Forma i typ
Książki
(56)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(45)
dostępne
(29)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(30)
Czytelnia
(45)
Autor
Wierzbowski Marek (1946- )
(4)
Gruchman Bohdan
(3)
Małuszyńska Ewa
(3)
Skoczny Tadeusz
(3)
Brodecki Zdzisław
(2)
Cieśliński Aleksander
(2)
Gronkiewicz-Waltz Hanna (1952- )
(2)
Jurkowska Agata
(2)
Nowińska Ewa
(2)
Powałowski Andrzej (1951- )
(2)
Vall du Michał
(2)
Wyrzykowski Mirosław (1950- )
(2)
Barcz Jan (1953- )
(1)
Bednarczyk Małgorzata
(1)
Begg David
(1)
Bernatt Maciej
(1)
Blicharz Rafał
(1)
Bodie Zvi
(1)
Bogusławski Zbigniew
(1)
Borkowska Bożena
(1)
Borzęcki Jarosław
(1)
Brzezińska-Rawa Anna
(1)
Byjoch Krzysztof
(1)
Czech Tomasz
(1)
Dornbusch Rudiger
(1)
Dzierżanowski Włodzimierz
(1)
Eucken Edith
(1)
Eucken Walter
(1)
Fischer Stanley
(1)
Fuchs Bernadetta
(1)
Hensel Paul K
(1)
Hrycaj Jerzy
(1)
Kaliński Janusz
(1)
Karmańska Anna
(1)
Kawka Inga
(1)
Kałążny Jerzy
(1)
Koroluk Sławomir
(1)
Kosiec Krzysztof
(1)
Kosikowski Cezary (1942- )
(1)
Kosiński Eryk
(1)
Królikowska-Olczak Maria
(1)
Mering Leszek
(1)
Merton R.C
(1)
Miąsik Dawid
(1)
Molski Rajmund
(1)
Najlepszy Eugeniusz
(1)
Nizielska Aleksandra
(1)
Nowińska Ewa (1948- )
(1)
Okolski Józef
(1)
Olszewski Jan (1960- )
(1)
Pietrzykowski Tomasz
(1)
Raczyński Mirosław
(1)
Rapacki Ryszard
(1)
Ratusińska Izabela
(1)
Redeł Sylwester
(1)
Sekuła Jolanta
(1)
Slany Antonin
(1)
Sobczak Karol
(1)
Stefaniuk Marek
(1)
Steinach Peter
(1)
Stuglik Aleksander
(1)
Surdek Małgorzata
(1)
Szydło Marek (1977- )
(1)
Szymborski Wojciech
(1)
Wiankowski Sławomir
(1)
Wiktor Jan W
(1)
Włodyka Stanisław
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Zawłocki Robert
(1)
Zorska Anna
(1)
zbiorowa Praca
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(48)
1990 - 1999
(3)
Kraj wydania
Polska
(56)
nieznany (us)
(1)
Język
polski
(57)
Temat
Monopol
(43)
Konkurencja
(21)
Konsumenci (ekon.)
