Form of Work
Książki
(14)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(12)
available
(6)
Branch
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(12)
Author
Marciniak Jarosław
(2)
Bieńkowska Beata T
(1)
Bodanko Anatol
(1)
Bugdol Marek
(1)
Butcher James N
(1)
Carson Robert C
(1)
Chin-Ning Chu
(1)
Dietrich Włodzimierz
(1)
Dorre-Nowak Dominika
(1)
Krahe Barbara
(1)
Majewska Ewa
(1)
Mańka Aleksander (1966- )
(1)
Mierzwińska-Lorencka Joanna
(1)
Mineka Susan
(1)
Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Wodzisławiu Śląskim
(1)
Podgajna-Kuśmierek Magdalena
(1)
Polskie Centrum Mediacji. Filia w Wodzisławiu Śląskim
(1)
Suchecki Jacek
(1)
Szafrańskiego Dariusz
(1)
Warylewski Jarosław (1959-2020)
(1)
Wołosik Anna
(1)
Wąsiel Marcin
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Molestowanie seksualne
(14)
Prześladowanie w miejscu pracy
(5)
Dziecko seksualnie wykorzystywane
(4)
Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
(4)
Prawo pracy
(3)
Przemoc w rodzinie
(3)
Dyskryminacja
(2)
Kazirodztwo
(2)
Pedofilia
(2)
Przemoc
(2)
Przemoc w szkole
(2)
Agresywność
(1)
Aresztowanie tymczasowe
(1)
Choroby psychiczne
(1)
Chuligaństwo
(1)
Czas
(1)
Dobra osobiste
(1)
Dziecko
(1)
Dziecko wykorzystywane seksualnie
(1)
Godność ludzka
(1)
Gwałt
(1)
Kobieta
(1)
Lecznictwo
(1)
Medjacja (sociol.)
(1)
Mobbing
(1)
Mózg
(1)
Młodzież
(1)
Organizacja
(1)
Osobowość
(1)
Paranoja
(1)
Pedagogika resocjalizacyjna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawa dziecka
(1)
Prawo
(1)
Prawo antydyskryminacyjne
(1)
Prawo karne
(1)
Prawodawstwo
(1)
Program Opiekun dziecka-ofiary przestępstwa
(1)
Psychologia
(1)
Psychopatologia
(1)
Psychoterapia
(1)
Samorealizacja
(1)
Schizofrenia
(1)
Stalking
(1)
Stosunki interpersonalne
(1)
Sukces
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Uczenie się
(1)
Urojenia
(1)
Wiktymologia
(1)
Zaburzenia i dewiacje seksualne
(1)
Zachowanie
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(1)
Poradnik
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
14 results Filter
Book
In basket
ISBN: 978-83-7641-327-3
1. Wokół problemu napastowania seksualnego; 2. Wymiary seksualnego napastowania; 3. Różne formy napastowania seksualnego; 4. Szkolny program przeciwdziałania przemocy seksualnej w relacjach rówieśniczych; 5. Prawo- wybrane przepisy dotyczące równouprawnienia płci, molestowania seksualnego w pracy i przemocy; 6. Scenariusze zajęć dla młodzieży do programu profilaktycznego dotyczącego przemocy ze względu na płeć.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61339-23-6
Część I: Nadużycia na tle seksualnym podstawy teoretyczne: Bariery w kształceniu profesjonalistów wspierających dzieci-ofiary nadużyć na tle seksualnym; Charakterystyka nadużyć na tle seksualnym; Nadużycia seksualne, wykorzystywanie seksualne, przemoc seksualna - definiowanie pojęć; Przejawy nadużyć seksualnych; Skutki nadużyć seksualnych. Część II: Kompetencje specjalistów wsparcia w sytuacji pomocy ofiarom nadużyć na tle na tle seksualnym: Poczucie kompetencji i misji w pracy specjalisty wspierającego ofiary nadużyć na tle seksualnym; Osobista postawa specjalisty wobec zjawiska nadużyć na tle seksualnym; Kompetencje specjalisty w relacjach z klientem - dzieckiem-ofiarą nadużyć na tle seksualnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 37 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-233-1674-0
1. Normy i wartości społeczne uznawane a przestępczość. 2. Przestępczość seksualna. 3. Pedofilia na przestrzeni wieków. 4. Aspekt prawny pedofilii. 5. Resocjalizacja a założenia teoretyczne. 6. Społeczne konsekwencje w kontekście wiktymologicznym. 7. Czy pedofilia jet problemem społecznie istotnym?
