
Kuratela
(3)
Młodociani przestępcy
(3)
Niepełnosprawni
(3)
Pedagogika penitencjarna
(3)
Postawy
(3)
Prawa dziecka
(3)
Przestępczość
(3)
Socjalizacja
(3)
Wychowanie
(3)
Zakłady poprawcze i wychowawcze
(3)
AIDS
(2)
Adaptacja społeczna
(2)
Alkoholizm
(2)
Bezdomność
(2)
Bezrobocie
(2)
Dziecko niepełnosprawne
(2)
HIV
(2)
Kara pozbawienia wolności
(2)
Kształcenie integracyjne
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Narkomania
(2)
Nauczanie początkowe
(2)
Nauczyciele
(2)
Pedagogika
(2)
Pedagogika opiekuńcza
(2)
Pedagogika społeczna
(2)
Probacja (prawo)
(2)
Samobójstwo
(2)
Subkultura
(2)
Wartość
(2)
Więziennictwo
(2)
Więźniowie
(2)
Wychowanie w rodzinie
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Alkohol
(1)
Bibliotekarstwo szkolne
(1)
Biblioterapia
(1)
Chuligaństwo
(1)
Ciąża
(1)
Cyganie
(1)
Diagnoza pedagogiczna
(1)
Dyslekcja i dysgrafia
(1)
Dziecko chore
(1)
Dziecko głuche
(1)
Dziecko niedosłyszące
(1)
Dziecko niepełnosprawne umysłowo
(1)
Dziecko niewidome
(1)
Dziecko ulicy
(1)
Dziecko upośledzone
(1)
Dziecko zdolne
(1)
Edukacja międzykulturowa
(1)
Edukacja zdrowotna
(1)
Empatia
(1)
Grupy rówieśnicze
(1)
Grupy społeczne
(1)
Higiena psychiczna
(1)
Jakość życia
(1)
Kibice
(1)
Kobiety
(1)
Korupcja
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Kryminologia
(1)
Kształcenie ustawiczne
(1)
Kuratorzy (prawo)
(1)
Ludzie starzy
(1)
Metody wychowawcze
(1)
Nauczanie
(1)
Niepełnosprawni umysłowo
(1)
Ofiary przestępstw
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje międzynarodowe
(1)
Osobowość
(1)
Oświata
(1)
Oświata dorosłych
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna -- metody
(1)
Pedeutologia
(1)
Policja
(1)
Polityka społeczna
(1)
Porwanie
(1)
Porządek społeczny
(1)
Postępowanie w sprawach nieletnich
(1)
Praca kulturalno-oświatowa
(1)
Programowanie neurolingwistyczne
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-0
(4)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Czasopismo naukowe
(1)
Czasopismo pedagogiczne
(1)
Opracowanie
(1)
Domain
Edukacja i pedagogika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
53 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87819-32-8
Zawiera: Wprowadzenie. I. Rozwój moralny i społeczny - implikacje dla procesu wychowania: Proces przystosowania a zagrożenie rozwoju dzieci i młodzieży; Przystosowanie w dojrzewaniu społecznym dzieci i młodzieży. II. Rodzina jako środowisko wychowawcze: Z badań nad rodziną patologiczną; komunikacja interpersonalna a postawy rodzicielskie. III. Szkoła jako środowisko wychowawcze (przystosowanie szkolne): Klasa szkolna jako grupa społeczna; Dziecko w roli ucznia; Szkoła a zakłócenia w procesie dostosowania się uczniów do wypełniania obowiązków szkolnych. IV. Niepowodzenia szkolne w etiologii niedostosowania społecznego: nauczyciel-wychowawca na tle stylów kierowania grupą; Wpływy rówieśnicze; Uczniowie wobec szkoły; Niepowodzenia szkolne; typowe czynniki determinujące negatywizm szkolny uczniów; Ucieczki i wagary jako sygnał złego funkcjonowania w szkole i rodzinie; Związek ucieczek z przestępczością i wykolejeniem społecznym dzieci i młodzieży. V. Niedostosowanie społeczne: Symptomy i syndromy niedostosowania społecznego; Negatywne ustosunkowania interakcyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-923285-0-7
Cz. I. Problemy niedostosowania społecznego: 1. Istota i symptomy niedostosowania społecznego; 2. Czynniki warunkujące niedostosowanie społeczne; Cz. II. Diagnoza niedostosowania społecznego: 1. Techniki i narzędzia stosowane w diagnozowaniu niedostosowania społecznego; 2. Niedostosowanie społeczne dzieci w wieku szkolnym; Cz. III. Profilaktyka niedostosowania społecznego: 1. Pojęcie i metody profilaktyki; 2. Działania profilaktyczne podejmowane wobec dzieci z objawami niedostosowania społecznego; 3. Programy realizacji pracy profilaktycznej
