Form of Work
Książki
(36)
Status
only on-site
(28)
available
(21)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(22)
Czytelnia
(28)
Author
Wierzbowski Marek (1946- )
(4)
Gruchman Bohdan
(3)
Małuszyńska Ewa
(3)
Skoczny Tadeusz
(3)
Brodecki Zdzisław
(2)
Gronkiewicz-Waltz Hanna (1952- )
(2)
Jurkowska Agata
(2)
Powałowski Andrzej (1951- )
(2)
Wyrzykowski Mirosław (1950- )
(2)
Bednarczyk Małgorzata
(1)
Bernatt Maciej
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Borkowska Bożena
(1)
Brzezińska-Rawa Anna
(1)
Byjoch Krzysztof
(1)
Cieśliński Aleksander
(1)
Dzierżanowski Włodzimierz
(1)
Hrycaj Jerzy
(1)
Kawka Inga
(1)
Koroluk Sławomir
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kosiński Eryk
(1)
Mering Leszek
(1)
Miąsik Dawid
(1)
Molski Rajmund
(1)
Nowińska Ewa (1948- )
(1)
Okolski Józef
(1)
Olszewski Jan (1960- )
(1)
Pietrzykowski Tomasz
(1)
Ratusińska Izabela
(1)
Redeł Sylwester
(1)
Slany Antonin
(1)
Sobczak Karol
(1)
Stefaniuk Marek
(1)
Stuglik Aleksander
(1)
Surdek Małgorzata
(1)
Szydło Marek (1977- )
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Zawłocki Robert
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(32)
Country
Poland
(35)
unknown (us)
(1)
Language
Polish
(36)
Subject
Monopol
(35)
Konkurencja
(15)
Prawo gospodarcze
(7)
Konsumenci (ekon.)
(6)
Prawo antymonopolowe
(6)
Gospodarka
(5)
Integracja europejska
(5)
Papiery wartościowe
(5)
Przedsiębiorcy
(5)
Unia Europejska
(5)
Gospodarka komunalna
(4)
Handel
(4)
Jednolity rynek UE
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Wspólna Polityka Rolna UE
(4)
Zamówienia publiczne
(4)
Decyzje
(3)
Instytucje europejskie
(3)
Polityka zagraniczna
(3)
Prawo handlowe
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Transport
(3)
Ubezpieczenia
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Wolność ekonomiczna
(3)
Wspólnota Europejska
(3)
Prawo
(2)
Prawo autorskie
(2)
Samorzad zawodowy
(2)
Samorząd gospodarczy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Spółki
(2)
Telekomunikacja
(2)
Upadłość
(2)
Własność przemysłowa
(2)
Banki
(1)
Baza danych
(1)
Budżet państwowy
(1)
Cło
(1)
Dane osobowe
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Koncesja
(1)
Microsoft Corporation
(1)
Organizacje społeczne
(1)
Państwo
(1)
Pieniądz
(1)
Podatek
(1)
Podatki
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Polityka strukturalna
(1)
Pomoc publiczna
(1)
Postępowanie administracyjne
(1)
Postępowanie naprawcze
(1)
Prawo finansowe
(1)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo prywatne międzynarodowe
(1)
Prawo rzeczowe
(1)
Prawo socjalne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo zobowiązaniowe
(1)
Prywatyzacja
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo państwowe
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Reklama
(1)
Rolnictwo
(1)
Rybołówstwo
(1)
Rynek walutowy
(1)
Spółki akcyjne
(1)
Spółki cywilne
(1)
Spółki jawne
(1)
Spółki kapitałowe
(1)
Spółki komandytowe
(1)
Spółki komandytowo-akcyjne
(1)
Spółki osobowe
(1)
Spółki partnerskie
(1)
Swobodny przepływ kapitału
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Swobodny przepływ towarów
(1)
Swobodny przepływ usług
(1)
Usługi
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
36 results Filter
No cover
Book
In basket
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ISSN 1899-3192. Monografie i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ISSN 1689-6556 ; Nr 191)
ISBN: 978-83-7011-983-6
1. Charakterystyka monopolu naturalnego. 2. Regulacja monopolu naturalnego w interesie publicznym. 3. Ekonomiczne modele regulacji jako modele grup interesu. 4. Nowa regulacja branż o właściwościach monopolu naturalnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 330 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie Antyminopolowe i Regulacyjne / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziały Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 978-83-61276-16-6
1. Sprawa Microsoft przed Komisją Europejską i Sądem Pierwszej Instancji; 2. Odmowa Microsoftu przekazania konkurentom informacji zapewniających interoperacyjność ich systemów operacyjnych dla serwerów z platformą Windows; 3. Sprzedaż wiązana systemu operacyjnego Windows z oprogramowaniem użytkowym Windows Media Player; 4. Wiązanie Internet Explorer z Windows na tle historii postępowań antytrustowych przeciwko Microsoftowi w Stanach Zjednoczonych; 5. Ekonomiczne i strategiczne wyzwania rynku informatycznego a przypadek firmy Microsoft
