Form of Work
Książki
(14)
Status
available
(11)
only on-site
(9)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(12)
Czytelnia
(9)
Author
Kożusznik Barbara
(3)
Oleksyn Tadeusz
(3)
Armstrong Michael
(1)
Ehrlich Andrzej
(1)
Faerman Sue R
(1)
Fołtyn Hanna
(1)
Gabryszak Renata
(1)
Jędrych Elżbieta
(1)
Kieżun Witold
(1)
McGrath Michael R
(1)
Mendel Tadeusz
(1)
Piocha Stanisław
(1)
Quinn Robert E
(1)
Skoczylas Grażyna
(1)
Thompson Michael P
(1)
Ściborek Zbigniew
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(10)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Subject
Menedżerowie
(14)
Kadry
(6)
Praca
(6)
Zarządzanie
(4)
Decyzje
(3)
Innowacje
(3)
Organizacje
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Przydatność zawodowa
(3)
Stosunki interpersonalne
(3)
Zachowanie
(3)
Organizacja
(2)
Przywództwo
(2)
Płaca
(2)
Czas
(1)
Etyka biznesu
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Konflikt
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Motywacja pracy
(1)
Oceny pracowników
(1)
Państwo dobrobytu
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Rozmowa kwalifikacyjna
(1)
14 results Filter
No cover
Book
In basket
ISBN: 978-83-61276-25-8
1. Menedżerowie współczesnych organizacji; 2. Miejsce kadry kierowniczej we współczesnych firmach; 3. Menedżerowie w strukturach organizacji; 4. Działania menedżerów i ich kształcenie; 5. Praca własna menedżerów; 6. Organizacja i doskonalenie pracy menedżerów; 7. Profesjonalizm i rozwój menedżerów; 8. Kierowanie i przywództwo; 9. Menedżerowie w zespołach; 10. Spotkanie - praca zespołowa kierowników
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-208-1687-7
1. Ewolucja modeli zarządzania: nowe podejście. 2. Funkcja mentora. 3. Funkcja moderatora. 4. Funkcja monitorującego. 5. Funkcja koordynatora. 6. Funkcja kierującego. 7. Funkcja realizatora. 8. Funkcja pośrednika. 9. Funkcja innowatora. 10. Integracja i droga do mistrzostwa: zrozumienie procesu rozwojowego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Materiały Dydaktyczne / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu ; 187)
ISBN: 978-83-7417-184-7
R. 1. Menedżer w świetle literatury: Geneza i rodowody menedżera, Role menedżera i skuteczność jego pracy, Współczesne wymagania wobec menedżera, Sylwetka menedżera przyszłości. R.2. Style zarządzania menedżerskiego: Klasyczne style zarządzania, Inne style zarządzania, Relatywizm stylów kierowania. R. 3. Elementy skutecznego działania menedżera: Pożądane umiejętności menedżerskie, Kluczowe umiejętności w kierowaniu ludźmi, Zarządzanie czasem menedżera, Umiejętności negocjacyjne menedżera, Atrybuty menedżerskiej przedsiębiorczości. R. 4. Kreowanie sukcesu firmy: Czynniki sukcesu, Menedżer sukcesu, Kontrakty menedżerskie. R. 5. Wykorzystanie czasu pracy menedżera: Znaczenie czasu w życiu i działaniu menedżerów, Gospodarowanie czasem jako element efektywnego działania, Organizacja czasu pracy menedżera. R. 6. Menedżerski potencjał umiejętności negocjacyjnych: Geneza i pojęcie negocjacji, Etapy procesu negocjacji, Strategie i taktyki negocjacyjne, Typologia negocjatorów, Proces komunikacji i jego rola podczas negocjacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 83-7174-690-3
Przedsiębiorstwo jako system. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa; Cele przedsiębiorstwa; Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa. Rola i zadania kierownika w przedsiębiorstwie. Zarządzanie a kierowanie; Kierownik w przedsiębiorstwie; Rozpiętość kierowania; Władza i autorytet kierownika; Przywództwo; Style kierowania; Delegowania władzy; Zarządzanie przez cele. Praca własna kierownika. Uwarunkowania pracy kierownika; Mankamenty pracy kierownika, Organizacja pracy własnej kierownika; Usprawnienie pracy kierownika. Zmiany w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania zmian; Przeprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Planowanie a decydowanie; Uwarunkowania procesu decyzyjnego; Analiza procesu podejmowania decyzji; Formułowanie problemu; Opracowanie wariantów; Przewidywanie skutków wprowadzania wariantów; Ocena wariantów i podjęcie decyzji; Forma przekazywania decyzji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7301-724-5