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-89163-41-7
1. Terminologia i problematyka niedostosowania społecznego w literaturze przedmiotu, 2. Środowiska socjalizacji w etiologii niedostosowania społecznego, 3. Środowiskowy kontekst niedostosowania społecznego młodzieży w świetle wyników badań, Program profilaktyczny. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym wśród młodzieży
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-732-5
1.Teoretyczny status pojęcia niedostosowania społecznego w kontekście historycznym; 2. Środowiskowe uwarunkowania niedostosowania społecznego; 3. Biologiczne i psychologiczne uwarunkowania niedostosowania społecznego; 4. Przejawy niedostosowania społecznego; 5. Od niedostosowania społecznego do demoralizacji i przestępczości- perspektywa polskiego i międzynarodowego prawa; 6. Metodologiczne podstawy badań własnych; 7. Przejawy niedostosowania społecznego wyj stepujące u objętych badaniami uczniów; 8. Warunki socjodemograficzne rodzin badanych uczniów; 9. Środowisko wychowawcze rodzin objętych badaniami uczniów niedostosowanych społecznie; 10. Rozwój psychoruchowy uczniów niedostosowanych społecznie na podstawie badań empirycznych; 11. Osobowość uczniów niedostosowanych społecznie w świetle prowadzonych badań; 12. Sytuacja szkolna objętych badaniami uczniów niedostosowanych społecznie; 13. Postulaty pedagogiczne dla nauczycieli i wychowawców w postępowaniu z dzieckiem/uczniem niedostosowanym społecznie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-61121-22-0
Rozdział I : Pojęcie i istota niedostosowania społecznego ; Rozdział II : Geneza niedostosowania społecznego i zachowań przestępczych ; Rozdział III : Nieletni a dewiacje i przejawy niedostosowania społecznego ; Rozdział IV : Diagnoza niedostosowania społecznego ; Rozdział V : Profilaktyka niedostosowania społecznego - teoria i praktyka ; Rozdział VI : Niedostosowani społecznie a instytucjonalne oddziaływania resocjalizacyjno - zabezpieczające
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316.6 (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Wydziału Nauk Społecznych; nr 68)
ISBN: 83-7306-040-5
Różnorodność zjawisk patalogii społecznej: -Psychospołeczne aspekty patalogii społecznych w Pol sce u progu trzeciego tysiąclecia; -Zjawiska patalogii społecznej w Polsce. Diagnoza i profilaktyka. Wartości a zdrowie człowieka: -Rola Kościoła i wartości religijnych w proflilaktyce uzależnień; -Znaczenie harcerstwa w kształtowaniu postaw prozdrowo tnych dzieci i młodzieży; - Wartości a zdrowie człowieka w aspekcie akulturacji; -Style reagowania na stres przez młodzież z zespołem pogranicznym. Diagnoza i psychoprofilaktyka; -Wartościowanie perspektywy czasu a style reagowania na stres przez młodzież o predyspozycjach do uzale żnień; -Rola wartości w utrzymywaniu abstynencji anonimowych alkoholików. Przegląd programów zapobiegania patalogii społecznej: -Zagrożenia ze strony nowych ruchów religijnych. Zarys programu profilaktycznego; -Pedagogika ulicy jako inicjatywa profilaktyczna wobec dzieci i młodzieży zagrożonej patalogią; -Dysfunkcjonalna rodzina jako jedna z przyczyn uzale żnień i współuzależnień; -Zastosowanie psychodramy w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży; - Wychowanie do miłości formą psychoprofilaktyki społe cznej; -Zastosowanie metod terapii kognitywnej w leczeniu osób z problemem alkoholowym; -Grupa terapeutyczna jako sposób leczenia uzależnień; -Praca profilaktyczna w centrum Adaptacyjnym Dzieci i Młodzieży w Mińsku; -Model opiek nad pacjentami uzależnionymi w Ośrodku Diagnostyki i terapii AIDS w Chorzowie; -Terapia indywidualna w Katolickim Ośrodku Wychowania i Resocjalizacji Młodzieży "Nadzieja" w Bielsku-Białej -Sposoby zapobiegania uzależnieniom w Wielkiej Brytanii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Pedagogika Nauce i Praktyce)