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87611-46-8
1.Wolność gospodarcza jako przesłanka i podstawa konkurencji, 2.Zapobieganie nadmiernej koncentracji w gospodarce, 3.Monopole i ograniczanie działalności przedsiębiorców zajmujących pozycję dominującą, 4.Praktyki ograniczające konkurencję, 5.Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, 6.Ochrona konkurencji poprzez określenie warunków dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 7.Zamówienie publiczne, 8.Zakazy występowania niektórych podmiotów w charakterze konkurentów (zakazy konkurencji), 9.Organiczenia prowadzeni a działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (przepisy "antykorupcyjne"), 10.Ochrona rynku krajowego jako wyraz wspierania konkurencji, 11.Ochrona własności przemysłowej oraz firmy (zarys problem u), 12.Organizacja ochrony konkurencji, 13.Procedury w sprawach ochrony konkurencji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Prawo ochrony konkurencji / Andrzej Powałowski. - Warszawa : Difin , 2015. - 227 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7930-602-2
1. Istota konkurencji; 2. Podstawy prawne, zakres i cel ochrony konkurencji; 3. Przedsiębiorca jako podmiot konkurencji; 4. Rynek właściwy a zakres konkurencji; 5. Monopolizacja gospodarki i jej postaci; 6. Organizacja ochrony konkurencji; 7. Zakazy praktyk organizujących konkurencję jako przejaw ochrony konkurencji; 8. Zapobieganie nadmiernej koncentracji w gospodarce jako przejaw ochrony konkurencji; 9. Postępowanie antymonopolowe przed Prezesem UOKiK; 10. Ochrona konkurencji poprzez zwalczanie zachowań nieuczciwych; 11. Ochrona konkurencji w drodze przeciwdziałania nieuczciwym praktykom; 12. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów a ochrona konkurencji; 13. Ochrona konkurencji w drodze ustanawiania tzw. zakazów konkurencji; 14. Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych; 15. Ochrona konkurencji w ramach systemu pomocy publicznej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Komentarze Karne Becka)
ISBN: 83-7247-763-9
Kodeks spółek handlowych; Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Prawo własności przemysłowej; teksty ustaw uchylonych (wyciągi).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-3823-3
1. Zamówienia publiczne a konkurencja; 2. Konkurencja jako wartość w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Organizacja ochrony konkurencji w systemie zamówień publicznych; 4. Ograniczenie ochrony konkurencji; 5. Ochrona konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6. Ochrona konkurencji przy zastosowaniu przepisów dyspozytywnych; 7. Ochrona konkurencji przy realizacji umów o zamówienia publiczne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 351.71 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-88296-24-8
R.1 Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej: Wprowadzenie; Pojęcie gospodarki komunalnej; Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej; Podstawy materialne gospodarki komunalnej; Gospodarka komunalna a pojęcie, zakres i dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego; Podsumowanie. R.2 Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej: Umowy w gospodarce komunalnej; Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw lokalnych; Publiczne formy współ pracy między jednostkami samorządu terytorialnego; Podsumowanie. R.3 Zakaz konkurencji w prawie gospodarki komunalnej: Pojecie i istota zakazów konkurencji; Zakaz konkurencji w prawie pracy; Zakaz konkurencji na tle ustaw samorządowych; Podsumowanie. R.4 Nadzór nad gospodarką komunalną: Pojęcie nadzoru nad gospodarką komunalną; Organy sprawujące nadzór - uwagi wstępne; Postępowanie w sprawach nadzoru pełnionego przez wojewodę; Postępowanie w sprawach nadzoru pełnionego przez RIO; Sądowa kontrola aktów nadzoru; Podsumowanie. R.5 Ocena obowiązującego unormowania w zakresie gospodarki komunalnej oraz wnioski de lege ferenda: Stan gospodarki komunalnej przed 1 lipca 1997r.; Gospodarka lokalna po uchwaleniu ustawy o gospodarce komunalnej; Problem przedsiębiorstw komunalnych użyteczności publicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 352/354 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7334-174-9
R.1 Przedsiębiorca; R.2 Podstawy prawne regulacji statusu przedsiębiorcy; R.3 Organizacja prawna i finansowa oraz zarządzanie działalnością przedsiębiorcy; R.4 Podejmowanie działalności gospodarczej na terytorium Polski; R.5 Kontrola i nadzór działalności przedsiębiorców; R.6 Ochrona prawna przedsiębiorców w świetle zasad ochrony konkurencji i rynku krajowego; R.7 Aspekty prawne zakończenia działalności przedsiębiorcy.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