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 37 (1 egz.)
Book
In basket
Gry i zachowania nieetyczne w organizacji / Marek Bugdol. - Warszawa : Difin, 2007. - 212 s. : tab. ; 23 cm.
ISBN: 978-83-7251-716-6
1. Gry społeczne w organizacji. System i struktura społeczna organizacji; Role społeczne; Organizacja areną polityczną; Gry społeczne - podstawowe pojęcia; Działania zbiorowe i "wspólne pastwisko"; Zwolennicy teorii dramaturgicznej; Gry społeczne a zadania grupowe; Przykłady gier społecznych w organizacji; Współpraca; Oszukiwanie. 2. Zachowania nieetyczne w organizacji. Zagadnienia wprowadzające; Konflikty; Mobbing/bullying; Molestowanie seksualne; Romansowanie; Szantaż; Sabotaż w miejscu pracy; Plotkowanie w miejscu pracy; Kradzież; Kłamstwo; Inwigilacja i donoszenie; Znieważanie; Zdrada; Łapówkarstwo; Protekcja i faworyzacja; Niewolnictwo XXI wieku. 3. Zarządzanie zachowaniami nieetycznymi. Koncepcje zarządzania a zachowanie pracownicze; Formalne struktury organizacyjne a zachowania pracownicze; Szkolenia a zachowania pracownicze; Kodeksy etyczne i procedury zarządzania; Znaczenie przywództwa; Znaczenie jakości życia w miejscu pracy; Wyrażanie uznania i szacunku; Dyscyplina pracy a zachowania pracownicze; Pomaganie pracownikom; Zarządzanie pracownikami trudnymi.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Karnoprawna ochrona dziecka przed wykorzystywaniem seksualnym / Joanna Mierzwińska-Lorencka. - Stan prawny na 1.01.2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. , 2012. - 400 s. : tab., wykr. ; 21 cm.
(Monografie Lex)
ISBN: 978-83-264-0728-4
1. Prawnokarna ochrona dziecka przed nadużyciem seksualnym; 2. Pozycja procesowa małoletniego świadka (pokrzywdzonego) jako uczestnika postępowania karnego; 3. Przesłuchanie osoby małoletniej w trybie art. 185a oraz 185b k.p.k.; 4. Międzynarodowe standardy ochrony małoletnich ofiar przestępstw; 5. Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k. na tle badań aktowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 343 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-264-1317-9
1. Przejawy lobbingu w zakładzie pracy; 2. Lobbing a dyskryminacja; 3. Dyskryminacja a molestowanie; 4. Jak może dojść do lobbingu i innych patologii?; 5. Czynniki sprzyjające powstawaniu niepożądanych zjawisk; 6. Konsekwencje lobbingu, dyskryminacji, molestowania dla zakładu pracy; 7. Prawdopodobieństwo zagrożenia mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem; 8. Istota przeciwdziałania patologiom; 9. Przeciwdziałanie w praktyce; 10. Przykłady dokumentów wewnątrzorganizacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-89574-35-7
1. Agresja - główne pojęcie i narzędzia pomiaru, 2. Teorie zachowania agresywnego, 3. Różnice indywidualne w agresji, 4. Wpływy sytuacyjne na agresję, 5. Przemoc w mediach a agresja, 6. Agresja w sferze publicznej, 7. Przemoc w rodzinie, 8. Agresja seksualna, 9. Kontrola i prewencja zachowania agresywnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 159.9 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-25-1296-5