(11)
Gospodarka
(9)
Prawo antymonopolowe
(9)
Monopole
(8)
Unia Europejska
(8)
Integracja europejska
(7)
Prawo gospodarcze
(7)
Papiery wartościowe
(6)
Przedsiębiorcy
(6)
Zamówienia publiczne
(6)
Wolność ekonomiczna
(5)
Gospodarka komunalna
(4)
Handel
(4)
Jednolity rynek UE
(4)
Ochrona środowiska
(4)
Polityka zagraniczna
(4)
Ubezpieczenia
(4)
Wspólna Polityka Rolna UE
(4)
Decyzje
(3)
Globalizacja
(3)
Instytucje europejskie
(3)
Podatek
(3)
Prawo autorskie
(3)
Prawo handlowe
(3)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Rynek
(3)
Samorząd gospodarczy
(3)
Transport
(3)
Unia Gospodarcza i Walutowa
(3)
Wspólnota Europejska
(3)
Ceny
(2)
Dochód narodowy
(2)
Ekonomia
(2)
Handel międzynarodowy
(2)
Holdingi
(2)
Mikroekonomia
(2)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(2)
Monopol i zwalczanie
(2)
Nieuczciwa konkurencja
(2)
Państwo
(2)
Pieniądz
(2)
Polityka społeczna
(2)
Polska
(2)
Popyt
(2)
Prawo
(2)
Prawo finansowe
(2)
Prawo gospodarcze międzynarodowe
(2)
Prawo pracy
(2)
Prawo prywatne międzynarodowe
(2)
Produkcja
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(2)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(2)
Reklama
(2)
Samorzad zawodowy
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Spółki
(2)
Spółki kapitałowe
(2)
Swobodny przepływ kapitału
(2)
Telekomunikacja
(2)
Upadłość
(2)
Własność przemysłowa
(2)
Banki
(1)
Banki hipoteczne
(1)
Baza danych
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bogactwo
(1)
Budżet państwowy
(1)
Cło
(1)
Dane osobowe
(1)
Ekonomia polityczna kapitalizmu
(1)
Energia elektryczna
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejskie rady zakładowe
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka centralnie sterowana
(1)
Gospodarka kapitalistyczna
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Gospodarka terenowa
(1)
Hipoteka
(1)
Historia gospodarcza
(1)
Informacja gospodarcza
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Integracja gospodarcza
(1)
Internacjonalizm
(1)
Kapitalizm
(1)
Komunikacja
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Koncesja
(1)
Konflikt
(1)
Konsorcjum bankowe
(1)
Korporacje
(1)
Kraje kapitalistyczne
(1)
Kredyt hipoteczny
(1)
Kredyt konsorcjalny
(1)
Leseferyzm
(1)
Logistyka gospodarcza międzynarodowa
(1)
Temat: czas
1901-
(1)
1945-
(1)
1989-
(1)
Temat: miejsce
ZSRR
(1)
57 wyników Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ISSN 1899-3192. Monografie i Opracowania / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ISSN 1689-6556 ; Nr 191)
ISBN: 978-83-7011-983-6
1. Charakterystyka monopolu naturalnego. 2. Regulacja monopolu naturalnego w interesie publicznym. 3. Ekonomiczne modele regulacji jako modele grup interesu. 4. Nowa regulacja branż o właściwościach monopolu naturalnego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-86929-70-7
Wstęp; Cz. I: Metodyka oceny organizacji i funkcjonowania grup kapitałowych; Cz. II: Ocena efektów ekonomiczno-finansowych grupy kapitałowej na podstawie analizy wskaźnikowej; Cz. III: Projektowanie usprawnień organizacyjnych w grupach kapitałowych; Cz. IV: Organizacja marketingu, dystrybucji i działalności logistycznej w grupach kapitałowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
ISBN: 83-7246-849-4
1. Korporacje transnarodowe i ich otoczenie jako obiekt badań 2. Strategie marketingowe korporacji transnarodowych - podstawy teoretyczne 3. Analiza działalności marketingowej korporacji transnarodowych na polskim rynku - wyniki badań
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 339.138 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339.138 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7052-816-3
Zawiera: Wprowadzenie; Teorie regulacji; Pogoń za rentą a strategie grabieży politycznej; Modele pogoni za rentą; Strategie grabieży firm oligopolistycznych; Model strategii polityczno-rynkowych firmy państwowej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Studia i Monografie Antyminopolowe i Regulacyjne / Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziały Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego)