ISBN: 978-83-8095-752-7
Zawiera: Wstęp. Część I. Wokół znanych kategorii i rozważań w pedagogice specjalnej: ROZDZIAŁ 1. Interdyscyplinarny charakter pedagogiki specjalnej: 1.1. Pedagogika specjalna a medycyna – wybrane problemy; 1.2. Pedagogika specjalna a psychologia – wybrane problemy; 1.3. Pedagogika specjalna prawo – wybrane problemy; 1.4. Pedagogika specjalna a socjologia – wybrane problemy; 1.5. Terminologiczne ustalenia, terminologiczne kontrowersje – wokół pojęcia „niepełnosprawność". ROZDZIAŁ 2. O podmiocie pedagogiki specjalnej – klasyczne ujęcia głównych rodzajów niepełnosprawności: 2.1. Niepełnosprawność wzroku; 2.2. Uszkodzenia słuchu; 2.3. Niepełnosprawność intelektualna; 2.4. Choroby przewlekłe i niepełnosprawność narządu ruchu; 2.5. Niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży. Część II. Współczesne zagadnienia pedagogiki specjalnej: ROZDZIAŁ 3. Paradygmatyczne zmiany we współczesnej pedagogice specjalnej. ROZDZIAŁ 4. Specjalne potrzeby edukacyjne – między pedagogiką a pedagogiką specjalną: 4.1. Wczesne wspomaganie rozwoju a niepełnosprawność; 4.2. ASD – autystyczne spektrum zaburzeń jako egzemplifikacja całościowych zaburzeń rozwojowych; 4.3. Uczeń zdolny – uczeń ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi; 4.4. Osoba z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji – między segregacją a włączaniem. ROZDZIAŁ 5. Dorosłość i starość z niepełnosprawnością – zagadnienia andragogiki i gerontologii specjalnej: 5.1. Edukacja ponadgimnazjalna osób z niepełnosprawnością jako wyznacznik jakości życia w dorosłości; 5.2. Osoba z niepełnosprawnością na rynku pracy – uwarunkowania, rzeczywistość, szanse; 5.3. Subiektywne poczucie jakości życia; 5.4. Starość dla osób z niepełnosprawnością – wyzwanie dla pedagogiki specjalnej. ROZDZIAŁ 6. Osoba z niepełnosprawnością w erze cyfrowej: 6.1. Nowe technologie a aktywność społeczna osób z niepełnosprawnością; 6.2. Komunikacja zapośredniczona – możliwości i zagrożenia; 6.3. Zagrożenia związane z korzystaniem z nowych technologii komunikacyjnych a niepełnosprawność – agresja elektroniczna. Bibliografia. Źródła internetowe. Indeks rzeczowy. Indeks osób.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-60083-58-1
2.Historia pedagogiki zaburzeń zachowania, 3. Modele naukowe pedagogiki zaburzeń zachowania, 3. Wybrane koncepcje pedagogiki zaburzeń zachowania, 5. Diagnozowanie zaburzeń zachowania, 6. Działania wychowawcze podejmowane w przypadku występowania zaburzeń zachowania, 7. Instytucje pomocy wychowawczej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, 8.Agresja, nadpobudliwość, lęk i inne rodzaje zaburzeń, 9. Perspektywy pedagogiki zaburzeń zachowania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-17790-4
1. Destruktywne zachowania: Destrukcja wobec świata zewnętrznego; Destrukcja wobec własnej osoby; 2. Destabilizacja systemu kształtowania i zaspokajania potrzeb- zachowania kompulsywne: Uzależnienie od środków psychoaktywnych- tradycyjnych i nowych; Zachowania kompulsywne związane z czynnościami życia codziennego; Zachowania kompulsywne związane z używaniem mediów elektronicznych; Uzależnienia na podłożu psychopatologii seksualnej; Uzależnienie od ryzyka; Uzależnienie od ryzyka; Uzależnienie od władzy jako specyficzne postać zachowań kompulsywnych; 3. Dehumanizacja więzi międzyludzkich: Desensytyzacja w kontaktach interpersonalnych; Instrumentalizacja relacji międzyludzkich w cywilizacji konsumpcjonizmu; Dehumanizacja relacji miedzy lidzkich w dziedzinie współczesnej opieki zdrowotnej i opieki społecznej; Psychospołeczne mechanizmy biurokratyzacji i instrumentalizacji relacji organizacja- jednostka; Prostytucja jako skrajna forma dehumanizacji; Alienacja jednostki w stechnicyzowanym i