Organizacje publiczne: zarządzanie konkurencyjnością / Małgorzata Bednarczyk. - Warszawa; Kraków : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 242, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-13574-3
Konkurencyjność przedsiębiorstw i organizacji publicznych; Organizacje publiczne w Polsce na przełomie wieków; Otoczenie organizacji w Polsce; Badanie i analiza konkurentów; Przedsiębiorczość i innowacyjność w organizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7285-446-9
Wykaz najczęściej stosowanych skrótów, Wstęp, 1. Zagadnienia wprowadzające, 1.1. Kształtowanie się prawa antymonopolowego, 1.2. Uwagi terminologiczne, 1.3. Prawo antymonopolowe a polityka konkurencji, 1.4. Interes publiczny, 2. Przedsiębiorca na rynku relewantnym, 2.1. Pojęcie przedsiębiorcy dla potrzeb wspólnotowego prawa antymonopolowego, 2.2. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim. 2.3. Charakterystyka pojęcia rynku relewantnego, 2.4. Rynek relewantny pod względem asortymentowym, 2.5. Rynek relewantny geograficznie, 2.6. Czasowe granice rynku relewantnego. 3. Pojęcie i kryteria oceny pozycji dominującej na rynku, 3.1. Definicja pozycji dominującej, 3.2. Istota pozycji dominującej, 3.3. Kryteria wyznaczania pozycji dominującej dla celów art. 82 TWE 3.4. Kryteria wyznaczania pozycji dominującej dla celów art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 3.5. Wyznaczanie pozycji dominującej w praktyce organów antymonopolowych, 3.6. Kolektywna pozycja dominująca, 3.7. Super dominacja, 3.8. Pozycja monopolistyczna jako kwalifikowana forma pozycji dominującej, 4. Istota nadużycia pozycji dominującej, 4.1. Uwagi ogólne, 4.2. Prawna regulacja zakazu nadużycia pozycji dominującej, 4.3. Problemy związane z brakiem ogólnej definicji nadużycia, 4.4. Interpretacja pojęcia nadużycia pozycji dominującej, 4.5. Obiektywne uzasadnienie jako podstawa wykluczająca odpowiedzialność z tytułu nadużycia pozycji dominującej, 4.6. Charakter prawny praktyk zawartych w art. 82 TWE oraz art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 4.7. Kategorie praktyk ograniczających konkurencję, 4.8. Relacja między praktykami nazwanymi a klauzulą generalną, 5. Praktyki stanowiące przejaw nadużycia pozycji dominującej, 5.1. Narzucenie nieuczciwych warunków kontraktu, 5.2. Ograniczenie produkcji, zbytu lub postępu technicznego oraz odmowa kontraktowania (dostawy lub dostępu), 5.3. Dyskryminacja partnerów handlowych, 5.4. Transakcje wiązane, 5.5. Przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych po powstania lub rozwoju konkurencji, 5.6. Narzucanie uciążliwych warunków umów, przynoszących nieuzasadnione korzyści, 5.7. Podział rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych, 5.8. Inne formy nadużycia pozycji dominującej
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-60186-64-0
1. O rodowodzie, uzasadnienieniach i specyfice prawa antymonopolowego, 2. Globalizacja i jej implikacje dla prawa antymonopolowego, 3. Prawo antymonopolowe epoki globalizacji a suwerenność państwa, 4. Prawo antymonopolowe versus prawo handlu międzynarodowego, 5. Koncepcje optymalizacji prawa antymonopolowego inspirowane wyzwaniami globalizacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7052-491-5
Pojecie reklamy. Cel i funkcje; Wolność słowa a komunikowanie w sferze gospodarczej; "Dobre obyczaje" jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji; Reklama wprowadzająca w błąd; Reklama wykorzystująca uczucia (reklama nierzeczowa); Reklama ukryta; Reklama ingerująca w sferę prywatności (reklama uciążliwa); Reklama porównawcza.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 659 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87558-50-8
Wstęp; Istota prawa administracyjnego gospodarczego; Historyczne i współczesne podstawy doktrynalne roli państwa w gospodarce; Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego; Wolność gospodarcza; Rada ministrów i organy rządowej administracji gospodarczej; Nietypowe podmioty administrujące w sferze gospodarki; Pozycja prawna narodowego banku polskiego; Komunalna admini- stracja gospodarcza; Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy; Reglamentacja podejmowania działalności go- spodarczej; Przedsiębiorstwo państwowe; Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; Prawo bankowe; Publiczno- prawna problematyka ubezpieczeń; Prawo antymonopolowe; Publicznoprawne aspekty obrotu papierami wartościowymi Administracyjnoprawne aspekty ochrony środowiska w działalności gospodarczej; Administracyjnoprawne aspek ty nabywania nieruchomości przez cudzoziemców; Prawo intergracji europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-87558-50-8