ISBN: 978-83-61276-16-6
1. Sprawa Microsoft przed Komisją Europejską i Sądem Pierwszej Instancji; 2. Odmowa Microsoftu przekazania konkurentom informacji zapewniających interoperacyjność ich systemów operacyjnych dla serwerów z platformą Windows; 3. Sprzedaż wiązana systemu operacyjnego Windows z oprogramowaniem użytkowym Windows Media Player; 4. Wiązanie Internet Explorer z Windows na tle historii postępowań antytrustowych przeciwko Microsoftowi w Stanach Zjednoczonych; 5. Ekonomiczne i strategiczne wyzwania rynku informatycznego a przypadek firmy Microsoft
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-87611-46-8
1.Wolność gospodarcza jako przesłanka i podstawa konkurencji, 2.Zapobieganie nadmiernej koncentracji w gospodarce, 3.Monopole i ograniczanie działalności przedsiębiorców zajmujących pozycję dominującą, 4.Praktyki ograniczające konkurencję, 5.Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, 6.Ochrona konkurencji poprzez określenie warunków dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców, 7.Zamówienie publiczne, 8.Zakazy występowania niektórych podmiotów w charakterze konkurentów (zakazy konkurencji), 9.Organiczenia prowadzeni a działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (przepisy "antykorupcyjne"), 10.Ochrona rynku krajowego jako wyraz wspierania konkurencji, 11.Ochrona własności przemysłowej oraz firmy (zarys problem u), 12.Organizacja ochrony konkurencji, 13.Procedury w sprawach ochrony konkurencji
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prawo ochrony konkurencji / Andrzej Powałowski. - Warszawa : Difin , 2015. - 227 s. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-7930-602-2
1. Istota konkurencji; 2. Podstawy prawne, zakres i cel ochrony konkurencji; 3. Przedsiębiorca jako podmiot konkurencji; 4. Rynek właściwy a zakres konkurencji; 5. Monopolizacja gospodarki i jej postaci; 6. Organizacja ochrony konkurencji; 7. Zakazy praktyk organizujących konkurencję jako przejaw ochrony konkurencji; 8. Zapobieganie nadmiernej koncentracji w gospodarce jako przejaw ochrony konkurencji; 9. Postępowanie antymonopolowe przed Prezesem UOKiK; 10. Ochrona konkurencji poprzez zwalczanie zachowań nieuczciwych; 11. Ochrona konkurencji w drodze przeciwdziałania nieuczciwym praktykom; 12. Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów a ochrona konkurencji; 13. Ochrona konkurencji w drodze ustanawiania tzw. zakazów konkurencji; 14. Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych; 15. Ochrona konkurencji w ramach systemu pomocy publicznej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Komentarze Karne Becka)
ISBN: 83-7247-763-9
Kodeks spółek handlowych; Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; Prawo własności przemysłowej; teksty ustaw uchylonych (wyciągi).
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Finanse / Zvi Bodie, R.C. Merton. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 643 s. : tab. ; 24 cm.
ISBN: 83-208-1448-0
Cz.I Finanse i system finansowy : R.1 Co to są finanse R.2 System finansowy, R.3 Interpretacja i prognozowa nie sprawozdań finansowych. Cz.II Czas i alokacja śro dków : R.4 Wartość pieniądza w czasie i analiza zdysko ntowanych przepływów środkó pieniężnych, R.5 Długofalo we planowanie finansowe, R.6 Analiza projektów inwesty cyjnych.Cz.3 Modele wyceny : R.7 Zasady wyceny aktywów R.8 Wycena przepływów środków pieniężnych o ustalonej wartości-obligacje. R.9 Wycena akcji zwykłych. Cz.IV Zarzadzanie ryzykiem i teoria portfela inwestycyjnego: R.10 Zarządzanie ryzykiem-zarys ogólny, R.11 Hedging, ubezpieczenie i dywersyfikacja portfela inwestycyjnego R.12 Wybór portfela inwestcyjnego. Cz.V Wycena papie rów wartościowych : R.13 Model wyceny aktywów kapitało wych, R.14 Ceny kontraktów terminowych Futures, R.15 Opcje i roszczenia warunkowe. Cz.VI Finanse korporacji : R.16 Struktura kapitałowa, R.17 Finanse i strategia korporacji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 336 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-264-3823-3