1. Problematyka przesyłania informacji technicznej w świetle unormowań; 2. Kształtowanie się ubezpieczeń na ziemiach polskich; 3. Jawność posiedzeń aresztowanych- głos w dyskusji; 4. Kilka uwag na temat jawności zewnętrznej postępowania przygotowawczego w świetle art. 156 5 zd. 2 KPK; 5. Pozycja procesowa innych niż strona uczestników postępowania antymonopolowego; 6. Działalność Krajowej Rady Sądownictwa w 2008 roku; 7. Sukcesja administracyjnoprawna w procesie łączenia się spółek (uwagi na tle art. 618 KSH); 8. Molestowanie seksualne w środowisku akademickim- wyniki badań na polskich uczelniach; 9. Wpływ wyroku karnego na ustalenie bezprawności w procedurze cywilnej a zasada jedności porządku prawnego (jednolitego ujęcia bezprawności); 10. Problematyka zawieszenia działalności gospodarczej; 11. Leniency jako instrument zwalczania karteli; 12. Prawo do obrony osoby podejrzanej oraz faktycznie podejrzanego- uwagi na tle chwał Sądu Najwyższego z 26.04.2007 r. (I KZP 4/07) oraz z 20.09.2007 r. (I KZP 26/07); 13. Kulturowe i prawne przesłanki zwalniania i zapobiegania przestępstwom przemocy w rodzinie; 14. Funkcje środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 15. Ochrona konkurencji a udzielenie licencji przymusowych w prawie wspólnotowym; 16. Niepełna osoba prawna jako osoba zagraniczna a cudzoziemiec; 17. O potrzebie i koncepcji badań ekskluzji prawnej; 18. Występek o charakterze chuligańskim- wybrane zagadnienia; 19. Uchylenie postanowienia o przedłużeniu tymczasowego aresztowania a uchylenie tymczasowego aresztowania; 20. Uwagi w przedmiocie wznowienia postępowania na zasadzie art. 540 2 KPK w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16.04.2009 r. dotyczącego sankcji bezwzględnie oznaczonej za zabójstwa kwalifikowane
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-7159-262-0
1. Definicje molestowania seksualnego, 2. Podstawy odpowiedzialności w prawie pracy, 3. Podstawy odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego, 4. Odpowiedzialność karna za molestowanie seksualne, 5. Wybrane przypadki molestowania seksualnego
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 349 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-88415-85-9
1. O istocie przemocy, jej genezie, mechanizmach i skutkach, 2. Ryzyko przemocy seksualnej w środowisku rodzinnym, 3. Społeczny przekaz przemocy seksualnej w rodzinie, 4. Krzywdzenie dzieci - przeciwdziałanie zjawisku, przesłanki i aktualne rozwiązania, 5. Psychospołeczne uwarunkowania przemocy stadionowej, 6. Przemoc w mediach, 7. Alternatywne środki zapobiegania przestępczości nieletnich formą pracy kuratora sądowego, 8. Mediacje szkolne sposobem na rozwiązywanie konfliktów, 9. Mediacja rodzinna w sprawach rozwodowych - krzywdzenie dzieci przez ich rodziców
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 316 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 316 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce / Jarosław Marciniak. - Wyd. 3 Stan prawny na 1.03.2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2020. - 308 s. : tab. ; 21 cm.