dehumanizującym się społeczeństwie; Upublicznianie intymności oraz wirtualizacja kontaktów interpersonalnych; 4. Dezorientacja w świecie wartości i norm: Erozja norm moralnych w relacjach interpersonalnych; Atrofia postaw obywatelskich i prawnych we współczesnym społeczeństwie; Postawy nietolerancji i ksenofobii w relacjach społecznych; Postawy eskapistyczne we współczesnym świecie; 5. Dezorganizacja życia społecznego i polityczne: Wykluczenie społeczne uwarunkowane ekonomicznie; Wykluczenie społeczne uwarunkowane kulturowo; Społeczne reakcje na nierówność i niesprawiedliwość; Cyberterroryzm w zglobalizowanym świecie; Sport jako arena zjawisk patologii społecznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7308-581-7
Część I: Dysfunkcjonalność rodziny - zagadnienia aksjologiczne, kulturowe, demograficzne i gospodarcze. Dysfunkcjonalność rodziny jako skutej rozchwiania aksjonormatywnego ładu społeczno-moralnego; rodziny a resocjalizacja społecznie wykolejonych (problematyka moralna i systemowa); Dysfunkcjonalność rodziny a przestępczość w województwie świętokrzyskim (aspekt demograficzny); Rozpad więzi społecznych jako skutek zjawiska dysfunkcjonalności rodziny (na przykładzie badań osób przebywających w więzieniach na terenie województwa świętokrzyskiego); Społeczno-gospodarcze uwarunkowania zjawiska dysfunkcjonalności rodziny w Polsce południowo-wschodniej; Rodzina dysfunkcjonalna a prawidłowy model rodziny w oczach dziecka ze środowiska ryzyka społecznego (na podstawie badań wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Kielcach); Wolontariat w służbie rodzinom dysfunkcjonalnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89600-16-1
1. Teoretyczny kontekst pedagogiki resocjalizacyjnej, 2. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, 3. Wybrane problemy resocjalizacji, 5. Dylematy kontroli społecznej i autonomii osobistej młodzieży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89600-16-1
1. Teoretyczny kontekst pedagogiki resocjalizacyjnej, 2. Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, 3. Wybrane problemy resocjalizacji, 5. Dylematy kontroli społecznej i autonomii osobistej młodzieży
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Book
In basket
Leksykon resocjalizacji / Anetta Jaworska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls" , 2012. - 417, [1] s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7587-542-3
Agresja i przeciwdziałanie; Agresja- pojęcie i podział; Agresja- teorie rozwoju zachowań agresywnych; Aksjologia resocjalizacji; Autoagresja i jej przeciwdziałanie; Dewiacje społeczne młodzieży; Diagnoza w resocjalizacji; Historia refleksji resocjalizacyjnej; Historia resocjalizacji instytucjonalnej w Polsce; HIC i AIDS; Kara pozbawienia wolności; kary i nagrody w resocjalizacji penitencjarnej; Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych dla nieletnich; Kompetencje osobowościowe i zawodowe wychowawców resocjalizacyjnych; Kurator sądowy; Mediacja w resocjalizacji; Metodologia badań w resocjalizacji; Metodyka resocjalizacji; Niedostosowanie społeczne: etiologia, pojęcie, stan osobowości; symptomatologia; typologie; Podkultura przestępcza; Pomoc postpenitencjarna; Probacja; profilaktyka zachowań ryzykownych; prostytucja nieletnich; Przemoc w rodzinie i jej przeciwdziałanie; Przemoc w szkole i jej przeciwdziałanie; Przestępczość kobiet- rozmiary zjawiska; Przestępczość nieletnich; Przestępstwa internetowe; Resocjalizacja- definiowanie pojęcia; Resocjalizacja humanistyczno-egzystencjalna; Resocjalizacja kobiet; Resocjalizacja nieletnich: formy instytucjonalne; tendencje europejskie; Resocjalizacja penitencjarna: aspekty negatywne; rola służby więziennej; struktura organizacyjna; Resocjalizacja penitencjarna przestępców niebezpiecznych; Resocjalizacja przestępców