I. Zarządzanie ludźmi - zarys problematyki: 1. Menedżer liniowy jest odpowiedzialny za ludzi. 2. Rola funkcji personalnej 3. Funkcja personalna menedżera liniowego II. Zarządzanie ludźmi - podstawowe umiejętności: 4. Motywowanie; 5. Zawieranie kontraktu psychologicznego; 6. Zaangażowanie i morale 7. Przywództwo 8. Budowanie zespołu; 9. Delegowanie kompetencji 10. Komunikowanie 11. Organizowanie III. Zasoby: 12. Planowanie wymagań; 13. Analiza stanowiska pracy; 14. Analiza ról 15. Analiza kompetencji i kompetencyjności; 16. Opis stanowiska pracy i określenie roli 17. Projektowanie stanowiska pracy; 18. Rekrutacja 19. Rozmowa kwalifikacyjna IV. Zarządzanie wynikami: 20.Zarządzanie wynikami - ujecie ogólne 21. Zarządzanie oczekiwaniami 22. Przeglądy wyników i rozwoju 23. Plan rozwoju indywidualnego 24. Zarządzanie mało wydajnymi pracownikami 25. Zarządzanie wynikami zespołu V. Rozwój pracowników: 26. Odpowiedzialność menedżera liniowego za rozwój pracowników 27. Określenie potrzeb edukacyjnych 28. Zarządzanie szkoleniem i rozwojem VI. Zarządzanie wynagrodzeniem: 29. Zarządzanie strukturami i systemami płac 30. Wartościowanie i wycena stanowisk pracy; 31. Wynagrodzenie uzależnione od wyników, kompetencji lub umiejętności; 32. Przegląd płac i podejmowanie decyzji finansowych VII. Stosunki pracy: 33. Zarządzanie stosunkami pracy; 34. Negocjacje VIII. Zarządzanie stosunkami pracy: 35. Struktura prawna; 36. Zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem 37. Reedukacja pracowników; 38. Rozmowy dyscyplinarne 39. Zarządzanie frekwencją
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / Tadeusz Oleksyn. - Wyd. 3. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2018. - 394,[7] s. : il.; tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-8124-047-5
Zawiera: Wprowadzenie. Rozdział 1. Wyjaśnienie pojęć i relacji: 1.1. Kompetencje a kwalifikacje; 1.2. Kompetencje a wartości; 1.3. Kompetencje ludzi a kapitał ludzki i intelektualny; 1.4. Kluczowe kompetencje; 1.5. Kompetencje organizacji; 1.6. Kompetencje uniwersalne, specyficzne i osobiste; 1.7. Kompetencje zawodowe i stanowiskowe; 1.8. Profesjogramy/profile stanowisk; 1.9. Role organizacyjne; 1.10. Zarządzanie kompetencjami i jego podmioty. Rozdział 2. Charakterystyka najważniejszych kompetencji: 2.1. Wiedza; 2.2. Doświadczenie i praktyczne umiejętności; 2.3. Kreatywność i innowacyjność; 2.4. Samodzielność; 2.5. Odpowiedzialność; 2.6. Przedsiębiorczość; 2.7. Orientacja biznesowa; 2.8. Profesjonalizm; 2.9. Decyzyjność; 2.10. Od formalnej dyscypliny pracy do „5 S”; 2.11. Skuteczność i ekonomiczność – czyli efektywność; 2.12. Komunikacja; 2.13. Współpraca; 2.14. Kompetencje etyczne; 2.15. Inteligencja; 2.16. Kultura i styl; 2.17. Asertywność; 2.18. Niektóre inne kompetencje. Rozdział 3. Przywództwo, przywódcy i ich style: 3.1. Misja przywódców; 3.2. Przywództwo a zarządzanie; 3.3. Przywództwo jako wywieranie wpływu i jako kierowanie; 3.4. Przywództwo dzikie – jako twarde przejmowanie, sprawowanie i (nad)używanie władzy; 3.5. Przywództwo jako służenie; 3.6. Demokracja i przywódcy demokratyczni; 3.7. Autorytaryzm i przywódcy autorytarni; 3.8. Przywódcy charyzmatyczni i transakcyjni; 3.9. Od przewodzenia opartego na przymusie do „przewodzenia bez przewodzenia”; 3.10. Indywidualne style kierowania. Rozdział 4. Wymiary przywództwa: 4.1. Wskazywanie i uzasadnianie celów; 4.2. Określanie zasad i wartości; 4.3. Dobór i wymiana ludzi; 4.4. Budowa zespołów; 4.5. Integrowanie; 4.6. Rozwój zawodowy; 4.7. Inspirowanie i motywowanie; 4.8. Komunikacja; 4.9. Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje; 4.10. Reprezentowanie; 4.11. Inne wymiary przywództwa; 4.12. Jak być przywódcą akceptowanym. Rozdział 5. Kompetencje wybranych grup zawodowych z sektora przedsiębiorstw: 5.1. Przedsiębiorcy i biznesmeni; 5.2. Menedżerowie i liderzy; 5.3. Kompetencje różnych grup menedżerów; 5.4. Specjaliści, specjaliści wiodący/koordynatorzy, główni specjaliści; 5.5. Pracownicy merytoryczno-wykonawczy; 5.6. Pracownicy operacyjni. Rozdział 6. Zarządzanie kompetencjami w organizacji: 6.1. Zarządzanie kompetencjami w ujęciu systemowym; 6.2. Podmioty zarządzania kompetencjami w organizacji; 6.3. Wzmacnianie portfeli kluczowych kompetencji; 6.4. Harmonizacja kompetencji oczekiwanych i posiadanych; 6.5. Doskonalenie zawodowe; 6.6. Organizacja ucząca się – wybrane problemy; 6.7. Zarządzanie kompetencjami a ocena; 6.8. Zarządzanie kompetencjami a wynagradzanie. Rozdział 7. Zarządzanie własnymi kompetencjami: 7.1. Self-management w świetle psychologii rozwoju; 7.2. Dobre praktyki związane z rozwojem własnym; 7.3. Meandry i zagrożenia samorozwoju; 7.4. Czy wszyscy powinni pracować zawodowo?; 7.5. Sztuczna inteligencja – pomocnik i rywal. Uwagi końcowe. Bibliografia. Indeks.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 83-7484-006-4
1. Podstawowe pojęcia i związane z nimi kontrowersje. 2. Charakterystyka najważniejszych kompetencji. 3. Przywództwo i związane z nim kompetencje. 4. Kompetencje wybranych grup zawodowych. 5. Zarządzanie kompetencjami w organizacji. 6. Zarządzanie własnymi kompetencjami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (2 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka / Tadeusz Oleksyn. - Wyd. 2 uzupeł. i uaktual. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2010. - 357,[3] s. : il.; tab. ; 24 cm.
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-719-8
1. Wyjaśnienie pojęć; 2. Charakterystyka najważniejszych kompetencji; 3. Przywództwo i związane z nim kompetencje; 4. Kompetencje wybranych grup zawodowych z sektora przedsiębiorstw; 5. Zarządzanie kompetencjami w organizacji; 6. Zarządzanie własnymi kompetencjami
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. - Wyd.2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - 269, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1676-1
1. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych. 2. Indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. 4. Grupa. Problemy współpracy i godzenia interesów. 5. Zespoły w organizacji. 6. Koncepcje efektywnego kierowania. 7. Przywództwo jako specyficzny sposób kierowania ludźmi. 8. Komunikowanie się w organizacji. 9. Efektywność organizacji a konieczność ciągłej zmiany. 10. Kultura organizacyjna. 11. Nowe modele kultury organizacyjnej otwarte na potencjał ludzki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 315, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-1676-1
1. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych. 2. Indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. 4. Grupa. Problemy współpracy i godzenia interesów. 5. Zespoły w organizacji. 6. Koncepcje efektywnego kierowania. 7. Przywództwo jako specyficzny sposób kierowania ludźmi. 8. Komunikowanie się w organizacji. 9. Efektywność organizacji a konieczność ciągłej zmiany. 10. Kultura organizacyjna. 11. Nowe modele kultury organizacyjnej otwarte na potencjał ludzki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Zachowania człowieka w organizacji / Barbara Kożusznik. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014. - 317, [1] s. : rys.; tab. ; 24 cm.