1. Zamówienia publiczne a konkurencja; 2. Konkurencja jako wartość w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej; 3. Organizacja ochrony konkurencji w systemie zamówień publicznych; 4. Ograniczenie ochrony konkurencji; 5. Ochrona konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6. Ochrona konkurencji przy zastosowaniu przepisów dyspozytywnych; 7. Ochrona konkurencji przy realizacji umów o zamówienia publiczne.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 351.71 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ; Nr 2435)
ISBN: 83-226-1578-7
1. Charakterystyka ustawodawstwa antymonopolowego, 2. Teoria następstwa (effect doctrine, Auswirkungsprinzip) i jej znaczenie dla praw konkurencji, 3. Effects doctrine w świetle orzecznictwa sądów amerykańskich, 4. Teoria nastepstwa w świetle wybranych orzeczeń organów Wspólnot Europejskich, 5. Eksterytorialne stosowqanie poslkiej ustawy antymonopolowej, 6. Działania na płaszczyźnie międzynarodowej, 7. Poszukiwanie ocen kolizyjnych dla naruszeń wolnej konkurencji
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-88296-24-8
R.1 Pojęcie i zakres gospodarki komunalnej: Wprowadzenie; Pojęcie gospodarki komunalnej; Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki komunalnej; Podstawy materialne gospodarki komunalnej; Gospodarka komunalna a pojęcie, zakres i dopuszczalność działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego; Podsumowanie. R.2 Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej: Umowy w gospodarce komunalnej; Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw lokalnych; Publiczne formy współ pracy między jednostkami samorządu terytorialnego; Podsumowanie. R.3 Zakaz konkurencji w prawie gospodarki komunalnej: Pojecie i istota zakazów konkurencji; Zakaz konkurencji w prawie pracy; Zakaz konkurencji na tle ustaw samorządowych; Podsumowanie. R.4 Nadzór nad gospodarką komunalną: Pojęcie nadzoru nad gospodarką komunalną; Organy sprawujące nadzór - uwagi wstępne; Postępowanie w sprawach nadzoru pełnionego przez wojewodę; Postępowanie w sprawach nadzoru pełnionego przez RIO; Sądowa kontrola aktów nadzoru; Podsumowanie. R.5 Ocena obowiązującego unormowania w zakresie gospodarki komunalnej oraz wnioski de lege ferenda: Stan gospodarki komunalnej przed 1 lipca 1997r.; Gospodarka lokalna po uchwaleniu ustawy o gospodarce komunalnej; Problem przedsiębiorstw komunalnych użyteczności publicznej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 352/354 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7334-174-9
R.1 Przedsiębiorca; R.2 Podstawy prawne regulacji statusu przedsiębiorcy; R.3 Organizacja prawna i finansowa oraz zarządzanie działalnością przedsiębiorcy; R.4 Podejmowanie działalności gospodarczej na terytorium Polski; R.5 Kontrola i nadzór działalności przedsiębiorców; R.6 Ochrona prawna przedsiębiorców w świetle zasad ochrony konkurencji i rynku krajowego; R.7 Aspekty prawne zakończenia działalności przedsiębiorcy.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 346 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-208-1670-9
1.Otoczenie zewnętrzne a obecne przemiany w działalności KTN. 2.Historia oraz współczesna działalność KTN. 3.KTN i ich działalność - aspekty teoretyczne. 4.Ewolucja ekspansji KTN i działalnośći ich filii zagranicznych. 5.Wpływ ekspansji inwestycyjnej KTN na gospodarki.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 339 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Organizacje publiczne: zarządzanie konkurencyjnością / Małgorzata Bednarczyk. - Warszawa; Kraków : PWN Wydaw. Nauk., 2001. - 242, [1] s. : tab., wykr. ; 21 cm.