Wstęp; Istota prawa administracyjnego gospodarczego; Historyczne i współczesne podstawy doktrynalne roli państwa w gospodarce; Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego; Wolność gospodarcza; Rada ministrów i organy rządowej administracji gospodarczej; Nietypowe podmioty administrujące w sferze gospodarki; Pozycja prawna narodowego banku polskiego; Komunalna admini- stracja gospodarcza; Samorząd gospodarczy i samorząd zawodowy; Reglamentacja podejmowania działalności go- spodarczej; Przedsiębiorstwo państwowe; Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych; Prawo bankowe; Publiczno- prawna problematyka ubezpieczeń; Prawo antymonopolowe; Publicznoprawne aspekty obrotu papierami wartościowymi Administracyjnoprawne aspekty ochrony środowiska w działalności gospodarczej; Administracyjnoprawne aspek ty nabywania nieruchomości przez cudzoziemców; Prawo intergracji europejskiej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89468-13-1
1. Prawne formy ochrony konkurencji, 2. Pojęcie rynku i konkurencji w publicznoprawnych regułach konkurencji, 3. Organizacja ochrony publicznoprawnych reguł konkurencji, 4. Cel publicznoprawnych reguł ochrony konkurencji, 5. Zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny publicznoprawnych reguł konkurencji, 6. Instytucje
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Monografie Zakamycza)
ISBN: 83-7444-253-1
1. Administracyjne prawo regulacji na przykładzie sektora telekomunikacyjnego, 2. Przyczyny regulacji rynku telekomunikacyjnego, 3. Rozwój wspólnotowego prawa telekomunikacyjnego, 4. Niezależność krajowych organów regulacyjnych w sektorze telekomunikacyjnym, 5. Kompetencje krajowych organów regulacyjnych do spraw telekomunikacji, 6. Współpraca krajowych organów regulacyjnych, Komisji oraz krajowych organów ochrony konkurencji w sprawach telekomunikacji
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 341 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 341 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7338-073-6
Cz.1 Podstawowe pojęcia; Cz.2 Pojęcie koncentracji przedsiębiorców w naukach ekonomicznych i prawnych; Cz.3 Ewolucyjny proces rozwoju publicznoprawnej prewencyjnej ochrony konkurencji w zakresie nadzoru nad koncentracjami przedsiębiorców; Cz.4 Podmioty uczestniczące w postępowaniu koncentracyjnym; Cz.5 Ustalenie stanu koncentracji; Cz.6 Zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców; Cz.7 Pozaustawowe determinanty rozstrzygnięć prezesa UOKiK; Cz.8 Determinanty ustawowe; Cz.9 Rozstrzygnięcia w postępowaniu koncentracyjnym; Cz.10 Czynniki zwiększenia efektywności nadzoru nad koncentracjami; Zakończenie - uwagi generalne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Skrypty i Wykłady Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja)
ISBN: 83-87708-02-X
1.Polityka gospodarcza i jej aspekty, 2.Polityka stabilizacyjna : Destabilizacyjne elementy i cele polityki stabilizacyjnej, .Fiskalna (budżetowa) polityka, .Polityka monetarna (pieniężna), .Zewnętrzna polityka gospodarcza. 3.Integracja ekonomiczna : Pojęcie, typy i stopnie integracji, Międzynarodowa koordynacja polityk gospodarczych, Europejski proces integracyjny, 4.Mikroekonomiczna polityka społeczne : Polityka ochrony konkurencji, Strukturalna polityka, Regionalna polityka, Polityka społeczna, Polityka redystrybucyjna
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 338 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Studia i Monografie Antyminopolowe i Regulacyjne / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziały Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 978-83-61267-10-4
1. Zagadnienia ogólne; 2. Wyłączenia porozumień kooperacyjnych; 3. Wyłączenia porozumień wertykalnych; 4. Wyłączenia porozumień samochodowych; 5. Wyłączenia porozumień transferu technologii; Wyłączenia porozumień kooperacji ubezpieczeniowej; Wyłączenia porozumień żeglugowych; Wyłączenia porozumień lotniczych
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 346 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again