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8187-576-9
Wykaz skrótów; Wprowadzenie; Rozdział 1. Przejawy mobbingu w zakładzie pracy 1.1. Definicje mobbingu a praktyka 1.2. Zjawisko mobbingu – próba uchwycenia kluczowych elementów 1.3. Tendencje w postrzeganiu zjawiska mobbingu 1.4. Tendencje w prawie pracy 1.5. Mobbing a stalking Rozdział 2. Mobbing a dyskryminacja 2.1. Charakterystyka pojęcia dyskryminacji 2.2. Walka z dyskryminacją w UE 2.3. Przepisy dotyczące dyskryminacji podstawowymi zasadami prawa pracy 2.4. Zmiany przepisów – konkretyzacja i uszczegółowienie 2.5. Ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację 2.6. Prawo a praktyka Rozdział 3. Dyskryminacja a molestowanie 3.1. Definicja molestowania 3.2. Czym jest, a czym nie jest molestowanie seksualne? 3.3. Czy wszystko może być molestowaniem? 3.4. Co to oznacza dla ofiary? 3.5. Dynamika i formy molestowania 3.6. Cechy molestowania seksualnego i specyficzne zachowania sprawcy 3.7. Podejście pracodawców 3.8. Rady dla molestowanego pracownika Rozdział 4. Jak może dojść do mobbingu i innych patologii? 4.1. Konflikty podłożem problemów interpersonalnych i patologii w firmie 4.2. Ewolucja od konfliktu do mobbingu 4.3. Etapy narastania zjawisk 4.4. Kiedy na pewno mamy do czynienia z mobbingiem, a kiedy z dyskryminacją? Rozdział 5. Czynniki sprzyjające powstawaniu niepożądanych zjawisk 5.1. Organizacja i struktura 5.2. Zarządzanie firmą 5.3. Pracownicy i zespoły – kto może być mobberem? 5.4. Kto może zostać ofiarą? 5.5. Czynniki zewnętrzne Rozdział 6. Konsekwencje mobbingu, dyskryminacji, molestowania dla zakładu pracy 6.1. Konsekwencje prawne 6.2. Praktyka sądowa – tendencje w orzecznictwie i przykłady orzeczeń 6.3. Konsekwencje zarządcze 6.4. Konsekwencje społeczne 6.5. Konsekwencje indywidualne Rozdział 7. Prawdopodobieństwo zagrożenia mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem 7.1. Rzeczywista skala zjawiska w Polsce 7.2. Na co powinni zwracać uwagę pracodawcy? Rozdział 8. Istota przeciwdziałania patologiom 8.1. Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania – 15 lat polityki antymobbingowej w Polsce 8.2. Wytyczne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dotyczące działań antymobbingowych 8.3. Zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy 8.4. Czy w ogóle można przeciwdziałać mobbingowi? Rozdział 9. Przeciwdziałanie w praktyce 9.1. Punkt wyjścia – deklaracja woli pracodawcy 9.2. Działania diagnostyczne 9.3. Przykład ankiety antymobbingowej 9.4. Działania informacyjne oraz uświadamiające 9.5. Rozwiązania systemowe – procedury i polityki antymobbingowe 9.6. Inne rozwiązania systemowe – oceny pracowników, szkolenia 9.7. Szczegółowe rekomendacje dotyczące obszaru rekrutacji 9.8. Kryteria merytoryczne i wymagania osobowościowe 9.9. Ustalenie zakresu i treści informacji dla kandydatów 9.10. Inne działania – rozwiązania indywidualne 9.11. Pomoc psychologiczna ofiarom mobbingu Rozdział 10. Przykłady dokumentów wewnątrzorganizacyjnych 10.1. Przykład regulacji wewnętrznej (1) 10.2. Przykład regulacji wewnętrznej (2) 10.3. Przykład regulacji wewnętrznej (3) 10.4. Przykład regulacji wewnętrznej (4) 10.5. Regulacja dotycząca molestowania seksualnego; Zakończenie; Literatura; Orzecznictwo.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89120-17-8
11. Odmienność, dysfunkcje i wykorzystywanie seksualne, 12. Schizofrenia i zaburzenia urojeniowe, 13. Zaburzenia po uszkodzeniu mózgu i inne mechanizmy upośledzenia funkcji poznawczych, 14. Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, 15. Ocena kliniczna, 16. Biologiczne metody leczenia, 17. Terapie psychologiczne, 18. Współczesne problemy leczenia zaburzeń psychicznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7387-683-9
Cz. I Teoretycznoprawne aspekty ochrony godności i innych dóbr osobistych pracownika: 1. Pojęcie godności, 2. Znaczenie pojęcie "godność człowieka" w stosunku pracy. Cz. I Przesłanki ochrony i konsekwencje naruszenia godności i innych dóbr osobistych w stosunkach pracy: 3. Konsekwencje naruszenia godności i innych dóbr osobistych regulowane przepisami prawa pracy, 4. Cywilnoprawna ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika. Cz. III Egzemplifikacja współczesnych naruszeń dóbr osobistych w stosunku pracy; 5. Przegląd dóbr osobistych wybranych ze względu na ich szczególna doniosłość na gruncie stosunku pracy, 6. Mobbing
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 342.72/.73 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again