ISBN: 978-83-208-2100-1
1. Uwarunkowania zachowań organizacyjnych. 2. Indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji. 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. 4. Grupa. Problemy współpracy i godzenia interesów. 5. Zespoły w organizacji. 6. Koncepcje efektywnego kierowania. 7. Przywództwo jako specyficzny sposób kierowania ludźmi. 8. Komunikowanie się w organizacji. 9. Efektywność organizacji a konieczność ciągłej zmiany. 10. Kultura organizacyjna. 11. Nowe modele kultury organizacyjnej otwarte na potencjał ludzki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
ISBN: 978-83-7251-821-7
1. MSP w teoriach ekonomicznych, 2. Prognozowanie w aspekcie ekonomii menedżerskiej, 3. Podejmowanie decyzji i problem ich optymalizacji, 4. modele konkurencji a proces decyzyjny przedsiębiorstwa, 5. Zastosowanie zdolności menedżerskich w systemie funkcjonowania przedsiębiorstwa, 6. Rachunek kosztów w problemach decyzyjnych menedżera, 7. Strategia personalna w decyzjach kierowniczych MSP, 8. Informacja i wiedza w podejmowaniu decyzji menedżerskich, 9. Ryzyko w podejmowaniu decyzji menedżerskich, 10. Ocena efektywności ekonomicznej przedsięwzięć gospodarczych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.1/.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
ISBN: 83-89437-23-6
Cz. I Wejście. Kontekst wewnętrzny i zewnętrzny: 1. Środowisko społeczno-polityczne: Zaufanie podstawą relacji społecznych, Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce, Ewolucja państwa opiekuńczego, Sprawiedliwość społeczna w Polsce lat dziewięćdziesiątych. O kontekście problematyki i realizacji zasady równości szans, Stosunki pracy w Polsce: od społecznego partnerstwa do oświeconego paternalizmu, 2. Środowisko ekonomiczno-konkurencyjne: Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki, Modelowe trendy i kierunki polityki kapitalizmu. Cz. II Transformacja: 1. Menedżer: Fenomen przywództwa, Przywództwo: między Scyllą potrzeb a Charybdą możliwości, Błogosławiony zmierzch przywództwa, Kultura menedżerska, 2. Decyzje: Konsulting menedżerski dla przyszłości, Konsulting menedżerski dla przyszłości: przemysł i tworzenie wiedzy, Społeczno-kulturowe uwarunkowania eksternalizacji funkcji organizacyjnych, Przedsiębiorczość intelektualna, Możliwości rozwoju przedsiębiorczości intelektualnej w Polsce, Ewolucja myślenia o strategii organizacyjnej, Sens i nonsens w wypowiedziach na temat ryzyka. Cz. III Aplikacje: Nadzór korporacyjny - perspektywy badawcze, Transformacja administracji publicznej (1990-1999) w świetle teorii organizacji i zarządzania
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 65.01 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 65.01 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
ISBN: 978-83-7526-160-8
1. menedżerowie i ich zadania w nowoczesnej organizacji, 2. Zachowania i uczestnictwo ludzi w organizacji, 3. Przywództwo wyzwaniem dla współczesnego kierownika, 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, 5. Determinanty zarządzania zasobami ludzkimi w procesie transformacji, 6. Planowanie zatrudnienia i pozyskiwanie pracowników sprzyjających powodzeniu organizacji, 7. Kierowanie zespołami pracowniczymi, 8. Ocenianie i rozwój pracowników, 9. Wynagradzanie pracowników, 10. Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie, 11. rozwiązywanie konfliktów w przedsiębiorstwie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. 658.3 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. 658.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again