uzależnionych; Resocjalizacja- podstawy teoretyczne; Resocjalizacja skazanych z przestępstwa seksualne; Resocjalizacja sprawców zabójstw; Resocjalizacja więźniów w wieku senioralnym i niepełnosprawnych; Rola edukacji ekologicznej w resocjalizacji; Rola kultury fizycznej w resocjalizacji; Rola pracy w resocjalizacji penitencjarnej; Rola religii w resocjalizacji penitencjarnej; Rola społeczeństwa w resocjalizacji- reedukacja inkluzyjna; Rola sztuki w resocjalizacji penitencjarnej; Rola wolontariatu w resocjalizacji; samobójstwa- rozpoznawanie i przeciwdziałanie; System dozoru elektronicznego w resocjalizacji; Teleologia resocjalizacji; Terapie pedagogiczne w resocjalizacji;Terapia w resocjalizacji- arteterapia, biblioterapia, filmoterapia, audiowizoterapia; muzykoterapia; socjoterapia; teatroterapia; terapie niekonwencjonalne; żagloterapia.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Osobowość antyspołeczna / Mieczysław Radochoński. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - 250, [2] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7338-446-0
1. Geneza i rozwój zaburzeń osobowosci: Definicje i podejścia do zaburzeń osobowości; Ogólne i szczegółowe kryteria diagnostyczne; Trudności w dianozowaniu zaburzeń osobowości; 2. Czynniki determinujące rozwój zachowania antyspołecznego: Definicyjne i klasyfikacyjne problemy zaburzeń antyspołecznych; Rozwój zaburzeń antyspołecznych w cyklu życiowym; Zapobieganie antyspołecznym zaburzeniom osobowości; Terapia pacjentów z osobowością antyspołeczną i psychopatią; 3. Postacie zaburzeń antyspołęcznych w cyklu życiowym: Wczesne czynniki ryzyka wystąpienia zachowania antyspołecznego; Zespół deficytu uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej- ZDUNP; Zaburzenia opozycyjno-buntownicze- ZOB; Zaburzenia kontroli zachowania- ZKZ; Osobowość antyspołeczna- OA; 4. Metodologiczne problemy badań własnych: Koncepcyjne tło broblemu badań; Problemy badawcze i hipotezy; Opis zastosowanych technik badawczych; Organizacja badań; Charakterystyka badanych grup; 5. Analiza porównawcza wyników badań: Właściwości temperametu badanych osób; Funkcjonowanie szkiolne badanych; Występowanie zachowań antyspołecznych we wczesnym okresie życia; Wpływ umiejętności wychowawczych rodziców; Charakterystyka systemów rodzinnych badanych osób; Rola relacji z rówieśnikami; Współwystępowanie specyficznych zaburzeń osobowości w grupie recydywistów; Zależności między zmiennymi występującymi w badanaich; 9. Podsumowanie i uwagi końcowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 159.9 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7587-315-3
1. Zastosowanie teorii poznawczo-behawioralnych w pracy resocjalizacyjnej; 2. Skuteczność interwencji resocjalizacyjnych; 3. Znaczenie relacji wychowawczej w pracy pedagoga resocjalizacyjnego; 4. Złożoność prospołecznego modelowania; 5. Rozpoczęcie pracy resocjalizacyjnej; 6. Motywowanie podopiecznych; 7. Cechy skutecznego wychowawcy; 8. Umiejętności diagnostyczne i psychokorekcyjne; 9. Zakończenie pracy z podopiecznym
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7333-266-9
1. Zagadnienia wprowadzające, 2. Modele polityki społecznej wobec rodziny, 3. Ochrona praw dziecka w zakresie zaspokajania potrzeb ekonomicznych (prawo dziecka do odpowiedniego poziomu życia), 4. Ochrona praw dziecka w zakresie opieki i socjalizacji (prawo dziecka do rodziny i prawo do pieczy zastępczej)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89190-81-8
1. Pedagogika resocjalizacyjna jako nauka - jej przedmiot i funkcje, 2. Przystosowanie społeczne - proces socjalizacji, 3. Nieprzystosowanie społeczne. Proces desocjalizacji i jego fazy, 4. Wykolejenie społeczne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania i korelaty osobowościowe, 5. Strategia i procedura postępowania resocjalizującego
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-01-15404-2
1. Resocjalizacja jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, 2. Zaburzenia w zachowaniu i niedostosowanie społeczne w świetle współczesnych wyników badań, 3. Diagnozowanie niedostosowania społecznego i asocjalności, 4. Współczesne systemy resocjalizacyjne, 5. Resocjalizacja w ujęciu pedagogicznym, 6. Resocjalizacja w zakładach karnych.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-8095-384-0
Zawiera: 1. Wybrane zagadnienia prawne i organizacyjne w pracy młodzieżowych ośrodków wychowawczych: Młodzieżowy ośrodek wychowawczy w systemie środków oddziaływania resocjalizacyjnego wobec nieletnich; Diagnoza w procesie resocjalizacji w młodzieżowym ośrodku wychowawczym; Indywidualny plan edukacyjno-terapeutyczny w młodzieżowym ośrodku wychowawczym; Indywidualizacja procesu resocjalizacji wychowanków w młodzieżowym ośrodku wychowawczym; Warunki organizacyjne procesu resocjalizacji w młodzieżowym ośrodku wychowawczym; Struktura i dynamika przyczyn umieszczania objętych badaniami nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. 2. Opieka w procesie resocjalizacji nieletnich: Założenia teoretyczne opieki w procesie resocjalizacji nieletnich; Potrzeby opiekuńcze nieletnich wynikające z problemów środowiskowych i zaburzeń zdrowia psychofizycznego; Warunki realizacji opieki w procesie resocjalizacji wychowanków w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; Przejawy indywidualizacji oddziaływań opiekuńczych wobec objętych badaniami wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. 3. Wychowanie specjalne w procesi resocjalizacji nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych: Założenia teleologiczne i metodyczne wychowania specjalnego w procesie resocjalizacji nieletnich; Założenia i warunki realizacji oddziaływania metodą wpływu osobistego; Założenia i warunki realizacji oddziaływania metodą przekonywania; Założenia i warunki realizacji oddziaływania metodą przykładu własnego; Założenia i warunki realizacji oddziaływania metodą doradzania wychowawczego; Założenia i warunki realizacji oddziaływania metodą organizowania doświadczeń; Założenia i warunki realizacji oddziaływania dyscyplinującego; Przejawy indywidualizacji oddziaływań wychowawczych przez objętych badaniami wychowawców. 4. Terapia w procesie resocjalizacji nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym: Wprowadzenie; Koncepcja i warunki realizacji terapii behawioralnej i poznawczo-behawioralnej; Koncepcja psychodynamiczna i warunki realizacji psychoterapii indywidualnej; Koncepcja i warunki realizacji socjoterapii; Koncepcja i warunki realizacji Treningu Zastępowania Agresji; Koncepcja i warunki realizacji Metod Twórczej Resocjalizacji: Metoda resocjalizacji przez sport; Muzykoterpia; Terapia przez sztukę; Przejawy indywidualizacji oddziaływań terapeutycznych przez objętych badaniami wychowawców. 5. Zakończenie i wnioski praktyczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-384-6
1.Geneza i struktura obrazu samego siebie; 2. Regulacyjna funkcja obrazu własnej osoby w świetle teorii oraz badań; 3. Przegląd badań z zakresu samooceny oraz obrazu i struktury "ja"; 4. Terapia poznawczo-behawioralna jako sposób zmiany wizerunku własnej osoby i poziomu samooceny; 5. Zjawisko nieprzystosowania społecznego wśród nieletnich i zachowania agresywne jako główny jego przejaw; 6. Efektywność działań podejmowanych przez instytucje resocjalizacyjne dla nieletnich; 7. Podstawy metodologiczne badań własnych; 8. Prezentacja i analiza wyników badań własnych; 9. Dyskusja wyników, wnioski i perspektywa dalszych badań; Perspektywa badawcza w zakresie samooceny nieletnich niedostosowanych społecznie oraz trwałych pozytywnych zmian w zachowaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again