ISBN: 83-01-13574-3
Konkurencyjność przedsiębiorstw i organizacji publicznych; Organizacje publiczne w Polsce na przełomie wieków; Otoczenie organizacji w Polsce; Badanie i analiza konkurentów; Przedsiębiorczość i innowacyjność w organizacji
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-7285-446-9
Wykaz najczęściej stosowanych skrótów, Wstęp, 1. Zagadnienia wprowadzające, 1.1. Kształtowanie się prawa antymonopolowego, 1.2. Uwagi terminologiczne, 1.3. Prawo antymonopolowe a polityka konkurencji, 1.4. Interes publiczny, 2. Przedsiębiorca na rynku relewantnym, 2.1. Pojęcie przedsiębiorcy dla potrzeb wspólnotowego prawa antymonopolowego, 2.2. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim. 2.3. Charakterystyka pojęcia rynku relewantnego, 2.4. Rynek relewantny pod względem asortymentowym, 2.5. Rynek relewantny geograficznie, 2.6. Czasowe granice rynku relewantnego. 3. Pojęcie i kryteria oceny pozycji dominującej na rynku, 3.1. Definicja pozycji dominującej, 3.2. Istota pozycji dominującej, 3.3. Kryteria wyznaczania pozycji dominującej dla celów art. 82 TWE 3.4. Kryteria wyznaczania pozycji dominującej dla celów art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 3.5. Wyznaczanie pozycji dominującej w praktyce organów antymonopolowych, 3.6. Kolektywna pozycja dominująca, 3.7. Super dominacja, 3.8. Pozycja monopolistyczna jako kwalifikowana forma pozycji dominującej, 4. Istota nadużycia pozycji dominującej, 4.1. Uwagi ogólne, 4.2. Prawna regulacja zakazu nadużycia pozycji dominującej, 4.3. Problemy związane z brakiem ogólnej definicji nadużycia, 4.4. Interpretacja pojęcia nadużycia pozycji dominującej, 4.5. Obiektywne uzasadnienie jako podstawa wykluczająca odpowiedzialność z tytułu nadużycia pozycji dominującej, 4.6. Charakter prawny praktyk zawartych w art. 82 TWE oraz art. 9 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, 4.7. Kategorie praktyk ograniczających konkurencję, 4.8. Relacja między praktykami nazwanymi a klauzulą generalną, 5. Praktyki stanowiące przejaw nadużycia pozycji dominującej, 5.1. Narzucenie nieuczciwych warunków kontraktu, 5.2. Ograniczenie produkcji, zbytu lub postępu technicznego oraz odmowa kontraktowania (dostawy lub dostępu), 5.3. Dyskryminacja partnerów handlowych, 5.4. Transakcje wiązane, 5.5. Przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych po powstania lub rozwoju konkurencji, 5.6. Narzucanie uciążliwych warunków umów, przynoszących nieuzasadnione korzyści, 5.7. Podział rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych, 5.8. Inne formy nadużycia pozycji dominującej
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
ISBN: 978-83-60186-64-0
1. O rodowodzie, uzasadnienieniach i specyfice prawa antymonopolowego, 2. Globalizacja i jej implikacje dla prawa antymonopolowego, 3. Prawo antymonopolowe epoki globalizacji a suwerenność państwa, 4. Prawo antymonopolowe versus prawo handlu międzynarodowego, 5. Koncepcje optymalizacji prawa antymonopolowego inspirowane wyzwaniami globalizacji
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-89069-53-9
1. Podstawowe zagadnienia ekonomii 2. Mechanizm funkcjonowani arynku 3. Elastyczność popytu i podaży 4. Teoria wyboru konsumenta 5. Teoria popytu konsumenta 6. Teorie produkcji 7. Teoria kosztów i zysków 8. Konkurencja doskonała 9. Monopol pełny 10. Konkurencja monopolistyczna 11. Teorie oligopolu 12. Rynek czynników wytwórczych 13. Ekonomia dobrobytu 14. Niedoskonałości mechanizmu rynkowego i rola rządu
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 330 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 330 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 346 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 346 (1 egz.)
Książka
W koszyku
ISBN: 83-7052-491-5
Pojecie reklamy. Cel i funkcje; Wolność słowa a komunikowanie w sferze gospodarczej; "Dobre obyczaje" jako przesłanka czynu nieuczciwej konkurencji; Reklama wprowadzająca w błąd; Reklama wykorzystująca uczucia (reklama nierzeczowa); Reklama ukryta; Reklama ingerująca w sferę prywatności (reklama uciążliwa); Reklama porównawcza.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. 659 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej